Byla e2-484-454/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Aistei Jungaitytei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui K. B., atsakovės atstovei advokatei I. K., nedalyvaujant atsakovams, viešame teismo posėdyje, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „( - )“ patikslintą ieškinį atsakovams butų savininkų bendrijai „( - )“, V. J., S. K., F. G., L. K., A. S., P. R., B. E., D. Š., A. Š., J. R. K, S. Ž., D. V., O. V., R. K. A. A., Ž. J. J. J., B. G., Z. B., A. K., A. M. K, Č. J. P, J. B., M. G., T. B., O. K., G. Z., E. I. B, G. S., N. J., D. P., A. S., J. V. M, J. D., B. M., R. G., V. P., D. V., G. K. J, G. M., R. I., L B. B., V. R., L. R., J. P., J. P., M. M., B. P., O. B., R. Š., R. L., A. S. P, O. T., D. P., J. S., I A. L., A. S. L, J. K., E. K., E. K., M. M., R. M., M. M., S. R., R. J., J. F., A. V., I. S., O. E., B. T., R. Č., R. R., A. M. G, A. L., O. S. K, F. L., A. M. L, V. U., P. P., N. P., H. B., K. L., A. C., A. J., G. N., K. K., Z. M., M. Č., B. Š., R. S., S. D., Z. M., T. V., J. V., B. G., D. N., M. P., O. S., R. Š., L. N., A. O. V, J. A., E. B., J. Š., I. V., I. D., L. D., J. D., E. J., D. S., R. B., E. K., A. B., V. A. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų 11241,91 Eur skolos, 952,92 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo vykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovės atstovas ir atsakovės BSB „( - )“ atstovė pateikė teismui tarp šalių sudarytą taikos sutartį, prašo ją patvirtinti bei civilinę bylą nutraukti. Be to, ieškovės atstovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsakovų fizinių asmenų atžvilgiu atsisakymo.

5Prašymai tenkintini.

6LR CPK 140 str. 1 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad atsisako nuo ieškinio. Kadangi ieškovės atstovo atsisakymas nuo ieškinio atsakovų fizinių asmenų atžvilgiu neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, ieškovei yra žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, tai jos atstovo prašymas dėl ieškinio atsisakymo tenkintinas, civilinė byla Nr. e2-484-454/2017 atsakovų fizinių asmenų atžvilgiu nutrauktina (LR CPK 3 str. 6 d., 140 str. 1 d.).

7Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

8Taikos sutarties sudarymas įstatymui neprieštarauja, šalių ir kitų asmenų interesų nepažeidžia (LR CPK 42 str.). Šalims bylos nutraukimo pasekmės žinomos, taikos sutarties sudarymo, pasirašymo ir vykdymo sąlygos žinomos, šalys LR CPK 293 str., 294 str., 584 str. turinį suprato, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla Nr. e2-484-454/2017 nutrauktina (LR CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

9Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžintini 75 % sumokėto žyminio mokesčio – 205,50 Eur (LR CPK 87 str. 2 d.).

10Byloje susidarė 75,28 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios priteistinos iš ieškovės ir atsakovės BSB „( - )“ lygiomis dalimis valstybei (CPK 96 str., Taikos sutarties 6 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsniu, 140 straipsniu, 150 straipsniu, 290 - 291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294 straipsniu, 295 straipsniu, teismas

Nutarė

12Priimti ieškovės UAB „( - )“, į. k. ( - ), atstovo advokato padėjėjo Kęstučio Baranausko atsisakymą nuo patikslinto ieškinio dėl skolos priteisimo atsakovams V. J., S. K., F. G., L. K., A. S., P. R., B. E., D. Š., A. Š., J. R. K, S. Ž., D. V., O. V., R. K. A. A., Ž. J. J. J., B. G., Z. B., A. K., A. M. K, Č. J. P, J. B., M. G., T. B., O. K., G. Z., E. I. B, G. S., N. J., D. P., A. S., J. V. M, J. D., B. M., R. G., V. P., D. V., G. K. J, G. M., R. I., L B. B., V. R., L. R., J. P., J. P., M. M., B. P., O. B., R. Š., R. L., A. S. P, O. T., D. P., J. S., I A. L., A. S. L, J. K., E. K., E. K., M. M., R. M., M. M., S. R., R. J., J. F., A. V., I. S., O. E., B. T., R. Č., R. R., A. M. G, A. L., O. S. K, F. L., A. M. L, V. U., P. P., N. P., H. B., K. L., A. C., A. J., G. N., K. K., Z. M., M. Č., B. Š., R. S., S. D., Z. M., T. V., J. V., B. G., D. N., M. P., O. S., R. Š., L. N., A. O. V, J. A., E. B., J. Š., I. V., I. D., L. D., J. D., E. J., D. S., R. B., E. K., A. B., V. A..

13Civilinę bylą Nr. e2-484-454/2017 nurodytų atsakovų fizinių asmenų atžvilgiu nutraukti.

14Patvirtinti ieškovės UAB „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamos advokato padėjėjo K. B., ir atsakovės BSB „( - )“, į. k. ( - ), atstovaujamos advokatės I. K., sudarytą taikos sutartį, civilinėje byloje Nr. e2-484-454/2017 dėl skolos priteisimo, tokiomis sąlygomis:

15„1.Šia Taikos sutartimi Šalys, tai yra Ieškovė ir Pagrindinė atsakovė, nustato pagrindines sąlygas, kuriomis remdamosi susitaria, jog Šalys išsprendžia tarpusavio ginčą, kitų su Civilinės bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimo klausimą ir prašo Kauno apylinkės teismą nutartimi rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį ir Civilinę bylą nutraukti.

162.Šios Taikos sutarties pagrindu Ieškovė pilna apimtimi atsisako Civilinėje byloje pareikšto ieškinio Subsidiarių atsakovų atžvilgiu, taip pat atsisako visų Civilinėje byloje pareikštų reikalavimų Pagrindinės atsakovės atžvilgiu.

173.Šios Taikos sutarties pagrindu Pagrindinė atsakovė pareiškia, jog visus Ieškovės atliktų statybos rangos darbų defektus Pagrindinė atsakovė ištaisys savo lėšomis bei jėgomis ir nuo šios Taikos sutarties sudarymo momento jokių pretenzijų Ieškovei dėl jos atliktų statybos rangos darbų defektų neturės.

184.Šia Taikos sutartimi Šalys pareiškia, jog pasilieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir šių išlaidų atlyginimo vieną iš kitos nereikalauja. Ieškovė savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nereikalauja ir iš Subsidiarių atsakovų.

195.Šalys šia Taikos sutartimi prašo Teismo grąžinti Ieškovei už ieškinį jos sumokėto žyminio mokesčio dalį, lygią 75 % sumokėtos sumos. Ieškovė patvirtina, kad nei pagrindinei atsakovei, nei Subsidiariems atsakovams jokių pretenzijų dėl išlaidų sumokant žyminį mokestį neturi ir ateityje neturės

206.Šalys susitaria, jog pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu Civilinėje byloje, Šalys atlygina pusiau.

217.Šalys patvirtina, jog Šalims įvykdžius šią Taikos sutartį, jos viena kitai neturės pretenzijų dėl Civilinėje byloje kilusio ginčo.

228.Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis yra abiem Šalims priimtinas susitarimas. Šalys yra susipažinusios su LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d. bei LR CK 6.985 str. ir supranta, kad teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, ji Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, todėl nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

239.Šalys nurodo, kad ši Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei Šalių interesams ir sudaro pagrindą veikti taip, kad Civilinė byla būtų nutraukta.

2410.Šalys susitaria prašymu kreiptis į Kauno apylinkės teismą ir imtis visų kitų būtinų veiksmų, kad ši Taikos sutartis būtų patvirtinta teismo nutartimi.

2511.Šalių sudaryta Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.“

26Civilinę bylą Nr. e2-484-454/2017 nutraukti.

27Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei UAB „( - )“, į. k. ( - ), - 75 % sumokėto žyminio mokesčio – 205,50 Eur (du šimtai penki Eur, 50 ct), sumokėto 2015-07-31, 2015-11-16.

28Priteisti iš ieškovės UAB „( - )“, į. k. ( - ), 37,64 Eur (trisdešimt septyni Eur, 64 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, pinigus sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, sąskaitą, įmokos kodas 5660. Kvitą pristatyti į 119 k.

29Priteisti iš atsakovės BSB „( - )“, į. k. ( - ), 37,64 Eur (trisdešimt septyni Eur, 64 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, pinigus sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, sąskaitą, įmokos kodas 5660. Kvitą pristatyti į 119 k.

30Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Aistei... 2. Teismas... 3. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų 11241,91 Eur... 4. Ieškovės atstovas ir atsakovės BSB „( - )“... 5. Prašymai tenkintini.... 6. LR CPK 140 str. 1 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas,... 7. Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje proceso... 8. Taikos sutarties sudarymas įstatymui neprieštarauja, šalių ir kitų asmenų... 9. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovei grąžintini 75 % sumokėto... 10. Byloje susidarė 75,28 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsniu,... 12. Priimti ieškovės UAB „( - )“, į. k. 13. Civilinę bylą Nr. e2-484-454/2017 nurodytų atsakovų fizinių asmenų... 14. Patvirtinti ieškovės UAB „( - )“, į. k. 15. „1.Šia Taikos sutartimi Šalys, tai yra Ieškovė ir Pagrindinė atsakovė,... 16. 2.Šios Taikos sutarties pagrindu Ieškovė pilna apimtimi atsisako Civilinėje... 17. 3.Šios Taikos sutarties pagrindu Pagrindinė atsakovė pareiškia, jog visus... 18. 4.Šia Taikos sutartimi Šalys pareiškia, jog pasilieka prie savo patirtų... 19. 5.Šalys šia Taikos sutartimi prašo Teismo grąžinti Ieškovei už ieškinį... 20. 6.Šalys susitaria, jog pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų... 21. 7.Šalys patvirtina, jog Šalims įvykdžius šią Taikos sutartį, jos viena... 22. 8.Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis yra abiem Šalims priimtinas... 23. 9.Šalys nurodo, kad ši Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms... 24. 10.Šalys susitaria prašymu kreiptis į Kauno apylinkės teismą ir imtis... 25. 11.Šalių sudaryta Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.“... 26. Civilinę bylą Nr. e2-484-454/2017 nutraukti.... 27. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei UAB „ 28. Priteisti iš ieškovės UAB „( - )“, į. k. 29. Priteisti iš atsakovės BSB „( - )“, į. k. 30. Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos...