Byla eB2-1688-273/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lietūkis“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lietūkis“,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Lietūkis“ dėl nemokumo. Pareiškime nurodė, kad atsakovė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 14 368,63 Eur, iš jų: valstybinio socialinio draudimo įmokų –3 171,34 Eur, baudų ir delspinigių – 11 197,29 Eur. UAB „Lietūkis“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 1996 m. I ketvirčio. Paskutiniai darbuotojai atleisti 1996-01-02. Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui neteikė. Atsakovės direktorius nuo 1990-10-19 J. R., miręs ( - ).

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Lietūkis“ įregistruota 1990-10-19, įmonės vadovas J. R.. Juridinių asmenų registrui atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė. Šiuo metu atsakovės vardu nekilnojamojo turto objektų ir transporto priemonių nėra registruota. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė iki 2016-03-07 yra skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 14 368,63 Eur, skola pradėjo didėti nuo 1996 m. I ketvirčio. VSDFV viešai skelbiamais duomenimis įmonėje nėra apdraustų asmenų. Kauno apskrities VMI duomenimis atsakovė mokestinių nepriemokų neturi. Įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Lietūkis“, nevykdo įsipareigojimų, nemoka mokesčių valstybei, duomenų apie realią įmonės turtinę ir finansinę padėtį teismas neturi, tačiau byloje surinkti duomenys patvirtina, jog tokia UAB „Lietūkis“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

7UAB „Lietūkis“ administratoriumi skirtina UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

8Iškėlus UAB „Lietūkis“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2, 4, 6 ir 7 dalimis, teismas

Nutarė

10Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Lietūkis“ (juridinio asmens kodas 132022080, registracijos adresas: H. Ir O. Minkovskių g. 71, Kaunas) bankroto bylą.

11Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Lietūkis“ bankroto administratore UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA089).

12Uždėti UAB „Lietūkis“ (juridinio asmens kodas 132022080) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „Lietūkis“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Lietūkis“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

16Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

17Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai