Byla 2-884-913/2015
Dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, paprastojo turto administratoriaus paskyrimo ir išlaikymo priteisimo, tretieji asmenys M. B., Aulelių vaikų globos namai

1Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, sekretoriaujant Annai Didžgalvienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, trečiajam asmeniui M. B., trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovams Ingai Lackuvienei, direktoriui Vaidui Niaurai, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui A. B. dėl neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos (rūpybos) ir vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, paprastojo turto administratoriaus paskyrimo ir išlaikymo priteisimo, tretieji asmenys M. B., Aulelių vaikų globos namai,

Nustatė

2Ieškovas Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius motyvuodamas tuo, kad atsakovas A. B. nevykdo tėvų valdžios, nesirūpina savo vaikais D. B. ir A. B., daro žalą vaikams savo amoraliu elgesiu, nesudaro tinkamų sąlygų vaikams augti ir vystytis, nenori keisti gyvenimo būdo ir įpročių, bei atsižvelgdami į tai, kad nėra duomenų, jog padėtis ateityje gali pasikeisti, prašo neterminuotai apriboti A. B. tėvo valdžią D. B. ir A. B. atžvilgiu, priteisti iš A. B. išlaikymą D. B. ir A. B. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 65 Eur kiekvienam iki jų pilnametystės, nustatyti nuolatinę rūpybą D. B., jo rūpintoju, gaunamų lėšų ir turto paprastąjį administratorių paskirti Aulelių vaikų globos namus, nustatyti D. B. gyvenamąją vietą Aulelių vaikų globos namuose; nustatyti nuolatinę rūpybą A. B., jos globėja, gaunamų lėšų ir turto paprastuoju administratoriumi paskirti M. B., nustatyti A. B. gyvenamąją vietą kartu su globėja; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį pilnai palaikė ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog atsakovo šeima skyriui yra žinoma nuo 2007 metų. Vaikų mama J. B. yra mirusi 2008-08-22. Atsakovas vaikais nesirūpina, palieka vienus, alkanus. Pagrindinės problemos yra nesaikingas alkoholio vartojimas, vaikų nepriežiūra, socialinių įgūdžių stoka, vaikų mokymosi bei elgesio problemos. Nuo 2009-11-26 d, įrašymo į socialinės rizikos šeimų apskaitą, atsakovo šeima yra stebima Anykščių rajono socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų. Namuose pastoviai fiksuojama netvarka, nešvara, alkoholis vartojamas vaikų akivaizdoje. Sūnus D. B. vykdė nusikalstamas veikas, dėl to jam 2014-01-21 skirta vidutinės priežiūros priemonė vieneriems metams Vaikų socializacijos centre „Širvėna“. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes ieškovas prašo neterminuotai apriboti atsakovo valdžią jo vaikų atžvilgiu, nes duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, nėra. Šiuo metu nepilnamečiai vaikai D. B. ir A. B. gyvena Aulelių vaikų globos namuose. Ieškovo nuomone, globos namuose yra tinkama vieta augti D. B., globėjas tinkamai vykdo pareigas. Atsakovo dukra A. B. nors šiuo metu gyvena Aulelių vaikų globos namuose, tačiau labai nori gyventi su močiute, atsakovo motina M. B., kur taip pat yra tinkamos sąlygos jos auklėjimui, jos siejamos artimo tarpusavio ryšio. Kitų asmenų, norinčių, galinčių globoti nepilnamečius atsakovo vaikus, nėra. Remiantis išdėstytu, ieškovo atstovė prašė nustatyti D. B. ir A. B. nuolatinę globą (rūpybą) ir jų nuolatiniu globėju (rūpintoju) paskirti Aulelių globos namus bei M. B., paskiriant juos paprastuoju nepilnamečių turto administratoriumi. Ieškovo atstovė taip pat prašė priteisti iš atsakovo A. B. išlaikymą vaikams po 65 Eur kas mėnesį iki jų pilnametystės bei išlaikymo įsiskolinimą nuo laikinosios globos įsteigimo dienos nuo 2014-05-22 iki ieškinio pateikimo dienos, po 50 Eur kiekvienam vaikui, t.y. po 650 Eur.

3Atsakovui A. B. ieškinys su visais jo priedas buvo išsiųstas jo paskutinės žinomos gyvenamosios vietos adresu, tačiau dokumentai grįžo neįteikti. Atsakovo darbo vieta pagal SoDra duomenis taip pat nežinoma. Atsižvelgiant į tai, teismas 2015 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi, CPK 130 str. numatyta tvarka, tenkindamas ieškovo prašymą, nutarė procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto puslapyje www.teismai.lt paskelbiant pranešimo tekstą, atsakovas įpareigotas per 14 dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto puslapyje dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį (103 b.l.). 2015-08-26 d. nutartimi minėtame interneto puslapyje pranešama, jog byla bus nagrinėjama 2015-09-29 d. 14:00 val. teismo posėdyje (105-106 b.l.). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovui buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, bet jis į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo nepateikė ir iš jo nebuvo gautas pareiškimas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, bei į ieškovo prašymą, byla, atsižvelgiant į vaikų interesus, išnagrinėta jam nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

4Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai Inga Lackuvienė bei direktorius Vaidas Niaura ieškovo ieškinį palaikė. Paaiškino, kad D. B. ir A. B. globos namuose gyveno nuo 2014-05-22. D. B. sugrįžus iš vaikų socializacijos centro „Širvėna“, buvo teikiama nuolatinė psichologo bei kompleksinė pagalba. Mano, jog būtų tinkamas sprendimas, kad D. B. būtų globojamas globos namuose, o A. B. būtų globojama močiutės, kur jai yra tinkamos sąlygos augti. Bendravo su atsakovu, kuris patvirtino, jog supranta neterminuoto tėvų valdžios apribojimo pasekmes. Atsakovas neprieštarauja, jog vaikai gyvens globojami. Todėl sutinka su ieškinio reikalavimais.

5Trečiasis asmuo M. B. nurodė, jog su ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad A. B. yra jos sūnus ir jo abu vaikai yra jos anūkai, tačiau tik su anūke A. B. jos gerai sutaria. Ji ne kartą kalbėjosi su sūnumi dėl vaikų nepriežiūros. Aatsakovas D. B. jos neklauso, su juo nesutaria. Sutinka būti anūkės A. B. globėja. Jos sveikata gera, gyvenimo sąlygos tinkamos globoti mergaitę.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad D. B. gimė ( - ), jo motina yra J. B., mirusi 2008-08-22, tėvas A. B. (14 b.l.). A. B. gimė ( - ), jos motina yra J. B., mirusi 2008-08-22, tėvas A. B. (15 b.l.). Teismas nustatė, kad A. B. piktnaudžiavo tėvo teisėmis. A. B. šeima 2009 m. lapkričio 26 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ – 656 buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl girtavimo ir vaikų nepriežiūros (48 b.l.). A. B. nuolat vedė netinkamą gyvenimo būdą. Iš Anykščių rajono socialinių paslaugų centro darbuotojų periodinių apsilankymų šeimoje matyti, kad atsakovas nuolatos išgėrinėjo, namuose nuolat nenakvodavo, palikdavo vaikus vienus namuose, namuose rasta netvarka, didžiulė nešvara (49-66,76-78 b.l.). Dėl nepilnamečio D. B. elgesio problemų, nusikalstamo elgesio 2014-01-17 d. Anykščių rajono apylinkės teismo nutartimi leista skirti D. B. vidutinės priežiūros priemonę vieneriems metams, apgyvendinant jį vaikų socializacijos centre „Širvėna“ (67-68,69 b.l.). A. B. 2014-02-10 Anykščių rajono apylinkės teismo nutarimu nubaustas pagal ATPK 181 str. už pareigos dorai auklėti ir prižiūrėti vaikus nevykdymą (73 b.l.). Nuo 2014-05-22 nepilnamečiai A. B. ir D. B. apgyvendinti Aulelių vaikų globos namuose, o 2014-05-22 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. 1-AĮ-353, Nr. 1- AĮ 354 D. B. ir A. B. nustatyta laikinoji globa Aulelių vaikų globos namuose (82,83 b.l.). Pokalbių aktais, socialinių paslaugų teikimo metinėmis ataskaitomis, išplėstinio pasitarimo protokolais, fiksuojama, jog atsakovui teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (84-93 b.l.). Iš minėtų dokumentų turinio teismas sprendžia, jog atsakovo A. B. šeimoje dėl jo girtavimo, buities nėra tinkamų sąlygų augti nepilnamečiams D. B. ir A. B.. Atsakovas neišlaikė vaikų, nesirūpino savo vaikų auklėjimu, jų sveikata, gyvenimo sąlygomis. Iš visų paminėtų ir teismo aptartų aplinkybių neseka išvada, jog atsakovo nepilnamečiai vaikai D. B. ir A. B. galėtų saugiai augti bei būti auklėjami tėvo šeimoje, jų interesams, sveikatai ir vystymuisi tinkamoje bei saugioje aplinkoje, kur jiems būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, auklėjimo sąlygos. Tokių duomenų byloje nėra. Įvertinus pateiktą medžiagą, teismas daro išvadą, kad ieškinys visiškai pagrįstas ir įrodytas (CPK 178, 185 str.).

8Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia, kad jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankciją – tėvų valdžios apribojimą. Tėvų pareiga dorai auklėti, prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išsimokslinimu, išlaikyti juos, sudaryti palankias sąlygas jų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi, kad vaikai būtų parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

10CK 3.180 straipsnio 1 dalyje įvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Jų sąrašas yra baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas, motina ar abu tėvai vengia atlikti savo pareigas vaikams; piktnaudžiauja tėvų valdžia; žiauriai elgiasi su vaiku; daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; nesirūpina vaikais. Kiekvienu nustatytu atveju teismas gali priimti sprendimą riboti tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai. Visais išvardytais atvejais turi būti nustatyta tėvų kaltė. Esant tėvų kaltei, vienintelė vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo priemonė yra tėvų valdžios apribojimas, kurią ir prašo taikyti ieškovas. To paties straipsnio antra dalis numato, kad neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tokios priemonės turėtų būti taikomos tik išskirtinėmis aplinkybėmis ir ginant geriausius vaiko interesus, t.y. šių priemonių taikymą teismas pripažįsta išimtiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2008). Pažymėtina, kad teismas spręsdamas tėvų valdžios apribojimo klausimą, visų pirma turi atsižvelgti į šeimos santykių teisinio reglamentavimo principą – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, įtvirtintą tiek CK 3.3 str. 1 d., tiek Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p. Taip pat pažymėtina, kad tėvų valdžios ribojimo būdai – laikinai ar neterminuotai – nėra tolygūs. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas yra gerokai griežtesnė sankcija, o laikinas tėvų valdžios apribojimas suprantamas kaip prevencinė priemonė, skatinanti vaiko tėvus pakeisti gyvenimo būdą ir nustatomas konkrečiam laikui turint vilties, kad tėvai pasitaisys ir vėliau galės tinkamai auklėti savo vaikus.

11Iš ieškovo atstovės paaiškinimų ir byloje esančių įrodymų akivaizdu, kad atsakovas A. B. savo pareigų, numatytų CK 3.155 str. 2 d., nepilnamečiams vaikams neatlieka. Atsakovas A. B. vengia atlikti savo pareigas savo nepilnamečiams vaikams, jais nesirūpina, jų neišlaiko (CK 3.192 str.). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas negali užtikrinti gyvenimo sąlygų, būtinų nepilnamečių vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi tik dėl atsakovo kaltės. Fiksuotos pozityvios pastangos atsakovo gyvenime, nesudaro pagrindo spręsti ir teismas nesurinko duomenų, jog padėtis artimiausiu metu gali pasikeisti. Todėl, atsakovo valdžia jo vaikų atžvilgiu apribotina neterminuotai (CK 3.180 str. 2 d.).

12Apribojus atsakovui neterminuotai tėvų valdžią jo vaikų D. B. ir A. B. atžvilgiu, jam sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau lieka teisė matytis su vaikais išskyrus tai, kas prieštarautų vaikų interesams (CK 3.180 str. 3 d.). Tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaikus patys (CK 3.181 str.).

13Dėl nepilnamečiams vaikams nuolatinės rūpybos (globos) nustatymo, rūpintojo (globėjo) paskyrimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo

14CK 3.183 straipsnio 4 dalis, CPK 407 straipsnis nustato, kad priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu skiria vaikui globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą. Globa nustatoma vaikams, kurie neturi keturiolikos metų, rūpyba - vaikams, sulaukusiems keturiolikos metų (CK 3.251 str.). Vaiko globa (rūpyba) gali būti: laikinoji arba nuolatinė (CK 3.252 str. 1 d.). Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai (CK 3.256 str.).

15Kadangi nepilnamečių vaikų D. B., gim. ( - ) ir A. B., gim. ( - ) atžvilgiu apribotina atsakovo A. B. valdžia, akivaizdu, kad vaikai liko be tėvų globos, todėl D. B., sulaukusiam 15 metų amžiaus, nustatytina nuolatinė rūpyba ir A. B., sulaukusiai 11 metų amžiaus, nustatytina nuolatinė globa.

16Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu dėl laikinosios rūpybos D. B. nustatymo Nr. 1-AĮ-353, nuo 2014 m. gegužės 22 d. D. B. laikinuoju rūpintoju paskirti Aulelių globos namai, kurie sutinka būti D. B. nuolatiniu rūpintoju (82 b.l.). Nenustatyta, kad nepilnametis D. B. prieštarauja, jog būtų globojamas globos namuose (17-26 b.l.). Atsižvelgiant į išdėstytą, Aulelių vaikų globos namai skirtini nepilnamečio D. B. rūpintoju, kur jam sudarytos saugios ir tinkamos auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros sąlygos. Vaiko gyvenamoji vieta nustatytina rūpintojo buveinės vietoje (CK 3.265 str. 1 d. 1 p.).

17Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 22 d. įsakymu dėl laikinosios rūpybos A. B. nustatymo Nr. 1-AĮ-354, nuo 2014 m. gegužės 22 d. A. B. laikinuoju rūpintoju paskirti Aulelių globos namai (83 b.l.). Tačiau A. B. yra globojama bei globos namuose nuolat lankoma močiutės M. B., kuri sutinka, kad nepilnametė gyventų jos namuose. Ieškovas prašo M. B. paskirti nuolatine A. B. globėja, su ja nustatyti mergaitės gyvenamąją vietą. Teismas, išnagrinėjęs į bylą pateiktą medžiagą, daro išvadą, jog M. B. šeimoje tiek buitinės gyvenimo sąlygos (27 b.l.), tiek jos asmeninės savybės, jos sveikatos būklė (28-38 b.l.) yra tinkamos vaiko gyvenimui ir auklėjimui, jo vystymuisi bei visiškai atitinka vaiko teises ir interesus. Teismas nesurinko duomenų, patvirtinančių, kad M. B. dėl materialinių, moralinių, asmeninių ir kitokių savybių negalėtų tinkamai įgyvendinti globėjos pareigų. Kitų asmenų, galinčių globoti A. B., nėra. Esant paminėtoms aplinkybėms teismas daro išvadą, jog nėra kliūčių paskirti M. B. A. B. nuolatine globėja (CPK 502 str. 4 d.). Todėl nepilnametei nustatytina nuolatinė globa, jos nuolatine globėja ir paprastąja turto administratore skirtina M. B., o nepilnametės gyvenamoji vieta nustatytina su globėja (CK 3.238 str. 2 d., CPK 407 str., CK 3.251 str. 1 d., 3.256 str., 3.260 str. 1 d., 3.261 str., 3.264 str. 3 d., 3.265 str. 1 d.).

18Dėl išlaikymo priteisimo ir išlaikymo lėšų tvarkytojo paskyrimo

19Apribojus tėvų valdžią, atsakovams išlieka pareiga išlaikyti nepilnamečius vaikus (CK 3.195 str.). Tėvų pareiga yra išlaikyti materialiai savo vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaiko vystymuisi sąlygas (CK 3.192 str.). Atsakovas privalo teikti vaikams išlaikymą, kuris tenkintų bent minimalius vaikų poreikius, todėl teismas iš atsakovo A. B. priteisia išlaikymą D. B., gim. ( - ), ir A. B., gim. ( - ), po 65 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2015-07-01 (ieškinio padavimo dienos) iki jų pilnametystės. Kadangi atsakovas nevykdė pareigos, neteikė vaikams reikiamo išlaikymo, todėl tenkintinas ieškovo prašymas ir nuo laikinosios globos nustatymo 2014-05-22 dienos priteistinas iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimas vaikams po 650 Eur kiekvienam (CK 3.200 str.).

20Nepilnamečiams vaikams priteistų išlaikymo lėšų tvarkytojais uzufrukto teise paskirtini M. B. ir Aulelių vaikų globos namai, išimtinai vaikų poreikiams tenkinti (CK 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str., 3.202 str. 1 d., 3. 275 str.). Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

21Sprendimas priteisto išlaikymo dalyje vykdomas skubiai (CPK 282 str.).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

23Kadangi ieškinys tenkinamas pilnai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todėl iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos 127 Eur žyminio mokesčio (už reikalavimus neterminuotai apriboti tėvų valdžią, už priteistą išlaikymą, išlaikymo įsiskolinimą), likę reikalavimai laikytini išvestiniais, todėl žyminiu mokesčiu neapmokestinami, bei 7,62 Eur pašto išlaidų (CPK 80 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str. 1 d. ).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 - 265 str., 268 - 270 str., 402 str., 406 str., teismas

Nutarė

25Ieškinį tenkinti visiškai.

26Neterminuotai apriboti tėvo A. B., a.k. ( - ) valdžią sūnaus D. B., a.k. ( - ) ir dukters A. B., a.k. ( - ) atžvilgiu.

27Priteisti iš A. B., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. B., a.k. ( - ) atstovaujamam Aulelių vaikų globos namų ir nepilnametei dukrai A. B., a.k. ( - ) atstovaujamai M. B., periodinėmis išmokomis po 65 Eur (šešiasdešimt penkis eurus) kiekvienam nuo 2015-07-01 iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant atsižvelgiant į infliaciją LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

28Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) jo nepilnamečiui sūnui D. B., a.k. ( - ) atstovaujamam Aulelių vaikų globos namų ir nepilnametei dukrai A. B., a.k. ( - ) atstovaujamai M. B., išlaikymo įsiskolinimą po 650 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt eurų) kiekvienam.

29Sprendimą priteisto išlaikymo dalyje vykdyti skubiai.

30Nustatyti nuolatinę rūpybą D. B., a.k. ( - ) jo nuolatiniu rūpintoju, gaunamų lėšų ir turto paprastuoju administratoriumi paskirti Aulelių globos namus, kodas 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

31Nustatyti D. B., a.k. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nuolatinio rūpintojo Aulelių globos namų buveinės vietoje, kodas 190984532, Aulelių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav..

32Nustatyti nuolatinę globą A. B., a.k. ( - ) jos nuolatiniu globėju, gaunamų lėšų ir turto paprastuoju administratoriumi paskirti M. B., a.k. ( - )

33Nustatyti A. B., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su globėja M. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ).

34Priteisti iš A. B. 127 Eur (vieną šimtą dvidešimt septynis eurus) žyminio mokesčio ir 7,62 Eur (septynis eurus 62 ct) pašto išlaidų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“ (įmokos kodas 5660).

35Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Jolanta... 2. Ieškovas Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 3. Atsakovui A. B. ieškinys su visais jo priedas buvo išsiųstas jo paskutinės... 4. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai Inga Lackuvienė bei... 5. Trečiasis asmuo M. B. nurodė, jog su ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad A. B.... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad D. B. gimė ( - ), jo motina yra J.... 8. Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtinta tėvų pareiga... 10. CK 3.180 straipsnio 1 dalyje įvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia.... 11. Iš ieškovo atstovės paaiškinimų ir byloje esančių įrodymų akivaizdu,... 12. Apribojus atsakovui neterminuotai tėvų valdžią jo vaikų D. B. ir A. B.... 13. Dėl nepilnamečiams vaikams nuolatinės rūpybos (globos) nustatymo,... 14. CK 3.183 straipsnio 4 dalis, CPK 407 straipsnis nustato, kad priėmęs... 15. Kadangi nepilnamečių vaikų D. B., gim. ( - ) ir A. B., gim. ( - ) atžvilgiu... 16. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės... 17. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės... 18. Dėl išlaikymo priteisimo ir išlaikymo lėšų tvarkytojo paskyrimo... 19. Apribojus tėvų valdžią, atsakovams išlieka pareiga išlaikyti... 20. Nepilnamečiams vaikams priteistų išlaikymo lėšų tvarkytojais uzufrukto... 21. Sprendimas priteisto išlaikymo dalyje vykdomas skubiai (CPK 282 str.).... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 23. Kadangi ieškinys tenkinamas pilnai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 25. Ieškinį tenkinti visiškai.... 26. Neterminuotai apriboti tėvo A. B., a.k. ( - ) valdžią sūnaus D. B., a.k. (... 27. Priteisti iš A. B., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. B., a.k. (... 28. Priteisti iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) jo nepilnamečiui sūnui D. B., a.k. (... 29. Sprendimą priteisto išlaikymo dalyje vykdyti skubiai.... 30. Nustatyti nuolatinę rūpybą D. B., a.k. ( - ) jo nuolatiniu rūpintoju,... 31. Nustatyti D. B., a.k. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą nuolatinio... 32. Nustatyti nuolatinę globą A. B., a.k. ( - ) jos nuolatiniu globėju, gaunamų... 33. Nustatyti A. B., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą kartu su globėja M. B., a.k. (... 34. Priteisti iš A. B. 127 Eur (vieną šimtą dvidešimt septynis eurus) žyminio... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui,...