Byla e2-3905-275/2016
Dėl įpareigojimo atlikti šilumos energijos perskaičiavimą priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovų R. K. ir T. K. ieškinio atsakovui AB „Kauno energija“ dėl įpareigojimo atlikti šilumos energijos perskaičiavimą priėmimo klausimą,

Nustatė

2Teisme gautas ieškovų R. K. ir T. K. ieškinys, kuriuo ieškovai prašo teismo įpareigoti atsakovą AB „Kauno energija“ ieškovų atžvilgiu perskaičiuoti šilumos energijos bendroms reikmėms paskirstymą pagal metodo Nr.5 reikalavimus, netaikant nulinio koeficiento, taip pat perskaičiuoti pareiškėjų atžvilgiu šilumos energijos paskirstymą karšto vandens cirkuliacijai, kartu perskaičiuojant ieškovams priskirtą šilumos energijos kiekį už ieškovų butų šildymą ir karšto vandens cirkuliaciją nuo 2011 m. spalio iki 2015 m. lapkričio.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4LR Energetikos įstatymo 34 straipsnis buvo pakeistas ir įstatymas papildytas 341 straipsniu „ Skundų nagrinėjimas“, priėmus 2015 11 26 LR įstatymą Nr. XII-2089. Šio įstatymo 3 straipsnyje “ Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas“ numatyta, kad įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. , o 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad iki 2015 m. gruodžio 31 d. pradėti nagrinėti vartotojų ir energetikos įmonių ginčai, taip pat vartotojų skundai baigiami nagrinėti ir sprendimai dėl jų priimami ir vykdomi vadovaujantis iki 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusių teisės aktų nuostatomis.

5Iš pateikto teismui ieškovų ieškinio ir jo priedų matyti, kad ieškovų skundas buvo baigtas nagrinėti Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijoje 2016-01-06, pateikiant atsakymą pareiškėjams, kuriuo jų skundas dalyje pripažintas nepagrįstu, o dalyje nutrauktas vartojimo ginčo nagrinėjimas. Taigi, vartotojų ieškovų skundas buvo baigtas nagrinėti ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka iki įsigaliojant įstatymo pakeitimui, o ginčas teisme nebuvo pradėtas nagrinėti iki 2016 m. sausio 1 d. Remiantis 2015 11 26 įstatymo Nr. XII-2089 3 straipsnio 2 dalies nuostata, kad iki 2015 m. gruodžio 31 d. pradėti nagrinėti vartotojų ir energetikos įmonių ginčai baigiami nagrinėti ir sprendimai dėl jų priimami ir vykdomi vadovaujantis iki 2015 m. gruodžio 31 d. galiojusių teisės aktų nuostatomis, teismui pateiktas 2016-02-05 ieškinys atsakovui AB „Kauno energija“ turi būti priimtas ir nagrinėjamas vadovaujantis nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojančiomis teisės aktų nuostatomis.

6Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016-01-06 pateiktame atsakyme ieškovams nepagrįstai informavo pareiškėjus apie tai, kad ginčo šalys turi teisę per 30 dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos ir per 7 dienas nuo Komisijos procedūrinio sprendimo priėmimo dienos prašyti nagrinėti ginčą iš esmės, kreipiantis į Vilniaus apygardos teismą. Kadangi Komisija pareiškėjų skundą baigė nagrinėti jau įsigaliojus naujai Energetikos įstatymo 34 straipsnio redakcijai ir 341 straipsnio papildymui, pareiškėjai turėjo būti informuoti apie ginčo nagrinėjimo iš esmės tvarką, numatytą 2015 11 26 įstatymo Nr. XII-2089 redakcijoje.

7Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys pateiktas 2016 m. vasario 5 d., galiojant naujai Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio redakcijai, pagal kurią Valstybinės energetikos inspekcijos ir Komisijos sprendimai, priimti išnagrinėjus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus, įsigalioja ir yra privalomi vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės energetikos inspekcijos ar Komisijos sprendimo dėl ginčo priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės, bei į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 8 dalį civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus, teismas sprendžia, kad pateiktas ieškinys nėra teismingas Vilniaus apygardos teismui. Atsakovo AB „Kauno energija“ buveinė yra Kaune, todėl šis ieškinys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 26 ir 29 straipsniais, teismingas Kauno miesto apylinkės teismui. Civilinės bylos nagrinėjimas Kauno miesto apylinkės teisme taip pat atitiktų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą (CPK 7 str.), nes Kaune veikia ne tik atsakovas, bet gyvena ir abu ieškovai.

8Remdamasis tuo, teismas ieškinį atsisako priimti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytu pagrindu kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui. Teismas išaiškina ieškovams, kad su šiuo ieškiniu jie gali kreiptis į Kauno miesto apylinkės teismą.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

10Atsisakyti priimti ieškovų R. K. ir T. K. ieškinį atsakovui AB „Kauno energija“ dėl įpareigojimo atlikti šilumos energijos perskaičiavimą ir grąžinti jį ieškovams.

11Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai