Byla e2-13282-1085/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo V. Č

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vykelida“ ieškinį atsakovei M. G. (Čč) dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo V. Č..

3Teismas

Nustatė

4Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose iškelta civilinė byla pagal ieškovės UAB „Vykelida“ ieškinį atsakovei M. G. (Č ), trečiasis asmuo V. Č., kuriame prašoma: 1) priteisti iš atsakovės 2008,41 Eur skolos pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitą faktūrą ir 252,29 Eur metinių palūkanų už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas; 2) priteisti iš atsakovės 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

52019 m. birželio 3 d. šalys pateikė teismui Taikos sutartį, kuria išsprendė ginčą dėl skolos priteisimo, prašo Taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti, taip pat grąžinti sumokėtą žyminį mokestį.

6Prašymas tenkinamas.

7Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 140 straipsnio 3 dalis). Šalys Taikos sutartyje nurodė, kad joms žinomos ir suprantamos Taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos CPK 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 294 straipsnyje, taip pat jiems žinomos CK 6.983 ir 6.985 straipsnių nuostatos. Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia kitų asmenų teisių, todėl yra pagrindas Taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

8Ieškovė už ieškinį sumokėjo 51,00 Eur žyminio mokesčio. P. T. sutartį, ieškovei UAB „Vykelida“ grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio – 38,25 Eur (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

9Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 290–291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

11Patvirtinti 2019 m. gegužės 27 d. Taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vykelida“ (juridinio asmens kodas 302483885, buveinės adresas Kaune, Veiverių g. 150), ir atsakovės M. G. (asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - )) civilinėje byloje Nr. e2-13282-1085/2019 dėl skolos priteisimo, šiomis sąlygomis: atsižvelgdami į tai, kad:

12A.

13Tarp ieškovės UAB „Vykelida“ ir atsakovės M. G., atstovaujamos V. Č. (pagal 2016 m. kovo 22 d. įgaliojimą, patvirtintą Vilniaus 36-ajame notarų biure) buvo sudaryta žodinė sutartis dėl pastato, esančio ( - ) (toliau – pastatas), fasado šiltinimo darbų atlikimo.

14B.

15Ieškovas UAB „Vykelida“ atliko fasado šiltinimo darbus, įgaliotas asmuo V. Č. atliktus darbus priėmė, pasirašė 2016 m. rugsėjo 30 d. atliktų darbų aktą. Už atliktus darbus buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 004865, 4343,90 Eur ir pateikta apmokėjimui. Dalį atsakovei M. G. išrašytos sąskaitos apmokėjo kitų patalpų savininkas, Pastato bendrojo naudojimo objektų bendrasavininkas, T. D., todėl likusi ir neapmokėta M. G. išrašytos sąskaitos dalis yra 2008,41 Eur.

16C.

17Atsakovei neatsiskaičius su ieškove, ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

18Sutarties sąlygos:

191.

20Šalys konstatuoja, kad atsakovei kyla pareiga sumokėti ieškovei už atliktus Pastato fasado šiltinimo darbus 2008,41 Eur sumą.

212.

22Šia Taikos sutartimi atsakovė įsipareigoja atlyginti ir kitas ieškovės patirtas išlaidas: 240,00 Eur už teisinių paslaugų teikimą, 25 proc. ieškovės sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 12,75 Eur.

233.

24Šalys konstatuoja, kad bendra atsakovės ieškovei mokėtina suma yra 2261,16 Eur (du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt vienas euras 16 centų). Šalys sutaria, kad mokėjimai atliekami į ieškovės banko sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, per 3 (tris) dienas nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

254.

26Ieškovė atsisako reikalavimo sumokėti 249,26 Eur metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas ir 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško įvykdymo.

275.

28Teismo pašto išlaidas, jei tokių bus, įsipareigoja sumokėti atsakovė.

296.

30Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, kartu patvirtina, kad šios Taikos sutarties sąlygų turinys šalims yra suprantamas, aiškus bei atitinka šalių laisvai išreikštą valią.

317.

32Šalys aiškiai pareiškia ir patvirtina, kad šalims sudarius šią Taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei šalims tinkai ją įvykdžius, šalys nei dabar nei bet kada ateityje neturės ir nereikš viena kitai daugiau jokių reikalavimų ar pretenzijų dėl atsiskaitymo už Pastato fasado šiltinimo darbus, įskaitant bet neatsiribojant, teisės reikalauti papildomų išlaidų, delspinigių palūkanų ir kitų šioje Taikos sutartyje nepatartų sumų sumokėjimo. Atsakovė įvykdžiusi šios Taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus bus laikoma pilnai ir galutinai atsiskaičiusi už ieškovės, ar bet kokių ieškovės pasitelktų trečiųjų asmenų, visus įvykdytus darbus Pastate bei ginčas tarp atsakovės ir ieškovės bus visiškai ir galutinai išspręstas.

338.

34Ši Taikos sutartis sudaroma trimis egzemplioriais - po vieną Taikos sutarties šalims ir vieną Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.

359.

36Šia Taikos sutartimi šalys prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų patvirtinti Taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. e2-13282-1085/019 nutraukti.

3710.

38Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir civilinių bylų nutraukimo tvarka bei pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį), 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnio 2 dalyje (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama) ir Civilinio kodekso 6.985 straipsnio 1 dalyje (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią).

3911.

40Šios Taikos sutarties turinys ir susijusi informacija yra konfidenciali ir neatskleistina tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

4112.

42Sutarties galiojimo termino pabaiga reiškia šalių prievolių pagal Taikos sutartį tik tuo atveju, jei atsakovė yra visiškai atsiskaičiusi su ieškove.

4313.

44Ši sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

45Civilinę bylą Nr. e2-13282-1085/2019 (teisminio proceso Nr. 2-69-3-07073-2019-9) nutraukti.

46Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vykelida“ (juridinio asmens kodas 302483885), 38,25 Eur (trisdešimt aštuonis eurus 25 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2019 m. balandžio 16 d.

47Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose iškelta civilinė byla pagal ieškovės... 5. 2019 m. birželio 3 d. šalys pateikė teismui Taikos sutartį, kuria... 6. Prašymas tenkinamas.... 7. Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK... 8. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 51,00 Eur žyminio mokesčio. P. T. sutartį,... 9. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jos... 10. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140... 11. Patvirtinti 2019 m. gegužės 27 d. Taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės... 12. A.... 13. Tarp ieškovės UAB „Vykelida“ ir atsakovės M. G., atstovaujamos V. Č.... 14. B.... 15. Ieškovas UAB „Vykelida“ atliko fasado šiltinimo darbus, įgaliotas asmuo... 16. C.... 17. Atsakovei neatsiskaičius su ieškove, ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės... 18. Sutarties sąlygos:... 19. 1.... 20. Šalys konstatuoja, kad atsakovei kyla pareiga sumokėti ieškovei už atliktus... 21. 2.... 22. Šia Taikos sutartimi atsakovė įsipareigoja atlyginti ir kitas ieškovės... 23. 3.... 24. Šalys konstatuoja, kad bendra atsakovės ieškovei mokėtina suma yra 2261,16... 25. 4.... 26. Ieškovė atsisako reikalavimo sumokėti 249,26 Eur metines palūkanas už... 27. 5.... 28. Teismo pašto išlaidas, jei tokių bus, įsipareigoja sumokėti atsakovė.... 29. 6.... 30. Šalys, pasirašydamos šią Taikos sutartį, kartu patvirtina, kad šios... 31. 7.... 32. Šalys aiškiai pareiškia ir patvirtina, kad šalims sudarius šią Taikos... 33. 8.... 34. Ši Taikos sutartis sudaroma trimis egzemplioriais - po vieną Taikos sutarties... 35. 9.... 36. Šia Taikos sutartimi šalys prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų... 37. 10.... 38. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties... 39. 11.... 40. Šios Taikos sutarties turinys ir susijusi informacija yra konfidenciali ir... 41. 12.... 42. Sutarties galiojimo termino pabaiga reiškia šalių prievolių pagal Taikos... 43. 13.... 44. Ši sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši Taikos... 45. Civilinę bylą Nr. e2-13282-1085/2019 (teisminio proceso Nr.... 46. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vykelida“ (juridinio... 47. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...