Byla 2-404/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutarties, kuria patvirtintas ieškovo D. D. 10 000 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Saulės dovanos“ bankroto byloje

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutarties, kuria patvirtintas ieškovo D. D. 10 000 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Saulės dovanos“ bankroto byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismas 2009-01-06 iškėlė UAB ,,Saulės dovanos“ bankroto bylą.

5Teismas 2009-06-01 nutartimi patvirtino BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių finansinius reikalavimus, tarp jų patvirtindamas ir D. D. 140 000 Lt dydžio reikalavimą. Šis reikalavimas buvo grindžiamas UAB ,,Saulės dovanos“ ir D. D. 2008-01-30 sudaryta preliminariąja žemės pirkimo – pardavimo sutartimi, kurios UAB ,,Saulės dovanos“ neįvykdė, todėl ieškovas nurodė patyręs 140 000 Lt nuostolių (40 000 Lt sumokėtas avansas, 100 000 Lt bauda).

6Lietuvos apeliacinis teismas 2009-10-08 nutartimi panaikino minėtos teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus D. D. finansinis reikalavimas, kildinamas iš 100 000 Lt baudos pagal preliminariąją sutartį, ir perdavė klausimą dėl šios finansinio reikalavimo dalies patvirtinimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

7Teisme buvo gautas prašymas patvirtinti papildomą 60 000 Lt ieškovo D. D. finansinį reikalavimą, nurodant, jog kreditorius sumažino prašomų netesybų dydį.

8Vilniaus apygardos teismas 2009-12-16 nutartimi patvirtino papildomą 10 000 Lt D. D. finansinį reikalavimą. Teismas nurodė, kad tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad preliminari sutartis nebuvo įvykdyta dėl BUAB „Saulės dovanos“ kaltės, todėl atsakovas turi atlyginti ieškovo nuostolius. Tačiau teismas sprendė, jog preliminariojoje sutartyje numatytos 100 000 Lt netesybos (bauda), kurios vėliau paties kreditoriaus D. D. buvo sumažintos iki 60 000 Lt, yra akivaizdžiai per didelės, nes viršija net pačioje sutartyje numatomą turto pardavimo kainą. Be to, dėl sutarties neįvykdymo kalta pusė šiuo metu yra bankrutuojanti įmonė. Todėl, teismo nuomone, protinga, teisinga, ir kreditoriaus D. D. nuostolius kompensuojanti netesybų suma yra 10 000 Lt (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Teismas pažymėjo, kad atsižvelgiant į ikisutartinių santykių specifiką, ieškovas privalėjo įvertinti, jog preliminarios sutarties pagrindu prievolė laikoma pasibaigusia tiek tinkamu įvykdymu – pagrindinės sutarties pasirašymu, tiek jos neįvykdymu, iš kurios kyla tik prievolė atlyginti nuostolius.

9Atskiruoju skundu ieškovas D. D. prašo minėtą teismo nutartį pakeisti ir patvirtinti jo papildomą 60 000 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

101. Teismas neatsižvelgė į tai, jog nustatant netesybų dydį turi būti atsižvelgiama į šalių sutartinių teisinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt. Sudaręs preliminarią žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį apeliantas pagrįstai tikėjosi, jog pagrindinė sutartis bus sudaryta ir jis įgis nuosavybės teisę į žemės sklypą. Dėl to jis 2008-04-15 sudarė kitą preliminarią sutartį, kuria įsipareigojo perleisti tą patį žemės sklypą trečiajam asmeniui žymiai brangiau. Dėl skolininko UAB ,,Saulės dovanos“ neįvykdytos preliminarios sutarties, kreditorius negavo pajamų, kurias gauti pagrįstai tikėjosi.

112. Nepagrįsta teismo išvada, kad trečiojo asmens reikalavimas apeliantui mokėti 90 000 Lt baudą pagal 2008-04-15 sutartį neturėtų būti vertinamas kaip apelianto nuostoliai dėl neįvykdytos ginčo sutarties. Vien dėl to, kad atsakovas neįvykdė sutarties, apeliantas negalėjo vykdyti sutarties su trečiuoju asmeniu, dėl ko jam kilo pareiga sumokėti sutartines netesybas.

123. Teismas neatsižvelgė į tai, jog nė viena prievolės šalis neginčijo netesybų dydžio. Be to, prašomo patvirtinti apelianto papildomo reikalavimo 60 000 Lt ribose neginčijo nei bankroto administratorius, nei kiti BUAB ,,Saulės dovanos“ kreditoriai. Sumažinęs šalių neginčijamą netesybų dydį, teismas paneigė sutarties laisvės principą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,Saulės dovanos“ prašo atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad nustatant, ar netesybų dydis yra protingas, netesybų dydis yra vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju įvertinant sutarties sudarymo aplinkybes.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Nagrinėjamu atveju apeliantas prašo patvirtinti jo papildomą 60 000 Lt dydžio finansinį reikalavimą UAB ,,Saulės dovanos“ bankroto byloje. Šį reikalavimą grindžia tuo, jog atsakovas BUAB ,,Saulės dovanos“ neįvykdė šalių sudarytos preliminariosios sutarties, todėl turi sumokėti ieškovui minėto dydžio baudą. Be to, dėl to, kad atsakovas neįvykdė minėtos sutarties, apeliantas negalėjo įvykdyti kitos preliminariosios sutarties, sudarytos su trečiuoju asmeniu, ir dėl to patyrė nuostolių, o minėto dydžio reikalavimo patvirtinimas bent iš dalies juos padengtų.

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė nagrinėjamam klausimui svarbias bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir, patvirtindamas papildomą 10 000 Lt dydžio apelianto finansinį reikalavimą bankroto byloje, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, o atskirajame skunde nurodyti argumentai neduoda pagrindo kitokiai išvadai (CPK 263 str. 1 d.). Šią išvadą teisėjų kolegija grindžia tokiais argumentais:

17Pirma, nepagrįsti apelianto teiginiai, jog teismas neatsižvelgė į sutartinių teisinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties turinio, teismas vertino konkrečiam baudos dydžio pagrįstumo klausimui aktualias aplinkybes: pačioje sutartyje numatytą turto pardavimo kainą ir jos santykį su prašoma baudos suma, preliminariosios sutarties, iš kurios apeliantas kildina savo turėtus nuostolius, sudarymo aplinkybes, susiklosčiusių teisinių santykių specifiką ir pan.

18Antra, atmestini apelianto teiginiai, jog minėto dydžio bauda turi būti priteista, nes apeliantas, sudaręs ginčo preliminarią sutartį, pagrįstai tikėjosi, jog pagrindinė sutartis bus sudaryta, todėl sudarė kitą preliminarią sutartį, kuria įsipareigojo perleisti tą patį žemės sklypą trečiajam asmeniui žymiai brangiau, o, atsakovui neįvykdžius sutarties, apeliantas negavo pajamų, kurių pagrįstai tikėjosi. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, preliminarioji sutartis yra savo prigimtimi specifinė, o asmuo, sudarydamas tokią sutartį, privalo suvokti šiuos ypatumus. Sudarant preliminariąją sutartį dar nėra visiško tikrumo dėl to, ar bus sudaryta pagrindinė sutartis. Todėl teismas pagrįstai sprendė, jog apeliantas, prisiimdamas įsipareigojimus pagal 2008-04-15 preliminariąją sutartį, privalėjo įvertinti, kad preliminarios sutarties pagrindu prievolė laikoma pasibaigusia tiek pagrindinės sutarties pasirašymu, tiek jos neįvykdymu, iš kurio kyla tik prievolė atlyginti nuostolius. Apeliantas, sudarydamas kitą preliminariąją sutartį dėl turto, kurio savininku jis tuo metu dar nebuvo, veikė savo rizika, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad ne visi nurodomi apelianto nuostoliai gali būti laikomi pagrįstais. Be to, apeliantas teigia ginčo žemę norėjęs pirkti perpardavimui, o tai leidžia manyti, kad apeliantas, versdamasis nekilnojamojo turto perpardavinėjimu, turėjo turėti pakankamai patirties ir suvokti minėtą preliminariosios sutarties specifiką bei su tuo susijusią riziką. Aplinkybę, jog jis tokią riziką suvokė, patvirtina ir teismo nurodyta aplinkybe, kad apeliantas pats teigė, jog 2008-01-30 preliminarios sutarties neįvykdymo rizika iš pardavėjo pusės buvo labai didelė.

19Trečia, atmestini apelianto teiginiai, jog teismas, sumažindamas netesybų dydį, pažeidė sutarties laisvės principą ar šalių lygiateisiškumą. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje išaiškino teismas, CK 6.73 straipsnio antroji dalis numato teismui teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės. Tai yra teismui įstatymais nustatyta teisė, kuria naudodamasis teismas siekia užtikrinti, kad netesybos nebūtų neprotingai didelės ir nesudarytų pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise. Dėl to, nėra pagrindo pripažinti, kad teismas, pagrįstai naudodamasis šia teise, pažeidė šalių interesų pusiausvyrą ar sutarčių laisvės principą (CPK 185 str.).

20Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009-01-06 iškėlė UAB ,,Saulės dovanos“... 5. Teismas 2009-06-01 nutartimi patvirtino BUAB „Saulės dovanos“ kreditorių... 6. Lietuvos apeliacinis teismas 2009-10-08 nutartimi panaikino minėtos teismo... 7. Teisme buvo gautas prašymas patvirtinti papildomą 60 000 Lt ieškovo D. D.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009-12-16 nutartimi patvirtino papildomą 10 000 Lt... 9. Atskiruoju skundu ieškovas D. D. prašo minėtą teismo nutartį pakeisti ir... 10. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, jog nustatant netesybų dydį turi būti... 11. 2. Nepagrįsta teismo išvada, kad trečiojo asmens reikalavimas apeliantui... 12. 3. Teismas neatsižvelgė į tai, jog nė viena prievolės šalis neginčijo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,Saulės dovanos“ prašo... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Nagrinėjamu atveju apeliantas prašo patvirtinti jo papildomą 60 000 Lt... 16. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios... 17. Pirma, nepagrįsti apelianto teiginiai, jog teismas neatsižvelgė į... 18. Antra, atmestini apelianto teiginiai, jog minėto dydžio bauda turi... 19. Trečia, atmestini apelianto teiginiai, jog teismas, sumažindamas... 20. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 22. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....