Byla e2S-260-392/2015
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-15 nutarties laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo procese taikymo klausimu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko Ž. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-15 nutarties laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo procese taikymo klausimu

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/14/00342 iki skundų dėl antstolio D. K. veiksmų pateikimo ir išnagrinėjimo. Prašyme nurodė, kad ne kartą kreipėsi į antstolį su raštais bei paklausimais, tačiau išieškojimą vykdantis antstolis neatliko jokių procesinių veiksmų, nereagavo į siunčiamus raštus. Todėl prašė sustabdyti vykdymo veiksmus iki skundų dėl antstolio D. K. veiksmų išnagrinėjimo.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio15 d. nutartimi prašymo netenkino. Teismas nurodė, kad pagal CPK 510 str. 3 d. nuostatas vykdymo veiksmus teismas gali sustabdyti, jeigu pripažįsta tai esant reikalinga. CPK 111 str. 1 d. 4 p. nurodyta, jog kiekviename dalyvaujančio byloje asmens procesiniame dokumente, be kita ko, turi būti nurodytas procesinio dokumento pobūdis ir dalykas. Iš pareiškėjo pateikto prašymo nėra aišku, kokius konkrečius antstolio atliktus veiksmus jis skundžia, kaip pasireiškė veiksmų neteisėtumas. Pareiškėjas nurodo, jog nesustabdžius vykdymo veiksmų bus padaryta žala jo interesams, tačiau nenurodė, kokie konkretūs antstolio atliekami veiksmai gali turėti neigiamos įtakos jo teisėms. Iš prašymo turinio nėra aišku, kokie antstolio atliekami vykdymo veiksmai stabdytini, prašymas neturi konkretaus dalyko, todėl jis negali būti tenkinamas.

5Pareiškėjas Ž. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2014 m. gruodžio 15 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir klausimą spręsti iš esmės: stabdyti 2014-11-21 antstolio patvarkymo vykdymą 2.1, 2.2, 2.3 p. nurodytų veiksmų dalyje.

6Skundą argumentavo tuo, kad teismas nepateikė jokių argumentų, kuriais remtųsi, laikydamas, kad vykdymo veiksmus stabdyti nereikalinga, nes pareiškėjo 2014-12-11 prašyme ir jo sudėtinėje dalyje - prašymo prieduose esančios aplinkybės yra neva nereikšmingos. Pareiškėjo prašyme buvo labai išsamiai nurodyta jo procesinio bendravimo su antstoliu eiga, pagrįsta pridėtais skundais, į kuriuos antstolis visai nereagavo arba reagavo nesilaikant CPK nustatytų terminų ir dėl kurių teismas dar nėra pasisakęs. Teismas ignoravo 2014-12-11 prašymo priedus, kurie yra sudėtinė prašymo dalis ir kurie rodo, kokius konkrečius anstolio veiksmus pareiškėjas yra skundęs, bei kuriuose išsamiai aprašoma, kuo pasireiškė antstolio veiksmų neteisėtumas. Skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad pareiškėjas nenurodė, kokie konkretūs antstolio atliekami veiksmai gali turėti neigiamos įtakos jo teisėms, kad iš prašymo turinio nėra aišku, kokie antstolio atliekami vykdymo veiksmai stabdytini, prašymas neturi konkretaus dalyko, todėl jis negali būti tenkinamas. Iš skundo turinio ir jo priedų matyti, kad pareiškėjo teises pažeidžaintys ir stabdytini veiksmai yra nurodyti antstolio 2014-11-21 patvarkymo 2.1-2.2 p., t.y.: Parduoti iš pirmųjų varžytynių L. Š. priklausantį žemės sklypą un. Nr. ( - ), esantį ( - ); Nustatyti 720 000 Lt pradinę pardavimo kainą; Nustatyti, kad varžytynės, kurių Nr. ( - ), vyksta elektroniniu būdu, varžytynių pradžia 2014-11-21, preliminari pabaiga – 2014-12-22.

7Suinteresuotas asmuo Bankrutavusi KB „Nacionalinė kredito unija“ atsiliepimu su skundu nesutiko ir be kitų argumentų nurodė, kad ginčijamos varžytynės 2014-12-23 antstolio patvarkymu paskelbtos neįvykusiomis, kadangi juose nedalyvavo nei vienas pirkėjas.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Ginčas byloje kilo dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant būsimą pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų.

10Iš skundo turinio akivaizdu, kad pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios sustabdytų antstolio patvarkymo dalies, kuria nutarta parduoti iš pirmųjų varžytynių L. Š. priklausantį žemės sklypą un. Nr. ( - ), esantį ( - ) už 720 000 Lt pradinę pardavimo kainą bei nustatyti, kad varžytynės, kurių Nr. ( - ), vyksta elektroniniu būdu, varžytynių pradžia 2014-11-21, preliminari pabaiga – 2014-12-22. Tačiau, kaip matyti iš elektroniniu būdų vykdomo varžytynių puslapio https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=60593, pirmosios ginčo sklypo varžytynės, kurių Nr. ( - ), o laikas 2014-11-21 – 2014-12-22, kurių sustabdymo siekia pareiškėjas, yra pripažintos neįvykusiomis. Be to šios nutarties priėmimo dieną iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų nematyti, kad teisme būtų nagrinėjamas pareiškėjo skundas dėl šioje byloje nurodytų antstolio veiksmų. Vadinasi, šioje byloje yra išnykęs atskiruoju skundu keliamas ginčo dalykas, nes varžytynės nevyksta, o pareiškėjas skundo dėl antstolio veiksmų nepateikė. Atsižvelgiant į tai, kad neliko faktinio pagrindo svarstyti klausimą dėl antstolio patvarkymo ne/stabdymo pagrįstumo, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas.

11Vadovaudamasi LR CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str. apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

12Apeliacinį procesą pagal Ž. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-12-15 nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai