Byla 2A-1529-273/2012
Dėl netesybų (baudos) priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko, Albino Čeplinsko, Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. P. ir atsakovo A. K. J. apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-114-475/2012 pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovui A. K. J., trečiajam asmeniui S. P. dėl netesybų (baudos) priteisimo,

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4I. V. P. ieškiniu (b.l. 3-4) prašė priteisti iš atsakovo A. K. J. 20000,00 Lt baudą, numatytą už 2010 07 28 pirkimo-pardavimo sutarties, įregistruotos Kauno miesto 21-ajame notaro biure, 3.7. p. nevykdymą, ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad 2010 07 28 pirkimo-pardavimo sutarties, įregistruotos Kauno miesto 21-ajame notaro biure (notarinio registro Nr. VL-2538), pagrindu kartu su sutuoktine S. P. bendrosios jungtinės nuosavybės teise iš atsakovo A. K. J. įgijo 2428 kv.m. dalį iš 7,2970 ha žemės sklypo, esančio ( - ) Minėtą turtą įgijo už 67000,00 Lt. Sutarties 3.7. p. atsakovas A. K. J. įsipareigojo iki 2011- 05-30 atlikti visus reikalingus veiksmus parduodamo turto atidalinimui į atskirus turtinius vienetus, paskirties pakeitimui į namų valdos ir įregistravimui VĮ Registrų centre. Nurodė, kad iki numatyto termino nurodyto turto neatidalijus į atskirus turtinius vienetus, nepakeitus paskirties ir neįregistravus VĮ Registrų centre, atsakovas įsipareigojo sumokėti 20000,00 Lt baudą ieškovo naudai. Atsakovas, prievolės turto paskirtį pakeisti į namų valdos, atidalinti jį į atskirus turtinius vienetus ir įregistruoti VĮ Registrų centre, neįvykdė. Pažymėjo, kad iš VĮ Registrų centro pažymos matyti, kad atsakovas vis dar nepakeitė turto paskirties į namų valdos bei turto neatidalino į atskirus turtinius vienetus. VĮ Registrų centro pažymoje nurodyta, kad turto paskirtis - žemės ūkio. Su atsakovu buvo kalbėjo, jog pasistengtų prievolę įvykdyti greičiau, tuomet nebūtų reikalavęs susitartos baudos, tačiau atsakovas pareiškė, jog nuo jo prievolės įvykdymas nepriklauso, nepaaiškino prievolės neįvykdymo priežasčių.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 19 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo A. K. J. ieškovui V. P.– 10.000,00 Lt baudą, 300,00 Lt žyminio mokesčio ir 400,00 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo V. P. atsakovui A. K. J. 90,00 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti.

8Teismas nustatė, kad 2010 07 28 pirkimo-pardavimo sutarties (toliau– Sutartis) (b.l. 9-15), įregistruotos Kauno miesto 21-ajame notaro biure (notarinio registro Nr. VL-2538), pagrindu ieškovas V. P. kartu su sutuoktine S. P. (b.l. 8) bendrosios jungtinės nuosavybės teise iš atsakovo A. K. J. įgijo 2428 kv.m. dalį iš 7,2970 ha žemės sklypo, esančio ( - )(b.l. 17-22). Sutarties 3.7. p. atsakovas įsipareigojo iki 2011-05-30 atlikti visus reikalingus veiksmus parduodamo turto atidalinimui į atskirus turtinius vienetus, paskirties pakeitimui į namų valdos ir įregistravimui VĮ Registrų centre, šio įsipareigojimo neįvykdžius iki nustatyto termino, atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 20000,00 Lt baudą. Atsakovas savo įsipareigojimo per nustatytą terminą neįvykdė. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ginčo šalys susitarė dėl netesybų baudos forma už laiku neatliktus visus reikalingus veiksmus ieškovo įsigyto žemės sklypo dalies atidalinimui į atskirą turtinį vienetą, paskirties pakeitimui į namų valdos ir įregistravimui VĮ Registrų centre. Teismas nustatė, kad atsakovas iš dalies įvykdė savo įsipareigojimus: parengtas sklypo planas (b.l. 64-67), gauti sutikimai dėl melioracijos rekonstrukcijos (b.l. 93-105), detalusis planas dėl paskirties pakeitimo ir sklypų atidalijimo pateiktas derinti (b.l. 112, 129). Detaliojo plano parengimo procedūra užsitęsė dėl vienos sklypo dalies arešto, apie Sutarties 3.7. p. nustatyto termino praleidimo priežastis ieškovas buvo informuotas, be to, sudarydamas Sutartį žinojo, kad yra daug sklypo savininkų, atsakovas dėjo pastangas, kad teritorijų planavimo procedūra būtų atnaujinta ir vykdoma toliau, posėdžio metu siūlė ieškovui kitą sklypą su jau pakeista naudojimo paskirtimi ir įregistruotą VĮ Registrų centre (b.l. 38, 113, 130). Ieškovas byloje nepateikė duomenų apie realiai turėtus nuostolius ar jų dydį. Teismas konstatavo, kad Sutarties 3.7. p. numatyta bauda yra aiškiai per didelės netesybos, todėl sumažino iki 10000,00 Lt, likusioje dalyje ieškinys atmetė.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovas V. P. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškovo ieškinį patenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo argumentai, kad ieškovas prievolę iš dalies įvykdė ir šiuo atveju 20000 Lt bauda, dėl kurios šalys susitarė pasirašant sutartį, yra aiškiai per didelė, atmestini. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Šioje byloje ieškovas sumokėjo atsakovui 67000 Lt. Atsakovas žemės pirkimo - pardavimo sutarties 3.7 punkte įsipareigojo iki 2011 m. gegužės 30 d. atlikti visus reikalingus veiksmus parduodamo turto atidalinimui į atskirus turtinius vienetus, paskirties pakeitimui į namų valdos ir įregistravimui VĮ Registrų centre. Jei iki 2011 m. gegužės 30 d., dėl bet kokiu aplinkybių ar kliūčių, nurodytas turtas nebus atidalintas į atskirus turtinius vienetus, nepakeista paskirtis ir nebus įregistruotas VĮ Registrų centre, pardavėjas įsipareigoja sumokėti pirkėjui 20000 Lt. baudą. Apeliacinio skundo teismui pateikimo dienai atsakovas žemės paskirties nepakeitė į namų valdą, kiekvieną dieną ieškovas patiria nuostolius. Ieškovas nurodo, kad apeliacinės instancijos teismui pateikia 2010-09-28 Preliminarią žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties nuorašą, kurioje įsipareigojo iki 2012- 03-31 parduoti 2428 kv. m dalies iš 7, 2970 ha žemės sklypą su pakeista žemės paskirtim (sutarties 7 punktas), esančio ( - ). Šios sutarties 9 punkte nustatyta, nustatytu terminu nesudarius Pagrindinės sutarties dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui avansą 10000 Lt , sumokėti 10000 Lt baudą ir 0,2 procento delspinigius už kiekvieną dieną, skaičiuojant nuo 20000 Lt (sutarties 12 punktas). 2012-04- 14 A. O. grąžino 10000 Lt avansą, sumokėjo 10000 Lt baudą, sumokėjau 560 Lt delspinigių, iš viso 20 560 Lt. 2010-07-28 d sudarė su DNB banku Atpirkimo sutartis, pagal kurią įkeitė įmonių akcijas ir pasiskolino bendra suma 70852 Lt, už kuriuos atsakovui sumokėjo 67000 Lt. Dėl atsakovo neįvykdytos prievolės, ieškovas negalėjo parduoti žemės ir grąžinti paskolos bankui, dėl to patyrė 2011-07-25 11053 Lt (3201 EUR) nuostolių, bei 2011-09-26 patyrė 19595 Lt (5675 EUR) nuostolių. Dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės, atsakovas patyrė 41208 Lt nuostolių.

11Apeliaciniu skundu atsakovas A. K. J. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą panaikinti ir ieškovo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad iš bylos aplinkybių matyti, jog atsakovas dėjo visas įmanomas pastangas, kad sutarties sąlygos būtų vykdomos laiku ir tinkamai, tačiau dėl nuo atsakovo nepriklausančių aplinkybių (t.y. dėl trečiojo asmens A. S. veiksmų) šių sąlygų nepavyko įgyvendinti numatytais terminais. Taip pat iš bylos aplinkybių matyti, kad atsakovas savo įsipareigojimus vykdė: buvo parengtas sklypo planas, gauti sutikimai dėl melioracijos rekonstrukcijos, detalusis planas dėl paskirties pakeitimo ir sklypų atidalijimo patikėtas derinti. Taip pat visuomet noriai bendravo su ieškovu V. P.. Teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovas laiku neįvykdė sutarties sąlygos, taip pat visiškai nepagrįsta aplinkybė, jog atsakovas susipažinęs su žemės pirkimo sąlygomis, todėl yra prisiėmęs nenumatytų aplinkybių riziką. Apie tai, kad prisiimtų tam tikrą riziką, sutartyje nebuvo numatyta. Atsakovo patirtis parduodant žemės sklypus, neturėjo įtakos aplinkybei, kad tam tikro bendraturčio sklypo dalis bus areštuota. Tai - visiškai nepriklausoma nei nuo atsakovo veiksmų, nei nuo patirties sudarant sandorius, aplinkybė. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, t.y. vieno iš bendraturčių A. S. sklypo dalies areštui, sutartyje numatytų įsipareigojimų nebegalėjo vykdyti. Teismas turėjo ir galėjo remtis CK 6.253 str. 4 d. nuostata, pagal kurią civilinė atsakomybė atsakovui negalėjo kilti. Dėl sutarties sąlygos neįvykdymo nebuvo atsakovo kaltės. Atsakovas pažymi, jog sklypo paskirties pakeitimo ir atidalijimo bei įregistravimo darbai tęsiami iki šiol.

12Atsiliepime į atsakovo A. K. J. apeliacinį skundą ieškovas V. P. prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad trečiasis asmuo A. S. neatliko jokių veiksmų, kurie galėjo sutrukdyti atsakovui iki 2011 m. gegužės 30 d. atlikti visus reikalingus veiksmus parduodamo turto atidalinimui į atskirus turtinius vienetus, paskirties pakeitimui į namų valdos ir įregistravimui VĮ Registrų centre. Pats atsakovas tik po 8 mėnesių kreipėsi į antstolį, kad antstolis sutiktų su minėto žemės sklypo planavimo tikslais, uždaviniams bei numatomai veiklai : sklypo padalijimas ir atidalinto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 45 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas. Tai įrodo, kad pats atsakovas 8 mėnesius nesiėmė jokių veiksmų. Todėl atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas CK 6.253 str. 4 dalis neatitinka faktinėms aplinkybės ir negali būti taikomas.

13Atsiliepime į ieškovo V. P. apeliacinį skundą atsakovas A. K. J. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodo, kad ieškovas, žinodamas, kad prievolės negali įvykdyti ne dėl savo kaltės, turėjo imtis visų teisinių priemonių, siekdamas, kad būtų atleistas nuo baudos mokėjimo. Nėra žinoma, ar nėra tam tikrų susitarimų tarp ieškovo V. P. bei A. O., siekiant iš atsakovo prisiteisti 20 000 Lt sumą. Egzistuoja tikimybė, kad buvo sudarytas fiktyvus susitarimas dėl šios baudos sumokėjimo. Sunkiai tikėtina, kad ieškovas sumokėjo baudą jos neginčydamas ir taip pažeisdamas savo paties teises bei teisėtus interesus. Kita vertus, neturiu pareigos atsakyti už nerūpestingą ieškovo elgesį neginant savo teisių. Taip pat svarbu, kad sutartyje atsakovo prisiimti įsipareigojimai iki šiol yra vykdomi. Visuomet dėjo visas įmanomas pastangas, kad sutartį įvykdytų tinkamai ir laiku, tačiau to nesugebėjo padaryti ne dėl nuo atsakovo priklausančių aplinkybių.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas tai pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. (( - ) str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų ( - ) straipsnio 2 dalyje apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

16Apeliaciniai skundai atmestini.

17Byloje nustatyta, kad 2010 07 28 pirkimo-pardavimo sutarties (toliau– Sutartis) (b.l. 9-15), įregistruotos Kauno miesto 21-ajame notaro biure (notarinio registro Nr. VL-2538), pagrindu ieškovas V. P. kartu su sutuoktine S. P. (b.l. 8) bendrosios jungtinės nuosavybės teise iš atsakovo A. K. J. įgijo 2428 kv.m. dalį iš 7,2970 ha žemės sklypo,( - ). (b.l. 17-22). Sutarties 3.7. p. atsakovas įsipareigojo iki 2011-05-30 atlikti visus reikalingus veiksmus parduodamo turto atidalinimui į atskirus turtinius vienetus, paskirties pakeitimui į namų valdos ir įregistravimui VĮ Registrų centre, šio įsipareigojimo neįvykdžius iki nustatyto termino, atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 20000,00 Lt baudą. Atsakovas savo įsipareigojimo per nustatytą terminą neįvykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą dėl baudos priteisimo.

18Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta ( bauda, delspinigiai) ( CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę: jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. CK 6.71 - 6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinės netesybos nenumatytos. Netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje pakartota iš esmės ta pati nuostata. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasi CK 1.5 straipsniu, teismas turi teisę mažinti sutartines netesybas. Šios teismo teisės prievolės šalys negali riboti ar panaikinti.

19Šioje byloje kilo ginčas dėl netesybų baudos forma už laiku neatliktus visus reikalingus veiksmus ieškovo įsigyto žemės sklypo dalies atidalinimui į atskirą turtinį vienetą, paskirties pakeitimui į namų valdos ir įregistravimui VĮ Registrų centre.

20Atsakovas sutiko su aplinkybe, kad praleido Sutarties 3.7 p. numatytą terminą atlikti visus reikalingus veiksmus dėl ieškovo įsigyto žemės sklypo atidalinimo į atskirą vienetą, nes vienam iš sklypų buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (b.l. 41-56). Nurodo, kad šios aplinkybės jis iš anksto negalėjo numatyti. 2010 09 23 buvo sustabdyta teritorijų planavimo procedūra, kuri atnaujinta 2011 06 02.

21Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas iš dalies įvykdė savo įsipareigojimus: parengtas sklypo planas ( b.l. 64-67), gauti sutikimai dėl melioracijos rekonstrukcijos ( b.l. 93-105), detalusis planas dėl paskirties pakeitimo ir sklypų atidalijimo pateiktas derinti ( b.l. 112, 129). Detaliojo plano parengimo procedūra užsitęsė dėl vienos sklypo dalies arešto, apie Sutarties 3.7 p. nustatyto termino praleidimo priežastis ieškovas buvo informuotas. Taip pat pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas sudarydamas sutartį žinojo, kad yra daug sklypo savininkų. Be to, atsakovas siūlė ieškovui kitą sklypą su jau pakeista naudojimo paskirtimi ir įregistruotą VĮ Registrų centre. Ieškovas byloje nepateikė duomenų apie realiai turėtus nuostolius ir jų neįrodinėjo.

22Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šių duomenų pagrindu ir vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais sprendė, kad atsakovas stengiasi įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, nors ir yra praleidęs terminą, todėl pagrįstai laikė, kad Sutarties 3.7 p. numatyta bauda yra aiškiai per didelės netesybos, todėl sumažino iki 10 000 litų (CK 1.5 str., CK 6.73 str. 2 d., ( - ) 178 185 str.).

23Be to, pirmosios instancijos teismas iš byloje esančios medžiagos, LITEKO informacinėje sistemoje esančių duomenų, šalių ir liudytojo parodymų padarė išvadą, kad abi bylos šalys gerai susipažinusios su žemės pirkimo sandoriais, todėl sudarydamos sutartį abi prisiėmė galimą riziką dėl sutartinių sąlygų vykdymo.

24Atsakovas A. K. J. apeliaciniame skunde nurodo, kad sutarties sąlygos negalėjo įvykdyti dėl to, kad vieno iš turto bendraturčių – A. S. žemės sklypui buvo taikytas turto areštas ir todėl jo atžvilgiu turi būti taikomas CK 6.253 str. 4 d. nuostatos, nes prievolės negalėjo įvykdyti iškilus nenumatytai aplinkybei, kuri nuo jo nepriklausė. Tačiau šis apeliacinio skundo argumentas atmestinas, nes iš byloje esančio antstolio M. P., kuris areštavo A. S. žemės sklypą, 2011 05 30 rašto matosi, kad antstolis neprieštarauja ir sutinka minėto sklypo planavimo tikslams, uždaviniams bei numatomai veiklai: sklypo padalijimas ir atidalinto sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) ir padalijimas į iki 45 sklypų, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas (b.l. 38). Iš šių duomenų darytina išvada, kad A. S. žemės sklypo areštas nebuvo kliūtis įvykdyti sutarties sąlygas, duomenų, kada atsakovas kreipėsi į antstolį dėl sutikimo gavimo, atsakovas nepateikė, todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo konstatavimu, kad atsakovas Sutarties 3.7 p. nustatytą terminą įsipareigojimui atlikti praleido.

25Byloje ieškovas neteikė įrodymų apie realiai turėtus nuostolius, jų dydį dėl prievolės neįvykdymo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros sumažino netesybų dydį iki 10000 litų.

26Nors ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jis dėl neįvykdytos sutarties patyrė 41.208 Lt nuostolių, tačiau teisėjų kolegija dėl šio apeliacinio skundo argumentų plačiau nepasisako, nes apeliantas pirmosios instancijos teisme nuostolių dydžio neįrodinėjo ir dėl to įrodymų neteikė. Apeliacinėje instancijoje pirmosios instancijos teismo sprendimas tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teisme ištirtus ir įvertintus duomenis, tikrinama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar teismas juos pakankamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių. Ieškovas ieškinio reikalavimą grindė sutartyje numatytų netesybų dydžiu, t.y. 20 000 Lt bauda. ( - ) straipsnyje yra suformuluota taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti ieškovo naujai pateiktus įrodymus: 2010 09 28 d. preliminariosios žemės pirkimo – pardavimo sutarties nuorašą, 2012 04 14 SEB banko mokėjimo pavedimo nurodymo nuorašą, DNB banko 2012 04 04 pažymos nuorašą, AB DNB banko 2010 07 28 banko išrašo nuorašus, nes jie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, be to, SEB banko mokėjimo pavedimas atliktas po teismo sprendimo priėmimo 2012 04 14. Taip pat atsisakytina priimti prie ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą pateiktą atstolio M. P. rašto sutikimo kopiją dėl žemės sklypo ( - )., nes šis dokumentas yra pateiktas byloje (b.l. 38).

27Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliacinių skundų motyvais nė pagrindo naikinti ar keisti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl ieškovo ir atsakovo apeliaciniai skundai atmestini, o skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistu (( - ) str. 1 d. 1 p.)

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

29Apeliacinius skundus atmesti.

30Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. I. V. P. ieškiniu (b.l. 3-4) prašė priteisti iš atsakovo A. K. J. 20000,00... 5. Ieškovas nurodė, kad 2010 07 28 pirkimo-pardavimo sutarties, įregistruotos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. kovo 19 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad 2010 07 28 pirkimo-pardavimo sutarties (toliau–... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas V. P. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas A. K. J. prašo Kauno miesto apylinkės teismo... 12. Atsiliepime į atsakovo A. K. J. apeliacinį skundą ieškovas V. P. prašo... 13. Atsiliepime į ieškovo V. P. apeliacinį skundą atsakovas A. K. J. prašo... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 16. Apeliaciniai skundai atmestini.... 17. Byloje nustatyta, kad 2010 07 28 pirkimo-pardavimo sutarties (toliau–... 18. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 19. Šioje byloje kilo ginčas dėl netesybų baudos forma už laiku neatliktus... 20. Atsakovas sutiko su aplinkybe, kad praleido Sutarties 3.7 p. numatytą terminą... 21. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas iš dalies... 22. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šių duomenų... 23. Be to, pirmosios instancijos teismas iš byloje esančios medžiagos, LITEKO... 24. Atsakovas A. K. J. apeliaciniame skunde nurodo, kad sutarties sąlygos... 25. Byloje ieškovas neteikė įrodymų apie realiai turėtus nuostolius, jų dydį... 26. Nors ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad jis dėl neįvykdytos sutarties... 27. Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis ir argumentais, apeliacinės... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1... 29. Apeliacinius skundus atmesti.... 30. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą palikti...