Byla e2-1604-407/2016
Dėl nepristatyto krovinio vertės ir su tuo susijusių kitų išlaidų atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ribotos atsakomybės bendrovės ,,Mossa Distribution“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apygardos teismo 2016 m. birželio 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-5095-262/2016 pagal ieškovės ribotos atsakomybės bendrovės ,,Mossa Distribution“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Rikotransa“ dėl nepristatyto krovinio vertės ir su tuo susijusių kitų išlaidų atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė RAB ,,Mossa Distribution“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB ,,Rikotransa“ 36 759,42 Eur nepristatyto krovinio vertės, 8 454,67 Eur PVM mokesčio, 5 procentų dydžio metines palūkanas už 43 881,12 Eur sumą nuo 2015 m. gruodžio 16 d. iki ieškinio pareiškimo dienos, t. y. iki 2016 m. birželio 22 d., 5 500 Eur baudą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 405,70 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 28 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės RAB „Mossa Distribution“ ieškinį atsakovei UAB „Rikotransa“ dėl nepristatyto krovinio vertės ir su tuo susijusių kitų išlaidų atlyginimo, kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui.
 2. Teismas nustatė, kad su ieškiniu pateiktos šalių 2015 m. birželio 4 d. sutarties Nr. PM 1-15 7.2 p. yra nurodyta, kad jeigu neįmanoma išspręsti ginčų ir nesutarimų derybų būdu, šalys perduoda juos Arbitražo teismui nagrinėti pagal atsakovės buvimo vietą.
 3. Atsižvelgdamas į tai, kad šalys yra susitarę perduoti ginčą spręsti arbitražui ir nėra duomenų, jog ši sutartis ar jos 7.2 p. yra pakeisti ar pripažinti negaliojančiais, teismas atsisakė priimti ieškinį kaip neteismingą Vilniaus apygardos teismui (CPK 137 str. 2 d. 6 p.).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė RAB ,,Mossa Distribution“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės ieškinį priimti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neatsižvelgė į ieškovės nurodytas aplinkybes, kad šalių sudarytos sutarties sąlyga dėl Arbitražo teismo nereiškia, kad šalys susitarė, jog visi ginčai, kylantys iš 2015 m. birželio 4 d. Transporto ekspedicijos sutarties Nr. PM 1-15 (toliau – Sutartis), bus perduodami spręsti arbitražui. Šalys susitarė, kad ginčai bus perduoti Arbitražo teismui, kas reiškia, kad ginčai bus sprendžiami įprastine teismine tvarka. Sutartį parengė atsakovė, ieškovė Sutarties sąlygas priėmė ir Sutartį sudarė prisijungimo būdu. Ieškovė, sudarydama Sutartį prisijungimo būdu, Arbitražinio teismo sąvoką suvokė taip, kaip ji suprantama pagal Rusijos Federacijos teisę, t. y. kaip teisminę instituciją. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 2.1. punkte be kita ko nurodyta, kad šalys vadovaujasi Rusijos Federacijos įstatymais, Arbitražo teismo sąvoka turi būti aiškinama taip, kaip ji suprantama Rusijos Federacijos teisėje – kaip teisminė institucija.
  2. Priešingai nei nurodė teismas, šalių sudarytos Sutarties 7.2 punktas yra laikomas negaliojančiu remiantis Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 41 straipsnio 1 dalies ir 33 straipsnio nuostatomis. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 33 straipsnyje numatyta, kad vežimo sutartyje gali būti tokia nuostata, kuria pripažįstama arbitražo kompetencija, bet su sąlyga, jeigu ši nuostata numato, kad arbitražas vadovausis šia Konvencija. Šalių sudarytoje Sutartyje nėra nuostatos, kad Arbitražo teismas vadovausis Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija, todėl minėta Sutarties sąlyga yra laikoma negaliojančia.
  3. Teismas atsisakė priimti ieškinį neįsitikinęs ar atsakovė nori ginčą spręsti arbitražine ar teismine tvarka, tuo nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007).
  4. Teismas visiškai nenagrinėjo ieškovės nurodytų aplinkybių ir nenurodė jokių motyvų, dėl kokių priežasčių Sutartyje nurodyta Arbitražo teismo sąvoka yra aiškinama remiantis ne Rusijos Federacijos teisės normomis, bet Lietuvos teisės normomis. Atsižvelgiant į tai, kad teismas nenagrinėjo nurodytų ieškovės argumentų ir dėl jų nepasisakė, tai remiantis CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktu yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.
 2. Atsakovė UAB ,,Rikotransa“ atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą patvirtino, kad sutinka, jog ginčas būtų nagrinėjamas teisme, t. y. Vilniaus apygardos teisme. Atsakovė nurodė, kad atskirajame skunde nurodytos ne visos faktinės aplinkybės, susijusios su ginčo pervežimu, o kai kurios faktinės aplinkybės pateiktos nepagrįstai, neteisingai jas iškraipant.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. CPK 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti arbitražo tvarka bet kokį ginčą dėl fakto ar (ir) teisės, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže. Pagal Komercinio arbitražo įstatymo 2 straipsnį, arbitražas yra ginčo sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ar įsipareigoja kreiptis ne į valstybės teismą, o į jų susitarimu pasirinktą arba įstatymo nustatyta tvarka paskirtą trečiąjį asmenį ar asmenis.
 2. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškinį kaip neteismingą teismui nustatęs, kad su ieškiniu, kuris grindžiamas tuo, jog atsakovė netinkamai vykdė šalių 2015 m. birželio 4 d. sudarytą Transporto ekspedicijos sutartį Nr. PM 1-15, pateiktos minėtos sutarties 7.2 punktu šalys yra susitarę visus ginčus, kurie susiję su šia sutartimi, perduoti spręsti arbitražui. Ieškovė RAB ,,Mossa Distribution“, nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi, ginčija ją atskiruoju skundu. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą pabrėžė, kad sutinka, jog ginčas būtų nagrinėjamas teisme.
 3. Pažymėtina, kad arbitražinis susitarimas atspindi šalių valios autonomijos principą, kuris, savo ruožtu, yra arbitražo, kaip alternatyvaus ginčų sprendimo būdo, esmė – arbitražo proceso inicijavimas galimas tik esant šalių susitarimui. Taigi, pagal bendrąją taisyklę, bet kuris arbitražo procesas prasideda nuo privatinės teisės instrumento – privačios sutarties, kurios pagrindu pradėtame procese priimamas sprendimas. Šalių teisė laisva valia susitarti dėl ginčų priskirtinumo arbitražo jurisdikcijai apima ir teisę tokį susitarimą panaikinti tiek iki, tiek po ginčo kilimo. Kitaip tariant, susitarimas spręsti ginčą ne teismo tvarka yra suderintos šalių valios išraiška, todėl ši suderinta valia gali būti keičiama.
 4. Atsižvelgiant į aplinkybes, kad ieškovė, kreipdamasi į teismą su ieškiniu, atsisakė arbitražinės išlygos taikymo ir tokiu atveju teismo jurisdikcija ieškinio atžvilgiu priklauso nuo atsakovės pozicijos, kuri atsiliepime į atskirąjį skundą patvirtino, jog sutinka, kad ginčas būtų nagrinėjamas teisme, laikytina, kad šalys susitarė panaikinti 2015 m. birželio 4 d. Transporto ekspedicijos sutarties Nr. PM 1-15 7.2 punkte nustatytą arbitražinį susitarimą. Toks šalių susitarimas išreikštas raštu atitinka 2015 m. birželio 4 d. Transporto ekspedicijos sutarties Nr. PM 1-15 nuostatas dėl jos pakeitimo.
 5. Remiantis byloje nustatytais faktais, kad šalys buvo sudariusios arbitražinį susitarimą, tačiau pareiškus ieškinį teisme šio susitarimo abiejų šalių valia buvo atsisakyta, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis atsisakyti priimti ieškovės ieškinį, kaip neteismingą teismui, panaikintina ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 6. Dėl nurodytų aplinkybių atskirojo skundo argumentai, kuriais ginčijamas arbitražinis susitarimas, neturi esminės reikšmės teisingam ginčo klausimo išsprendimui, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

6Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškovės RAB ,,Mossa Distribution“ ieškinio atsakovei UAB ,,Rikotransa“ dėl nepristatyto krovinio vertės ir su tuo susijusių kitų išlaidų atlyginimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai