Byla e2YT-10909-800/2017
Dėl globėjo pakeitimo, išvadą teikianti institucija Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei, dalyvaujant pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei L. V., suinteresuotiems asmenims B. K., A. K., išvadą teikiančios institucijos Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Andželikai Vežbavičiūtei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims B. K., A. K., Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, dėl globėjo pakeitimo, išvadą teikianti institucija Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas pareiškimu prašo: 1) atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas 191645111, nuo J. A., a. k. ( - ) globėjo bei gaunamų lėšų administratoriaus pareigų; 2) J. A., a. k. ( - ) nuolatiniais globėjais bei gaunamų lėšų administratoriais paskirti B. K., a. k. ( - ) ir A. K., a. k. ( - ) 3) J. A., a. k. ( - ) gyvenamąją (globos) vietą nustatyti globėjų B. K. ir A. K. gyvenamojoje vietoje.

5Pareiškime nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad nepilnametis J. A., gim. ( - ), yra likęs be tėvų globos. J. A. vienišai motinai N. A., gim. ( - ), Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-11-04 sprendimu yra neterminuotai apribota motinos valdžia sūnaus J. A. atžvilgiu. Tuo pačiu teismo sprendimu J. A. nustatyta nuolatinė globa ir jo nuolatiniu globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. J. A. motina N. A. sūnumi visiškai nesidomi ir susigrąžinti sūnaus savo priežiūrai nesiekia. Apribojus J. A. motinai N. A. motinos valdžią neterminuotai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ( - ) įrašė J. A. į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Tuo pagrindu J. A. buvo siūloma įvaikinti šeimoms, įrašytoms į norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą, bei siūloma globoti šeimoms, tinkamai pasirengusioms globoti tėvų globos netekusį vaiką. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau - Skyrius) 2017-02-21 gavo pranešimą iš Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, kad B. K. ir A. K. šeima, gyv. ( - ), susipažinusi su mažamečiu J. A., išreiškė norą berniuką globoti savo šeimoje. 2017-02-22 Skyrius gavo sutuoktinių B. K. ir A. K. prašymą skirti juos J. A. globėjais. Skyriui buvo pateikti visi reikiami dokumentai, įrodantys, kad sutuoktiniai B. K. ir A. K. atitinka teisės aktuose globėjams keliamus reikalavimus: tinkamo amžiaus, sveiki, neteisti, turintys gyvenamąjį būstą ir nuolatines pajamas, viešojoje įstaigoje „Darnūs namai“ įvertinti, kaip tinkami globoti vaiką nuo gimimo iki 5 metų amžiaus. Atsiradus galimybei J. A. augti šeimoje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ( - ) įsakymu Nr. ( - ) B. K. ir A. K. paskirti J. A. laikinaisiais globėjais (iki teismo nutartimi bus paskirti nuolatiniais globėjais), berniuko globos vieta nustatyta sutuoktinių gyvenamojoje vietoje. B. K. ir A. K. su mažamečiu nesieja jokie giminystės ryšiai, tačiau sutuoktiniai yra tvirtai nusprendę ir pasiryžę auginti, paruošti savarankiškam gyvenimui, tėvų globos netekusį vaiką - J. A.. Sutuoktiniai sutinka tapti nuolatiniais berniuko globėjais. J. A. nuo ( - ) gyvena B. K. ir A. K. šeimoje. Skyrius nėra gavęs pranešimų, apie tai, kad globėjai netinkamai rūpintųsi berniuku, todėl darytina išvada, kad sutuoktiniai tinkamai vykdys nuolatinių globėjų pareigas. J. A. globa šeimoje labiau atitinka jo interesus nei institucinė globa (globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose), todėl B. K. ir A. K. skirtini nuolatiniais J. A. globėjais. Kitų fizinių asmenų prašymų, norinčių ir galinčių globoti nepilnametį J. A. skyrius nėra gavęs.

6Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti.

7Suinteresuoti asmenys B. K. ir A. K. su pareiškimu sutiko, prašė jį tenkinti. Paaiškino, jog nori tapti berniuko nuolatiniais globėjais.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog su pareiškimu sutinka, prašė jį tenkinti (b. l. 71).

9Institucijos, teikiančios išvadą byloje atstovė su pareiškimu sutiko, palaikė byloje pateiktą išvadą (b. l. 67-68), kurioje nurodė, kad B. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), gyvena ( - ), bendra jungtine nuosavybės teise priklausančiame apie 164 kv. m. bendro ploto 2 aukštų name, kuriame įrengti 4 kambariai, dar 2 kambariai neįrengti. Name yra visi patogumai, name įrengtas centrinis šildymas, šildymas kietu kuru, namuose pakankamai švaru ir tvarkinga. Šalia namo yra 21 arų aptvertas sklypas, ūkiniai pastatai. Namų aplinka tinkama ir saugi vaikui augti ir gyventi, vaistai, cheminės medžiagos laikomi saugiai, vaikui nepasiekiamoje vietoje, namuose bus sudarytos tinkamos sąlygos vaiko poilsiui, laisvalaikiui, miegui. B. K. ir A. K. susituokę nuo ( - ), šeimoje auga trys nepilnamečiai vaikai: E. K., gim. ( - ), L. K., gim. ( - ), S. K., gim. ( - ). Medicininiuose pažymėjimuose nurodyta, kad B. K. ir A. K. yra sveiki. SODROS duomenų bazės 2017-03-29 duomenimis, B. K. yra apdrausta kaip asmuo, auginantis vaiką iki trejų metų, Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2016-10-17 pažymos duomenimis, B. K. yra mokama 58,90 Eur išmoka vaikui. ( - ) 2016-09-26 išduotoje pažymoje apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį nurodyta, kad A. K. išmokama mėnesio suma apie 630 Eur. Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM 2016-09-28 Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre duomenų apie B. K. ir A. K. teistumą nėra. Kauno rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus 2016-10-11 duomenimis, B. K. nuo 2007 iki 2013 metų administracine tvarka bausta 4 kartus pagal Kelių eismo taisyklių pažeidimus (LR ATPK 134 tr., 127 str., 124 (1) str.), galiojančių administracinių nuobaudų nėra, A. K. nuo 2004 iki 2013 metų administracine tvarka baustas 9 kartus už kelių eismo taisyklių pažeidimus (LR ATPK 124 (1) str., 134 str.), galiojančių nuobaudų nėra. Skyrius, vadovaudamasis LR Civilinio kodekso 3.268 straipsniu, Vaiko globos organizavimo nuostatų 16 punktu, įvertinęs B. K. ir A. K. pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją, dėl teikimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) pradinio įvertinimo, ir nustatęs, kad jie atitinka keliamus reikalavimus, 2016-10-17 priėmė teigiamą sprendimą dėl B. K. ir A. K. teikimo tapti vaiko globėju (rūpintoju) ir rekomendavo organizuoti jų mokymus. B. K. ir A. K. šeima dalyvavo VšĮ „Darnūs namai“ organizuojamoje bendroje globėjų ir įtėvių rengimo programoje GIMK, ( - ) pateiktoje išvadoje nurodyta, kad įvertinus kandidatų turimus gebėjimus, pasirengimą, motyvaciją, B. ir A. K. yra tinkami asmenys globoti laikinoje ir nuolatinėje globoje nuo gimimo iki 5 metų amžiaus bet kokios lyties vaiką. Iš Skyriui pateiktų dokumentų galima spręsti, jog A. K. ir B. K. sveikatos būklė, buities ir gyvenimo sąlygos atitinka vaiko globėjams keliamus reikalavimus, nėra CK 3.269 str. nustatytų pagrindų, dėl kurių jie negalėtų būti skiriami vaiko globėjais, asmenys turi sąlygas, reikalingas tinkamam nepilnamečio vaiko augimui, vystymuisi ir tobulėjimui (CK 3.248 str.). Skyrius 2017-02-22 sprendimu Nr. GRD-143 pripažino B. K., gim. ( - ), ir A. K., gim. ( - ), tinkamais asmenimis skirti J. A., gim. ( - ), globėjais.

10Pareiškimas tenkintinas visiškai.

11Iš byloje esančių įrodymų – gimimo įrašo, gimimo liudijimo (b. l. 8, 9) nustatyta, kad J. A., a. k. ( - ) gimė ( - ), jo motina yra nurodyta N. A., a. k. ( - ) duomenys apie tėvą gimimo įraše nenurodyti. Iš viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo Vaikų ligoninės ( - ) rašto (b. l. 12), nustatyta, jog ( - ) naujagimis buvo atvežtas į gydymo įstaigą, N. A. išvyko iš ligoninės palikusi naujagimį. Vilniaus misto savivaldybės administracijos direktoriaus ( - )įsakymu Nr. ( - ) J. A. nuo ( - ) nustatyta laikinoji globa, laikinuoju globėju paskiriant Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (b. l. 15). Vilniaus miesto apylinkės teismo ( - ) sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) (b. l. 16-20) buvo neterminuotai apribota N. A. motinos valdžia nepilnamečio sūnaus J. A. atžvilgiu, J. A. nustatyta nuolatinė globa, nuolatiniu globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, jo nuolatinė globos ir gyvenamoji vieta nustatyta Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, iš N. A. priteistas išlaikymas J. A. po 175,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, priteisto išlaikymo tvarkytoju uzufrukto teise paskiriant Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus. J. A. ( - ) yra įrašytas į galimų įvaikinti vaikų apskaitą (b. l. 21). Vaiko globėjais išreiškė norą būti suinteresuoti asmenys B. K. ir A. K. (b. l. 23, 24-25), kurie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-28 įsakymu Nr. 30-382 buvo paskirti J. A. globėjais (b. l. 26). Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2017-02-22 sprendimu Nr. GRD-143 (b. l. 29) B. K. ir A. K. buvo pripažinti tinkamais asmenimis skirti J. A. globėjais. Iš medicininių pažymėjimų (b. l. 42, 43) nustatyta jog suinteresuotų asmenų B. K. ir A. K. sveikatos būklė leidžia būti globėjais. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre duomenų apie B. K. ir A. K. nėra (b. l. 44, 45). Kauno apskrities VPK Kauno rajono PK duomenimis galiojančių administracinių nuobaudų B. K. ir A. K. neturi, anksčiau keletą kartų yra bausti už kelių eismo taisyklių pažeidimus (b. l. 46). B. K. ir A. K. pateikė rašytinį sutikimą tapti J. A. globėjais (b. l. 54). Duomenys apie gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą (b. l. 33-36, 39-41) patvirtina, jog B. K. ir A. K. turi geras sąlygas globoti vaikui.

12Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos (toliau - Konvencija) preambulėje teigiama, kad vaikas visapusiškai ir harmoningai gali vystytis tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą. Šeima yra svarbiausia terpė, kurioje vaikas gali sėkmingai augti, vystytis ir tobulėti. Konvencijos 20 straipsnyje nustatyta, kad vaikas, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos arba kuris dėl savo interesų negali toje aplinkoje būti, turi teisę į ypatingą valstybės teikiamą apsaugą ir paramą. Valstybės, vadovaujantis savo įstatymais, pasirūpina tokio vaiko alternatyvia priežiūra, iš kurių viena - vaiko globa (rūpyba). Globėjo (rūpintojo) parinkimo teisinis reglamentavimas Lietuvoje yra grindžiamas prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu (Konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnio 1 dalis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas). CK 3.249 straipsnyje yra išvardyti vaiko globos (rūpybos) nustatymo principai, vienas iš kurių - vaiko globa (rūpyba) šeimoje. Todėl sprendžiant likusio be tėvų globos vaiko klausimą, būtina atsižvelgti į geriausius vaiko interesus. Globa šeimoje siekiama sukurti kiek galima artimesnę vaikui aplinką, kuri atstotų jam tikrąją šeimą. Natūralioje šeimos aplinkoje vaikui yra palankiausios psichinės, moralinės ir dorovinės raidos sąlygos. Vaikų auklėjimas šeimoje yra vienas iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reguliavimo principų.

13CK 3.246 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad globėjas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl kitų svarbių priežasčių.

14Vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą, rengti jį savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje (CK 3.248 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis).

15Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog B. K. ir A. K. atitinka globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, jų šeimoje nepilnamečiui vaikui bus suteiktos tinkamos gyvenimo ir buities sąlygos, J. A. bus tinkamai prižiūrimas, sudarytos tinkamos vystymosi ir ugdymo sąlygos. Bylos duomenys rodo, kad vaiko globėjai parinkti nepažeidžiant CK 3.268 straipsnio reikalavimų. Teismas nenustatė aplinkybių, numatytų CK 3.269 straipsnyje, kurios neleistų B. K. ir A. K. skirti J. A. globėjais. Esant nurodytoms aplinkybėms, remiantis byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais, J. A. nuolatiniais globėjais skirtini B. K. ir A. K. (CK 3.256 straipsnis, 3.259 straipsnis). Paskyrus J. A. nuolatinę globą, nuolatinė globos ir gyvenamoji vieta nustatytina su globėjais, kurie skiriami J. A. lėšų tvarkytojais uzufrukto teise (CK 3.275 straipsnis).

16Globėjams išaiškintina, kad vaiko globėjas (rūpintojas) privalo: 1) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; 2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; 3) auklėti vaiką; 4) sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis; 5) palaikyti ryšius su artimaisiais vaikui giminaičiais ir informuoti juos, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais; 6) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius; 7) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Taip pat išaiškintina, kad globėjas (rūpintojas) yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Globėjas (rūpintojas) turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai. Globėjas (rūpintojas) už vaiko padarytą žalą ir už savo pareigų nevykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka (CK 3.271 straipsnis, 3.272 straipsnis).

17CK 3.202 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu yra nustatyta globa (rūpyba), tai išlaikymas išieškomas globėjui (rūpintojui), kuris privalo naudoti gautą išlaikymą išimtinai vaiko interesams. Nuolatiniais J. A. globėjais paskyrus B. K. ir A. K. remiantis CK 3.202 straipsniu, globėjai skirtini J. A. lėšų tvarkytojais uzufrukto teise (CK 3.185 straipsnis).

18Globėjams išaiškintina, kad jie globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis privalo disponuoti išimtinai tik vaiko interesais ir Civilinio kodekso IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka (CK 3.275 straipsnis); vaiko globėjas (rūpintojas) neįgyja turtinių teisių į globojamam vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą. (CK 3.276 straipsnio 2 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 504 str. teismas,

Nutarė

20pareiškimą tenkinti visiškai.

21Atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas 191645111, nuo J. A., a. k. ( - ) globėjo bei gaunamų lėšų tvarkytojo uzufrukto teise pareigų.

22J. A., a. k. ( - ) nuolatiniais globėjais bei gaunamų lėšų tvarkytojais uzufrukto teise paskirti B. K., a. k. ( - ) ir A. K., a. k. ( - )

23J. A., a. k. ( - ) gyvenamąją ir globos vietą nustatyti globėjų B. K., a. k. ( - ) ir A. K., a. k. ( - ) gyvenamojoje vietoje.

24Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo... 3. Teismas... 4. pareiškėjas pareiškimu prašo: 1) atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi... 5. Pareiškime nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad nepilnametis J.... 6. Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu pareiškimą palaikė, prašė jį... 7. Suinteresuoti asmenys B. K. ir A. K. su pareiškimu sutiko, prašė jį... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime... 9. Institucijos, teikiančios išvadą byloje atstovė su pareiškimu sutiko,... 10. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 11. Iš byloje esančių įrodymų – gimimo įrašo, gimimo liudijimo (b. l. 8,... 12. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos (toliau - Konvencija) preambulėje... 13. CK 3.246 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad globėjas gali būti teismo... 14. Vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai – užtikrinti vaiko... 15. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog B. K. ir A. K. atitinka... 16. Globėjams išaiškintina, kad vaiko globėjas (rūpintojas) privalo: 1)... 17. CK 3.202 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu yra nustatyta globa (rūpyba),... 18. Globėjams išaiškintina, kad jie globojamam vaikui išlaikyti skirtomis... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 504... 20. pareiškimą tenkinti visiškai.... 21. Atleisti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus, kodas 191645111, nuo J.... 22. J. A., a. k. ( - ) nuolatiniais globėjais bei gaunamų lėšų tvarkytojais... 23. J. A., a. k. ( - ) gyvenamąją ir globos vietą nustatyti globėjų B. K., a.... 24. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...