Byla 2A-252-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Danutės Kutrienės

6Dalios Kačinskienės

7sekretoriaujant

8Jonei Markovičiūtei

9dalyvaujant ieškovui

10P. D.

11atsakovo atstovei

12T. D.

13atsakovui

14P. B.

15teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. D. ir atsakovo UAB ,,IIonos restauratoriai“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo kuriuo iš dalies patenkintas ieškovo P. D. ieškinys dėl žalos atlyginimo.

16Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

17I.Ginčo esmė

18Ieškovas P. D. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė įpareigoti atsakovą UAB ,,Ilanos restauratoriai“ įvykdyti sutartinius įsipareigojimus numatytus 2005-06-29 sutartyje ir atnaujinti minkštų baldų komplektą; įpareigoti atsakovą gražinti ieškovui permokėtus 658 Lt; užsakymo vykdymo sąmatas 2006-08-25 Nr.0507/04-01 ir 2007-11-15 Nr. 07 11/16-10 laikyti nepagrįstomis; atsakovo reikalavimą sumokėti 550 Lt už baldų sandėliavimą pripažinti nepagrįstu; priteisti ieškovo naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti ieškovo naudai 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

19Nurodė, kad su atsakovu 2005-06-29 sudarė baldų atnaujinimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo per 20 kalendorinių dienų įvykdyti užsakymą. Sutarties pasirašymo 2005-07-04 metu ieškovas sumokėjo 1500 Lt avansą, o likusią atlygio dalį, 642 Lt, įsipareigojo sumokėti atsakovui baigus darbą bei pateikus sąskaitą-faktūrą. Darbų mastas buvo nurodytas užsakymo vykdymo sąmatoje Nr. 0507/0401, kuri buvo pateikta su sutartimi. Atsakovas 2006-08-25 pranešė ieškovui, jog užsakymas įvykdytas iš dalies ir jis ketina gražinti iš ieškovo paimtus baldus. Nerasdamas sutarties ir jos priedo, ieškovas paprašė, atsakovo atsivežti tarp šalių pasirašytą sutartį bei sąmatą. Atsakovas pateikė 2006-08-25 sąmatą Nr. 0507/04-01, kurioje reikalaujama sumokėti 1567 Lt, bei taikė 267 Lt nuolaidą, todėl ieškovas su pateiku dokumentu sutiko ir sumokėjo dar 1300 Lt, tačiau 2007 metų lapkričio mėnesį radęs tarp šalių sudarytą sutartį suprato, jog atsakovas elgėsi nesąžiningai. Baldai ieškovui gražinti nebuvo. Po to, 2007-11-19, ieškovas kreipėsi į atsakovą reikalaudamas įvykdyti sutartį ir nustatė 10 dienų terminą, tačiau sutartis įvykdyta nebuvo, o 2007-11-20 atsakovas vienašališkai sutartį nutraukė. Kadangi pirminė sąmata ir atsakovo 2006-08-25 sąmatos skiriasi kainų už atliktus darbus prasme, tai prieštarauja Civilinio kodekso 6.675 straipsnio 3 daliai. Be to, sutartis liko neįvykdyta, o su atsakovu atsiskaityta visiškai, todėl susidarė 658 Lt permoka, kuria prašė teismo gražinti. Ieškovas 2007-11-26 kreipėsi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos, kuri akte konstatavo, jog atsakovas baldų atnaujinimo darbų neatliko. Atsakovas 2007-12-06 atsiuntė ieškovui siūlymą pasirašyti sąmatą ir taip baigti sutartį, be to nurodydamas, kad už baldų sandėliavimą gali būti imamas papildomas mokestis, o 2008-02-11 atsiuntė ieškovui raštą, jog pastarasis už sandėliavimą yra skolingas 550 Lt. Atsižvelgdamas į tai, kad sutartis neįvykdyta ir dėl tos priežasties baldai liko pas atsakovą prašė teismo reikalavimą dėl skolos už sandėliavimą pripažinti negaliojančiu. Atsakovo veiksmai ieškovui sukėlė nepatogumus, nes jis negalėjo naudotis baldais, todėl prašė teismo priteisti 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

20Atsakovas UAB ,,Ilanos restauratoriai“ atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

21Nurodė, kad darbai nebuvo atlikti dėl ieškovo kaltės. Nepagrįstas ieškovo teiginys, jog pasirašant sutartį šalys 2005-07-04 sąmatoje susitarė dėl baldų atnaujinimo kainos bei apmokėjimo salygų, nes sutartyje nustatyta, jog 1500 Lt avansas buvo sumokėtas, medžiagų reikalingų atnaujinimo darbams atlikti užsakymui, o ieškovui pateikta 2005-07-04 sąmata nepasirašyta tik dėl to, kad būtų galima suderinti būsimą darbų kainą ir nupirkti reikalingas medžiagas, todėl ieškovas kelia reikalavimą iš neteisėto dokumento, preliminarios sąmatos, kuri nebuvo suderinta ir pasirašyta. Kadangi dėl namo remonto darbų ieškovas paprašė iki 2006 metų rugpjūčio mėnesio palaikyti baldus pas atsakovą, baldų restauravimo darbai buvo atlikti iš dalies ir 2006-08-25 pasirašyta sąmata Nr. 0507/04-01, kurią ieškovas pasirašė ir baldus priėmė nurodydamas, jog pretenzijų neturi. Tuo pačiu šalys susitarė, kad ieškovas atvyks pas atsakovą ir šalys susitars dėl darbų pabaigos, tačiau ieškovas neatvyko, atsakovui paskambino telefonu ir paprašė baldus palaikyti iki remonto darbų pabaigos, o 2007-11-19 pateikė pretenziją reikalaudamas darbus baigti remiantis 2005-07-04 sąmata. Kadangi ieškovas atsisakė pasirašyti užsakymo vykdymo sąmatą, sutarties vykdymas tapo neįmanomas ir atsakovas 2007-11-20 pranešimu informavo ieškovą, jog sutartį nutraukia vienašališkai ir prašė atsiimti baldus, nes priešingu atveju bus skaičiuojamos baldų saugojimo išlaidos. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos atsiliepime į ieškinį prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad atlikus patikrinimą pagal ieškovo skundą 2008-02-20 buvo surašytas baldų atnaujinimo darbų atitikties įvertinimo aktas Nr. 7VS-08-1250-11, kuriuo konstatuota, kad apžiūrai pateiktiems baldams atnaujinimo darbai atlikti nebuvo, todėl inspekcija negalėjo įvertinti jų atitikties kokybės reikalavimams. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba į bylą pateiktoje išvadoje konstatavo, kad tarp ginčo šalių pasirašyta vartojimo rangos sutartis. Sutarties 3.4 pnktas atitinka Civilino kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto sutarčių nesąžiningų salygų nustatymo kriterijų, nes nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties salygų neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Sutarties 4.5 punktas, atitinka Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalies 2 punkto sutarčių nesąžiningų kriterijų nustatymo nuostatas t.y. panaikina ar apriboja vartotojo teises, susijusias su pardavėju, paslaugų teikėjų ar kita šalimi tuo atveju, kai pardavėjas ar paslaugų tiekėjas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus; atsakovui neįrodžius, kad savo sutartinius įsipareigojimus pagal 2005-06-29 sutartį jis vykdė tinkamai, ieškovas turi teisę reikalauti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

22II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

23Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu ieškinys buvo patenkintas iš dalies. Atsakovas įpareigotas per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo įvykdyti sutartinius įsipareigojimus numatytus 2005-06-29 sutartyje, atnaujinti ir perduoti ieškovui minkštų baldų komplektą; iš atsakovo ieškovo naudai priteista 658 Lt permoka ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 658 Lt sumos nuo 2008-07-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; atsakovo reikalavimas ieškovui sumokėti 550 Lt už baldų sandėliavimą buvo pripažintas nepagrįstu; iš atsakovo ieškovo naudai priteista 134,70 Lt bylinėjimosi išlaidų; kiti ieškinio reikalavimai atmesti.

24Teismas pažymėjo, kad į bylą pateiktos dvi sąmatos, 2005-07-04 kurioje nurodyta darbų atlikimo suma yra 2142 Lt ir 2006-08-25 sąmata Nr. 0507/04-01, kurioje darbų kaina 3067,50 Lt, kurių pagrindu tarp ginčo šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai ir rangovas privalėjo atlikti sutartyje sulygtą darbą iš savo medžiagos, savo priemonėmis ir jėgomis, jei šalys nebuvo susitarę kitaip kitaip (CK 6.6.44 str. 1 d., 6.647 str. 1 d.). Įvertinęs byloje dalyvavusių asmenų argumentus, bei bylos mežiagą teismas padarė išvadą, kad atsakovo argumentas jog 2005-07-04 sudaryta sąmata preliminari, nepagrįstas, nes tokiu atveju atsakovas neturėjo teisės paimti iš ieškovo baldų, o juos paėmęs jis pripažino, jog dėl visų būtinų sutarties salygų buvo susitarta. Įvertinęs šalių sudarytą sutartį teimas pažymėjo, kad šalys nebuvo susitarę, jog tolimesnių derybų metu bus aptariami atskiri klausimai (CK 6.182 str. 1 d.), todėl atsižvelgęs į tai, kas ieškovas yra vartotojas sudaręs sutartį su verslo subjektu, sutarties salygas aiškino ieškovo naudai (CK 6.193 str. 4 d.) ir sprendė, kad šalys privalėjo vadovautis 2005-07-04 sąmata, nors ji formaliai pasirašyta nebuvo ir šios sąmatos pagrindu atsakovas turėjo vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

25Teismas konstatavo, kad ieškovas atsakovui sumokėjo 2800 Lt, o šalys buvo susitarę dėl darbų atlikimo 2142 Lt sumai, todėl susidariusią permoką, 658 Lt, gražino ieškovui. Atsakovui nepateikus įrodymų dėl reikalaujamos 550 Lt sumos už baldų sandėliavimo paslaugas, pripažino atsakovo reikalavimą nepagrįstu. Ieškovo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo (CK 6.250 str.) buvo atmestas, kaip neįrodytas, nes ieškovas nepateikė įrodymų, kad atnaujinti baldai buvo tiek būtini daiktai, dėl ko būtų buvęs pagrindas reikalavimą tenkinti (CPK 185 str.). Ieškinį patenkinus iš dalies bylinėjimosi išlaidos buvo paskirstytos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai.

26III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

27Ieškovas P. D. apeliaciniu skundu prašo sprendimą dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo panaikinti ir priimti naują sprendimą, priteisti iš atsakovo 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti, bei vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 4 dalimi pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

28Nurodo, kad teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai atsisakė priteisti ieškovo reikalautą neturtinę žalą. Ieškovas, tiek patikslintame ieškinyje, tiek bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme reikalavimą priteisti neturtinę žalą grindė, patiriamais nepatogumais dėl negražintų baldų. Kambarys kuriame jie turėjo stovėti tuščias, todėl ieškovas neturėjo kur atsigulti ar atsisėsti. Be to, nuo sutarties pasirašymo su atsakovu praėjo daugiau nei 4 metai, todėl patirti nepatogumai akivaizdus, tačiau pirmos instancijos teismas į ieškovo argumentus neatsižvelgė. Teismas grubiai pažeidė Civilinio proceso kodekso 275 straipsnio 1 dalį, nes buvo vilkinamas teismo sprendimo įteikimas ieškovui, nors jis dalyvavo jį paskelbiant. Sprendimo nuorašas nebuvo išduotas nei po paskelbimo praėjus dviems savaitėms nei dviems mėnesiams, o gautas tik 2009-07-21 registruotu paštu. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas nepagrįstai nuolat siuntė ieškovui priminimus apie augančią skolą už baldų sandėliavimą, tuo darydamas ieškovui moralinį spaudimą ir sukeldamas nervinę įtampą, bei neigiamus išgyvenimus. Teismas neįvertino atsakovo elgesio teismo posėdžio metu, kai pastarasis kėlė nepagrįsta reikalavimą sumokėti 2200 Lt sumą už baldų sandėliavimą. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškovo rašytinius įrodymus dėl neteisėtos atsakovo veikos bei nepagrįstai neatsižvelgė į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2008-12-05 nutarimą Nr. 10-332, kuriame nurodyta, kad ieškovas dėl patirtų nepatogumų turi teisę į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Be to, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba į procesą turėjo būti įtraukta kaip institucija teikianį išvadą civilinėje byloje, o ne trečiuoju asmeniu. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001). Teismas vartojimo sutarties salygų sąžiningumą turėjo patikrinti ex officio ir greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikyti specialias, užtikrinančias didesnę vienos sutarties, vartotojo, teisių apsaugą. Atsižvelgus į tai, jog teismas nagrinėdamas bylą nukrypo nuo teisingumo sąžiningumo bei protingumo kriterijų, ignoravo Vartotojų teisių apaugos įstatymo nuostatas bei kitus teisės aktus ir nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika susijusia su neturtinės žalos atlyginimu, yra pagrindas sprendimo dalį kuria atsisakyta tenkinti ieškovo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo pakeisti ir žalą atlyginti.

29Atsakovas UAB ,,Ilanos restauratoriai“ apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovas nederino nerestauruotų baldų atnaujinimo medžiagų ir darbų sąmatos, ilgą laiką nereikalavo, kad baldai būtų restauruoti, neprieštaravo sutarties nutraukimui. Liko neįvertinta ir aplinkybė, jog ieškovo reikalavimai restauruoti baldus prasidėjo tik po sutarties nutraukimo ir atsakovo reikalavimo pasiimti baldus. Teismas neįvertino, kad ieškovas atsisakė pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis siekiant tinkamai įvykdyti sutartį. Teismas viršijo ieškovo reikalavimo ribas įpareigodamas atsakovą per 30 kalendoriunių dienų atlikti baldų restauravimo darbus, nes toks reikalavimas keliamas nebuvo. Nesutinka su teismo išvada, jog 2005-07-04 sąmata negalėjo būti preliminari, nes beveik visose rangos sutartyse iš pradžių sudaromos preliminarios sąmatos, kurios vėliau gali kisti. Dėl nurodyto mano, jog teismas neįsigilino į 2005-06-29 sutarties vykdymo aplinkybes, į tai, kad baldai iš pradžių turėjo būti ardomi ir nustatomas darbų mastas, ko pasekoje sąmata tikslinama bei derinama su užsakovu (CK 6.653 str. 3 d.). Teismas išvados, jog 2005-07-04 sąmatoje nurodyta kaina yra galutinė, nepagrindė jokiomis teisės normomis ir nenustatęs galutinės sandorio sumos padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovas permokėjo atsakovui 658 Lt. Nepagrįsta teismo išvada, jog vien baldų priėmimas restauravimui rodo, jog tarp šalių buvo susitarta dėl visų būtinųjų rangos teisinių santykių sąlygų, nes baldų priėmimas tai konkliudentinis veiksmas, o rangos sutartis turi būti rašytinė ir joje būtinai turi būti nustatytas užsakymo įvykdymo terminas. Tuo tarpu, teismas nepagrįstai esmine sutarties salyga laikė kainą.

30Ieškovas P. D. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, nes apeliacinio skundo argumentai neatitinka tikrovės ir paneigiami civilinėje byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas vadovavosi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bei Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pateiktomis išvadomis, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus bei teisingai taikė ginčo santykį reguliuojančias teisės normas, todėl teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prašo nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme vadovautis tarnybos 2008-12-05 nutarime pateikta išvada. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys). Ieškovo P. D. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o atsakovo UAB ,,Ilanos restauratoriai“ apeliacinis skundas atmestinas. Dėl ieškovo P. D. apeliacinio skundo Neturtinės žalos atlyginimą reglamentuojančiuose teisės normose (CK 6.250 str.) nustatyta ribojimo priteisti neturtinę žalą atsižvelgiant į tai, ar neturtinė žala padaryta sutarties, delikto ar ikisutartinių santykių pažeidimo atvejais. Neturtinės žalos atlyginimas yra civilinės atsakomybės forma, todėl neturtinei žalai prieteisti būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas. To reikalauja suformuota teisminė praktika, kuria pirmos instancijos teismas, spręsdamas ieškovo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo nesivadovavo. Taigi, neturtinė žala atlyginama, jeigu nustatomos būtinosios atsakomybės sąlygos: neteisėta veika, dėl neteisėtos veikos patirta neturtinė žala, priežastinis neteisėtos veikos ir neturtinės žalos ryšys, kaltė. Teisėjų kolegija sprendžia, kad yra visos atsakovo neturtinės atsakomybės salygos: atsakovas ėsipareigojo vykdyti ieškovo baldų restauraciją pagal 2005-06-29 sutartį, kuri nėra šalių įvardinta kaip preliminari sutartis, o tai reiškia, kad atsakovas privalėjo ją vykdyti (CK 6.189 str.), tačiau vykdė netinkamai. Ieškovas negavo iš atsakovo likusios baldų dalies, tame tarpe ir miegamojo baldų komplekto. Ieškovas nurodo, kad jau 4 metus patiria nepatogumus dėl poilsio baldų neturėjimo. Taigi, priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtos veikos-sutarties nevykdymo ir neturtinės žalos atsiradimo yra. Atsakovo teiginiai, jog ieškovas privalėjo pasirašyti naujus užsakymus likusių baldų restauracijai pripažintini nepagrįstais, kadangi preliminarus šalių susitarimas neįrodytas, suponuoja atsakovo kaltę. Civilinio kodekso 6.250 straipsnis apibrėžia neturtinės žalos sąvoką. Neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai ir kt, teismo įvertinti pinigais. Sutinkamai su Civilinio kodesko 6.250 straipsnio 2 dalimi teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas bylai turinčias reikšmės aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ginčo šalys susitarė dėl senų baldų atnaujinimo, atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, ieškovas pats operatyviai nesikreipė į teismą ginti savo pažeistą teisę (CPK 5 str.), sprendžia, kad ieškovo patirta neturtinė žala vertintina 200 Lt suma (CK 1.5 str.), todėl ši neturtinė 200 Lt žala priteistina iš atsakovo ieškovo naudai (CK 6.250 str. 2 d.). Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 15,00 Lt žyminio mokesčio išlaidos (CPK 93 str.). Dėl atsakovo UAB ,,IIjanos restauratoriai“ apeliacinio skundo Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs bylos medžiagą, apeliacinių skundų argumentus bei juos įvertinęs (CPK 183 str., 185 str.) konstatuoja, jog sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis, kuriomis pirmos instancijos teismas iš dalies patenkino ieškovo ieškinį. Kadangi teisėjų kolegija nagrinėdama ieškovo apeliacinį skundą iš esmės įvertino ginčo šalių sudarytą 2005-06-29 sutartį ir pasisakė dėl atsakovo kaltės dėl šios sutarties nevykdymo, sutikdama su pirmos instancijos teismo išvadomis, pirmos instancijos teismo sprendimo argumentų nebekartoja ir atsakovo apeliacinį skundą atmeta kaip teisiškai nepagrįstą. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš atsakovo ir ieškovo priteistinos 15,75 Lt bylinėjimosi išlaidos valstybei. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

31Ieškovo P. D. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo P. D. ieškinys atsakovui UAB ,,IIanos restauratoriai“ dėl 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, panaikinti ir ieškovo P. D. ieškinį šioje dalyje patenkinti iš dalies.

32Priteisti iš UAB ,,IIanos restauratoriai“ ieškovo P. D. naudai 200 Lt neturtinei žalai atlyginti ir 15,00 Lt žyminio mokesčio.

33Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą, o atsakovo UAB ,,IIonos restauratoriai“ apeliacinį skundą atmesti.

34Priteisti valstybės naudai iš P. D. a.k. ( - ) 5,25 Lt , o iš ieškovo UAB ,,IIonos restauratoriai“ į.k. 120032857, 10,50 bylinėjimosi (pašto) išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Danutės Kutrienės... 6. Dalios Kačinskienės... 7. sekretoriaujant... 8. Jonei Markovičiūtei... 9. dalyvaujant ieškovui... 10. P. D.... 11. atsakovo atstovei... 12. T. D.... 13. atsakovui... 14. P. B.... 15. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 16. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 17. I.Ginčo esmė... 18. Ieškovas P. D. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė įpareigoti... 19. Nurodė, kad su atsakovu 2005-06-29 sudarė baldų atnaujinimo sutartį, kuria... 20. Atsakovas UAB ,,Ilanos restauratoriai“ atsiliepime į ieškinį prašė jį... 21. Nurodė, kad darbai nebuvo atlikti dėl ieškovo kaltės. Nepagrįstas ieškovo... 22. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 23. Vilniaus miesto 2-o apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu... 24. Teismas pažymėjo, kad į bylą pateiktos dvi sąmatos, 2005-07-04 kurioje... 25. Teismas konstatavo, kad ieškovas atsakovui sumokėjo 2800 Lt, o šalys buvo... 26. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 27. Ieškovas P. D. apeliaciniu skundu prašo sprendimą dalyje dėl neturtinės... 28. Nurodo, kad teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai atsisakė priteisti ieškovo... 29. Atsakovas UAB ,,Ilanos restauratoriai“ apeliaciniu skundu prašo teismo... 30. Ieškovas P. D. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, nes... 31. Ieškovo P. D. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Vilniaus miesto 2... 32. Priteisti iš UAB ,,IIanos restauratoriai“ ieškovo P. D. naudai 200 Lt... 33. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą, o atsakovo UAB ,,IIonos... 34. Priteisti valstybės naudai iš P. D. a.k. ( - ) 5,25 Lt , o iš ieškovo UAB...