Byla 2A-177-390/2012
Dėl teisių pripažinimo atsakovui UAB „Dizarto reklama“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Gintauto Koriagino, Arvydo Žibo apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Agnora“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Agnora“ ieškinį dėl teisių pripažinimo atsakovui UAB „Dizarto reklama“,

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Agnora“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti, kad UAB „Dizarto reklama“ nepagrįstai nepripažino, jog UAB „Agnora“ ir UAB „Dizarto reklama“ 2010-05-17 priedas Nr. 1 prie nuomos sutarties Nr. RS-10/05/17 dėl reklamos stendo, esančio adresu Savanorių prospekte, Kaune, naudojimo, galiojimas nuo 2011-01-01 buvo tapęs neterminuotas; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2010-05-17 pasirašė reklamos ploto nuomos bei reklamos paslaugų teikimo sutartį Nr. RS-10/05/17 ir priedą Nr. 1, kurių pagrindu ieškovui buvo suteikta teisė naudotis reklamos stendu, esančiu Savanorių pr., Kaune. Sutarties 2.3 p. šalys susitarė, kad ieškovui tvarkingai vykdant sutartį, nuo 2011-01-01 jis turės pirmumo teisę tęsti reklamos stendo naudojimą. Ieškovas sutarties sąlygas vykdė tvarkingai, todėl tikėjosi, kad nuo 2011-01-01 reklamos stendu naudosis ir toliau. Stendu ieškovas naudojosi iki 2011-01-19. Ieškovas 2010-04-15 reklamos ploto nuomos bei reklamos paslaugų teikimo sutartimi Nr. RPN-2010/04/15-1 ir jos priedais reklamos stendą suteikė UAB „Ivuana“ iki 2011-06-30. Iki sutartyje numatyto reklamos stendo naudojimo pabaigos likus keliems mėnesiams, ieškovas kreipėsi į atsakovą prašydamas aptarti tolimesnes stendo naudojimo sąlygas. Iki ir po 2011-12-31 tarp šalių susitarimas dėl reklamos stendo naudojimo nebuvo pasirašytas. Kadangi atsakovas neišreiškė savo pozicijos, ieškovas suprato, kad šalys toliau tęsia reklamos stendo naudojimą tomis pačiomis sąlygomis. Ieškovas 2010-12-30 atsakovui sumokėjo avansą už stendo naudojimą 2011 metais. Ieškovas stendu naudojosi iki 2011-01-19, kuomet nuo stendo buvo nukabintas ieškovo kliento UAB „Ivuana“ reklaminis tentas ir vietoje jo užkabintas kitas tentas. 2011-01-19 atsakovas informavo, kad stendo naudotojas yra ne ieškovas, bet UAB „KKL investicijų valdymas“. Ieškovas be jokių atsakovo trukdžių stendu naudojosi nuo 2011-01-01 iki 2011-01-19 ir buvo įsitikinęs, kad teisę naudotis stendu būti būtent jis. Todėl mano, kad sutartis dėl reklamos stendo naudojimo yra tapusi neterminuota.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Agnora“ 2 880 Lt advokato pagalbai apmokėti atsakovui UAB „Dizarto reklama“ bei 5,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Teismas nustatė, kad Sutarties priede Nr. 1 numatytas nuomos laikotarpis nuo 2010-06-01 iki 2010-12-31. Pagrindinės nuomos sutarties 4.3 punkte numatyta, jog nuomininkas, tinkamai vykdęs sutarties sąlygas, turi pirmenybės teisę pratęsti nuomos sutartį naujam terminui. Apie tokius ketinimus nuomininkas turi raštu pranešti, ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki nuomos sutarties pabaigos. Sudarant naują ar pratęsiant sutarties terminą, turi teisę keisti sutarties sąlygas. Šalims nesusitarus ir likus vienam mėnesiui iki galiojančios sutarties termino pabaigos, nuomininkas netenka pirmenybės teisės. Konstatavo, kad ieškovas, norėdamas pratęsti sutarties galiojimą naujam terminui turėdamas pirmumo teisę, privalėjo apie tokius ketinimus raštu pranešti atsakovui ne mažiau kaip prieš tris mėnesius. Ieškovas tai padarė 2010-11-04, tai yra, likus mažiau nei dviem mėnesiams (b.l. 7). Atsakovas elektroniniu paštu pateikė naujas sutarties pratęsimo sąlygas (b.l. 50). Ieškovas nesutiko su naujomis sutarties pratęsimo sąlygomis (b.l. 51). Teismas nurodė, kad baigiantis nuomos laikotarpiui, buvo vedamos derybos dėl sutarties pratęsimo, tačiau nepavykus susitarti, laikytina, jog reklaminio ploto nuomos bei reklamos paslaugų teikimo sutarties Nr. RS -10/05/17 nuomos terminas baigėsi 2010-12-31. Nepratęsus šios sutarties, negaliojančiu tapo ir priedas Nr. 1. Ieškovo nurodytą aplinkybę, jog nekliudomai naudojosi reklaminiais tentais iki 2011-01-19, paneigia byloje pateiktas atsakovo pranešimas apie sutarties nutraukimą (b.l. 52). Ieškovo atstovas nurodė, jog šis raštas pas ieškovą buvo gautas 2011-01-21 (b.l. 84,85). Tačiau ieškovas 2010-12-29 raštu atsakė atsakovui į 2010-12-28 raštą dėl sutarties nepratęsimo (b.l. 81,82). Todėl, teismo vertinimu, tikėtina, kad susirašinėjimas vyko elektroniniu paštu, o vėliau buvo siunčiama registruotu paštu, todėl teismas laikė, jog buvo tinkamai pranešta apie sutarties nutraukimą.

5Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Agnora“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, kad reklamos stendo nuoma baigėsi todėl, kad šalims nepavyko susitarti dėl sutarties pratęsimo. Tai nėra teisingas vertinimas, nes sutartyje yra nustatytos tik bendrosios šalių bendradarbiavimo nuostatos, t.y. bendrosios sąlygos, o nuomos specialias sąlygas (konkretus nuomojamas reklaminis stendas, kaina, terminas ir pan.) nustatomi prieduose. Dėl šios priežasties sutarties galiojimas ir priedo Nr. 1 galiojimas yra nesutampantys. Sutartyje galiojimo terminas nėra nustatytas, t.y. ji yra neterminuota, tačiau priedai, sudaromi prie sutarties yra terminuoti. Būtent toks yra ir priedas Nr. 1 (reglamentuojantis reklamos stendo nuomos sąlygas), kurio galiojimas buvo nustatytas iki 2010-12-31. Taigi, teismui neteisingai kvalifikavus sutartį ir priedą Nr. 1, sudarytą prie sutarties, neteisingai buvo kvalifikuoti tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai. UAB „Dizarto reklama“ teigimu, reklamos stendo nuoma, t.y. priedo Nr. 1 galiojimas pasibaigė 2010-12-31, nes šalys dėl reklaminio stendo naudojimo nesusitarė. Be to UAB „Dizarto reklama“ 2010-12-28 raštu neva pranešė, kad priedo Nr. 1 nepratęsia. Taigi, byloje buvo sprendžiama ar iš tiesų UAB „Dizarto reklama“ iki 2010-12-31 nesutiko pratęsti priedo Nr. 1 galiojimo ir kada, bei kaip šis nesutikimas buvo išreikštas. UAB „Agnora“ į bylą pateikė gautų dokumentų registro išrašą kurio 53 įrašas nurodo, kad UAB „Dizarto reklama“ 2010-12-28 raštas buvo gautas tik 2011-01-21, t.y. jau po to, kai priedo Nr. 1 galiojimas buvo tapęs neterminuotu. Teismas šio įrodymo nevertino. Byloje UAB „Dizarto reklama“ neįrodė, kad 2010-12-28 raštą pateikė UAB „Agnora“ laiku. Kitų įrodymų, patvirtinančių faktą, kad UAB „Dizarto reklama“ nesutiko pratęsti priedo Nr. 1 galiojimo, byloje nėra. Sprendime teismas nenustatė kada konkrečiai UAB „Dizarto reklama“ 2010-12-28 raštas buvo įteiktas ir sprendė, kad yra tikėtina jog tarp šalių susirašinėjimas vyko elektroniniu paštu ir pranešimas buvo įteiktas tinkamai. Tai abstraktus teismo vertinimas, nepagrįstas byloje esančiais įrodymais. UAB „Agnora“ byloje nurodė, ir ginčo byloje dėl to nebuvo, kad reklamos stendu UAB „Agnora“ nuo 2011-01-01 iki 2011-01-19 naudojosi be trukdžių ir tai patvirtina jos argumentus, kad reklamos stendo nuomos sutartis nuo 2011-01-01 buvo tapusi neterminuota. UAB „Dizarto reklama“ teigimu reklamos stendu nuo 2010-12-31 naudojosi UAB „KKL investicijų valdymas“, tačiau nei UAB „Dizarto reklama“, nei UAB „KKL investicijų valdymas“ jokių pretenzijų, prašymų ar kitų pageidavimų dėl neteisėto reklamos stendo nuo 2011-01-01 iki 2011-01-19 naudojimo nereiškė.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Dizarto reklama“ prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškiniu pareikštas ir vėliau patikslintas reikalavimas negali būti patenkintas dėl paties reikalavimo ydingumo. Remiantis CK 1.138 str. 1 punktu vienas iš civilinių teisių gynimo būdų yra tokių teisių pripažinimas. Tačiau UAB „Agnora“ reikalavimas „pripažinti, kad atsakovas nepagrįstai nepripažino“, negali būti laikomas tinkamu pažeistų teisių gynimo būdu - tokių teisių pripažinimu, - kadangi šiuo reikalavimu apeliantas nenurodo, kokia jo teisė turėtų būti pripažinta. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad sutarties galiojimas ir priedo Nr. 1 galiojimas yra nesutampantys. Sutartyje galiojimo terminas nėra nustatytas, t.y. ji yra neterminuota, tačiau priedai, sudaromi prie sutarties, yra terminuoti. Tokia apelianto logika yra teisiškai ydinga. Remiantis sutarties 11.1. punktu sutarties priedai yra neatskiriamos sutarties sudėtinės dalys. Vadovaujantis bendrąja sutarties, kaip dvišalio sandorio, samprata rašytinė sutartis gali būti sudaryta ir kaip vienas atskiras dokumentas, ir kaip keli atskiri dokumentai, inter alia sutarties priedai. Priešingu atveju tektų pripažinti, kad sutarties priedas laikytinas atskira sutartimi ir sukuria kokybiškai naują prievolinį-sutartinį teisinį santykį. Todėl pirma, sutartis buvo terminuota; ir antra, pripažinti, kad sutarties priedas Nr. 1 yra tapęs neterminuotu, kai nuomos sutartis jau yra pasibaigusi, yra teisiškai neįmanoma. Pažymi, kad apeliaciniu skundu prašoma panaikinti 2011-09-21 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą. Tačiau apeliantas nenurodo, kokį sprendimą jis prašo priimti. Taip pat nurodo, kad apeliantas pirmą kartą dėl sutarties pratęsimo kreipėsi į atsakovą 2010 m. lapkričio 4 d. elektroniniu laišku, t.y. iki sutarties termino pabaigos likus mažiau nei 2 mėnesiams (tokiu būdu pažeisdamas Sutarties 4.3 punkto nuostatas). 2010 m. lapkričio 11 dienos prašyme dėl nuomos sutarties pratęsimo apeliantas UAB „Agnora“ nurodė, jog pageidauja pratęsti sutartį tokiam pačiam terminui tomis pačiomis sąlygomis. Atsakovas 2010 m. lapkričio 22 d. elektroniniu laišku informavo apeliantą apie siūlomas preliminarias nuomos sutarties sąlygas (remiantis šiomis sąlygomis nuomos mokestis būtų diferencijuojamas pagal sudaromos nuomos sutarties terminą). Į atsakovo siūlymą apeliantas atsakė tik 2010 m. gruodžio 27 d. raštu, t.y. likus vos 4 dienoms iki sutarties termino pabaigos. Šiame rašte apeliantas iš esmės nurodė, jog nesutinka su atsakovo siūlytomis nuomos sutarties sąlygomis. Atsakovas UAB „Dizarto reklama“ 2010 m. gruodžio 28 d. raštu „Dėl sutarties Nr. RS-10/05/17 nepratęsimo“ (t.y. ypatingai operatyviai), tą pačią dieną išsiųstu tiek elektroniniu paštu, tiek registruotu laišku, aiškiai nurodė, jog nesutinka pratęsti nuomos sutarties su apeliantu sutartyje nustatytomis sąlygomis. Aukščiau išdėstytos faktinės aplinkybės ir byloje pateikti šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai patvirtina tai, kad atsakovas prieštaravo sutarties pratęsimui ir tolesniam naudojimuisi reklaminiu stendu. Atsakovo nesutikimas pratęsti sutartį su UAB „Agnora“ buvo aiškiai ir nedviprasmiškai išreikštas 2010 m. gruodžio 28 d. raštu. Šį raštą atsakovas nedelsiant išsiuntė elektroniniu paštu bei registruotu laišku. Tai patvirtina byloje surinkti įrodymai. Kauno miesto apylinkės teismas konstatavo, kad iš tarp šalių nusistovėjusių bendravimo santykių matyti, jog šalys bendraudavo tarpusavyje elektroniniu paštu, vėliau raštus persiunčiant paštu. Dar daugiau, tai, kad UAB „Agnora“ šį raštą gavo iki 2010 m. gruodžio 29 d. patvirtina pačios UAB „Agnora“ 2010 gruodžio 29 d. raštas „Dėl reklaminio ploto nuomos bei reklamos paslaugų teikimo sutarties Nr.RS-10/05/17 į Jūsų 2010-12-28 raštą dėl sutarties Nr.RS-10/05/17 nepratęsimo“. Tuo tarpu apelianto į bylą pateiktas UAB „Agnora“ gautų dokumentų registro išrašas laikytinas nepatikimu įrodymu. Šis dokumentas sudarytas iš dviejų atskirų lapų, išskaidančių reikšmines eilutes ir tokiu būdu parašu patvirtinamos tik antrosios eilučių dalys; taip pat neįvardinti reikšminiai lentelės stulpeliai bei eilutės; be to, išrašas pateiktas su pildymo spragomis. Nepagrįsti ir apelianto argumentai, kad jis nekliudomai naudojosi ginčo objektu daugiau nei dešimt dienų po sutarties termino pabaigos, t.y. po 2011-12-31. Atsakovas prieštaravo UAB „Agnora“ tolimesniam naudojimuisi ginčo reklaminiu stendu, apeliantas naudojosi ar bandė naudotis reklaminiu skydu prieš atsakovo valią. Aplinkybė, kad apelianto reklaminis stendas po sutarties termino pasibaigimo kabojo ant ginčo reklaminio stendo nereiškia, kad apeliantas nekliudomai šiuo stendu naudojosi, o atsakovas tam neprieštaravo. Priešingai, tai laikytina apelianto sutartinių pareigų nevykdymu. Sutarties 3.10. punkte įtvirtinta nuomininko (apelianto) pareiga ne vėliau kaip per 3 dienas nuo nuomos sutarties termino pasibaigimo, pasiimti reklaminius tentus.

7Apeliantas prašė bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka.

8Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs apelianto apeliacinio skundo argumentus ir bylos medžiagą nepripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme yra būtinas (CPK 322 straipsnis).

9Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o byla nutrauktina ( C P K 326 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

10Bylos duomenimis nustatyta kad, ieškovas UAB „Agnora“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti, kad UAB „Agnora“ ir UAB „Dizarto reklama“ 2010-05-17 priedas Nr. 1 prie nuomos sutarties Nr. RS-10/05/17 dėl reklamos stendo, esančio adresu Savanorių prospekte, Kaune, naudojimo, galiojimas nuo 2011-01-01 tapo neterminuotas (b.l. 2-4). Vėliau patikslino ieškinio dalyką ir pareiškė reikalavimą pripažinti, kad UAB „Dizarto reklama“ nepagrįstai nepripažino, jog UAB „Agnora“ ir UAB „Dizarto reklama“ 2010-05-17 priedas Nr. 1 prie nuomos sutarties Nr. RS-10/05/17 dėl reklamos stendo, esančio adresu Savanorių prospekte, Kaune, naudojimo, galiojimas nuo 2011-01-01 buvo tapęs neterminuotas (b.l. 80). Pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo paaiškino, kad ieškovui nebeaktualu išsaugoti galimybę naudotis ginčo objektu tapusiu stendu ir tęsti teisinius santykius su atsakovu. Nurodė, jog ieškovas siekia pripažinti, kad ginčo sutartis dėl stendo naudojimo 2011 m. pradžioje buvo tapusi neterminuota ir ieškovas turėjo teisę naudotis stendu. Ieškinio patenkinimo atveju, teismui pripažinus ieškovo turėtą teisę naudotis stendu, tai turės įtakos nagrinėjant kitą Kauno miesto apylinkės teismo bylą Nr. 2-5796-454/2011, kuriose sprendžiamas klausimas dėl avanso grąžinimo UAB „Ivuana“ motyvuojant tuo, kad UAB „Agnora“ 2011 m. pradžioje neturėjo teisės naudotis stendu. Kauno miesto apylinkės teismas patikslintą ieškinį priėmė, ir, išnagrinėjęs civilinę bylą, ieškinį atmetė.

11Įvertinus patikslinto ieškinio reikalavimą bei pareikškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo ieškovo išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pateiktu patikslintu ieškiniu ieškovas siekia įrodyti aplinkybę (turėjo ar ne ieškovas teisę nuo 2011 m. pradžios naudotis ginčo stendu), kuri turėtų būti vertinama kitoje civilinėje byloje dėl avanso grąžinimo, todėl šiam reikalavimui turi būti taikomos civilinio proceso normos, reglamentuojančios įrodymų rinkimą, jų tyrimą bei vertinimą (LR CPK 176 - 185 straipsniai), o ne ieškinio institutas, nes toks reikalavimas negali būti materialinio pobūdžio reikalavimo dalyku atskiroje byloje. Įstatymas nenumato galimybės įrodinėti aplinkybių, sudarančių reikalavimų ar atsikirtimų pagrindą ieškinio teisenos tvarka kitoje byloje. Ieškovas turi galimybę įrodinėti aplinkybę dėl teisės naudotis stendu, kitoje nagrinėjamojoje byloje kitais įrodymais, todėl darytina išvada, kad ieškovo ieškinys dėl pripažinimo, kad UAB „Dizarto reklama“ nepagrįstai nepripažino, jog UAB „Agnora“ ir UAB „Dizarto reklama“ 2010-05-17 priedas Nr. 1 prie nuomos sutarties Nr. RS-10/05/17 dėl reklamos stendo, esančio adresu Savanorių prospekte, Kaune, naudojimo, galiojimas nuo 2011-01-01 buvo tapęs neterminuotas yra nenagrinėtinas teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Kadangi pirmosios instancijos teismas priėmė ir išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje pareikšti reikalavimai negalėjo būti nagrinėjami savarankiška proceso forma teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), sprendimas naikintinas, o byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas, pirmosios instancijos teisme atsikirsdamas į ieškovo reikalavimus, patyrė 2880 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Remiantis C P K 94 straipsniu iš ieškovo atsakovui priteista 2 880 Lt advokato pagalbai apmokėti. Atsakovui UAB „Dizarto reklama“ apeliacinės instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, kadangi iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikti išlaidų dydį patvirtinantys rodymai (CPK 98 str.)

13Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 4 p. ieškovui UAB „Agnora“ grąžintina 335 Lt už ieškinį bei apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

14Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos CPK 293 straipsnio 1 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

15Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimą panaikinti.

16Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Agnora“ ieškinį dėl teisių pripažinimo atsakovui UAB „Dizarto reklama“ nutraukti.

17Priteisti iš ieškovo UAB „Agnora“ (į.k. 301894638) atsakovui UAB „Dizarto reklama“ (į.k.135688073) 2880 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

18Grąžinti ieškovui UAB „Agnora“ (į.k. 301894638) 335 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2011-03-07, 2011-10-20 Swedbank AB.

19Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti valstybinei mokesčių inspekcijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovas UAB „Agnora“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti, kad... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Agnora“ prašo panaikinti Kauno miesto... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Dizarto reklama“ prašo... 7. Apeliantas prašė bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio... 8. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio... 9. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, o byla nutrauktina ( C P K... 10. Bylos duomenimis nustatyta kad, ieškovas UAB „Agnora“ kreipėsi į teismą... 11. Įvertinus patikslinto ieškinio reikalavimą bei pareikškime dėl ieškinio... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas, pirmosios instancijos teisme... 13. Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 4 p. ieškovui UAB „Agnora“ grąžintina 335... 14. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos CPK 293 straipsnio 1 punktu, 326 straipsnio 1... 15. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. sprendimą panaikinti.... 16. Civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Agnora“ ieškinį dėl teisių... 17. Priteisti iš ieškovo UAB „Agnora“ (į.k. 301894638) atsakovui UAB... 18. Grąžinti ieškovui UAB „Agnora“ (į.k. 301894638) 335 Lt žyminio... 19. Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti valstybinei...