Byla B2-2082-413/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Givensta“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, gavęs uždarosios akcinės bendrovės „Givensta“ administracijos vadovo D. Z. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Givensta“,

Nustatė

2UAB „Givensta“ administracijos vadovas D. Z. kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą UAB „Givensta“.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 8 straipsniuose.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas, atsakovui keltina bankroto byla

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Pagal 2012 m. sausio 1 d. balanso (b. l. 6) duomenis, UAB „Givensta“ balansinė turto vertė 2011 m. gruodžio 31 dienai siekė 2 054 Lt, iš jo ilgalaikis materialus turtas – 828 Lt, trumpalaikis turtas: per vienerius metus gautinos sumos – 1 073 Lt, piniginės lėšos – 153 Lt. UAB „Givensta“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė – 14 145 Lt, kuriuos sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. 2012 m. gegužės 23 d. balanso duomenimis, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui dienai įmonė turėjo turto už 1 823 Lt (ilgalaikis materialus turtas – 721 Lt, trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos) – 1 102 Lt), mokėtinos sumos sudarė 14 158 Lt (per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai) (b. l. 7). 2012 m. gegužės 23 d. Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad įmonė per pirmąjį 2012 m. pusmetį veiklos nevykdė, nuostolius sudarė veiklos sąnaudos – 244 Lt (b. l. 9). Įmonė turi ilgalaikio turto už 720,92 Lt (b. l. 12). Debitorinius įsiskolinimus sudaro 1 102,74 Lt (b. l. 14), pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai yra 11 690,63 Lt (b. l. 13), t. y. daugiau kaip šešis kartus viršijantys įmonės turimo turto vertę.

7Iš pateiktų spaudos kopijų matyti, kad įmonė yra viešai paskelbusi (2011-12-12 laikraštyje „Lietuvos rytas“ ir 2011-12-13 laikraštyje „Mūsų laikas“ Nr. 96), kad negali ir negalės atsiskaityti su savo kreditoriais bei įvykdyti savo įsipareigojimų bei neketina jų vykdyti, nes yra nemoki (ĮBĮ 4 str. 4 p.) (b. l. 10, 11).

8Remiantis teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo dienai nėra iškeltų bylų teisme dėl įsiskolinimų iš UAB „Givensta“ priteisimo.

9Remiantis aukščiau nurodytais duomenimis, darytina išvada, kad UAB „Givensta“ yra nemoki įmonė ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų (ĮBĮ 2 straipsnio 8 punktas). Įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų įsipareigojimų (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktas). 2012-06-04 dieną nebuvo duomenų apie tai, kad kreditoriai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Givensta“ (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Givensta“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, nes jos skolos sudaro daugiau kaip pusę bendrovės turto vertės ir ji nebegali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Tokiu būdu UAB „Givensta“ keltina bankroto byla Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

10UAB „Givensta“ administratoriumi skirtina UAB „Genora“, kurios kandidatūrą administruoti bankrutuojančią bendrovę pasiūlė ieškovas. Ši kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Kitų pasiūlymų dėl administratoriaus kandidatūros teismas negavo. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Givensta“ (įmonės kodas 302477302, registracijos adresas: Statybininkų g. 4, Jurbarkas) bankroto bylą.

13Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Givensta“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Genora“ (juridinio asmens kodas 302330708, Kosmonautų g. 17, Nemenčinė, Vilniaus r., leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 144, išduotas 2009-05-25).

14Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Givensta“ įmonės kodas 302477302, registracijos adresas: Statybininkų g. 4, Jurbarkas) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

16Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Givensta“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui ir administratoriui.

18Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, gavęs uždarosios... 2. UAB „Givensta“ administracijos vadovas D. Z. kreipėsi... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas, atsakovui keltina... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Pagal 2012 m. sausio 1 d. balanso (b. l. 6) duomenis, UAB „Givensta“... 7. Iš pateiktų spaudos kopijų matyti, kad įmonė yra viešai paskelbusi... 8. Remiantis teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, pareiškimo... 9. Remiantis aukščiau nurodytais duomenimis, darytina išvada, kad UAB... 10. UAB „Givensta“ administratoriumi skirtina UAB „Genora“, kurios... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 12. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Givensta“ (įmonės kodas 302477302,... 13. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Givensta“ administratoriumi... 14. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Givensta“ įmonės kodas... 15. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 16. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Givensta“ valdymo organai... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...