Byla eI-539-764/2019
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Egidijos Puzinskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Margaritos Stambrauskaitės,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Orlis“ skundą atsakovei Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

4Teismas

Nustatė

5Pareiškėja UAB „Orlis“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Darbo birža) direktoriaus 2018-07-19 įsakymą Nr. V-334 (toliau – ir Įsakymas) ir įpareigoti Darbo biržą UAB „Orlis“ pateiktą paraišką gauti subsidijas neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti įvertinti iš naujo.

6Teigia, kad Darbo biržos 2018-07-19 įsakymu Nr. V-334 bei atsakovės Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės 2018-07-18 posėdžio protokolu

7Nr. 10 (toliau – ir Protokolas) atsisakyta pareiškėjai, kuri yra socialinė įmonė, skirti valstybės pagalbą – subsidiją – neįgaliųjų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti. Įsakymas grindžiamas tuo, kad pareiškėja neatitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

82012-03-09 įsakymu Nr. Al-135 patvirtinto Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 11.2.3 ir 34.1 papunkčių reikalavimų. UAB „Orlis“ paraiškoje neva nepagrindė, jog prašomai įsigyti kryptinei gręžimo mašinai prižiūrėti reikalingi iš viso 6 darbuotojai, todėl, pagal Aprašo 11.2.3 punktą, išlaidos negali būti laikomos būtinomis darbo vietoms įsteigti. Be to, UAB „Orlis“ paraiškoje neva prašė skirti paramą lengvajam automobiliui įsigyti, o tai nėra leidžiama vadovaujantis Aprašo 34.1 punktu.

9Aprašo 11.2.3 punkto pažeidimas buvo nustatytas nepagrįstai, kadangi pareiškėja pateikė 2018-06-28 papildytą paraišką (toliau – Patikslinta paraiška), kurioje detaliai aprašė visą procesą, kaip dirbama su kryptine gręžimo mašina. Iš Protokolo galima suprasti, jog Darbo biržai nepakako pagrindimo, jog kryptinei gręžimo mašinai prižiūrėti būtų reikalingas vamzdyno suvirintojas ir 2 pagalbiniai darbininkai. Patikslintoje paraiškoje nurodyta, jog į kryptinio gręžimo, kaip betranšėjinės technologijos, procesą įeina ne tik gręžimo darbai, tačiau ir vamzdžių jungimas, kad juos būtų galima įtraukti. Gręžimo mašinos operatorius bei vamzdynų montuotojai vieni negali užtikrinti vamzdžių sujungimo jų įtraukimo vietoje, kadangi tuo metu šie darbuotojai rūpinasi gręžimo procesu ir negali fiziškai tuo pačiu metu virinti ir ruošti vamzdžių įtraukimui. Kol vyksta gręžimo darbai, turi būti virinami ir ruošiami įtraukimui vamzdžiai. Be vamzdžių įtraukimo į visą darbo procesą įeina ir šulinių įrengimas reikiamose vietose. Darbo birža neįvertino Patikslintoje paraiškoje nurodyto proceso, be to, nepagrindė, jog pareiškėjai iš tiesų pakaktų tik 3 darbuotojų kryptinei gręžimo mašinai prižiūrėti.

10Nesutinka su Įsakyme bei Protokole nurodytu argumentu, kad ji neturi teisės gauti paramą lengvajam automobiliui įsigyti. Darbo grupė Protokole nepagrįstai nurodė, jog neva antrajam vairuotojui, kuris vežios į objektus darbuotojus ir nedidelius įrankius bei trūkstamas medžiagas, pareiškėja planuoja pirkti M1 klasės autobusą, kuris pagal automobilių klasifikaciją yra lengvasis automobilis, o šis, vadovaujantis Aprašo 34.1 punktu, negali būti subsidijuojamas. Patikslintoje paraiškoje buvo prašoma skirti subsidiją ne M1, o M2 klasės autobusui. Vadovaujantis 2008-12-02 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – ir Reikalavimai) III skyriaus 8.2 punktu, M2 klasė – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 5 t (autobusas). Protokolo išvada ir vėliau Įsakymo išvada paremta neteisingais faktiniais duomenimis, prieštaraujančiais Patikslintoje paraiškoje pateiktai informacijai.

11Atsakovė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

12Nurodo, kad Darbo birža 2018-06-20 raštu Nr. Sd-1311 „Dėl paraiškos patikslinimo“ siūlė pateikti Patikslintą paraišką pagal nustatytus trūkumus ir papildomus dokumentus. Pareiškėja pateikė 2018-06-28 patikslintą paraišką gauti subsidiją neįgalių darbuotojų darbo vietoms steigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti. Vamzdynų suvirintojo nurodytoms darbo funkcijoms atlikti turėtų būti naudojamos kitos (ne kryptinė gręžimo mašina) darbo priemonės – suvirinimo įranga, o nurodytoms 2-jų pagalbinių darbininkų darbo funkcijoms atlikti speciali įranga nebūtina. Suteiktomis subsidijomis įsigyjamos darbo priemonės turi būti neišvengiamai reikalingos neįgalių darbuotojų darbams. Vamzdynų suvirintojo ir dviejų pagalbinių darbuotojų funkcijos aprašomos Patikslintos paraiškos dalyje „Vamzdžių jungimas“, joms atlikti speciali įranga nėra būtina. Atsakovės nuomone, pareiškėjos planuojamos išlaidos, nesant jų aiškaus pagrindimo, negali būti laikomos būtinomis darbo vietoms įsteigti, kaip nustatyta Aprašo 11.2.3 papunktyje, ir argumentai dėl vamzdynų suvirintojo ir dviejų pagalbinių darbuotojų darbo funkcijų yra nepagrįsti, todėl atmestini.

13Atsakomybę už dokumentų rengimą turėtų prisiimti to dokumento rengėjas. Lietuvos darbo birža, vadovaudamasi gero viešojo administravimo principu bei Aprašo 62 punktu, kreipėsi į pareiškėją ir viename iš punktų prašė pagrįsti būtinumą įsigyti kryptinę gręžimo mašiną 2 pagalbinių darbininkų ir vamzdynų suvirintojo darbo funkcijoms atlikti. Atsakovės nuomone, pareiškėja

142018-06-21 gavusi Lietuvos darbo biržos raštą patikslinti paraišką turėjo galimybę pateikti visus galimus įrodymus, jog prašoma skirti subsidija yra būtina neįgalių darbuotojų darbo priemonėms įsigyti, todėl pareiškėjos po Įsakymo priėmimo pateiktas paklausimas ir gautas į jį atsakymas negalėjo būti vertinami Patikslintos paraiškos vertinimo metu. Pareiškėja Patikslintos paraiškos kryptinio gręžimo mašinos darbo procesą sutapatina su vamzdžių sujungimo ir šulinių įrengimo darbo procesu, tačiau vamzdynų suvirintojo ir dviejų pagalbinių darbuotojų darbo funkcijos nėra susijusios ir būtinos dirbti su kryptine gręžimo mašina.

15Pareiškėja 2018-05-11 pradinėje paraiškoje gauti subsidiją neįgalių darbuotojų darbo vietoms steigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti tekste nurodė „brigadiniai automobiliai“, tačiau nedetalizavo, kuriai kategorijai ir klasei automobiliai priskirtini. Taip pat kartu su pradine paraiška pateikė interneto svetainėje www.autoplius.lt skelbiamus komercinius pasiūlymus dėl automobilių (mikroautobusų) įsigijimo, jų aprašymuose nurodyta, kad automobilis turi 9 sėdimas vietas ir priskirtinas M1 klasės kategorijai; pateikė interneto svetainėje www.autoplius.lt skelbiamus komercinius pasiūlymus dėl automobilių (krovininių lengvųjų automobilių) įsigijimo, jų aprašymuose nurodyta, kad automobilis turi 5–6 sėdimas vietas ir yra krovininis, pateikė interneto svetainėje www.autoplius.lt skelbiamus komercinius pasiūlymus dėl automobilių (vilkiko, puspriekabės, priekabos) įsigijimo, iš jų aprašymų matyti, kad tai yra vilkikas, puspriekabė, priekaba. 2017-10-02 Lietuvos darbo biržai pateiktame 2017–2020 metų socialinės įmonės veiklos (verslo) plane transporto priemonė įvardyta kaip brigadiniai automobiliai.

16Aprašo 34.1 papunktyje nustatyta, kad subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti negali būti skiriama lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidoms padengti. Lietuvos darbo birža informavo pareiškėją, kad pradinėje paraiškoje nepagrįstas poreikis steigti 2 brigadinių mašinų vairuotojų darbo vietas ir pirkti 2 transporto priemones, nes šių darbuotojų darbo proceso aprašyme nurodomi atliekami analogiški darbai – vežti į objektus reikiamas darbo priemones, statybines medžiagas, reikiamas ar trūkstamas darbo medžiagas, įrankius. Skirtumas tik tas, kad antrasis vairuotojas darbo pradžioje ir darbo pabaigoje nuveža į darbo vietą ir parveža po darbo iš jos darbuotojus. Be to, įmonė planuoja įsigyti 2 brigadines mašinas, tačiau Reikalavimų III skyriuje „Automobilių klasifikavimas“ tokios klasės transporto priemonės nėra nurodyta. Reikalavimų 8.2 papunktyje nurodyta, kad M2 klasė – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui, techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 5 t (autobusas), o Kelių transporto kodekso 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad autobusas – motorinė transporto priemonė, skirta vežti žmonėms bei bagažui ir turinti daugiau kaip 9 sėdimąsias vietas įskaitant vairuotojo vietą. Pagal pateiktą teisinį reglamentavimą, autobusams priskiriamos transporto priemonės, turinčios ne mažiau kaip 10 sėdimų vietų. Pareiškėja nepateikė jokių papildomų paaiškinimų ar įrodymų dėl planuojamų neįgalių darbuotojų procese naudoti transporto priemonių (M2 klasės autobuso).

17Įvertinus dokumentų (pradinę paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus (taip pat ir komercinius pasiūlymus), Patikslintą paraišką bei Plane 2018 m. numatytą konkretų valstybės pagalbos poreikį) visumą, darytina išvada, kad pareiškėja planavo įsigyti ne M2 klasės, o M1 klasės autobusą (mikroautobusą), tik Patikslintoje paraiškoje (ir tai ne visoje) vietoje žodžių „brigadiniai automobiliai“ nurodė žodžius „lengvasis krovininis automobilis“ ir „autobusas“ ir Patikslintos paraiškos 5 psl. nurodė N1 ir M2 klases.

18Teismas

konstatuoja:

19Byloje ginčas kilo dėl Darbo biržos direktoriaus 2018-07-19 įsakymo Nr. V-334, kuriuo atsisakyta pareiškėjai skirti valstybės pagalbą – subsidiją – neįgaliųjų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti, teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo paraišką įvertinti iš naujo.

20Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja 2018-05-11 Telšių teritorinei darbo biržai pateikė subsidijos paraišką neįgaliųjų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti (1 t., b. l. 13–54).

212018-06-21 gautas Darbo biržos raštas, kuriame nurodyti UAB „Orlis“ pateiktos paraiškos trūkumai bei nustatytas terminas iki 2018-06-28 pateikti patikslintą paraišką (1 t., b. l. 56).

222018-06-28 ir 2018-07-03 buvo siunčiama Patikslinta paraiška (1 t., b. l. 65–89), ji Darbo biržoje gauta 2018-07-03.

232018-07-18 Darbo biržos Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupė protokolu Nr. 10 (1 t., b. l. 8–11) išnagrinėjo UAB „Orlis“ paraišką ir nustačiusi, jog pareiškėja neatitinka Aprašo 11.2.3 ir 34.1 punkto reikalavimų, nutarė Darbo biržos direktoriui rekomenduoti pagal pateiktą paraišką neskirti subsidijos socialinei įmonei UAB „Orlis“ naujoms darbo vietoms steigti.

242018-07-19 Darbo biržos direktorius priėmė įsakymą Nr. V-334 neskirti socialinei įmonei UAB „Orlis“ valstybės pagalbos – subsidijos – neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti.

25Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas. Jis nustato juridinių asmenų, kuriems suteiktas socialinės įmonės statusas, su šiuo statusu susijusias teises ir pareigas, šio statuso įgijimo ir netekimo pagrindus ir tvarką, apibrėžia socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslines grupes, nustato darbo santykių šiose įmonėse ypatumus, reglamentuoja valstybės pagalbą socialinėms įmonėms. Socialinei įmonei gali būti skiriama subsidija neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsigyti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti (Įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Pagal Įstatymo 20 straipsnį, valstybės pagalbą socialinėms įmonėms Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka teikia Vyriausybės įgaliota institucija. Siekdamos gauti šiame įstatyme nustatytą valstybės pagalbą, socialinės įmonės Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikia nustatytus dokumentus, pagrindžiančius subsidijuojamų išlaidų poreikį (20 straipsnio 1–2 punktai).

26Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas nustato Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 13 straipsnyje nustatytos valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarką (Aprašo 1 punktas). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad socialinė įmonė, siekianti gauti valstybės pagalbą neįgalių darbuotojų darbo priemonėms įsigyti, privalo atitikti visus be išimties Apraše išdėstytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bei pagal Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 20 straipsnio 2 dalį pateikti atitiktį nurodytiems reikalavimams pagrindžiančius įrodymus, jog prašoma skirti subsidija būtina neįgalių darbuotojų darbo priemonėms įsigyti. Valstybės pagalba socialinei įmonei skiriama, jeigu tenkinami bendrieji ir specialieji reikalavimai atitinkamai subsidijai gauti bei priemonės įgyvendinimo išlaidos yra pripažįstamos tinkamomis finansuoti. Jei socialinė įmonė netenkina bent vieno nurodyto reikalavimo, prašoma valstybės pagalba neskiriama (Aprašo 64 punktas).

27Aprašo 55 punkte nurodyta valstybės paramos skyrimo tvarka. Socialinė įmonė, norinti gauti šio tvarkos aprašo 3 punkte nurodytą valstybės pagalbą, pagal atskirą valstybės pagalbos rūšį atskirai užpildo nustatytos formos paraišką gauti valstybės pagalbą (1 priedas), prie jos pridėdama reikalingų dokumentų originalus arba patvirtintas (socialinės įmonės antspaudu bei vadovo parašu) dokumentų kopijas. Prie paraiškų gauti valstybės pagalbą, kuriose prašoma subsidijuoti numatomos įgyvendinti priemonės išlaidas, pridedami Aprašo 56 punkte nurodyti dokumentai.

28Pareiškėja Darbo biržai pateikė pradinę paraišką, atsakovė, nustačiusi trūkumus, 2018-06-21 gautu raštu įpareigojo pareiškėją pašalinti nustatytus trūkumus, taip pat ir pateikti informaciją, kad kryptinei gręžimo mašinai prižiūrėti reikėtų 6 darbuotojų (pateikti įrenginio specifikacijos reikalavimus, gamintojo rekomendacijas). Darbo birža nurodė, kad, pagal pradinėje paraiškoje pateiktus duomenis, tik kryptinės gręžimo mašinos operatoriaus (ruošia gręžimo įrenginį darbui) bei pirmojo (prižiūri gręžimo procesą) ir antrojo (seka gręžimo kryptį, pritvirtina vamzdį prie gręžimo strypo kartu su išplėtimo galva) vamzdynų montuotojo funkcijos yra tiesiogiai susijusios su planuojama įsigyti kryptine gręžimo mašina. O rašte dėl trūkumų šalinimo nurodyta, kad pradinėje paraiškoje nepagrįstas būtinumas įsigyti kryptinę gręžimo mašiną 2 pagalbinių darbininkų ir vamzdynų suvirintojo darbo funkcijoms atlikti. Šioms funkcijoms vykdyti kryptinė gręžimo mašina nereikalinga. Be to, Darbo birža nurodė, kad nepagrįstas poreikis steigti 2 brigadinių mašinų vairuotojų darbo vietas ir pirkti 2 transporto priemones, nes šių darbuotojų darbo proceso aprašyme nurodomi analogiški darbai. Įmonė planuoja įsigyti 2 brigadines mašinas, tačiau reikalavimuose tokia automobilių klasifikacija nėra nurodyta.

29Pagal Aprašo 62 punktą, jeigu užimtumo tarnyba nustato, kad pateikti ne visi šiame tvarkos apraše nurodyti dokumentai arba juose nurodyta ne visa reikalinga informacija, arba pateikta informacija, pagal užimtumo tarnybos turimus duomenis, nėra teisinga, ji kreipiasi į socialinę įmonę, nurodydama trūkumus ir jų pašalinimo terminą. Kaip matyti, teisės aktuose nėra nurodytas terminas trūkumams pašalinti, todėl Darbo birža tokį terminą nustato remdamasi savo diskrecija, dėl šios priežasties nepagrįstas pareiškėjos teiginys, kad nustatytas 5 dienų terminas trūkumams pašalinti būtų buvęs per trumpas. Be to, šis terminas nesutrukdė pareiškėjai, kaip tą nustato Aprašas, teikti Patikslintą paraišką.

30Byloje ginčas kilo dėl to, kad, kaip nustatyta 2018-07-18 Protokole, 2 pagalbinių darbininkų ir vamzdynų suvirintojo darbo funkcijos nėra glaudžiai susietos su kryptinės gręžimo mašinos darbu, dėl to konstatuota, kad kryptinę gręžimo mašiną prižiūrinčių darbuotojų skaičius yra dirbtinai padidintas. Įmonės planuojamos išlaidos, nesant jų aiškaus pagrindimo, negali būti laikomos būtinomis darbo vietoms įsteigti, kaip nustatyta Aprašo 11.2.3 papunktyje (išlaidos yra būtinos priemonei įgyvendinti). Kaip matyti, pareiškėja nesutinka su Darbo biržos išvada, kad nėra pagrįstos 2 pagalbinių darbininko ir vamzdynų suvirintojo darbo funkcijos.

31Įvertinus vamzdynų suvirintojo darbo funkcijas pagal pareiginius nuostatus (1 t., b. l. 68), matyti, kad ši funkcija skirta sujungti suvirinimui naudojamą įrangą, aparatūrą ir įtaisus; paruošti detales ir konstrukcijas suvirinimui, suvirinti įvairias siūles, surinkti ir suklijuoti plastikinius vamzdžius, vizualiai patikrinti suvirintų sujungimų siūles, laikytis darbo saugos ir priešgaisrinės apsaugos nuostatų bei naudotis visomis apsauginėmis priemonėmis. Pagalbinio darbininko funkcijos (1 t., b. l. 69) susideda iš visų tiesioginio darbų vadovo nurodymų vykdymo, pagalbos kitiems darbuotojams atlikti jų funkcijas teikimo, be to, turi atlikti aplinkos atstatymo darbus, laikytis darbo saugos ir priešgaisrinės apsaugos nuostatų bei naudotis visomis apsauginėmis priemonėmis. Teismas daro išvadą, kad šios funkcijos niekaip nepagrindžia aplinkybės, jog jos neatsiejamai reikalingos darbui su kryptine gręžimo mašina, kadangi kitų darbuotojų funkcijose darbas su kryptine gręžimo mašina yra tiesiogiai numatytas. Darytina išvada, kad šiuo atveju vamzdžių suvirintojo ir pagalbinių darbuotojų funkcijoms atlikti speciali įranga (kryžminė gręžimo mašina) nėra reikalinga. Be to, Patikslintoje paraiškoje nurodyta, kad du pagalbiniai darbuotojai ir vamzdynų suvirintojas reikalingi darbui su vamzdžių jungimu, t. y. tam, kad būtų galima vamzdžius traukti kryptinio gręžimo metu, juos būtina sujungti (montuoti), taigi, iš to galima daryti išvadą, kad šie darbuotojai reikalingi ne tiesiogiai dirbti su kryptinio gręžimo mašina, o tik sudaryti prielaidas, t. y. vamzdžius sujungti (montuoti). Šios aplinkybės niekaip nepaneigia pareiškėjos pateikti papildomi paaiškinimai, kad darbas su kryptine gręžimo mašina turi būti laikomas vientisu procesu ir negali būti skaidomas, kadangi net ir atliekant šį vientisą darbo procesą suvirintojo ir pagalbinių darbuotojų funkcijos negali būti absoliutinamos laikant, kad ir šie darbuotojai, atlikdami funkcijas, dirbs su kryptine gręžimo mašina. Darytina išvada, kad su subsidija įsigyjamos darbo priemonės turi būti neišvengiamai reikalingos neįgalių darbuotojų darbui, o konstatavus, kad vamzdynų suvirintojo ir 2 pagalbinių darbuotojų darbo funkcijoms atlikti speciali įranga nereikalinga, darytina išvada, kad subsidija šiuo atveju neskirta pagrįstai.

32Pareiškėja skundą taip pat grindžia tuo, kad 2018-08-09 raštu kreipėsi į kryptines gręžimo mašinas gaminančios įmonės atstovus su paklausimu dėl rekomenduojamo darbuotojo skaičiaus kryptinei gręžimo mašinai prižiūrėti. 2018-08-14 buvo gautas atsakymas, kad rekomenduojama turėti bent 8 darbuotojus (1 t., b. l. 91–92). Teismas daro išvadą, kad pareiškėja nepagrįstai teigia, jog Darbo birža tokio atsakymo neįvertino, kadangi toks atsakymas buvo gautas jau po Įsakymo priėmimo, taigi objektyviai nebuvo galima į tokį įrodymą atsižvelgti. Taip pat nėra pagrindo teigti, kad Darbo birža sąmoningai nustatė per trumpą trūkumų šalinimo terminą, kadangi, kaip buvo aptarta anksčiau, tokio termino nustatymas yra institucijos diskrecija (Aprašo 62 punktas). Be to, visų reikalingų duomenų pateikimas yra paraiškos teikėjo pareiga (Aprašo 56 punktas). Kaip matyti, atsakymas buvo gautas per 5 dienas, todėl pareiškėja, būdama rūpestinga ir sąmoninga, objektyviai galėjo spėti reikiamus duomenis pateikti laiku, kaip buvo nustatyta Darbo biržos.

33Aprašo 34.1 papunktyje nurodyta, kad subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti gali būti skiriama padengti šioms išlaidoms: neįgalių darbuotojų darbo procese naudojamoms transporto priemonėms (išskyrus lengvuosius automobilius) ir darbo įrenginiams (mašinoms, įrenginiams, aparatams, prietaisams, įrankiams, įtaisams) ar kitiems reikmenims, reikalingiems tikslinei grupei priklausančiam darbuotojui savo darbo funkcijoms atlikti, įsigyti ir montuoti (įrengti). Pareiškėja skunde teigia, kad ketino įsigyti M2 klasės, o ne M1 klasės autobusą, t. y. ji neketino įsigyti lengvojo automobilio, kuris negali būti subsidijos objektas.

34Pradinėje paraiškoje nurodyta, kad „šią visą įrangą atgabens į objektą vairuotojas su brigadiniu automobiliu su dengta krovinių platforma“; „antrojo brigadinio automobilio vairuotojas į objektą veš darbuotojus“, taigi pradinėje paraiškoje vartojama brigadinio automobilio sąvoka. Patikslintoje paraiškoje patikslinta, kad planuojama įsigyti lengvąjį krovininį automobilį (N1) klasės su dengta krovinių platforma, kuri skirta tik kroviniams vežti. Nurodyta, kad su lengvuoju krovininiu automobiliu bus vežama tik įranga, kuri skirta užtikrinti kryptinės gręžimo mašinos funkcijas ir šis lengvasis krovininis automobilis turi būti objekte, kur atliekami kryptinio gręžimo darbai. Antrasis autobuso (M2) klasės vairuotojas į objektą veš darbuotojus. Taigi nurodoma, kad planuojama įsigyti lengvąjį krovininį automobilį (N1) ir autobusą (M2).

35Protokole, vertinant šį prašymą kaip nepagrįstą, nepagrįstai nurodyta bei pasisakyta dėl M1 klasės transporto priemonės lengvojo automobilio, todėl šis pareiškėjos argumentas laikytinas pagrįstu, nes pareiškėja Patikslintoje paraiškoje minėjo ne M1 klasės lengvąjį automobilį, o M2 klasės transporto priemonę autobusą, o tai pagal Aprašo nuostatas įsigyti nėra draudžiama, taip pat nebuvo pasisakyta apie N1 klasės transporto priemonę lengvąjį krovininį automobilį. Pažymėtina, kad detalesni paaiškinimai dėl šių transporto priemonių, pateikti atsiliepime, nelaikytini tinkamu Protokolo bei Įsakymo motyvavimu.

36Pažymėtina, kad subsidijos gali būti skiriamos tik tuomet, kai paraiška atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Jei socialinė įmonė netenkina bent vieno nurodyto reikalavimo, prašoma valstybės pagalba neskiriama (Aprašo 64 punktas). Taigi, šiuo atveju konstatavus, kad paraiška neatitinka Aprašo 11.2.3 papunktyje įtvirtinto bendrojo reikalavimo subsidijai gauti, Darbo biržos sprendimo neskirti subsidijos teisėtumo ir pagrįstumo negali paneigti ta aplinkybė, kad Protokole bei Įsakyme buvo ydingai pasisakyta dėl M2 klasės autobuso įsigijimo ir dėl Aprašo 34.1 papunkčio pažeidimo.

37Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Darbo birža 2018-07-19 priėmė teisėtą ir pagrįstą įsakymą Nr. V-334, kurio naikinti nėra pagrindo.

38Netenkinus pareiškėjos pirmojo reikalavimo – panaikinti Darbo biržos 2018-07-19 įsakymą Nr. V-334, nėra pagrindo patenkinti ir išvestinį reikalavimą įpareigoti Darbo biržą UAB „Orlis“ pateiktą paraišką gauti subsidijas neįgaliųjų darbuotojų darbo vietoms įsteigti ir jų darbo priemonėms įsigyti įvertinti iš naujo, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

39Pareiškėja taip pat pateikė prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas (2 t., b. l. 4–5).

40Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Nagrinėjamu atveju sprendimas priimtas ne pareiškėjos naudai, todėl teismo išlaidų atlyginimas jai nepriklauso.

41Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu ir 132 straipsniu,

Nutarė

42Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Orlis“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

43Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Egidijos Puzinskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 4. Teismas... 5. Pareiškėja UAB „Orlis“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama... 6. Teigia, kad Darbo biržos 2018-07-19 įsakymu Nr. V-334 bei atsakovės... 7. Nr. 10 (toliau – ir Protokolas) atsisakyta pareiškėjai, kuri yra socialinė... 8. 2012-03-09 įsakymu Nr. Al-135 patvirtinto Valstybės pagalbos teikimo... 9. Aprašo 11.2.3 punkto pažeidimas buvo nustatytas nepagrįstai, kadangi... 10. Nesutinka su Įsakyme bei Protokole nurodytu argumentu, kad ji neturi teisės... 11. Atsakovė Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos... 12. Nurodo, kad Darbo birža 2018-06-20 raštu Nr. Sd-1311 „Dėl paraiškos... 13. Atsakomybę už dokumentų rengimą turėtų prisiimti to dokumento rengėjas.... 14. 2018-06-21 gavusi Lietuvos darbo biržos raštą patikslinti paraišką turėjo... 15. Pareiškėja 2018-05-11 pradinėje paraiškoje gauti subsidiją neįgalių... 16. Aprašo 34.1 papunktyje nustatyta, kad subsidija neįgalių darbuotojų darbo... 17. Įvertinus dokumentų (pradinę paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus... 18. Teismas... 19. Byloje ginčas kilo dėl Darbo biržos direktoriaus 2018-07-19 įsakymo Nr.... 20. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėja... 21. 2018-06-21 gautas Darbo biržos raštas, kuriame nurodyti UAB „Orlis“... 22. 2018-06-28 ir 2018-07-03 buvo siunčiama Patikslinta paraiška (1 t., b. l.... 23. 2018-07-18 Darbo biržos Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo... 24. 2018-07-19 Darbo biržos direktorius priėmė įsakymą Nr. V-334 neskirti... 25. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinių... 26. Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas nustato... 27. Aprašo 55 punkte nurodyta valstybės paramos skyrimo tvarka. Socialinė... 28. Pareiškėja Darbo biržai pateikė pradinę paraišką, atsakovė, nustačiusi... 29. Pagal Aprašo 62 punktą, jeigu užimtumo tarnyba nustato, kad pateikti ne visi... 30. Byloje ginčas kilo dėl to, kad, kaip nustatyta 2018-07-18 Protokole, 2... 31. Įvertinus vamzdynų suvirintojo darbo funkcijas pagal pareiginius nuostatus (1... 32. Pareiškėja skundą taip pat grindžia tuo, kad 2018-08-09 raštu kreipėsi į... 33. Aprašo 34.1 papunktyje nurodyta, kad subsidija neįgalių darbuotojų darbo... 34. Pradinėje paraiškoje nurodyta, kad „šią visą įrangą atgabens į... 35. Protokole, vertinant šį prašymą kaip nepagrįstą, nepagrįstai nurodyta... 36. Pažymėtina, kad subsidijos gali būti skiriamos tik tuomet, kai paraiška... 37. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Darbo birža... 38. Netenkinus pareiškėjos pirmojo reikalavimo – panaikinti Darbo biržos... 39. Pareiškėja taip pat pateikė prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas (2... 40. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40... 41. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 42. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Orlis“ skundą atmesti kaip... 43. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo gali...