Byla 2-16661-886/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Adampolis“ ieškinį atsakovui uždarai akcinei bendrovei „Eteka“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Adampolis“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Eteka“ 4 111,45 Lt skolos, 328,91 Lt delspinigių, 7,30 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodo, kad pagal 2013-04-17 sutartį ieškovas įsipareigoti atlikti transporto priemonės MAN 18, valst. Nr. ( - ) remontą, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už paslaugas sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovas atliko transporto priemonės remonto paslaugas ir 2014-01-09 išrašė PVM sąskaitą faktūrą 5 111,46 Lt sumai, tačiau atsakovas sumokėjo tik 1 000 Lt. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl ieškovas skaičiavo delspinigius. Atsakovas skolinga ieškovui 4 440,36 Lt sumą, kurią sudaro: 4 111,45 Lt skola ir 328,91 Lt delspinigiai.

4Ieškinį priėmus, atsakovui nustatytas 14 dienų terminas pateikti atsiliepimą į ieškinį (3 b.l.). Teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas pateikti atsiliepimą) atsakovui buvo siunčiami registruota pašto siunta juridinių asmenų registre nurodytu įmonės buveinės registracijos adresu (Motorų g. 14, Vilnius), ir bendrovės generaliniam direktoriui S. V. (Žemynos g. 1-13, Vilnius, JAR 2014-08-19 išrašas, 25-27, 28 b.l.). Visi atsakovui siųsti procesiniai dokumentai grąžinti teismui neįteikti su įrašais „neatsiėmė“ (23, 30, 33 b.l.).

5Pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Atsakovui UAB „Eteka“ du kartus išsiųsti procesiniai dokumentai juridinio asmens buveinės adresu ir juridinių asmenų registre nurodytam generaliniam direktoriui S. V. jo gyvenamosios vietos adresu išsiųsti, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalies taisykles procesiniai dokumentai laikytini įteiktais tinkamai, praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimas į ieškinį negautas.

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad pagal 2013 m. balandžio 17 d. automobilių remonto, prekių pradavimo sutartį Nr. KNA 05-17/04/2013 ieškovas įsipareigojo suteikti transporto priemonių remonto ir aptarnavimo paslaugas, taip pat parduoti užsakytas atsargines dalis, komplektuojančias detales, eksploatuojančias medžiagas ir kitas prekes, o atsakovas įsipareigojo nustatytu laiku priimti darbo rezultatą arba prekes ir atsiskaityti per 14 kalendorinių dienų (sutarties 1.1., 3.1. punktai, 7-8 b.l.). Ieškovas už suteiktas paslaugas išrašė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą (9 b.l.). Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šąli sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Ieškovas suteikė transporto priemonės remonto paslaugas ir pateikė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą apmokėjimui, tačiau atsakovas neatsiskaitė (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas, šalių sutartimi sutartas sąlygas, atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovas neįvykdė prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl iš jo ieškovui priteistina 4 111,46 Lt skola.

10Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma (CK 6.71 straipsnis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalys sutarties 4.3. punktu susitarė dėl 0,05 procentų dydžio delspinigių už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Taikant šį delspinigių dydį, delspinigių suma sudaro 328,91 Lt. Tokia delspinigių suma atitinka šalių interesų pusiausvyrą, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principus (CK 1.5 straipsnis) ir priteistina iš atsakovo.

11CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tokias palūkanas nustato Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 4 dalį, pavėlavęs vykdyti prievolę skolininkas privalo mokėti 1 mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tą pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Atsakovo pareiga mokėti palūkanas atsirado nuo bylos iškėlimo teisme (2014-07-10), t. y. 2014 m. antrą pusmetį, todėl pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 4 dalį mokėtinų palūkanų norma yra paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš 2014 m. antrojo pusmečio pirmąją kalendorinę dieną. VILIBOR palūkanų norma 2014-06-30 buvo 0,30, todėl iš skolininko priteistinos 7,30 (7+0,30) procentų dydžio procesinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-07-10) dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį patenkinti ir iš atsakovo ieškovui priteisti 4 111,46 Lt skolos, 328,91 Lt delspinigių, 7,30 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-07-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos - 133 Lt žyminio mokesčio (15 b.l.) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

14Iš atsakovo valstybei priteistinos 13,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Eteka“ (juridinio asmens kodas 134611063) ieškovui UAB „Adampolis“ (juridinio asmens kodas 234522530) 4 111,46 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą vienuolika Lt 46 ct) skolos, 328,91 Lt (tris šimtus dvidešimt aštuonis Lt 91 ct), 7,30 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4 440,36 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. liepos 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 133 Lt (vieną šimtą trisdešimt tris Lt) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Eteka“ (juridinio asmens kodas 134611063) 13,85 Lt (trylika Lt 85 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

19Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Adampolis“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB... 3. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad pagal 2013-04-17 sutartį ieškovas... 4. Ieškinį priėmus, atsakovui nustatytas 14 dienų terminas pateikti... 5. Pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo... 6. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Teismas, atlikęs formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą... 9. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 10. Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar... 11. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 12. Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už... 13. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi... 14. Iš atsakovo valstybei priteistinos 13,85 Lt išlaidų, susijusių su... 15. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286... 16. Ieškinį patenkinti.... 17. Priteisti iš atsakovo UAB „Eteka“ (juridinio asmens kodas 134611063)... 18. Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Eteka“ (juridinio asmens kodas... 19. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo...