Byla 2-1253-126/2012
Dėl 9478,94 Lt draudimo išmokos grąžinimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui A. B

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 9478,94 Lt draudimo išmokos grąžinimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį atsakovui A. B.,

Nustatė

2Atsakovui A. B. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str., 130 str. tvarka (viešo paskelbimo būdu) įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

4Iš pateiktų byloje duomenų matyti, jog “BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių pagrindu sudarė draudimo sutartį, poliso numeris Nr. ( - ), pagal kurią buvo apdrausta automobilio Honda Accord, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė, už autoavarijos metu padarytą žalą (b.l.7-8). 2008m. rugpjūčio 9d. įvyko autoįvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis Mitsubishi Colt, valst. Nr. ( - ). Įvykio kaltininku pripažintas automobilio Honda Accord valdytojas A. B. (b.l.5). Ieškovas, vadovaudamasis draudiminį įvykį ir žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, už padarytą žalą atlygino 47394,72 Lt. Ieškovas, remdamasis LR Vyriausybės 2004-06-23 nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 60.3 punktu, prašo atlyginti 20 procentų nuo išmokėtos sumos, t.y. 9478,94 Lt.

5Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, o padarytą žalą privalo atlyginti atsakingas asmuo (LR CK 6.263 str. 1, 2 d.). Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 str. 1 d. 5 p. numato, kad įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas. 2004-06-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 795 „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ 60.3 punktas taip pat numato, kad jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė minėtame Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 12 straipsnyje nustatytų pareigų ar jas netinkamai vykdė, t.y. nepateikė atsakingam draudikui eismo įvykio deklaracijos per nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį, tai atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti iš valdytojo iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos. A. B. minėtų teisės normų reikalavimų neįvykdė, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl 9478,94 Lt suma priteistina iš atsakovo A. B. ieškovo naudai.

6Atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

7Vadovaujantis išdėstytu, iš atsakovo A. B. priteistina 9478,94 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012m. rugsėjo 28d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat 284 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

8Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262, 285, 286 straipsniais teismas

Nutarė

9„BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje, ieškinį tenkinti.

10Priteisti iš A. B. (a.k. ( - ) 9478,94 Lt (devynis tūkstančius keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis litus 94 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012 m. rugsėjo 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 284 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų „BTA Insurance Company“ SE, Lietuvos Respublikoje veikiančio per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje (į.k. 300665654), naudai.

11Atsakovas A. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

12Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai