Byla 2A-574/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Konstantino Gurino (pranešėjas), Danutės Milašienės, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Aivai Dumčaitienei, atsakovo atstovui advokatui Justinui Čobotui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų Anykščių rajono savivaldybės ir uždarosios akcinės bendrovės „Vykinto vaistinė“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimo, kuriuo pripažintas neteisėtu Anykščių rajono savivaldybės sprendimas išnuomoti viešojo konkurso būdu patalpas, o šio turto nuomos sutartis pripažinta negaliojančia, civilinėje byloje Nr. 2-698-280/2009, pagal uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovams Anykščių rajono savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Vykinto vaistinė“ dėl viešo konkurso pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3UAB „Gintarinė vaistinė“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu Anykščių rajono savivaldybės sprendimą išnuomoti viešojo konkurso būdu 30,88 kvadratinių metrų ploto patalpas, esančias ( - ), farmacinei veiklai vykdyti, o taip pat pripažinti negaliojančiais 2009 m. birželio 5 d. vykusio konkurso rezultatus. Ieškovas nurodė, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ iš Anykščių rajono savivaldybės nuomoja 31,26 kv. m. ploto patalpas, esančias ( - ), farmacinei veiklai - vaistinei pagal sutartį, sudarytą 2007 m. spalio 25 d. Šios nuomojamos patalpos yra sujungtos su ginčijamu viešu konkursu nuomojamomis atsakovo UAB „Vykinto vaistinė“ patalpomis. Iki konkurso paskelbimo tomis patalpomis naudojosi ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ subnuomos sutarties su UAB „Anykščių vaistinė“ pagrindu. Subnuomos sutarties terminui pasibaigus UAB „Anykščių vaistinė“ nutraukė nuomos sutartį su Anykščių rajono savivaldybe, kuri, nesutikdama sudaryti nuomos sutarties su patalpų naudotoju ieškovu UAB „Gintarinė vaistinė“, paskelbė viešą konkursą. Ieškovas pripažįsta, kad tikėdamasis laimėti paskelbtą konkursą, jame dalyvavo, tačiau konkurso nelaimėjo, nes pasiūlė per mažą nuomos kainą. Konkursą laimėjo UAB „Vykinto vaistinė“, kuri nuomojamose patalpose negalės vykdyti vaistinės veiklos, nes patalpų kvadratūra per maža. Po konkurso ir ieškovas nebegalės vystyti vaistinės veiklos, nes naudojamos patalpos per mažos, nesiekia 60 kvadratinių metrų Be to, konkurso sąlygose nebuvo nurodyta, kad patalpos yra pereinamos, sujungtos su kita vaistine – „Gintarine vaistine“. Tokiu būdu ieškovas tvirtino, kad esant nurodytiems konkurso rezultatams, nebus įgyvendinami nuomos konkurso rezultatai, nes šalys negalės vykdyti farmacinės veiklos, kadangi Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl reikalavimų vaistinėms patvirtinimo“ ( 2003 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. V-7), vaistinės patalpų plotas turi būti ne mažesnis kaip 60 kvadratinių metrų. Anykščių rajono savivaldybė negalėjo paskelbti 30,88 kvadratinių metrų ploto patalpų nuomos konkurso farmacinei veiklai vystyti. Atitinkamai, ieškovo nuomone, UAB „Vykinto vaistinė“, žinodama, kad negalės vykdyti vaistinės veiklos, patalpų nuomos konkurse dalyvavo sąmoningai siekdama uždaryti jau veikiančią ieškovo vaistinę.

4Panevėžio apygardos teismas 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimu ieškinį tenkino ir pripažino neteisėtu Anykščių rajono savivaldybės sprendimą išnuomoti viešojo konkurso būdu patalpas, esančias V. ( - ) farmacinei veiklai vykdyti, o taip pat pripažino negaliojančia Anykščių rajono savivaldybės ir UAB „Vykinto vaistinė“ 2009 m. birželio 25 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. SU-584.

5Teismas pažymėjo, kad CK 6.947 str. 3 d. nustato, jog viešas konkursas gali būti skelbiamas tik norint pasiekti tam tikrą viešą ar privatų tikslą, neprieštaraujantį moralei ar viešajai tvarkai. Anykščių rajono savivaldybė ginčo patalpas Kudirkos g. 1 nusprendė nuomoti vaistinės veiklai vykdyti, paskelbdama tai farmacinei veiklai, nes patalpos yra Anykščių rajono poliklinikos patalpose ir vaistinė yra reikalinga. LR Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl reikalavimų vaistinėms patvirtinimo“ nustatė, kad visuomenės vaistinės bendras patalpų plotas turi būti ne mažesnis kaip 60 kv. m.. Kadangi iki šiol veikia UAB „Gintarinė vaistinė“, tai akivaizdu, kad tik viso UAB „Gintarinės vaistinė“ užimtos patalpos, kuriose įrengta vaistinė, išnuomotos vienu metu, gali užtikrinti vaistinės veiklą Anykščių poliklinikoje.

6CK 6. 483 str. 1 d. nustato, kad nuomotojas privalo perduoti nuomininkui sutarties sąlygas bei daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą. Nuomotojas privalo garantuoti, kad daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos terminą. Šio straipsnio 2 dalis nurodo, kad nuomotojas neatsako už tuos daikto trūkumus, kuriuos jis aptarė sudarydamas sutartį. Anykščių rajono savivaldybė atsakovui UAB „Vykinto vaistinė“ išnuomojo pereinamą, neizoliuotą patalpą, kuri nurodyta sutartyje 1-117 29,86 kvadratinių metrų ploto, nes tik iš jos ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė „ gali patekti į savivaldybės jai išnuomotas patalpas 1–118, 1-121,1-120 ir kt. (buvusias 1-22 ir1-21, į kurias buvo iki vaistinės įrengimo galima patekti iš patalpos 1-24, kuri ieškovui irgi neišnuomota, kaip rodo 2007 m. spalio 25 d. sutartis) , todėl sudaryta nuomos sutartis pažeidžia tiek ieškovo UAB „Gintarinė vaistinė“, tiek atsakovo UAB „Vykinto vaistinė“ teises, nuomos sutartimi perduotų patalpų nebus galima naudoti pagal viešo konkurso įvardintą paskirtį farmacinei veiklai, bus užkirstas kelias UAB „Gintarinė vaistinė“ tęsti vykdomą vaistinės veiklą.

7Pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo, kad atsakovas Anykščių rajono savivaldybė atsiliepimu į ieškinį anksčiau nurodytų aplinkybių nepaneigė ir nepatvirtino, nurodė, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ patalpas neteisėtai rekonstravo, tačiau prieš skelbdama konkursą ir jo metu apie patalpų rekonstrukciją kaip atidus ir rūpestingas pastatų valdytojas privalėjo žinoti ir, jeigu yra kokie trukdymai, neatitikimai patalpoms, tai juos iki konkurso skelbimo privalėjo pašalinti. Tokiu būdu teismas darė išvadą, kad paskelbtas viešas konkursas ir jo rezultate su atsakovu UAB „Vykinto vaistinė“ 2009 m. birželio 25 d. sudaryta Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis Nr. SU-584, kaip neatitinkantis paskelbto konkurso tikslo, neatitinkantis įstatymų, reguliuojančių turto nuomą, reikalavimų, todėl prieštaraujantis viešajai tvarkai, pripažintini negaliojančiais. Teismo nuomone, konkursas buvo skelbiamas tik vienam dalyviui, ieškovui, nes tik pastarajam laimėjus konkursą, perduodamos naudotis patalpos, prijungtos prie jau ieškovui išnuomotų patalpų, atitiktų paskelbto konkurso tikslus, o tai irgi liudija, kad konkursas buvo paskelbtas neteisėtai, nes konkurso tikslas, nelaimėjus ieškovui, lieka neįgyvendintas. Taigi teismui kilo abejonės paskelbto konkurso skaidrumu. Antra vertus, šalys bylos nagrinėjimo metu pripažino, kad iki šiol ginčo patalpose tebeveikia „Gintarinė vaistinė“, kuri gera valia ginčo patalpų ( 30,88 kv. m. ploto) neatlaisvina, o Anykščių rajono savivaldybė jos nekeldina, nors jau 2009 m. birželio 25 d. sudarė patalpų nuomos sutartį su UAB „Vykinto vaistinė“, o patalpų jai neperdavė. Tokiu būdu ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ ginčo patalpomis šiuo metu naudojasi be teisinio pagrindo, nes subnuomos sutarties terminas pasibaigė, nuomos sutartis su UAB „Anykščių vaistine“, iš kurios nuomojo ieškovas, nutraukta, naujos sutartys su ieškovu nesudarytos. Tačiau, pirmosios instancijos teismo nuomone, tai netrukdo Anykščių rajono savivaldybės paskelbtą viešą konkursą ir jo rezultate sudarytą turto nuomos sutartį pripažinti neteisėtais.

8Apeliaciniu skundu atsakovas Anykščių rajono savivaldybė prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo šiuos argumentus:

91. Teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, nes nuomos konkursą savivaldybė vykdė ne tikslu įsteigti dar vieną vaistinę, o tikslu gauti pajamas už laisvų patalpų nuomą.

102. Konkursas buvo paskelbtas farmacinei veiklai vykdyti, o pagal LR Farmacijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalį farmacinė veikla – juridinių ar fizinių asmenų vykdoma sveikatingumo veikla, apimanti vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų ir į Europos Komisijos sąrašą įrašytų pagalbinių medžiagų, kurios naudojamos kaip pradinės medžiagos vaistinių preparatų gamybai, gamybą, importą iš trečiųjų šalių, kokybės kontrolę; vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų ir į Europos Komisijos sąrašą įrašytų pagalbinių medžiagų, kurios naudojamos kaip pradinės medžiagos vaistinių preparatų gamybai, didmeninį platinimą; vaistinių preparatų lygiagretų importą, pardavimą (išdavimą) galutiniam vartotojui; farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą ir farmacinių atliekų tvarkymą, išskyrus jų šalinimą. Atitinkamai niekur nėra nustatyta, kokio dydžio patalpos privalomos farmacinei veiklai vykdyti, o reikalavimo, kad nuomininkas patalpose turės įsteigti vaistinę, nebuvo ir rūpintis vaistinių steigimu nėra Savivaldybės pareiga. Be to, šalia nuomojamų patalpų vaistinė jau veikė.

113. Iš byloje esančių planų matoma, kad patalpos, dėl kurių vyksta ginčas, neturėtų būti aklinos ir izoliuotos, o Utenos apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas nustatė, kad šiose patalpose ieškovas atliko savaiminę rekonstrukciją ir įpareigojo atstatyti buvusią padėtį. Tuo tarpu savavališkos rekonstrukcijos faktas nustatytas tik 2009 m. lapkričio 2 d., t. y. praėjus beveik pusei metų po konkurso paskelbimo, todėl savivaldybė anksčiau nežinojo apie atliktą savavališką rekonstrukciją.

124. Nuomos sutartis su UAB „Anykščių vaistinė“ buvo nutraukta jos pačios prašymu ir, nepaisant ieškovo pageidavimo nuomotis likusias laisvas patalpas be konkurso, savivaldybė privalėjo nepažeisti viešojo intereso ir kitų asmenų teisėtų lūkesčių bei laikantis teisės aktų reikalavimų, siekdama gauti maksimalią nuomos kainą, turėjo nuomoti patalpas konkurso būdu.

135. Nei vykdant konkursą, nei priimant sprendimą nebuvo padaryta jokių procedūrinių pažeidimų, o laikyti patalpas tuščias nėra tikslinga.

146. Savivaldybės taryba sprendimą nutraukti nuomos sutartį priėmė 2009 m. balandžio 30 d., o ieškovas per 1 mėnesį laiko šio sprendimo neskundė ir tik paaiškėjus, kad nepavyko laimėti konkurse pasiūlius itin mažą kainą, kreipėsi į teismą, kas, atsakovo nuomone, vertintina kaip piktnaudžiavimas savo teisėmis.

157. Teismas konstatavo, kad konkursas prieštaravo gerai moralei ir viešai tvarkai, tačiau to nemotyvavo. Tuo tarpu, apelianto nuomone, laikydamasis teisės aktų reikalavimų ir nepadarydamas procesinių ar administracinių pažeidimų, nusikalsti gerai moralei jis negalėjo, o viešosios tvarkos pažeidimas yra baudžiamosios ir administracinės teisės dalykas.

168. Neigiamos pasekmės ieškovui atsirado dėl jo paties neteisėtų veiksmų, iš kurių negali kilti jokios teisėtos pasekmės, o teisė ir teismai negali pripažinti bei ginti piktnaudžiaujančių teise asmenų interesų.

17Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vykinto vaistinė“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

181. Teismo argumentas, kad konkurso tikslas prieštarauja viešai tvarkai ir gerai moralei, nes poliklinikoje reikalinga vaistinė, neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir yra nepagrįstas, nes konkursas paskelbtas ne vaistinės, o farmacinei veiklai vykdyti. Tuo tarpu UAB „Vykinto vaistinė“ išnuomotose patalpose ketino įrengti fiziologinių matavimų kabinetą. Be to, nuomotų negyvenamųjų patalpų plotas yra tik 30,88 kvadratiniai metrai, todėl akivaizdu, kad tokio ploto patalpose vaistinė veikti negali, o tai, kad ieškovas nelaimėjo konkurso, negali būti vertinama kaip jo teisių pažeidimas. Be to, šiuo metu UAB „Gintarinė vaistinė“ neteisėtai naudojasi ginčo patalpomis, nors vaistinės veiklos dėl ploto stygiaus apskritai neturi teisės vykdyti, o tai, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ tikslai neturi nieko bendra su konkurso tikslais.

192. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Vykinto vaistinė“ dalyvavo konkurse tikslu sukliudyti ieškovui vykdyti vaistinės veiklą patalpose, esančiose ( - ), UAB „Vykinto vaistinė“ neturi nei filialo, nei jokios kitos vaistinės Anykščių mieste, o tuo labiau prie poliklinikos. Atitinkamai UAB „Vykinto vaistinė“ veiklos vykdymo išnuomotose patalpose strategija yra neįgyvendinta tik todėl, kad patalpos atsakovui realiai nebuvo perduotos.

203. Konkurse dalyvavo keli dalyviai (UAB „Gintarinė vaistinė“, UAB „Vykinto vaistinė“, UAB vaistinė „Amendra“), ir nebuvo nustatyta jokių procedūrinių pažeidimų, tikslas pasiektas, todėl nėra pagrindo teigti, kad konkursas buvo skelbiamas apsimestinai, siekiant patalpas išnuomoti UAB „Gintarinė vaistinė“. Rinkos dalyvių konkurencijos pasekoje UAB „Vykinto vaistinė“ pateikė geriausią pasiūlymą ir laimėjo konkursą, o Anykščių rajono savivaldybei negali būti jokio skirtumo, kas nuomojasi patalpas (svarbu tik nuomos kaina), nes nuompinigiai būtų pervedami į savivaldybės biudžetą, kurio lėšos skiriamos miestui ir jo bendruomenei ir tokiu būdu užtikrinamas viešasis interesas. Atitinkamai viešu konkursu siekiama išrinkti pasiūlymą, kuris labiausiai atitiktų racionalų išnuomojamo turto panaudojimą.

214. Teismas, teigdamas, jog konkurso tikslas taip ir liko neįgyvendintas ir kad jis apskritai prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, tokių savo išvadų nemotyvavo, nors privalėjo tai padaryti.

225. Konkurso sąlygos apskritai nebuvo ginčijamos nei iki konkurso, nei po jo ir visi konkurso dalyviai, įskaitant ir ieškovą, su jomis sutiko, t. y. konkurso sąlygos visiems buvo aiškios ir neturėjo įtakos konkurso rezultatams. Jokių išskirtinių sąlygų konkurso dalyviams nebuvo sudaryta, buvo užtikrintas lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo ir kitų principų įgyvendinimas.

236. Tai, jog Anykščių rajono savivaldybė nenurodė konkurso sąlygose nuomojamoms patalpoms esant pereinamoms ir neizoliuotoms, nedaro konkurso neteisėto, o jeigu tai ir būtų laikoma pažeidimu, jis nelaikytinas esminiu, o konkursas dėl to negali būti pripažintas niekiniu. Be to, pats atsakovas UAB „Vykinto vaistinė“ tai žinojo ir jį tai tenkino.

247. Teisminio nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ nuomotas bei subnuomotas patalpas neteisėtai perplanavo (rekonstravo) ir tokiu būdu dirbtinai sukūrė situaciją, kai į jos nuomojamas patalpas galima pakliūti tik per patalpas, išnuomotas konkurso metu. Tokiu būdu patalpų pereinamumą sąlygojo paties ieškovo neteisėti veiksmai, iš kurių negali kilti teisė, o pašalinus neteisėtos rekonstrukcijos padarinius, konkurso metu išnuomotos patalpos bus visiškai izoliuotos ir nepereinamos.

258. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-79 yra patvirtinta Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarka, o atskiros sąlygos kiekvienam konkursui nėra ruošiamos.

269. Ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, įskaitant ir teise kreiptis į teismą. Antai ieškovas siekė nuomotis patalpas tiesiogiai iš savivaldybės (be konkurso), o konkurse pasiūlė mažiausią patalpų nuomos kainą bei šiuo metu neteisėtai naudojasi ginčo patalpomis. Atitinkamai tai, kad ieškovas nelaimėjo konkurso, nėra pretekstas reikšti ieškinį dėl konkurso paskelbimo ir jo rezultatų pripažinimo negaliojančiais. Tuo tarpu konkursą laimėjęs atsakovas UAB „Vykinto vaistinė“ dėl neteisėtų ieškovo veiksmų, negali vykdyti veiklos išsinuomotose patalpose. Viena iš reakcijos formų į piktnaudžiavimą teise yra atsisakymas ginti asmens, piktnaudžiaujančio teise, reikalavimus (CK 1.137 str. 3 d.), o apeliacinės instancijos teismas, priimdamas sprendimą byloje, turi teisę paskirti ieškovui baudą už nesąžiningumą ir piktnaudžiavimą teise (CPK 95 str. 2 d.).

27Atsakovas UAB „Vykinto vaistinė“ prisideda prie Anykščių rajono savivaldybės apeliacinio skundo ir atsiliepimu į Anykščių rajono savivaldybės apeliacinį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimą panaikinti bei priimti naują sprendimą – UAB „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atmesti. Atsakovas papildomai nurodo, kad ieškovas prašė ne tik paskelbti viešo nuomos konkurso, įvykusio 2009 m. birželio 5 d. rezultatus negaliojančiais, bet ir pripažinti neteisėtu Anykščių rajono savivaldybės sprendimą išnuomoti viešojo konkurso būdu patalpas, esančias ( - ), farmacijos veiklai vykdyti, o tai yra administracinio pobūdžio reikalavimas, kuriam taikomas LR Administracinių bylų teisenos įstatyme (33 str. 1 d.) numatytas senaties terminas, kuris konkrečiu atveju yra 1 mėnuo. Tačiau konkrečiu atveju ieškinys teismui pateiktas tik 2009 m. birželio 29 d., t. y. praėjus dviems mėnesiams po administracinio akto priėmimo (2009 m. balandžio 30 d.). Taigi ieškovui praleidus senaties terminą ir neprašant jį atnaujinti, minėtoje dalyje dėl savivaldybės sprendimo pripažinimo neteisėtu ieškinys negalėjo būti tenkinamas, nes taip pažeidžiami atsakovų teisėti interesai.

28Atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad ginčas kilo ne dėl savivaldybės tikslo gauti pajamas, o dėl konkurso būdu nuomojamų patalpų tikslo, nes savivaldybės argumentas, jog konkursas buvo paskelbtas ne vaistinės veiklai vykdyti, prieštarauja byloje surinktai medžiagai. Iš VĮ Registrų centro duomenų banko išrašo aišku, kad poliklinikos pastate įrengtos vaistinės patalpos, dėl kurių nuomos ir buvo paskelbtas viešas konkursas, o tai parengiamojo posėdžio metu patvirtino ir savivaldybės atstovė. Taigi patalpos negalėjo būti išnuomotos jokiai kitai veiklai, o byloje pateikti patalpų planai patvirtina, kad ginčo patalpos nėra izoliuotos ir yra pereinamos. Atitinkamai ieškovas veiklą rekonstruotose patalpose vykdo jau nuo 2008 metų, o po rekonstrukcijos buvo atlikti VĮ Registrų centro matavimai, kurių pagrindu 2009 m. gegužės 6 d. parengtas Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties, sudarytos 2007 m. spalio 25 d. su UAB „Gintarinė vaistinė“ pakeitimas. Be to, 2009 m. birželio 25 d. sudarytoje nuomos sutartyje tarp UAB „Vykinto vaistinė“ ir Anykščių rajono savivaldybės taip pat nurodytas patalpų plotas ir žymėjimai pagal VĮ Registrų centras atliktus matavimus po rekonstrukcijos, o tai paneigia savivaldybės argumentą, kad jai nebuvo žinoma apie patalpų rekonstrukciją. Kadangi dalį patalpų ieškovas nuomojo iš savivaldybės, o kitą dalį subnuomojo iš UAB „Anykščių vaistinė“ (pastarųjų nuomos sutartis su savivaldybe nebuvo pasibaigusi), ieškovas kreipėsi į savivaldybę dėl tiesioginės subnuomojamų patalpų nuomos sutarties sudarymo ir pagrįstai patikėjo savivaldybės mero 2009 m. vasario 12 d. raštu Nr. SD-303, kuriuo buvo pasiūlyta UAB „Anykščių vaistinė“ kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės tarybą dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo tam, kad faktiškai patalpas naudojanti pagal 2007 m. spalio 25 d. nuomos sutartį ir 2008 m. gegužės 14 d. subnuomos sutartį UAB „Gintarinė vaistinė“ galėtų patikslinti 2007 m. spalio 25 d. nuomos sutartį Nr. 875, prijungiant UAB „Anykščių vaistinė“ nuomotas patalpas. Ieškovo nuomone, viešas konkursas gali būti pripažintas neteisėtu ne tik dėl procedūrinių pažeidimų, bet ir dėl viešo konkurso netinkamo objekto bei tikslų, nes jie negali prieštarauti gerai moralei ar viešajai tvarkai (CK 6.947 str. 3 d.). Tuo tarpu išnuomojus patalpas UAB „Vykinto vaistinė“, kartu būtų pažeista ir 2007 m. spalio 25 d. su UAB „Gintarinė vaistinė“ sudaryta sutartis, pagal kurią 31,26 kvadratinių metrų patalpos taip pat buvo perduotos farmacinei veiklai vykdyti, tačiau nei ieškovas, nei atsakovas negalėtų vykdyti vaistinės veiklos, kadangi neužtenka ploto. Be to, į ieškovo pagal 2007 m. spalio 25 d. sutartį nuomojamas patalpas patenkama per patalpas, dėl kurių skelbtas konkursas, o nuomotojas privalo garantuoti, kad daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomotas, visą nuomos laiką (CK 6.483 str. 1 d.), o ginčijamoje 2009 m. birželio 25 d. nuomos sutartyje tarp Anykščių rajono savivaldybės ir UAB „Vykinto vaistinė“ jokie nuomojamų patalpų apribojimai ar suvaržymai nenumatyti ir nėra užtikrintas ieškovo patekimas į jo paties nuomojamas patalpas (patalpų rekonstrukcijos teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, tačiau akivaizdu, kad ginčo patalpos nebuvo parengtos nuomai).

29Tai, jog visi konkurso dalyviai suprato patalpoms esant nuomojamoms vaistinės veiklai, patvirtina trijų vaistinių dalyvavimo konkurse faktas (UAB „Vykinto vaistinė“, UAB vaistinė „Amendra“ ir UAB „Gintarinė vaistinė“). Ieškovas pažymi, kad šalia poliklinikos veikia UAB „Ramunėlės vaistinė“, kurios visų akcijų vienintelis savininkas yra UAB „Vykinto vaistinė“, todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad UAB „Vykinto vaistinė“ konkurse dalyvavo tikslu sukliudyti ieškovui vykdyti vaistinės veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad tik ieškovas šalia konkurso būdu nuomotų patalpų (30,88 kvadratinių metrų ploto) jau nuomojasi kitas 31,26 kvadratinių metrų patalpas (vaistinės bendras plotas turi būti ne mažesnis kaip 60 kvadratinių metrų), vienintelis ieškovas gali pasiekti, jog būtų vykdoma vaistinės veikla, todėl, ieškovo nuomone, jis neturėjo pagrindo skųsti konkurso sąlygų ar kreiptis į savivaldybę dėl papildomos informacijos. Be to, ieškovo veiksmai siekiant apginti savo teises, negali būti vertinami kaip piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis įrodymas.

30Apeliaciniai skundai atmestini.

31Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisingą sprendimą, kuris paliekamas galioti žemiau išdėstytais argumentais.

32Kaip matyti iš bylos duomenų ginčo konkursas buvo paskelbtas patalpų nuomininkui bendrovei ,,Anykščių vaistinė“ nutraukus su atsakovu konkurso pagrindu sudarytą nuomos sutartį. Tačiau iš paminėtos nuomos sutarties bei perdavimo-priėmimo akto, kuriuo UAB ,,Anykščių vaistinė“ perdavė savivaldybei nuomotas patalpas matyti, kad jų plotas sudarė 35,51 kv. m. Tuo tarpu atsakovas paskelbė konkursą dėl 30,88 kv. m. ploto patalpų nuomos. Šios aplinkybės akivaizdžiai parodo, kad minėtos patalpos buvo rekonstruotos. Tai patvirtina ir byloje esantys patalpų planai, iš kurių matyti, kad po rekonstrukcijos ginčo patalpa tapo pereinama, nes į ankstesne nuomos sutartimi ieškovui išnuomotą patalpą galima patekti tik per ją (T. 1, b. l. 158, 159).

33Bylos duomenys rodo, kad skelbiant konkursą Anykščių rajono savivaldybės taryba į šią aplinkybę dėmesio neatkreipė ir neaiškino patalpų atliktos rekonstrukcijos teisėtumo klausimo. Kaip atsiliepime į ieškinį, taip ir apeliaciniame skunde Anykščių rajono savivaldybė nurodo, kad apie patalpų savavališką rekonstrukciją jai tapo žinoma vėliau negu buvo paskelbtas konkursas, - 2009 m. lapkričio 2 d. Tačiau jau paminėtos aplinkybės dėl UAB ,,Anykščių vaistinė“ apeliantui perduotų patalpų ir konkursu paskelbtų nuomojamų patalpų dydžių rodo, kad apeliantui apie patalpų rekonstrukciją buvo žinoma. Be to, bet kuriuo atveju atsakovas, kaip rūpestingas ir apdairus turto savininkas, turėjo žinoti apie jo nuomojamo turto būklę. Tokiu būdu ginčo konkursas buvo paskelbtas dėl patalpų, kurios, paties konkursą paskelbusio apelianto teigimu, buvo savavališkai rekonstruotos. Todėl laikytina, kad toks konkurso paskelbimas, nepašalinus savavališkos statybos padarinių, neabejotinai prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei bei CK 1.5. įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

34Taigi vien nurodytos aplinkybės leidžia konstatuoti konkurso paskelbimo ir jo rezultatų neteisėtumą.

35Kitas atsakovas UAB ,,Vykinto vaistinė“ savo apeliaciniame skunde nurodo tai, kad konkursas buvo paskelbtas pereinamoms ir nuo UAB ,,Gintarinė vaistinė“ nuomojamų patalpų neizoliuotoms patalpoms, nors tai nebuvo paminėta konkurso sąlygose. Tačiau, apelianto nuomone, tai nedaro konkurso neteisėtu, o konkurso dalyviai turėjo teisę apžiūrėti nuomojamas patalpas dar iki paduodant paraišką dėl konkurso ir sužinoti apie tai, kad jos pereinamos. Visgi, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamuoju atveju svarbu yra ne tiek tai, žinojo ar ne konkurso dalyviai apie nuomojamų patalpų pereinamumą, kiek tai, ar veiksmai, kurių pasekoje patalpos tapo neizoliuotos, buvo teisėti. Tokios išvados pagrįstumą patvirtina ir apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys apie tai, kad šiuo metu Anykščių rajono apylinkės teisme nagrinėjama byla pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui UAB ,,Gintarinė vaistinė“ dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo, kuriuo prašoma įpareigoti ieškovą (šioje byloje) atstatyti (užmūryti) savavališkai iškirstą angą tarp patalpų, pažymėtų indeksu I-117 ir I-118 (T. 2, b. l. 44-48).

36Tačiau iš byloje esančio plano matyti, kad paminėto ieškinio patenkinimo atveju bendrovė ,,Gintarinė vaistinė“ apskritai negalės patekti į savo patalpas (T. 1, b. l. 158). Tai dar kartą parodo, kad neįteisinus ginčo patalpų statuso, konkursas negalėjo būti skelbiamas.

37Nesutikdami su skundžiamu sprendimu, apeliantai, visų pirma, akcentuoja ekonominę konkurso rezultatų naudą bei nurodo, kad konkursą laimėjusi bendrovė ,,Vykinto vaistinė“ pasiūlė apie 10 kartų didesnę nuomos kainą, nei ieškovas. Tačiau ginčijamu sprendimu pirmosios instancijos teismas ieškovo nebuvo pripažinęs konkurso laimėtoju, bei neužkirto atsakovui kelio įstatymo nustatyta tvarka skelbti ginčo patalpų nuomos konkursą bei jo laimėtoju pripažinti didžiausią kainą pasiūliusį asmenį. Be to, savivaldybė, o konkrečiu atveju, ją atstovaujanti institucija – Anykščių rajono savivaldybės administracija negali būti prilyginama pelno siekiančiam ūkiniam subjektui, dėl ko jos skelbiamo konkurso tikslu negali būti, kaip teigia apeliantai, vien maksimalaus pelno gavimas, nes vienu iš vietos savivaldos veiklos principų yra bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimas. Taigi savivaldybei patikėtas turtas turi būti naudojamas ne tik ekonomiškai, bet ir racionaliai atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų interesus. Tuo tarpu konstatavus, kad konkursas buvo paskelbtas pažeidus viešą interesą, bei CK 1.5. str. įtvirtintus reikalavimus, laikytina, kad gyventojų interesai buvo pažeisti.

38Dėl išdėstyto kiti apeliaciniuose skunduose nurodyti argumentai netenka teisinės reikšmės ir negali būti pagrindu panaikinti skundžiamą sprendimą.

39Atsiliepime į Anykščių rajono savivaldybės apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Vykinto vaistinė“ nurodo, kad kreipdamasis į teismą ieškovas praleido ieškinio senaties terminą bei šiuo pagrindu prašo ieškinį atmesti. Tačiau toks prašymas pirmosios instancijos teismui reiškiamas nebuvo, dėl ko ir nenagrinėtinas (CPK 312 str.).

40Atmetus atsakovų apeliacinius skundus, iš jų priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (T. 2, b. l. 40), o kadangi savivaldybė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei, pusė minėtų išlaidų priteistina iš atsakovo UAB „Vykinto vaistinė“.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

42Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš atsakovo UAB „Vykinto vaistinė“ (į. k. 125692881) 2,33 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. UAB „Gintarinė vaistinė“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė... 4. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas pažymėjo, kad CK 6.947 str. 3 d. nustato, jog viešas konkursas gali... 6. CK 6. 483 str. 1 d. nustato, kad nuomotojas privalo perduoti nuomininkui... 7. Pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo, kad atsakovas Anykščių... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas Anykščių rajono savivaldybė prašo Panevėžio... 9. 1. Teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, nes nuomos konkursą... 10. 2. Konkursas buvo paskelbtas farmacinei veiklai vykdyti, o pagal LR Farmacijos... 11. 3. Iš byloje esančių planų matoma, kad patalpos, dėl kurių vyksta... 12. 4. Nuomos sutartis su UAB „Anykščių vaistinė“ buvo nutraukta jos... 13. 5. Nei vykdant konkursą, nei priimant sprendimą nebuvo padaryta jokių... 14. 6. Savivaldybės taryba sprendimą nutraukti nuomos sutartį priėmė 2009 m.... 15. 7. Teismas konstatavo, kad konkursas prieštaravo gerai moralei ir viešai... 16. 8. Neigiamos pasekmės ieškovui atsirado dėl jo paties neteisėtų veiksmų,... 17. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vykinto vaistinė“ prašo Panevėžio... 18. 1. Teismo argumentas, kad konkurso tikslas prieštarauja viešai tvarkai ir... 19. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad UAB „Vykinto vaistinė“ dalyvavo... 20. 3. Konkurse dalyvavo keli dalyviai (UAB „Gintarinė vaistinė“, UAB... 21. 4. Teismas, teigdamas, jog konkurso tikslas taip ir liko neįgyvendintas ir kad... 22. 5. Konkurso sąlygos apskritai nebuvo ginčijamos nei iki konkurso, nei po jo... 23. 6. Tai, jog Anykščių rajono savivaldybė nenurodė konkurso sąlygose... 24. 7. Teisminio nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad UAB „Gintarinė vaistinė“... 25. 8. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 31 d. sprendimu Nr.... 26. 9. Ieškovas UAB „Gintarinė vaistinė“ piktnaudžiauja procesinėmis... 27. Atsakovas UAB „Vykinto vaistinė“ prisideda prie Anykščių rajono... 28. Atsiliepimu į atsakovų apeliacinius skundus ieškovas UAB „Gintarinė... 29. Tai, jog visi konkurso dalyviai suprato patalpoms esant nuomojamoms vaistinės... 30. Apeliaciniai skundai atmestini.... 31. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisingą... 32. Kaip matyti iš bylos duomenų ginčo konkursas buvo paskelbtas patalpų... 33. Bylos duomenys rodo, kad skelbiant konkursą Anykščių rajono savivaldybės... 34. Taigi vien nurodytos aplinkybės leidžia konstatuoti konkurso paskelbimo ir jo... 35. Kitas atsakovas UAB ,,Vykinto vaistinė“ savo apeliaciniame skunde nurodo... 36. Tačiau iš byloje esančio plano matyti, kad paminėto ieškinio patenkinimo... 37. Nesutikdami su skundžiamu sprendimu, apeliantai, visų pirma, akcentuoja... 38. Dėl išdėstyto kiti apeliaciniuose skunduose nurodyti argumentai netenka... 39. Atsiliepime į Anykščių rajono savivaldybės apeliacinį skundą atsakovas... 40. Atmetus atsakovų apeliacinius skundus, iš jų priteistinos išlaidos,... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimą palikti... 43. Priteisti iš atsakovo UAB „Vykinto vaistinė“ (į. k. 125692881) 2,33 Lt...