Byla 2YT-796-812/2017
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. Č. skundą suinteresuotiems asmenims V. Č., A. Č., antstoliui S. R., išieškotojai Panevėžio kredito unijai dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

2Pareiškėjas A. Č. prašo panaikinti antstolio S. R. 2016 m. gruodžio 15 d. patvarkymą Nr. S-( - ) dėl įkeisto turto (gyvulių bandos) realizavimo ir 2016 m. gruodžio 15 d. patvarkymą Nr. ( - ) dėl įkeisto turto įkainojimo dalyje dėl galvijų bandos (identifikavimo Nr. ( - )) įkainojimo 130 000 Eur verte.

3Nurodo, kad antstolio S. R. kontoroje užvestos vykdomosios bylos Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) pagal notarės L. M. K. išduotus vykdomuosius įrašus dėl skolos iš solidarių skolininkų A. Č., V. Č. ir A. Č. išieškojimo išieškotojai Panevėžio kredito unijai. Antstolio patvarkymu UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas atliko kredito unijai įkeisto turto vertinimą ir nustatė, kad galvijų bandos (id. Nr. ( - ), viso 198 Šarolė veislės galvijų) vertė 130 000 Eur. Skundžiamais patvarkymais antstolis pareiškėjui priklausančią bandą įvertino 130 000 Eur ir nusprendė ją realizuoti per skolininko ar išieškotojo pasiūlytą prekybos įmonę, nes pareiškėjas neturi pakankamai pašarų bandai išlaikyti, todėl galvijams yra kilusi reali grėsmė. Pareiškėjas mano, kad patvarkymai neatitinka nei pareiškėjo, nei išieškotojos interesų, kadangi galvijų banda yra įvertinta nepagrįstai maža kaina ir ją ketinama realizuoti pačiu neekonomiškiausiu būdu. Pareiškėjas nurodo, kad šiuo metu turi 193 galvijus, iš kurių 76 Šarolė veislės karvės, turinčio penimų veršiukų, 87 penimi galvijai (virš 6 mėn.) ir 30 veršiukų iki mėn. Penimi galvijai, kad įgautų vertę, turi būti auginami iki 18 mėn., veršiukai neturi jokios vertės, realizavus karves, turinčias vertę, žūtų veršiukai. Pelningai realizuotinų karvių yra tik 76. Parduodant galvijus palaipsniui, iš turimos bandos galima gauti apie 213 000 Eur pajamų, bandą galima toliau veisti. Realizavus gyvulius dabar, maksimali gautina suma siektų 91 200 Eur. Be to, pardavus bandą pareiškėjo ūkio veikla būtų sužlugdyta ir išieškotojos reikalavimai nebūtų patenkinti. Pareiškėjas pažymi, kad išieškotojai yra įkeistas kitas didelės vertės turtas – nekilnojamasis turtas, kurio realizavimas nebūtų pražūtingas pareiškėjo ūkiui.

4Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamas antstolio patvarkymas dėl galvijų bandos realizavimo yra nemotyvuotas, neatitinka Civilinio proceso kodekso 613 straipsnio reikalavimų. Pareiškėjas tinkamai prižiūri įkeistą turtą, jį išlaiko, didina bandos vertę, turi pakankamai pašarų.

5Taip pat pareiškėjas nurodo, kad tarp jo ir išieškotojos vyksta derybos dėl taikos sutarties sudarymo.

6Antstolis S. R. nurodo, kad jo kontoroje vykdomos vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo iš solidarių skolininkų A. Č., V. Č., A. Č. pagal Panevėžio rajono 2-ojo notarų biuro notarės M. L. K. vykdomuosius įrašus: Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur; ( - ) – 1 454 837,46 Eur; ( - ) – 1 454 837,46 Eur; ( - ) – 1 454 837,46 Eur; ( - ) – 1 454 837,46 Eur; ( - ) – 1 454 837,46 Eur; ( - ) – 891 249,30 Eur; ( - ) – 891 249,30 Eur; ( - ) – 891 249,30 Eur; ( - ) – 240 060,26 Eur; ( - ) 463 281,31 Eur; ( - ) – 941 990,68 Eur; ( - ) – 579 174,07 Eur; ( - ) – 579 174,07 Eur.

7Antstolis nurodo, kad 2016 m. lapkričio 2 d. išieškotoja jam pateikė prašymą dėl iš viso 4 570 413,74 Eur skolos išieškojimo minėtose bylose tęsimo, neįvykdžius taikos sutarties sąlygų. Skoliniams reikalavimams užtikrinti išieškotojui įkeista dalis skolininkų turto. Antstolio patvarkymu UAB „Ober-Haus“ atliko minėto turto vertinimą ir galvijų bandą (id. Nr. ( - ), viso 198 Šarolė veislės galvijų) įkainojo 130 000 Eur.

8Antstolis 2016 m. gruodžio 15 d. priėmė patvarkymą, kuriuo nustatė įkeisto turto realizavimo tvarką: galvijų bandą (id. ( - ), viso 198 vnt. Šarolė veislės galvijų) realizuoti per prekybos įmonę, išieškotoją ir skolininkus įpareigojo per tris dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu informuoti antstolį, per kokią įmonę siūlo realizuoti galvijų bandą, kokiomis sąlygomis. Antstolis teigia, kad jei išieškotojas nurodė, iš kokio turto išieškoti, šis nurodymas antstoliui yra privalomas. Išieškotoja 2016 m. lapkričio 2 d. rašte nurodė tęsti išieškojimo veiksmus iš viso skolininko įkeisto turto, tai pat ir gyvulių bandos.

9Antstolis nurodo, kad pradėjus vykdymo veiksmus, areštavus visas solidarių skolininkų sąskaitas bankuose ir A. Č. ūkio kasą, pajamas, gaunamas prekybos vietose, pradėjus realizuoti žemės ūkio techniką ir statinius, nebus galima tinkamai prižiūrėti gyvulių bandą. A. Č. neturės pajamų mokėti ūkio darbuotojams atlyginimus, pirkti technikai kurą, todėl tinkama gyvulių bandos priežiūra bus neįmanoma. Antstolis prašo skundo netenkinti.

10Suinteresuoti asmenys V. Č., A. Č., Panevėžio kredito unija atsiliepimų nepateikė.

11Skundas atmestinas.

12Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenų nustatyta, kad antstolis S. R. išieškojimą iš skolų išieškojimo iš solidarių skolininkų A. Č., V. Č., A. Č. pagal Panevėžio rajono 2-ojo notarų biuro notarės M. L. K. vykdomuosius įrašus:

13Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur skolos;

14Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur;

15Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur;

16Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur;

17Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur;

18Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur;

19Nr. ( - ) – 891 249,30 Eur;

20Nr. ( - ) – 891 249,30 Eur;

21Nr. ( - ) – 891 249,30 Eur;

22Nr. ( - ) – 240 060,26 Eur;

23Nr. ( - ) - 463 281,31 Eur;

24Nr. ( - ) – 941 990,68 Eur;

25Nr. ( - ) – 579 174,07 Eur;

26Nr. ( - ) – 579 174,07 Eur.

272013 m. kovo 5 d. įkeitimo sutartimi A. Č. Panevėžio kredito unijai įkeitė 260 vnt. Šarolė veislės galvijų (bandos identifikavimo Nr. ( - )) A. Č. 579 240,04 Eur prievolei pagal 2007 m. gegužės 2 d. paskolos sutartį Nr. ( - ) užtikrinti; to paties skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimui sudaryta sutartinės hipotekos sutartis (vykd. b. Nr. ( - ) l. 2-19). 2015 m. gegužės 14 d. notarė M. L. K. išdavė vykdomąjį įrašą, registro Nr. ( - ), dėl priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto (vykd. b. Nr. ( - ) l. 20). 2016 m. sausio 13 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartimi vykdymo procese patvirtinta taikos sutartis tarp Panevėžio kredito unijos ir V. Č., A. Č., A. Č. (vykd. b. Nr. ( - ) l. 135-136). Skolininkams nevykdant taikos sutarties, išieškotoja 2016 m. lapkričio 2 d. pateikė antstoliui prašymą tęsti vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ) (vykd. b. Nr. ( - ) l. 200).

282016 m. lapkričio 3 d. antstolis atnaujino vykdymo veiksmus minėtose vykdomosiose bylose (vykd. b. Nr. ( - ) l. 202). 2016 m. lapkričio 15 d. turto arešto aktu antstolis areštavo 198 vnt. Šarolė veislės galvijų (vykd. b. Nr. ( - ) l. 233-235). 2016 m. lapkričio 18 d. patvarkymu antstolis skyrė ekspertizę įkeisto turto, taip pat ir 198 vnt. Šarolė veislės galvijų, vertei nustatyti, ekspertizę atlikti pavedė UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas (vykd. b. Nr. ( - ) l. 263-264). Iš vykdomojoje byloje esančio 2016 m. gruodžio 9 d. ekspertizės akto Nr. ( - ) nustatyta, kad vertinamojo objekto – 198 vnt. Šarolė veislės galvijų vertė yra 130 000 Eur, viso vertinamojo kilnojamojo turto vertė – 366 600 Eur (vykd. b. Nr. ( - ) l. 294-363).

292016 m. gruodžio 15 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolis, remdamasis minėtu ekspertizės aktu, galvijų bandą (id. Nr. ( - ), 198 vnt. Šarolė veislės), įvertino 130 000 Eur (vykd. b. Nr. ( - ) l. 365-366). 2016 m. gruodžio 15 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl įkeisto turto realizavimo, kuriuo nustatė įkeisto turto realizavimo tvarką: galvijų bandą (id. ( - ), viso 198 vnt. Šarolė veislės galvijų) realizuoti per prekybos įmonę, išieškotoją ir skolininkus įpareigojo per tris dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu informuoti antstolį, per kokią įmonę siūlo realizuoti galvijų bandą, kokiomis sąlygomis (vykd. b. Nr. ( - ) l. 367-368). 2016 m. gruodžio 21 d. antstolis areštavo A. Č., V. Č., A. Č. lėšas, 2016 m. gruodžio 23 d. patvarkymu – A. Č. ūkio kasoje esančias ir būsimas lėšas (vykd. b. Nr. ( - ) l. 369,376).

30Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 straipsnio 4 dalis). Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. Vykdymo proceso šalis ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, Civilinio proceso kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą (CPK 682 straipsnio 1 dalis). Jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui.

31Nustatyta, kad UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, pažymėjimo Nr. 000112, ekspertui L. S., atlikusiam 2016 m. gruodžio 9 d. ekspertizę, išduotas kvalifikacijos pažymėjimas. Atliekant ekspertizę vadovautasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu. Pažymėtina, kad pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą parengta turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią ir laikoma teisinga kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Pareiškėjas, nesutikdamas su galvijų bandos (id. Nr. ( - ), 198 vnt. Šarolė veislės) įkainojimu, nepateikia jokių pagrįstų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas pateikta išvada dėl minėto turto vertės nustatymo bei nepaneigė, kad ekspertizės akte nurodyta vertė neatitinka rinkos vertės. Pareiškėjo nurodomas argumentas dėl netinkamo turto įvertinimo – nepagrįstai maža kaina. Jokių įrodymų, jog atlikta ekspertizė prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams, nepagrįsta nustatytais metodais ar ja būtų nustatyta ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė, pareiškėjas nepateikė, taip pat nepateikė jokių paskaičiavimų, vertinimų, kriterijų, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą, nors Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas pateikti papildomus rašytinius įrodymus, patvirtinančius skundo argumentus (b. l. 9).

32Civilinio proceso kodekso 662 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškotojas, laikydamasis šio kodekso 664, 665 straipsniuose nustatytos eilės, iki priverstinio vykdymo pradžios gali nurodyti, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoma pirmiausia. Nagrinėjamu atveju išieškotoja Panevėžio kredito unija 2016 m. lapkričio 2 d. skolos išieškojimą prašė vykdyti iš viso skolininkų A. Č., V. Č., A. Č. turimo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, taigi, ir iš galvijų bandos (vykd. b. Nr. ( - ) l. 201). Jeigu išieškotojas nurodė, iš kokio turto išieškoti, šis nurodymas antstoliui yra privalomas (CPK 662 straipsnio 2 dalis). Taip pažymėtina, kad pirmąja eile, vykdant išieškojimą iš skolininko fizinio asmens, išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto, jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai (CPK 664 straipsnio 1 dalis). Kaip minėta, A. Č. įkeitė galvijų bandą (id. Nr. ( - ), 198 vnt. Šarolė veislės) Panevėžio kredito unijai. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą darytina išvada, kad antstolis pagrįstai vykdo išieškojimą iš galvijų bandos, ją realizuojant. Šiuo atveju įstatymas nenumato teisės skolininkui pasirinkti, iš kokio jo turto turi būti vykdomas išieškojimas bei nurodyti išieškojimo eilę.

33Antstolis realizuoja areštuotą turtą, atsižvelgiant į arešto pagrindus, turto rūšis (CPK 691 straipsnio 2 dalis). Gyvūnų realizavimo tvarką nustato Civilinio proceso kodekso 697 straipsnis. Gyvuliai ir paukščiai, taip pat kiti gyvūnai, jeigu skolininkas ar asmuo, kuriam jie pavedami saugoti, negali ar atsisako juos prižiūrėti, realizuojami antstolio patvarkymu už kiek galima didesnę kainą (CPK 697 straipsnio 3 dalis). Nurodytas turtas realizuojamas per prekybos įmonę (CPK 691 straipsnio 2 dalis, 697 straipsnio 1 dalis). Nors pareiškėjas neatsisakė prižiūrėti areštuotos galvijų bandos, tačiau jo galimybės išieškojimo proceso vykdymo metu tinkamai prižiūrėti galvijus vertintinos kritiškai. Visa solidarių skolininkų A. Č., V. Č., A. Č. skola išieškotojai Panevėžio kredito unijai sudaro 4 570 413,74 Eur. Kaip minėta, skolininkų piniginės lėšos, A. Č. ūkio kasos lėšos yra areštuotos. Taip pat areštuotas A. Č. kilnojamasis turtas – žemės ūkio technika, įrengimai (vykd. b. Nr. ( - ) l. 251-256), nekilnojamasis turtas – žemės sklypai, statiniai (vykd. b. Nr. ( - ) l. 270-291). Areštas nekilnojamajam turtui taikytas ne tik antstolio S. R., bet ir kitų antstolių. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad turės realią galimybę prižiūrėti galvijų bandą (id. Nr. ( - ), 198 vnt. Šarolė veislės).

34Vadovaujantis nurodytais motyvais pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178-179 straipsniai).

35Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

36Skundas atmetamas, todėl iš pareiškėjo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79, 88, 96 straipsniai).

37Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalimi, 290-292, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

38Pareiškėjo A. Č. skundą dėl antstolio S. R. veiksmų atmesti.

39Priteisti iš A. Č., asmens kodas ( - ) 5,30 Eur (penkis eurus 30 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžeto pajamas, įmokos kodas 5660.

40Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 3 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones dėl 2016 m. gruodžio 15 d. patvarkymo Nr. ( - ) vykdomojoje byloje Nr. ( - ) sustabdymo.

41Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas A. Č. prašo panaikinti antstolio 3. Nurodo, kad antstolio S. R. kontoroje užvestos... 4. Pareiškėjas nurodo, kad skundžiamas antstolio patvarkymas dėl galvijų... 5. Taip pat pareiškėjas nurodo, kad tarp jo ir išieškotojos vyksta derybos... 6. Antstolis S. R. nurodo, kad jo kontoroje vykdomos... 7. Antstolis nurodo, kad 2016 m. lapkričio 2 d. išieškotoja jam pateikė... 8. Antstolis 2016 m. gruodžio 15 d. priėmė patvarkymą, kuriuo nustatė... 9. Antstolis nurodo, kad pradėjus vykdymo veiksmus, areštavus visas solidarių... 10. Suinteresuoti asmenys V. Č., A. Č.,... 11. Skundas atmestinas.... 12. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) duomenų nustatyta, kad antstolis 13. Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur skolos;... 14. Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur;... 15. Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur;... 16. Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur;... 17. Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur;... 18. Nr. ( - ) – 1 454 837,46 Eur;... 19. Nr. ( - ) – 891 249,30 Eur;... 20. Nr. ( - ) – 891 249,30 Eur;... 21. Nr. ( - ) – 891 249,30 Eur;... 22. Nr. ( - ) – 240 060,26 Eur;... 23. Nr. ( - ) - 463 281,31 Eur;... 24. Nr. ( - ) – 941 990,68 Eur;... 25. Nr. ( - ) – 579 174,07 Eur;... 26. Nr. ( - ) – 579 174,07 Eur.... 27. 2013 m. kovo 5 d. įkeitimo sutartimi A. Č. Panevėžio... 28. 2016 m. lapkričio 3 d. antstolis atnaujino vykdymo veiksmus minėtose... 29. 2016 m. gruodžio 15 d. patvarkymu Nr. ( - ) antstolis, remdamasis minėtu... 30. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalyje... 31. Nustatyta, kad UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas įrašyta į Išorės... 32. Civilinio proceso kodekso 662 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 33. Antstolis realizuoja areštuotą turtą, atsižvelgiant į arešto pagrindus,... 34. Vadovaujantis nurodytais motyvais pareiškėjo skundas atmestinas kaip... 35. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartimi taikytos... 36. Skundas atmetamas, todėl iš pareiškėjo valstybei priteistinos išlaidos,... 37. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 38. Pareiškėjo A. Č. skundą dėl antstolio 39. Priteisti iš A. Č., asmens kodas ( -... 40. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016... 41. Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu...