Byla 2-3412-896/2012
Dėl vaiko atskyrimo nuo tėvo, vaiko nuolatinės rūpybos, gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinio rūpintojo skyrimo ir materialinio išlaikymo vaikui priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios Valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją atstovams A.Pudzinskienei, V.Zabilavičiui, trečiajam asmeniui S. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios Valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją ieškinį atsakovui V. P. ir trečiajam asmeniui S. S. bei institucijai, byloje teikiančiai išvadą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos sk. dėl vaiko atskyrimo nuo tėvo, vaiko nuolatinės rūpybos, gyvenamosios vietos nustatymo, nuolatinio rūpintojo skyrimo ir materialinio išlaikymo vaikui priteisimo

Nustatė

2Ieškovas prašo atskirti nepilnametį V. S., gim. ( - ), nuo tėvo V. P., a.k. ( - ) nustatyti V. S., gim. ( - ), nuolatinę rūpybą; paskirti V. S., gim. ( - ), nuolatine rūpintoja S. S., a.k. ( - ) nustatyti V. S., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su rūpintoja S. S.; priteisti iš V. S., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą V. S., gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 400 Lt kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, indeksuojant šią sumą Vyriausybės nustatyta tvarka; paskirti S. S., a.k. ( - ) V. S., gim. 1997-08-31, paprastuoju turto administratoriumi, kuri jo turtą valdys CK IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka.

3Ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios Valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją atstovė A.Pudzinskienė ieškinį palaiko. Ji paaiškino, kad atsakovas V. P. yra V. S. tėvas. Jis gyvena Klaipėdoje. V. S. motina yra mirusi 2012-01-12. Vaikui nustatyta laikina globa ir rūpintoja paskirta S. S.. Tėvas su sūnumi nuo pat gimimo nebendrauja ir nepalaiko jokių ryšių. Jis sūnui teikia materialinį išlaikymą po 400 Lt. Atsakovas neturi jokių ketinimų rūpintis savo sūnumi, išskyrus tai, kad teikia išlaikymą. S. S. yra V. S. sesuo. Ji tinkama būti rūpintoja. Iš atsakovo turi būti priteistas išlaikymas po 400 Lt, o S. S. paskirta turto administratoriumi. (b.l. 48-49).

4Ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios Valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją atstovas V.Zabilavičius paaiškino, kad su V. S. buvo bendrauta prieš nustatant laikinąją globą. Jis išreiškė norą, kad juo rūpintųsi sesuo, su tėvu nesusiformavę emociniai ryšiai. Šiuo metu V. S. rūpinasi Vilniaus Vaikų teisių apsaugos skyrius (b.l. 49).

5Atsakovas V. P. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Su ieškiniu sutinka.

6Tretysis asmuo S. S. su ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad ji gali būti brolio rūpintoja. Jie kartu augo, vienas kitą supranta. Ji sugeba rūpintis namais, mokslais ir broliu. Vilius su tėvu buvo susitikę tik kelis kartus. Jie nebendrauja. Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. broliu rūpinasi ji. V. S. lanko Fabijoniškių vid. mokyklą. Jos mėnesio pajamos yra 1700 Lt, dar gauna 400 Lt brolio išlaikymą, o taip pat brolio našlaičio pašalpą. Ji dirba AB TEO LT, studijuoja, nebausta administracine tvarka ir neteista. Jie gyvena Vilniuje, nuomoja būstą. Dar turi likusį mamos butą, kurį paveldėjo kartu su dviem vyresnėmis seserimis (b.l. 49).

7Ieškinys tenkintinas.

8Nustatyta, kad V. S. gimė ( - ), tėvai V. P. ir K. S. (b.l. 4). Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-12 įsakymu likusiam be tėvų globos V. S. nustatyta vaiko laikinoji rūpyba, rūpintoja paskirta S. S. (b.l. 5). S. S. 2012-01-02 raštu kreipėsi į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos sk. su prašymu skirti ją V. S. laikina rūpintoja (b.l. 6), 2012-07-01 kreipėsi dėl skyrimo nuolatine rūpintoja (b.l. 7). V. S. raštu išreiškė sutikimą, kad jo rūpintoja būtų S. S. (b.l. 8). Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos sk. 2012-06-20 išvada patvirtina, kad S. S. yra pasirengusi tapti vaiko rūpintoja (b.l. 9). Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos sk. 2012-06-21 sprendimu S. S. pripažinta tinkama būti vaiko rūpintoja (b.l. 10). Medicininis pažymėjimas patvirtina, kad V. S. sveikas, šeimoje gyventi gali (b.l. 11). Medicininis pažymėjimas patvirtina, kad S. S. sveika, globoti brolį gali (b.l. 12). Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos sk. 2012-01-05 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas patvirtina, kad S. S. tinkama būti V. S. rūpintoja (b.l. 13-14). VĮ „Registrų centras“ išrašas patvirtina, kad butas, esantis ( - ), Marijampolė, nuosavybės teise priklauso K. S. (b.l. 15). S. S. neteista, nebausta administracine tvarka (b.l. 16-17). S. S. dirba AB TEO LT (b.l. 18-19). K. S. mirė 2012-05-09 (b.l. 20). V. S. ir S. S. gyvenamąją vietą deklaravo adresu ( - ), Marijampolė (b.l. 21-22). S. S. studijuoja Vilniaus universitete Kauno humanitariniame fakultete (b.l. 24). Klaipėdos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos sk. išvada patvirtina, kad institucija ieškinio patenkinimui neprieštarauja (b.l. 25). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. 2012-07-25 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas patvirtina, kad S. S. yra užtikrinusi tinkamas gyvenimo sąlygas V. S. (b.l. 45-46).

9Teismas, įvertinęs ieškovo atstovų, trečiojo asmens paaiškinimus, rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad atsakovas V. P. dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių negyvena kartu su sūnumi V. S.. Objektyviomis aplinkybėmis laikytina tai, kad V. P. niekada su V. S. negyveno, turi kitą šeimą, todėl tarp jo ir sūnaus nesusiformavo emocinis tėvo ir vaiko ryšys. Todėl vaikas V. S. atskirtinas nuo tėvo V. P. (CK 3.179 str. 1 d.). Atskirtam nuo tėvo vaikui išsaugomos visos asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos, grindžiamos giminyste. Atskyrus vaiką nuo tėvo, tėvas netenka teisės gyventi kartu su vaiku ir reikalauti jį grąžinti iš kitų asmenų. Kitomis teisėmis tėvas gali naudotis tiek, kiek tai įmanoma negyvenant kartu su vaiku (CK 3.179 str. 2, 3 d.). Vaiko atskyrimas nuo tėvo panaikinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių vaikas nuo tėvo atribotas (CK 3.181 str.).

10Teismo posėdyje neišklausytas nepilnametis vaikas V. S., tačiau iš byloje esančio jo rašytinio paaiškinimo matyti jo išreikštas sutikimas, kad jo rūpintoja būtų paskirta sesuo S. S..

11Vaikui nuolatinė rūpyba skiriama, kai vaikas įstatymų nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų (CK 3.257 str. 3 p.). Kadangi V. S. yra atskirtas nuo tėvo, motina yra mirusi, jis yra likęs be tėvų globos, todėl jam skirtina nuolatinė rūpyba. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad S. S. tinkama būti paskirta V. S. rūpintoja. Ji užtikrina gerą socialinę aplinką vaikui, rūpinasi V. S. jau metus laiko, tarp jų geri santykiai, todėl skirtina brolio nuolatine rūpintoja. V. S. gyvenamoji vieta nustatytina kartu su rūpintoja S. S. jos gyvenamojoje vietoje.

12Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Atsakovas V. P. sutinka su ieškiniu dalyje dėl išlaikymo priteisimo, todėl iš jo priteistinas materialinis išlaikymas vaikui V. S. po 400 Lt kas mėnesį, nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos iki vaiko pilnametystės, indeksuojant šią sumą Vyriausybės nustatyta tvarka.

13Iš atsakovo priteisus išlaikymą V. S., be to, jam turint paveldėto nekilnojamojo turto, S. S. skirtina V. S. paprastuoju turto administratoriumi.

14Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Teismas gali nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 str. 5 d.). Iš byloje esančių aplinkybių, t.y., kad ieškinys teismui pareikštas ne dėl atsakovo elgesio, o dėl objektyviai susiklosčiusių aplinkybių, atsakovo elgesio, t.y. kad jis pateikė savo poziciją dėl ieškinio reikalavimų, prašomą priteisti išlaikymą mokėjo ir iki ieškinio teismui padavimo, teismas daro išvadą, kad patenkinus ieškinį tikslinga nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių, todėl iš atsakovo nepriteistinas 286 Lt žyminis mokestis ir 18,60 Lt pašto išlaidos valstybei.

15Vadovaudamasis CPK 259, 263 – 270 str. teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Atskirti nepilnametį V. S., gim. ( - ), nuo tėvo V. P., a.k. ( - )

18Nustatyti V. S., gim. ( - ), nuolatinę rūpybą.

19Paskirti V. S., gim. ( - ), nuolatine rūpintoja S. S., a.k. ( - )

20Nustatyti V. S., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su rūpintoja S. S., a.k. ( - )

21Priteisti iš V. S., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą V. S., gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 400 Lt (keturi šimtai litų) kas mėnesį iki vaiko pilnametystės, indeksuojant šią sumą Vyriausybės nustatyta tvarka, šių lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriant S. S., a.k. ( - )

22Paskirti S. S., a.k. ( - ) V. S., gim. ( - ), paprastuoju turto administratoriumi, kuri jo turtą valdys CK IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašo atskirti nepilnametį V. S., gim. ( - ), nuo tėvo V. P., a.k.... 3. Ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios... 4. Ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios... 5. Atsakovas V. P. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 6. Tretysis asmuo S. S. su ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad ji gali būti brolio... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Nustatyta, kad V. S. gimė ( - ), tėvai V. P. ir K. S. (b.l. 4). Marijampolės... 9. Teismas, įvertinęs ieškovo atstovų, trečiojo asmens paaiškinimus,... 10. Teismo posėdyje neišklausytas nepilnametis vaikas V. S., tačiau iš byloje... 11. Vaikui nuolatinė rūpyba skiriama, kai vaikas įstatymų nustatyta tvarka... 12. Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192... 13. Iš atsakovo priteisus išlaikymą V. S., be to, jam turint paveldėto... 14. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 15. Vadovaudamasis CPK 259, 263 – 270 str. teismas... 16. Ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Atskirti nepilnametį V. S., gim. ( - ), nuo tėvo V. P., a.k. ( - )... 18. Nustatyti V. S., gim. ( - ), nuolatinę rūpybą.... 19. Paskirti V. S., gim. ( - ), nuolatine rūpintoja S. S., a.k. ( - )... 20. Nustatyti V. S., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su rūpintoja S. S., a.k. ( -... 21. Priteisti iš V. S., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą V. S., gim. ( - ),... 22. Paskirti S. S., a.k. ( - ) V. S., gim. ( - ), paprastuoju turto... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...