Byla 2S-1060-603/2019
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys: N. C., M. Š., E. P., E. K., N. K., J. B. ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (suinteresuoto asmens) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės A. S. pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys: N. C., M. Š., E. P., E. K., N. K., J. B. ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja antstolė kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė skirti skolininkams N. C., M. Š., E. P., E. K., N. K. ir J. B. po 300 Eur baudą už kiekvieną įpareigojimo nevykdymo dieną, pradedant skaičiuoti nuo privalomųjų nurodymų pašalinti pažeidimus termino pasibaigimo, išieškotojo naudai.

62.

72019 m. balandžio 17 d. vykusio teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų E. K. ir N. K. atstovas pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą kol Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius raštu informuos visus daugiabučio namo savininkus apie parduodamo žemės sklypo dalių kainą, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 164 straipsnio 4 punkto pagrindu – kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina. Paaiškino, kad skolininkas N. K. įvykdė nurodymą – nugriovė sandėliuką.

83.

9Suinteresuoti asmenys N. C., M. Š., E. P., J. B. palaikė suinteresuotų asmenų E. K. ir N. K. atstovo prašymą sustabdyti civilinę bylą.

104.

11Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) atstovė nurodė, kad bylos sustabdymo laikas būtų neapibrėžtas, kadangi neaišku, kada sklypas būtų suformuotas.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą kol Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius raštu informuos daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkus, suinteresuotus asmenis N. C., M. Š., E. P., E. K., N. K., J. B., apie parduodamo žemės sklypo dalių kainą. Taip pat teismas įpareigojo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrių (toliau – skyrius) kiekvieną mėnesį, skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, raštu informuoti Vilniaus miesto apylinkės teismą, ar neišnyko aplinkybės, dėl kurių byla sustabdyta.

156.

16Teismas nustatė, jog antstolė prašė skirti skolininkams baudą už privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius žemės sklype, esančiame šalia daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - )nevykdymą. Suinteresuotų asmenų E. K. ir N. K. atstovas į bylą pateikė skyriaus 2019 m. kovo 29 d. raštą, kuriame nurodyta, kad Pagirių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, skyriaus vedėjo 2012 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1806 „Dėl Vilniaus rajono, Pagirių \ Pagirių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“, suprojektuotas bendrasavininkams: J. I., J. O., J. B., Marjanui E. P., I. B., N. C., N. C., kitos paskirties žemės sklypas Nr. 1801 (0,55 ha), esantis ( - ). Paaiškino, kad skyrius gavo valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro Vilniaus filialo 2018 m. spalio 26 d. raštą Nr. VILKS-3916 „Atsisakyti įrašyti (pakeisti) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą“, nes žemės sklypas (projektinis Nr. 1801) gretimybėje 4-5 dengia įregistruoto žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4167/0100:732) ribą. Atsižvelgiant į tai, skyrius pakartotinai 2019 m. vasario 26 d. raštu pavedė VĮ Valstybės žemės fondo Vilniaus žemėtvarkos ir geodezijos skyriui ištaisyti nurodytus trūkumus. Vykdytojas, pašalinęs kadastro duomenų byloje esančius trūkumus, pateikia nekilnojamo daikto kadastro duomenų bylą skyriui pakartotinai derinti. Įregistravus žemės sklypą (projektinis Nr. 1801) VĮ Registrų centre, bus rengiamos pirkimo-pardavimo sutartys. Skyrius raštu informuos visus daugiabučio savininkus apie parduodamo žemės sklypo dalių kainą.

177.

18Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vyksta valstybinio žemės sklypo, ant kurio pastatyti ginčo statiniai, kurių nugriovimo siekia inspekcija, formavimas ir planuojama privatizavimo procedūra, daryta išvada, kad, jeigu skolininkų lėšomis būtų nugriauti ginčo statiniai, esantys žemės sklype, adresu ( - )o po to skolininkai taptų teisėtais nurodyto žemės sklypo savininkais, skolininkai galimai turėtų teisę reikalauti žalos atlyginimo iš valstybės. Siekiant išvengti tokios situacijos susidarymo, vadovaujantis teisinio apibrėžtumo, ekonomiškumo principais, teismas sprendė, kad tikslinga sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki skyrius raštu informuos daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkus, kurie yra šios bylos dalyviai, apie parduodamo žemės sklypo dalių kainą, t. y. bus sudarytos prielaidos skolininkams privatizuoti žemės sklypo dalis po ginčo statiniais. Skyrius įpareigotas kiekvieną mėnesį, skaičiuojant nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, raštu informuoti Vilniaus miesto apylinkės teismą, ar neišnyko aplinkybės, dėl kurių byla sustabdyta.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

208.

21Inspekcija pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties, kuriame nurodė, kad su teismo nutartimi nesutinka. Mano, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, neįsigilino į baudos vykdymo procese skyrimo esmę ir siekiamus tikslus bei pažeisdamas civilinio proceso principus nepagrįstai sustabdė bylą, priimdamas neteisėtą ir nepagrįstą skundžiamą nutartį.

229.

23Pažymi, kad administracinės procedūros atlikimas kitoje institucijoje – Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos neturi įtakos šios bylos nagrinėjimui ir neteisėtai pastatytų statinių nedaro teisėtais. Pradėta žemės sklypų formavimo procedūra, neturi įtakos šios bylos nagrinėjimui ir netrukdo teismui įvertinti ar teisėtai surašyti vykdomieji dokumentai buvo įvykdyti, o nustačius, kad neįvykdyti CPK 771 straipsnio 6 dalies pagrindu skirti skolininkams baudas už kiekvieną uždelstą privalomųjų nurodymų nevykdymo dieną.

2410.

25Teismas spręsdamas antstolio prašymą, turėjo ir galėjo nustatyti, ar skolininkai per jiems suteiktą terminą įvykdė privalomuosius nurodymus ar ne, o nustačius, kad neįvykdė, CPK 771 straipsnio 6 dalies pagrindu skirti baudas, o to paties straipsnio 2 dalies pagrindu taikyti vykdomųjų dokumentų neįvykdymo pasekmes. Teismas nepagrįstai neįsigilino į bylos esmę ir nepaisydamas procesinių normų, reglamentuojančių privalomųjų nurodymų dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo normas, vertino, kad ateityje gali būti sudarytos prielaidos skolininkams privatizuoti žemės sklypo dalis po ginčo statiniais. Byloje nėra ginčo, kad statiniai pastatyti neteisėtai – neturint valstybinės žemės patikėtinio sutikimo, byloje taip pat nėra ginčo, kad vykdomieji dokumentai nebuvo įvykdyti – priešingai, skolininkų atliekami veiksmai tai patvirtina.

2611.

27Aplinkybė, kad skolininkai pradėjo žemės sklypo formavimo procedūrą, neatleidžia jų nuo privalomųjų nurodymo įvykdymo ir pasekmių, kilusių dėl jų nevykdymo taikymo. Nutartimi teismas civilinę bylą sustabdė iki skyrius raštu informuos daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkus apie parduodamo žemės sklypo dalių kainą, ignoruodamas tai, kad net ir išnykus šios bylos sustabdymo priežasčiai, faktinė situacija liks nepasikeitusi – t. y. statiniai, dėl kurių surašyti privalomieji nurodymai stovės valstybinėje žemėje. Ši aplinkybė patvirtina bylos sustabdymo formalumą, teismas nevertino, kad toks sustabdymas nėra pateisinimas – juo nebus pasiekta tikslų, statyba netaps teisėta, priešingai, bus tik sudaryta prielaida nepateisinamą laiką nevykdyti teisėtų nurodymų ir nešalinti teisės pažeidimų.

2812.

29Kita vertus, skundžiama nutartimi teismas sustabdydamas bylą ir vertindamas nepagrįstą galimybę dėl galimai ateityje kilsiančios teisės dėl žalos atlyginimo nevertino ir nepasisakė dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 12 dalyje įtvirtintos normos, kad savavališkai valstybinėje žemėje statomų ir pastatytų naujų statinių įteisinimas draudžiamas, jeigu statybos darbai atlikti neturint žemės valdymo ar naudojimo teisių.

3013.

31Nutartyje pažymėta, kad nugriovus statinius skolininkai galimai turėtų teisė reikalauti žalos atlyginimo iš valstybės – pažymi, kad skundžiamoje nutartyje teismas neargumentavo ir nemotyvavo tokio teiginio, neanalizavo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnyje numatytos viešosios atsakomybės sąlygų ir nevertino, kad nagrinėjamu atveju nėra sąlygų, kurių pagrindu tokia atsakomybė galėtų kilti. Priešingai, būtent pačių skolininkų priešingas teisei elgesys ir yra priežastis inicijuoto teisminio proceso CPK 771 straipsnio pagrindu, o inspekcija, kaip statybos valstybinę priežiūrą atliekanti institucija, tik atliko jai įstatymais pavestas funkcijas ir prašė tenkinti antstolės pareiškimą.

3214.

33Nutartis priimta formaliai taikant CPK 164 straipsnio 4 dalį, neįvertinus, kad ši byla dėl pasekmių ir baudos taikymo ir administracinė procedūra dėl sklypo formavimo nėra susijusios. Administracinė procedūra netrukdo teismui išnagrinėti šios bylos, baudos bei pasekmių taikymas savaime nereiškia, kad statiniai automatiškai bus nugriauti. Priešingai, toks reglamentavimas ir šios bylos išnagrinėjimas laikantis proceso taisyklių užtikrina atsakomybės neišvengiamumą, t. y. efektyvų, rezultatyvų ir operatyvų statybos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus padarinių šalinimą.

3415.

35Atskirajame skunde prašo panaikinti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skolininkų prašymą atmesti.

3616.

37Suinteresuoti asmenys N. K. ir E. K., pateikė atsiliepimą į inspekcijos atskirąjį skundą, teigia, kad su skundu nesutinka. Vilniaus miesto apylinkės teismas pagristai sustabdė civilinę bylą. Šiuo metu vyksta valstybinio žemės sklypo, ant kurio pastatyti ginčo statiniai, kurių nugriovimo siekia inspekcija, formavimas ir planuojama privatizavimo procedūra. Ją užbaigus – skolininkai turės teisę išsipirkti valstybės žemės sklypo dalis, o tai atlikus, turės teisę Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – SĮ) nustatyta tvarka įteisinti šiuo metu senus, dar sovietmečio laikais pastatytus pagalbinius pastatus, kurie skolininkams yra būtini (tai yra lauko tualetai, malkinės, nes butai kūrenami kietu kuru).

3817.

39Todėl, priešingai negu nurodė inspekcija, pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, kad jeigu skolininkų lėšomis būtų nugriauti ginčo statiniai, esantys žemės sklype, adresu ( - ), o po to skolininkai taptų teisėtais nurodyto žemės sklypo savininkais, skolininkai galimai turėtų teisę reikalauti žalos atlyginimo iš valstybės. Todėl teismas teisingai nusprendė, kad tikslinga sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki skyrius raštu informuos daugiabučio namo, esančio ( - ), savininkus, kurie yra šios bylos dalyviai, apie parduodamo žemės sklypo dalių kainą.

4018.

41Papildomai atkreipia dėmesį, kad skolininkai faktiškai nelegalių statinių nestatė, statiniai pastatyti maždaug praeito amžiaus 6 dešimtmetyje. Savo butą, skolininkė E. K. nuo 2014 m. gegužės 9 d. paveldėjo. Jai atiteko ir malkinė. Šis butas šildomas krosnimi.

4219.

43Skolininkas N. K. gyvena iš Vilniaus rajono savivaldybės N. K. sesers T. K. išsinuomotame bute, esančiame ( - ). Inspekcija šio buto savininkei – Vilniaus rajono savivaldybei, nesurašė privalomojo nurodymo. Nelegalių statinių N. K. nestatė, todėl ir nėra atsakingas už savavališkos statybos padarinių šalinimą. Prašo atskirąjį skundą atmesti.

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4520.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

4721.

48Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 – 7 punktuose, nenustatė, todėl apeliacinis procesas vyksta pagal atskirajame skunde nustatytas ribas. Apeliacijos dalykas – Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarties, kuria sustabdyta byla, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

4922.

50Atskirajame skunde iš esmės teigiama, jog skundžiama nutartis yra priimta formaliai taikant CPK 164 straipsnio 4 dalį, neįvertinus, kad ši civilinė byla dėl pasekmių ir baudos taikymo ir administracinė procedūra dėl sklypo formavimo nėra susijusios. Administracinė procedūra netrukdo teismui išnagrinėti šios civilinės bylos, todėl teismas bylą sustabdė nepagrįstai, turėjo spręsti dėl privalomojo nurodymo nevykdymo pasekmių.

5123.

52Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tame tarpe ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Žinoma, kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas turi būti derinamas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu ginčo išsprendimu.

5324.

54Civilinės bylos sustabdymas neabejotinai reiškia ilgesnį teismo procesą, todėl šio procesinio instituto taikymui įstatymas nustato griežtas sąlygas (CPK 163 – 167 straipsniai). Teismų praktikoje pripažįstama, kad civilinės bylos sustabdymo paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali išnagrinėti civilinės bylos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2009; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-221/2008 ir kt.). Visuotinai pripažįstama, kad pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

5525.

56CPK 163 straipsnio normos nustato privalomo civilinės bylos sustabdymo pagrindus, o CPK 164 straipsnyje įtvirtinti fakultatyvieji civilinės bylos sustabdymo pagrindai. Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009). Kai nėra privalomojo bylos sustabdymo pagrindo, teismas turi įvertinti ir kitas nagrinėjamos bylos aplinkybes bei atsižvelgti į CPK 164 straipsnyje įtvirtintus fakultatyviuosius bylos sustabdymo pagrindus, kuriuos nustačius klausimas dėl bylos sustabdymo tikslingumo paliktas spręsti teismui, t. y. teismas turi teisę (bet ne pareigą) sustabdyti bylos nagrinėjimą ir konkrečiu atveju sprendžia, ar bylą reikia stabdyti. Fakultatyviųjų bylos sustabdymo pagrindų sąrašas nėra baigtinis ir bylą teismas turi teisę sustabdyti, jei pripažįsta, kad tai būtina (CPK 164 straipsnio 4 punktas) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407-916/2016, 19 punktas).

5726.

58CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašas yra neišsamus (šio straipsnio 4 punkte nurodyta, kad byla gali būti sustabdoma ir kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog tai būtina), taigi teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Teismo diskrecija sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (CPK 2 straipsnis) bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1dalis). Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t. y. procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs.

5927.

60Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo įstatymų leidėjas suteikė teismui teisę spręsti konkrečiu bylos atveju, t. y. nekonkretizuodamas visų galimų bylos sustabdymo atvejų, ar reikalinga sustabdyti. Tačiau pabrėžė, kad šis bylos sustabdymo atvejis taip pat negali būti taikomas formaliai, o turi būti motyvuotai konstatuojama, byla negali būti nagrinėjama (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-275/2005).

6128.

62Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vyksta valstybinio žemės sklypo, ant kurio pastatyti ginčo statiniai, kurių nugriovimo siekia inspekcija, formavimas ir planuojama privatizavimo procedūra, darytina išvada, kad, jeigu skolininkų lėšomis būtų nugriauti ginčo statiniai, esantys žemės sklype, adresu ( - ), o po to skolininkai taptų teisėtais nurodyto žemės sklypo savininkais, skolininkai galimai turėtų teisę reikalauti žalos atlyginimo iš valstybės. Todėl sprendė, kad tikslinga sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą iki skyrius raštu informuos daugiabučio namo, esančio ( - ) savininkus, kurie yra šios bylos dalyviai, apie parduodamo žemės sklypo dalių kainą.

6329.

64Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kadangi sustabdytos bylos nagrinėjimui vykstant toliau, ir nusprendus, jog suinteresuotiems asmenims, kuriems adresuoti privalomieji nurodymai, yra pagrindas skirti baudą bei ją paskyrus, o vėliau suinteresuotiems asmenims iš valstybės nusipirkus suformuotą žemės sklypą, susidarytų situacija, jog asmenims, kuriems nuosavybės teise priklauso žemės sklypas bei jame esant statiniams, pastariesiems būtų paskirta bauda už šių pastatų nenugriovimą, nesuteikus galimybės statybos įteisinti. Teismo vertinimu, galimybės tokiai situacijai kilti sudarymas, prieštarautų CPK 3 straipsnio 1 dalyje nustatytiems teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.

6530.

66Taip pat pažymėtina, jog nors Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 12 dalyje įtvirtinta, kad savavališkai valstybinėje žemėje statomų ir pastatytų naujų statinių įteisinimas draudžiamas, jeigu statybos darbai atlikti neturint žemės valdymo ar naudojimo teisių, tačiau, valstybinės žemės sklypą nusipirkus, objektyvių kliūčių įteisinti esamus pastatus suinteresuotiems asmenims nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta. Dėl nurodytų aplinkybių, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą fakultatyviuoju bylos sustabdymo pagrindu.

6731.

68Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentus, darytina išvada, kad pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6932.

70Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

71Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

72Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2VP-5656-1012/2019 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja antstolė kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė... 6. 2.... 7. 2019 m. balandžio 17 d. vykusio teismo posėdžio metu suinteresuotų asmenų... 8. 3.... 9. Suinteresuoti asmenys N. C., M. Š., E. P., J. B. palaikė suinteresuotų... 10. 4.... 11. Suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi sustabdė... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, jog antstolė prašė skirti skolininkams baudą už... 17. 7.... 18. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vyksta valstybinio žemės sklypo, ant... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. 8.... 21. Inspekcija pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties, kuriame nurodė, kad su... 22. 9.... 23. Pažymi, kad administracinės procedūros atlikimas kitoje institucijoje –... 24. 10.... 25. Teismas spręsdamas antstolio prašymą, turėjo ir galėjo nustatyti, ar... 26. 11.... 27. Aplinkybė, kad skolininkai pradėjo žemės sklypo formavimo procedūrą,... 28. 12.... 29. Kita vertus, skundžiama nutartimi teismas sustabdydamas bylą ir vertindamas... 30. 13.... 31. Nutartyje pažymėta, kad nugriovus statinius skolininkai galimai turėtų... 32. 14.... 33. Nutartis priimta formaliai taikant CPK 164 straipsnio 4 dalį, neįvertinus,... 34. 15.... 35. Atskirajame skunde prašo panaikinti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės... 36. 16.... 37. Suinteresuoti asmenys N. K. ir E. K., pateikė atsiliepimą į inspekcijos... 38. 17.... 39. Todėl, priešingai negu nurodė inspekcija, pirmos instancijos teismas... 40. 18.... 41. Papildomai atkreipia dėmesį, kad skolininkai faktiškai nelegalių statinių... 42. 19.... 43. Skolininkas N. K. gyvena iš Vilniaus rajono savivaldybės N. K. sesers T. K.... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45. 20.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 47. 21.... 48. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 49. 22.... 50. Atskirajame skunde iš esmės teigiama, jog skundžiama nutartis yra priimta... 51. 23.... 52. Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp... 53. 24.... 54. Civilinės bylos sustabdymas neabejotinai reiškia ilgesnį teismo procesą,... 55. 25.... 56. CPK 163 straipsnio normos nustato privalomo civilinės bylos sustabdymo... 57. 26.... 58. CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo... 59. 27.... 60. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog dėl bylos nagrinėjimo... 61. 28.... 62. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nurodė, jog atsižvelgiant... 63. 29.... 64. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos... 65. 30.... 66. Taip pat pažymėtina, jog nors Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir... 67. 31.... 68. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentus, darytina... 69. 32.... 70. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 71. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 72. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartį civilinėje...