Byla e2-134-285/2016
Dėl atsisakymo nuo ieškinio civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Šebsta“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Senamiesčio apdaila“ dėl atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu ir statybos darbų trūkumų pašalinimo išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovės UAB „Šebsta“ pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Šebsta“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Senamiesčio apdaila“ dėl atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu ir statybos darbų trūkumų pašalinimo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Šebsta“ patikslintu ieškiniu atsakovei UAB „Senamiesčio apdaila“ prašo: 1) pripažinti negaliojančiu 2014 m. spalio 30 d. atliktų darbų aktą Nr. 001 12 585,94 Lt sumai; 2) priteisti ieškovei iš atsakovės 12 165,47 Eur darbų trūkumų šalinimo išlaidų; 3) priteisti ieškovei iš atsakovės 814,42 Eur nuostolių; 4) įskaityti ieškovės prievolę atsakovei sumokėti 7 822,25 Eur už atliktus statybos darbus ir atsakovės prievolės atlyginti darbų trūkumų šalinimo išlaidas dalimi, lygia 7 822,25 Eur, ir priteisti iš atsakovės ieškovės naudai įskaitytas prievoles viršijančią sumą, lygią 5 157,64 Eur; 5) priteisti iš atsakovės ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas.

32016 m. kovo 10 d. ieškovė UAB „Šebsta“ pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, kuriuo atsisako ieškinio ir prašo nutraukti bylą ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Ieškovei žinomos ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės.

4Kadangi ieškinio atsisakymo priėmimo ir civilinės bylos nutraukimo klausimą teismas išsprendžia ne parengiamajame teismo posėdyje ir ne bylos nagrinėjimo teisme metu, priimtina rašytinė teismo nutartis (CPK 290 str. 4 d.).

5Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas. Byla nutrauktina.

6CPK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Ieškinio atsisakymo rašytiniame pareiškime turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės.

7Atsižvelgiant į šias procesinės teisės normas ir į tai, kad ieškovė raštu atsisakė savo reikalavimo ir nurodė, kad jai yra žinomos ir suprantamos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, ieškovės atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, kadangi imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja ir civilinė byla nutrauktina (CPK 42 str. 1 d., 111 str. 3 d., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.). Bylos nutraukimo pasekmės – tai, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama – ieškovei yra žinomos (CPK 294 str. 2 d.).

8Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 2,86 Eur, todėl valstybei nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina suma yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2014-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

9Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

10Ieškovė UAB „Šebsta“ pareiškime dėl ieškinio atsisakymo prašė priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. CPK 94 straipsnyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmė, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė, prašydama priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, nurodo, kad ieškinio atsisakymas susijęs su nerūpestingu atsakovės elgesiu, atsakovė ilgą laiką neteikė atsiliepimo į ieškinį, buvo nepasiruošusi teismo posėdžiams, tai užvilkino bylos nagrinėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pradinis ieškinys teismui pateiktas 2015-03-02, kurio reikalavimai buvo patikslinti 2015-12-01 pateikiant patikslintą ieškinį, į kurį atsakovė pateikė atsiliepimą, atmeta ieškovės prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės (CPK 177 str., 178 str., 185 str.).

11Bylą nutraukus, Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-8497-285/2015 ieškovės UAB „Šebsta“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei UAB „Senamiesčio apdaila“ priklausančių kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų, esančių bankuose ir kitose kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, už bendrą 12 979,89 Eur sumą, areštas (turto arešto akto identifikavimo kodas 2015011673), paliekamos iki teismo nutarties įsiteisėjimo (CPK 150 str. 3 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais teismas

Nutarė

13Priimti ieškovės UAB „Šebsta“ atsisakymą nuo ieškinio atsakovei UAB „Senamiesčio apdaila“ dėl atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu ir statybos darbų trūkumų pašalinimo išlaidų priteisimo.

14Civilinę bylą Nr. e2-134-285/2016 nutraukti.

15Teismo nutarčiai įsiteisėjus, panaikinti laikinasiąs apsaugos priemones, taikytas Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8497-285/2015 – ieškovės UAB „Šebsta“, juridinio asmens kodas 259968070 buveinė Kauno m., Draugystės g. 17, atsiskatomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB banke, reikalavimų įvykdymo užtikrinimui areštuoti atsakovei UAB „Senamiesčio apdaila“, juridinio asmens kodas 302432218, buveinė Kauno m., S. Žukausko g. 4-33, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas, esančias bankuose ir kitose kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, už bendrą 12 979,89 Eur (dvylikos tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt devynių eurų 89 ct) sumą (turto arešto akto identifikavimo kodas 2015011673).

16Nutarties patvirtintas kopijas siųsti šalims.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai