Byla A-62-2410-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Irmanto Jarukaičio,

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

3teismo posėdyje rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos T. Ž. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos T. Ž. skundą atsakovams Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriui R. V., Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatui V. M., Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui dėl aktų panaikinimo, 60 000 Lt turtinės ir 500 000 Lt neturtinės žalos priteisimo, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo, baudos Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriui R. V. paskyrimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

62010 m. sausio 13 d. Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje (toliau – ir Tarnyba) buvo gautas pareiškėjos T. Ž. (toliau – ir pareiškėja) prašymas skirti antrinę teisinę pagalbą civilinėje byloje Nr. 2-150363-676/2008 dėl grąžinimo į darbą, priverstinės pravaikštos apmokėjimo, turtinės ir neturtinės žalos priteisimo ir kt. (t. I, b. l. 162-166). 2009 d. sausio 15 d. raštu Nr. (1.7)-SR-141 Tarnyba įpareigojo pareiškėją patikslinti prašymus bei nurodyti savo poziciją dėl sutikimo apmokėti 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, jei būtų nustatytas antrasis turto ir pajamų lygis. Pareiškėjai sutikus, Tarnyba 2009 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. 108-56-A/09 nusprendė pareiškėjai teikti antrinę teisinę pagalbą civilinėje byloje dėl neteisėto atleidimo iš darbo, valstybei garantuojant ir apmokant 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų (t. I, b. l. 180-183). Pareiškėjai pateikus naują Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (toliau – ir Deklaracija) su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Klaipėdos AVMI) Gyventojų aptarnavimo poskyrio žyma už ataskaitinį laikotarpį nuo 2008 m. kovo 1 d. iki 2009 m. vasario 28 d., Tarnyba 2009 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 108-56-E/09 nusprendė pakeisti Tarnybos 2009 m. sausio 13 d. sprendimą Nr. 521-56-A/09, nustatant kitą valstybės garantuojamos ir apmokamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalį – 100 proc. (t. I, b. l. 88-89,184-188). Tarnyba, surinkusi informaciją apie tai, kad pareiškėja nepilnai deklaravo savo turtą ir pajamas, 2010 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. (1.31)-TPD-154-10 pareiškėjai nutraukė antrinės teisinės pagalbos teikimą pagal Tarnybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. 108-56-A/09.

7II.

8Pareiškėja T. Ž. skundu (t. I, b. l. 6-21). kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, kuriuo prašė:

91) panaikinti Tarnybos 2010 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. (1.31)-TPD-154-10 dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje Nr. 2-1525-676/2009 (Nr. 2A-535-123/2010);

102)

11panaikinti Tarnybos 2010 m. liepos 8 d. raštą Nr. (1.7.)-SR-2381, kuriuo siūloma sumokėti 1 584,04 Lt sumą antrinės teisinės pagalbos išlaidų;

123)

13panaikinti Tarnybos 2010 m. birželio 7 d. įspėjimą Nr. (1.7)-SR-1962, kuriuo pasiūlyta iki 2010 m. liepos 21 d. Tarnybai pateikti Deklaraciją;

144)

15panaikinti Tarnybos 2010 m. liepos 15 d. reikalavimą Nr. (4.37.)-SR-2483 sumokėti antstolio A. Z. vykdymo išlaidas 363,04 ir 598,97 Lt (iš viso 9 620,01 Lt);

165) panaikinti 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą Nr. (1.7.)-SR-2740 „Dėl dokumentų pateikimo“ (reg. Nr. (1.7.)-894-56/09);

176)

18panaikinti Tarnybos direktoriaus R. V. ir vyr. specialistės J. B. surašytą pažymą Nr. 4.27-2L-64;

197)

20priteisti iš Tarnybos 60 000 Lt turtinės žalos atlyginimą ir 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio teismui padavimo dienos (2008 m. gruodžio 12-11 d.) iki visiško atsiskaitymo;

218)

22priteisti iš atsakovų solidariai 500 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo skundo teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

239)

24priteisti bylinėjimosi išlaidas ir 5 proc. metinių palūkanų;

2510)

26Tarnybos direktoriui R. V. paskirti baudą iki 20 000 Lt už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, atsisakymą tarnauti žmonėms ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimą.

27Pareiškėja skunde nurodė, kad dėl Tarnybos jai paskirto advokato V. M. žemos kvalifikacijos, netinkamo atstovavimo, pareiškėjos ieškinys nebuvo patenkintas ir iš jos atsakovei UAB „CMA CGM Lietuva“ buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos – 4 790,95 Lt, kurių išieškojimą 2010 m. gegužės 4 d. vykdymo byloje Nr. 10-2951/2010 pradėjo antstolis. Pareiškėja pažymėjo, kad antstolis areštavo visą jos turimą turtą ir pajamas, todėl ji neturi lėšų pragyvenimui ir galimybių kreiptis į advokatą. Pareiškėja taip pat nurodė, kad 2008 m. lapkričio 14 d. ji buvo atleista iš darbo UAB „Simon Louwerse logistika“, atleidimas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimu pripažintas neteisėtu. Pareiškėja pažymėjo, kad ieškinį surašė pati, o 2009 m. sausio 20 d. Tarnybos jai paskirtas advokatas V. M. ją atstovavo teisme netinkamai, procesas buvo vilkinamas, advokatas jos neatstovavo vykdymo procese. Pareiškėjos teigimu, pats Tarnybos direktorius kišosi į jos iškeltas bylas, davė neteisėtus nurodymus advokatams, siekė jai pakenkti, todėl už piktnaudžiavimą tarnyba turi būti nubaustas. Pareiškėja nurodė, kad 2009 m. sausio 13 d. kreipėsi į Tarnybą su prašymu skirti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą. Pareiškėja teigė, kad jos turtas ir pajamos atitiko reikalavimus antrinei teisinei pagalbai gauti, o tai, pasak pareiškėjos, įrodo pateikta Deklaracija. Pareiškėjos teigimu, ji nurodė turto vertę pagal Klaipėdos AVMI turto vertinimo metodiką. Pareiškėja argumentavo, kad VĮ „Registrų centras“ apie pasikeitusią jos turo vertę jai nebuvo pranešęs, jai nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su nustatyta verte ar ją ginčyti. Pareiškėja nurodė, kad nesutinka su nustatyta turto verte, o šiuo pagrindu jai atimta teisė ginti savo interesus teisme, t. y. nutrauktas antrinės teisinės pagalbos teikimas. Pareiškėja taip pat pažymėjo, kad jos Deklaraciją pildė Klaipėdos AVMI darbuotojai, todėl jiems kyla atsakomybė už duomenų tikslumą ir patikrinimą. Deklaracijoje už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdos AVMI darbuotojai nurodė jos gautas pajamas teisingai ir tai atitiko antrąjį pajamų lygį apmokant 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Pareiškėja nurodė, kad Tarnybai 2009 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. 108-56-A/09 suteikiant antrinę teisinę pagalbą nekilo abejonių dėl pateiktos Deklaracijos duomenų teisingumo. Pareiškėja pažymėjo, kad 2009 m. sausio 12 d. ji kreipėsi į Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių (toliau – ir VSDFV Klaipėdos skyrius), kurio išduotoje pažymoje Nr. (8.48)-ALR-75 nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 12 d. iki 2009 m. sausio 12 d. jos draudžiamąsias pajamas sudarė 14 323,05 Lt ir ligos pašalpa 2 565,50 Lt, neatskaičius mokesčių. Taip pat iš UAB „Simon Louwerse logistika“ 2008 m. gruodžio 31 d. pažymos apie jai 2008 m. išmokėtą darbo užmokestį matyti, kad darbo užmokestis sudarė 11 662,44 Lt. Pareiškėja manė, kad pagal šiuos duomenis ji turėjo teisę gauti 100 proc. valstybės apmokamos antrinės teisinės pagalbos. Tarnybos reikalavimu pareiškėja pateikė Deklaraciją už laikotarpį nuo 2008 m. kovo 1 d. iki 2009 m. vasario 28 d. ir 2009 m. kovo 16 d. Tarnyba sprendimu Nr. 521-56-E/09 pakeitė 2009 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. 108-56-A/09, nustatydama pareiškėjai kitą valstybės garantuojamos ir apmokamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalį – 100 proc. Pareiškėja nurodė, kad Tarnybos 2010 m. birželio 7 d. įspėjimas Nr. (l.7.)-SR-1962 dėl reikalavimo iki 2010 m. liepos 21 d. pateikti Deklaraciją, tinkamai deklaruojant turimą turtą ir jo vertę įrodo, kad pareiškėjai tyčia nebuvo sudaryta galimybė iki 2010 m. liepos 21 d. pateikti reikiamų duomenų, nes teisinė pagalba buvo nutraukta dar 2010 m. liepos 8 d.

28Atsakovė Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba atsiliepime (t. 1, b. l. 152-161) su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Tarnyba nurodė, kad 2010 m. balandžio 8 d., 2010 m. gegužės 10 d., 2010 m. birželio 7 d. bei 2010 m. birželio 22 d. kreipėsi į VĮ „Registrų centras“ bei Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama pateikti informaciją apie pareiškėjos Deklaracijose nurodytos informacijos teisingumą. 2010 birželio 1 d. gavo VĮ „Registrų centras“ išrašus apie pareiškėjos vardu įregistruotą nekilnojamąjį turtą (butą, žemės sklypą bei garažą, esančius Klaipėdos mieste), kurio bendra rinkos vertė 2010 m. balandžio mėn. buvo 387 460 Lt. Dėl šios priežasties 2010 m. birželio 7 d. raštu Nr. (1.7)-SR-1962 Tarnyba įspėjo pareiškėją dėl jos neteisingai deklaruojamo turto bei pasiūlė iki 2010 m. liepos 21 d. pateikti naują Deklaraciją, joje tinkamai deklaruojant savo turtą ir pajamas. Tarnyba įspėjo pareiškėją, kad nustačius, jog pareiškėja sąmoningai pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą ir pajamas, antrinės teisinės pagalbos teikimas bus nutrauktas, o antrinės teisinės pagalbos išlaidos bus išieškomos iš jos įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgdama į 2010 m. birželio 16 d. gautus VĮ „Registrų centras“ išrašus ir pažymą, Tarnyba 2010 m. liepos 1 d. surašė pažymą Nr. 4.27-2L-64 apie tai, kad apskaičiuotos antrinės teisinės pagalbos išlaidos, patirtos pagal Tarnybos 2009 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. 108-56-A/09 bei 2009 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. 521-56-E/09, sudaro 1 584,04 Lt. Tarnyba nurodė, kad 2010 m. liepos 7 d. gavo pareiškėjos Deklaraciją už ataskaitinį laikotarpį nuo 2009 m. liepos 7 d. iki 2010 m. birželio 30 d., kurioje ji deklaravo 75 000 Lt vertės turimą nekilnojamąjį turtą: butą už 60 000 Lt, garažą už 5 000 Lt ir žemės sklypą už 10 000 Lt, bei 5 367 Lt metinių pajamų. 2010 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. (1.31)-TPD-154-10 Tarnyba antrinės teisinės pagalbos teikimą pareiškėjai nutraukė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 23 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktais, nes pareiškėja sąmoningai pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą bei piktnaudžiavo valstybės garantuojama teisine pagalba. Vadovaujantis Įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, pareiškėja buvo įpareigota atlyginti visas valstybės patirtas antrinės teisinės pagalbos išlaidas, iš viso 1 584,04 Lt.

29Tarnyba atkreipė dėmesį, kad 2010 m. rugpjūčio 2 d. Tarnyboje gauti VĮ „Registrų centras“ išrašai bei pažyma apie tai, kad pareiškėjos turimo nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė 2009 m. kovo 5 d. buvo 650 100 Lt: buto – 166 000 Lt, žemės sklypo – 474 000 Lt ir garažo – 10 100 Lt. 2009 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. 521-56-E/09 dėl valstybės garantuojamos ir apmokamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalies pakeitimo iš 50 proc. į 100 proc. priėmimo metu pareiškėjai taikytinas pirmasis turto lygis buvo 429 000 Lt, o antrasis – 643 500 Lt, todėl akivaizdu, kad pareiškėjos turimo turto vidutinė rinkos vertė 2009 m. kovo 5 d. viršijo tiek pirmąjį, tiek antrąjį turto lygį antrinei teisinei pagalbai gauti. 2010 m. liepos 15 raštu Nr. (1.7)-SR-2483 Tarnyba informavo pareiškėją, jog neapmokės antstolio vykdymo išlaidų pagal pasiūlymą sumokėti vykdymo išlaidas, nes antrinės teisinės pagalbos teikimas jai buvo nutrauktas ir Tarnyba nebeturi teisinio pagrindo apmokėti bylos vykdymo išlaidas.

30Tarnyba nurodė, kad 2010 m. birželio 7 d. raštu Nr. SR-(1.7)-SR-1962 teisėtai ir pagrįstai įpareigojo pareiškėją iki 2010 m. liepos 21 d. pateikti naują Deklaraciją su tiksliais duomenis apie jos turtą ir pajamas, nes iš VĮ „Registro centras“ gavo oficialią informaciją, prieštaraujančią pareiškėjos pateiktiems duomenims jos Deklaracijose, ir įspėjo, kad nepateikus Deklaracijos antrinės teisinės pagalbos teikimas gali būti nutrauktas, o visos patirtos antrinės teisinės pagalbos išlaidos išieškotos iš pareiškėjos. Tarnybos teigimu, pareiškėjos reikalavimas panaikinti šį įspėjimą nepagrįstas, nes pareiškėjai buvo suteiktos visos galimybės pateikti tinkamai užpildytą turto deklaraciją, o tokia galimybė suteikta dar nepasibaigus nustatytam terminui. Tarnyboje pareiškėjos nauja patikslinta Deklaracija gauta 2010 m. liepos 7 d., o teisinės pagalbos teikimas sprendimu Nr. (1.31)-TPD-154-10 nutrauktas kitą dieną, 2010 m. liepos 8 d., nes nuo 2010 m. birželio 7 d. įspėjimo išsiuntimo iki 2010 m. liepos 7 d. naujos Deklaracijos gavimo Tarnyba gavo duomenis iš VĮ „Registrų centras“ bei Valstybinės mokesčių inspekcijos, leidžiančių daryti išvadą, jog pareiškėja sąmoningai teikė neteisingą informaciją apie savo turtą.

31Tarnyba pažymėjo, jog pareiškėjos prašoma panaikinti 2010 m. liepos 1 d. pažyma Nr. 4.27-2L-64 nėra individualus administracinis teisės aktas, nesukelia jai teisių ir pareigų. Pažymą parengė Tarnybos Finansų skyrius, siekdamas apskaičiuoti 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidas. Pažymos duomenys buvo perkelti į pareiškėjos taip pat prašomą panaikinti 2010 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. (1.31)-TPD-154-10, kuriuo nutrauktas antrinės teisinės pagalbos teikimas pareiškėjai ir ji įpareigota atlyginti 1 584,04 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidas.

32Tarnybos teigimu, tai, jog pareiškėja deklaracijose už laikotarpius nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m gruodžio 31 d., nuo 2008 m. kovo 1 d. iki 2009 m. vasario 28 d., nuo 2009 m. vasario 1 d. iki 2010 m. sausio 31 d. nedeklaravo viso turimo nekilnojamojo turto ir deklaravo mažesnes nei iš tikrųjų gavo pajamas, įrodo, jog ji sąmoningai pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, siekdama gauti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą. Tarnyba nurodė, jog, vertinant pareiškėjos neteisingų duomenų apie turtą teikimo tęstinumą bei šių neteisingų duomenų tiesioginę įtaką pareiškėjos teisių atsiradimui nesant teisėto pagrindo, Tarnyba pripažino pareiškėją piktnaudžiavus valstybės garantuojama teisine pagalba. Tarnyba pažymėjo, jog Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktų normos yra imperatyvios, ir Tarnyba, nustačiusi faktines aplinkybes, kurios sudaro antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo teisinius pagrindus, neturėjo teisės atsisakyti šias teisės normas taikyti jokiais kitais pagrindais.

33Tarnyba taip pat nurodė, kad pareiškėjos prašomas panaikinti 2010 m. liepos 8 d. raštas Nr. (1.7)-SR-2381 yra tik lydraštis, kuriuo jai siųstas 2010 m. liepos 8 d. sprendimas Nr. (1.31)-TPD-154-10, todėl jis nėra individualus administracinis teisės aktas ir reikalavimas jį panaikinti yra nepagrįstas.

34Tarnyba pažymėjo, kad prašomu panaikinti 2010 m. liepos 15 d. raštu Nr. (1.7)-SR-2483 Tarnyba atsakė į pareiškėjos 2010 m. birželio 30 d. skundą, kuriuo nurodė, jog vykdymo išlaidas pagal 2009 m. liepos 21 d. antstolio pasiūlymą Tarnyba apmokėjo, o vykdymo išlaidų pagal 2010 m. birželio 7 d. pasiūlymą neapmokės, kadangi antrinės teisinės pagalbos teikimas pareiškėjai buvo nutrauktas. Tarnybos teigimu, neapmokėdama nurodytų vykdymo išlaidų, Tarnyba pareiškėjos teisių nepažeidė, nes nutraukus antrinės teisinės pagalbos teikimą pareiškėjai, vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktais, visos antrinės teisinės pagalbos išlaidos turi būti išieškomos iš pareiškėjos. Jeigu Tarnyba ir būtų apmokėjusi vykdymo išlaidas pagal 2010 m. birželio 7 d. pasiūlymą, ši suma bet kuriuo atveju būtų išieškoma iš pareiškėjos. Tarnybos manymu, nepagrįstas reikalavimas panaikinti 2010 m. rugpjūčio 5 d. raštą Nr. (1.7)-SR-2740, nes juo Tarnyba atsakė į pareiškėjos 2010 m. liepos 10 d. raštą ir pateikė jai prašytų dokumentų kopijas.

35Pareiškėjos reikalavimas iš Tarnybos ir valstybės priteisti 60 000 Lt turtinės žalos kaip negautas pajamas (darbo užmokestį) dėl jos neteisėto atleidimo iš darbo yra nepagrįstas, nes žalą galimai padarė ir vienintelis galimas atsakovas yra pareiškėjos buvęs darbdavys civilinėje byloje dėl neteisėto atleidimo iš darbo, o ne Tarnyba ar valstybė. Tarnyba taip pat nesutiko su pareiškėjos reikalavimu priteisti 500 000 Lt neturtinės žalos, nes nenustatyta nei viena iš civilinės atsakomybės sąlygų.

36Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Teisingumo ministerijos (toliau – ir Teisingumo ministerija), pareiškėjos skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą (t. II, b. l. 59-61). Teisingumo ministerija nurodė, kad pagal Įstatymo 9 straipsnį valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos yra valstybės institucijos, savarankiškai priimančios sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo. Teisingumo ministerija neturi įgaliojimų pakeisti, panaikinti ar kitaip nulemti tarnybų priimamų sprendimų dėl teisinės pagalbos teikimo (neteikimo), tarnybų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka. Dėl šios priežasties pareiškėjos teiginys, kad dėl Teisingumo ministerijos neteisėtų veiksmų kilo žala, yra visiškai nepagrįstas ir vertintinas tik kaip akivaizdus piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis. Subjektyvūs pareiškėjos argumentai, jog jos turto vertė skiriasi nuo oficialių duomenų, nėra pagrįsti. Teisingumo ministerija pažymėjo, kad Tarnybos skundžiami veiksmai nėra neteisėti, todėl delikto šiuo atveju nėra ir civilinė atsakomybė nekyla. Be to, civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu yra nustatytas žalos padarymo faktas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja nepagrindė prašomos priteisti žalos įrodymais, nėra pagrindo konstatuoti visų deliktinės atsakomybės sąlygų, todėl skundas yra atmestinas.

37Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos advokatas V. M. atsiliepime pareiškėjos skundą siūlė atmesti kaip nepagrįstą (t. I, b. l. 149-150). V. M. nurodo, jog Tarnybos veiksmai nutraukiant pareiškėjai paskirtą antrinės teisinės pagalbos teikimą yra teisėti ir pagrįsti, nes pareiškėjai antrinė teisinė pagalba buvo paskirta ir teikiama nepagrįstai, be to pareiškėja turi atlyginti savo veiksmais padarytą žalą valstybei. V. M. nurodė, kad pareiškėjos pretenzijos dėl nekokybiškos antrinės teisinės pagalbos teikimo atstovaujant jos ir jos dukters interesus civilinėse bylose yra nepagrįstos, kadangi dėl V. M. kaltės nebuvo atidėtas nei vienos bylos nagrinėjimas, visus procesinius dokumentus V. M. paruošė laiku. Pati pareiškėja, V. M. teigimu, tęsė ir vilkino bylų nagrinėjimą, reikalaudama rašyti apeliacinius ir kasacinius skundus. Pareiškėja, skųsdamasi, kad iš jos buvo priteistos 4 790 Lt bylinėjimosi išlaidų civilinėje byloje prieš atsakovę UAB „CMA CGM Lietuva“, nenurodo to, jog būtent iki šios sumos pagal V. M. paruoštą kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sumažino iš pareiškėjos priteistas 10 000 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nuo tada, kai V. M. buvo paskirtas teikti antrinę teisinę pagalbą – nuo 2008 m. spalio mėn. iki 2010 m. balandžio mėn. – nei Tarnyba, nei Lietuvos Advokatūra nėra gavusi iš pareiškėjos nusiskundimų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo.

38III.

39Klaipėdos apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimu pareiškėjos T. Ž. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

40Teisėjų kolegija analizavo 2004 m. vasario 9 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-13 patvirtintos „Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių“ (toliau – ir Taisyklės) (Taisyklių redakcija galiojusi nuo 2009 m. vasario 15 d. iki 2010 m. kovo 24 d.) 8 punktą, 9.1 punktą, 9.2-9.7 punktus, 15 punktą, 150 punktą, 156.1 punktą, Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – ir GTDĮ) 7 straipsnį. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėja 2010 m. birželio 7 d. buvo informuota apie Tarnybos gautą informaciją apie jos nuosavybės teise valdomus, tačiau nedeklaruotus nekilnojamojo turto objektus, taip pat į tai, kad buvo paraginta pateikti tikrovę atitinkančią Deklaraciją ir įspėta apie tokios Deklaracijos nepateikimo pasekmes, sprendė, kad pareiškėjos veiksmai laikytini kaip sąmoningas veikimas, t. y. duomenų apie turimą turtą nepateikimas. Teisėjų kolegija taip pat sprendė, kad pareiškėjos teiginys, jog Deklaracijas pildė Klaipėdos AVMI deklarantas, Valstybinė mokesčių inspekcija turi centralizuotas duomenų bazes apie asmenų turtą ir pajamas, todėl už Deklaracijoje nurodytų duomenų teisingumą yra atsakinga ne ji, o Valstybinės mokesčių inspekcijos deklarantas, yra nepagrįstas, kadangi Deklaracijos pateikimo tvarką reglamentuojantys aktai numato, kad mokesčių administratoriaus žyma ant Deklaracijos patvirtina Deklaracijos priėmimo iš asmens faktą, o ne Deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą. Už pateiktos informacijos teisingumą yra atsakingas asmuo, deklaruojantis turtą ir pajamas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose Nr. A146-769/2008; Nr. A146-755/2008). Teisėjų kolegijos vertinimu, Tarnybai nustačius, kad asmuo sąmoningai pateikė neteisingus duomenis, kyla ne teisė, o pareiga nutraukti antrinės teisinės pagalbą. Todėl teisinio vertinimo prasme nėra reikšminga aplinkybė, kad pareiškėja 2010 m. liepos 2 d. pateikė naują Deklaraciją. Be to, 2010 m. liepos 2 d. Deklaracija yra teikiama ne tikslinant ankstesnių Deklaracijų duomenis, kaip tai numato Taisyklių XI skyriaus 151-155 punktai, o deklaruojant turtą už visai kitą ataskaitinį laikotarpį nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. (t. I, b. l. 31-34). Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nėra teisinio pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjai pateikus Deklaraciją už visai kitą laikotarpį yra pašalinami neteisingi duomenys Deklaracijose, kurių pagrindu yra suteikta antrinė teisinė pagalba. Teisėjų kolegija konstatavo, kad Tarnyba pagrįstai nutraukė antrinės teisinės pagalbos teikimą pagal Įstatymo 23 straipsnio l dalies 2 ir 3 punktus, paaiškėjus, kad pareiškėja sąmoningai pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą.

41Dėl pareiškėjos prašymo panaikinti Tarnybos 2010 m. birželio 7 d. įspėjimą Nr. (1.7)-SR-1962, kuriuo pasiūlyta iki 2010 m. liepos 21 d. Tarnybai pateikti Deklaraciją, teisėjų kolegija nurodė, jog, kadangi nustatyta, kad pareiškėja Tarnybai teikė sąmoningai neteisingas turto Deklaracijas, todėl Tarnybos įspėjimas Nr. (1.7)-SR-1962 tikslinti pateiktų Deklaracijų duomenis laikytinas pagrįstu ir teisėtu, o jį panaikinti pareiškėjos nurodytais motyvais nėra pagrindo (t. II, b. l. 21-24). Dėl pareiškėjos prašymo panaikinti Tarnybos 2010 m. liepos 8 d. raštą Nr. (1.7.)-SR-2381, kuriuo siūloma sumokėti 1 584,04 Lt sumą antrinės teisinės pagalbos išlaidų, teisėjų kolegija nurodė, kad jis nelaikytinas savarankišku reikalavimu, minėtas raštas vertintinas ne atskirai, bet administracinės bylos pagal pareiškėjos skundą kontekste dėl Tarnybos 2010 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. (1.31)-TPD-154-10 panaikinimo (t. I, b. l. 22, 29). Pareiškėjos reikalavimai panaikinti 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą Nr.(1.7.)-SR-2740 „Dėl dokumentų pateikimo“ (reg. Nr. (1.7.)-894-56/09) ir Tarnybos direktoriaus R. V. ir vyr. specialistės J. B. surašytą pažymą Nr. 4.27-2L-64, teisėjų kolegijos nuomone, nenagrinėti kaip savarankiški reikalavimai, o jie vertintini visos bylos kontekste. 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimas Nr. (1.7.)-SR-2740 „Dėl dokumentų pateikimo“ (reg. Nr. (1.7.)-894-56/09) nėra procesinis sprendimas, o tik raštas, kuris nesukelia pareiškėjai jokių teisinių pasekmių (t. I, b. l. 62-65).

42Dėl neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo bei palūkanų priteisimo teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakomybės už neteisėtais veiksmais asmeniui padarytą žalą pagrindai ir sąlygos reglamentuoti Lietuvos Respublikos civilio kodekso (toliau – ir CK) 6.245-6.250 ir 6.271 straipsniuose. Teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad Tarnyba veikė ne pagal įstatymus ar pažeidė jos veiklą ir kompetenciją reglamentuojančius teisės aktus. Teisėjų kolegija konstatavo, kad prašymas dėl žalos atlyginimo priteisimo netenkintinas, nenustačius civilinės atsakomybės sąlygų.

43Dėl advokatų teisinių paslaugų kokybės vertinimo teisėjų kolegija pasisakė, kad teikiamos antrinės teisinės pagalbos kokybės klausimas, kiek tai yra susiję su advokato kompetencija ir jo teikiamų paslaugų kokybės vertinimu, nėra viešojo administravimo sritis už kurią atsakomybė tenka atsakovui valstybei ar Tarnybai, todėl pareiškėjos reikalavimas nukreiptas į valstybę yra nepagrįstas ir todėl netenkintinas. Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad trečiaisiais suinteresuotais asmenimis įtrauktų Klaipėdos AVMI, VĮ „Registrų centras“ Klaipėdos filialo, VSDFV Klaipėdos skyriaus veiksmais, teikiant duomenis apie pareiškėjos turtą ir pajamas, teisinis reguliavimas nebuvo pažeistas, šių institucijų veiksmais pareiškėjai nei turtinė, nei neturtinė žala nebuvo padaryta, todėl nėra teisinių prielaidų pareiškėjos skundo reikalavimų dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo iš valstybės tenkinimui. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad nenustatyta, jog dėl atsakovo ar trečiųjų suinteresuotų asmenų veiksmų ar neveikimo būtų atsiradusi turtinė ar neturtinė žala, todėl pareiškėjos reikalavimas dėl palūkanų priteisimo šį reikalavimą kildinant net ir iš žalos atlyginimo instituto, yra nepagrįstas ir todėl netenkintinas.

44Teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos reikalavimas už piktnaudžiavimą valstybės pareigūno teisėmis, tarnybine padėtimi ir tarnyba, sąmoningą atsisakymą tarnauti žmonėms ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimą nutraukus antrinės teisinės pagalbos teikimą R. V. skirti baudą yra nepagrįstu, nes ABTĮ numatyta teismo teisė skirti baudas tik už administracinių bylų nagrinėjimo procesą reglamentuojančių teisės normų ir teismo nurodymų nesilaikymą.

45Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad pareiškėjos skundo reikalavimai yra nepagrįsti ir netenkintini, todėl pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalies nuostatas negali būti pripažįstama, kad sprendimas priimtas pareiškėjos naudai ir pareiškėja negali pretenduoti į patirtų išlaidų atlyginimą.

46IV.

47Pareiškėja T. Ž. (toliau – ir apeliantė) apeliaciniu skundu (t. II, b. l. 154-164) nesutinka su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimu, prašo jį panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti kitam pirmosios instancijos teismui, priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

48Apeliantė, be pirmosios instancijos teismui išdėstytų argumentų, apeliaciniame skunde papildomai nurodo, kad 2008 m. gruodžio 11 d. ieškinys Klaipėdos miesto apylinkės teismui faktiškai buvo paruoštas savarankiškai ir visiškai neteikiant teisinės pagalbos. Todėl valstybė jokių išlaidų dėl apeliantės nepatyrė. Vėliau apeliantei paskirtas advokatas V. M., apeliantės teigimu, buvo visiškai neaktyvus, nesąžiningas, nukopijavo apeliantės surašytą ieškinio tekstą. Pirmosios instancijos teismas neanalizavo, kad Tarnybos paskirtas advokatas V. M. neteisėtai ir nepagrįstai atsisakė padėti apeliantei tinkamai įgyvendinti savo teises antstolių A. Z. ir V. V. vykdymo procedūroje toje pačioje civilinėje byloje dėl skubiai vykdomo teismo 2009 m. spalio 29 d. sprendimo. Apeliantė pažymi, kad pagal 2008 m. rugpjūčio 1 d. galiojančius teisės aktus 100 proc. antrinę teisinę pagalbą galėjo gauti asmenys, turintys vieną išlaikytinį, jeigu jų metinės pajamos buvo 11 000 Lt ir jie gyveno bute iki 429 000 Lt vertės, o gaunant 50 proc. apmokamą antrinę teisinę pagalbą – 16 400 Lt vienam asmeniui ir vienam išlaikytiniui, jeigu jie gyveno iki 643 500 Lt vertės bute. Iš Tarnybai pateiktos 2009 m. sausio 13 d. apeliantės Deklaracijos, kuri buvo užpildyta Klaipėdos AVMI, darbo laikotarpiu nuo 2008 m. sausio iki 2008 m. rugsėjo mėn. visą gautą pajamų sumą, atėmus mokesčius, per metus sudarė tik 14 130 Lt. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ir to fakto, jog nuo 2010 m. sausio 1 d. iki teismo sprendimo paskelbimo dienos 2010 m. lapkričio 8 d. apeliantė jokių pajamų nebuvo gavusi. Apeliantė atkreipia teismo dėmesį, jog jos visą turtą ir pajamas areštavo antstolis A. S., t. y. dėl jos buvusio advokato V. M. kaltės, jo nekvalifikuoto atstovavimo buvo padaryta 10 000 Lt bylinėjimosi išlaidų žala jai ir jos vaikui. Kadangi apeliantė nedisponuoja savo turtu ir pajamomis ir jų faktiškai neturi ilga laiką, antrinė teisinė pagalba apeliantei priklauso ir turėjo būti teikiama.

49Apeliantė atkreipia dėmesį, jog pati Deklaracijos nepildė, tai atliko Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai M. A. ir N. B., dokumentai yra patvirtinti jų parašais. Apeliantė nurodo, kad visi duomenys apie gyventojo turtą ir pajamas yra prieinami viešame registre, valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje bazėje ir kt., todėl jų nuslėpti faktiškai neįmanoma, pagal Taisyklių 145 punktą ji neprivalėjo prie teikiamos Deklaracijos teikti jokių pažymų, sutarčių ar sandorius patvirtinančių dokumentų. Apeliantė tvirtina, kad Tarnyba ir pirmosios instancijos teismas nevertino, jog apeliantė turi teisę į socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms įstatymą, todėl antrinė teisinė pagalba apeliantei turėjo būti teikiama ir pagal Įstatymo 12 straipsnio 3 punktą. Apeliantė nurodo, jog Šiaulių valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnyba, vadovaudamasi tomis pačiomis Deklaracijomis, suteikė apeliantei antrinę teisinę pagalbą ir paskyrė advokatus L. Ž., G. G., J. K., E. G..

50Dėl tariamo sąmoningo UAB „Liva“ darbo pajamų neįtraukimo į Deklaraciją apeliantė nurodo, kad įsidarbino UAB „Liva“ nuo 2010 m. birželio 1 d., t. y. pildytos Deklaracijos laikotarpio pabaigoje. UAB „Liva“ pranešimą apie apdraustuosius asmenis už ataskaitinį laikotarpį, t. y. už 2010 m. birželio mėn. gavo tik 2010 m. liepos 15 d., todėl pagrįstai galima teigti, kad darbdavio duomenų už 2010 m. birželio mėn. dar neturėjo nei pati pareiškėja, nei Klaipėdos AVMI.

51Apeliantė taip pat nurodo, kad antstolis A. Z. ir antstolė V. V., vykdantys teismo 2009 m. spalio 29 d. vykdomąjį raštą, per vienerius metus neatliko jokių vykdymo procedūrų bei realių darbų, nuolat vilkino teismo sprendimo vykdymą, nors už savo darbą pareikalavo sumokėti jiems net 9 620,01 Lt sumą, taip siekdami neteisėtai praturtėti.

52Apeliantė pažymi, kad pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegija buvo jau keletą kartų neteisėtai, neteisingai, absoliučiai šališkai, neobjektyviai išnagrinėjusi apeliantės bylas tiems patiems atsakovams ir tais pačiais pagrindais, o visi tos teisėjų kolegijos spendimai buvo apskųsti apeliacine tvarka. Apeliantės manymu, nebuvo jokio teisėto pagrindo leisti tai pačiai teisėjų kolegijai vėl šališkai nagrinėti šią administracinę bylą.

53Apeliantė mano, jog Lietuvos valstybę byloje atstovavo netinkamas atstovas. Pagal ABTĮ 49 straipsnio 2 dalį atstovais pagal įstatymą laikomi atitinkamų institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, o įstatymų ar kitų teisės aktų numatytais atvejais kiti darbuotojai, veikiantys neviršydami įgaliojimų, suteiktų remiantis įstatymu ar kitais teisės aktais. Šie asmenys pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius jų pareigas. Apeliantė nurodo, jog Tarnybos direktorius R. V. pareiškė, kad jis atstovauja byloje Tarnybą pagal Tarnybos nuostatus, tačiau šio norminio teisės akto teismui nepateikė.

54Atsakovas Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba atsiliepime (t. II, b. l. 170-173) su apeliantės apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Tarnyba, be pirmosios instancijos teismui pateiktų argumentų, papildomai nurodo, jog faktas, kad apeliantei Deklaraciją padėjo užpildyti Klaipėdos AVMI tarnautojas, savaime nereiškia joje pateiktų duomenų teisingumo patvirtinimo, t. y., kad priimant apeliantės Deklaraciją, joje nurodytų duomenų tikrumas buvo patikrintas. Mokesčių administratoriaus žyma ant Deklaracijos patvirtina tik Deklaracijos priėmimo iš asmens faktą, o ne Deklaracijoje pateiktos informaciją teisingumą. Už pateiktos Deklaracijos teisingumą yra atsakingas deklaraciją pateikiantis asmuo. Tarnyba 2009 m. sausio 20 d. sprendimu Nr. 108-56-A/09 suteikė apeliantei antrinę teisinę pagalbą pagal antrąjį asmens turto ir pajamų lygį, valstybei garantuojant ir apmokant 50 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Turto Deklaracijoje už ataskaitinį laikotarpį (2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d.), kuria remiantis nustatytas apeliantės antrasis turto ir pajamų lygis antrinei teisinei pagalbai gauti, buvo pateikti neteisingi duomenys: nebuvo deklaruotas žemės sklypas ir garažas Klaipėdos mieste, kurių vidutinė rinkos vertė 2009 m. sausio 12 d. buvo 429 654 Lt bei 10 500 Lt., be to, neteisingai deklaruotos su darbo santykiais susijusios pajamos (faktiškai gauta 16 445,52 Lt, o deklaruota tik 14 130 Lt) bei ligos ir motinystės pašalpos (faktiškai gauta 7 133,30 Lt, o deklaruota tik 1 836 Lt). Tarnyba nustatė, kad, jeigu apeliantė būtų tinkamai deklaravusi savo turtą ir pajamas už aukščiau nurodytą ataskaitinį laikotarpį, jai būtų buvę atsisakyta suteikti antrinę teisinę pagalbą vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktu, nes, nors apeliantės turtas ir atitiko antrąjį turto lygio, jos pajamos neatitiko nei pirmojo, nei antrojo pajamų lygio.

55Priimdama skundžiamą sprendimą, Tarnyba atsižvelgė ir į tai, kad neteisingų duomenų apie turtą pateikimas Tarnybai nebuvo vienkartinis atvejis, nes neteisingus duomenis apeliantė Tarnybai teikė siekdama gauti antrinę teisinę pagalbą ir kitose bylose, pateikdama Deklaracijas už ataskaitinius laikotarpius (2008 m. sausio 1 d. – 2008 m. gruodžio 31 d., 2008 m. kovo 1 d. – 2009 m. vasario 28 d. bei 2009 m. vasario 1 d. – 2010 m. sausio 31 d.). Įvertinusi apeliantės neteisingų duomenų apie turtą teikimo tęstinumą bei šių neteisingų duomenų tiesioginę įtaką apeliantės materialių teisių atsiradimui nesant teisėto pagrindo, Tarnyba sprendimu pagrįstai pripažino apeliantę piktnaudžiavus valstybės garantuojama teisine pagalba ir šį sprendimą priėmė vadovaudamasi dar vienu pagrindu – Įstatymo 23 straipsniu 1 dalies 6 punktu.

56Tarnyba nurodo, kad, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, apeliantės apeliaciniame skunde nurodyti argumentai dėl antrinę teisinę pagalbą teikusio advokato yra nereikšmingi sprendžiant atsakovėms Tarnybai bei valstybei keliamus reikalavimus. Tarnyba pažymi, kad, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normomis, antstolių veiklos kontrolę vykdo bendrosios kompetencijos teismai. Be to, antstoliai vykdo individualią veiklą, yra privalomai apsidraudę civilinės atsakomybės draudimu. Taigi antstolių veiklos kokybė taip pat nėra viešojo administravimo sritis, už kurią atsakomybė tektų atsakovams valstybei ar Tarnybai, todėl į valstybę nukreiptas pareiškėjos reikalavimas yra nepagrįstas.

57Teisėjų kolegija

konstatuoja:

58V.

59Apeliacinis skundas netenkinamas.

60Ginčas byloje tarp šalių yra kilęs dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo. Pareiškėja skundu pirmosios instancijos teismo prašė: 1) panaikinti Tarnybos 2010 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. (1.31)-TPD-154-10 dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje Nr. 2-1525-676/2009 (Nr. 2A-535-123/2010); 2)

61panaikinti Tarnybos 2010 m. liepos 8 d. raštą Nr. (1.7.)-SR-2381, kuriuo siūloma sumokėti 1 584,04 Lt sumą antrinės teisinės pagalbos išlaidų; 3) panaikinti Tarnybos 2010 m. birželio 7 d. įspėjimą Nr. (1.7)-SR-1962, kuriuo pasiūlyta iki 2010 m. liepos 21 d. Tarnybai pateikti Deklaraciją; 4) panaikinti Tarnybos 2010 m. liepos 15 d. reikalavimą Nr. (4.37.)-SR-2483 sumokėti antstolio A. Z. vykdymo išlaidas 363,04 ir 598,97 Lt (iš viso 9 620,01 Lt); 5) panaikinti 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą Nr. (1.7.)-SR-2740 „Dėl dokumentų pateikimo“ (reg. Nr. (1.7.)-894-56/09); 6)

62panaikinti tarnybos direktoriaus R. V. ir vyr. specialistės J. B. surašytą pažymą Nr. 4.27-2L-64; 7) priteisti iš Tarnybos 60 000 Lt turtinės žalos atlyginimą ir 5 proc. metinių palūkanų nuo ieškinio teismui padavimo dienos (2008 m. gruodžio 12-11 d.) iki visiško atsiskaitymo; 8) priteisti iš atsakovų solidariai 500 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo skundo teismui padavimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 9) priteisti bylinėjimosi išlaidas ir 5 proc. metinių palūkanų; 10) Tarnybos direktoriui R. V. paskirti baudą iki 20 000 Lt už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, atsisakymą tarnauti žmonėms ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimą.

63Pirmosios instancijos teismas 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimu atmetė pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą, motyvuodamas tuo, jog pareiškėja 2010 m. birželio 7 d. buvo informuota apie Tarnybos gautą informaciją apie jos nuosavybės teise valdomus, tačiau nedeklaruotus nekilnojamojo turto objektus, taip pat į tai, kad buvo paraginta pateikti tikrovę atitinkančią Deklaraciją ir įspėta apie tokios Deklaracijos nepateikimo pasekmes, duomenų apie turimą turtą nepateikė, todėl Tarnyba priėmė pagrįstą ir teisingą sprendimą atsisakyti jai suteikti antrinę teisinę pagalbą. Nenustačius neteisėtų Tarnybos veiksmų, kaip nepagrįstas atmestas ir pareiškėjos reikalavimas atlyginti jos patirtą neturtinę žalą bei kitus išvestinius reikalavimus.

64Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus, reglamentuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1162/2010, 2011 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1268/2010, 2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-2234/2011), nagrinėdamas šios kategorijos administracines bylas, yra akcentavęs, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba jai suteiktos kompetencijos ribose administruodama antrinės teisinės pagalbos teikimą (VGTPĮ 9 str.), sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (atsisakymo teikti, nutraukimo) turi priimti kiekvienu konkrečiu atveju, ištyrusi ir įvertinusi tam konkrečiam atvejui reikšmingų aplinkybių visumą. Atlikti tokį vertinimą yra ne tik valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teisė, bet ir įstatymu nustatyta pareiga, įgyvendinant VGTPĮ 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus šio įstatymo tikslus ir realizuojant paminėto įstatymo 3 straipsnyje numatytus teisinės pagalbos teikimo principus.

65VGTPĮ 4 straipsnio 2 punkte nustatyta pareiškėjo, kuris prašo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, pareiga teikti valstybės garantuojamai pagalbai gauti reikalingą išsamią ir teisingą informaciją. Įstatymai nenustato mokesčių administratoriui ar Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pareigos ginčyti pareiškėjo pateiktą deklaraciją su neteisingais duomenimis apie pajamas. Konstatavus neteisingų duomenų pateikimo faktą, jis turi būti atitinkamai įvertintas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai priimant sprendimą dėl asmens prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą. Iš bylos aplinkybių matyti, jog VĮ Registrų centras Tarnyboje 2010 m. birželio 1 d gautu 2010 m. balandžio 21 d. raštu Nr. (4.6.11.) RA-2049 Tarnybai pateikė informaciją, kad deklaruojamu laikotarpiu deklaruotas ne visas pareiškėjos turimas nekilnojamasis turtas (t. II, b. l. 2). Remdamasi šiuo raštu, Tarnyba 2010 m. birželio 7 d. raštu įspėjo pareiškėją, kad iki 2010 m. liepos 21 d. nepateikus Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos, tinkamai deklaruojant turimą turtą ir jo vertę, teisinės pagalbos teikimas bus nutrauktas (t. I, b. l. 29 - 30).

66Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos apeliacinio skundo argumentas dėl neteisingos teismo išvados apie jos sąmoningą tikrovės neatitinkančių duomenų Tarnybai pateikimą atmestinas kaip nepagrįstas. Pabrėžtina, jog Tarnyba, priimdama sprendimą nutraukti teisinės pagalbos teikimą, pagrįstai vadovavosi VĮ Registrų centras 2010 m. balandžio 21 d. rašte Nr. (4.6.11.) RA-2049 pateikta informacija apie ne visų pareiškėjos nuosavybės teise valdomų objektų deklaravimą. Tokia Tarnybos teisė numatyta ir VGTPĮ 18 straipsnio 13 dalyje, pagal kurią ji gali iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės registrų, kitų fizinių ar juridinių asmenų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gauti jų turimą informaciją, reikalingą nustatyti, ar asmuo turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, ar pareiškėjų prašymuose ir prie jų pridėtuose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi.

67Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VGTPĮ 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas, jei paaiškėja, kad asmuo sąmoningai pateikė neteisingą informaciją apie ginčo ar bylos esmę, savo turtą ar pajamas. Pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog ši įstatymo nuostata taikytina ir šiuo atveju. Be to, neteisingos informacijos teikimas pažeidžia bendruosius teisės ir specialiuosius valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo principus, VGTPĮ 4 straipsnyje įtvirtintas pareiškėjų pareigas.

68Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad skundo reikalavimas įpareigoti Tarnybą priimti sprendimą suteikti pareiškėjai antrinę teisinę pagalbą, apmokant 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, civilinėje byloje Nr. 2-150363-676/2008, netenkintinas. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai sprendė, kad nenustačius Tarnybos neteisėtų veiksmų ir nesant kitų įrodymų, pagrindžiančių patirtą neturtinę žalą, nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos reikalavimą priteisti jai prašomą turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas teisingai pažymėjo, jog netenkinamas ir pareiškėjos reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nes pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį teisę gauti iš kitos šalies išlaidų atlyginimą turi proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, tuo tarpu pareiškėjos reikalavimai pripažinti nepagrįstais. Nesant pagrindo priteisti pareiškėjai neturtinės žalos atlyginimą bei bylinėjimosi išlaidas, nėra pagrindo tenkinti ir jos reikalavimą priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos. Taip pat kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktais argumentais dėl pareiškėjos reikalavimo už piktnaudžiavimą valstybės pareigūno teisėmis, tarnybine padėtimi ir tarnyba, sąmoningą atsisakymą atlikti savo pareigas, visišką neveikimą R. V. įstatymo nustatyta tvarka skirti baudą.

69Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus aiškino ir taikė teisingai, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tenkinti apeliacinį skundą nėra pagrindo.

70Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

71Pareiškėjos T. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

72Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

73Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,... 3. teismo posėdyje rašytine apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. 2010 m. sausio 13 d. Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 7. II.... 8. Pareiškėja T. Ž. skundu (t. I, b. l. 6-21). kreipėsi į Klaipėdos... 9. 1) panaikinti Tarnybos 2010 m. liepos 8 d. sprendimą Nr. (1.31)-TPD-154-10... 10. 2)... 11. panaikinti Tarnybos 2010 m. liepos 8 d. raštą Nr. (1.7.)-SR-2381, kuriuo... 12. 3)... 13. panaikinti Tarnybos 2010 m. birželio 7 d. įspėjimą Nr. (1.7)-SR-1962,... 14. 4)... 15. panaikinti Tarnybos 2010 m. liepos 15 d. reikalavimą Nr. (4.37.)-SR-2483... 16. 5) panaikinti 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą Nr. (1.7.)-SR-2740 „Dėl... 17. 6)... 18. panaikinti Tarnybos direktoriaus R. V. ir vyr. specialistės J. B. surašytą... 19. 7)... 20. priteisti iš Tarnybos 60 000 Lt turtinės žalos atlyginimą ir 5 proc.... 21. 8)... 22. priteisti iš atsakovų solidariai 500 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą ir... 23. 9)... 24. priteisti bylinėjimosi išlaidas ir 5 proc. metinių palūkanų;... 25. 10)... 26. Tarnybos direktoriui R. V. paskirti baudą iki 20 000 Lt už piktnaudžiavimą... 27. Pareiškėja skunde nurodė, kad dėl Tarnybos jai paskirto advokato V. M.... 28. Atsakovė Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba... 29. Tarnyba atkreipė dėmesį, kad 2010 m. rugpjūčio 2 d. Tarnyboje gauti VĮ... 30. Tarnyba nurodė, kad 2010 m. birželio 7 d. raštu Nr. SR-(1.7)-SR-1962... 31. Tarnyba pažymėjo, jog pareiškėjos prašoma panaikinti 2010 m. liepos 1 d.... 32. Tarnybos teigimu, tai, jog pareiškėja deklaracijose už laikotarpius nuo 2008... 33. Tarnyba taip pat nurodė, kad pareiškėjos prašomas panaikinti 2010 m. liepos... 34. Tarnyba pažymėjo, kad prašomu panaikinti 2010 m. liepos 15 d. raštu Nr.... 35. Pareiškėjos reikalavimas iš Tarnybos ir valstybės priteisti 60 000 Lt... 36. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama Teisingumo ministerijos (toliau –... 37. Trečiasis suinteresuotas asmuo Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės... 38. III.... 39. Klaipėdos apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę... 40. Teisėjų kolegija analizavo 2004 m. vasario 9 d. Valstybinės mokesčių... 41. Dėl pareiškėjos prašymo panaikinti Tarnybos 2010 m. birželio 7 d.... 42. Dėl neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo bei palūkanų priteisimo... 43. Dėl advokatų teisinių paslaugų kokybės vertinimo teisėjų kolegija... 44. Teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjos reikalavimas už... 45. Teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad pareiškėjos skundo reikalavimai... 46. IV.... 47. Pareiškėja T. Ž. (toliau – ir apeliantė) apeliaciniu skundu (t. II, b. l.... 48. Apeliantė, be pirmosios instancijos teismui išdėstytų argumentų,... 49. Apeliantė atkreipia dėmesį, jog pati Deklaracijos nepildė, tai atliko... 50. Dėl tariamo sąmoningo UAB „Liva“ darbo pajamų neįtraukimo į... 51. Apeliantė taip pat nurodo, kad antstolis A. Z. ir antstolė V. V., vykdantys... 52. Apeliantė pažymi, kad pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegija buvo... 53. Apeliantė mano, jog Lietuvos valstybę byloje atstovavo netinkamas atstovas.... 54. Atsakovas Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba... 55. Priimdama skundžiamą sprendimą, Tarnyba atsižvelgė ir į tai, kad... 56. Tarnyba nurodo, kad, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas,... 57. Teisėjų kolegija... 58. V.... 59. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 60. Ginčas byloje tarp šalių yra kilęs dėl antrinės teisinės pagalbos... 61. panaikinti Tarnybos 2010 m. liepos 8 d. raštą Nr. (1.7.)-SR-2381, kuriuo... 62. panaikinti tarnybos direktoriaus R. V. ir vyr. specialistės J. B. surašytą... 63. Pirmosios instancijos teismas 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimu atmetė... 64. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie... 65. VGTPĮ 4 straipsnio 2 punkte nustatyta pareiškėjo, kuris prašo valstybės... 66. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos apeliacinio skundo... 67. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VGTPĮ 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą... 68. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 69. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 70. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 71. Pareiškėjos T. Ž. apeliacinį skundą atmesti.... 72. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą... 73. Nutartis neskundžiama....