Byla B2-525-527/2012
Dėl atsakovės, kuriai bankroto byla iškelta Kauno apygardos teismo 2011-02-21 nutartimi ir kuri nuo Kauno apygardos teismo 2011-10-13 nutarties įsiteisėjimo įmonė yra likviduojama, pabaigos. Kartu su prašymu atsakovės administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui likvidacinį balansą ir LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-11-15 pažymą Nr. KR12-3379

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės BUAB „INGAUDRA“ pabaigos klausimą,

Nustatė

2atsakovės administratorės UAB „Viresita“ įgaliotas asmuo Paulius Pacauskas, vykdydamas 2010-06-15 atsakovės kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimą (2 p.), 2012-06-20 pateikė Kauno apygardos teismui prašymą priimti sprendimą dėl atsakovės, kuriai bankroto byla iškelta Kauno apygardos teismo 2011-02-21 nutartimi ir kuri nuo Kauno apygardos teismo 2011-10-13 nutarties įsiteisėjimo įmonė yra likviduojama, pabaigos. Kartu su prašymu atsakovės administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui likvidacinį balansą ir LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-11-15 pažymą Nr. KR12-3379.

3Atsakovės kreditoriai apie teismo posėdį, jo vietą ir laiką buvo informuoti viešu paskelbimu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt ir www.kat.lt 2012-06-22, t. y. ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos. Šiame skelbime buvo nurodyta, jog atsakovės kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka bei kad žodinis bylos nagrinėjimas bus rengiamas kitu metu, jeigu žodinio bylos nagrinėjimo paprašys bet kuris kreditorius, kartu pasiūlydamas paskirti vieną iš kreditorių arba kitą subjektą įgaliotu asmeniu su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti.

4Prašymas tenkintinas.

5ĮBĮ 32 str. 4 d. numatyta, kad po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 str. 8 p. nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. ĮBĮ 32 str. 6 d. numatyta, kad Juridinių asmenų registras išregistruoja įmonę iš registro ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos gavimo dienos.

6Kadangi administratorės įgaliotas asmuo pateikė Kauno apygardos teismui visus įstatymo numatytus dokumentus (ĮBĮ 32 str. 4 d.), atsakovės kreditoriai iki teismo posėdžio pradžios nepareiškė prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka, priimtinas sprendimas dėl atsakovės pabaigos, o, vadovaujantis ĮBĮ 32 str. 5 ir 6 d., atsakovė išregistruotina iš Juridinių asmenų registro.

7Atsižvelgiant į tai, kad šio procesinio bendrininkavimo atveju bendrininkai (atsakovės kreditoriai) nėra paskyrę vieno atstovo su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti, teismas tikslu pagreitinti ir supaprastinti procesą savo iniciatyva paskiria atsakovės administratorės įgaliotą asmenį Paulių Pacauską įgaliotu asmeniu su byla susijusiems procesiniams dokumentams (teismo sprendimui) gauti, apie tai papildomai pranešant kreditoriams CPK 130 str. nustatyta tvarka specialiame interneto tinklalapyje.

8Teismas, vadovaudamasis CPK 120 str. 4 d., 259, 263-268 str., ĮBĮ 32 str. 4 d., 5 d., 6 d., CK 2.95 str., 2.106 str. 2 p.,

Nutarė

9ieškinį patenkinti.

10Atsakovės BUAB „INGAUDRA“ veiklą laikyti pasibaigusia.

11Išregistruoti BUAB „INGAUDRA“ (į. k. 300838476, reg. Kaune, Savanorių pr. 271) iš Juridinių asmenų registro ĮBĮ 32 str. 5 ir 6 d. nustatyta tvarka kaip likviduotą dėl bankroto.

12Paskirti atsakovės administratorės UAB „Viresita“ įgaliotą asmenį Paulių Pacauską įgaliotu asmeniu su byla susijusiems procesiniams dokumentams (teismo sprendimui) gauti, apie tai papildomai pranešant kreditoriams CPK 130 str. nustatyta tvarka specialiame interneto tinklalapyje.

13Sprendimo kopiją išsiųsti atsakovės administratorės UAB „Viresita“ įgaliotam asmeniui Pauliui Pacauskui (Vilnius, Kęstučio g. 50-8A/Lenktoji g. 31-8A).

14Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai