Byla 2-932/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 8 d. nutarties, kuria nutarta netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, civilinėje byloje Nr. 2-3430-262/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pireka“ ieškinį atsakovui Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“, uždarajai akcinei bendrovei „Fima“, akcinei bendrovei „YIT Kausta“, akcinei bendrovei „Panevėžio statybos trestas“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai kreipėsi ieškovas UAB „Pireka“ ir prašė: pripažinti 2008 m. rugsėjo 4 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą Nr. SD-08-1730 neteisėtu ir negaliojančiu; pripažinti, kad trečiųjų asmenų AB „YIT Kausta“, AB „Panevėžio statybos trestas“ pateikti pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; pripažinti, kad 2008 m. rugsėjo 16 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimas Nr. SD-08-1857, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas dėl nustatytų kvalifikacinių reikalavimų neatitikimo, yra neteisėtas ir negaliojantis; pripažinti, kad 2008 m. rugsėjo 16 d. atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimas Nr. SD-08-1854, kuriuo buvo nustatyta nauja preliminari pasiūlymų eilė, yra neteisėtas ir negaliojantis, kadangi jis priimtas pažeidžiant pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus; įpareigoti atsakovo viešojo pirkimo komisiją atmesti AB „YIT Kausta“, AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymus dėl to, kad tiekėjai neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų; įpareigoti atsakovą sudaryti naują viešojo pirkimo preliminarią pasiūlymų eilę, į ją įtraukiant ieškovą.

4Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkurso procedūras; jeigu pirkimo sutartis yra sudaryta – sustabdyti šios sutarties galiojimą bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą iki byla bus išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas įsiteisės CPK nustatyta tvarka.

5Ieškovas nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 30 d. iš atsakovo gavo pranešimą, kad atsakovas su konkurso laimėtoja AB „YIT Kausta“ pasirašė rangos sutartį. Ieškovo nuomone, sutartis yra niekinė ir negalioja, nes prieštarauja imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 9 d. normoms. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galėtų apginti viešąjį interesą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas arba įvykdyti sprendimą taptų neįmanoma.

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 8 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „Pireka“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

7Teismas nutartyje nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 29 d. tarp atsakovo ir viešojo konkurso laimėtojo AB „YIT Kausta“ sudaryta rangos sutartis, tai pateiktame prašyme pripažįsta žinantis ir ieškovas. Teismas nurodė, jog negalima sustabdyti viešojo pirkimo procedūrų, nes jos jau yra pasibaigusios (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.). Dėl sudarytos pirkimo sutarties sustabdymo teismas nurodė, kad rekonstrukcijos darbų pirkimas yra finansuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu „Dėl Valstybės investicijų 2008-2010 metų programoje numatytų 2008 metams kapitalo investicijų paskirstymo“, t.y. iš Valstybės biudžeto. Rekonstruotino pastato – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos – pagrindinis pastatas yra avarinės būklės, tai patvirtina pateiktas 2004 m. rugpjūčio 5 d. pripažinimo avariniu aktas. Delsimas pradėti rekonstrukcijos darbus gali sukelti neatitaisomų padarinių ne tik pačiam pastatui, tačiau tai lemtų, kad nebūtų galima pasinaudoti itin didele šiam projektui skirta piniginių lėšų suma. Teismas nurodė, kad atsakovas yra visuomenės švietimo funkciją vykdanti įstaiga (didžiausia Lietuvos Respublikos biblioteka) ir šioje byloje egzistuoja viešasis interesas. Jeigu būsimas teismo sprendimas būtų nepalankus ieškovui, atsakovas patirtų didžiulę žalą, taip pat neigiami padariniai gali kilti ir delsiant rekonstruoti avarinės būklės pastatą. Būsimam teismo sprendimui esant palankiam ieškovui, jis Viešųjų pirkimų įstatymo 123 str. pagrindu turėtų teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Teismas konstatavo, jog, patenkinus ieškovų prašymą ir sustabdžius konkurso pagrindu sudarytos sutarties vykdymą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, taip pripažįstant tik ieškovo privačius interesus, nukentėtų žymiai didesnės visuomenės dalies interesai (viešas interesas), todėl būtų pažeistas šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo, teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kokiu būdu laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas galėtų apsunkinti galimai ieškovui palankų teismo sprendimo vykdymą, jei būtų patenkinti ieškovo pareikšti reikalavimai (CPK 178 str.).

8Ieškovas UAB „Pireka“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 8 d. nutartį panaikinti ir sustabdyti 2008 m. rugsėjo 29 d. rangos sutarties vykdymą, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus pagal sutartį bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą iki byla bus išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas įsiteisės CPK nustatyta tvarka.

9Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. 2008 m. rugsėjo 29 d. sudaryta rangos sutartis yra niekinė ir negalioja, kadangi ji prieštarauja imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies nuostatoms. Kadangi atsakovo atsakymas į pretenziją ieškovui tinkamai buvo įteiktas 2008 m. rugsėjo 23 d., nuo šios datos skaičiuojamas ieškinio pateikimo terminas, kuris atitinkamai baigiasi 2008 m. spalio 3 d. Atsakovas ypač skubėjo pasirašyti sutartį, kas leidžia daryti išvadą, kad pirkimo procedūros vyko neskaidriai. Rangos sutarties vykdymo sustabdymas nėra jos pripažinimas negaliojančia ar niekine.

112. Teismas nepagrįstai nurodė, kad rekonstruotinas pastatas yra avarinės būklės. Pastate buvo fiksuoti avarinės būklės požymiai, tačiau jie buvo pašalinti, o darbas bibliotekoje atnaujintas 2004 m. gruodžio 6 d., todėl atsakovo teiginiai dėl pastato būklės yra netikslūs ir klaidina teismą. Be to, atsakovo parengtose pirkimo sąlygose taip pat nebuvo pažymėta, jog ketinamas rekonstruoti pastatas yra avarinės būklės ar turintis avarinės būklės požymių. Atsakovo pateikto 2006 m. sausio 9 d. tyrimų akto Nr. T06-01 išvadose ekspertų nurodyta, jog iki pastato renovacijos reikia toliau jį periodiškai stebėti, tačiau jo naudojimas - eksploatacija neribojama, o žmonių buvimas statinyje nevaržomas.

123. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnį ieškinys turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo bylos iškėlimo dienos. Apeliantas nurodo, kad laiko įsisavinti lėšoms dar yra. Pats atsakovas, būdamas neatidus ir nerūpestingas, nepagrįstai ilgai ir delsdamas organizavo konkursą. Jei atsakovas nespėtų 2008 metais įsisavinti jam skirtų piniginių lėšų, jas privalėtų grąžinti į valstybės biudžetą ir tokiu būdu žala viešajam interesui padaryta nebūtų, o pinigai niekur nedingtų. Tai nėra Europos Sąjungos tikslinės lėšos, kurių laiku neįsisavinus, gali būti padaryta žala valstybei. Tai neužkerta kelio atsakovei vėl kreiptis dėl tokių lėšų paskyrimo. Be to, 7 mln. yra tik maža viso finansavimo dalis (pasirašytos rangos sutarties kaina yra apie 56 mln. Lt), dėl kitos sumos atsakovas turės kreiptis į atitinkamas institucijas.

134. Apeliantas sutinka su teismo teiginiu, jog byloje egzistuoja viešasis interesas, tačiau nurodo, kad jis yra ne toks ir nes tas, kurį nurodo teismas ginčijamoje nutartyje. Atsakovas nėra didžiausia Lietuvos Respublikos biblioteka, ji yra ketvirtoje vietoje. Ketinamas rekonstruoti pastatas yra naudojamas skaitytojams aptarnauti. Numatomame rekonstruoti pagrindiniame pastate nėra vykdomos pagrindinės atsakovo funkcijos. Teismo nurodyta funkcija - visuomenės švietimo funkcija, yra tik viena iš 26 bibliotekos nuostatuose nurodytų funkcijų, be to, bibliotekos lankytojų aptarnavimas, kaip atsakovo funkcija, nurodyta tik 10 pozicijoje ir nėra prioritetinė.

145. Dėl esminių, imperatyviųjų teisės normų pažeidimų panaikinus atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimus, tokio sprendimo pagrindu sudarytos rangos sutarties vykdymas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Nustatęs tokio pobūdžio pažeidimus, bylą nagrinėjęs teismas galėjo ir privalėjo ex officio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdyti sutarties vykdymą, nes sandoriai, prieštaraujantys imperatyviosioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių, o taip pat negali būti vykdomi. Nurodo, jog yra pažeista imperatyvi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta teisės norma, todėl yra didesnė tikimybė, kad bus pažeistas viešasis interesas (tokiu atveju nepagrįstai praturtėtų privatus asmuo (konkurso laimėtojas) ir atsakovas turėtų atlyginti nuostolius ieškovui, todėl būtų sumokama kelis kartus iš valstybės biudžeto), nei tai, kad bus sustabdytas sutarties vykdymas.

15Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas AB „YIT Kausta“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad skunde nenurodyta jokių teisinių pagrindų, prieštaraujančių nutarties teisiniams argumentams, o primena atsikirtimą į atsakovo prašymą neskirti laikinųjų apsaugos priemonių. Ieškovas pateikia argumentus, susijusius su teisinio ginčo objektu. Nei prašyme, nei atskirajame skunde ieškovas nenurodė jokių motyvų ar argumentų, aiškiai įrodančių, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos. Prašymas nėra susijęs su pareikštais ieškinio reikalavimais, ieškovas neprašo pripažinti negaliojančia pasirašytos statybos rangos sutarties. Sutarties vykdymas jokiu būdu neriboja ir neapsunkina ieškovo galimybių reikalauti žalos atlyginimo ieškinio patenkinimo atveju.

16Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas nereiškia reikalavimo panaikinti atsakovo sudarytą rangos sutartį, ieškovo reikalavimai nėra susiję su prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Teismui patenkinus ieškinio reikalavimus panaikinti kai kuriuos atsakovo viešojo pirkimo komisijos priimtus sprendimus, toks teismo sprendimas nereikalautų jokių jo vykdymo veiksmų. Ieškovas grindžia prašymą tuo, kad atsakovo sudaryta rangos sutartis esą yra niekinė ir siekia, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, vertintų ieškovo ieškinyje dėstomų teiginių pagrįstumą. 2004 metais buvo atlikti būtiniausi darbai, siekiant apsaugoti atsakovo pagrindinį pastatą nuo tragiškų padarinių. 2006 m. sausio 9 d. Statinių, konstrukcijų ir medžiagų mokslo laboratorijos tyrimų akte Nr. T06-01 konstatuota, kad bibliotekos pagrindinio pastato būklė blogėja. Akivaizdu, kad tolesnis šio pastato rekonstrukcijos atidėliojimas gali sukelti itin sunkių ir neatitaisomų padarinių. Tokios žymios projekto finansavimui reikalingos sumos (7 000 000 Lt) praradimas keltų realią grėsmę, kad Nacionalinės bibliotekos pagrindinio pastato rekonstrukcija būtų atidėta neribotam laikui. O tai gali padaryti neatitaisomą žalą viešiesiems interesams. Apribojimų taikymo laikotarpiu gali pasikeisti rekonstrukcijos darbų kainos. Atsakovo vykdomų funkcijų įvairiapusiškumas kaip tik parodo, kokią svarbią reikšmę visuomenės švietimui ir kultūrai turi nepertraukiamas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbas. Ieškovas reiškia neturtinius reikalavimus, jo interesai yra visiškai apsaugoti ir be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Jas pritaikius, atsakovas, tretieji asmenys ir visuomenė patirtų didžiulių nuostolių. Be to, būtų šiurkščiai pažeistas viešasis interesas ir atsirastų realiai neatitaisomos žalos tikimybė.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad teismas gali uždrausti atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų (6 p.). Nors įstatymų leidėjas siekė nustatyti pakankamai griežtą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tvarką, tačiau šalių lygiateisiškumo užtikrinimo principas reikalauja, kad atsakovo interesai taip pat nebūtų ignoruojami (CPK 17 str.). Kiekvienu atveju turi būti surasta pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimybės užtikrinimo ir atsakovo teisių apsaugos. Konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą, mastą gali nulemti ir priežastys, susijusios su byloje pareikštų materialinių teisinių reikalavimų dalyku, jų pobūdžiu.

19Ieškovo UAB „Pireka“ ieškiniu pareikšti reikalavimai yra susiję su atsakovo vykdyto viešojo konkurso teisiniais santykiais, ieškovas ginčija viešojo pirkimo komisijos sprendimus ir prašo sudaryti naują viešojo pirkimo preliminarią pasiūlymų eilę, į ją įtraukiant ieškovą. Ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti konkurso procedūras, o jeigu pirkimo sutartis yra sudaryta - sustabdyti šios sutarties galiojimą bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą iki byla bus išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas įsiteisės CPK nustatyta tvarka. Atskiruoju skundu ieškovas prašo teismo sustabdyti 2008 m. rugsėjo 29 d. rangos sutarties vykdymą, uždraudžiant atlikti bet kokius veiksmus pagal šią sutartį bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą iki byla bus išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas įsiteisės CPK nustatyta tvarka.

20Byloje esanti rangos sutarties kopija (b.l. 31) patvirtina, kad tarp atsakovo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir trečiojo asmens AB „YIT Kausta“ 2008 m. rugsėjo 29 d. buvo pasirašyta rangos sutartis.

21Taigi, ieškovo reikalavimai yra susiję su viešojo pirkimo procedūromis, kurios prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikimo metu jau buvo pasibaigusios, nes buvo sudaryta rangos sutartis (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.). Patenkinus ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus pagal sudarytą rangos sutartį, neginčijant pačios rangos sutarties, būtų pažeistas šalių interesų pusiausvyros bei ekonomiškumo principai.

22Nors apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 29 d. sudaryta rangos sutartis yra niekinė ir negaliojanti, kadangi ji prieštarauja imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalies nuostatoms, tačiau jis nepareiškė ieškinio reikalavimo pripažinti šią sutartį negaliojančia. Pasak apelianto, teismas, nustatęs imperatyvius teisės normų pažeidimus, galėjo ir privalėjo ex officio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdyti sutarties vykdymą. Tačiau pažymėtina, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bylos iš esmės nagrinėja. Tad teismui, sprendžiant ieškovo UAB „Pireka“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumą, nebuvo pagrindo vertinti 2008 m. rugsėjo 29 d. rangos sutartį ir jos galiojimo klausimą.

23Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti ir į tai, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, ar neprieštaraus viešajam interesui. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės - rangos sutarties vykdymo sustabdymas - yra susiję su visuomenės poreikiu pagrindiniame nacionalinės bibliotekos pastate gauti informaciją. Šio projekto svarbą patvirtina ta aplinkybė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. skyrė pagrindinio Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato rekonstravimui 7 mln. Lt (b.l. 41, 42). Sustabdžius rangos sutarties vykdymą, užtruks ilgiau nei numatyta pastato rekonstravimo darbai. Nors, kaip nurodo apeliantas, bibliotekos lankytojų aptarnavimas nėra atsakovo prioritetinė funkcija, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka yra nacionalinė kultūros ir informacijos įstaiga ir pagrindinė šalies viešo naudojimo mokslinė biblioteka, atliekanti taip pat ir parlamentinės bibliotekos funkcijas, laikytina, kad visuomenei ši bibliotekos funkcija - visuomenės švietimo funkcija - yra ypač svarbi. Todėl sustabdžius 2008 m. rugsėjo 29 d. rangos sutarties vykdymą ir uždraudus atsakovui atlikti bet kokius veiksmus pagal sutartį bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą, nukentėtų visuomenės ar jos didelės dalies teisėti interesai.

24Nors apeliantas nurodo, jog Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato būklė nėra avarinė, atsakovui pripažinus būtinybę pastatą rekonstruoti ir gavus dalį finansavimo iš LR Vyriausybės, ši aplinkybė neturi ypatingos reikšmės, nes kaip minėta, operatyvus pagrindinio bibliotekos pastato rekonstravimo darbų atlikimas yra svarbus visuomenei.

25Ieškovo teisės gali būti apgintos VPĮ 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Šis straipsnis numato, kad jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti šis įstatymas, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Tad jeigu išnagrinėjus bylą iš esmės būtų nustatyta, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimo procedūras, pažeidė įstatymus, ieškovas įgis teisę į žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimą.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės išsprendė teisingai.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 8 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos nacionalinei... 4. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 30 d. iš atsakovo gavo pranešimą,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 8 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB... 7. Teismas nutartyje nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 29 d. tarp atsakovo ir viešojo... 8. Ieškovas UAB „Pireka“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 9. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 10. 1. 2008 m. rugsėjo 29 d. sudaryta rangos sutartis yra niekinė ir negalioja,... 11. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad rekonstruotinas pastatas yra avarinės... 12. 3. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnį ieškinys turi būti... 13. 4. Apeliantas sutinka su teismo teiginiu, jog byloje egzistuoja viešasis... 14. 5. Dėl esminių, imperatyviųjų teisės normų pažeidimų panaikinus... 15. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas AB „YIT Kausta“... 16. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos nacionalinė... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 19. Ieškovo UAB „Pireka“ ieškiniu pareikšti reikalavimai yra susiję su... 20. Byloje esanti rangos sutarties kopija (b.l. 31) patvirtina, kad tarp atsakovo... 21. Taigi, ieškovo reikalavimai yra susiję su viešojo pirkimo procedūromis,... 22. Nors apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 29 d. sudaryta... 23. Be to, taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti ir į tai,... 24. Nors apeliantas nurodo, jog Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos... 25. Ieškovo teisės gali būti apgintos VPĮ 123 straipsnyje nustatyta tvarka.... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 28. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 8 d. nutartį nepakeistą....