Byla 2-1512-157/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Verslo iniciatyvų skatinimo asociacijos civilinėje bankroto byloje Nr. B2-709-513/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Š. R. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti jo skundą dėl antstolio veiksmų ir patenkinti jo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Verslo iniciatyvų skatinimo asociacijos civilinėje bankroto byloje Nr. B2-709-513/2016.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015 m. lapkričio 30 d., atsakovei, 2002-03-19 įsteigtam ribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui – Verslo iniciatyvų skatinimo asociacijai (juridinio asmens kodas 164699311, buveinės adresas Palangos g. 18, Kretingos m., Kretingos r. sav.) (toliau – asociacija, atsakovė), iškelta bankroto byla, administratore paskirta L. L. (toliau – bankroto administratorė). Šioje nutartyje teismas, be kita ko, areštavo atsakovės nekilnojamąjį turtą, kitą ilgalaikį materialųjį turtą, įpareigojo jos valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.
 2. Teismo 2016 m. kovo 9 d. nutartimi buvo patvirtintas asociacijos kreditorių sąrašas, kurių reikalavimų bendra suma sudarė 1 647,58 Eur, o teismo 2016 m. birželio 3 d. nutartimi asociacijai taikytas supaprastintas bankroto procesas.
 3. Asociacijos bankroto administratorė, vadovaudamasis CPK 646 straipsniu, 2016-03-30 pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutarties pagrindu dėl jos rezoliucinėje dalyje nustatyto pirmiau šioje nutartyje nurodyto įpareigojimo įvykdymo priverstine tvarka. Administratorė nurodė, kad šis įpareigojimas neįvykdytas, o pagal Juridinių asmenų registro duomenis asociacijos vadovas – pirmininkas, yra Š. R. Teismas bankroto administratorei (išieškotojai) 2016 m. kovo 31 d. išdavė tokį vykdomąjį raštą Nr. B2-709-513/2016, kuriame skolininku nurodytas asociacijos pirmininkas Š. R. (asmens kodas ( - ) ( - )).
 4. Pareiškėjas Š. R. (toliau – ir pareiškėjas) 2016-05-30 teismui pateikė skundą, kuriame nurodė, jog antstolis neteisėtai vykdo veiksmus, nukreiptus prieš jį asmeniškai. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai sustabdyti vykdymo veiksmus pagal nurodytą vykdomąjį raštą, pateikti jam bylos procesinių dokumentų kopijas, paaiškinti, kaip jis, būdamas fizinis asmuo tapo atsakovės Verslo iniciatyvų skatinimo asociacijos atstovu, o taip pat, kaip susidarė antstolio 38 Eur vykdymo išlaidos. Nurodė, jog atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose, todėl nieko nežinojo apie asociacijai iškeltą bankroto bylą, teismo įpareigojimus. Teigė, jog korespondencija asociacijai turėjo būti siunčiama adresu ( - ), o ne teismo nurodytu adresu – ( - ), nes ten jis negyvena, tai nėra ir atsakovės buveinės adresas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 2 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo Š. R. skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų ir atsisakė patenkinti jo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti teismo nutarties vykdymą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 3 punktas). Kartu teismas patenkino jo prašymo dalį dėl teismo procesinių dokumentų, priimtų atsakovės Verslo iniciatyvų skatinimo asociacijos bankroto byloje, pateikimo ir išsiuntė jam įsiteisėjusių teismo 2015 m. lapkričio 16 d. bei 2016 m. kovo 9 d. nutarčių kopijas.
 2. Teismas konstatavo, kad šiuo skundu pareiškėjas iš esmės nesutinka būtent su antstolio atliekamais išieškojimo veiksmais jo atžvilgiu ir nurodė, kad įsiteisėjusioje teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei asociacijai buvo suformuluotas įpareigojimas jos valdymo organams – per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, – privalo būti įvykdytas (CPK 18 straipsnis). Konstatavo, kad pagal 2016-03-07 Juridinių asmenų registro duomenis būtent Š. R., gyvenantis adresu ( - ), nurodytas kaip šios asociacijos pirmininkas ir jos vadovas nuo 2005-10-27, o duomenų, jog įstatymo nustatyta tvarka yra atlikti šio atsakovės buveinės adreso – Palangos g. 18, Kretingos m., Kretingos r. sav., arba vadovo adreso pakeitimai registre, nepateikta. Be to, teismas nurodė, kad pareiga užtikrinti siunčiamos / gaunamos korespondencijos gavimą, peržiūrėjimą ir kt., tenka būtent įmonės vadovui.
 3. Tuo remdamasis teismas sprendė, kad įsiteisėjusios teismo nutarties pagrindu vykdomajame rašte nurodytas įpareigojimas pareiškėjui Š. R. yra privalomas ir turi būti įvykdytas.
 4. Vadovaudamasis CPK 613, 510, 512 straipsnių nuostatomis teismas konstatavo, kad pareiškėjas skundą dėl antstolio veiksmų pateikė pasibaigus naikinamajam devyniasdešimties dienų terminui, todėl jis nenagrinėtinas teisme, ir atsisakytina jį priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu.
 5. Atsisakydamas patenkinti pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus, atliekamus pagal paminėtą teismo nutartį, teismas nurodė, kad šis yra nepagrįstas, kad skundo padavimas teismui nesustabdo tokių vykdymo veiksmų, kad jie gali būti sustabdyti teismui pripažinus, jog tai yra reikalinga (CPK 510 straipsnio 2 dalis, 8 dalis).
 6. Teismas, remdamasis išdėstytomis bylos aplinkybėmis, taip pat nurodė, kad ši teismo nutartis neužkerta kelio pareiškėjui bendradarbiauti su bankroto administratore bei tinkamai vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Pareiškėjas Š. R. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartį, priimti naują sprendimą – patenkinti jo prašymą dėl teismo nutarties atsakovės Verslo iniciatyvų skatinimo asociacijos bankroto byloje vykdymo sustabdymo; įpareigoti pirmosios instancijos teismą pateikti jam kopijas dokumentų, patvirtinančių teismo procesinių dokumentų įteikimą atsakovei, leidžiančių spręsti, kokiu pagrindu šioje bankroto byloje keliami reikalavimai jam kaip fiziniam asmeniui, kokiu pagrindu jam yra priskaičiuotas 38 Eur dydžio vykdymo išlaidos; užtikrinti jo teisę teikti byloje rašytinius įrodymus; priteisti jam iš antstolės G. M. kontoros 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi; priteisti jam iš Klaipėdos apygardos teismo 120 000 Eur žalos atlyginimą už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi priimant šališką sprendimą, pažeminusį jo orumą, padariusį žalą reputacijai; išreikalauti būtinus dokumentus iš Klaipėdos apygardos teismo bei antstolės G. M. kontoros, nes atlikdamas bausmę Alytaus pataisos namuose neturi fizinių bei finansinių galimybių pats juos pateikti.
 2. Skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Teismas neteisingai aiškino ir taikė CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą, be pagrindo atsisakė sustabdyti vykdymo veiksmus, atliekamus pagal teismo 2016-03-31 išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-709-513/2016, kuriame jam, kaip buvusiam Verslo iniciatyvų skatinimo asociacijos pirmininkui (vadovui), buvo nurodyta įvykdyti teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutarties rezoliucinėje dalyje nustatytą įpareigojimą, nes neteisingai įvertino bylos faktines aplinkybes: Alytaus pataisos namuose atlikdamas teismo nuosprendžiu jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę, jis kaip minimos asociacijos pirmininkas, atitinkamai ir pati asociacija nebuvo tinkamai atstovaujami šiame procese, nebuvo tinkamai informuoti nei apie bankroto bylos iškėlimą, nei apie minimos teismo nutarties įpareigojimą, nei apie vykdomojo rašto išdavimą.
  2. Antstolė neteisėtai pradėjo vykdymo veiksmus, nukreiptus prieš jį kaip fizinį asmenį, nustatė jo asmeniškai atlygintinas vykdymo išlaidas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos objektą sudaro patikrinimas ar teisėtas ir pagrįstas yra skundžiamas pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas (CPK 320, 338 straipsniai). Taigi šios apeliacijos dalykas yra patikrinimas aukščiau šioje nutartyje paminėtos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo Š. R. skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų ir atsisakyta patenkinti jo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės atliekamus vykdymo veiksmus pagal pirmiau nurodytą vykdomąjį raštą, teisėtumas ir pagrįstumas.
 2. Teismas sprendžia, kad prieš pradedant nagrinėti pareiškėjo atskirojo skundo argumentus, pirmiausiai pažymėtina tai, kad šis ginčas yra kilęs iš atsakovės Verslo iniciatyvų skatinimo asociacijos teisminio bankroto proceso; kad teismo 2015 m. lapkričio 16 d. nutartis, kuria atsakovei Verslo iniciatyvų skatinimo asociacijai yra iškelta bankroto byla, o bankroto administratore paskirta L. L., yra įsiteisėjusi ir, kaip skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, privalo būti vykdoma (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 13 dalis, CPK 18 straipsnis); kad proceso atnaujinimas bankroto bylos iškėlimo stadijoje yra negalimas (CPK 366 straipsnio 3 dalis, (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007 etc.); kad iškelta bankroto byla baigiama ją nutraukus ĮBĮ 27 straipsnyje nustatytais pagrindais, arba teismui priėmus sprendimą dėl asmens, kuriam iškelta tokia byla, pabaigos ir jį išregistravus iš Juridinių asmenų registro (ĮBĮ 32 straipsnis).
 3. Antra, bylos medžiagoje esantys oficialūs, tai yra Juridinių asmenų registro teismui pateikti, duomenys rodo, kad šios asociacijos pirmininkas ir jos vadovas nuo 2005-10-27 buvo būtent pareiškėjas Š. R., kurio adresas nurodytas – ( - ), o pačios atsakovės buveinės adresas – Palangos g. 18, Kretingos m., Kretingos r. sav.; kad šių duomenų pakeitimai, pasikeitus faktinei situacijai, įstatymo nustatyta tvarka nebuvo atlikti, nors tokia pareiga, be kita ko, tenka būtent vadovui (asociacijos įstatų 7 dalis); kad faktas, jog Š. R. teismo nuosprendžiu už padarytus nusikaltimus buvo nuteistas jam skiriant laisvės atėmimo bausmę, kurią, jis iki 2016-08-12 atliko Alytaus pataisos namuose (duomenys iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (CPK 179 straipsnio 3 dalis), pats savaime nepaneigia pirmiau paminėtos jo, kaip vienasmenio juridinio asmens valdymo organo, pareigos (CPK 185 straipsnis).
 4. Trečia, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad esminiai pareiškėjo skundo argumentai, jog esant pirmiau paminėtoms faktinėms aplinkybėms, antstolė be pagrindo priėmė vykdyti ir neteisėtai ėmėsi vykdymo veiksmų, – suteikia pagrindą šį kreipimąsi traktuoti kaip skundą dėl antstolio veiksmų, kuris paduodamas bei nagrinėjamas CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka; kad CPK 510 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka sprendžiama dėl vykdymo veiksmų sustabdymo. Taigi Klaipėdos apygardos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai sprendė, kad pareiškėjo paduotas skundas neteismingas šiam teismui ir teisingai atsisakė jį priimti (CPK 137 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 5. Esant tokioms aplinkybėms teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti šį pareiškėjo Š. R. skundą (CPK 137 straipsnio 1 dalies 2 punktas), priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą, todėl jo atskirasis skundą atmestinas, o šis sprendimas paliktinas galioti (CPK 329 straipsnio 1 dalis).
 6. Apeliacinis teismas nenagrinėja ir nepasisako dėl kitų pirmiau šioje nurodytų reikalavimų, kuriuos apeliantas yra suformulavęs savo atskirajame skunde, nes visų pirma, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad ši teismo nutartis neužkerta jam kelio bendradarbiauti su atsakovės Verslo iniciatyvų skatinimo asociacijos bankroto administratore ir, be kita ko, tinkamai vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus. Antra, skunde keliami klausimai dėl kitų asmenų civilinės atsakomybės nėra nagrinėjamos bylos dalyku, o ši nutartis neužkerta jam kelio kelti šiuos klausimus teisme įstatymo nustatyta tvarka (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai