Byla 2-981-259/2010
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Indrei Stankienei, dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB „Vasario leidykla“ atstovui Rimgaudui Balevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusios UAB „Vasario leidykla“ ieškinį atsakovams T. V., I. V., V. I. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti ieškovui bankrutavusiai UAB „Vasario leidykla" (į.k. 3473364), įregistruotai adresu Chemijos g. 11-98, Kaune, iš atsakovų: T. V. (a.k. ( - ) I. V. (a.k. ( - ) ir V. I. (a.k. ( - ) solidariai atlyginti 287 958,18 Lt nuostolių. Priteisti iš atsakovų: T. V. (a.k. ( - ) I. V. (a.k. ( - ) ir V. I. (a.k. ( - ) solidariai ieškovui bankrutavusiai UAB „Vasario leidykla" 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovas teismui pateiktame ieškinyje nurodė, kad 2006 m. sausio 20 d. Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą Nr.B2-411-378/2006 uždarajai akcinei bendrovei „Vasario leidykla", į/k 3473364, registruotai Chemijos g. 11-98, Kaune ir paskyrė jos administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Orinata" (leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr.8b, išduotas 2004 m. birželio 21d.). Kauno apygardos teismo 2007-09-21 nutartimi įmonės administratoriumi paskyrė Rimgaudą Balevičių. Pagal 2006-01-20 Kauno apygardos teismo nutartį, kuri įsiteisėjo 2006-01-31,AB „Vasario leidykla" vadovas privalėjo iki 2006-02-08 perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus, tačiau iki šiol dokumentai bei turtas perduoti nebuvo. Teismo išduotas vykdomasis dokumentas dėl įmonės dokumentų ir turto perdavimo buvo pateiktas vykdymui antstolės N. M. kontorai. Iš antstolės N. M. kontoros gautas įpareigojimų įvykdymo negalimumo aktas Nr. 0101/06/10050. Administratorius gina visų kreditorių, taip pat UAB „Vasario leidykla" teises ir interesus (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 14 p.). Pareikštas ieškinys UAB „Vasario leidykla" atsakovams kaip įmonės dalyviams (nesąžiningi veiksmai (neveikimas), CK 2.50 str. 3 d.). Kaip visų įmonės kreditorių vardu administratoriaus pareikštas ieškinys CK 2.50 str. 3 d pagrindu dalyviams dėl jų nesąžiningų veiksmų (neteisėto neveikimo), kuriems esant dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievolę subsidiariai.

4Pagal 2007-05-29 VSDFV Kauno skyriaus sudarytą, asmenų pas draudėją (UAB „Vasario leidykla") dirbusių laikotarpyje nuo 2000-01-01 iki 2007-04-30, sąrašą, paaiškėjo, kad T. V. atleistas iš darbo 2001-01-22 ir po to įmonėje darbuotojų nedirbo.

5Pagal gautus iš VĮ Registrų centro UAB „Vasario leidykla" 1998-11-25 ir 2000-10-09 akcininkų susirinkimų protokolus nustatyta, kad įmonė išleidusi 100 akcijų, iš kurių 51 vnt.(51%) priklausė T. V., o po 17 vnt.(17%) akcijų priklausė I. V. ir V. I..

62006-01-20 Kauno apygardos teismo nutartimi buvo nustatytas 30 dienų (nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos) terminas bankrutuojančios UAB "Vasario leidykla" kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti. Įmonės dokumentai negauti, todėl sudarytas įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašas pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, kuris pateiktas tvirtinti teismui 287 958,18 Lt (.Kauno apskrities VMI patvirtintas reikalavimas 761,50 Lt, VSDFV Kauno skyrius.-2 895,- Lt, AB „Aušra" - 277 223,06 Lt, UAB „Reprodukcija"- 6 754,83 Lt, UAB „Omnitel"-323,79 Lt). Kauno apygardos teismas 2006-04-25 nutartimi šiuos reikalavimus patvirtino.

7Esminis administratoriaus veiklos požymis, kad organizuodamas ir atlikdamas būtinus bankroto proceso darbus, jis privalo ginti tiek visų kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus. Bankroto bylos esmė - bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių gynimas, siekiant patenkinti jų finansinius reikalavimus, kad būtų užtikrintas tokių reikalavimų patenkinimas. Neperėmus įmonės dokumentų, administratorius negali atlikti įmonių bankroto įstatyme nustatytų pareigų (patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, išieškoti skolas iš įmonės skolininkų, ginti kreditorių ir įmonės teises ir interesus, pranešti apie iškelti bankroto bylą kreditoriams, negalima nustatyti ar įmonės bankrotas tyčinis, ar ne ir t.t.).

82000 m. rugpjūčio 24 d. iš darbo atleidus O. J., kuri buvo paskirta laikinai eiti įmonės vadovo pareigas, įmonėje nebeliko vadovo. Nuo 2000-08-25 įmonės dokumentus pasirašinėjo T. V., kaip įmonės vadovas, tai įrodo SEB banko pateikti įrodymai, kad T. V. 2000-09-05 pasikeitė banke parašą, kad galėtų vykdyti banko operacijas (II tomas b.l. 78) bei pasirašo 2000-10-13 Kauno AVMI pateiktą deklaraciją apie išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bei išskaitytą ir sumokėtą pajamų mokestį (I tomas b.l. 160), pagal UAB „Vasario leidykla" įstatų 6.3. punkto 1 .dalį atliko įmonės direktoriaus funkcijas (pasirašo ant banko bei kitų dokumentų). T. V. pasirašęs VSDFV Kauno skyriui pranešimus dėl O. J. atleidimo iš direktoriaus pareigų 2000-08-24 (I tomas b.l. 175), pagal UAB „Vasario leidykla" įstatų 6.3. punkto 6 dalį atliko įmonės direktoriaus funkcijas (atleidžia įmonės darbuotojus). Kaip įmonės vadovas T. V. pasirašė 2000-12-05 krovinio važtaraštį (serija SAA Nr. 7020222). Pranešimus dėl darbuotojų atleidimo nuo 2000-08-25 iki 2000-10-18 pasirašinėjo T. V., o 2001-02-02 VSDFV Kauno skyriui pateiktus T. V. ir V. M. atleidimus iš darbo 2001-01-22 data pasirašo neegzistuojantis žmogus V. V.. J. B. VSDFV Kauno skyriui ir Kauno AVMI pateiktų formų nepasirašinėjo. Pagal VSDFV Kauno skyriaus pateiktus duomenis esančius byloje (asmenų pas draudėją sąrašas (I tomas b.l. 72) J. B. įmonėje nedirbo t.y. su juo nebuvo sudaryta darbo sutartis.. Su bendrovės vadovu turėjo būti sudaroma darbo sutartis. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 3 d. Administracijos vadovas įgyja teisę atstovauti bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje. Kaip įmonės vadovas J. B. yra pasirašęs 2001 m. kovo 29 d. PVM sąskaitą - faktūrą (serija GAD Nr. 4789361) (21. b.l. 106), krovinio važtaraštį (serija SAA Nr. 7020521) (21. b.l. 107), o kaip vykd. direktorius J. B. yra pasirašęs kasos pajamų orderį (serija SAC Nr. 12934054) (2 t. b.l. 127)lr 2001 m. balandžio 4 d. kasos pajamų orderį (serija SAC Nr. 12934063) (2 t. b.l. 128), nors patys atsakovai 2007 m. liepos 24 d. pateiktame teismui triplike (I tomas b.l. 79) nurodė, kad V. V. po akcijų pirkimo turėdamas pagrindinį akcijų paketą save paskyrė UAB „Vasario leidykla" direktoriumi.

9Pagal CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 15 str. 2 d., nuo Juridinių asmenų registro veiklos pradžios (2004-01-01) UAB „Vasario leidykla" privalėjo juridinių asmenų registre nurodyti apie save ir savo veiklą visus įstatymų reikalaujamus duomenis (atskleidimo principas)(CK 2.62 str. 3 d.). Steigimo dokumentų pasikeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo JAR (CK 2.66 str. 5 d.). Pagal JAR išrašą (II tomas b.1.15) po 2004-01-01 duomenys apie įmonės vadovą nebuvo teikiami ir paskutinis įmonės vadovas pagal JAR duomenis iki iškelti bankroto bylą buvo R. S.. Jeigu J. B. būtų buvęs įmonės direktoriumi, Juridinių asmenų registre turėjo šie duomenys būti pakeisti.

10Akivaizdu, kad J. B. būdamas I. V. tėvu (II tomas b.1.26) ir norėdamas, kad I. V. ir T. V. (sutuoktiniai) (II tomas b.l. 26) išvengtų civilinės atsakomybės, liudija, kad buvo paskutinis įmonės direktorius, nori prisiimti atsakomybę už netinkamą ūkinės veiklos organizavimą ir už bendrovei padarytą žalą.

11V. M. (atleistas 2001-01-22) nuo 2001-01-22 neturėjo įgaliojimų veikti ir pasirašyti dokumentus UAB „Vasario leidykla" vardu. J. B. taip pat neturėjo įgaliojimų veikti ir pasirašyti UAB „Vasario leidykla" vardu.

12Po O. J. atleidimo direktoriumi nebuvo išrinktas J. B., o įmonės dokumentus kaip vadovas pasirašinėjo akcininkas T. V.. T.y. po 2000 m. rugpjūčio 24 d. įmonės vadovas nebuvo rinktas iki iškelti įmonei bankroto bylą.

13Atsakovai 2007-12-05 įvykusiame teismo posėdyje pateikia dokumentą (2000-08-04 išrašą iš protokolo), kad nuo 2000-08-04 R. S. atleistas iš bendrovės direktoriaus ir paskirtas vairuotoju-ekspeditoriumi, o O. J. buvo išrinkta UAB „Vasario leidykla" direktore nuo 2000-08-04. Įrodymai surinkti byloje įrodo, kad R. S. atleistas 2000-07-12, o protokolo 2000-08-04 išraše jis atleidžiamas iš direktoriaus pareigų ir paskirtas vairuotoju ekspeditoriumi, nors VSDFV Kauno skyriuje yra duomenys (I tomas b.l. 72), kad jis atleistas prieš tai (2000-07-12). Atsakovai pateikdami 2000-08-04 išrašą iš protokolo, argumentavo, kad tik dabar rado šiuos dokumentus ir ieškos O. J.. Administratoriui pateikus įrodymą, kad O. J. 2000-08-24 atleista, pagal akcininko T. V. pasirašytą pranešimą VSDFV Kauno skyriui (I tomas b.l. 175), 2008-02-06 įvykusiame teismo posėdyje pateikiamas 2000-08-25 protokolo išrašas, pagal kurį O. J. (pagal išrašą protokolo eina direktorės pareigas nuo 1999-05-28, kai prieš tai įvykusiame teismo posėdyje pateikiamas protokolo išrašas, kad O. J. paskirta nuo 2000-08-04) nuo 2000-08-24 atleidžiama (atbuline data). Atsakovų pateikiami dokumentai : 2000-08-04 ir 2000-08-25 išrašai iš protokolų vertintini kritiškai, nes prieštarauja iš valstybinių institucijų gautiems (UAB „Vasario leidykla" 2000-2001 metais pateiktiems Kauno AVMI ir VSDFV Kauno skyriui) įrodymams, kurie turi didesnę įrodomąją galią (CPK 197 str. 2 d.) bei nebuvo pateikti Juridinių asmenų registrui.

14Kritiškai vertintinas 2008-02-06 įvykusiame teismo posėdyje pateiktas 2000 m. rugpjūčio mėn. 28 d. dokumentų perdavimo-priėmimo aktas (II tomas b.l. 130) pagal kurį O. J. perduoda visus turimus UAB „Vasario leidykla" dokumentus ir įmonės antspaudą J. B.. SEB banko pateikti įrodymai, kad T. V. 2000-09-05 pasikeitė banke parašą ir turėjo antspaudą (antspaudas būdavo reikalingas pakečiant banke parašus įmonės vadovui) tam, kad galėtų vykdyti banko operacijas (II tomas b.l. 78).

15Kritiškai vertintinas 2008-02-06 įvykusiame teismo posėdyje atsakovų pateiktas 2000 m. rugsėjo mėn. 21 d. aktas (II t. b.l. 129), kuriame nurašomos knygos už 465 000 Lt. Akte nurodoma, kad už buhalterijos balanso sutvarkymą atsakinga vyr. buhalterė, kai tuo tarpu pagal byloje esančius įrodymus UAB „Vasario leidykla" vyr. buhalteris 1999-03-18 iki 2000-10-11 laikotarpiu buvo P. G. (tuo laikotarpiu įmonės pateikiamus VSDFV Kauno skyriui ir Kauno AVMI dokumentus P. G. pasirašinėjo kaip vyr. buhalteris). Atkreiptinas dėmesys, kad tarp aktą pasirašančių asmenų tik vienas E. S. tuo metu dirbo įmonėje. Akte teigiama, kad knygos prarado prekinę vertę, netinkamos prekybai ir nurašomos dėl teisėsaugos institucijų neteisėtų veiksmų, tačiau atsakovų pateiktoje 2001-03-01 Kauno m. apylinkės teismo nutartyje (I t. b.l. 133), kurioje

Nutarė

16panaikinti 2000 m. birželio 29 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį dėl UAB „Vasario leidykla" išleistos knygos „Naujojo pasaulio užkariavimas", „Didieji keliautojai ir atradėjai", „Plėšikai ir piratai bei „Lietuva šiandien" arešto ir visų apribojimų panaikinimo, kai akte nurodomos ir nurašomos visai kitos knygos: „Berija ir jo parankiniai Lietuvoje", „Tamsioji teisingumo pusė", ,Putinas. Iš pirmųjų lūpų", „Piratai ir užkariautojai", „Alaus enciklopedija". Nėra įrodymų kad nurašytos knygos priklausė UAB „Vasario leidykla".

17Aukščiau paminėtos aplinkybės paneigia, kad J. B. pradėjo nuo 2000-08-25 eiti direktoriaus pareigas ir yra atsakingas už tinkamą bendrovės ūkinės veiklos organizavimą ir už bendrovei padarytą žalą. J. B. nepasirašinėjo nei vieno UAB „Vasario leidykla" dokumento teikiamo valstybinėms institucijoms. Atkreiptinas dėmesys, kad su atsakovais visuose vykusiuose Kauno apygardos teismo posėdžiuose (2007-10-18, 2007-12-05, 2008-02-06, 2008-02-29) dalyvavo J. B..

18Teismo posėdyje 2007-10-18 T. V. prašė į bylos nagrinėjimą įtraukti J. B. kaip V. V. įgaliotą asmenį (I t. 95 b.l.). Jeigu būtų J. B. UAB „Vasario leidykla" direktorius tai būtų jau šiame posėdyje tai paminėta. Tačiau kitame posėdyje atsakovai prašo (I t. 138 b.l.) prijungti protokolą, kad direktorė buvo išrinkta O. J.. Tame pačiame posėdyje dalyvavo ir J. B., kuris pasirašo (I t. 141 b.l.), kad apie 2008-02-06 šaukiamą posėdį žinoma. Niekas nemini, kad J. B. įmonės direktorius. Jeigu J. B. būtų buvęs direktorius ir jam perduoti dokumentai tai atsakovai būtų pateikę rašytinių įrodymų, kad J. B. buvo UAB „Vasario leidykla" direktoriumi.

19Kadangi UAB „Vasario leidykla" negali įvykdyti prievolės 297 558,18 Lt (tenkinti kreditorių reikalavimų 287 958,18 Lt dėl įmonės dalyvių nesąžiningų veiksmų (neveikimo), UAB „Vasario leidykla" dalyviai atsako pagal įmonės prievolę savo turtu subsidiariai (CK 2.50 str. 3 d.).

20Pagal formuojamą Aukščiausio teismo praktiką juridinio asmens dalyviui pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį atsakomybė atsiranda dėl jo nesąžiningų veiksmų (neveikimo). Ši norma nustato papildomą atsakomybę juridinio asmens dalyviams, kad jie negalėtų piktnaudžiauti galimybe išvengti turtinės atsakomybės, prisidengdami ribota turtine atsakomybe, tais atvejais, kai jų veiksmai lemia, kad juridinis asmuo negali iki galo įvykdyti prievolės kreditoriui ir jos siekia išvengti nesąžiningais veiksmais. Nesąžiningų veiksmų konstatavimas ir reiškia juridinio asmens dalyvio kaltę {Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų nutartis 2004 m. vasario 18 d. civ. byloje Nr. 3K-3-124/2004)

21Juridinio asmens dalyvis elgiasi sąžiningai ar ne, būtina vertinti atsižvelgiant į tai, ar laikomasi juridinio asmens veiklos tvarkos, ar reguliariai šaukiami susirinkimai, ar tinkamai tvarkoma finansinė atskaitomybė, (CK 2.50 str. komentaras). Ieškovas nurodo, kad atsakovai nesąžiningai veikė laikotarpyje iki 2001 m. liepos 01 d. t.y. iki įsigaliojant naujajam LR CK. Atsakovai I. V. ir T. V. pardavė neegzistuojančiam asmeniui savo akcijas. Kauno apygardos teismas 2008 m. kovo 14 d. sprendimu pripažino negaliojančiomis atsakovo T. V. pasirašytą 2001 m. sausio 5 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 1 dėl 51 paprastosios vardinės UAB „Vasario leidykla" akcijos perleidimo V. V. bei atsakovės I. V. pasirašytą 2001 m. sausio 5 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2 dėl 17 paprastųjų vardinių UAB „Vasario leidykla" akcijų perleidimo V. V.. Akcijos buvo perduotos ir parduotos neegzistuojančiam asmeniui. Ši sprendimo dalis nebuvo skųsta apeliaciniu skundu ir yra įsiteisėjusi.

22Ieškovas nurodo, kad atsakovai veikė nesąžiningai laikotarpyje ir po 2001 m. liepos 01 d. tai pasireiškė tuo, jog Nevykdė teisinės pareigos inicijuoti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, kuriame būtų sprendžiama dėl įstatyme nurodyto privalomo spręsti klausimo - dėl bendrovės vadovo skyrimo. Pagal Įmonės įstatų 6.1 dalį, bendrovei vadovauja visuotinis akcininkų susirinkimas ir jo išrinktas direktorius (administracijos vadovas). Bendrovės administracijos vadovą -direktorių renka visuotinis akcininkų susirinkimas 1 metų laikotarpiui (įstatų 6.2 str.). UAB „Vasario leidykla" privalomai turi būti administracijos vadovas. Visuotinis akcininkų susirinkimas renka direktorių (UAB „Vasario leidykla" įstatų 6.2. str.). Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę rinkti direktorių (UAB „Vasario leidykla" įstatų 7.2. str. 2 d.). Bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienašmenį valdymo organą-bendrovės vadovą (2003 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. IX -1889 redakcija 19 str.). Jeigu UAB „Vasario leidykla" privalomas valdymo organas administracijos vadovas, o administracijos vadovą renka tik visuotinis akcininkų susirinkimas, todėl visuotinis akcininkų susirinkimas privalo rinkti administracijos vadovą. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas privalo rinkti administracijos vadovą, todėl akcininkai (nesant įmonės administracijos vadovo) privalo inicijuoti visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą renkant įmonės direktorių. Įmonės dalyviams, turintiems ne mažiau 10% akcijų, neinicijavus visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame turėjo būti renkamas direktorius (atsakingas už bendrovės turto ir dokumentų išsaugojimą asmuo), nerinkus vadovo nebuvo kam vadovauti įmonės veiklai, dingo įmonės turtas ir dokumentai. Akcininkai-atsakovai nevykdė teisinės pareigos inicijuoti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, kuriame būtų sprendžiama dėl įstatyme nurodyto privalomo spręsti klausimo – finansinės atskaitomybės tvirtinimo. Nebuvo tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė, kurią tvirtinti turėjo visuotinis susirinkimas (UAB „Vasario leidykla" įstatų 7.2. str. 5 d.). Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas privalo tvirtinti finansinę atskaitomybę, todėl akcininkai (nesant įmonės administracijos vadovo) privalo inicijuoti visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą tvirtinant finansinę atskaitomybę. Kauno AVMI Kauno skyriaus 2006-02-07 Nr. (20.4-21.2)-KA-985 raštas administratoriui „dėl mokesčių deklaracijų pateikimo" įrodo, kad po UAB „Vasario leidykla" akcijų perdavimo įmonė finansinių atskaitomybių bei deklaracijų VMI neteikė. Ieškovas nurodė, kad atsakovai, būdami akcininkai nevykdė pareigos UAB „Vasario leidykla" savininkams pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

23Pagal įmonių bankroto įstatymo (2001 m..kovo 20 d. Nr. IX-216) 2 str. 9 d. apibrėžta sąvoka savininkas (savininkai) - akcininkas (akcininkai), turintis (turintys) daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisę suteikiančių akcijų. Taigi aukščiau paminėti UAB „Vasario leidykla" akcininkai turi daugiau negu 10% įmonės akcijų ir yra jos savininkai. Pagal ĮBĮ (2001 m. kovo 20 d. Nr. IX-216) 8 str. 1 d., jeigu UAB „Vasario leidykla" negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų) savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Imperatyvi teisės norma nustato savininkams (akcininkams turintiems daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisę suteikiančių akcijų (ĮBĮ 2 str. 9 d.)) pareigą pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

24Ieškovas nurodė, kad atsakovai nevykdė teisinės pareigos inicijuoti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą kasmet per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos. Pagal įmonės įstatų 7.4 str. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas kasmet per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos. Visuotiniai akcininkų susirinkimai nebuvo šaukiami. Dalyvių nesąžiningi veiksmai (perdavimas ir pardavimas akcijų neegzistuojančiam asmeniui) ir po to neteisėtas neveikimas turėjo įtakos, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Akcininkai neteisėtai nesidomėjo įmonės veikla.

25Teisių ir pareigų vienovė kyla ne iš valstybės valios, o iš pačių akcininkų ir kreditorių abipusių pastangų užtikrinti savo teisių saugą ir plėtotę remiantis lygiateisiškumu ir lygiaverčiais mainais. Tokia vienovė laikytina „prigimtine", t.y. ne valstybine. Teisių ir pareigų pusiausvyra atneša į akcininkų ir kreditorių tarpusavio santykius santarvę ir socialinę rimtį, o teisių ir pareigų nedarna - konfliktą ir destrukciją. Akcininkai garantuodami savo teises privalo nesukelti grėsmės kreditorių teisėms, ir atvirkščiai. UAB „Vasario leidykla" akcininkai turėdami teises ir pareigas pažeidė įmonės kreditorių teises, nesirūpino įmonės turtu tyčia ar dėl neatsargumo, to pasėkoje dingo įmonės turtas, kuris galėjo būti pateiktas skoloms padengti. Akcininkų nesąžiningumu, o vėliau ir neteisėtu neveikimu buvo pažeistas viešasis interesas. Sąžiningas yra toks asmuo, kuris veikia rūpestingai, teisingai t.y. taip, kaip elgtųsi asmuo adekvačioje situacijoje pagal elgesio etaloną. Sąžiningumas reikalauja atidumo, rūpestingumo, akcininkų kooperavimosi, vienas kito informavimo, atsižvelgimo į teisėtus ir pagrįstus kreditorių reikalavimus.

26Pagal CK 2.45 str. įmonės akcininkai yra juridinio asmens dalyviai. Sujungti akcininkų interesai ir kapitalas, turi būti valdomi tam tikru būdu, todėl akcininkai įgyja tam tikras prievolines teises ar prisiima pareigas UAB „Vasario leidykla" arba kitiems dalyviams. Akcininkų susirinkimas yra juridinio asmens organas. Juridinis asmuo, kaip savarankiškas teisės subjektas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Juridinis asmuo, siekdamas pelno, turi įvertinti ir kreditorių lūkesčius, kad jis elgsis pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Kita vertus juridinis asmuo steigiamas tam tikriems teisėtiems interesams tenkinti, nepažeidžiant kitų asmenų teisių, ir tai yra jo pagrindinė bei vienintelė priedermė.

27Pagal Finansinės atskaitomybės įstatymo 22 str. 1 d. balansas - finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę finansinių metų dieną bei pagal 28 str. 2 d. už įmonės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą laiku atsako įmonės vadovas. Įmonė pateikė Kauno apskr. VMI finansinę atskaitomybę tik už 1999 metus, pagal kurią 1999-12-31 įmonės turtas - 445 398 Lt, kurį sudarė: ilgalaikis turtas- 24 580,- Lt (įrenginiai ir įrankiai) ir trumpalaikis turtas- 420 205,- Lt (iš jų 222 182,- Lt atsargos, 22 175,- Lt nebaigtos vykdyti sutartys, 149 914,- Lt debitorinės skolos, 25 934,- Lt gryni pinigai), bei sukauptos sąnaudos 613,- Lt). Įmonės įsipareigojimai- 873 409,- Lt. Įmonė buvo nemoki. Kauno AVMI Kauno skyriaus 2006-02-07 Nr. (20.4-21.2)-KA-985 raštas administratoriui „dėl mokesčių deklaracijų pateikimo" įrodo, kad po 2000 m. rugsėjo mėnesio įmonė finansinių atskaitomybių bei deklaracijų VMI neteikė.

28Ieškovas nurodo, kad taiko prielaidą kad ilgalaikis turtas- 24 580,- Lt (įrenginiai ir įrankiai) iki iškelti UAB „Vasario leidykla" bankroto bylą susidėvėjo ir turėjo būti nurašytos sukauptos sąnaudos 613,- Lt, todėl įmonės turtą sumažina 25 193,- Lt (24 580,- Lt + 613,- Lt = 25 193,- Lt). Lieka įmonės turtas 420 205,- Lt t.y. trumpalaikis turtas (445 398,- Lt - 25 193 Lt = 420 205,-Lt).

29UAB „Vasario leidykla" bankroto byloje teismo patvirtinti reikalavimai 287 958,18 Lt sumai, o surastas įmonės turtas - 7 581,47 Lt (iš UAB "Vagos prekyba" gauta 6 945,55 Lt ir grąžintos prekės (atsargos) - 635,95 Lt sumai, t.y sumažina įmonės turtą 7 581,47 Lt suma). Visi įmonės dokumentai nėra administratoriui perduoti, todėl neaišku pas kuriuos trečiuosius asmenis yra UAB „Vasario leidykla" turtas. Po administratoriaus bendradarbiavimo su UAB „Vagos prekyba" į UAB „Vasario leidykla" kaupiamąją sąskaitą 2009-06-09 buvo pervesta 6 945,55 Lt. Paaiškėjo, kad tai už knygas, kurios 1999 metais pagal krovinio važtaraščius buvo perduotos konsignacijai UAB „Vagos prekyba". UAB „Vagos prekyba" grąžino administratoriui neparduotas nuo 1999 metų 133 knygas už 635,95 Lt sumą. 420 205,- Lt - 7 581,47 Lt = 412 623,53 Lt

30Įvertinus įmonės turtą pagal dokumentus, gautus iš Kauno AVMI, kuriuos įmonė pateikė VMI po 2000-01-01, nustato įmonės turto būklę iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis. Pagal pateiktas po 2000-01-01 deklaracijas, apie išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bei išskaitytą ir sumokėtą pajamų mokestį, sumokėta į biudžetą pajamų mokestis per 2000 metus 3 617,- Lt (I ketvirtį - 2 452,- Lt, II ketvirtį - 1 030 Lt, III ketvirtį - 135,- Lt). Įvertinus Kauno AVMI pateiktas deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį 2000 metais 31 511,- Lt (2000 metų 1 ketvirtį - 16 552,- Lt, 2000 metų 2 ketvirtį - 9 772,- Lt ir 2000 metų 3 ketvirtį - 5 187,- Lt), įrodo, kad įmonės turtas sumažėja iš viso 35 128,- Lt (3 617,- Lt (sumokėtas pajamų mokestis VMI) ir 31 511,- Lt (sumokėtas darbo užmokestis)). 412 623,53 Lt - 35 128,- Lt = 377 495,53 Lt

31Įvertinus, kad 2000-01-01 UAB "Vasario leidykla" banko sąskaitose buvo AB SEB banke - 13 612,25 Lt ir AB Hansabankas - 170,61 Lt, o iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai šių lėšų nebuvo, todėl mažiname įmonės turtą 13 782,86 Lt suma (13 612,25 Lt + 170,61 Lt = 13 782,86 Lt). 581 364,88 Lt - 13 782,86 Lt = 567 582,02 Lt. Lieka įmonėje turto 567 582,02 Lt sumai.

32Kreditorių reikalavimai 287 958,18 Lt sumai yra tenkinami iš įmonės lėšų, ir atsiskaičius su kreditoriais likęs įmonės turtas grąžinamas bankrutavusios įmonės savininkui (savininkams), įmonės valdymo organui, turinčiam teisę priimti nutarimą reorganizuoti įmonę ar ją likviduoti (ĮBĮ 31 str. 1 d. 6 p.), todėl esant turto 567 582,02 Lt t.y. daugiau negu reikia atsiskaityti su kreditoriais, nuostolių dydis 287 958,18 Lt, teismo patvirtinta reikalavimų suma, kurią įmonė turi apmokėti kreditoriams. Netikslinga reikalauti iš atsakovų priteisti 567 582,02 Lt, nes likusi 279 623,84 Lt (567 582,02 Lt - 287 958,18 Lt = 279 623,84 Lt) suma atsiskaičius su kreditoriais, turėtų būti grąžinta atsakovams.

33Pagal CK 6.279 str. bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Kreditorių atžvilgiu dalyviai elgėsi nesąžiningai ir bendrai padarė žalą, todėl ir atsako solidariai. Pagal formuojamą Aukščiausiojo teismo praktiką, nors pagal bendrą CK įtvirtintą taisyklę (CK 6.5 straipsnis) skolininkų daugėto atveju prievolė yra dalinė, CK 6.6 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta solidariosios skolininkų pareigos prezumpcija, jeigu prievolė susijusi su kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Ši norma pakartojama ir CK 6.279 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. CK 6.6 straipsnio 3 dalies ir CK 6.279 straipsnio 1 dalies normos gali būti taikomos, t. y. atsakomybė yra solidari, kai ne vienam asmeniui yra priskirtina visa žala arba aiški jos dalis, o priežastinio ryšio tarp atsakovų veiksmų ir atsiradusios žalos pobūdis yra vienodas. Pagal CK 6.263 str. 1 d. kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Ši teisės norma įtvirtina kiekvieno asmens (tiek fizinio, tiek juridinio) bendrąją pareigą elgtis atsargiai t. y. rūpestingumo pareiga.. Pagal to pačio straipsnio 2 dalį nustatytas visiško nuostolių atlyginimo principas, kuris taikomas turtinei žalai. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007).

34Dėl atsakovų neteisėto neveikimo padaryti nuostoliai UAB „Vasario leidykla" kreditoriams bei ne vienam atsakovui yra priskirta visa žala arba aiški jos dalis, o priežastinio ryšio tarp atsakovų neteisėto neveikimo ir atsiradusios žalos pobūdis vienodas. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Dalyviai pagal įstatymus ir įmonės įstatus privalėjo inicijuoti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, kuriame būtų sprendžiama dėl įstatyme nurodyto privalomų spręsti klausimų - dėl bendrovės vadovo skyrimo, dėl finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir kt. Dalyviai nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo bei elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, dalyviai turėjo pareigą veikti, bet jos nevykdė dėl nepateisinamų priežasčių

35Pagal CK 6.248 str. skolininko kaltė preziumuojama. Dalyviai yra kalti, nes neteisėtai neveikė 2001 - 2006 metų laikotarpiu, jie nebuvo tiek rūpestingi, atidūs ir apdairūs, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina, neatliko savo pareigų, elgėsi nesąžiningai. Atsakovų nesąžiningumas ir yra kaltė. Pagal CK 6.249 str. nuostoliai yra turto netekimas, negautos pajamos, kurių kreditoriai negavo, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (neveikimo). Teismo 2006-04-25 nutartimi patvirtinti reikalavimai 287 958,18 Lt. Šio turto kreditoriai neteko dėl akcininkų tyčios ar dėl neatsargumo, ko pasėkoje dingo 567 582,02 Lt įmonės turtas. Pagal CK 6.247 str. atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatas.

36Taikant deliktinę atsakomybę, netiesioginis priežastinis ryšys pripažįstamas tinkama civilinės atsakomybės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo žalai (nuostoliams) atsirasti ar jiems padidėti {(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007).

37Nesikreipta dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Neinicijuotas akcininkų susirinkimo sušaukimas, kuriame būtų nagrinėjamas direktoriaus (atsakingo asmens už įmonės turto išsaugojimą asmens) rinkimas, nebuvo rinktas direktorius, kuris tiesiogiai būtų atsakingas už įmonės turtą ir atsiskaitinėjimą su įmonės kreditoriais, žalingi padariniai kilo iš dalyvių neteisėto neveikimo.

38Atsakovų kaip UAB „Vasario leidykla" dalyvių, kurie buvo vienintelio ir aukščiausio kolegialaus organo nariai, veiksmai neatitiko Akcinių bendrovių įstatymo, Civilinio kodekso, Įmonių bankroto įstatymo ir kitų teisės šaltinių reikalavimų, įmonės įstatų, verslo papročių, sąžiningos dalykinės praktikos reikalavimų. Įmonės dalyviai turėdami galimybes priimti svarbiausius sprendimus susijusius su įmonės veikla elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai bei neteisėtai neveikė būdami aukščiausio įmonės organo nariais.

39LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl mes prašo priteisti 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

40Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, papildomai paaiškino, jog I. turėjo 17 proc. akcijų, tai įrodo byloje esantys dokumentai 1998 11 25 protokolas (3 t. b.l. 36), mano, kad 2000 10 09 protokole yra rašymo apsirikimas, spausdinimo klaida, jokių sandorių, kad I. perleido akcija nėra rasta. Sodros duomenų bazėje nėra duomenų, kad B. buvo direktorius. Teisėtai ir tinkamai išrinkto direktoriaus nuo 2000 08 24 nebuvo. Ant visų dokumentų pasirašinėjo įgaliotas akcininkų asmuo V..

41Atsakovai T. V. ir I. V. atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodė, kad UAB „Vasario leidykla“ yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 10000 Lt, todėl akcininkai negali atsakyti didesne nei 10000 Lt suma. Atsakovų nesąžiningumas nėra įrodytas. Pagal 2000 m. spalio 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą 2001 m. sausio 5 d. akcijų pirkimo pardavimo sutartimis Nr.1 ir Nr.2 T. V. pardavė visas savo turėtas akcijas V. V.. Todėl nuo akcijų pardavimo momento atsakovai nėra bendrovės akcininkai ir negali atsakyti pagal bendrovės skolas. Šiuo atveju solidari atsakomybė įstatymo nenumatyta. Visą veiklą vykdė paskirti direktoriai, kurie privalo nešti atsakomybę už įsiskolinimą. Atsakovai jokių nesąžiningų veiksmų neatliko. Atsakovai T. V. ir I. V. prašė ieškinį atmesti.

42Atsakovė V. I. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė (3 t. b.l. 83, 84), kad ji turėjo tik 7 proc. akcijų, bendrovės veikloje niekada nedalyvavo, todėl atsakyti pagal pateiktą ieškinį negali.

43Ieškinys atmestinas.

44Ieškovas ieškinio dalį dėl 287 958,18 Lt nuostolių priteisimo pagrindė tomis faktinėmis aplinkybėmis, jog atsakovai nepaskyrė įmonės vadovo, neinicijavo bankroto procedūros, dėl ko nebuvo išsaugotas įmonės turtas, įmonės dalyviai turėdami galimybes priimti svarbiausius sprendimus susijusius su įmonės veikla elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai bei neteisėtai neveikė būdami aukščiausio įmonės organo nariais. Ieškovas laiko, kad dėl šių atsakovų veiksmų bei neveikimo neįmanoma patenkinti įmonės kreditorių finansinių reikalavimų, patvirtintų UAB „Vasario leidykla“ bankroto byloje.

45Nagrinėjamos bylos atveju ieškovui pareiškus ieškinį dėl uždarosios akcinės bendrovės akcininkų veiksmais (neveikimu) padarytos žalos bendrovės kreditoriams atlyginimo, svarbu išaiškinti, ar akcininkų elgesys nulėmė bendrovės negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais, jos nemokumą ir nuostolių kreditoriams atsiradimą.

46Teismas pažymi, kad byloje yra 2000 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Vasario leidykla“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (t. 2, b.l.18), iš kurio matyti, kad nuo 2000 m. rugpjūčio 25 d. bendrovės direktoriumi buvo paskirtas J. B.. Šią aplinkybę patvirtina ir byloje esančios 2001 m. kovo – balandžio mėnesiais išrašytos PVM sąskaitos faktūros (t. 2, b.l.106-108) bei kasos pajamų orderiai (t.2, 127-128), kuriose J. B. pasirašė kaip įmonės direktorius. Ieškovo pateiktas juridinių asmenų registro išrašas (t. 2, b.l.15) patvirtina, kad duomenys apie J. B. išrinkimą direktoriumi nebuvo įregistruoti Juridinių asmenų registre, tačiau tai nepaneigia to, fakto, kad jis buvo akcininkų paskirtas direktoriumi. Pagal 2000 m. CK 2.66 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir 2.266 straipsnio 5 dalį duomenys apie įmonės vadovo pasikeitimą įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre, tačiau J. B. paskyrimo direktoriumi metu 2000 m. Civilinis kodeksas dar negaliojo, todėl yra pagrindas laikyti, kad J. B. faktiškai pradėjo eiti savo pareigas nuo 2000 rugpjūčio 25 d. Nuo šios dienos jis pagal Akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnį (1998 m. balandžio 17 d. redakcija) tapo atsakingas už tinkamą bendrovės ūkinės veiklos organizavimą ir už bendrovei padarytą žalą. Akcininkų susirinkimas, nors ir būdamas aukščiausias įmonės organas, neturi teisės spręsti klausimų, priskirtų kitiems tos bendrovės valdymo organams. Įstatyme įtvirtintos atskiros visuotinio akcininkų susirinkimo teisės spręsti bendrovės reikalus, tačiau atskiri dalyviai (akcininkai) negali vienokiu ar kitokiu būdu duoti tiesioginių nurodymų valdymo organams, kuriems priskirta spręsti jų kompetencijos klausimus. Juridinio asmens dalyvių susirinkimas priima sprendimus dėl valdymo organų sudarymo, steigimo dokumentų keitimo, juridinio asmens pasibaigimo ir kitais klausimais, kurie nėra tokio asmens kasdienės veiklos pobūdžio ir kurie susiję su viso ar esminės juridinio asmens dalies turto pasikeitimu (pvz., akcinės bendrovės įstatinio kapitalo didinimu ar mažinimu). Akcininko teisės apibūdinamos kaip valdymas nuosavybės teise, taip atskiriant nuo bendrovės valdymo organų veiklos – įmonės reikalų tvarkymo. Todėl ieškinio motyvai, jog atsakovų neinicijuotas akcininkų susirinkimo sušaukimas, kuriame būtų nagrinėjamas direktoriaus (atsakingo asmens už įmonės turto išsaugojimą asmens) rinkimas, nebuvo rinktas direktorius, kuris tiesiogiai būtų atsakingas už įmonės turtą ir atsiskaitinėjimą su įmonės kreditoriais, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

47Pagal Akcinių bendrovių įstatymą akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei, išskyrus įsipareigojimą nustatyta tvarka apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Teismo vertinimu, tarp atsakovų neatliktų veiksmų , kuriais grindžiamas ieškovo ieškinys, ir tarp įmonės nemokumo nėra priežastinio ryšio, todėl ieškinio dalis dėl nuostolių tuo pagrindu, kurio ji yra pareikšta, negali būti tenkinama.

48Ieškinio motyvai, jog atsakovai, turėdami tam teisę, nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, teismo vertinimu atmestini. Pagal įmonių bankroto įstatymą teisę inicijuoti bankroto procedūrą turi ir įmonės kreditoriai. Teismo vertinimu byloje minimi kreditorių reikalavimai 287 958,18 Lt sumai atsirado ir dėl pačių įmonės kreditorių ilgalaikio neveikimo, jiems laiku nesikreipus į teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą bendrovei. Įmonės akcininkai nematė būtinybės kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, nes iš bylos duomenų matyti, kad dar ir šiuo metu įmonėje yra turto už 567 582,02 Lt t.y. daugiau negu reikia atsiskaityti su kreditoriais, nuostolių dydis 287 958,18 Lt.

49Ieškinio motyvai, jog atsakovai nevykdė teisinės pareigos inicijuoti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą kasmet per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos, o tai rodo, kad akcininkai neteisėtai nesidomėjo įmonės veikla atmestini, kai nepagrįsti. Konstatavus, kad įmonės direktorium paskyrus J. B., pagal Akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnio 2, 3 d. teisinė pareiga šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą tenka bendrovės vadovui. Byloje ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad akcininkų tariamas nesidomėjimas įmonės veikla lėmė nuostolių įmonei, o tuo pačiu ir jos kreditoriams atsiradimą.

50Ieškovą atstovaujantis bankroto administratorius bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad jam nebuvo perduoti įmonės dokumentai ir antspaudas. Jeigu įmonės vadovas per bankroto byloje teismo nustatytą terminą neperduoda dokumentų, turi būti vykdomos priverstinės teismo nutarties įvykdymo priemonės, tačiau ši aplinkybė nesuteikia teisės reikalauti žalos atlyginimo iš įmonės akcininkų.

51Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas ieškinį atmeta kaip nepagrįstą ir neįrodytą (LR CPK 178 str.).

52Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais teismas

53n u s p r e n d ž i a:

54ieškinį atmesti.

55Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, sekretoriaujant Indrei... 2. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti ieškovui bankrutavusiai UAB... 3. Ieškovas teismui pateiktame ieškinyje nurodė, kad 2006 m. sausio 20 d. Kauno... 4. Pagal 2007-05-29 VSDFV Kauno skyriaus sudarytą, asmenų pas draudėją (UAB... 5. Pagal gautus iš VĮ Registrų centro UAB „Vasario leidykla" 1998-11-25 ir... 6. 2006-01-20 Kauno apygardos teismo nutartimi buvo nustatytas 30 dienų (nuo... 7. Esminis administratoriaus veiklos požymis, kad organizuodamas ir atlikdamas... 8. 2000 m. rugpjūčio 24 d. iš darbo atleidus O. J., kuri buvo paskirta laikinai... 9. Pagal CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 15 str. 2 d.,... 10. Akivaizdu, kad J. B. būdamas I. V. tėvu (II tomas b.1.26) ir norėdamas, kad... 11. V. M. (atleistas 2001-01-22) nuo 2001-01-22 neturėjo įgaliojimų veikti ir... 12. Po O. J. atleidimo direktoriumi nebuvo išrinktas J. B., o įmonės dokumentus... 13. Atsakovai 2007-12-05 įvykusiame teismo posėdyje pateikia dokumentą... 14. Kritiškai vertintinas 2008-02-06 įvykusiame teismo posėdyje pateiktas 2000... 15. Kritiškai vertintinas 2008-02-06 įvykusiame teismo posėdyje atsakovų... 16. panaikinti 2000 m. birželio 29 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį dėl... 17. Aukščiau paminėtos aplinkybės paneigia, kad J. B. pradėjo nuo 2000-08-25... 18. Teismo posėdyje 2007-10-18 T. V. prašė į bylos nagrinėjimą įtraukti J.... 19. Kadangi UAB „Vasario leidykla" negali įvykdyti prievolės 297 558,18 Lt... 20. Pagal formuojamą Aukščiausio teismo praktiką juridinio asmens dalyviui... 21. Juridinio asmens dalyvis elgiasi sąžiningai ar ne, būtina vertinti... 22. Ieškovas nurodo, kad atsakovai veikė nesąžiningai laikotarpyje ir po 2001... 23. Pagal įmonių bankroto įstatymo (2001 m..kovo 20 d. Nr. IX-216) 2 str. 9 d.... 24. Ieškovas nurodė, kad atsakovai nevykdė teisinės pareigos inicijuoti... 25. Teisių ir pareigų vienovė kyla ne iš valstybės valios, o iš pačių... 26. Pagal CK 2.45 str. įmonės akcininkai yra juridinio asmens dalyviai. Sujungti... 27. Pagal Finansinės atskaitomybės įstatymo 22 str. 1 d. balansas - finansinė... 28. Ieškovas nurodo, kad taiko prielaidą kad ilgalaikis turtas- 24 580,- Lt... 29. UAB „Vasario leidykla" bankroto byloje teismo patvirtinti reikalavimai 287... 30. Įvertinus įmonės turtą pagal dokumentus, gautus iš Kauno AVMI, kuriuos... 31. Įvertinus, kad 2000-01-01 UAB "Vasario leidykla" banko sąskaitose buvo AB SEB... 32. Kreditorių reikalavimai 287 958,18 Lt sumai yra tenkinami iš įmonės... 33. Pagal CK 6.279 str. bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui... 34. Dėl atsakovų neteisėto neveikimo padaryti nuostoliai UAB „Vasario... 35. Pagal CK 6.248 str. skolininko kaltė preziumuojama. Dalyviai yra kalti, nes... 36. Taikant deliktinę atsakomybę, netiesioginis priežastinis ryšys... 37. Nesikreipta dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Neinicijuotas akcininkų... 38. Atsakovų kaip UAB „Vasario leidykla" dalyvių, kurie buvo vienintelio ir... 39. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų... 40. Nagrinėjant bylą teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė,... 41. Atsakovai T. V. ir I. V. atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodė, kad UAB... 42. Atsakovė V. I. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė (3 t. b.l.... 43. Ieškinys atmestinas.... 44. Ieškovas ieškinio dalį dėl 287 958,18 Lt nuostolių priteisimo pagrindė... 45. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovui pareiškus ieškinį dėl uždarosios... 46. Teismas pažymi, kad byloje yra 2000 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Vasario... 47. Pagal Akcinių bendrovių įstatymą akcininkai neturi jokių turtinių... 48. Ieškinio motyvai, jog atsakovai, turėdami tam teisę, nepateikė pareiškimo... 49. Ieškinio motyvai, jog atsakovai nevykdė teisinės pareigos inicijuoti... 50. Ieškovą atstovaujantis bankroto administratorius bylos nagrinėjimo metu... 51. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu... 52. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais teismas... 53. n u s p r e n d ž i a:... 54. ieškinį atmesti.... 55. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apeliaciniu skundu...