Byla A-525-929-14
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tritho“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tritho“ skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tritho“ (toliau – ir UAB „Tritho“, pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–4), prašydamas panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra, atsakovas) 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. BR6 - 1931402 (toliau – ir Sprendimas) bei su patikslintu skundu (b. l. 72-75) prašydamas panaikinti agentūros 2013 m. gegužės 22 d. Sprendimą Nr. BR6 - 2090890 ir įpareigoti atsakovą išspręsti klausimą iš esmės - įpareigoti atsakovą išmokėti UAB „Tritho“ išmokas pagal pateiktą paraišką netaikant skundžiamame akte nurodytų sankcijų.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 29 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

7Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (b. l. 107-110), kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

8Pareiškėjas UAB “Tritho” 2014m. kovo 3d. pateikė prašymą dėl apeliacinio skundo atsisakymo (b. l. 130), kuriame nurodo, kad atsisako apeliacinio skundo.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10II.

11Atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas. Apeliacinis procesas nutrauktinas.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę skundo atsisakyti iki teismo posėdžio pradžios, jeigu byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jeigu byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Apelianto pareiškimas raštu arba elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, kuriuo atsisakoma apeliacinio skundo, pridedamas prie bylos (elektroninės bylos). To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje numatytu atveju, jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, teismas nutartimi apeliacinį procesą nutraukia. Apie apeliacinio skundo atsisakymą teismas informuoja apeliacinio proceso dalyvius. Apeliacinio skundo atsisakęs asmuo pakartotinai jį paduoti neturi teisės (132 str. 3 d.).

13Pareiškėjas UAB “Tritho” 2014 m. kovo 3 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą dėl skundo atsisakymo (b. l. 130), kuriame nurodė, kad sutinkamai su ABTĮ 132 straipsniu atsisako savo apeliacinio skundo, nurodė, kad jam žinomos apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės. Nors pareiškėjo pateiktas procesinis dokumentas pavadintas prašymu dėl skundo atsisakymo, įvertinus jo turinį, darytina išvada, jog pareiškėjas siekia atsisakyti apeliacinio skundo.

14Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad atsisakymas nuo apeliacinio skundo pateiktas iki teismo posėdžio pradžios, atitinka ABTĮ reikalavimus, prašyme nurodyta, jog pareiškėjui žinomos atsisakymo nuo apeliacinio skundo pasekmės, pirmosios instancijos teismo sprendimo kiti proceso dalyviai neskundė, atsisakymas nuo apeliacinio skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, kliūčių, dėl kurių pareiškėjo prašymas negalėtų būti patenkintas, nėra, pareiškėjo prašymą dėl apeliacinio skundo atsisakymo priima ir apeliacinį procesą pagal pareiškėjo apeliacinį skundą šioje administracinėje byloje nutraukia (ABTĮ 132 str. 1 ir 2 d.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

16Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės “Tritho” atsisakymą nuo apeliacinio skundo priimti.

17Apeliacinį procesą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės “Tritho” apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 29 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės “Tritho” skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai