Byla B2-1392-866/2020
Dėl ir plano įvykdymo bei restruktūrizavimo bylos užbaigimo klausimas sprendžiamas vadovaujantis ĮRĮ

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka restruktūrizuojamos UAB „Toleita“ byloje išnagrinėjusi restruktūrizavimo administratoriaus UAB „Stinkoma“ prašymą baigti restruktūrizavimo bylą,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 27 d. nutartimi, UAB „Toleita“ iškelta restruktūrizavimo byla supaprastinta tvarka, patvirtinant restruktūrizavimo planą. Ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartimi palikta nepakeista.

3Ta pačia nutartimi, patvirtintas restruktūrizavimo planas, kuriam pritarta 2015 m. lapkričio 20 d. kreditorių susirinkime, trejų metų laikotarpiui, t. y. iki 2018 metų kovo mėnesio.

42016 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, kurie patikslinti 2017 m. sausio 2 d. nutartimi.

5Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 20 d. nutartimi, nutarta pratęsti RUAB „Toleita“ restruktūrizavimo trukmę vieneriems metams.

6Restruktūrizavimo administratorius pateikė prašymą baigti restruktūrizavimo bylą atsižvelgiant į tai, kad visi plane numatyti veiksmai buvo atlikti, kreditoriniai reikalavimai padengti pilna apimtimi, laikantis restruktūrizavimo plano, administravimo išlaidos padengtos.

7Nurodė, kad administratorius parengė restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą (galutinę restruktūrizavimo ataskaitą), kuris 2020 m. kovo 9 d. buvo pasirašytas restruktūrizavimo administratoriaus, įmonės vadovo, akcininkų įgalioto asmens, bei kreditorių susirinkimo primininko.

8Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados.

9Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) 29 straipsnyje nustatyta, kad įgyvendinus restruktūrizavimo planą, įmonės valdymo organas ir restruktūrizavimo administratorius per 10 darbo dienų nuo dienos, kai buvo atliktas paskutinis restruktūrizavimo plane nustatytas mokėjimas kreditoriams, parengia restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą. Šį aktą pasirašo įmonės valdymo organas, restruktūrizavimo administratorius, įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima sprendimą patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą.

10Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ) iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo numatytas išimtis (JANĮ 155 straipsnio 1 dalis).

11Atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo procesas buvo pradėtas ir vykdomas vadovaujantis ĮRĮ, todėl ir plano įvykdymo bei restruktūrizavimo bylos užbaigimo klausimas sprendžiamas vadovaujantis ĮRĮ.

12Nagrinėjamu atveju, restruktūrizavimo administratorius pateikė visus duomenis reikalingus klausimui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos užbaigimo, tame tarpe restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą (galutinę restruktūrizavimo ataskaitą).

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei vadovaujantis ĮRĮ 29 straipsniu teismas prašymą dėl restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto (galutinės restruktūrizavimo ataskaitos) patvirtinimo ir restruktūrizavimo bylos užbaigimo tenkinamas.

14Nuo teismo sprendimo patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą dienos įsiteisėjimo dienos įmonė netenka restruktūrizuojamos įmonės statuso. Restruktūrizuojamos įmonės statuso netekimo data yra Juridinių asmenų registro duomuo (ĮRĮ 29 straipsnio 4 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 29 straipsniu, CPK 259 straipsniu,

Nutarė

16patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti UAB „Toleita“, į. k. 225145710, restruktūrizavimo bylą.

17Apie teismo sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą restruktūrizavimo administratorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo pranešti ĮRĮ 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

18Priimtą sprendimą išsiųsti įmonei, nemokumo administratoriui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

19Įsiteisėjusį teismo sprendimą išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 27 d. nutartimi, UAB „Toleita“... 3. Ta pačia nutartimi, patvirtintas restruktūrizavimo planas, kuriam pritarta... 4. 2016 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai,... 5. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 20 d. nutartimi, nutarta pratęsti RUAB... 6. Restruktūrizavimo administratorius pateikė prašymą baigti... 7. Nurodė, kad administratorius parengė restruktūrizavimo plano įgyvendinimo... 8. Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados. ... 9. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) 29 straipsnyje nustatyta,... 10. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymui... 11. Atsižvelgiant į tai, kad restruktūrizavimo procesas buvo pradėtas ir... 12. Nagrinėjamu atveju, restruktūrizavimo administratorius pateikė visus... 13. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei vadovaujantis ĮRĮ 29 straipsniu... 14. Nuo teismo sprendimo patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą... 15. Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 29 straipsniu,... 16. patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti UAB... 17. Apie teismo sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą... 18. Priimtą sprendimą išsiųsti įmonei, nemokumo administratoriui ir Audito,... 19. Įsiteisėjusį teismo sprendimą išsiųsti Juridinių asmenų registro... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...