Byla 2-150-368/2007
Dėl sandoriu pripažinimo niekiniais ir negaliojanciais, n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teisejas Egidijus Mockevicius, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo bankrutuojancios UAB ,,Sibrila” atstovui Sergej Kononenko, ieškovo AB ,,VST“ atstovui advokatui Daliui Baranauskui, atsakovo UAB ,,Vaivorykšte” ir treciojo asmens AB ,,Šiauliu lyra“ atstovams Anridui Vinkleriui ir advokatui Vygantui Barkauskui, viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovu bankrutuojancios UAB ,,Sibrila”, AB ,,VST” ir UAB ,,Krygeris ir partneriai” ieškini atsakovui UAB ,,Vaivorykšte”, tretiesiems asmenims AB ,,Šiauliu lyra“, Šiauliu apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai, VSDFV Šiauliu skyriui del sandoriu pripažinimo niekiniais ir negaliojanciais, n u s t a t e :

2Teismo posedžio metu šalys pateike 2007 m. balandžio 19 d. taikos sutarti, prašo ja patvirtinti ir nurodo, kad susitarimo salygos juos tenkina, bylos nutraukimo pasekmes jiems žinomos.

3Prašymas tenkintinas, taikos sutartis patvirtintina ir byla nutrauktina.

4Istatymas numato šaliu teise užbaigti byla taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje (LR CPK 140 str. 3 d.). Teismui pateikta taikos sutartis išreiškia šaliu valia taikiai išspresti kilusi šioje byloje ginca, neprieštarauja imperatyvioms istatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todel patvirtintina (LR CK 6.983 str., LR CPK 42 str. 2 d.). Šalys nurode, jog yra susipažinusios su taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir civilines bylos nutraukimo teisinemis pasekmemis (LR CPK 294 str. 2 d.). Šalims susitarus taikiai užbaigti ginca ir teismui patvirtinus taikos sutarti, civiline byla nutrauktina ir panaikintinos Šiauliu apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones – draudimas atlikti bet kokius veiksmus ir priimti bet kokius sprendimus, susijusius su bankrutuojanciai UAB ,,Sibrila” nuosavybes teise priklausancio turto, esancio Kauno g. 17, Šiauliu m., pardavimu ir perleidimu (LR CPK 140 str. 3 d., 150 str., 293 str. 5 p.).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 150 str., 290 str., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

6Patvirtinti 2007 m. balandžio 19 d. taikos sutarti tarp ieškovu akcines bendroves ,,VST”, uždarosios akcines bendroves ,,Krygeris ir partneriai”, bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves ,,Sibrila” ir atsakovo uždarosios akcines bendroves ,,Vaivorykšte” bei treciojo asmens akcines bendroves ,,Šiauliu lyra“, pagal kuria šalys susitaria: 1. Akcine bendrove „VST“ civilineje byloje Nr. 2-150-368/2007 atsisako reikalauti:

71.1. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarti, sudaryta tarp UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Vaivorykšte“ mesos perdirbimo filialo;

81.2. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio 2005 m. sausio 5 d. sandori del 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarties pakeitimo;

91.3. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d. skolos perkelimo sutarti;

101.4. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d. paskolos sutarties pakeitimo sutarti;

111.5. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio ikeitimo sandori, kuriuo 2005 m. rugpjucio 11 d. hipotekos lakštu buvo ikeistas UAB „Sibrila“ turtas ir turtines teises, prievoliu kreditoriui UAB „Vaivorykšte“, atsiradusiu 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarties pagrindu ivykdymui užtikrinti.

121.6. Pripažinti niekiniais ir negaliojanciais ab initio dabar ar ateityje 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarties pakeitimus, papildymus, 2005-08-11 hipotekos lakšta ( - ), 2005-09-27 hipotekos lakšta ( - ), 2005-07-18 UAB „Vaivorykšte“ pakartotinio visuotinio akcininku susirinkimo nutarimus, Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2006 m. sausio 31 d. nutarti, Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2006 m. balandžio 7 d. nutarti, 2006-09-30 skolu suderinimo akta, vykdomaji rašta Nr. 2L-251-2006, UAB „Vaivorykšte“ reorganizacijos bei 2005-07-27 UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Sibrila“ turto, teisiu ir pareigu perdavimo-priemimo akta bei visu jo priedu bei bet kokiu kitu su UAB „Vaivorykšte“ reorganizavimu ir UAB „Sibrila“ isteigimu susijusiu veiksmu, nutarimu, sandoriu, o taip pat bet kokiu kitu iki bankroto bylos iškelimo UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Sibrila“ sudarytu sandoriu.

132. Uždaroji akcine bendrove „Krygeris ir partneriai“ civilineje byloje Nr. 2-150-368/2007 atsisako reikalauti:

142.1. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarti, sudaryta tarp UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Vaivorykšte“ mesos perdirbimo filialo;

152.2. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio 2005 m. sausio 5 d. sandori del 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarties pakeitimo;

162.3. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d. skolos perkelimo sutarti;

172.4. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d. paskolos sutarties pakeitimo sutarti;

182.5. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio ikeitimo sandori, kuriuo 2005 m. rugpjucio 11 d. hipotekos lakštu buvo ikeistas UAB „Sibrila“ turtas ir turtines teises, prievoliu kreditoriui UAB „Vaivorykšte“, atsiradusiu 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarties pagrindu ivykdymui užtikrinti.

192.6. Pripažinti niekiniais ir negaliojanciais ab initio dabar ar ateityje 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarties pakeitimus, papildymus, 2005-08-11 hipotekos lakšta ( - ), 2005-09-27 hipotekos lakšta ( - ), 2005-07-18 UAB „Vaivorykšte“ pakartotinio visuotinio akcininku susirinkimo nutarimus, Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2006 m. sausio 31 d. nutarti, Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2006 m. balandžio 7 d. nutarti, 2006-09-30 skolu suderinimo akta, vykdomaji rašta Nr. 2L-251-2006, UAB „Vaivorykšte“ reorganizacijos bei 2005-07-27 UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Sibrila“ turto, teisiu ir pareigu perdavimo-priemimo akta bei visu jo priedu bei bet kokiu kitu su UAB „Vaivorykšte“ reorganizavimu ir UAB „Sibrila“ isteigimu susijusiu veiksmu, nutarimu, sandoriu, o taip pat bet kokiu kitu iki bankroto bylos iškelimo UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Sibrila“ sudarytu sandoriu.

203. Bankrutuojanti uždaroji akcine bendrove „Sibrila“ civilineje byloje Nr. 2-150-368/2007 atsisako reikalauti:

213.1. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarti, sudaryta tarp UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Vaivorykšte“ mesos perdirbimo filialo;

223.2. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio 2005 m. sausio 5 d. sandori del 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarties pakeitimo;

233.3. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d. skolos perkelimo sutarti;

243.4. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d. paskolos sutarties pakeitimo sutarti;

253.5. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio ikeitimo sandori, kuriuo 2005 m. rugpjucio 11 d. hipotekos lakštu buvo ikeistas UAB „Sibrila“ turtas ir turtines teises, prievoliu kreditoriui UAB „Vaivorykšte“, atsiradusiu 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarties pagrindu ivykdymui užtikrinti.

263.6. Pripažinti niekiniais ir negaliojanciais ab initio dabar ar ateityje 2004 m. spalio 7 d. paskolos sutarties pakeitimus, papildymus, 2005-08-11 hipotekos lakšta ( - ), 2005-09-27 hipotekos lakšta ( - ), 2005-07-18 UAB „Vaivorykšte“ pakartotinio visuotinio akcininku susirinkimo nutarimus, Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2006 m. sausio 31 d. nutarti, Šiauliu miesto apylinkes teismo hipotekos skyriaus 2006 m. balandžio 7 d. nutarti, 2006-09-30 skolu suderinimo akta, vykdomaji rašta Nr. 2L-251-2006, UAB „Vaivorykšte“ reorganizacijos bei 2005-07-27 UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Sibrila“ turto, teisiu ir pareigu perdavimo-priemimo akta bei visu jo priedu bei bet kokiu kitu su UAB „Vaivorykšte“ reorganizavimu ir UAB „Sibrila“ isteigimu susijusiu veiksmu, nutarimu, sandoriu, o taip pat bet kokiu kitu iki bankroto bylos iškelimo UAB „Vaivorykšte“ ir UAB „Sibrila“ sudarytu sandoriu.

274. Akcine bendrove „VST“ ir uždaroji akcine bendrove „Krygeris ir partneriai“ pareiškia, kad neturi ir ateityje netures jokiu pretenziju del šios Sutarties 1-3 punktuose nurodytu sandoriu, veiksmu, nutarimu ir pan. galiojimo ar pripažinimo neteisetais.

285. Uždaroji akcine bendrove „Vaivorykšte“ pareiškia, kad neturi ir ateityje netures jokiu pretenziju nei Ieškovui1, nei Ieškovui2 del šios civilines bylos inicijavimo bei nagrinejimo, ir atsisako teises reikalauti iš Ieškovo1 ir/ar Ieškovo2 bet kokiu nuostoliu, atsiradusiu del šios civilines bylos inicijavimo bei nagrinejimo, atlyginimo.

296. Bankrutuojanti uždaroji akcine bendrove „Sibrila“ pareiškia, kad neturi ir ateityje netures jokiu pretenziju nei Ieškovui1, nei Ieškovui2, nei Atsakovui del šios civilines bylos inicijavimo bei nagrinejimo, ir atsisako teises reikalauti iš Ieškovo1 ir/ar Ieškovo2 bet kokiu nuostoliu, atsiradusiu del šios civilines bylos inicijavimo bei nagrinejimo, atlyginimo.

307. Akcine bendrove „Šiauliu lyra“ pareiškia, kad neturi ir ateityje netures jokiu pretenziju nei Ieškovui1, nei Ieškovui2 del šios civilines bylos inicijavimo bei nagrinejimo, ir atsisako teises reikalauti iš Ieškovo1 ir/ar Ieškovo2 bet kokiu nuostoliu, atsiradusiu del šios civilines bylos inicijavimo bei nagrinejimo, atlyginimo.

318. Ieškovas1 ir Ieškovas2 nereikalauja iš Ieškovo3 ir Atsakovo jokiu bylinejimosi išlaidu ar kitokiu nuostoliu atlyginimo.

329. Ieškovas3, Atsakovas ir Suinteresuotasis asmuo nereikalauja iš Ieškovo1 ir Ieškovo2 jokiu bylinejimosi išlaidu ar kitokiu nuostoliu atlyginimo.

3310. Šalys susitaria, kad valstybes patirtas išlaidas susijusias su bylos nagrinejimu (LR CPK 88 str. – pašto išlaidos ir kt.), apmoka Ieškovas3 (bankrutuojanti UAB „Sibrila“).

3411. Šalys isipareigoja nedaryti kliuciu del teismo nutarties, kuria bus tvirtinama ši Taikos sutartis isiteisejimo, o jeigu kuri iš susitarianciu Šaliu pažeis ši isipareigojima, tai privales sumoketi kitoms Šalims po 5 000 litu bauda.

3512. Šalims Taikos sutarties sudarymo, pasirašymo ir vykdymo salygos yra aiškios ir suprantamos. Šalims LR CPK 42, 293, 294 straipsniu turinys, bylos nutraukimo pasekmes žinomos ir suprantamos. Taikos sutarties salygos išreiškia tikraja jos šaliu valia, neprieštarauja imperatyvioms istatymu normoms ar viešam interesui.

3613. Ši sutartis isigalioja nuo Šiauliu apygardos teismo nutarties, kuria patvirtinama ši sutartis, isiteisejimo momento.

37Civiline byla Nr. 2-150-368/2007 nutraukti.

38Panaikinti Šiauliu apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones – draudima atlikti bet kokius veiksmus ir priimti bet kokius sprendimus, susijusius su bankrutuojanciai UAB ,,Sibrila” nuosavybes teise priklausancio turto, esancio Kauno g. 17, Šiauliu m., pardavimu ir perleidimu.

39Šios nutarties nuoraša išsiusti Centrinei hipotekos istaigai.

40Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiauliu apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teisejas Egidijus... 2. Teismo posedžio metu šalys pateike 2007 m. balandžio 19 d. taikos sutarti,... 3. Prašymas tenkintinas, taikos sutartis patvirtintina ir byla nutrauktina.... 4. Istatymas numato šaliu teise užbaigti byla taikos sutartimi bet kurioje... 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d.,... 6. Patvirtinti 2007 m. balandžio 19 d. taikos sutarti tarp ieškovu akcines... 7. 1.1. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2004 m. spalio 7 d.... 8. 1.2. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio 2005 m. sausio 5 d.... 9. 1.3. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d. skolos... 10. 1.4. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d.... 11. 1.5. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio ikeitimo sandori, kuriuo... 12. 1.6. Pripažinti niekiniais ir negaliojanciais ab initio dabar ar ateityje 2004... 13. 2. Uždaroji akcine bendrove „Krygeris ir partneriai“ civilineje byloje Nr.... 14. 2.1. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2004 m. spalio 7 d.... 15. 2.2. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio 2005 m. sausio 5 d.... 16. 2.3. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d. skolos... 17. 2.4. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d.... 18. 2.5. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio ikeitimo sandori, kuriuo... 19. 2.6. Pripažinti niekiniais ir negaliojanciais ab initio dabar ar ateityje 2004... 20. 3. Bankrutuojanti uždaroji akcine bendrove „Sibrila“ civilineje byloje Nr.... 21. 3.1. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2004 m. spalio 7 d.... 22. 3.2. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio 2005 m. sausio 5 d.... 23. 3.3. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d. skolos... 24. 3.4. pripažinti niekine ir negaliojancia ab initio 2005 m. liepos 29 d.... 25. 3.5. pripažinti niekiniu ir negaliojanciu ab initio ikeitimo sandori, kuriuo... 26. 3.6. Pripažinti niekiniais ir negaliojanciais ab initio dabar ar ateityje 2004... 27. 4. Akcine bendrove „VST“ ir uždaroji akcine bendrove „Krygeris ir... 28. 5. Uždaroji akcine bendrove „Vaivorykšte“ pareiškia, kad neturi ir... 29. 6. Bankrutuojanti uždaroji akcine bendrove „Sibrila“ pareiškia, kad... 30. 7. Akcine bendrove „Šiauliu lyra“ pareiškia, kad neturi ir ateityje... 31. 8. Ieškovas1 ir Ieškovas2 nereikalauja iš Ieškovo3 ir Atsakovo jokiu... 32. 9. Ieškovas3, Atsakovas ir Suinteresuotasis asmuo nereikalauja iš Ieškovo1... 33. 10. Šalys susitaria, kad valstybes patirtas išlaidas susijusias su bylos... 34. 11. Šalys isipareigoja nedaryti kliuciu del teismo nutarties, kuria bus... 35. 12. Šalims Taikos sutarties sudarymo, pasirašymo ir vykdymo salygos yra... 36. 13. Ši sutartis isigalioja nuo Šiauliu apygardos teismo nutarties, kuria... 37. Civiline byla Nr. 2-150-368/2007 nutraukti.... 38. Panaikinti Šiauliu apygardos teismo 2006 m. gruodžio 13 d. nutartimi taikytas... 39. Šios nutarties nuoraša išsiusti Centrinei hipotekos istaigai.... 40. Nutartis per 7 dienas gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...