Byla 2-1190-368/2011
Dėl 2011-08-05 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo bankrutavusios Gyto Milašiaus įmonės „Saulėtekis“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Tytus“ skundą suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai Gyto Milašiaus įmonei „Saulėtekis“ ir akcinei bendrovei (toliau AB) DnB NORD bankas dėl 2011-08-05 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas bankrutavusios Gyto Milašiaus įmonės „Saulėtekis“ bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ prašo panaikinti šios įmonės 2011-05-08 pirmojo kreditorių susirinkimo protokolinius nutarimus Nr. 5 ir Nr. 6. Nurodo, kad šiais nutarimais atitinkamai buvo nustatytas 6000,00 Lt atlyginimas bankroto administratoriui už visą laikotarpį ir patvirtinta 10 000,00 Lt dydžio suma administravimo išlaidų apmokėjimui nustatant, kad šios sumos pirmoje eilėje turi būti mokamos iš lėšų gautų pardavus neįkeistą turtą, išieškotų debitorinių skolų ir iš patalpų nuomos gautų pajamų. Bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ nuomone, šie kreditorių susirinkimo nutarimai yra nepagrįsti ir neteisėti, nes LR įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 36 straipsnio 1 dalies nuostatos reglamentuoja, kad įmonės bankroto administravimo išlaidos turi būti mokamos iš bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų), o ne tokia tvarka, kaip tai nustatė kreditorių susirinkimas. Be to, kreditorių susirinkimas neturėjo teisės mažinti administravimo išlaidų sąmatos, nes Šiaulių apygardos teismas 2011-05-26 nutartimi bankroto byloje Nr. B2-834-368/2011 buvo nustatęs 14 720,00 Lt dydžio kasmėnesinę administravimo išlaidų sąmatą, todėl minėtais nutarimais atitinkamai nustačius tik 6 000,00 Lt dydžio atlyginimą bankroto administratoriui ir administravimo išlaidų sumą sumažinus iki 10000,00 Lt, bankroto administratoriui nesudaroma sąlygų ir galimybių sklandžiai atlikti administravimo procedūras, trikdoma bankroto bylos eiga, pažeidžiama administratoriaus bei kreditorių interesų pusiausvyra.

3Suinteresuotasis asmuo AB DnB NORD bankas prašo atmesti bankrutavusios Gyto Milašiaus įmonės „Saulėtekis“ bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ skundą dėl 2011-08-05 kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Nurodo, kad pagal ĮBĮ 36 straipsnio 1, 3, 5 dalis akivaizdu, jog įstatyme įtvirtinta taisyklė, kad administravimo išlaidos turi būti mokamos iš bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų nenumato draudimo kreditorių susirinkimui nutarti, iš kokių lėšų pirmiausia bus dengiamos administravimo išlaidos. Teigia, kad skiriant išlaidas administruoti, turi būti atsižvelgiama į faktiškai reikalingų ir patirtų išlaidų dydį, o teismo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra preliminaraus pobūdžio, nes tik kreditorių susirinkimui įstatymas suteikia teisę patvirtinti galutinę administravimo išlaidų sąmatą. Laiko, kad patvirtinta 10 000,00 Lt administravimo išlaidų sąmata ir 6 000,00 Lt atlyginimas bankroto administratoriui, įvertinus byloje turėtas administravimo išlaidas ir įdėtas darbo sąnaudas, nėra per maži.

4Skundas atmestinas.

5Bankroto byla Gyto Milašiaus įmonei „Saulėtekis“ iškelta Šiaulių apygardos teismo 2011-04-27 nutartimi, o 2011-08-23 nutartimi ši įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduota (37–38 b. l.). Teismas laiko nepagrįstais pareiškėjo argumentus dėl šios įmonės 2011-05-08 pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 5 ir Nr. 6 nepagrįstumo teigiant, kad šiais nutarimais atitinkamai buvo nustatytas 6 000,00 Lt atlyginimas bankroto administratoriui už visą laikotarpį ir patvirtinta 10 000,00 Lt dydžio suma administravimo išlaidų apmokėjimui šias sumos pirmoje eilėje mokant iš lėšų gautų pardavus neįkeistą turtą, išieškotų debitorinių skolų, bei iš patalpų nuomos gautų pajamų (7–10 b. l.), nes iš ĮBĮ 36 straipsnio 1, 3, 5 dalių nuostatų akivaizdu, jog įstatyme įtvirtinta taisyklė, kad administravimo išlaidos turi būti mokamos iš bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų, nenumato draudimo kreditorių susirinkimui nutarti, iš kokių lėšų pirmiausia bus dengiamos administravimo išlaidos. Pareiškėjo teiginiai, kad kreditorių susirinkimas neturėjo teisės mažinti administravimo išlaidų sąmatos, nes Šiaulių apygardos teismas 2011-05-26 nutartimi bankroto byloje Nr. B2-834-368/2011 buvo nustatęs 14 720,00 Lt dydžio kasmėnesinę administravimo išlaidų sąmatą, todėl minėtais nutarimais atitinkamai administratoriui nustačius tik 6 000,00 Lt dydžio atlyginimą bankroto administratoriui ir administravimo išlaidų sumą sumažinus iki 10 000,00 Lt bankroto administratoriui nesudaroma sąlygų ir galimybių sklandžiai atlikti administravimo procedūras, trikdoma bankroto bylos eiga, pažeidžiama administratoriaus bei kreditorių interesų pusiausvyra, yra visiškai nepagrįsti, nes skiriant išlaidas administruoti turi būti atsižvelgiama į faktiškai reikalingų ir patirtų išlaidų dydį, o teismo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra preliminaraus pobūdžio, nes tik kreditorių susirinkimui įstatymas suteikia teisę patvirtinti galutinę administravimo išlaidų sąmatą, nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 5, 9 p.). Analogiška teismų praktika suformuluota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010-11-30 nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-486/2010, „Teismų praktika“ Nr. 34).

6Pažymėtina, kad pareiškėjui reiškiant nepasitenkinimą darbu ar darbo užmokesčio dydžiu atliekant bankroto administratoriaus pareigas kreditorių susirinkimas turi teisę svarstyti klausimą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 str.).

7Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

8Pareiškėjo bankrutavusios Gyto Milašiaus įmonės „Saulėtekis“ bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ skundą atmesti.

9Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai