Byla 2-34-393/2012
Dėl įpareigojimo pasirašyti žemės sklypų kadastrinių duomenų dokumentuose

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei, dalyvaujant ieškovams P. J. J., J. C., jų atstovui advokatui Vytautui Tučkui, atsakovo A. J. atstovui advokato padėjėjui Martynui Vilčinskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą, pagal ieškovų P. J. J. J. C., S. V., D. V. J. ieškinį atsakovui A. J., trečiajam asmeniui V. J. dėl įpareigojimo pasirašyti žemės sklypų kadastrinių duomenų dokumentuose,

3Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovai ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą A. J., a.k. ( - ) pasirašyti: 8,5500 ha žemės sklypo 2010-10-08 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte Nr. 1 ir 8,5500 ha žemės sklypo plane ir 6,4603 ha žemės sklypo 2010-10-08 žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte Nr. 1 ir 6,4603 ha žemės sklypo plane. Priteisti geodezinių planų rengimo išlaidas.

5Ieškovas Pranas J. J. paaiškino, kad sunkiai sekėsi gauti dokumentus, sunkiai išdavė sąlygas, tam reikėjo geodezinio plano. Ieškovas nori statyti namą ir architektas neduoda leidimo statyti, todėl prašo įpareigoti atsakovą pasirašyti žemės sklypų ribų paženklinimo aktuose.

6Ieškovė J. C. paaiškino, kad jie nori tik parašo, kad geodezinį planą galėtų pasidaryti. Turi sprendimus, kad priklauso visiems po 4 ha. Ji veiklos nevykdo, nes sklype yra tik pieva.

7Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Atsakovo atstovas paaiškino, kad jo atstovaujamasis neprieštarauja, kad būtų atlikti kadastriniai matavimai, tačiau jie neturi prieštarauti įstatymams ir sutarčiai dėl naudojimosi tvarkos nustatymo. Atsakovui sumažinamas žemės plotas. Patys kadastriniai matavimai prieštarauja Saugomų teritorijų įstatymui valstybiniuose draustiniuose negalima dalinti dalimis, išskyrus kai keičiamos gretimų sklypų ribos, šiuo atveju taip nedaroma, sklypas jau suformuotas. Ieškinį prašo atmesti ir priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškinys atmestinas. Teisėja tokią išvadą daro dėl sekančių aplinkybių.

9Byloje nustatyta, kad P. J. J., J. C., S. V., D. V. J., A. J., V. J. bendros dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis Lazdijų rajono savivaldybės, ( - ) kaime, kurio bendras plotas 21,8500 ha. 2008-06-10 buvo sudaryta sutartis dėl turimos bendros dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo. Sutartyje nurodyta, kad A. J. naudosis 468/2185 dalimis žemės sklypo, kurios plane dėl naudojimosi tvarkos nustatymo pažymėtos:12-1-7; D. V. J. naudosis 403/2185 dalimis žemės sklypo, kurios plane dėl naudojimosi tvarkos nustatymo pažymėtos 126-1-5; S. V. naudosis 72/2185 dalimis žemės sklypo, kurios plane dėl naudojimosi tvarkos nustatymo pažymėtos 126-1-6; P. J. J. naudosis 403/2185 dalimis žemės sklypo, kurios plane dėl naudojimosi tvarkos nustatymo pažymėtos 126-1-1 ir 126-1-4; J. C. naudosis 371/2185 dalimis žemės sklypo kurios plane dėl naudojimosi tvarkos nustatymo pažymėtos 126-1-2 ir 126-1-3, V. J. naudosis 468/2185 dalimis žemės sklypo, kurios plane dėl naudojimosi tvarkos nustatymo pažymėtos 126-1-8. Sutartyje taip pat nurodyta, kad kiekvienas žemės sklypo bendraturtis pilnai disponuoja jiems nuosavybės teise priklausančiomis dalimis, jas parduoda, dovanoja, maino, įkeičia ar kitaip perleidžia, kainas ir visas kitas sąlygas nustatant savo nuožiūra, be atskiro kito bendraturčio sutikimo. Taip pat sutartyje nurodyta, kad ji turi būti įregistruota VĮ Registrų centre. Bendru ieškovų susitarimu buvo užsakyti ir atlikti viso sklypo kadastriniai matavimai ir parengti kadastrinių matavimų planai. Atlikus kadastrinius matavimus, atsakovui ir ieškovams nuosavybės teise priklausantis sklypas buvo padalintas į 5 sklypus kurių plotai yra: 8,5500 ha, 6,4603 ha, 4,0895 ha, 2,4710 ha ir 0,2792 ha ir buvo parengtos 5-ių žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos ir žemės sklypų planai be atsakovo sutikimo. Buvo suformuoti atskiri žemės sklypai be atsakovo sutikimo ir tuo buvo pažeista bendrasavininkių sudaryta 2008-06-10 sutartis dėl žemės naudojimosi tvarkos.

10Ieškovai prašo įpareigoti atsakovą pasirašyti ant žemės sklypų, kurie yra formuojami ant P. J. J. ir V. J. naudojamos žemės, kuri yra naudojama pagal 2008-06-10 sudarytą sutartį. Apie savo planus daryti žemės sklypo matavimus bei sklypų atidalijimą ieškovai atsakovo neinformavo. Atsakovui nebuvo galimybės pasirinkti darbų vykdytoją ir kartu darbų kainą.

11Žemės sklypo, kaip nekilnojamojo daikto naudojimosi tvarkos nustatymas yra vienas iš bendraturčių bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdų (CK 4.81 str. 1 d.). Bendrosios dalinės nuosavybės teise turima, žemė, kaip ir bet kuris kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektas, valdoma, ja naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (CK 4.75 str.1 d.), žemės sklypo naudojimosi tvarka tai pat nustatoma bendraturčių tarpusavio susitarimu. Teisėtas bendraturčių susitarimas turi šalims įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), o jo pakeitimai galimi tik esant įstatymuose ar susitarime nustatytiems pagrindams. Tokia praktika yra formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-07 nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2007. Bendraturčiai turėtų išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto valdymo ir nesiekti savo interesų apsaugos kitų bendraturčių suvaržymo sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2009). Tik bendraturčiams nesusitarus, naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka nustatoma ginčą sprendžiant teisme. Todėl darytina išvada, kad ieškovai kreiptis į teismą šiuo ieškiniu neturėjo jokio pagrindo, nes žemės sklypo naudojimosi tvarka yra nustatyta 2008-06-10 šalių sudaryta sutartimi dėl naudojimosi tvarkos nustatymo. Šia sutartimi buvo siekiama nustatyti naudojimosi tvarką, ji buvo sudaryta visų bendrasavininkių gera valia ir pagal sutarties reikalavimus ji buvo įregistruota VĮ Registrų centre.

12Ieškovų nurodoma aplinkybė, kad pateikiamuose 8,5500 ha ir 6,4603 ha žemės sklypų kadastrinių matavimų bylose yra Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus žemės sklypų kadastro duomenų tikrinimo kameraliai aktai, kuriuose nurodomi sklypų kadastro duomenų trūkumai. Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialo 2010-12-07 išvadoje Nr.: (2.82) IŠ-280 dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos nurodoma žemės sklypo (5,5500m2) ribos neatitinka gretimo sklypo kadastrinis Nr. ( - ) Nekilnojamojo turto registre įregistruoto ir kadastro žemėlapyje pažymėto žemės sklypų ribų. Šiuo metu parengti sklypų kadastriniai duomenys atitinka faktiniams sklypų duomenims ir su gretimybėmis ribos nesikeičia. Tai patvirtina planuose esantys Lazdijų, Druskininkų žemėtvarkos skyriaus vyr. specialisto patikrinimo 2001-03-08 žyma. Planas 2010-10-08 suderintas su Veisiejų regioninio parko direkcija. Tačiau tai nėra pagrindas įpareigoti atsakovą pasirašyti 8,5500 ha žemės sklypo 2010-10-08 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte Nr. 1 ir 8,5500 ha žemės sklypo plane ir 6,4603 ha žemės sklypo 2010-10-08 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte Nr. 1 ir 6,4603 ha žemės sklypo plane, bei priteisti geodezinių planų rengimo išlaidas, kadangi ieškovai veikia prieštaringai šalių sudarytai 2008-06-10 sutarčiai dėl naudojimosi tvarkos nustatymo ir įstatymo reikalavimams, nes CK 4.75 str., nurodo, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, naudojamas ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Ieškovai neturi jokio teisinio pagrindo kreiptis į teismą, šalių sutartis dėl naudojimosi tvarkos nepanaikinta, nėra jokio nesutarimo dėl bendrosios nuosavybės teise valdomo sklypo naudojimo tvarkos, šalys yra sudarę sutartį dėl žemės sklypo naudojimo, valdymo ir disponavimo.

13Kadangi ieškinys atmetamas, tai remdamasi CPK 93 str. 1 dalimi ir 98 str., teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę paslaugą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 8.2p., 8.18 p. ir atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, į advokato padėjėjo darbo laiko sąnaudas, buvo penki teismo posėdžiai, rašytas atsiliepimas į ieškinį, teisėja sprendžia priteisti atsakovui iš ieškovų advokato padėjėjo atstovavimo išlaidų pagal pridėtus kvitus ir sąskaitas (b.l. 74, 75, 119, 120, 126, 127) 2000 ( du tūkstančiai) litų. Taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos už teismo dokumentų siuntimą 54,10 (penkiasdešimt keturi litai 10 ct ) valstybei (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.) .

14Remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 230 str., 265 str., 268 str. ir 270 str. teisėja

Nutarė

15Ieškinį atmesti.

16Priteisti solidariai iš ieškovų P.J. J., J. C., S. V., D. V. J. 2000 (du tūkstančius ) litų atstovavimo išlaidų atsakovui A. J. ir 54,10 (penkiasdešimt keturis litus 10 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660 ir kvitą pateikiant teismui.

17Dėl sprendimo per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Ryšiai