Byla 2S-53-368/2008

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų: Reginos Agotos Gutauskienės, Liudvikos Tupienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko akcinės bendrovės ,,Kanapa“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Eurikos Rulienės, pavaduojančios antstolį Arturą Bložę, pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėja antstolė Eurika Rulienė, pavaduojanti antstolį Arturą Bložę, Šiaulių miesto apylinkės teismui pateikė pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, prašydama priteisti iš skolininko akcinės bendrovės ,,Kanapa“ 4698 Lt vykdymo išlaidų.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. lapkričio 16 d. nutartimi pareiškimą patenkino ir priteisė antstolio Arturo Bložės kontorai 4698 Lt vykdymo išlaidų. Teismas nurodė, kad išieškoti vykdymo išlaidas galima tik užbaigus vykdomąją bylą, pagal LR CPK 632 str.1 d. 1 p. vykdomoji byla laikoma baigta visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad vykdomoji byla yra užbaigta, todėl antstolį Arturą Bložę pavaduojanti antstolė Eurika Rulienė įgijo teisę reikalauti vykdymo išlaidų atlyginimo.

5Atskiruoju skundu skolininkas akcinė bendrovė ,,Kanapa“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškimą atmesti. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas netinkamai pritaikė CPK 632 str.1 d. 1 p. nuostatą ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 61 punktą, padarydamas išvadą, jog vykdomoji byla užbaigta. Antstolio A. Bložės depozitinėje sąskaitoje yra skolininko AB ,,Kanapa“ 25246,29 Lt piniginės lėšos, kurios yra areštuotos teismo nutartimi. Antstolis išieškotojui nepervedė dalies pinigų, todėl vykdomoji byla neužbaigta. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtintos LR Teisingumo ministro 2002-12-31 įsakymo Nr. 432 punktą 82 vykdymo išlaidas antstoliui privalo sumokėti ne skolininkas, o išieškotojas. Teismo nutartimi nepagrįstai priteista antstoliui per daug vykdymo išlaidų už atskirus antstolio veiksmus. Bankai patys pervedė pinigines lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą, todėl antstolis už atskirų vykdymo veiksmų įvykdymą turi teisę į 5 Lt atlyginimą už antstolio patvarkymo surašymą (Sprendimų vykdymo instrukcijos 82 p. 3 lentelė). Todėl teismas neteisėtai priteisė iš skolininko 693 Lt (698 Lt – 5 Lt) vykdymo išlaidų.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė Eurika Rulienė, pavaduojanti antstolį Arturą Bložę, prašo atskirojo skundo netenkinti bei palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodoma, jog skolininkas neteisingai teigia, kad antstolio A. Bložės depozitinėje sąskaitoje yra AB ,,Kanapa“ priklausančios 25246,29 Lt piniginės lėšos. Teismo nutartimi yra areštuotos ne AB ,,Kanapa“ priklausančios piniginės lėšos, o UAB ,,Vilniaus brokerių kompanija“ priklausančios 25246,29 Lt piniginės lėšos, esančios antstolio A. Bložės depozitinėje sąskaitoje. Kitus skundo motyvus skolininkas grindžia vadovaudamasis negaliojančiu teisės aktu - Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta LR teisingumo ministro 2002-12-31 įsakymu Nr. 432, kuri buvo pakeista Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta 2005-10-27 LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352. Šios instrukcijos 28 punkte teigiama, kad antstolis turi teisę atidėti vykdymo išlaidų apmokėjimą. Išieškotojui nebuvo atidėtas bendrųjų vykdymo išlaidų sumokėjimas, o faktinių vykdymo išlaidų sumokėjimas buvo atidėtas iki vykdomosios bylos užbaigimo. Bendrosios vykdymo išlaidos, išieškojus jas iš skolininko, bus grąžintos išieškotojui. Skolininkas nurodė, kad teismas priteisė 698 Lt vykdymo išlaidų, tuo tarpu Šiaulių miesto apylinkės teismas priteisė 4698 Lt. Teismas priteisdamas vykdymo išlaidas rėmėsi vykdomosios bylos medžiaga ir vykdomojoje byloje esančia 2007-10-25 pažyma dėl vykdymo išlaidų.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Vykdymo procese klausimus, susijusius su vykdymo išlaidomis, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas bei Sprendimų vykdymo instrukcija. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 610 straipsnyje nustatyta, jog įvykdžius sprendimą vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, nurodoma, kad antstolis, užbaigdamas vykdomąją bylą, privalo išspręsti vykdymo išlaidų apmokėjimo ir grąžinimo klausimus (Sprendimų vykdymo instrukcijos 49 p.). Iš vykdomosios bylos Nr. 41-2256/05 dėl 65500,89 Lt skolos išieškojimo iš akcinės bendrovės ,,Kanapa“ uždarajai akcinei bendrovei ,,Vilniaus brokerių kompanija“ medžiagos nustatyta, jog yra išieškota 69382,92 Lt (vykdomosios bylos lapai 107, 114). 2007 m. spalio 9 d. ir 2007 m. spalio 25 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymais išieškotojui UAB ,,Vilniaus brokerių kompanija“ iš išieškotų lėšų buvo paskirta 65500,89 Lt, t. y. visa išieškomos pagal vykdomąjį dokumentą skolos suma (vykdomosios bylos l. 82, 109). Tokiu atveju laikytina, kad vykdomasis dokumentas įvykdytas, ir antstolis teisėtai sprendžia vykdymo išlaidų apmokėjimo ir grąžinimo klausimus.

9Tiek Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje LR teisingumo ministro 2002-12-31 įsakymu Nr. 432, kuri galiojo pradėjus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 41-2256/05, tiek šiuo metu galiojančioje Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, yra numatyta galimybė atidėti vykdymo išlaidų apmokėjimą (atitinkamai 59 p., 28 p.). Tačiau nepriklausomai nuo to, ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų, ar jos buvo sumažintos, ar atidėtos, visos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko (LR CPK 610 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu, 28 p.).

10Atskirajame skunde klaidingai nurodoma, kad antstolio A. Bložės depozitinėje sąskaitoje yra skolininko AB ,,Kanapa“ 25246,29 Lt piniginės lėšos. Vykdomojoje byloje esančio 2007 m. spalio 25 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo duomenimis nustatyta, jog iš skolininko AB ,,Kanapa“ išieškotos 25246,29 Lt lėšos yra paskirstytos – 21364,26 Lt paskirta išieškotojui UAB ,,Vilniaus brokerių kompanija“ ir tik likusi suma (3882,03 Lt) priklauso skolininkui AB ,,Kanapa“ (vykdomosios bylos l. 109). Antstolis turi teisę iš išieškotos iš skolininko sumos apmokėti vykdymo išlaidas: Sprendimų vykdymo instrukcijos 67.2 papunktyje nustatyta, jog nuo išieškotos sumos atskaičius išieškotojui grąžintinas vykdymo išlaidas, nuo likusios sumos atskaitomos vykdymo išlaidos, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas, nuo likusios sumos atskaitomas atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą.

11Antstolio 2007-10-25 pažymoje dėl vykdymo išlaidų pateiktas išsamus vykdymo išlaidų apskaičiavimas, nurodant, kad iš viso vykdymo išlaidos sudaro 4698 Lt (vykdomosios bylos l. 115). Atliktas apskaičiavimas atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, nustatytus apmokėjimo dydžius. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, jog pažymoje dėl vykdymo išlaidų nurodyti vykdymo veiksmai buvo atlikti vykdymo metu. Pažymėtina, kad atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą yra apskaičiuotas netgi mažesnis (6 procentai nuo išieškotos sumos - 3930 Lt), nei numatyta Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje (eilės Nr. 15) – ne mažiau kaip 4000 Lt. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pripažintina, kad vykdymo išlaidos apskaičiuotos nepažeidžiant teisėtų skolininko interesų.

12Nurodytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutartį.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai