Byla 2-2-399/2012
Dėl savavališkos statybos darbų padarinių šalinimo ir atsakovės D. S. priešieškinį dėl savavališkos statybos darbų padarinių šalinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Jolantai Petraitienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau - VTPSI prie AM) atstovams Laimučiui Vaškevičiui ir G.Vasiliauskienei, atsakovės atstovei advokatei S.Staniukynienei, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei J.Bendžiuvienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę pagal ieškovo VTPSI prie AM ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei D. S., tretiesiems asmenims Janinai Senkuvienei ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl savavališkos statybos darbų padarinių šalinimo ir atsakovės D. S. priešieškinį dėl savavališkos statybos darbų padarinių šalinimo ir

Nustatė

2Teismo posėdžio metu Ieškovo atstovai patikslintą ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti jame nurodytais motyvais ir pateiktų įrodymų pagrindu. Paaiškino, kad prašo įpareigoti atsakovę pašalinti savavališkos statybos darbų – apie 3,00 m ilgio ir 4,20m pločio bei 12,60m.kv. užstatymo ploto priestato prie gyvenamojo namo - padarinius įstatymų nustatyta tvarka per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, tai yra gauti įstatymų nustatyta tvarka parengtą projektinę dokumentaciją ir statybą leidžiantį dokumentą.

3Per nustatytą terminą atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo prašo įpareigoti atsakovą per tris mėnesius atstatyti į pradinę padėtį savavališkai pastatytą priestatą, tai yra jį nugriauti ir sutvarkyti statybos vietą atsakovo lėšomis.

4Per nustatytą terminą neįvykdžius atsakovei ir šio reikalavimo prašo įpareigoti Ieškovą nugriauti priestatą ir sutvarkyti stathbvietę, išieškant iš atsakovės dėl to turėtas išlaidas.

5Priešieškinio prašo netenkinti, nes jis pateiktas ne laiku, kadangi atsakovė tuo metu jau neturėjo vykdyti statybos darbus vien turėdamas bendrasavininkų sutikimus, jau reikėjo ir statybą leidžiančių dokumentų.

6Atsakovo atstovė paaiškino, kad atsakovė palaiko priešieškinį, su patikslintu ieškiniu sutinka dalinai, tai yra sutinka su patikslinto ieškinio 2 ir 3 reikalavimais, nurodė, kad jeigu ir padarė atsakovė pažeidimus tai tik formalius, kadangi iki 2011-07-01 ji jau turėjo visų bendrasavininkų sutikimus.

7Trečiojo asmens atstovė J.Bendžiuvienė paaiškino, kad savarankiškų reikalavimų byloje neturi, yra trečiasis asmuo ieškovo pusėje ir sutinka, kad patislinto ieškinio reikalavimai būtų tenkinami.

8Trečiasis asmuo J. S. į teismo posėdį neatvyko, jos dalyvavimas nebuvo pripažintas privalomu ir byla nagrinėjama jai nedalyvaujant (LR CPK 247 str.)

9Patikslintas ieškinys tenkintinas.

10Priešieškinis tenkintinas dalinai.

11Pradiniu ieškiniu ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius nugriaunant savavališkai pastatytą priestatą prie gyvenamojo namo adresu Marijampolės sav., Triobiškių kaimas, per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o jei atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys įpareigojimo – įpareigoti statybos valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją nugriauti statinį – priestatą ir sutvarkyti statybvietę, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

12Baigiant bylos nagrinėjimą ieškovas šių reikalavimų nepalaikė, o palaikė patikslintą ieškinį ( b.l. 133-137).

13Bylas teismas nagrinėja pagal pareikštus reikalavimus ir pasisako tik dėl patikslinto ieškinio ir priešieškinio reikalavimų, kuriuos atitinkamai palaiko šalys bylos nagrinėjimo pabaigoje, o būtent ieškovas palaiko patikslintą ieškinį, atsakovė – priešieškinį.

14Byloje yra pateikta Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas 2010-07-28 (b.l. 7-11 ) kuriame užfisuota faktiniai duomenys, o būtent, kad prie gyvenamojo namo atsakovė pasistatė priestatą (neypatingą statinį), nesilaikydama nustatytos tvarkos.

15Iš savavališkos statybos akto 2010-07-30 (b.l. 11-13) matyti, kad prie gyvenamojo namo, unikalus Nr. 5192-0005-1018, kuriam nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas , sudaryta jungtinės veiklos sutartis, atsakovės pastatytas savavališkai priestatas ir reikalaujama nevykdyti jokių toliau darbų, išskyrus tuos, kurie susiję su savavališkos statybos padarinių šalinimu.

16Atsakovė šį aktą pasirašiusi ir paaiškinusi raštu (b.l.14,15), kad priestatą (priemenę) pasistatė prie savo langų ir jis netrukdo naudotis kiemu bei neužstoja kaimynų langų. Atsakovė nurodžiusi, kad jos butas yra rytinėje pusėje ir jai reikėjo eiti į savo butą per bendrą priemenę, kuria naudojasi dar treji kaimynai.

17Ieškovas reikalavo atsakovę pašalinti savavališkos statybos padarinius, o būtent nugriauti priestatą pirmiausia iki 2011-03-15 (b.l.16), vėliau iki 2011-04-01 (b.l.17,18 ). Atsakovei buvo paaiškinta 2010-10-12 (antrame) Reikalavime, kad ji turi teisę ne tik nugriauti priestatą, bet ir kreiptis dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. 2011-04-12 buvo patikrinta kaip vykdomas Reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir nustatyta, kad Reikalavimas neįvykdytas. (b.l.19).

18Žemės sklypas, unikalus nr. 5164-0002-0104, kuriame yra gyvenamasis namas ir atsakovės pastatytas priestatas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso atsakovei D. S. ir tretiesiems asmenims (b.l. 22-23), gyvenamajame name atsakovei priklauso butas Nr. 1 su rūsiu, viso name yra 5 butai (b.l. 24-27).

19Atsiliepime 2011-06-27 (b.l. 55-57) į pradinį ieškinį atsakovė nurodė, kad dėl priestato dalies bendrasavininkų sutikimus jau turi, o kitų – gaus artimiausiu metu, tai yra neįvardino, kad yra gavusi visų bendrasavininkų sutikimus dėl priestato statybos (jo buvimo).

20Trečiasis asmuo J. S. pateikusi į bylą atsiliepimą, kuriame nurodo, kad sutinka jog priestatas būtų įteisintas (b.l.61).

21Atsakovė teismui 2011-07-11 pateikė priešieškinį (b.l.62-63), kuriuo prašė leisti jai įteisinti savvališkai pastatytą priestatą per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

22Taigi ginčo byloje, kad priestatas yra savavališka statyba nebuvo ir nėra.

23Atsakovė yra dalinai darbinga, jos likęs darbingumas yra 30 procentų ir gauna tik netekto darbingumo pensiją 434 Lt (b.l.58,114, 124,125).

24Byloje pateikti bendrasavininkų, tame tarpe ir J. S., sutikimai dėl to, kad atsakovei priklausantis priestatas nebūtų griaunamas (b.l.115-118).

25Dviejų savininkų sutikimuose nurodyta data 2011-02-22 ir 2011-02-23, L. L. – 2011-05-28, o J. S.- 2011-06-27. Namas yra penkių butų ir tai reiškia, kad visi bendrasavininkai neprieštrauja priestato buvimui.

26Teismo posėdžio, vykusio 2011-12-02 (b.l.119, antra pusė), metu ieškovo atstovai sutiko, kad iki 2011-07-01 galiojo nuostata tokio tipo statiniui (neypatingas statinys – priestatas) jog jam įteisinti pakanka bendraturčių (bendrasavininkų) sutikimo, tačiau atsakovė tokių sutikimų nepateikė nei iki Reikalavime nurodytos datos, nei iki 2011-07-01. Šiuo metu be sutikimų yra reikalinga ir statybą leidžiantis dokumentas bei supaprastintas projektas.

27Atsakovei 2012-02-02 yra išduoti Marijampolės savivaldybės administracijai nustatyti specialieji architektūros reikalavimai dėl priestato (b.l.140,141).

28Nuo 2010-10-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 40, 42, 45 straipsnių pakeitimo ir papildymo, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 23-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu, keturioliktuoju skirsniu ir 1 priedu įstatymui Nr. XI-992, atsirado galimybė įteisinti savavališkai statomus (pastatytus) statinius, t.y. teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą ir atsakovui taikytinos LR CK 4.103 str. 3 d. ir Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatytos teisinės pasekmės – įpareigojimas per nustatytą terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius šiame punkte nustatyta tvarka. Atsakovui taikytinų teisinių pasekmių rūšis parinktina atsižvelgiant į statinio kategoriją (neypatingas) ir paskirtį, statytojo veiksmus, į tai, kad šio statinio statyba nebuvo sukelta žalingų padarinių aplinkai (LR CK 4.103 str. 1 ir 3 d., LR CPK LR Statybos įstatymo 28 str.).

29Atsakovui nepašalinus savavališkos statybos trūkumų nebūtų pasiekti tikslai ginčo ir tuo pačiu teismo sprendimo ir liktų savvališka statyba, todėl , kad taip neatsitiktų tenkinami ir kiti ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimai (LR CPK 273 str. 1 d., Statybos įstatymo 28 str.).

30Atsakovė priešieškiniu suformulavusi faktiškai tokius pačius reikalavimus kaip ir ieškovas patikslinto ieškinio pirmame punkte, nes tiek ieškovas, tiek atsakovė prašo įpareigoti D. S. per 6 mėnesius nuo sprendimo įsitreisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius. Atsakovė suformulavusi, kad prašo ją įpareigoti įteisinti priestato statybą minėtu terminu, o ieškovas suformulavęs „.. teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą‘ minėtu terminu. Ši formuluotė atitinka įstatymo reikalavimus ir tenkintinas ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimas.

31Kadangi patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis tenkinamas dalinai, o ieškovas ir atsakovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleisti bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteisiamos (CPK 83 str. 1 d. 5 p. ir 14 p. 99 str. 96 str 4 d.).

32Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas

Nutarė

33patikslintą ieškinį tenkinti.

34Priešieškinį tenkinti dalinai.

35Įpareigoti atsakovę D. S., asmens kodas ( - ) įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos darbų apie 3,00 m ilgio, apie 4,20 m pločio ir apie 12,60m2 užstatymo ploto priestato, pastatyto prie gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - ) buto Nr.1, kurio unikalus Nr. ( - ), žemės sklype ,kurio kadastrinis Nr. ( - ) 7/35 dalių nuosavybės teise priklausančiame atsakovei, 7/35 dalių-J. S. ir 21/3 dalių-Lietuvos Respublikai, padarinius, t.y. per 6 (šešis) mėnesius nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

36Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti atsakovę D. S., asmens kodas ( - ) įstatymų nustatyta tvarka pašalinti savavališkos statybos darbų apie 3,00 m ilgio, apie 4,20 m pločio ir apie 12,60 m2 užstatymo ploto priestato, pastatyto prie gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr., (duomenys neskelbtini., 7/35 dalių nuosavybės teise priklausančiame atsakovei, 7/35 dalių-J.S. ir 21/35 dalių- Lietuvos Respublikai, padarinius, t.y. per 6 (šešis) mėnesius nuo įsiteisėjusio teismo sprendimo dienos nugriauti priestatą ir sutvarkyti statybvietę.

37Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos nugriauti apie 3,00 m ilgio, apie 4,20 m pločio ir apie 12,60 m2 užstatymo ploto priestatą, pastatytą prie gyvenamojo namo, kurio unikalus Nr. ( - )v. ir sutvarkyti statybvietę, išieškant dėl to patirtas išlaidas iš atsakovės D. S..

38Sprendimo kopiją siųsti trečiajam asmeniui J. S..

39Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžaiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė,... 2. Teismo posėdžio metu Ieškovo atstovai patikslintą ieškinį palaikė ir... 3. Per nustatytą terminą atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo prašo... 4. Per nustatytą terminą neįvykdžius atsakovei ir šio reikalavimo prašo... 5. Priešieškinio prašo netenkinti, nes jis pateiktas ne laiku, kadangi... 6. Atsakovo atstovė paaiškino, kad atsakovė palaiko priešieškinį, su... 7. Trečiojo asmens atstovė J.Bendžiuvienė paaiškino, kad savarankiškų... 8. Trečiasis asmuo J. S. į teismo posėdį neatvyko, jos dalyvavimas nebuvo... 9. Patikslintas ieškinys tenkintinas.... 10. Priešieškinis tenkintinas dalinai.... 11. Pradiniu ieškiniu ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti... 12. Baigiant bylos nagrinėjimą ieškovas šių reikalavimų nepalaikė, o... 13. Bylas teismas nagrinėja pagal pareikštus reikalavimus ir pasisako tik dėl... 14. Byloje yra pateikta Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas 2010-07-28... 15. Iš savavališkos statybos akto 2010-07-30 (b.l. 11-13) matyti, kad prie... 16. Atsakovė šį aktą pasirašiusi ir paaiškinusi raštu (b.l.14,15), kad... 17. Ieškovas reikalavo atsakovę pašalinti savavališkos statybos padarinius, o... 18. Žemės sklypas, unikalus nr. 5164-0002-0104, kuriame yra gyvenamasis namas ir... 19. Atsiliepime 2011-06-27 (b.l. 55-57) į pradinį ieškinį atsakovė nurodė,... 20. Trečiasis asmuo J. S. pateikusi į bylą atsiliepimą, kuriame nurodo, kad... 21. Atsakovė teismui 2011-07-11 pateikė priešieškinį (b.l.62-63), kuriuo... 22. Taigi ginčo byloje, kad priestatas yra savavališka statyba nebuvo ir nėra.... 23. Atsakovė yra dalinai darbinga, jos likęs darbingumas yra 30 procentų ir... 24. Byloje pateikti bendrasavininkų, tame tarpe ir J. S., sutikimai dėl to, kad... 25. Dviejų savininkų sutikimuose nurodyta data 2011-02-22 ir 2011-02-23, L. L.... 26. Teismo posėdžio, vykusio 2011-12-02 (b.l.119, antra pusė), metu ieškovo... 27. Atsakovei 2012-02-02 yra išduoti Marijampolės savivaldybės administracijai... 28. Nuo 2010-10-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5,... 29. Atsakovui nepašalinus savavališkos statybos trūkumų nebūtų pasiekti... 30. Atsakovė priešieškiniu suformulavusi faktiškai tokius pačius reikalavimus... 31. Kadangi patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis... 32. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas... 33. patikslintą ieškinį tenkinti.... 34. Priešieškinį tenkinti dalinai.... 35. Įpareigoti atsakovę D. S., asmens kodas ( - ) įstatymų nustatyta tvarka... 36. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti atsakovę... 37. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti Valstybinę... 38. Sprendimo kopiją siųsti trečiajam asmeniui J. S..... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžaiamas...