Byla N2-1036-595/2013
Dėl tėvystės nustatymo ir nuolatinės globos panaikinimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Neringai Zagurskienei, dalyvaujant ieškovės atstovei Indrei Brazauskaitei, atsakovui A. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovui A. Š., dalyvaujant tretiesiems asmenims N. S. ir Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, dėl tėvystės nustatymo ir nuolatinės globos panaikinimo,

Nustatė

2vaiko teisių apsaugos skyrius, atstovaudamas nepilnamečio vaiko interesus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.147 straipsnio 2 dalimi, pateikė ieškinį dėl tėvystės nustatymo S. S., gimusios 2009-12-17, atžvilgiu. Mergaitės gimimo liudijime duomenys apie tėvą nenurodyti. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-28 įsakymu Nr. ( - ) S. S. buvo nustatyta laikinoji globa, jos globėju paskirti Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-01-23 sprendimu atsakovei N. S. buvo neterminuotai apribota motinos valdžia dukterų V, A ir S atžvilgiu. Šiuo sprendimu S. S. nustatyta nuolatinė globa, jos globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, priteistas išlaikymas. Neterminuotai apribojus atsakovei motinos valdžią, vadovaujantis LR CK 3.214 straipsniu, S. S. buvo įrašyta į galimų įvaikinti vaikų apskaitą. Vaiko teisių apsaugos skyrius 2012-02-15 gavo I. Š. prašymą sustabdyti įvaikinimo procedūrą, kol jos sūnus A. Š. atliks DNR tyrimą tėvystei S atžvilgiu nustatyti, ir esant teigiamam rezultatui, skirti ją anūkės globėja, kol A. Š. išeis iš įkalinimo įstaigos. Atsakovui, atliekant laisvės atėmimo bausmę, nebuvo galimybės nustatyti tėvystę, todėl jis išėjęs iš įkalinimo įstaigos, Vaiko teisių apsaugos skyriui 2012-07-25 pateikė prašymą pratęsti terminą dėl S nesiūlymo įvaikinti. Vaiko teisių apsaugos skyriuje 2012-11-19 gautas A. Š. prašymas kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo S. S. ir jos nuolatinės globos panaikinimo, nes nori pats auginti dukrą, bet neturi galimybių kreiptis į teismą. Atsakovas pateikė UAB „Sorpo" 2012-10-31 biologinės tėvystės tyrimo atsakymą, kuriame konstatuota, kad jis yra biologinis S. S. tėvas su ne mažesne nei 99,9999% tikimybe. Ieškovė prašo pripažinti A. Š. tėvystę S. S. atžvilgiu. Pripažinus tėvystę ir atsakovui prisiėmus atsakomybę auginti dukrą, S. S. nustatyta nuolatinė globa turėtų būti panaikinta. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-01-23 sprendimu iš atsakovės N. S. dukrai S buvo priteistas 250 Lt dydžio materialinis išlaikymas kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės, todėl nustačius tėvystę ir panaikinus nuolatinę globą, yra tikslinga pakeisti išlaikymo išieškotoją, t. y. juo skirti nepilnametės tėvą A. Š.. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji inspektorė apsilankiusi atsakovo A. Š. gyvenamojoje vietoje nustatė, kad jis su tėvais I ir B. Š. gyvena šiems nuosavybės teise priklausančiame trijų kambarių bute, nepilnametei S augti ir visapusiškai vystytis bus sudarytos tinkamos sąlygos (2012-11-23 šeimos aplankymo aktas). A. Š. šiuo metu nedirba, yra registruotas Vilniaus teritorinėje darbo biržoje.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi Kūdikių namai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad ieškiniui pritaria. Prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (b.l. 34).

5Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais. Tikslino N. S. procesinę padėtį iš atsakovės į trečiojo asmens. Nurodė, kad tarnyba patikrino atsakovo buities sąlygas, jis yra įrašytas į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Socialiniai darbuotojai jam teiks visokeriopą pagalbą. Mano, kad atsakovas gali tinkamai pasirūpinti savo dukra. Atsakovas dukrą lanko globos namuose, vaikas tėvą pažįsta. Prašė ieškinį tenkinti.

6Atsakovas teismo posėdžio metu sutiko su ieškinio reikalavimais ir prašė jį patenkinti. Nurodė, kad yra pasirengęs užauginti dukrą, jam padeda tėvai. Dukrą lanko globos institucijoje kiekvieną savaitę, dukra jį pažįsta. Prašė ieškinį patenkinti.

7Ieškinys tenkintinas.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad S. S., gim. 2009-12-17, gimimo įraše motina nurodyta N. S., duomenys apie tėvą nenurodyti (b.l. 3). 2010-01-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) S. S. buvo nustatyta laikinoji globa, globėju paskirti Vilniaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai (b.l. 7). 2011-01-23Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo sprendimu N. S. buvo neterminuotai apribota motinos valdžia S. S. atžvilgiu ir priteistas išlaikymas po 250 Lt periodinių išmokų kas mėnesį iki dukters pilnametystės (b.l. 8-11).

9Vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus (Vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 d.) pirmiausia reiškia vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus. Tai ypač aktualu nesantuokiniams vaikams. Šios teisės užtikrinimą laiduoja CK trečiosios knygos X skyriuje reglamentuojamas vaiko kilmės nustatymo institutas.

10Civilinio kodekso 3.148 straipsnio nuostatos numato, kad pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai (ekspertizių įrodyti giminystės ryšį išvados) ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos įrodymų priemonės. Atsakovas atliko biologinės tėvystės tyrimą, kuris patvirtino, kad jis yra S. S. tėvas su 99,99999 tikimybe (b.l.17). Teismas vadovaudamasis nenuginčijamo įrodymo pagrindu nustato, kad atsakovas yra S. S. biologinis tėvas (CPK 178 str., CK 3.148 str. ).

11Išaiškintina atsakovui, kad duomenų vaiko gimimo įraše apie vaiko motiną ar tėvą, įrašytų remiantis įsiteisėjusiu ir galutiniu teismo sprendimu, nuginčyti negalima.

12Prižiūrėti vaikus, rūpintis jų sveikata, moraliniu ir dvasiniu ugdymu, išlaikyti juos, sudaryti palankias visapusiškos ir darnios raidos sąlygas, kad jie būtų parengti savarankiškai gyventi visuomenėje yra visų pirma tėvų pareiga. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma. Nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Vaikas iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimas (CK 3.155 str. 1 d.). Vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimoje (CK 3.161 str. 3 d.).

13Vaiko teisių apsaugos skyrius ištyrė atsakovo buities sąlygas. Nustatė, kad atsakovas kartu su tėvais gyvena trijų kambarių bute, kuris priklauso jo tėvams. Namų aplinka švari, tvarkinga ir jauki, tinkama vaikui vystytis, augti, mokytis ir ilsėtis. Atsakovo motina visą laikotarpį lankė mergaitę Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, tarp jos ir mergaitė yra artimas ryšys. Atsakovo motina nurodė, kad padės sūnui auginti dukrytę, pasirūpinti visais jos poreikiais, nes dirba vaikų ugdymo įstaigoje auklėtoja. Atsakovas nurodė, kad jo didžiausias gyvenimo tikslas išauginti dukrą, nors ir supranta, kad tai nebus paprasta ir lengva. (b.l. 18). Atsakovas yra registruotas Vilniaus teritorinėje darbo biržoje (b.l. 21). Atsakovas yra teistas (b.l. 22-27), tačiau tai nereiškia, kad jis negalės pasirūpinti savo dukra.

14Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintas principas, kad visapusiška ir darni vaiko raida galima augant šeimoje, jaučiant meilę ir supratimą. Konvencijos 7 str. 2 d. nustato vaiko teisę būti globojamam tėvų, 9 str. 1 d. įtvirtina draudimą išskirti vaiką su tėvais, išskyrus atvejus, kai tai reikalinga vaiko interesams. EŽTT yra pažymėjęs, kad vaiko perdavimas globai turėtų būti laikomas laikina priemone, kurios taikymas turėtų būti sustabdytas, kai tik aplinkybės leidžia tai padaryti.

15Teismas, ištyręs bylos medžiagą, daro išvadą, jog augti kartu su tėvu ir būti jo auklėjamam ir prižiūrimam labiausiai atitinka vaiko interesus (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvecijos 7 str. 1 d. ir 9 str.). Atsižvelgiant į tai, nepilnametės S. S. gyvenamoji vieta nustatytina su tėvu.

16Vaiko gyvenamąją vietą nustačius su tėvu, naikintina ir teismo sprendimu nustatyta S. S. nuolatinė globa Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (CK. 3.258 str.).

17Vadovaujantis CK 3.190 str. 1 d. nustatytina, kad atsakovas uzufrukto teise tvarko savo nepilnametės dukters S. S. turtą, įskaitant ir išlaikymą, kuris teismo sprendimu yra priteistas iš mergaitės motinos. Dėl šių priežasčių tenkintinas ir ieškovės reikalavimas pakeisti S. S. iš motinos N. S., priteisto išlaikymo išieškotoją, juo paskiriant mergaitės tėvą.

18Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 286 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str.1 d.5 p., 96 str.) bei 14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

19Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 str., 259-265 str., 392 str.,

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Nustatyti, kad A. Š., a.k. ( - ) yra S. S., a.k. ( - ) tėvas, o S. S., a.k. ( - ) yra A. Š., a.k. ( - ) dukra.

22Panaikinti S. S., a.k. ( - ) nustatytą nuolatinę globą.

23S. S., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su jos tėvu A. Š., a.k. ( - )

24Pakeisti S. S., a.k. ( - ) iš motinos N. S., a.k. ( - ) priteisto išlaikymo išieškotoją ir juo paskirti tėvą A. Š., a.k. ( - ) nustatant, kad jis yra nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytojas.

25Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą išsiųsti Vilniaus miesto CM skyriui, kad šis įregistruotų A. Š., a.k. ( - ) tėvystę, padarytų pakeitimus S. S., a.k. ( - ) gimimo įraše bei išduotų naują gimimo liudijimą.

26Priteisti iš atsakovo A. Š., a.k. ( - ) į valstybės pajamas 300 (trys šimtai litų) Lt bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. vaiko teisių apsaugos skyrius, atstovaudamas nepilnamečio vaiko interesus ir... 3. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 4. Trečiasis asmuo Vilniaus sutrikusio vystymosi Kūdikių namai pateikė... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė palaikė ieškinį jame nurodytais... 6. Atsakovas teismo posėdžio metu sutiko su ieškinio reikalavimais ir prašė... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad S. S., gim. 2009-12-17, gimimo įraše... 9. Vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus (Vaiko teisių konvencijos... 10. Civilinio kodekso 3.148 straipsnio nuostatos numato, kad pagrindas tėvystei... 11. Išaiškintina atsakovui, kad duomenų vaiko gimimo įraše apie vaiko motiną... 12. Prižiūrėti vaikus, rūpintis jų sveikata, moraliniu ir dvasiniu ugdymu,... 13. Vaiko teisių apsaugos skyrius ištyrė atsakovo buities sąlygas. Nustatė,... 14. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintas principas, kad... 15. Teismas, ištyręs bylos medžiagą, daro išvadą, jog augti kartu su tėvu ir... 16. Vaiko gyvenamąją vietą nustačius su tėvu, naikintina ir teismo sprendimu... 17. Vadovaujantis CK 3.190 str. 1 d. nustatytina, kad atsakovas uzufrukto teise... 18. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 286 Lt žyminio mokesčio (CPK 80... 19. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Nustatyti, kad A. Š., a.k. ( - ) yra S. S., a.k. ( - ) tėvas, o S. S., a.k. (... 22. Panaikinti S. S., a.k. ( - ) nustatytą nuolatinę globą.... 23. S. S., a.k. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su jos tėvu A. Š., a.k. ( - )... 24. Pakeisti S. S., a.k. ( - ) iš motinos N. S., a.k. ( - ) priteisto išlaikymo... 25. Įsiteisėjusio sprendimo nuorašą išsiųsti Vilniaus miesto CM skyriui, kad... 26. Priteisti iš atsakovo A. Š., a.k. ( - ) į valstybės pajamas 300 (trys... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...