Byla 1S-860-172-2008
Dėl prokuroro priimto nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima, n u s t a t e :

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teisejas Pavelas Frolovas, sekretoriaujant Linai Butkuvienei, dalyvaujant prokurorei Rasai Miltinytei,

2teismo posedyje išnagrinejes pareiškejo UAB „H. L.“ l.e.p. generalinio direktoriaus skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008-09-30 nutarties, kuria atmestas pareiškejo UAB „H. L.“ generalinio direktoriaus skundas del prokuroro priimto nutarimo atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima, n u s t a t e :

32008-09-01 Vilniaus apygardos prokuraturoje buvo gautas UAB „H. L.“ mokejimu priežiuros ir turto realizavimo skyriaus vadovo J. T. pranešimas apie nusikaltima, kuriame nurodoma, kad 2006-09-04 su J. L. buvo sudaryta lizingo sutartis Nr. ( - ), pagal kuria UAB „H. L.“ isipareigojo iš UAB „B. a.“, esancios ( - ), isigyti a.m. VW Golf plius Comfortline, valst. Nr. ( - ) bei perduoti ji valdyti ir naudotis J. L. sutartyje numatytomis salygomis. 2006-09-04 UAB „H. L.“ bei UAB „B. a.“ sudare mineto automobilio pirkimo-pardavimo sutarti bei 2006-10-27 Turto perdavimo-priemimo aktu perdave J. L.. Pagal sutarti J. L. sumokejo pradini inaša - 10% automobilio vertes (6850,01 Lt) bei 300 Lt sutarties sudarymo mokesti, likusia turto kaina – 61649,99 Lt isipareigojo sumoketi per 72 men., kas menesi mokant nustatyto dydžio imokas. Iki 2008 m. birželio men. J. L. mokejo sutartyje numatytas imokas, taciau po birželio 15 d. nustojo moketi. 2008-08-18 del finansiniu isipareigojimu nevykdymo UAB „H. L.“ pranešimu Nr. 01-30-2989 vienašališkai nutrauke sutarti su J. L. ir pareikalavo gražinti automobili bei sumoketi 2375,21 Lt skola, susidariusia iki sutarties nutraukimo. 2008-08-20 J. L. skola lizingo bendrovei sumokejo, taciau automobilio negražino. UAB „H. L.“ nežino, kur šiuo metu yra bendrovei priklausantis automobilis VW Golf plius Comfortline, valst. Nr. ( - ). J. L. telefonu paaiškino, kad skola sumokejo, taigi turto negražins, todel UAB „H. L.“ praše pradeti ikiteismini tyrima J. L. atžvilgiu del bendrovei priklausancio turto (automobilio) pasisavinimo.

42008-09-09 Vilniaus apygardos prokuraturos nutarimu buvo atsisakyta pradeti ikiteismini tyrima, motyvuojant tuo, jog nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu.

52008-09-19 pareiškejas skundu kreipesi i Vilniaus miesto 1 apylinkes teisma, prašydamas panaikinti 2008-09-09 prokurores nutarima. 2008-09-30 teismo nutartimi pareiškejo skundas buvo atmestas, nurodant, jog 2008-09-09 prokuroro nutarimas teisetas ir pagristas.

6Skundu apygardos teismui pareiškejas UAB „H. L.“ l.e.p. generalinis direktorius prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008-09-30 nutarti ir 2008-09-09 prokurores nutarima ir ipareigoti Vilniaus apygardos prokuratura pradeti ikiteismini tyrima J. L. atžvilgiu. Pareiškejas mano, jog prokurores nutarimas ir teismo nutartis yra neteiseti ir nepagristi. Teigia, jog J. L. padare veika, numatyta LR BK 183 str. Pareiškejo nuomone prokuroras privalo ištirti ar J. L. veika neturi buti kvalifikuojama pagal mineta straipsni. Išsiaiškinti ar J. L. veiksmuose yra visi butini nusikalstamos veikos požymiai galima tik atlikus ikiteismini tyrima. Skunde teigiama, jog tokioms nusikalstamoms veikoms kaip turto pasisavinimas nera svarbu lizingo gavejo (J. L.) ketinimai, kurie buvo sudarant sutartis, todel UAB „H. L.“ nuomone baudžiamajai atsakomybei del nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 183 str., kilti nera butinas požymis, jog lizingo gavejas jau sutarties sudarymo metu turejo tiksla pasisavinti turta. Be to, aplinkybe ar J. L. jau sutarties sudarymo metu turejo tiksla pasisavinti turta, gali buti nustatyta tik atlikus ikiteismini tyrima. Pradines imokos bei eiliniu imoku sumokejimas nereiškia, kad lizingo gavejas neturejo ar neturi ketinimu pasisavinti svetima turta.

7Skunde teigiama, jog BPK 168 str. straipsnyje nurodytas vienintelis atvejis, kuomet galima atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima – kai skunde, pareiškime ar pranešime nurodyti faktai apie padaryta nusikalstama veika yra akivaizdžiai neteisingi. Taigi, pareiškejo manymu, tik esant šiam pagrindui prokuroras turi teise atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima. Pareiškejo nuomone, atsisakymas pradeti ikiteismini tyrima turi buti pagristas, t.y., turi buti nurodyta kurie skunde, pareiškime ar pranešime nurodyti faktai yra akivaizdžiai neteisingi bei argumentai, kurias prokuroras grindžia savo nuomone. Nei prokurore nei Vilniaus m. 1 apylinkes teismas nenurode, kokie faktai UAB „H. L.“ pateiktame pranešime apie nusikaltima yra akivaizdžiai neteisingi. UAB „H. L.“ nuomone prokurores 2008-09-09 nutarimas ir Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008-09-30 nutartis yra nepagristi, todel naikintini.

8Teismo posedyje prokurore praše skunda atmesti.

9Pareiškejo UAB „H. L.“ l.e.p. generalinio direktoriaus skundas atmestinas.

10Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2008-09-30 nutartimi pagristai paliko galioti 2008-09-09 prokurores nutarima.

11Lietuvos Respublikos BPK 168 str. 1 d. nurodyta, jog prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigunas, gaves skunda, pareiškima ar pranešima, o reikiamais atvejais – ir ju patikslinima, gali atsisakyti pradeti ikiteismini tyrima tik tuo atveju, kai nurodyti faktai apie padaryta nusikalstama veika yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybes. Taigi, priešingai nei teigia pareiškejas savo skunde, BPK 168 str. numato kelis alternatyvius atsisakymo pradeti ikiteismini tyrima pagrindus.

122008-09-09 Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos prokurores nutarimu, remiantis BPK 3 str. 1 d. 1 p., buvo atsisakyta pradeti ikiteismini tyrima pagal UAB „H. L.“ pareiškima, nustacius, jog nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo požymiu. Vadovaujantis BPK 3 str. 1 d. 1 p. baudžiamasis procesas yra negalimas, jei nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymiu. Pažymetina, jog mineta istatymo nuostata reiškia, kad arba visai nebuvo jokio ivykio, apie kuri buvo pateikta informacija kaip apie nusikalstama veika, arba ivykis, pasireiškes priešingu teisei elgesiu, yra buves, bet to ivykio negalima laikyti nusikalstama veika, arba buvo ivykis be niekieno kaltes. Motyvus, del kuriu buvo atmestas UAB „H. L.“ skundas 2008-09-09 nutarime išsamiai išdeste Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos skyriaus prokurore. Taip pat del to pasisake ir Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2008-09-30 nutartyje. Apygardos teismo nuomone, 2008-09-09 nutarimas ir 2008-09-30 nutartis yra teiseti ir pagristi.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp pareiškejo ir J. L. yra susikloste civiliniai teisiniai santykiai. Byloje esancios lizingo paslaugu teikimo sutarties 13.2. punktas numato, jog šalys kylancius iš sutarties nesutarimus sprendžia derybu keliu arba perduoda ginca spresti Vilniaus miesto 2 teismui arba Vilniaus apygardos teismui. Taigi, pareiškejas turi galimybe kilusi ginca spresti civilinio proceso tvarka. Pažymetina, jog civilinio proceso tvarka pareiškejas turi teise gincyti neteiseta daikto valdyma.

14Apylinkes teismas 2008-09-30 nutartyje pagristai nurode, jog J. L. veiksmuose nera nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 183 str. sudeties, kadangi nera pagrindo manyti, jog J. L. panaudojo apgaule svetimam turtui užvaldyti ar sudarant sutarti nesirenge vykdyti sutarties salygu, o butu nusprendusi pasisavinti jai patiketa turta. Iš bylos duomenu matyti, jog J. L. vykde sutartyje numatytus finansinius isipareigojimus – sumokejo pradini inaša, mokejo eilines imokas.

15Atsižvelgiant i tai, kas išdestyta, teismas daro išvada, jog Vilniaus miesto apylinkes prokuraturos 2008-09-09 nutarimas bei Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008-09-30 nutartis pagristi ir teiseti, šiuos sprendimus panaikinti pagrindo nera.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

17atmesti pareiškejo UAB „H. L.“ l.e.p. generalinio direktoriaus skunda ir palikti galioti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2008-09-30 nutarti.

18Nutartis galutine ir neskundžiama.

Proceso dalyviai