Byla 2-229-374/2012
Dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant G. D., dalyvaujant ieškovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei V. V., atsakovui G. M., trečiajam asmeniui B. M., išvadą teikiančios institucijos Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei N. S., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams R. M., G. M., trečiajam asmeniui B. M., išvadą teikiančioms institucijoms Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui, Druskininkų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, neterminuoto tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius teismo prašo: atskirti nepilnametį vaiką M. M., a/k ( - ) nuo motinos R. M., a/k ( - ) neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui G. M., a/k ( - ) gyv. ( - )., nepilnamečio vaiko M. M., a/k ( - ) atžvilgiu; panaikinti laikinąją globą M. M., a/k ( - ) senelės B. M., gyv. ( - )., šeimoje; nustatyti nuolatinę globą nepilnamečiui vaikui M. M., a/k ( - ) senelės B. M., gyv. ( - )., Marijampolės sav., šeimoje; nepilnamečio vaiko M. M., a/k ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti senelės B. M., gyv. ( - )., šeimoje; priteisti iš atsakovės R. M., a/k ( - ) po 1 MGL dydžio išlaikymą jos nepilnamečiui vaikui M. M., a/k ( - ) iki jos pilnametystės, išlaikymą išieškant ir mokant globėjui; priteisti iš atsakovo G. M., a/k ( - ) gyv. ( - )., po 1 MGL dydžio išlaikymą jo nepilnamečiui vaikui M. M., a/k ( - ) iki jos pilnametystės, išlaikymą išieškant ir mokant globėjui; nustatyti, kad mokomomis periodinėmis išmokomis, skirtomis M. M. išlaikyti, uzufrukto teise disponuos globėjas (rūpintojas) B. M., a/k ( - ) gyv. ( - ).

3Atsakovė R. M. šiuo metu atlieka bausmę – laisvės atėmimą iki gyvos galvos Kinijoje Šanchajaus moterų kalėjime, teismo procesiniai dokumentai jai išsiųsti per Lietuvos Respublikos Teisingumo ministeriją (b.l.79-80).

4Atsakovas G. M. su ieškiniu sutinka.

5Tretysis asmuo B. M. su ieškiniu sutinka.

6Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius ieškinį palaiko.

7Išvadą teikianti institucija Druskininkų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ieškinį palaiko, bylą prašo nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkintinas.

9Nustatyta, kad atsakovai R. M. ir G. M. yra nepilnametės M. M., a/k ( - ) gim. 2006-05-22, tėvai (b.l. 5-6) 2008-11-11 Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimu R. M. ir G. M. santuoka nutraukta, nepilnamečio vaiko M. M. gyvenamoji vieta nustatyta su motina R. M. (b.l. 11-13).

10Ieškovas nurodo, kad 2010-10-18 Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje buvo gauta informacija iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus, kad R. M. 2010-06-11 buvo sulaikyta Kinijoje, Šanchajaus mieste, įtarus narkotinių medžiagų gabenimu ir yra kalinama Šanchajaus areštinėje, ( - ). Šiuo metu R. M. yra nuteista už narkotikų gabenimą, ji atlieka bausmę Kinijoje, Šanchajaus moterų kalėjime, ( - ). Bausmės atlikimo laikas - iki gyvos galvos (b.l. 19, 23, 25).

11Ieškovas nurodo, kad iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos R. M. savo nepilnamete dukra M. M. rūpinosi, tačiau, ieškovo nuomone, įvertinus esamą situaciją, dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių R. M. neturi galimybės vykdyti motinos pareigos auginti, tinkamai rūpintis ir išlaikyti savo nepilnametę dukrą M. M., todėl tikslinga motiną R. M. atskirti nuo jos nepilnamečio vaiko M. M..

12Ieškovas teigia, kad nuo motinos R. M. išvykimo iš Lietuvos Respublikos, jos nepilnamečiu vaiku M. M. rūpinosi B. M., gyv. ( - ) B. M. teigimu, M. M. tėvas G. M. dukra nesirūpino, nedalyvavo dukros auklėjime ir ugdyme, neteikė išlaikymo (b.l. 30). 2010-11-10 Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius informavo G. M., jog nepilnametei M. M. likus be motinos globos, jam tenka atsakomybė rūpintis dukra, tačiau 2011-01-25 buvo gautas Druskininkų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos raštas, kad G. M., žadėjęs pasiimti dukrą gyventi su savimi, to nepadarė ir dukra visiškai nesirūpina.

13M. M. likus be tėvų globos, 2011-02-04 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-59, skirta laikinoji globa senelės B. M., gyv. ( - )., šeimoje.

14Teismo posėdžio metu nebuvo išklausyta nepilnametė M. M., nes ji dar nesugeba suformuluoti savo nuomonės.

15Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. Jeigu tėvai nesirūpina vaikais, su jais nebendrauja, jų materialiai neišlaiko, reiškia jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, o tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams sankcijas - tėvų valdžios apribojimą. Tais atvejais, kai tėvai (tėvas ar motina) negyvena kartu su vaiku dėl susiklėsčiusių objektyvių aplinkybių, teismas gali nuspręsti atskirti vaiką nuo tėvų (CK 3.179 str. 1 d.). Nagrinėjamuoju atveju akivaizdu, kad atsakovė R. M. negali pasirūpinti savo dukra, jos auklėti ir ją prižiūrėti dėl objektyvių priežasčių. Duomenys apie tai, kad R. M. atlieka laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos Kinijoje, nepalieka jokių vilčių, kad ateityje padėtis pasikeis. Tačiau teismas nenustatė atsakovės R. M. kaltės dėl vaiko nepriežiūros, todėl taikytina vaiko atskyrimas nuo motinos, šiai neturint sąlygų tinkamai pasirūpinti dukra. Atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos, pagrįstos giminyste (CK 3.179 str. 2 d.). Dėl aukščiau nurodytų motyvų, ieškinys šioje dalyje tenkintinas.

16Tėvų valdžia gali būti ribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams, nesirūpina vaikais (LR CK 3.180 str. 1 d.). Tėvų valdžia neterminuotai apribojama tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad susidariusi padėtis gali pasikeisti (LR CK 3.180 str. 2 d.).

17Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu, privalo sudaryti sąlygas vaikams mokytis iki įstatymuose nustatyto amžiaus. Tėvai atlikdami šias pareigas turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. (LR CK 3.165 str. 1 d., 2 d).

18Tėvų valdžia gali būti ribojama esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį, pasirenkamas ir tėvų valdžios ribojimo būdas, ar taikomas laikinas, ar neterminuotas ribojimas. Nesant tėvų kaltės dėl CK 3.180 straipsnyje nurodytų sąlygų, vaikas gali būti atskiriamas nuo tėvų (CK 3.179 straipsnis). Teismas turi išanalizuoti pateiktus įrodymus ir nustatyti, ar yra CK 3.180 straipsnyje išvardytos sąlygos riboti tėvų valdžią. Tokias sąlygas nustačius, reikia išanalizuoti konkrečias aplinkybes, iš kurių turi būti sprendžiama, ar yra duomenų, kad ateityje padėtis gali pasikeisti ir ar tėvai galės tinkamai vykdyti tėvų pareigas (LAT 2008-05-08 civ. byla Nr. 3K-3-2069/2008).

19Įvertinus surinktus įrodymus, darytina išvada, kad G. M. vengia atlikti savo pareigą auginti, tinkamai rūpintis ir išlaikyti nepilnametę dukrą M. M.. M. M. nustačius laikinąją globą senelės B. M. šeimoje, G. M. dukros nelanko, materialiai neremia, nedalyvauja jos auklėjime, o iš jo elgesio negalima tikėtis pokyčių ir ateityje. Dėl šių priežasčių, spręstina, kad ieškinys šioje dalyje pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas - G. M. neterminuotai apribotina tėvo valdžią nepilnamečio vaiko M. M. atžvilgiu. Apribojus tėvų valdžią tiek laikinai, tiek neterminuotai, tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų. Teisė matytis su vaikais, apribojus tėvų valdžią, išlieka, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams. Apribojus tėvų valdžią neterminuotai be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas (LR CK 3.180 str. 3 d.).

20Neterminuotai apribojus tėvo valdžią G. M. nepilnamečio vaiko M. M. atžvilgiu, ir atskyrus nepilnametį vaiką M. M. nuo motinos R. M., M. M. nustatytina nuolatinė globa ir gyvenamoji vieta senelės B. M., gyv. ( - )., šeimoje.

21B. M. atitinka vaiko globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, ir neprieštarauja, kad M. M. būtų nustatyta nuolatinė globa jos šeimoje (b.l. 7, 15-18, 26-31), todėl skirtina nepilnametės M. M. globėja.

22Ieškovas prašo nustačius nuolatinę globą ir paskyrus globėją, panaikinti laikiną globą nepilnametės M. M. atžvilgiu. Nustačius nuolatinę globą ir paskyrus globėją, laikinoji globa globotinio atžvilgiu pasibaigia ir atskirai šio klausimo spręsti nereikia (CPK 495 str.). Dėl šios priežasties ieškinys šioje dalyje netenkintinas.

23Ieškovas prašo paskyrus B. M. globėja, iš atsakovų R. M. ir G. M. priteisti po 1 MGL dydžio išlaikymą nepilnamečiui vaikui M. M. iki jos pilnametystės, išlaikymą išieškant ir mokant globėjui.

24Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str. 1 d.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 3 d.). Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaikų auklėjimu ir jų išlaikymu kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jie sulauks pilnametystės.

25Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Šios teisės normos paskirtis yra užtikrinti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymą, nepažeidžiant jį teikiančių vaiko tėvų teisėtų interesų, proporcingumo principo, reikalaujančio nustatyti vaikų ir tėvų turtinių interesų pusiausvyrą. Sprendžiant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio klausimą, turi būti laikomasi ir vieno iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, - prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo, kurio esmė nagrinėjamos bylos kontekste yra ta, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, pirmiausia privalo atsižvelgti į vaiko interesus; abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2004; kategorija 72.2; 84). Teismų praktikoje formuojama nuostata, kad, siekiant, jog vaikas taptų pilnaverte asmenybe, išlaikymo forma ir jo dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu. Išlaikymo dydis pirmiausia siejamas su protingais vaiko poreikiais, o pastaruosius lemia jo gabumai ir polinkiai. Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, auklėjimui, mokymui, laisvalaikiui ir kt.

26M. M. yra 6 metų amžiaus, jos poreikiai atitinka šio amžiaus vaiko poreikius, todėl teismas sprendžia, kad iš mergaitės tėvų priteistinas išlaikymas po 200 Lt kas mėnesį. Atsakovas G. M. jokių rašytinių įrodymų, paneigiančių ieškinyje nurodytus motyvus, nepateikė. Byloje taip pat nėra duomenų apie atsakovo sveikatos stovį ar kitas priežastis, trukdančias tinkamai prisidėti prie dukros išlaikymo. Pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis atsakovas grindžia savo negalėjimą teikti dukrai išlaikymą, tenka atsakovui (CPK 178 str.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika, kad bylose dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo orientaciniu kriterijumi taikytina CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (tai yra 800 Lt.). Teismas, atsižvelgdamas į ieškovo aiškinimą ir pateiktus rašytinius įrodymus, vaiko poreikius, byloje surinktų įrodymų viseto pagrindu, daro išvadą, kad iš atsakovų priteistinas dukrai 200 Lt dydžio išlaikymas kas mėnesį iš kiekvieno atsakovo (CK 3.3 str., 3.192 str. 2 dalis, 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str., 3.201 str., 3. 208 str.). Išlaikymas priteistinas nuo ieškinio padavimo teismui dienos – 2011-11-22. Mergaitės globėjai B. M. nustatytina uzufrukto teisė į šias lėšas (CK 3.185 str.). Šis sprendimas neužkerta kelio ateityje, iš esmės pasikeitus aplinkybėms, šalims kreiptis į teismą su prašymu dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.

27Ieškinį patenkinus, iš atsakovų solidariai priteistinas žyminis mokestis ir teismo pašto išlaidos valstybei (CPK 93, 96 str.). Sprendimas dalyje dėl išlaikymo išieškojimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str.).

28Vadovaudamasis LR CPK 42, 178, 270, teismas

Nutarė

29Ieškinį patenkinti.

30Atskirti nepilnametį vaiką M. M., a/k ( - ) nuo motinos R. M., a/k ( - )

31Neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui G. M., a/k ( - ) gyv. ( - )., nepilnamečio vaiko M. M., a/k ( - ) atžvilgiu.

32Nustatyti nuolatinę globą nepilnamečiam vaikui M. M., a/k ( - ) senelės B. M., a/k ( - ) gyv. ( - ) šeimoje.

33Nepilnamečio vaiko M. M., a/k ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti kartu su globėja - senele B. M., a/k ( - ) gyv. ( - )

34Priteisti iš atsakovės R. M., a/k ( - ) išlaikymą jos nepilnamečiam vaikui M. M., a/k ( - ) mokamą periodinėmis išmokomis po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį nuo ieškinio padavimo teismui dienos – 2011-11-22 iki jos pilnametystės.

35Priteisti iš atsakovo G. M., a/k ( - ) gyv. ( - ) išlaikymą jo nepilnamečiam vaikui M. M., a/k ( - ) mokamą periodinėmis išmokomis po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį nuo ieškinio padavimo teismui dienos – 2011-11-22 iki jos pilnametystės.

36Nustatyti B. M., a/k ( - ) gyv. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

37Priteisti solidariai iš atsakovų R. M., a/k ( - ) atliekančios bausmę Kinijoje, Šanchajaus moterų kalėjime, ( - ) ir G. M., a/k ( - ) gyv. ( - ) 144 Lt žyminio mokesčio ir 42 Lt teismo pašto išlaidų valstybei.

38Sprendimą dalyje dėl išlaikymo išieškojimo vykdyti skubiai.

39Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė,... 2. Ieškovas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 3. Atsakovė R. M. šiuo metu atlieka bausmę – laisvės atėmimą iki gyvos... 4. Atsakovas G. M. su ieškiniu sutinka.... 5. Tretysis asmuo B. M. su ieškiniu sutinka.... 6. Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos... 7. Išvadą teikianti institucija Druskininkų savivaldybės administracijos Vaiko... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Nustatyta, kad atsakovai R. M. ir G. M. yra nepilnametės M. M., a/k ( - ) gim.... 10. Ieškovas nurodo, kad 2010-10-18 Alytaus miesto savivaldybės administracijos... 11. Ieškovas nurodo, kad iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos R. M. savo... 12. Ieškovas teigia, kad nuo motinos R. M. išvykimo iš Lietuvos Respublikos, jos... 13. M. M. likus be tėvų globos, 2011-02-04 Alytaus miesto savivaldybės... 14. Teismo posėdžio metu nebuvo išklausyta nepilnametė M. M., nes ji dar... 15. Konstitucijos 38 str. 6 d. įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti... 16. Tėvų valdžia gali būti ribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas... 17. Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo... 18. Tėvų valdžia gali būti ribojama esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į... 19. Įvertinus surinktus įrodymus, darytina išvada, kad G. M. vengia atlikti savo... 20. Neterminuotai apribojus tėvo valdžią G. M. nepilnamečio vaiko M. M.... 21. B. M. atitinka vaiko globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, ir... 22. Ieškovas prašo nustačius nuolatinę globą ir paskyrus globėją, panaikinti... 23. Ieškovas prašo paskyrus B. M. globėja, iš atsakovų R. M. ir G. M.... 24. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.... 25. Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas... 26. M. M. yra 6 metų amžiaus, jos poreikiai atitinka šio amžiaus vaiko... 27. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų solidariai priteistinas žyminis mokestis... 28. Vadovaudamasis LR CPK 42, 178, 270, teismas... 29. Ieškinį patenkinti.... 30. Atskirti nepilnametį vaiką M. M., a/k ( - ) nuo motinos R. M., a/k ( - )... 31. Neterminuotai apriboti tėvo valdžią atsakovui G. M., a/k ( - ) gyv. ( - ).,... 32. Nustatyti nuolatinę globą nepilnamečiam vaikui M. M., a/k ( - ) senelės B.... 33. Nepilnamečio vaiko M. M., a/k ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti kartu su... 34. Priteisti iš atsakovės R. M., a/k ( - ) išlaikymą jos nepilnamečiam vaikui... 35. Priteisti iš atsakovo G. M., a/k ( - ) gyv. ( - ) išlaikymą jo... 36. Nustatyti B. M., a/k ( - ) gyv. ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.... 37. Priteisti solidariai iš atsakovų R. M., a/k ( - ) atliekančios bausmę... 38. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo išieškojimo vykdyti skubiai.... 39. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos...