Byla N1-107-486/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Jeugenijuš Jaglinski, sekretoriaujant R. B., Aušrai Razutienei, dalyvaujant prokurorei Alai Petrenko, kaltinamajam E. B., jo gynėjai advokatei Eglei Žilėnienei, kaltinamajam D. K., jo gynėjui advokatui Jan Kučynski, kaltinamajam E. K., jo gynėjai advokatei Daivai Dereškevičienei, kaltinamajam A. L., jo gynėjui advokatui Jonui Pliugžmai, kaltinamajam V. N., jo gynėjui advokatui jo gynėjui advokatui Algirdui Gurauskui, kaltinamajam A. S., jo gynėjai advokatei Emai Domajevai, kaltinamajam R. S., jo gynėjai advokatei Elenai Šajauskaitei, kaltinamajam A. V., jo gynėjui advokatui Juozapui Puškoriui, kaltinamajam D. V., jo gynėjai advokatei Annai Grinevič., Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei G. M., M. M., civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovui A. A., nukentėjusiajam D. Z., nukentėjusiajam A. Z., nukentėjusiajam A. V., nukentėjusiajam A. K., nukentėjusiajai R. K., nukentėjusiajam H. B., nukentėjusiajam A. B., nukentėjusiajam S. M., nukentėjusiajai J. L., nukentėjusiajai R. B., nukentėjusiajai J. Ž., viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2E. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ) nevedęs, mokosi ( - ), 10 klasėje, teistas 5 kartus, paskutinį kartą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. nuosprendžiu dėl LR BK 178 straipsnio 2 dalyje (8 nusikalstamos veikos), LR BK 187 straipsnio 1 dalies, LR BK 22 straipsnio, LR BK 178 straipsnio 2 dalies padarymo. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 ir 4 d., paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės apribojimas 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu būti namuose nuo 22.00 iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1, 4 ir 9 d., šiuo nuosprendžiu paskirta laisvės apribojimo bausmę subendrinti su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutartimi subendrinta bausme – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams, ir paskirti E. B. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams. Vadovaujantis LR BK 92 straipsniu, E. B. paskirtos 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones – elgesio apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant visą šį laiką nuo 22.00 val. iki 06.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi, be šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, pradėti dirbti arba registruotis užimtumo tarnyboje arba mokytis,

3kaltinamas LR BK 178 straipsnio 1 dalyje, LR BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikalstamų veikų (4 nusikalstamos veikos) padarymu;

4D. K. (D. K.), a. k. ( - ) gim. ( - ), gyv.( - ), Vilniuje, teistas 14 kartų, paskutinį kartą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. nuosprendžiu pagal LR BK 180 str. 1 d., LR BK 178 str. 1 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 ir 4 d., paskirtas bausmes subendrinus dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams. Šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę,

5kaltinamas LR BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikalstamų veikų padarymu (3 nusikalstamos veikos);

6E. K., a. k. ( - ) gim. ( - ) d., gyvenantis ( - ), nevedęs, besimokantis, teistas 9 kartus, paskutinį kartą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. nuosprendžiu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį (2 nusikalstamos veikos), LR BK 180 straipsnio 1 dalį (3 nusikalstamos veikos) . Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 ir 4 d., paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str., paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą, įpareigojant E. K. būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, tęsti darbą ar mokslą bei neišvykti iš savo gyvenamosios vietos be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, žinios,

7kaltinamas LR BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymu;

8A.

9L. (A. L.), a. k. ( - ) gim. ( - )6 klasių išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ) , teistas 9 kartus, paskutinį kartą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. nuosprendžiu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį – 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo,

10kaltinamas pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį (4 nusikalstamos veikos);

11V. N. (V.), a. k. ( - ) gim. ( - ) gyv. ( - )., 10 klasių išsilavinimo, teistas 8 kartus, paskutinį kartą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. nuosprendžiu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį (2 veikos). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 ir 4 d., paskirtas bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir V. N. paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 8 (aštuoniems) mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 str., paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą, įpareigojant V. N. būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, tęsti darbą ar mokslą bei neišvykti iš savo gyvenamosios vietos be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, žinios. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartimi - vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio (2007-06-28 įstatymo Nr. X-1233 redakcija) 1 dalimi, 4 dalimi ir 9 dalimi, subendrintos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. nuosprendžiu ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi V. N. paskirtos bausmės, taikant dalinį bausmių sudėjimą, ir paskiriant V. N. galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 4 (keturiems) mėnesiams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 92 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą 12 (dvylikai) mėnesių, įpareigojant V. N. per šį laikotarpį: 1) būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu, 2) tęsti darbą ar mokslą arba registruotis Užimtumo tarnyboje, 3) neišvykti iš savo gyvenamosios vietos be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, žinios,

12kaltinamas LR BK 178 straipsnyje 2 dalyje numatytų nusikalstamų veikų (2 nusikalstamos veikos) padarymu;

13A. S. , a. k. ( - ) gim. ( - ) d., deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, teistas 10 kartų, paskutinį - 2017-02-14 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 178 str. 1 d., 9 (devynių) mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 (1) straipsnio 1 dalimi, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę,

14kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje;

15R. S., a. k. ( - ) gim. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, nedirbantis, mokosi ( - ), registruotas ( - ) gyvenantis ( - ), Vilniuje, teistas 6 kartus, paskutinį kartą 2018-02-19 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 180 str. 1 d., laisvės atėmimo 6 (šešiems) mėnesiams bausme. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su bausme, paskirta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartimi, 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, ir paskirta R. S. galutinė subendrinta bausmė – 1 (vieneri) metai ir 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo. Vadovaujantis LR BK 92 straipsniu, paskirtos 1 (vienerių) metų 10 (dešimties) mėnesių laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 (dvejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams, paskiriant jam LR BK 82 straipsnio 1 dalies 2, 5 punktuose, 84, 87 straipsniuose numatytas auklėjamojo poveikio priemones – elgesio apribojimą 12 (dvylikai) mėnesių, įpareigojant jį per šį laikotarpį būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, taip pat mokytis, tęsti mokslą arba dirbti, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, bei iki 2018 m. birželio 5 d. atlyginti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nuosprendžiu priteistą turtinę žalą UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Į bausmės laiką įskaitytas pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 22 d. nutartį atliktas bausmės laikas,

16kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje;

17A.

18V., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, šiuo metu atlieka bausmę Pravieniškių pataisos namuose atvirojoje kolonijoje, teistas 16 kartų, paskutinį kartą – Kauno apylinkės teismo 2019 m. sausio 29 d. nuosprendžiu, pagal LR BK 259 straipsnio 2 dalį 30 (trisdešimties) parų arešto bausme. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, prie šiuo teismo nuosprendžiu paskirtos 20 (dvidešimties) dienų laisvės atėmimo bausmės visiškai pridėta 2018 m. lapkričio 12 d. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų nuosprendžiu paskirta ir neatlikta 1 metų 7 mėnesių ir 21 dienos laisvės atėmimo bausmė ir paskirta galutinė bausmė – 1 (vieneri) metai 8 (aštuonis) mėnesius ir 11 (vienuolika) dienų laisvės atėmimo. Šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę,

19kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 178 straipsnio 2 dalyje (2 nusikalstamos veikos), LR BK 180 straipsnio 1 dalyje;

20D. V., a. k. ( - ), g.( - ), Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 9 klasių išsilavinimo, nedirbantis, gyvenantis ( - ) besimokantis ( - ) mokykloje, teistas 15 kartų, paskutinį kartą 2018 m. balandžio 13 d., Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal LR BK 178 str. 2 d. vagystė iš UAB ( - )) 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 64 (1) str. paskirta bausmė sumažinta trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – 4 (keturi) mėnesiai laisvės atėmimo, bausmę paskiriant atlikti nepilnamečių pataisos namuose. Šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę,

21kaltinamas LR BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikalstamų veikų padarymu (13 nuskalstamų veikų), LR BK 178 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikalstamų veikų padarymu (2 nusikalstamos veikos), LR BK 180 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymu.

22Teismas

Nustatė

23E. B. pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis, 2015-09-02, apie 15.20 val., ( - ) veikdamas kartu su D. V., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, užėjo į svečių namus, esančius ( - ), Vilniuje, D. V. pagrobus nukentėjusiajai A. K. priklausančius sportinius „Nike“ bėgimo batelius, 150 eurų vertės, perdavus juos E. B., jis juos paėmė į rankas, po ko kartus su D. V. pasišalino, tokiais savo veiksmais pagrobė svetimą A. K. priklausantį 150 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais E. B. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 1 dalyje.

24Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis, 2015-09-08, apie 13.10 val., ( - ), veikdamas kartu su A. L., D. V. ir E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, D. V. pastūmus parduotuvės ( - ) Vilniuje, langą, dėl ko jis atsidarė, kartu su E. S. patekus į parduotuvės ( - ) tarnybines patalpas, D. V. iš nukentėjusiosios U. D. striukės kišenės pagrobus mobiliojo ryšio telefoną „iPhone“ 150 eurų vertės, bei raktu atrakinus seifą ir iš seifo pagrobus UAB ( - ) priklausančius 2 660 eurų grynųjų pinigų, jis kartu su A. L. stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, tokiais savo bendrais veiksmais įsibrovę į patalpas, pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 2660 eurų vertės turtą ir nukentėjusiajai U. D. priklausantį 150 eurų vertės turtą, Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje

25Taip pat jis pagrobė svetimą turtą iš automobilio, o būtent: jis, 2015-10-02, apie 17.20 val., ( - ), veikdamas kartu su A. V. ir D. V., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, D. V. ir A. V. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, jis įkišo ranką pro pravirą automobilio „Audi A 4“, valst. Nr. ( - ) langą, stovintį ( - ), priklausantį E. A., tokiu būdu atidarė automobilio duris ir iš automobilio pagrobė UAB ( - ) priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S 6 Edge“, 849 eurų vertės, buvusį 50 eurų vertės dėkle, su telefone buvusia „Omnitel“ SIM kortele, neturinčia materialinės vertės, po ko visi kartu pasišalino, tokiais savo veiksmais iš automobilio priklausančio E. A. pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 899 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

26Taip pat jis pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis, 2015-10-06 laikotarpiu nuo 14. 00 val. iki 14.45 val., ( - ), turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su D. V. ir E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, užėjo į ( - ) , D. V. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, E. S. iš neužrakintos salės pagrobus vieną planšetinį kompiuterį „Golclever TAB Aries 101 Black“- 1 vnt., 182,20 eurų vertės, jis pagrobė antrą planšetinį kompiuterį „Golclever TAB Aries 101 Black“- 1 vnt., 182,20 eurų vertės, po ko, kartu su D. V. ir E. S. pasišalino, tokiais savo bendrais veiksmais pagrobė svetimą ( - ) priklausantį 365,40 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 1 dalyje.

27D. K. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis, 2015-09-15, apie 01.44 val., ( - ), veikdamas kartu su D. V. ir E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, užėjo į UAB ( - ) priklausantį barą ( - ) D. V. atrakinus kasos aparate buvusiu raktu kasos aparato stalčių ir iš kasos aparato pagrobus grynuosius pinigus - 150 eurų, jis kartu su E. S. stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, po ko kartu su E. S. ir D. V. pasišalino, tokiais savo bendrais veiksmais pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 150 eurų vertės turtą, Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

28Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis, 2015-09-22, apie 21.30 val., ( - ), veikdamas kartu su D. V., A. L. ir E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, E. S. ir A. L. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, D. V. išstūmus UAB (tarnybinių patalpų lango stiklą, jis kartu su D. V. pro langą pateko į UAB ( - ) priklausančias tarnybines patalpas, D. V. nuo stalo pagrobus nukentėjusiajai J. Ž. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S 5“, 489 eurų vertės, su telefone buvusia „Tele 2“ SIM kortele neturinčia materialinės vertės, nukentėjusiajam A. B. priklausantį laikrodį „J. K.“, 100 eurų vertės, bei UAB ( - ) priklausančius grynuosius pinigus, 635 eurus, jis pagrobė nukentėjusiajai J. Ž. priklausantį „Apple IPad“ grotuvą, 315, 66 eurų vertės, bei iš nukentėjusiosios J. Ž. piniginės pagrobė grynuosius pinigus, 135 eurus, po ko kartu su E. S., A. L. ir D. V. pasišalino, tokiais savo bendrais veiksmais, įsibrovęs į patalpas, pagrobė svetimą, nukentėjusiajai J. Ž. priklausantį 939, 66 eurų vertės turtą, nukentėjusiajam A. B. priklausantį 100 eurų vertės turtą, UAB ( - ) priklausantį 635 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 str. 2 d.

29Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis 2015-10-21, apie 20.20 val., ( - ), turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su D. V., pro langą įsibrovė į ( - ), esančias( - ), Vilniuje, tokiu būdu neteisėtai pateko į ( - ), iš stalo stalčiaus pagrobė nukentėjusiajai R. B. priklausančius auksinius auskarus, 30 eurų vertės ir iš stalo stalčiaus pagrobė nukentėjusiajai J. L. priklausantį voką, kuriame buvo 30 eurų grynųjų pinigų, tokiu būdu pagrobė svetimą nukentėjusiajai R. B. priklausantį 30 eurų vertės turtą, bei nukentėjusiajai J. L. priklausantį 30 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

30E. K. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis, 2015-03-16, apie 03.30 val., ( - ), veikdamas kartu su R. R., D. K., E. K., kurie neturėjo amžiaus nuo kurio atsako asmuo už nusikaltimą, numatytą LR BK 178 str. 2 d., ir D. V., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, R. R. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, jis pakėlė D. K., kad jis galėtų pasiekti ( - ) langą, pastarajam atspaudus ( - ) plastikinį langą, jis, kartu su D. K., E. K. ir D. V. pateko į ( - ) patalpą, tokiu būdu įsibrovė į S. D. progimnazijos patalpas, D. K. pagrobus padėklą su 22 vienetais pyragėlių, vieno pyragėlio vertė 0,20 eurų, bendros 4,40 eurų vertės, D. V. pagrobus vieną gesintuvą 25,02 eurų vertės, jis taip pat pagrobė vieną gesintuvą 25,02 eurų vertės, tokiais savo bendrais veiksmais, įsibrovę į patalpas, pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 54,44 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

31A. L. (A. L.) pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis, 2015-09-05, apie 20.10 val., ( - ), veikdamas kartu su D. V. ir R. S., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, užėjo į viešbutį ( - ) , Vilniuje, D. V. patekus į viešbučio restorano patalpas, ir iš užrakinto kasos aparato pagrobus 57,95 eurų grynųjų pinigų bei 3 pakelius cigarečių „Kent“, vieno pakelio vertė 3,10 eurų, bendros 9,30 eurų vertės, jis kartu su R. S. stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, tokiais savo bendrais veiksmais, įsibrovę į saugyklą, pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 67,25 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

32Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis, 2015-09-08, apie 13.10 val., ( - ), veikdamas kartu su D. V., E. B., E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, D. V. pastūmus parduotuvės ( - ), esančios ( - ), langą, dėl ko jis atsidarė, ir kartu su E. S. patekus į parduotuvės (duomenys nesketarnybines patalpas, D. V. iš nukentėjusiosios U. D. striukės kišenės pagrobus mobiliojo ryšio telefoną „iPhone“, 150 eurų vertės, bei raktu atrakinus seifą ir iš seifo pagrobus UAB ( - ) priklausančius 2 660 eurų grynųjų pinigų, jis kartu su E. B. stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, tokiais savo bendrais veiksmais įsibrovęs į patalpas, pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 2660 eurų vertės turtą ir nukentėjusiajai U. D. priklausantį 150 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

33Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: 2015-09-22, apie 21.30 val., ( - ), veikdamas kartu su D. K., D. V. ir E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, D. V. išstūmus UAB ( - ) tarnybinių patalpų lango stiklą ir kartu su D. K. pro langą patekus į UAB ( - ) priklausančias tarnybines patalpas, D. K. pagrobus nukentėjusiajai J. Ž. priklausantį „Apple IPad“ grotuvą, 315,66 eurų vertės, bei iš nukentėjusiosios J. Ž. piniginės pagrobus grynuosius pinigus, 135 eurus, D. V. nuo stalo pagrobus nukentėjusiajai J. Ž. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S 5“, 489 eurų vertės, su telefone buvusia „Tele 2“ SIM kortele neturinčia materialinės vertės, pagrobus nukentėjusiajam A. B. priklausantį laikrodį „J. K.“, 100 eurų vertės, bei pagrobus UAB ( - ) priklausančius grynuosius pinigus, 635 eurus, jis kartu su E. S. stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, po ko kartu su E. S., D. K., D. V. pasišalino, tokiais savo bendrais veiksmais, įsibrovę į patalpas, pagrobė svetimą, nukentėjusiajai J. Ž. priklausantį 939,66 eurų vertės turtą, nukentėjusiajam A. B. priklausantį 100 eurų vertės turtą, UAB ( - ) priklausantį 635 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

34Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis, 2016-03-12, apie 03.00 val., ( - ) turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su A. S., D. V. ir E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, praplėšus viešbučio ( - ) virtuvės lango tinklelį ir išdaužus virtuvės lango stiklą, D. V. pro išdaužtą langą patekus į viešbučio ( - ) patalpas, ir iš bare esančio kasos aparato pagrobus grynuosius pinigus, 150 eurų priklausančius UAB ( - ) bei atrakinus tarnybinio įėjimo duris iš vidaus ir E. S. iš viešbučio ( - ) patalpų pagrobus seifą, 230 eurų vertės, su jame buvusiais grynaisiais pinigais, 2 000 eurų, priklausančiais UAB ( - ) jis kartu su A. S. ir E. S. stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, tokiais savo bendrais veiksmais pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 2 380 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

35V. N. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis, 2015-07-05, apie 22.50 val., ( - ), Vilniuje, veikdamas kartu su D. V., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, pro tarnybines duris užėjo į UAB ( - ) priklausantį barą ( - ) tokiu būdu įsibrovė į tarnybines patalpas, D. V. nuo stalo pagrobus nešiojamąjį kompiuterį „Apple Mac Book Air“, priklausantį nukentėjusiajam A. V. 300 eurų vertės, nuo lentynos esančios virš stalo pagrobus akinius nuo saulės Woodfellas „Odeon Sunglasses (wood), priklausančius nukentėjusiajam A. V., 130 eurų vertės, jis nuo stalo pagrobė kompiuterio pakrovėją, tokiais savo bendrais veiksmais, įsibrovę į patalpas, pagrobė svetimą nukentėjusiajam A. V. priklausantį 430 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

36Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis, 2015-10-25, apie 15.00 val., ( - ), veikdamas kartu su D. V., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, jis pakėlė D. V., kad pastarasis galėtų pasiekti antro aukšto langą, D. V. atspaudus virtuvės plastikinį langą, tokiu būdu neteisėtai patekus į S. M. priklausantį butą, esantį ( - ), iš buto pagrobus daiktus, priklausančius nukentėjusiajam S. M., t. y. pagrobė šviesiai rudos spalvos odinę piniginę su užrašu 90 eurų vertės, su piniginėje buvusiais 150 dolerių grynais pinigais (137 eurų), su „SEB“ banko kreditine kortele, 1,45 eurų vertės, S. M. vardu išduotą LR asmens tapatybės kortelę, 19,60 eurų vertės, S. M. vardu išduotą pasą, 43 eurų vertės, du S. M. vardu išduotus negaliojančius pasus, neturinčius materialinės vertės, vieną komplektą sidabriniu sąsagų su nelydytu gelsvos spalvos gintaru, 100 eurų vertės, vieną sąsagų komplektą su deimantine graižtva, 50 eurų vertės, moterišką sidabrinį žiedą su juodos spalvos akmenuku, 20 eurų vertės, juodos spalvos kuprinę su raudonais elementais ir užrašu „IACC P. M.“, 50 eurų vertės, ir nešiojamąjį kompiuterį „LENOVO G50-70“ su pakrovėju, 645 eurų vertės, priklausantį ( - ) , jis stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, tokiais savo bendrais veiksmais įsibrovęs į patalpas pagrobė svetimą nukentėjusiajam S. M. priklausantį, 511,05 eurų vertės turtą, bei ( - ) priklausantį 645 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

37A. S. buvo kaltinamas tuo, kad jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis, 2016-03-12, apie 03.00 val., ( - ) , turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su D. V., A. L. ir E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, praplėšus viešbučio ( - ) virtuvės lango tinklelį ir išdaužus virtuvės lango stiklą, D. V. pro išdaužtą langą patekus į viešbučio ( - ) patalpas, ir iš bare esančio kasos aparato pagrobus grynuosius pinigus, 150 eurų priklausančius UAB ( - ) bei atrakinus tarnybinio įėjimo duris iš vidaus ir E. S. iš viešbučio ( - ) patalpų pagrobus seifą, 230 eurų vertės, su jame buvusiais grynaisiais pinigais, 2 000 eurų, priklausančiais UAB ( - ) jis kartu su A. L. stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, tokiais savo bendrais veiksmais pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 2 380 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis buvo kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

38R. S. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis, 2015-09-05, apie 20.10 val., ( - ), veikdamas kartu su D. V. ir A. L., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, užėjo į viešbučio ( - ) patalpas, kartu su A. L. užkalbino viešbučio darbuotoją, tokiu būdu nukreipdamas jos dėmesį, D. V. patekus į tarnybines patalpas ir iš užrakinto kasos aparato pagrobus 56,07 eurų ir 3 pakelius „Kent“ cigarečių, 1 pakelio vertė, 3,10 eurų, bendros 9,30 eurų vertės, jis kartu su A. L. stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, tokiais savo bendrais veiksmais pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 67,25 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

39A. V. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis, 2015-09-06, apie 22.00 val., ( - ), veikdamas kartu su D. V., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, D. V. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, jis pro atidarytas tarnybinių patalpų duris užėjo į restorano ( - ) tarnybines patalpas ir pagrobė nukentėjusiajai H. B. priklausančią rankinę 30 eurų vertės, kurioje buvo skėtis 15 eurų vertės, raktai nuo ( - ) tarnybinių patalpų neturintys materialinės vertės, piniginė 10 eurų vertės, piniginėje esančius 20 eurų grynųjų pinigų, po ko kartu su D. V. pasišalino, tokiais savo bendrais veiksmais įsibrovę į patalpas, pagrobė svetimą nukentėjusiajai H. B. priklausantį 75 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalyje.

40Be to, jis panaudodamas fizinį smurtą pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis, 2015-10-01 apie 22.00 val., ( - ), veikdamas kartu su D. V., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, priėjo prie nepilnamečio nukentėjusiojo D. Z., D. V. paprašius D. Z. duoti jam paskambinti mobiliojo ryšio telefoną “Samsung Galaxy S 5 Neo“, 500 eurų vertės, su jame buvusia UAB „Tele 2“ SIM kortele, neturinčia materialinės vertės, nukentėjusiajam davus D. V. mobiliojo ryšio telefoną, pastarajam bandant pasišalinti su D. Z. mobiliojo ryšio telefonu, nukentėjusiajam D. Z. prašant D. V. gražinti jam jo mobiliojo ryšio telefoną, jis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu daiktu palietė nukentėjusiojo kaklą ir jį nudegino, nukentėjusiajam D. Z. atsisukus į jį, jis sudavė vieną smūgį kumščiu į pilvą nukentėjusiajam D. Z., dėl ko nukentėjusysis parkrito ant žemės, po ko kartu su D. V. pasišalino, tokiais savo bendrais veiksmais panaudodamas fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį D. Z. padarydamas jam nepatikslintos kilmės kaklo užpakalinio paviršiaus nudegimą, įvardintą kaip 2 laipsnio, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu (2016-03-10 D. Z. medicininių dokumentų apžiūros protokolas), pagrobė nukentėjusiojo D. Z. motinai R. Z. priklausantį 500 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180 straipsnio 1 dalyje.

41Be to, jis pagrobė svetimą turtą iš automobilio, o būtent: jis, 2015-10-02, apie 17.20 val., ( - ), veikdamas kartu su E. B. ir D. V., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, E. B. įkišus ranką pro pravirą automobilio „Audi A 4“, valst. Nr. ( - ) langą, stovintį Labdarių g. 8, Vilniuje, priklausantį E. A., tokiu būdu atidarius automobilio duris ir iš automobilio pagrobus UAB ( - ) priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S 6 Edge“, 849 eurų vertės, buvusį 50 eurų vertės dėkle, su telefone buvusia „Omnitel“ SIM kortele, neturinčia materialinės vertės, jis kartu su D. V. stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, po ko visi kartu pasišalino, tokiais savo veiksmais iš automobilio priklausančio E. A. pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 899 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

42D. V. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis 2015-03-16, apie 03.30 val., ( - ), veikdamas kartu su R. R., D. K., E. K., kurie neturi amžiaus nuo kurio atsako asmuo už nusikaltimą, numatytą LR BK 178 str. 2 d., ir E. K., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, R. R. stebint aplinką, E. K. pakėlus D. K., D. K. atspaudus( - ), esančios ( - ) valgyklos plastikinį langą, jis, kartu su D. K., E. K. ir E. K. pateko į ( - ) valgyklos patalpą, tokiu būdu įsibrovė į ( - ) D. K. pagrobus padėklą su 22 vienetais pyragėlių, vieno pyragėlio vertė 0,20 eurų, bendros 4,40 eurų vertės, E. K. pagrobus vieną gesintuvą 25,02 eurų vertės, jis taip pat pagrobė vieną gesintuvą 25,02 eurų vertės, tokiais savo bendrais veiksmais, įsibrovę į patalpas, pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 54,44 eurų vertės turtą. Šiais veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

43Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis, 2015-07-05, apie 22.50 val., ( - ), veikdamas kartu su V. N., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, pro tarnybines duris užėjo į UAB ( - ) priklausantį barą ( - ), tokiu būdu įsibrovęs į tarnybines patalpas, V. N. nuo stalo pagrobus kompiuterio pakrovėją, jis nuo stalo pagrobė nešiojamąjį kompiuterį „Apple Mac Book Air“, priklausantį nukentėjusiajam A. V., 300 eurų vertės, bei nuo lentynos esančios virš stalo pagrobė akinius nuo saulės Woodfellas „Odeon Sunglasses (wood), priklausančius nukentėjusiajam A. V., 130 eurų vertės, tokiais savo bendrais veiksmais, įsibrovę į patalpas, pagrobė svetimą nukentėjusiajam A. V. priklausantį 430 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

44Be to, jis pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis, 2015-09-02, apie 15.20 val., ( - ), veikdamas kartu su E. B., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, užėjo į svečių namus, esančius ( - ), jis pagrobė nukentėjusiajai A. K. priklausančius sportinius „Nike“ bėgimo batelius, 150 eurų vertės, perdavė juos E. B., E. B. juos paėmus į rankas, kartu pasišalino, tokiu būdu pagrobė svetimą A. K. priklausantį 150 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 1 dalyje.

45Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis, 2015-09-03, apie 23.45 val., ( - ), turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, pro neužrakintas tarnybinių patalpų duris pateko į restorano ( - ) tarnybines patalpas, iš nukentėjusiosios R. M. rankinės buvusios spintelėje pagrobė žalios spalvos piniginę 33 eurų vertės, kurioje buvo grynieji pinigai, 250 eurų, neturinti materialinės vertės nukentėjusiosios R. M. vardu išduoti asmens dokumentai, nukentėjusiosios R. M. vardu išduota „Swedbank“ mokėjimo kortelė, neturinti materialinės vertės, elektroninės bankininkystės kodų kortelė, neturinti materialinės vertės, tokiais savo veiksmais įsibrovęs į patalpas pagrobė svetimą nukentėjusiajai R. M. priklausantį 283 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

46Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis 2015-09-05, apie 20.10 val., ( - ), veikdamas kartu su A. L. ir R. S., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, užėjo į viešbutį ( - ), A. L. ir R. S. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, jis pateko į viešbučio restorano patalpas, kur iš užrakinto kasos aparato pagrobė 57,95 eurų grynųjų pinigų, bei pagrobė 3 pakelius cigarečių „Kent“, vieno pakelio vertė 3,10 eurų, bendros 9,30 eurų vertės, ir tokiais savo bendrais veiksmais, įsibrovę į saugyklą, pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 67,25 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

47Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis, 2015-09-06, apie 22.00 val.( - )., Vilniuje, veikdamas kartu su A. V., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, A. V. pro atidarytas tarnybinių patalpų duris užėjus į restorano ( - ) tarnybines patalpas, ir pagrobus nukentėjusiajai H. B. priklausančią rankinę 30 eurų vertės, kurioje buvo skėtis 15 eurų vertės, raktai nuo (duomenys neskelbtini0 tarnybinių patalpų neturintys materialinės vertės, piniginė 10 eurų vertės, piniginėje esančius 20 eurų grynųjų pinigų, jis stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, po ko kartu su A. V. pasišalino, tokiais savo bendrais veiksmais įsibrovę į patalpas, pagrobė svetimą nukentėjusiajai H. B., priklausantį 75 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

48Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis 2015-09-08, apie 13.10 val., ( - ), veikdamas kartu su A. L., E. B. E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, A. L. ir E. B. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, jis pastūmė parduotuvės ( - ), esančios ( - ), Vilniuje langą, dėl ko jis atsidarė, kartu su E. S. pateko į parduotuvės ( - ) tarnybines patalpas, jis iš nukentėjusiosios U. D. striukės kišenės pagrobė mobiliojo ryšio telefoną „iPhone“ 150 eurų vertės, bei raktu atrakino seifą ir iš seifo pagrobė UAB ( - ) priklausančius 2 660 eurų grynųjų pinigų, tokiais savo bendrais veiksmais įsibrovęs į patalpas, pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 2660 eurų vertės turtą ir nukentėjusiajai U. D. priklausantį 150 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

49Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis 2015-09-15, apie 01.44 val., ( - ), veikdamas kartu su D. K. ir E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, užėjo į UAB ( - ) priklausantį barą „( - ), E. S. ir D. K. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, jis atrakino kasos aparate buvusiu raktu kasos aparato stalčių, iš kasos aparato pagrobė grynuosius pinigus, 150 eurų, po ko kartu su E. S. ir D. K. pasišalino, tokiais savo bendrais veiksmais pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 150 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

50Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis 2015-09-22, apie 21.30 val., ( - ), veikdamas kartu su D. K., A. L. ir E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, E. S. ir A. L. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, jis išstūmė UAB ( - ) tarnybinių patalpų lango stiklą, kartu su D. K. pro langą pateko į UAB ( - ) priklausančias tarnybines patalpas, D. K. pagrobus nukentėjusiajai J. Ž. priklausantį „Apple IPad‘ grotuvą, 315, 66 eurų vertės, bei iš nukentėjusiosios J. Ž. piniginės pagrobus grynuosius pinigus, 135 eurus, jis nuo stalo pagrobė nukentėjusiajai J. Ž. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S 5“, 489 eurų vertės, su telefone buvusia „Tele 2“ SIM kortele neturinčia materialinės vertės, nukentėjusiajam A. B. priklausantį laikrodį „J. K.“, 100 eurų vertės, bei UAB ( - ) priklausančius grynuosius pinigus, 635 eurus, po ko kartu su E. S., D. K., A. L. pasišalino, tokiais savo bendrais veiksmais, įsibrovę į patalpas, pagrobė svetimą, nukentėjusiajai J. Ž. priklausantį 939,66 eurų vertės turtą, nukentėjusiajam A. B. priklausantį 100 eurų vertės turtą, UAB ( - ) priklausantį 635 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

51Be to, jis panaudodamas fizinį smurtą pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis 2015-10-01, apie 22.00 val., ( - ), veikdamas kartu su A. V., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, priėjo prie nepilnamečio nukentėjusiojo D. Z., paprašė duoti jam paskambinti jo mobiliojo ryšio telefoną “Samsung Galaxy S 5 Neo“, 500 eurų vertės, su jame buvusia UAB „Tele 2“ SIM kortele, neturinčia materialinės vertės, nukentėjusiajam davus jam mobiliojo ryšio telefoną ketino su juo pasišalinti, nukentėjusiajam D. Z. prašant D. V. gražinti jam jo mobiliojo ryšio telefoną, A. V. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu daiktu palietus nukentėjusiojo kaklą ir jį nudeginus, nukentėjusiajam D. Z. atsisukus į A. V., A. V. sudavus vieną smūgį kumščiu į pilvą nukentėjusiajam D. Z., dėl ko nukentėjusysis parkrito ant žemės, kartu su A. V. pasišalino, tokiais savo bendrais veiksmais panaudodamas fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį D. Z. padarydamas jam nepatikslintos kilmės kaklo užpakalinio paviršiaus nudegimą, įvardintą kaip 2 laipsnio, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu (2016-03-10 D. Z. medicininių dokumentų apžiūros protokolas), pagrobė nukentėjusiojo D. Z. motinai R. Z. priklausantį, 500 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180 straipsnio 1 dalyje.

52Be to, jis pagrobė svetimą turtą iš automobilio, o būtent: jis, 2015-10-02, apie 17.20 val., Labdarių g. 8, Vilniuje, veikdamas kartu su A. V. ir E. B., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, E. B. įkišus ranką pro pravirą automobilio „Audi A 4“, valst. Nr. ( - ) langą, stovintį ( - ), priklausantį E. A., tokiu būdu atidarius automobilio duris ir pagrobus UAB ( - ) priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S 6 Edge“, 849 eurų vertės, buvusį 50 eurų vertės dėkle, su telefone buvusia „Omnitel“ SIM kortele, neturinčia materialinės vertės, jis kartu su A. V. stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, po ko visi kartu pasišalino, tokiais savo veiksmais iš automobilio priklausančio E. A. pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 899 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

53Be to, jis pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis 2015-10-06, laikotarpiu nuo 14.00 val. iki 14.45 val., ( - ), turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su E. B. ir E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, užėjo į ( - ), kur iš neužrakintos salės E. S. pagrobus vieną planšetinį kompiuterį „Golclever TAB Aries 101 Black“, 1 vnt. 182,20 eurų vertės, o E. B. pagrobus antrą planšetinį kompiuterį „Golclever TAB Aries 101 Black“, 1 vnt. 182,20 eurų vertės, jis stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, po ko, kartu su E. B. ir E. S. pasišalino, tokiais savo bendrais veiksmais pagrobė svetimą Prancūzų institutui Lietuvoje priklausantį 365,40 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 1 dalyje.

54Be to, jis, pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis 2015-10-11, apie 16.15 val., ( - ), veikdamas kartu su E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, užėjo į UAB ( - ) priklausančią kavinę ( - ) E. S. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, jis atrakino kasos aparate buvusiu raktu kasos aparato stalčių ir iš kasos aparato pagrobė grynuosius pinigus, 50 eurų, tokiais savo bendrais veiksmais įsibrovęs į saugyklą pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 50 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

55Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis 2015-10-21, apie 20.20 val., ( - ), turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su D. K., pro langą įsibrovė į ( - )patalpas, esančias( - ), tokiu būdu neteisėtai pateko į Lietuvos statistikos departamento patalpas, iš stalo stalčiaus pagrobė nukentėjusiajai R. B. priklausančius auksinius auskarus, 30 eurų vertės, ir iš stalo stalčiaus pagrobė nukentėjusiajai J. L. priklausantį voką, kuriame buvo 30 eurų grynųjų pinigų, tokiu būdu pagrobė svetimą nukentėjusiajai R. B. priklausantį 30 eurų vertės turtą, bei nukentėjusiajai J. L. priklausantį 30 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais jis padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

56Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis 2015-10-25, apie 15.00 val., ( - ), turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su V. N., V. N. pakėlus jį, kad jis galėtų pasiekti antro aukšto langą, V. N. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, jis atspaudė virtuvės plastikinį langą, tokiu būdu neteisėtai pateko į S. M. priklausantį butą, esantį ( - ), iš buto pagrobė daiktus, priklausančius nukentėjusiajam S. M., t. y. pagrobė šviesiai rudos spalvos odinę piniginę su užrašu “Guidi“, 90 eurų vertės, su piniginėje buvusiais 150 dolerių grynais pinigais (137 eurų), su „SEB“ banko kreditine kortele, 1,45 eurų vertės, S. M. vardu išduotą LR asmens tapatybės kortelę, 19,60 eurų vertės, S. M. vardu išduotą pasą, 43 eurų vertės, du S. M. vardu išduotus negaliojančius pasus, neturinčius materialinės vertės, vieną komplektą sidabriniu sąsagų su nelydytu gelsvos spalvos gintaru, 100 eurų vertės, vieną sąsagų komplektą su deimantine graižtva, 50 eurų vertės, moterišką sidabrinį žiedą su juodos spalvos akmenuku, 20 eurų vertės, juodos spalvos kuprinę su raudonais elementais ir užrašu „IACC P. M.“, 50 eurų vertės, ir nešiojamąjį kompiuterį „LENOVO G50-70“ su pakrovėju, 645 eurų vertės, priklausantį ( - ), tokiais savo bendrais veiksmais įsibrovęs į patalpas pagrobė svetimą nukentėjusiajam S. M. priklausantį 511,05 eurų vertės turtą, bei ( - ) priklausantį 645 eurų vertės turtą, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

57Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis 2016-03-12, apie 03.00 val., ( - ), turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdamas kartu su A. S., A. L. ir E. S., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas į atskirą tyrimą, praplėšus viešbučio ( - ) virtuvės lango tinklelį ir išdaužus virtuvės lango stiklą, A. S., A. L. ir E. S. stebint aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką, jis pro išdaužtą langą pateko į viešbučio ( - ) patalpas, kur iš bare esančio kasos aparato pagrobė grynuosius pinigus, 150 eurų priklausančius UAB „E. C.“, bei atrakino tarnybinio įėjimo duris iš vidaus ir E. S. iš viešbučio ( - ) patalpų pagrobus seifą, 230 eurų vertės, su jame buvusiais grynaisiais pinigais, 2 000 eurų, priklausančiais UAB ( - ) tokiais savo bendrais veiksmais pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį 2 380 eurų vertės turtą. Šiais savo veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje.

58Dėl 2015-03-16, apie 03.30 val., ( - ), vagystės iš ( - ) vagystės UAB ( - )54,44 eurų vertės turto.

59Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. K. savo kaltę pripažino visiškai, pripažino, kad įvykio dieną jis su draugais įlipo į progimnazijos valgyklą ir ją apvogė pagrobdami kaltinime nurodytus daiktus. Tačiau šiuo metu detaliai visų aplinkybių nepamena, kadangi nuo įvykio praėjo labai didelis laiko tarpas. UAB ( - ) civilinį ieškinį tikrai pripažįsta, dėl įvykdyto nuoširdžiai gailisi, labai blogai pasielgė. Šiuo metu E. K. nesimoko, dirba taksi vairuotoju, civilinį ieškinį žada atlyginti.

60Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę pripažino visiškai, parodė, kad 2015-03-16, galimai kaltinamajame akte nustatytu laiku jis su draugais atidarė progimnazijos langą, pasiėmė gesintuvą bei padėklą su bandelėmis ir iš įvykio vietos pasišalino. Civilinį ieškinį pripažįsta. Visų aplinkybių kaltinamasis šiuo metu neprisimena. Kadangi nuo įvykio praėjo daug laiko, visas aplinkybes kaltinamasis detaliau nurodė ikiteisminio tyrimo metu ir prašo šiais parodymais remtis teisminio nagrinėjimo metu.

61Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamasis D. V. parodė, kad savo kaltę pripažįsta pilnai, dėl padaryto nuoširdžiai gailisi. Apie įtarime nurodytas aplinkybes gali parodyti, kad 2015 m. kovo mėn., tikslios dienos neatsimena, bet tai galėjo būti įtarime nurodytu laiku, jis kartu su R. R., E. K. ir D. K. buvo prie S. D. mokyklos, tikslaus adreso nežino. E. K. pasiūlė apvogti mokyklą, nes kiek jam yra žinoma, jis kartu su D. K. prieš porą dienų apžiūrinėjo mokyklą ir ruošėsi ją apvogti. Kai jie visi keturiese priėjo prie mokyklos, E. K. pakėlė D. K., D. koja trenkė per lango stiklą ir jis atsidarė, bet stiklas nesudužo. D., E. ir jis įlipo į vidų, R. į vidų nelipo, nes jis stovėjo lauke ir stebėjo aplinką, kad neitų pašaliniai. D. pribėgo prie šaldytuvo, jį atidarė ir iš šaldytuvo paėmė padėklą su bandelėmis, bandelių buvo apie 20 vnt., jis paėmė vieną gesintuvą, kuris stovėjo kampe, o kitą gesintuvą paėmė E. Paėmę bandeles ir gesintuvus išlipo pro langą. Toliau nuo valgyklos ant pastato pastebėjo vaizdo filmavimo kamerą, D. paėmęs vieną iš gesintuvų ir pradėjo purkšti ant kameros, tada jis taip pat paėmė gesintuvą ir pradėjo purkšti ant R., jis pradėjo bėgti, atsitrenkė į tvorą. Abu gesintuvus numetė prie tvoros, bandeles suvalgė (t. 2, b. l. 155-156).

62Teisiamojo posėdžio metu liudytojas E. K.parodė, kad šiuo metu įvykio tiksliai nepamena, įvykio aplinkybes nurodė ikiteisminio tyrimo metu. Vadovaujantis LR BPK 276 straipsnio nuostatomis buvo pagarsinti jo parodymai, kuriuos jis palaike. Liudytojas parodė, kad tikslios įvykio datos neatsimena, bet tai buvo pavasarį. Jis, D. V., D. K., R. R., E. K. buvo prie S. D. gimnazijos, tikslaus adreso nežino, kaip jie ten atsidūrė ir kokiu tikslu liudytojas nepamena. Jam atrodo, D. pasiūlė įlįsti pro langą į gimnazijos patalpas, t. y. į valgyklą. Jis jiems pasiūlė, o visi sutiko. Kokiu tikslu, ką D. norėjo iš ten pavogti, liudytojas nežino, neatsimena. Jis atsimena, kad D. atidarė valgyklos langą, kas jį užkėlė, kad jis jį atidarytų, jis neatsimena, bet į valgyklos vidų pateko jis, D. V. ir dar kažkas, kas tiksliai nepamena. Jis kažką buvo paėmęs iš valgyklos, tačiau tiksliai ką, nepamena. Taip pat žino, kad D. kažką paėmė, tačiau ką, neatsimena. Aplinkybių jis neatsimena, nuosekliai papasakoti tos dienos įvykio aplinkybių negali, nes nepamena, tačiau tiksliai atsimena ir prisipažįsta, kad jis buvo valgykloje kartu su D. ir dar kažkuo. Pavogė iš ten kažkokius daiktus, tačiau tiksliai ką, nepamena. Jam tai buvo pirma vagystė. Dėl padaryto nuoširdžiai gailisi (2 t., b. l. 41-42).

63Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų E. K. bei D. V. veiksmai pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį kvalifikuoti teisingai. Jų kaltę įrodo jų pačių visiškas prisipažinimas, liudytojo E. K. parodymai bei kita bylos rašytinė medžiaga. Iš esmės visi surinkti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, tarpusavyje sutampa, papildo vieni kitus, todėl plačiau neanalizuotini. E. K. bei D. V. kaltė įrodyta visiškai.

64Dėl 2015-07-05, apie 22.50 val., ( - ), kompiuterio „Apple Mac Book Air“ priklausančio A. V. vagystės.

65Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis V. N. savo kaltę, dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, pripažino visiškai. Parodė, kad įvykio vakarą jis su draugu D. V. nuvažiavo pasivaikščioti. Užėjo už kampo parūkyti ir pamatė atidarytas kažkokių patalpų duris. D. pasiūlė užeiti į vidų, pažiūrėti kas yra viduje, jis sutiko, kartus su D. užėjo į vidų, viduje žmonių nebuvo, ant stalo pamatė nešiojamąjį kompiuterį. D. paėmė nuo stalo kompiuterį, o jis paėmė prie kompiuterio gulintį kompiuterio pakrovėją, taip pat D. paėmė už kompiuterio gulėjusį juodos spalvos kompiuterio dėklą. Kompiuterį pardavė, tiksliai nepamena kur. Civilinį ieškinį 420 eurų pripažįsta. Visų aplinkybių kaltinamasis šiuo metu nepamena, nes nuo įvykio praėjo daug laiko. Išsamiau apie šį įvykį papasakojo ikiteisminio tyrimo metu ir kaltinamasis prašo remtis šiais parodymais.

66Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas V. N. parodė, kad savo kaltę pripažįsta pilnai, dėl padaryto nuoširdžiai gailisi. Tikslios įvykio datos ir laiko nepamena, bet tai galėjo būti įtarime nurodytu laiku, ėjo pro šalį ir pamatė atidarytas kažkokių patalpų duris. D. pasiūlė užeiti į vidų, pažiūrėti kas yra viduje, jis sutiko, kartus su D. užėjo į vidų, viduje žmonių nebuvo, ant stalo pamatė nešiojamąjį kompiuterį. D. paėmė nuo stalo kompiuterį, o jis paėmė prie kompiuterio gulintį kompiuterio pakrovėją, taip pat D. paėmė už kompiuterio gulėjusį juodos spalvos kompiuterio dėklą. Kartu su D. išėjo iš patalpų. Kokio modelio, spalvos buvo kompiuteris jis neatsimena. D. kompiuterį paėmė su savimi, jis jam atidavė kompiuterio pakrovėją. Maždaug sekančią dieną po vagystės susitiko su D., D. paskambino jo broliui A. N., tuo metu kai D. skambino jis buvo su D. paprašė susitikti su jais. A. sutiko. N. D. namų atvažiavo prie jo namų ( - ), brolis išėjo į lauką su jais susitikti. D. kalbėjo su jo broliu, o jis sėdėjo šiek tiek toliau nuo jų, todėl girdėjo ne visą jų pokalbį. Girdėjo, kad D. prašė brolio, kad jis kažkur nuneštų kompiuterį, kur, jis negirdėjo, brolis sakė, kad jis skuba į treniruotę, tačiau D. pasakė, kad jam sumokės, tada jis sutiko. Apie tai, kad kompiuteris yra vogtas D. A. nesakė, jis taip pat nesakė jam iš kur šis kompiuteris, ar A. klausė jo ar D. iš kur kompiuteris, jis neatsimena. Kompiuteris buvo pas D., jis buvo supakuotas į juodos spalvos dėklą, su kuriuo jį ir pavogė, dėklas buvo nepermatomas, todėl nesimatė, kas jo viduje. A. paėmė kompiuterį ir su juo išvažiavo, kur, jis nežino, kam jis vežė tą kompiuterį jis taip pat nežino, nes su juo kalbėjo D., jam D. nesakė, kam ir kur prašė A. nuvežti kompiuterį. Kas toliau buvo su kompiuteriu jis nelabai žino, nes D. jam nesakė, kaip jis suprato, jam už kompiuterį nesumokėjo, tačiau kas nesumokėjo, jis nežino. Kur šiuo metu yra kompiuteris, jis nežino. J. D. už kompiuterį nedavė nė kiek pinigų. Su Aleksandru jis nekalbėjo apie tai, kur ir kam jis vežė kompiuterį (3 t., b. l. 53-55).

67Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino iš dalies, nurodydamas, kad jis tikrai su V. N. pavogė A. V. priklausantį kompiuterį, tačiau tikrai nevogė akinių, jam tiesiog nereikia tokių dalykų. Civilinį ieškinį pripažįsta. Visų aplinkybių šiuo metu neprisimena, nes praėjo daug laiko. Smulkiau apie šį įvykį kaltinamasis davė parodymus ikiteisminio tyrimo metu, todėl prašo remtis šiais duotais parodymais.

68Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas D. V. parodė, kad savo kaltę pripažįsta pilnai, dėl padaryto nuoširdžiai gailisi. Apie įtarime nurodytas aplinkybes gali parodyti, kad 2015-07-05, apie 22,00 val., jis kartu su V. N., kuriam 15 metų, gyvena ( - ), ėjo pro barą, jo pavadinimo nežino, tikslaus adreso nežino, jis yra centre, netoli „Iki“ parduotuvės. Pamatė atidarytas baro tarnybinių patalpų duris, užėjo į barą pro tarnybines duris, užėjo į baro vidų, nes norėjo pažiūrėti kas yra viduje. Jis užėjo pirmas, o V. iš paskos. Jis pamatė vaizdo stebėjimo kamerą ir iš karto ją nusprendė pasukti, kad jų nefilmuotų. Ant stalo tarnybinėse patalpose pamatė kompiuterį „Apple“ baltos spalvos, nusprendė jį pavogti. Jis paėmė kompiuterį, o V. paėmė kompiuterio pakrovėją, kuris buvo šalia kompiuterio. Paėmę kompiuterį ir pakrovėją iš karto išėjo iš baro. Po to jie norėjo parduoti kompiuterį savo pažįstamam E. V., kuriam yra 16 metų, gyvena ( - ), kur mokosi nežino, nesenai jis buvo grįžęs iš Vėliučionių, tačiau jis kompiuterį paėmė, o pinigų jiems nesumokėjo. Mano, kad kompiuteris yra vis dar pas jį, nes jis norėjo jį pirkti sau (3 t., b. l. 65-66).

69Teisiamojo posėdžio metu apklaustas nukentėjusysis A. V. parodė, kad jis dirbo bare ( - ) , adresu ( - ), vadovu. Vieną naktį iš baro buvo pavogti daiktai. Kartą grįžo į darbą ne darbo metu ir kažkas pasiskundė iš personalo, kad dingo jo daiktai. Kadangi buvo šilta, todėl durys buvo praviros. Su tuo darbuotoju pradėjo žiūrėti kamerų įrašus. Pamatė, kad įėjo jaunuoliai ir paėmė kurpinę. Taip pat pamatė, kad jaunuoliai nusileido į apačią ir iš ten pavogė jo kompiuterį ir akinius nuo saulės. Buvo iškviesta policija, jie paėmė tirti antspaudų. Akinių nuo saulės pasigedo dar sekančią dieną. Nuostolius dėl prarasto kompiuterio atlygino personalas, nes tai jų buvo klaida palikti praviras duris, akinius gavo dovanų. Dėl aukščiau išdėstyto, nuo civilinio ieškinio atsisako. Visas aplinkybes smulkiau nurodė ikiteisminio tyrimo metu ir nukentėjusysis palaiko šiuos duotus parodymus.

70Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas A. V. parodė, kad dirba bare ( - ) esančiame ( - ). 2015 m. liepos 6 d., apie 02.30 val., būdamas šiame bare pamatė, kad iš tarnybinės patalpos nuo stalo dingo jam priklausantis 300 eurų vertės nešiojamas kompiuteris APPLE MAC BOOK I. J. peržiūrėjo vaizdo įrašą ir pamatė, kad 2015-07-05, apie 22.50 val., per vidinį kiemą per tarnybinį įėjimą į baro tarnybines patalpas užėjo du vaikinai, kurie nuo stalo pavogė minėta jo nešiojamą kompiuterį ir pasišalino į lauką. Šie vaikinai kelis kartus buvo atsirėmę į turėklus ir tarnybinėje patalpoje nusuko kamera. Jis šių vaikinų nepažįsta. Dėl kompiuterio vagystės jam padaryta 300 eurų žala. Tarnybinės patalpos tuo metu, kai vaikinai užėjo į jų vidų, užrakintos nebuvo. Vaizdo medžiagą, kur yra užfiksuoti įtariamieji, pateiks vėliau (2 t., b. l. 179).

712015-08-20 papildomai liudytojas A. V. parodė, kad 2015-07-05 iš baro ( - ) esančio (duomenys neskelbtini0, Vilniuje, pavogtas nešiojamasis kompiuteris „Apple Mac Book Air“ priklauso jam asmeniškai. Kompiuterį jis pirko maždaug 2015 m. balandžio mėn., dėvėtą, ne parduotuvėje, pagal skelbimus, todėl jokių dokumentų to kompiuterio jis neturi. Kai nupirko kompiuterį, kadangi dokumentų neturėjo, užsirašė jo serijinį numerį: ( - ) kompiuteris buvo sidabrinės spalvos, kompiuteris buvo be baterijos, veikė tik su įjungtu pakrovėju, kažkokių ypatingų korpuso požymių: įbrėžimų ar kitų, pagal kuriuos būtų galima jį atskirti, neturėjo. Taip pat vagystės metu buvo pavogtas ir kompiuterio pakrovėjas. Atskirai pakrovėjo nevertina, nes jis buvo pirktas kartu su kompiuteriu, kompiuterio vertė 300 eurų (2 t., b. l. 181-182). Papildomai liudytojas A. V. parodė, kad 2015-07-05 iš baro ( - ) esančio ( - ), Vilniuje, pavogtas jam priklausantis nešiojamasis kompiuteris „Apple Mac Book Air“ gulėjo ant stalo tarnybinėse patalpose, jo kompiuteris buvo be dėklo, kadangi stalas priklauso ne jam vienam, juo naudojasi ir kiti darbuotojai, tai ant stalo galėjo būti kažkieno dėklas ar tašė, tačiau ne jo. Niekas iš darbuotojų nesakė, kad dingtų jų daiktai, todėl kas dar galėjo būti pavogta, jis nežino. Virš stalo, ant kurio buvo paliktas kompiuteris, yra atvira lentyna, ant kurios darbuotojai pasidėdavo jiems priklausančius daiktus. Ant tos lentynos jis buvo palikęs jam priklausančius akinius nuo salės Woodfellas „Odeon Sunglasses (wood)“ 130 eurų vertės. Tai yra dizainerio akiniai, jie pagaminti iš tamsios spalvos medienos, turi medinį rėmą, stiklais yra taip pat rudos spalvos. Po 2015-07-05 vagystės pastebėjo, kad akinių taip pat nėra, mano, kad jie buvo pavogti kartu su kompiuteriu. Prašo pripažinti jį civiliniu ieškovu 430 eurų sumai, nes kompiuterio vertė yra 300 eurų, akinių, 130 eurų (2 t., b. l. 183-184).

72Teisiamojo posėdžio metu liudytojas E. V. parodė, kad kaltinamieji jam matyti iš matymo. Kadangi praėjo daug laiko nuo įvykio, todėl paprašė pagarsinti parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos jis palaiko. Ikiteisminio tyrimo metu E. V. parodė, kad D. V. jis pažįsta, anksčiau bendravo su jo broliu J. V., su D. bendravo kaip su draugo broliu, jie asmeniškai nebuvo draugai. Tikslios datos ir laiko neatsimena, bet tai buvo 2015 m. vasarą, susitiko prie parduotuvės „Maxima“ Karoliniškėse, tikslaus adreso nežino, iš matymo jam pažįstamą A. N., jį vadina S.. Jį pažįsta iš matymo, nes jis mokėsi jo mokykloje, taip pat žino, kad jo jaunesnis brolis, kurio jis tikslaus vardo nežino, žino, kad jį vadina V., vogdavo kartu su D. V.. S. N. parodė jam nešiojamąjį kompiuterį „Apple Mac Book Air“ baltos spalvos, 2009 metų gamybos, paklausė, gal nori pirkti, pasakė, kad parduos už 50 eurų. Kompiuteris buvo su pakrovėju. Jis apžiūrėjo kompiuterį, tada paklausė, iš kur šis kompiuteris, tada N. jam pasakė, kad jis yra vogtas. Sužinojęs, kad kompiuteris yra vogtas, jis atsisakė jį pirkti. Kas pavogė kompiuterį, kada ir kur jis neklausė, o jis pats jam nesakė. T. N. kompiuterį paėmė ir išvažiavo. Jis jokio kompiuterio nei iš D. V., nei iš N. nepirko. Kam jie galėjo parduoti kompiuterį jis nežino. Kodėl D. V. teigia, kad pardavė kompiuterį būtent jam, nežino, jokių kitų daiktų iš jo taip pat nepirko, nors jis ir siūlė (3 t., b. l. 22-23).

73Liudytojas A. N. parodė, kad kaltinamasis V. N. yra jo brolis, todėl jis atsisako duoti parodymus (16 t., b. l. 74).

74Ikiteisminio tyrimo metu specialusis liudytojas A. N. parodė, kad tikslios įvykio datos ir laiko nepamena, jam paskambino brolio draugas D. V. ir paprašė susitikti su jais, tuo metu, kaip suprato, jo brolis V. buvo kartu su juo. Neužilgo jis išėjo į lauką, prie jo priėjo D. su V., D. turėjo su savimi maišą, tiksliai kokios spalvos, neatsimena. Jis paprašė nuvežti tą maišą jo klasiokui E. V., atiduoti maišą jam, o E. jam turės atiduoti pinigus, E. adreso jis nepamena, žino, kad ( - ). Kiek žino, D. pažįsta E., o E. yra jo klasiokas. J. D. neklausė, kas yra maiše, o jis jam nesakė. Jis neturėjo laiko važiuoti, tačiau D. labai prašė, todėl jis sutiko. Paėmė maišą ir su autobusu nuvažiavo į ( - ), pakeliui pačiupinėjo maišą, pagal daikto formą, dydį, jam pasirodė, kad viduje yra kompiuteris, tačiau maišo jis neatidarinėjo, nežiūrėjo, kas viduje, todėl daikto, esančio maiše jis nematė. Kai atvažiavo pas E. suprato, kad jis jo laukė, kad D. jam skambino, jis maišą padavė E., tačiau E. jam pinigų nedavė. Jis išvažiavo. Ar jis E. sakė, kas yra maiše, jis neatsimena, jam atrodo, jis jo neklausė. Kur šiuo metu yra kompiuteris, jis nežino, jis tik D. prašymu nuvežė maišą E., kaip minėjo, daikto, kuris buvo maiše jis nematė, tiks spėja, kad ten galėjo būti kompiuteris (3 t., b. l. 28-29).

75Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų V. N. bei D. V. veiksmai pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį kvalifikuoti teisingai. Jų kaltę įrodo jų pačių prisipažinimas, nukentėjusiojo bei liudytojų nuoseklūs ir išsamūs parodymai, kurie papildo vieni kitus. Akcentuotina tai, kad teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. neigia, kad įvykio metu jis pagrobė nukentėjusiojo akinius. Tačiau kaltinamasis D. V. iš esmės neginčija įsibrovimo į patalpas bei kompiuterio pagrobimo fakto, bet nurodo, kad jis akinių tikrai nevogė. Vėlgi šias aplinkybes visiškai paneigia nuoseklūs nukentėjusiojo parodymai, kuris patvirtino, kad pasigesta ne tik kompiuterio bet ir akinių. Teismas neturi pagrindo netikėti tokiais nukentėjusiojo parodymais, be to nukentėjusysis neturi jokio pagrindo apkalbėti kaltinamųjų.

76Dėl 2015-09-02, apie 15.20 val., batų vagystės iš ( - )

77Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. B. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai bei parodė, kad įvykis buvo seniai, todėl paprašė pagarsinti jo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos jis palaiko. Ikiteisminio tyrimo metu E. B. parodė, kad tikslios įvykio datos ir laiko neatsimena, bet tai galėjo būti įtarime nurodytu laiku, kartu su E. S., D. V., A. V. ir vaikinu, kurį visi vadino A., stotelėje laukė 7 maršruto troleibuso. D. pamatė netoli esančius svečių namus ir pasiūlė jam su juo nueiti paklausti, kiek ten kainuoja kambarys. Jis sutiko. E.;kartu su jais nuėjo link svečių namų, tačiau jis liko laukti jo ir D. kieme, o A. ir A. liko laukti jų gatvėje, į kiemą nėjo. Jis kartu su D. užėjo į svečių namus, pirmas užėjo D., jis jam iš paskos, viduje nieko nebuvo. D. pamatė vyriškus, ryškios spalvos sportbačius, kurie stovėjo ant grindų, D. nieko jam nesakęs paėmė sportbačius, perdavė jam ir jis su jais išėjo į kiemą. D. išėjo jam iš paskos. Kieme iš karto prie durų yra suoliukas, pamatė, kad sportbačiai jam yra per dideli, ir jis sportbačius pastatė ant suoliuko. E. taip pat vis dar buvo kieme. D. pasakė E.: „Jei nori pasiimk sau“. E. B. tada išėjo iš kiemo, ėjo link stotelės. Kas vyko kieme jis nematė, tačiau jam einant link stotelės išgirdo, kaip E. ar D. šaukia, kad tuoj kvies policiją, pamatė juos abu bėgančius link stotelės, taip pat pamatė bėgančius A.ir A. Vėliau iš E. ar D. žodžių, tiksliai nepamenu kas jam pasakojo, sužinojo, kad po to kai jis išėjo iš kiemo, E. norėjo persiauti batus, tačiau spėjo persiauti vieną batą, kai iš svečių namų išėjo moteriškė, turbūt batų savininkė, ir jie bėgo nuo jos. Kokius batus buvo apsiavęs E. tuo metu jis nepamena, neatkreipė dėmesio. Maždaug po dviejų savaičių po vagystės E. pavogtus batus išmetė „Akropolyje“ tualete, jis tuo metu buvo su juo, E. nupirko kitus batus, o tuos išmetė, iki to laiko E.juos nešiojo, jo broliui A. jų nedovanojo. Kiek atsimena vagystės dieną su jais V. N. nebuvo, kaip ir sakė, buvo vaikinas vardu A. (5 t., b. l. 67-68).

78Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę pripažino iš dalies, teigdamas, kad iš tiesų jis tada buvo įvykio vietoje, bet jokių batų nevogė. Civilinio ieškinio nepripažįsta. Šiuo metu kaltinamasis neprisimena visų aplinkybių, nes nuo įvykio praėjo daug laiko, todėl buvo pagarsinti ikiteisminio tyrimo metu duoti jo parodymais.

79Ikiteisminio tyrimo metu D. V.parodė, kad savo kaltę pripažino pilnai, nuoširdžiai gailisi. Tikslios įvykio datos neatsimena, bet tai gali būti įtarime nurodytu laiku ir vietoje, jis kartu su E. S., E. B. ir V. N. ėjo pro nakvynės namus, žinojo, kad tai yra nakvynės namai, nes ten matė užrašą. Užėjo į vidų kartu su E. B., E. ir V. laukė jų lauke, užėjo į vidų nes norėjo paklausti kiek kainuoja nakvynė. Kai su E. užėjo į vidų pamatė, kad darbuotojų viduje nėra, tada pamatė netoli įėjimo stovinčius batus, buvo daug porų, įvairių, suprato, kad tai yra gyventojų batai. Jo dėmesį patraukė ryškai salotinės spalvos vyriški batai su užrašu „Nike“, jis parodė juos E., davė suprasti, kad gal pavogs juos. E. pasakė: “Imk“. Tada jis paėmė batus, juos perdavė B. ir iš nakvynės namų pabėgo. Lauke jų laukė S. su N. , jiems parodė batus, E. S. jie patiko ir jis juos pasiliko sau. Apie ketinimą pavogti E. S. ir V. N. nieko nesakė, nes mintis pavogti kilo jam spontaniškai būnant nakvynės namuose. E. S. žinojo, kad batai yra vogti, nes suprato, kad jis juos pavogė (5 t., b. l. 76-77).

80Teisiamojo posėdžio metu apklausta nukentėjusioji A. K. parodė, kad 2015 m. rugsėjo mėn. besitvarkant namuose, adresu ( - ), paliko praviras duris. Būnant apačioje, išgirdo kameros garsą, kad yra signalas viršuje. Pakilus į viršų pamatė du jaunuolius ir iš karto pastebėjo, kad nėra žalių batų, kuriuos buvo parsivežusi iš kelionės. Ji tuos jaunuolius pradėjo kalbinti, o jie stovėdami tarpduryje jos nepraleido ir „užkalbinėjo dantis“. Einant kieme iki vartų, jaunuoliai davė signalą prie vartų kitiems asmenims. Prie vartų sutiko visą jų gaują. Vienu metu nukentėjusioji juos pradėjo fotografuoti, bet kai pamatė, kad jie agresyviai nusiteikę, paslėpė telefoną. Iš Kalinausko g. pusės pamatė jaunuolį su jos batais ir ji juos pradėjo vytis, bet jie paspruko. Namo viduje buvo du jaunuoliai, o kieme 6-7 jaunuoliai. Ji jų išsigando, nes jų buvo daug. Iš jos buvo pagrobti tik batai. Jos civilinis ieškinys yra 150 eurų sumai. Savo ieškinį palaiko. Su žaliais batais buvo kaltinamasis E. K.. Prie vartų buvo kaltinamieji A. L. ir D. V.

81Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas E. K. parodė, kad įvykio neprisiminė, todėl paprašė pagarsinti jo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos palaiko. Ikiteisminio tyrimo metu E. K. parodė, kad apie 2015-09-02 sportbačių vagystę ( - ) jis nieko parodyti negali, nes tokio įvykio jis neatsimena. Jis neatsimena, kad kada nors būtų kokiuose nors svečių namuose, esančiose ( - ). Taip pat tokio įvykio, kad D. V. jo akivaizdoje būtų pavogęs sportbačius, jis neatsimena, pats jis jam apie tokį įvykį nepasakojo. Kur jis galėjo būti 2015-09-02 jis neatsimena, tikriausiai namuose. Kodėl liudytojai atpažino ir nurodė, kad jis buvo įvykio vietoje, E. K. nežino, paaiškinti negali, mano, kad supainiojo jį su kažkuo kitu. Jis pažįsta D. V., kartu su juo daug kur vaikštinėjo, tačiau, kaip minėjo, kad kartu su juo D. V. būtų tuo momentu, kai jis pavogė sportbačius, to nebuvo (5 t., b. l. 23-24).

82BIRT duomenyse užfiksuota, kad 2015-09-02, 15 val. 36 min., sulaukta pranešėjos A. K. skambučio, kad iš jos namų penkti jaunuoliai pavogė sportinius namus. Jaunuoliams apie 13-15 metų. Nubėgo link Vilniaus gatvės (t. 4, b. l. 180).

83Fotolentelėse užfiskuota namo vieta iš kurios pavogti sportiniai batai (t. 4, b.l. 189-191).

84Asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų ar vaizdo įrašų kartotekų protokole 2015-09-11 A. K. parodė, kad pateiktose nuotraukose yra asmuo (D. V.), kuris pavogė sportinius „Nike“ bėgimo batelius, bendravo su juo apie 5 minutes, bandė nukreipti jos dėmesį. Taip pat atpažino E. K., kaip asmenį sėdėjusį ir laukusį draugų ( t. 4, b. l. 196-200; t. 5, b. l. 1-5).

85Apžiūros protokole 2015-10-22 užfiksuota, kad apžiūrimas vaizdo įrašas iš ( - ), pastato viduje. Įjungus vaizdo įrašą, 2015.09.02, 15:20:10 matyti kaip du jaunuoliai įeina į patalpas. Asmuo, įeinantis pirmas į patalpą į vidų smulkaus kūno sudėjimo, apie 1,60 cm ūgio, su trumpomis rankovėmis marškinėliais su užrašu „Super“, tamsios spalvos kelnėmis ir sportiniais bateliais. Antras apie 1.80 cm ūgio, lieknas, apsirengęs tamsios spalvos megztinį, pilkos spalvos kelnėmis ir sportiniais bateliais.15:20:30 asmuo su trumpomis rankovėmis paima ir perduoda sportinius batelius kitam asmeniui. Antras asmuo paėmė sportinius batelius ir pasišalino. 15:20:40 vaizdo įrašo pabaiga (t. 5, b. l. 8).

86Fotolentelės nuotraukoje Nr. 1 užfiksuota, kaip jaunuoliai užeina į ( - ) esančio pastato vidų ( t. 5, b. l. 9) , nuotraukoje Nr. 2 užfiksuotas asmuo paėmęs sportinius batelius (t. 5, b. l. 10), kitose nuotraukose fiksuojamas batelių perdavimas (t. 5, b. l. 11-13).

87Teismas ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų E. B. ir D. V. kaltė įvykdžius jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką įrodyta visiškai. Jų kaltę įrodo E. B. visiškai prisipažinimas ir D. V. dalinis prisipažinimas, nes bylos teisminio nagrinėjimo metu nurodė, jog įvykio vietoje buvo, bet nevogė, kiti byloje ištirti įrodymai, o būtent nuoseklūs nukentėjusiosios A. K. parodymai, liudytojų parodymai, kuriuos iš esmės papildo kiti surinkti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais. Akcentuotina ir tai, kad nors D. V. neigė, jog pavogė batus, tačiau nukentėjusioji A. K. asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų ar vaizdo įrašų kartotekų metu būtent jį nurodė, kaip asmenį pavogusį batus, be to tą patvirtina ir vaizdo įrašo duomenys, kita surinkta baudžiamosios bylos medžiaga. Pažymėtina ir tai, kad ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis D. V. buvo prisipažinęs įvykdęs šią nusikalstama veika, o nagrinėjant bylą teisme pakeitė savo parodymus.

88Dėl 2015-09-03, apie 23.45 val., ( - ) restorano ( - ) vagystės iš R. M.

89Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai. parodė, kad kadangi būdavo centre dažnai, įvairiose kavinėse, galėjo užeiti į minėtą kavinę, pavogti žalios spalvos piniginę, 33 eurų vertės, kurioje buvo grynieji pinigai, 250 eurų. Civilinį ieškinį 283 eurų sumoje pripažįsta.

90Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji R. M. parodė, kad įvykio dieną ji pradėjo darbą restorane ( - ) adresu ( - ) . Persirengimo spintelėje Nr. 6 pasidėjo savo pilkos spalvos rankinę, tai buvo apie 10 val. ryte. Po darbo pastebėjo, kad iš kiemo pusės yra užrakintos restorano koridoriaus durys. Tada ji paėmė atsarginį raktą apėjo per kiemą ir apžiūrėjo patalpas, rado iš spintelės išimtą savo rankinę, kai ją apžiūrėjo pamatė, kad iš jos pavogta žalios spalvos piniginė kainuojanti 33 eurus. Piniginėje buvo 250 eurų grynųjų pinigų ir neturintis materialinės vertės jos vardu išduoti dokumentai, „Swedbank“ mokėjimo kortelė, kurią užblokavo, el. bankininkystės kodų kortelė. Restorano durys iš kiemo pusės buvo atrakintos. Kas ir kada galėjo pavogti jos piniginę ji nežino, nieko įtartino nepastebėjo. Dėl šio įvykio jai padaryta 283 eurų materialinė žala, civilinį ieškinį palaiko.

91BIRT duomenyse užfiksuota, kad 2015-09-03, 23 val. 56 min., gautas pranešimas, jog restorane ( - ) iš neužrakintos darbuotojos R. M. spintelės pavogta piniginė, kurioje buvo asmens tapatybės kortelė, banko kortelės (3 t., b. l. 70).

92Protokolu –pareiškimu 2015-09-04 R. M. pranešė, kad 2015-09-03, 23.45 val., restorane ( - ) iš neužrakintos spintelės persirengimo kambaryje buvusios rankinės, kurioje buvo Swed banko mokėjimo kortelė, elektroninio banko mokėjimų kodų kortelė, 250 eurų. Dėl šio įvykio jai padaryta 283 eurų žala (3 t., b. l. 72).

93Apžiūros protokolu 2015-09-04 apžiūrėtos vagystės patalpos restorane ( - ) Apžiūrėjus patalpas nuo spintelės paimtų rankų pėdsakų nuoplovos, nuo vaizdo stebėjimo kameros paimta nuoplova (t. 3, b. l. 73-74).

94Fotolentelėse užfiksuotas restoranas ( duomenys neskelbtini),restorano tarnybinėse patalpose esanti kuprinė iš kurios pavogta pinigine, ant spintelės Nr. 6 durelių varčios aptiktas rankos pėdsakas (t. 3, b. l. 76; 80-83).

95Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr. 140(6229)- IS1-6743 nurodoma, kad rankos pirštų pėdsakai ant daktiloskopinių plokštelių Nr. 1 ir Nr. 2 paimti 2015-09-03 iš restorano ( - ), Vilniuje, apžiūros metu, tinkami asmeniui identifikuoti (t. 3, b. l. 92-93).

96Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjas K. K. 2015-11-03 parodė, kad dirbant pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr. 01-1-49431-15, 2015-11-02 buvo gauta Kriminalinio tyrimo centro išvada dėl 2015-09-04, adresu ( - ), iš restorano ( - ) neužrakintų tarnybinių patalpų vagystės, kurios metu buvo pavogti R. M. priklausantys daiktai. 2015-10-13 specialisto išvadoje Nr. 140-(6229) – IS1-6743 sutampa pirštų atspaudai esantys daktiloskopinėje kortelėje, kurioje yra nurodyti šie anketiniai duomenys – D. V., gim. ( - ), a.k. ( - ) (t. 3, b. l. 95).

97Lietuvos P. K. tyrimų centro 2015-12-21 specialisto išvadoje Nr. 140- (1633) – Is1- 1079 nurodoma, kad du rankos piršto pėdsakai yra palikti D. V. dešinės rankos didžiuoju pirštu (t. 3, b. l. 103-104).

98Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamojo D. V. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje, dėl R. M. turto vagystės, įrodyta visiškai. Jo kaltę įrodo jo paties prisipažinimas, Birt duomenys, apžiūros protokolo duomenys. Be to, specialisto išvada patvirtino, kad įvykio vietoje rasti piršto antspaudai yra palikti D. V. dešinės rankos didžiuoju pirštu. Iš esmės visi surinkti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, tarpusavyje sutampa, papildo vieni kitus, todėl plačiau neanalizuotini. D. V. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 178 straipsnio dalį.

99Dėl 2015-09-05, apie 20.10 val., ( - ) pinigų ir cigarečių vagystės iš viešbučio ( - )

100Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis R. S. savo kaltę, įvykdžius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, pripažino visiškai. Parodė, kad įvykis buvo prieš tris metus, jie užėjo, norėjo užeiti į tualetą, bet jiems neleido. Kaltinamasis tuo metu vartojo narkotikus, todėl nelabai pamena įvykio, apie šį įvykį davė parodymus ikiteisminio tyrimo metu, kuruos palaiko. Buvo pagarsinti kaltinamojo parodymai duoti ikiteisminio tyrimo metu. R. S. parodė, kad įvykio datos ir laiko neatsimena, bet tai galėjo būti įtarime nurodytu laiku, jis kartu su D. V. ir A., jo pavardės nežino, ėjo gatve į miesto centrą. Tuo metu kai ėjo pro kažkokį viešbutį, jo pavadinimo nežino, bet tai gali būti įtarime nurodytas viešbutis ir adresas, jis užsinorėjo į tualetą ir pasakė D. ir A., kad užeis į vidų pasiprašyti į tualetą. Tikslu, kad nueis į tualetą jis su A. užėjo į viešbutį. D. liko stovėti lauke, rūkė. Užėjęs į viešbučio vidų jis priėjo prie darbuotojos, kurį sėdėjo prie registratūros ir paklausė jos, ar gali nueiti į tualetą, tačiau darbuotoja jam neleido. Tuo metu kai jis kalbėjo su darbuotoja A. stovėjo šalia jo, su darbuotoja jie nekalbėjo. Taip pat tuo pat metu, kai kalbėjo su darbuotoja pamatė, kad D. šliaužia laiptais žemyn į viešbučio patalpą, kuri buvo šalia registratūros. Kas ten per patalpą jis nežino. Jis nepamena, iš kurios pusės, kairės ar dešinės, nuo jo buvo laiptai. Momento, kada D. įėjo į viešbutį jis nematė, to nepastebėjo, kaip prašliaužė pro jį ir A., tiesiog jau pamatė D. kai jis buvo prie laiptų. Kai pamatė D. prie laiptų iš karto pasakė A., kad išeitų, nes iš karto suprato, kad D. nori ką nors pavogti. Suprato, nes žino, kad D. vogdavo ir anksčiau. Jis su A. išėjo iš viešbučio. Išėję iš viešbučio kartu su A.nuėjo per centrą link stoties, D. nelaukė. Ką D. darė viešbutyje jis nežino. Apie ketinimą pavogti jis nei jam, nei A. nieko nesakė. Po šio įvykio susitiko su D. po poros dienų, paklausė jo, ką jis darė viešbutyje, jis pasakė: „Nieko, pasivaikščiojau“. Ką D. pavogė iš viešbučio jis nežino, jis jam nesakė, jis jo ir neklausė. J. D. nebuvo davęs jokių daiktų ar pinigų. Savo kaltės nepripažįsta, nes jis užėjo į viešbutį norėdamas pasiprašyti į tualetą, tai buvo jo iniciatyva, apie tai pasakė D. ir A.. A. D. ketinimą pavogti jis nežinojo, jis nieko nesakė, neprašė nukreipti darbuotojos dėmesį, stebėti aplinką. Kai jis pamatė šliaužiantį D. ir suprato, kad jis galimai ketina ką nors pavogti, iš karto kartu su A. išėjo iš viešbučio. D. jį taip pat vadindavo pravarde Š.ar A. žino jo tokią pravardę, jis nežino (4 t., b. l. 13-14). Papildė, kad perskaičius parodymus jis gali tiksliai pasakyti, kad įvykio dieną tikrai dalyvavo vagystėje. Ėjo pats, nieko neverčiamas, tuo metu vartojo narkotikus, o šiuo metu jau gydosi priklausomybę. Už vagystę negavo nei pinigų, nei cigarečių.

101Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai ir parodė, kad jis kartu su A. L. ir L., užėjo į viešbutį, jo pavadinimo nežino, adreso tikslaus nežino. Užėjo paklausti kiek kainuoja viešbutis. A. su L. kalbėjo su mergina, kuri ten dirba, o jis nusprendė patekti į baro patalpas ir pažiūrėti, kas ten yra. Baras yra šalia registratūros, tuo metu jis nedirbo. Mintis nueiti į barą jam kilo spontaniškai, jis nei L.i, nei A. nieko nesakė. K. A. su L. kalbėjo su darbuotoja, jis taip, kad jo niekas nepamatytų, pritūpęs, nuėjo į barą. Bare jis apsižiūrėjo, iš spintelės, kuri yra virš stalo, paėmė du pakelius cigarečių bei pinigus. Civilinį ieškinį pripažįsta. Nuoseklius parodymus apie šį įvykį kaltinamasis davė ikiteisminio tyrimo metu.

102Ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis D. V. parodė, kad savo kaltę pripažįsta iš dalies, nuoširdžiai gailisi. Tikslios įvykio datos ir laiko nepamena, bet tai galėjo būti įtarime nurodytu laiku, jis kartu su A. L., (jam 15 metų, tikslaus jo adreso nežino), ir L. (jam 16 metų, jo pavardės nežino, atsimena, kad jo pavardė prasideda „J“ raide), užėjo į viešbutį, jo pavadinimo nežino, adreso tikslaus nežino, bet tai gali būti viešbutis nurodytas įtarime. Užėjo paklausti kiek kainuoja viešbutis. A. su L. kalbėjo su mergina, kuri ten dirba, o jis nusprendė patekti į baro patalpas ir pažiūrėti, kas ten yra. Baras yra šalia registratūros, tuo metu jis nedirbo. Mintis nueiti į barą jam kilo spontaniškai, jis nei L., nei A. nieko nesakė. K. A. su L. kalbėjo su darbuotoja, jis taip, kad jo niekas nepamatytų, pritūpęs, nuėjo į barą. Bare jis apsižiūrėjo, iš spintelės, kuri yra virš stalo, paėmė du pakelius cigarečių „Kent“ ir išlipo pro langą. Kaip tik tuo metu iš šio viešbučio išeidinėjo L. su A.. Jis jiems abiem davė vieną pakelį cigarečių, o kitą paliko sau. Savo kaltę jis pripažįsta iš dalies, nes iš baro jis pavogė tik du pakelius cigarečių, jokių pinigų nevogė, mintis pavogti cigaretes kilo spontaniškai, nei A., nei L. jis apie savo ketinimą pavogti ką nors nesakė, jie nežinojo, kad kol jie kalba su darbuotoja, jis jiems už nugarų nuėjo į barą. A. A. žino, kad jam yra 15 metų, telefono numerio jo neturi, kur gyvena nežino, mokosi centro vidurinėje mokykloje, 7 klasėje. A. L. žino, kad 16 metų, kur gyvena nežino, telefono numerio neturi, pavardės jo nežino, kur mokosi taip pat nežino, jis labiau A. pažįstamas (4 t., b. l. 38-39).

103Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. L. parodė, kad savo kaltę pripažįsta visiškai, nuoširdžiai gailisi. Parodė, kad tikslios įvykio datos ir laiko nepamena, bet tai galėjo būti įtarime nurodytu laiku, jis kartu su D. V. ir jo draugu vaikštinėjo po miestą. Atsitiktinai atsidūrė ( - ) prie viešbučio, jo tikslaus pavadinimo nežino, bet tai galėjo būti įtarime nurodytas viešbutis. Jiems stovint prie viešbučio D. pasiūlė nueiti į tą viešbutį tikslu ką nors pavogti. Kol jie kalbino viešbučio darbuotoją, D. pavogė cigarečių ir pinigus. Civilinį ieškinį pripažįsta. Šiuo metu visų įvykio aplinkybių tiksliai neprisimena, nes nuo įvykio praėjo daug laiko. Išsamesnius parodymus davė ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos jis palaiko.

104Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. L. parodė, kad savo kaltę pripažįsta pilnai, dėl padaryto nuoširdžiai gailisi. Tikslios įvykio datos ir laiko nepamena, bet tai galėjo būti įtarime nurodytu laiku, jis kartu su D. V. ir jo draugu pravarde ( - ) vaikštinėjo po miestą. Atsitiktinai atsidūrė ( - ) , prie viešbučio, jo tikslaus pavadinimo nežino, bet tai galėjo būti įtarime nurodytas viešbutis. Jiems stovint prie viešbučio D. pasiūlė nueiti į tą viešbutį tikslu ką nors pavogti. Jis su vaikinu pravarde ( - ) sutiko. D. pasakė, kad jis su ( - ) užkalbintų darbuotoją, o jis tuo metu nepastebėtas pateks į tarnybines patalpas. Jis su ( - ) sutiko. Jis su ( - ) užėjo į viešbutį, pradėjo klausinėti darbuotojos kiek kainuoja kambarys vienai nakčiai, ir t.t., tuo metu D. pasilenkęs praėjo jiems už nugarų, darbuotoja jo nepastebėjo, ir nuėjo į kitas patalpas. Ką D. ten darė jis nematė. Kai jau neturėjo ką pasakyti darbuotojai, pabuvę viešbutyje apie tris minutes, kartu su ( - ) išėjo iš viešbučio. Ar tuo metu D. vis dar buvo viduje jis nežino, nes jie nesitarė su D. kada jiems išeiti, kaip minėjo, išėjo tada, kai jau nežinojo ko paklausti darbuotojos. Išėję iš viešbučio kartu su ( - ) norėjo pastovėti prie viešbučio palaukti D., tada pamatė, kad D. lipo pro viešbučio langą. Kai jis išlipo pro langą visi kartu nuėjo link Vinco Kudirkos aikštės. P. D. pasakė, kad pavogė iš ten 50 eurų ir 3 pakelius „Kent“ cigarečių. J. D. davė 10 ar 15 eurų, tiksliai neatsimena kiek, 1 pakelį cigarečių, ( - ) taip pat davė 10 ar 15 eurų ir pakelį cigarečių. Dėl padaryto nuoširdžiai gailisi. Apie kartu su juo buvusi vaikiną pravarde ( - ), vardo ir pavardės nežino, gyvena ( - ), tikslaus adreso nežino, jo telefono numerio neturi, kur mokosi nežino, jam apie 14-15 metų. Daugiau apie jį nieko nežino, jis yra labiau D. draugas (4 t., b. l. 26-28).

1052015-09-07 Pareiškimu ( - ) vadovė pranešė, kad 2015-09-05, apie 20.11 val., Tito g. 8, Vilniuje, restorane iš kasos pavogta 56,07 eurų taip pat 3 pakeliai „Kent“ cigarečių, bei rasta neužrakinta spintele, kuri vakare buvo užrakinta (t. 3, b. l. 169).

1062015-09-10 apžiūros protokole užfiksuota, kad peržiūrėjus viešbučio ( - ) pateiktą vaizdo įrašą matyti, kad prie stalo sėdi viešbučio darbuotoja, prie jos prieina du tamsiaplaukiai jaunuoliai, kurie pradeda kalbinti viešbučio darbuotoją. Tuo metu jiems už nugarų pasilenkęs praeina trečiasis jaunuolis. Praėjus žmonėms jis atsigula ant grindų ir šliaužia link įėjimo į baro patalpas, tada grįžta atgal, apsižiūri ir pritūpęs nueina į baro patalpas. Viešbučio darbuotoja jo nepastebi, nes ją visą laiką kalbina vaikinas Nr. 1 ir vaikinas Nr. 2. Paleidus vėlesnį vaizdo įrašą (2015-09-05, 20.10 val.) matyti, kad vaikinas užeina į baro patalpas ir ima cigarečių pakelius nuo sienos prie priekystalio. 20.13 val. nueina prie vaizdo kameros ir pakelia ją į lubas. 20.16 val. grąžina vaizdo kamerą į pradinę padėtį ir išeina iš patalpos (t. 4, b. l. 180-181).

107Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų R. S., A. L. ir D. V. kaltė padarius, jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje, įrodyta visiškai. Šiais aplinkybes patvirtina jų pačių visiškas prisipažinimas, peržiūrėtas vaizdo įrašas ( - ) pareiškimas ir kiti byloje surinkti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, jie tarpusavyje sutampa, papildo vieni kitus, todėl plačiau neanalizuotini.

108Dėl 2015-09-06, apie 22.00 va., ( - ), restorano ( - ) tarnybinių patalpų vagystės H. B. atžvilgiu.

109Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai bei parodė, kad 2015-09-06 iš restorano ( - ) tarnybinių patalpų, o būtent iš virtuvės pavogė H. B. priklausančią rankinę. 95 eurų civilinį ieškinį pripažįsta. Šiuo metu visų aplinkybių tiksliai neprisimena, nes įvykis buvo seniai, nuoseklius parodymus davė ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos kaltinamasis palaiko.

110Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamasis A. V. parodė, kad savo kaltę pripažįsta pilnai, dėl padaryto nuoširdžiai gailisi. Apie įtarime nurodytas aplinkybes gali parodyti, kad tikslios įvykio datos ir laiko neatsimena, bet tai galėjo būti įtarime nurodytu laiku, kartu su D. V. ėjo gatve, tikslaus gatvės pavadinimo neatsimena, bet tai gali įtarime nurodytas adresas. D. pastebėjo praviras duris ir užėjo pažiūrėti, kas yra viduje, kadangi D. vagia, tai galimai užėjo ten tikslu pažiūrėti, ką galima pavogti. Jis tuo metu, kai D. užėjo į vidų stovėjo prie durų, lauke į vidų nėjo. Po kažkiek laiko, greitai D. išėjo, tada jis užėjo į vidų pažiūrėti, kas viduje, ten buvo patalpos panašios į virtuvę. Tuo metu kai jis užėjo į virtuvę, D. stovėjo jam už nugaros, D. jį pastūmė, kam nežino. Tada jis pamatė, kad ar ant kėdės ar ant stalo, tiksliai nepamena, stovi moteriška rankinė, spalvos nepamena. Tada jis staigiai griebė rankinę ir išbėgo iš virtuvės. Kodėl taip pasielgė, nežino, dėl to gailisi. D. prie pat durų apžiūrėjo rankinę, tačiau ten jokių vertingų daiktų nebuvo, kas buvo rankinėje jis nepamena, jam atrodo, kad rankinėje net nebuvo piniginės. Šiek tiek toliau nuo virtuvės, prie vartų išmėtė rankinę, iš jos nieko neėmė. Savo kaltę jis pripažįsta, dėl padaryto nuoširdžiai gailisi (t. 3, b. l. 149-150).

111Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. parodė, kad savo kaltę pripažįsta visiškai. Tą dieną buvo jis kartu su A. V., lauke Aido lauke. Pavogė jie nukentėjusiosios rankinę, tačiau toje rankinėje pinigų nebuvo. Civilinio ieškinio nepripažįsta, kaltinamojo manymu, per didelė suma, galėjo būti 45-50 eurų žala padaryta.

112Teisiamojo posėdžio metu apklausta nukentėjusioji H. B. parodė, kad tikslios datos nepamena, bet tai galėjo būti 2015 m. rugpjūčio pabaigos – rugsėjo pradžios. Ji dirbo restorane, paliko savo rankinę ir švarką virtuvėje ant stalo, o pati nuėjo į viršų pasirašyti, kad baigė darbą. Grįžusi į virtuvę rankinės neberado. Striukė buvo, o rankinės nebuvo. Ji galvojo, kad čia pokštas, bet kamera užfiksavo, kad buvo svetimi žmonės ir paėmė jos rankinę. Per kamerą matė lygtai du veidus. Po to nukentėjusioji iškvietė policiją ir viską surašė.

113Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus apžiūros protokole 2015-09-09 užfiksuota, kad peržiūrimas 2015-09-06, ( - ), restorano ( - ) pateiktas vaizdo įrašas. Jame matyti, kaip 22:00:45 į virtuvę įeina nepilnametis asmuo, apžiūri virtuvės patalpas ir dingsta atgal. Jaunuolis apie 15-16 metų, lieso kūno sudėjimo, apsirengęs mėlynu megztiniu, juodomis kelnėmis. Atidarius antrą failą matyti, kad jaunuolis įeina į patalpą ir greit grįžta. Tada tas pats jaunuolis užeina į virtuvės patalpą, jam už nugaros matyti kito asmens ranka. Jaunuolis užėjęs į patalpą nuo stalo pavagia juodos spalvos rankinę ir greitai pasišalina. Jaunuolis buvo 15-16 metų vidutinio kūno sudėjimo, tamsių plaukų, apsirengęs juodais marškinėliais, pilkomis kelnėmis. Atidarius trečią failą, matyti, kad 22:02-35 į virtuvę įeina moteris ir ieško kažko (t. 3, b. l. 138-139).

114Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjo M. G. 2015-09-09 tarnybiniame pranešime nurodoma, kad dirbant pagal ikiteisminio tyrimo medžiagą Nr. 01-1-49990-15 dėl vagystės buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas iš restorano ( - ) ir nustatyta, kad rankinės vagystę iš minėto restorano 2015-09-06, apie 22:00 val., ( - ) įvykdė D. V. su nenustatytu asmeniu (t. 3, b. l. 140).

115Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų A. V. ir D. V. kaltė, padarius jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje, įrodyta visiškai. Tai patvirtina pačių kaltinamųjų visiškas prisipažinimas, nukentėjusiosios nuoseklūs parodymai, kuriuos iš esmės papildo kiti byloje surinkti įrodymai, o būtent: vaizdo įrašas, iš kurio akivaizdu kas įvykdė vagystę, policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai.

116Dėl 2015-09-08, apie 13.10 val., ( - ) vagystės iš parduotuvės ( - )

117Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. B. savo kaltę, dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, pripažino visiškai. Paaiškino, kad įvykis buvo senai, todėl visų aplinkybių neprisimena, bet gali būti, kad jis tą dieną su D. V. ir A. L. apvogė parduotuvės (duomenys neskelbtini0 seifą, o būtent pavogė ten buvusius pinigus, kuriais pasidalino, taip pat pavogė ir mobiliojo ryšio telefoną. Išsamiau apie įvykį kaltinamasis papasakojo ikiteisminio tyrimo metu.

118Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas E. B .parodė, kad savo kaltės nepripažįsta, tikslios įvykio datos neatsimena, bet tai gali būti įtarime nurodytu laiku, jis kartu su D. V., A. L., E. S. ėjo iš prekybos centro „Gedimino 9“ link „Trakų“ stotelės. Užėjo į kiemą parūkyti, kiemo adreso nežino, bet tai gali būti pranešime apie įtarimą nurodytas adresas, nuėjo į patį kiemo galą. Ten buvo laiptai į viršų, jis atsisėdo ant laiptų, kažkur vidury laiptų, parūkyti. Jam iš kairės pusės buvo langas, jis buvo nuo jo šiek tiek nusisukęs, sėdėjo šonu. D., E.ir A. buvo jam iš kairiojo šono, todėl gerai jų nematė, kadangi buvo pusiau nuo jų nusisukęs. K. D. su .E. ir A. juokais stumdėsi, jis rūkė, nieko nedarė. Kai atsisuko į juos pamatė, kad D. pro langą lipa į vidų, kokiu būdu D. atidarė langą jis nematė, tik matė jį lipantį pro langą. D. pateko į vidų, A. stovėjo prie pat lango, o E. stovėjo toliau, apie 7 metrus nuo lango. Jis sėdėjo apie 9 metrus nuo lango, sėdėjo ant laiptų. D. viduje buvo apie 5 minutes, neilgai, išlipo, tada ramiai išėjo iš kiemo, matė, kad D. išmetė mobiliojo ryšio telefoną į šiukšliadėžę, nežinojo, kokį telefoną jis išmetė, išmetė todėl, kad jis buvo sudaužytas. Pagavo taksi, įsėdo į taksi, ir nuvažiavo ar tai į „Akropolį“ ar tai į „Vichy“ vandens parką. Taksi automobilyje D. davė E. ir A. po 500 eurų, jam pinigų nedavė, tačiau vogtus pinigus jis leido kartu su D., jis pirko jam picas, buvo „Akropolio“ lede, kartu pramogavo. Kiek tiksliai D. pavogė pinigų jis nežino, tačiau jis suprato, kad jis pinigus pavogė tame kieme, kur jie buvo užėję parūkyti. Savo kaltės nepripažįsta, nes kai užėjo į kiemą jie vagystės neplanavo, D. pakvietė jį parūkyti, apie savo ketinimą vogti D. jam nieko nesakė, taip pat neprašė stebėti aplinkos, taip pat jis į vidų pro langą nelipo, nieko nevogė (4 t., b. l. 125-126). 2018-01-22 įteikus patikslintą pranešimą apie įtarimą įtariamasis E. B. parodė, kad dėl 2015-09-08 vagystės ( - ) Vilniuje, jis kaltės nepripažįsta. Dėl šio įvykio jis parodymus davė pirminės apklausos metu, t. y. 2016-05-16. Jo parodymai yra teisingi, jų pakeisti ar papildyti nenori. Prašo vadovautis jo anksčiau duotais parodymais (11 t., b. l. 7-8).

119Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. L. savo kaltę, dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai. Parodė, kad jis kartu su D. V. ir jam nepažįstamu draugu, užėjo į namo kiemą parūkyti, kiemo adreso nežino. D. pamatė, kad pastato langas yra jo ūgio lygyje, jį lengvai galima pasiekti, šiaip sau pastūmė langą, langas atsidarė. D. priėjo, įlipo pro langą į patalpos vidų, jiems pasakė „būkit čia“, o pats pro langą įlipo į vidų. Jis kartu su D. draugu stovėjo prie lango ir laukė D., ką darė D. viduje jis nežino, nematė. D. buvo viduje apie 10 minučių, po to išlipo pro tą langą ir iš karto bėgo toliau nuo to pastato, jie visi irgi nubėgo, jų niekas nesivijo, tiesiog bėgo. Jiems bėgant, pakeliui D. išmetė į šiukšliadėžę juodos spalvos „Iphone 4“ modelio mobiliojo ryšio telefoną, jis jo paklausė, kam jis išmetė, D. atsakė, kad jis visas sudaužytas. Jis suprato, kad tą telefoną D. pavogė tuo metu, kai buvo įlipęs pro langą į patalpas. Kai buvo jau toliau nuo pastato D. pasakė jiems, kad pavogė telefoną, kurį išmetė pakeliui, pinigus jo ir to vaikino akivaizdoje D. suskaičiavo ir pasakė jiems, kad ten buvo apie 2 400 eurų. Iš tų pinigų jam D. davė 400 ar 500 eurų, tiksliai nepamena. Apie šį įvykį A. L. išsamiau parodė ikiteisminio tyrimo metu.

120Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas A. L. parodė, kad savo kaltę pripažįsta iš dalies, tikslios įvykio datos ir laiko nepamena, bet tai galėjo būti įtarime nurodytu laiku, jis kartu su D. V. ir jo jam nepažįstamu draugu, kurio nei vardo, nei pavardės jis nežino, užėjo į namo kiemą parūkyti, kiemo adreso nežino, bet tai gali būti įtarime nurodytas adresas. D. pamatė, kad pastato langas yra jo ūgio lygyje, jį lengvai galima pasiekti, šiaip sau pastūmė langą, langas atsidarė. D. pradėjo įlipo pro langą į patalpos vidų, jiems pasakė „būkit čia“, o pat pro langą įlipo į vidų. Jis kartu su D. draugu stovėjo prie lango ir laukė D., ką darė D. viduje jis nežino, nematė. D. buvo viduje apie 10 minučių, po to išlipo pro langą, iš karto bėgo toliau nuo to pastato, jų niekas nesivijo, tiesiog bėgo. Jiems bėgant, pakeliui D. išmetė į šiukšliadėžę juodos spalvos „IPhon 4“ modelio mobiliojo ryšio telefoną, jis jo paklausė, kam jis išmetė, D. atsakė, kad jis visas sudaužytas. Jis suprato, kad tą telefoną D. pavogė tuo metu, kai buvo įlipęs pro langą į patalpas. Kai buvo jau toliau nuo pastato D. pasakė jiems, kad pavogė telefoną, kurį išmetė pakeliui, pinigus jo ir to vaikino akivaizdoje D. suskaičiavo ir pasakė jiems, kad ten buvo apie 2 400 eurų. Iš tų pinigų jam D. davė 400 ar 500 eurų, tiksliai nepamena ką, už tuos pinigus jis nieko vertingo nepirko, išleido cigaretėms, pramogoms. Kartu su jais buvusiam vaikinui D. taip pat davė kažkiek pinigų, tačiau tiksliai kiek, jis nežino, tiesiog matė, kad davė. Apie vaikiną, kuris buvo kartu su juo ir D. jis nežino nieko, nei jo vardo, nei pavardės, kaip D. į jį kreipėsi jis nepamena. Jis yra D. draugas. Įvykio dieną jis tą vaikiną matė pirmą kartą, po šio įvykio daugiau jo nematė (4 t., b. l. 136-137). 2018-02-06 įteikus patikslintą pranešimą apie įtarimą A. L. parodė, kad dėl pranešime apie įtarimą nurodytų ir jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų jis savo kaltę pripažįsta pilnai. Jis lieka prie savo parodymų, kuriuos davė ikiteisminio tyrimo metu (t. 11, b. l. 103-104).

121Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. parodė, kad savo kaltę pripažįsta visiškai. Jis iš tiesų iš parduotuvės ( - ) seifo pavogė 2660 eurų ir mobiliojo ryšio telefoną, bet telefonas buvo sudaužytas, todėl jis vertas nebent 30 eurų, o nori prisiteisti kaip už naują. Civilinio ieškinio nepripažįsta. Išsamiau apie šį įvykį kaltinamasis D. V. parodė ikiteisminio tyrimo metu.

122Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis D. V .parodė, kad 2015-10-01, kai jam buvo įtiktas pranešimas apie įtarimą ir buvo apklaustas įtariamuoju, jis apklausos metu davė melagingus parodymus pasakydamas, kad kartu su juo ir A. L. buvo asmuo vardu L.. Dabar nori parodyti, kad jokio L. su jais nebuvo, nori duoti teisingus parodymus. Tikslios įvykio datos neatsimena, atrodo tai buvo 2015 metų rugsėjo mėnesį, jis kartu su A. L., E. S. ir E. B. užėjo į drabužių parduotuvę, pavadinimo neatsimena, jis užėjo į matavimosi kabiną, norėjo pasimatuoti kelnes. L. S. B. liko laukti prekybos salėje. Matavimosi kabinos buvo šalia tarnybinių patalpų, t.y. kabinetas, jo duris buvo atidarytos, todėl jis pamatė, kad kabinete yra nešiojamasis kompiuteris, stalas, darbuotojų rankinės, darbuotojų kabinete nebuvo. Suprato, kad kabinete gali būti vertingi daiktai, kurias galima pavogti, tačiau suprato, kad jeigu užeis į kabinetą, kas nors iš darbuotojų gali netikėtai užeiti. Todėl jis užbėgo į kabinetą, nuleido lango rankeną, kad jis būtų atidarytas, tačiau nepravertas ir išėjo iš kabineto. E, A. ir E. matė, kad jis užėjo į kabinetą, atidarė langą ir išbėgo iš kabineto. Po to iš karto išėjo iš parduotuvės, apėjo parduotuvės pastatą, atėjo į kiemą, kur išeina parduotuvės tarnybinių patalpų langas. Jis pastūmė langą, jis atsidarė, kartu su E. S. įlipo į kabinetą pro atidarytą langą, kabineto duris, kurios išeina į prekybos salę buvo uždarytos, kas jas uždarė, neatsimena. A. L. ir E. B. liko jų laukti lauke, stebėti, kad nepasirodytų praeiviai. Apžiūrėjo kabinetą, E. iš karto paėmė nešiojamąjį kompiuterį, o jis apžiūrėjo stalo stalčius ir viename iš jų rado raktą nuo seifo. Atidarė raktu seifą, pamatė, kad seife guli pinigai, parodė pinigus E.. E. paliko nešiojamąjį kompiuterį, jis paėmė pinigus iš seifo. Jis matė, kad E. paėmė iš moteriškos rankinės, kuri kabėjo prie durų, mobiliojo ryšio telefoną. Jis paėmė pinigus iš seifo, ten buvo 2 660 eurų, o E. mobiliojo ryšio telefoną „Iphone“ iš moteriškos rankinės ir išlipo iš kabineto. Iš karto išlipę iš kabineto pabėgo. Pinigais pasidalino taksi automobilyje, tiksliai nepamena po kiek padalino pinigus kiekvienam, atsimena, kad sau ir E. davė daugiau, nei L. ir B., ką E. padarė su pavogtu telefonu jis nežino, pas jį jo nebuvo. Už pavogtus pinigus nieko vertingo nepirko, išleido pramogoms, maistui (t. 4, b. l. 152-153).

123Teisiamojo posėdžio metu liudytoja L. J. parodė, kad ji dirba parduotuvėje ( - ) 2015-09-08, apie 13.00 val., išėjo trumpam iš parduotuvės papietauti, parduotuvės nerakino, nes ten liko bendradarbė. Po 15 minučių teko grįžti ir ji negalėjo užeiti į ofisą, nes durys buvo užrakintos iš vidaus. Liudytoja suprato, kad kažkas negerai. Tada pamatė per langą, kad supakuotas kompiuteris. Liudytoja labai greit grįžo, todėl matyt nespėjo išnešti kompiuterio. L. J. iškarto paskambino policijai. Kai įėjo į vidų, nutarė patikrinti seifą. Jie viduje ten dar laiko seifą su inkasuotais pinigais. Liudytoja nerado rakto nuo seifo, seifas buvo išlaužtas. Ten buvo 2660 eurų, pinigų nebuvo, seifo rakto nebuvo.

124Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimo centro 2015-09-23 specialisto išvadoje Nr. 140- (5802)- IS1-6241 nurodoma, kad trys rankų pėdsakai rasti 2015-09-08 įvykio vietos apžiūros metu Vilniuje, ( - ) , ir nukopijuoti ant tirti pateiktų daktiloskopinių plokštelių Nr.1 ir Nr. 2 yra palikti ne U. D. ir L. J. (t. 4, b. l. 107-108).

125Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų E. B., A. L. ir D. V. kaltė, padarius jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje, įrodyta visiškai. Šiais aplinkybes patvirtina kaltinamųjų visiškas prisipažinimas, liudytojos parodymai, specialisto išvada bei kita bylos medžiaga.

126Dėl 2015-09-15, apie 01.44 val., 150 eurų vagystės iš UAB ( - ) priklausančio baro ( - )

127Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai. Parodė, kad įvykio dieną jis kartu su E. S. ir D. K. vaikštinėjo po miestą. Užėjo į kavinę, tai gali būti kaltinime nurodytu pavadinimu ir adresu esanti kavinė. Užėjo į kavinę, kadangi jau buvo vėlu, tai žmonių, klientų, joje nebuvo. Bare pamatė tik vieną barmeną. Jie paprašė „Pepsi“, tačiau darbutojas pasakė, kad baras užsidaro. Tada jie trise išėjo iš baro. Kurį laiką stovėjo lauke, po to pamatė, kad barmenas išėjo parūkyti, suprato, kad galima pavogti pinigus. Kam kilo mintis pavogti negali pasakyti, kadangi kartu su E. ir D. anksčiau taip pat vogdavo, tai mintis pavogti kilo spontaniškai, visiems. E. ir D. liko lauke, jie stebėjo, kad į barą negrįžtų barmenas, o jis nuėjo į baro vidų, kad galėtų pavogti pinigus iš kasos. Pavogė 150 eurų. Civilinį ieškinį pripažįsta.

128Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. K. savo kaltę pripažino iš dalies bei parodė, kad įvykio dieną jis susitiko su dviem draugais vienas E. S., kitas E. L., nuėjo į vieną barą, ten nusipirko Coca Cola gėrimą, po to nuėjo iki kito baro, tada jo draugas E. S. užėjo į baro vidų, kaip jis sakė į tualetą, ką jis ten tiksliai darė nežino, po to jis išėjo, ir kitas draugas E. L. irgi užėjo į baro vidų, jis sakė kad irgi ėjo į tualetą. Po to jis išėjo, ir pasakė kad greičiau eitų iš ten. Tada jie trise nubėgo link Stoties, kur L. įlipo į taksi automobilį ir išvažiavo. Civilinį ieškinį pripažįsta.

129Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjos N. B. 2015-11-12 tarnybiniame pranešime nurodoma, kad dirbant pagal UAB ( - ) atpažino vaizdo įraše užfiksuotus asmenis. 2015-11-12 vaizdo įrašo apžiūros protokole, vaikinas, kuris pavadintas vaikinu Nr. 1, yra D. V., gim. (duomenys neskelbtini0, vaikinas, kuris pavadintas vaikinu Nr. 2 yra E. S., gim. ( - ),o vaikinas, kuris yra pavadintas vaikinu Nr. 3 yra D. K., gim. ( - ) b.t. 5, b. l. 105).

130Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų D. V. ir D. K. kaltė padarius, jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje, įrodyta visiškai. Šiais aplinkybes patvirtina D. V. visiškas prisipažinimas, peržiūrėtas vaizdo įrašas ir kiti byloje surinkti duomenys, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais. Nors D. K. neigė savo kaltę, motyvuodamas tuo, kad jis asmeniškai jokių pinigų nevogė, tačiau tokius D. K. parodymus paneigia jo bendrininko D. V. parodai. D. V. motyvuotai parodė, jog kai barmenas išėjo parūkyti, suprato, kad galima pavogti pinigus. Kam kilo mintis pavogti negali pasakyti, kadangi kartu su E.ir D. anksčiau taip pat vogdavo, tai mintis pavogti kilo spontaniškai, visiems. E. ir D. liko lauke, jie stebėjo, kad į barą negrįžtų barmenas, o D. V. nuėjo į baro vidų, kad galėtų pavogti pinigus iš kasos. Pavogė 150 eurų.

131Tokie D. V. parodymai atitinka faktines bylos aplinkybes ir netikėti jais teismas neturi pagrindo, todėl D. K. parodymai vertintini kritiškai, kaip bandymas išvengti baudžiamosios atsakomybės.

132Dėl 2015-10-01, apie 22.00 val., ( - ) plėšimo D. Z. atžvilgiu.

133Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino iš dalies. Parodė, kad iš tiesų jis kartu su E. S., E. B., A. V. buvo 2015-10-01 Vinco Kudirkos aikštėje. Ten atsitiktinai susitiko su nukentėjusiuoju D. Z.. D. V. D. Z. pažįsta, tačiau jie nėra geri draugai, tiesiog pažįstami. Kaltinamasis priėjo prie D., paprašė duoti jam paskambinti jo mobiliojo ryšio telefoną. Kai D. Z. davė kaltinamajam savo telefoną, D. V. su telefonu pasišalino. Kaltinamasis prisipažįsta, kad mobiliojo ryšio telefono nukentėjusiajam negrąžino, tačiau kaklo jam nedegino, jis pats atidavė telefoną. Niekas nukentėjusiojo nemušė, iš kur tie nudegimai ant D. Z. kaklo D. V. nežino. Dėl 500 eurų civilinio ieškinio pripažįsta.

134Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. V. parodė, kad 2015-10-01, apie 22.00 val., jis su E. S., E. B., D. V. buvo ( - ) aikštėje. Ten atsitiktinai susitiko su D. Z.. D. V. priėjo prie D., paprašė duoti jam paskambinti jo mobiliojo ryšio telefoną. Kai D. Z. davė savo telefoną, jis su savo draugais pasišalino. Kaltinamasis prisipažįsta, kad mobiliojo ryšio telefono nukentėjusiajam negrąžino, tačiau kaklo jam nedegino. D. V. taip pat negalėjo apdeginti kaklo nukentėjusiajam. 500 eurų civilinį ieškinį pripažįsta.

135Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis D. Z. parodė, kad 2015 m. spalio mėnesį jis buvo ( - ). Visų aplinkybių nukentėjusysis šiuo metu tiksliai nepamena, išsamesnius parodymus davė ikiteisminio tyrimo metu. Prie jo buvo priėję D., A., E. ir dar keli žmonės. Nukentėjusysis tuomet jų nepažinojo, susipažino jau vykstant bylai. D. Z. šnekėjosi su tais vaikinais ir pajuto deginimą iš už nugaros. Atsisuko ir pamatė stovinti A. ir dar vieną žmogų. Dėl telefono, tai buvo grasinimai, kad peršaus koją, sumuš. Nukentėjusįjį pastūmė ir jis nukrito ir tada buvo ištrauktas telefonas iš rankos ir vaikinai pasišalino. Kai atėmė telefoną, paskui juos nukentėjusysis nebėgo, liko ( - ) Vaikinų buvo 7-8. Nukentėjusysis mano, kad kaklą jam nudegino A. V., nes jį pirma pamatė atsisukęs.

136Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas D. Z. parodė, kad maždaug prieš tris savaites iki įvykio jis PC „Akropolis“ susipažino A., D., jo pavardės nežino, E., jo pavardės taip pat nežino ir E., jo pavardės taip pat nežino. Vėliau per „Facebook'ą“ jis rado A. puslapį, kur prie jo vardo, nuotraukos buvo nurodyta pavardė – V.. Taip pat A.puslapyje yra vaikino vardu D. nuotrauka, ant nuotraukos yra užrašyta “D. Hx“, taip pat yra ir E. nuotrauka, kur parašyta rusų kalba: „P. E.“. A. E. ir Edgarą jis nieko nežino, nei jų pavardžių, nei kur gyvena nežino. 2015-10-01 jis buvo ( - ), buvo vienas, apie 22. 00 val. jis atsitiktinai sutiko A., D., E. ir E. Kai juos sutiko - pasisveikino, pasikalbėjo, tada D. paprašė jo duoti jam paskambinti mobiliojo ryšio telefoną „Samsung Galaxy S5 Neo“, telefone buvo UAB „Tele 2“ SIM kortelė Nr. (duomenys neskelbtini0, nes jo išsikrovė . D. Z. atsikalbinėjo, nenorėjo duoti jam telefono, tačiau A. su E. taip pat pradėjo sakyti, kad jis duotų D. telefoną. T. E., tiek A. sakė jam: „Duok jam telefoną, arba atimsime“. Jis jų žodžių rimtai nepriėmė. Galiausiai po D. įkalbinėjimų jis davė D. savo mobiliojo ryšio telefoną. D. paėmė telefoną, pažiūrėjo, ko jam reikėjo, tada D. Z. paprašė jo grąžinti telefoną, tačiau D. atsakė, kad telefono negražins. D. Z. toliau prašė, kad jis gražintų telefoną, tačiau jis prigrasino jam, kad peršaus kojas. D. ginklo jam nerodė, nepriėmė jo grasinimą kaip realų. Tuo metu, kai kalbėjo su D., pajuto, deginantį skausmą kaklo srityje. Atsisuko ir pamatė, kad arčiausiai jo stovi A., jo rankų jis nematė, ar jis turėjo ką nors rankoje- taip pat nematė, nieko nespėjo A. pasakyti, A. nieko nesakęs sudavė jam vieną smūgį kumščiu į pilvą, jis parkrito ant nugaros. Pamatė, kad D., A., E. ir E. bėga nuo jo, jis atsikėlė, bandė juos vytis, tačiau nesugavo. K. A. stovėjo arčiausiai jo, jis pamanė, kad būtent jis nudegino jam kaklą. Sekančią dieną kreipėsi į Antakalnio ligoninę dėl sumušimų ir nudeginto kaklo. E. ir E. jo atžvilgiu smurto nenaudojo, jie nieko nedarė, tik visą laiką stovėjo šalia (t. 6, b. l. 98 -99, 111-112).

137Teisiamojo posėdžio metu liudytojas K. A. parodė, kad nuo įvykio praėjo daug laiko ir įvykio aplinkybių liudytojas nepamena, todėl prašo pagarsinti jo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos palaiko. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas parodė, kad tikslios įvykio datos ir laiko nepamena, tai galėjo būti 2015-10-01, atsimena, kad tai buvo prieš Naujuosius metus, jis kartu su draugais D. V., E. S., A. V., E. B. buvo prekybos centre ( - ). Ten susitiko su D. Z., kurį jie visi pažinojo, nes bendravo. D. atėjo su savo draugais, jų buvo daug, visų nepažįsta, nežino nei jų vardų, nei pavardžių. K. D. atėjo su draugais K. A. bendravo tai su D., tai su D., tai su kitais. Visą laiką šalia D. ar D. nebuvo, vaikščiojo. Prekybos centre jie buvo apie valandą, o kai visi kartu: jis, D., E., E., A., D. išeidinėjo iš prekybos centro, nes norėjo visi važiuoti link namų, D. pradėjo rėkti „duok, duok“. Kadangi K. A. stovėjo šiek tiek toliau nuo D., jis jo paklausė, ką jam duoti, jis pasakė, kad „telefoną“. K. A. jo paklausė, kur jo telefonas, jis pasakė, kad davė D. V. pažaisti. Jie visi ėjo link Žaliojo tilto, prie viešbučio, kuris yra prie Žaliojo tilto, pavadinimo nežino, adreso nežino, D. paprašė D., kad jis atiduotų jam telefoną. D. jam atsakė, kad „ką aš gatvėje nusirenginėsiu“, tada D. su D. užėjo į viešbutį į tualetą. Kartu su jais užėjo į viešbutį ir A., kadangi viešbučio duris yra stiklinės, K. A. matė, kad A. stovėjo viešbutyje prie durų, o D. su D. nusileido laiptais žemyn į viešbučio tualetą. Jis liko stovėti lauke su E. ir E.jie buvo netoli stiklinių viešbučio įėjimo durų ant laiptų. A. viešbutyje pabuvo apie minutę, jis pastovėjo prie durų, kartu su D. ir D. į tualetą nėjo ir iš karto išėjo iš viešbučio, D. ir D. liko viešbutyje. Jis paklausė A. kas ten vyksta, jis jam pasakė, kad jei noriu, galiu užeiti paklausyti. Kadangi K. A. buvo neįdomu jis į vidų nėjo. Jau kartu su A. laukė D. ir D.. Po kelių minučių iš viešbučio išėjo D. ir pasakė jam: „eik nuramink tą psichą“. K. A. užėjo į viešbutį, nusileido laiptai žemyn link tualetų, ant laiptų stovėjo D., jis verkė, rėkė, kad jam atiduotų telefoną. Jis paprašė jo išeiti iš viešbučio, kad netriukšmautų, jis kartu su K. A. išėjo iš viešbučio, lauke nieko nebuvo, nei D., nei E., nei E., nei A., suprato, kad jie išėjo ir juos paliko. L. D. isterikavo, verkė, veidas buvo raudonas nuo ašarų, jis pasakė, kad davė telefoną D. pažaisti, o D. jam telefono negražino. Jis dar paklausė D., kam jis davė D. telefoną, nes žino, koks jis yra. B. D. nuraminti, davė jam savo telefoną, kad jis paskambintų motinai. Dar bandė skambinti į D. telefoną, tačiau jis jau buvo išjungtas, su D. susisiekti nepavyko, tada jis su D. išsiskyrė. K. A. negirdėjo ir nematė to momento, kai D. paprašė D. telefono ir D. D. telefoną davė. Jo akivaizdoje prieš D. niekas fizinės prievartos ar psichinės prievartos nenaudojo, jo niekas nemušė, taip pat jis nematė, kad A. būtų prisilietęs prie jo. Taip pat tuo metu kai buvo prekybos centre, kai ėjo link viešbučio, po to, kai jis jį matė prieš jiems išsiskiriant D. nesiskundė, kad jam kažkas skauda, nesakė, kad jį kas nors būtų mušęs, jis tik isterikavo, verkė, kad D. jam negražino telefono (6 t., b .l. 130-132).

1382016-01-08 asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų ar vaizdo įrašo kartotekų protokole užfiksuota, kad D. Z. atpažino D. V. kaip asmenį iš jo atėmusį telefoną ( t.6, b. l. 102-105).

1392016-03-07 asmens atpažinti pagal nuotrauką protokole užfiksuota, kad D. Z. atpažino E. S. kaip asmenį buvusį įvykio dieną (vakarą) prie ( - ) aikštės (t. 6, b. l. 115-116).

1402016-03-10 D. Z. medicininių dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad D. Z. nustatytas nepatikslintos kilmės kaklo užpakalinio paviršiaus nudegimas, įvardintas kaip 2 laipsnio (t. 6, b. l. 158).

141Iš specialisto E. J. 2015-10-02 tarnybinio pranešimo matyti, kad Antakalnio ligoninės gydytoja P. telefonu pranešė, kad 2015-10-02, 12.00 val. į Antakalnio ligoninę kreipėsi D. Z., gim.( - ), kuriam diagnozuotas nugaros sumušimas, kaklo 2 laipsnio nudegimas (t. 6, b. l. 151).

142Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų D. V. ir A. V. kaltė padarius, jiems inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 180 straipsnio 1 dalyje, įrodyta visiškai. Kaltinamieji prisipažino, kad pagrobė nukentėjusiojo D. Z. telefoną, tačiau neigia, kad vartojo nukentėjusiojo atžvilgiu fizinį smurtą bei nudegino jam kaklą.

143Nukentėjusysis D. Z. davė nuoseklius parodymus apie įvykio aplinkybes. Nukentėjusiojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu analogiško teisiamojo posėdžio duotiems parodymams, parodymai motyvuoti, atitinka faktines bylos aplinkybes ir netikėti tokiems parodymams teismas neturi pagrindo. Tokius nukentėjusiojo parodymus patvirtino nukentėjusiojo tėvas A. Z. ir liudytojas K. A.. Be to, kaklo nudegimo faktą patvirtina D. Z. medicininių dokumentų apžiūros protokolas bei pareigūno E. J. tarnybinis pranešimas.

144Esant šioms aplinkybėms, teismo vertinimu, D. V. ir A. V. kaltė įrodyta visiškai, o kaltinamieji neigia savo kaltę iš dalies bandydami išvengti baudžiamosios atsakomybės.

145Dėl 2015-10-11, apie 16.15 val., 50 eurų vagystės iš kasos aparato iš kavinės ( - )

146Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę pripažino visiškai bei parodė, kad kaltinime nurodytu laiku (2015-10-11, apie 16. 15 val.), jis kartu su E. S. vaikštinėjo po miestą. Užėjo į kavinę, kuri buvo tuščia, klientų joje nebuvo. Priėję prie baro prekystalio kaltinamasis pamatė, kad darbuotojų irgi šalia nėra. Kadangi jis kartu su E. įvykdė ne vieną vagystę, abiem spontaniškai kilo mintis pavogti ką nors. E. S. atsistojo prie baro prekystalio, toje pusėje kur stovi pirkėjai, ir stebėjo, kad į barą neužeitų klientai, o D. V. užėjo už baro prekystalį, pamatė, kad šalia baro esančioje tarnybinėje patalpoje darbuotojų nesimato, tada priėjo prie kasos aparato, jį atrakino kasos aparato stalčiaus raktu, kuris buvo paliktas kasos aparate, iš kasos paėmė 50 eurų kupiūrą ir kartu su E.išėjo iš baro. Pinigus su E. pasidalino per pusę, kaltinamasis jam davė 25 eurus.

147BIRT duomenyse užfiksuota, kad 2015-10-11, 16.14 val., iš neužrakintos kavinės ( - ) iš kasos pavogta 50 eurų, yra vaizdo įrašas (t. 7, b. l. 90).

1482015-10-19 apžiūros protokole aprašytas, vaizdo įrašas iš ( - ) įvykio vietos. Jį peržiūrėjus nustatyta, kad 2015-10-11, apie 16.15 val., 50 eurų iš minėtos kavinės pavogė D. V. ir E. S. ( t.,7 b. l. 116-117).

149Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamojo D. V. kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2 dalyje, įrodyta visiškai. Šiais aplinkybes patvirtina kaltinamojo D. V. visiškas prisipažinimas, vaizdo įrašo apžiūros protokolas bei kita bylos medžiaga.

150Dėl 2015-10-25 vagystės iš buto, esančio ( - )

151Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis V. N. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai bei parodė, kad įvykio dieną jis su D. V. atvažiavo į miesto centrą. Eidami pro miestą pamatė, kad 2 aukšte yra atidarytas buto langas. T. D. užlipo pro langą į butą ir pavogė kaltinime nurodytus daiktus. Kai pavogė daiktus, jie su daiktais pabėgo iš ten. Po to pavogtus daiktus pardavė, nes visus vogtus daiktus pardavinėdavo, sau nepasilikdavo. Dėl civilinio ieškinio pripažįsta.

152Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. parodė, kad savo kaltę pripažįsta visiškai, nuoširdžiai gailisi. Įvykio dieną netoli Jogailos gatvės, Vilniuje, kartu su V. N. kebabinėje valgė kebabus. Eidami iš kebabinės link centro V. parodė jam, kad viename iš namų, antro aukšto lange matosi, kad virtuvės langas nepilnai uždarytas. V. nuėjo į namą, paskambino į buto, kurio langas buvo pilnai neuždarytas, duris, durų niekas neatidarė. Išėjęs iš namo laiptinės V. pasakė, kad bute nieko nėra. Tada grįžo prie lango. V. jį pakėlė, jis iš pradžių ranka daužė lango rėmą, kad langas atsidarytų, po to kelis kartus koja, nuo smūgių langas atsidarė ir jis įlipo į butą. V. liko lauke, žiūrėjo, kad niekas neitų pro šalį. Iš buto jis pavogė „Lenovo“ kompiuterį, jis buvo naujas, su pakrovėju, stovėjo ant stalo, raudonos spalvos kuprinę, ji buvo tuščia, nuo stalo paėmė piniginę, joje buvo doleriai, dokumentai ir banko kortelės, spintelėje buvo dėžutė, ten buvo dvi poros sąsagų, paėmė jas, taip pat iš dėžutės paėmė moterišką sidabrinį žiedą.

153Teisiamojo posėdžio metu apklaustas nukentėjusysis S. M. parodė, kad viskas buvo prieš 3 metus, 2015 m. spalio pabaigoje. Nukentėjusysis grįžo namo vakare ir pamatė, kad virtuvėje yra šiek tiek netvarkos. Pamatė, kad miegamajame ant lovos išversti stalčiai, išmėtyti daiktai. Vėliau pamatė, kad kambaryje yra praviras langas. Paskambino policijai, atvažiavo pareigūnai, davė parodymus. Ant virtuvės lango pareigūnai aptiko įsilaužimo pėdsakų, tai pagal juos, į butą buvo patekta per tą langą. Buvo pagrobtas jo darbo nešiojamas kompiuteris, pinigai, marškinių sąsagos, pasas, seni pasai, apgadintos žaliuzės. Visų aplinkybių šiuo metu nukentėjusysis nepamena, viską išsamiau nurodė ikiteisminio tyrimo metu duotose parodymuose, kuriuos nukentėjusysis palaiko. Pareikštą civilinį ieškinį 456,03 eurų sumai palaiko.

154Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis S. M. parodė, kad 2015-10-24, apie 14.00 val., jo draugė K. B. išvažiavo iš buto, kuris yra Vilniuje ( - ) 2015-10-25, apie 20. 00 val., jis grižo namo adresu ( - ). Atrakino buto duris, užėjo į butą ir virtuvėje pamatė, kad ant grindų guli išverstas gėlių vazonas bei langų užuolaidos buvo atitrauktos. Iš karto užėjo į svetainę ir joje pastebėjo, kad komodos duris atidarytos, iš komodos buvo ištrauktas stalčius, jis gulėjo ant grindų bei daiktai, kurie buvo komodoje, buvo išmėtyti. Tada jis nuėjo į miegamąjį kambarį ir jame pamatė išmėtytus daiktus ir stalčius. Vėliau užėjęs į kitą miegamąjį kambarį jame pamatė pravertą langą. Vėliau apžiūrėjo savo daiktus ir pastebėjo, kad iš buto pavogė nešiojamąjį kompiuterį „lenovoG50’ su pakrovėju, kompiuteris juodos spalvos, kompiuterio serijinio numerio neturi. Kompiuterio dokumentus pateiks vėliau. Pavogė juodos spalvos su raudonais elementais kuprinę, ant kuprinės buvo užrašas „P. M.“, kuprinės vertė 50 eurų, pavogė odinę šviesiai rudos spalvos piniginę, jos vertė 90 eurų. Piniginėje buvo 150 dolerių, banknotais po 50, 30 eurų, „SEB“ banko kreditinė kortelė, negaliojanti asmens tapatybės kortelė ir įvairios kortelės. Pavogtas jo vardu išduotas galiojantis pasas ir du pasai, kurių galiojimai pasibaigę. Komplektas sidabrinių su gintaru sąsagų, komplektas sidabrinių sąsagų. Kokia sąsagų vertė patikslins vėliau. Taip pat apgadinta sekcijos stalčiai, virtuvės ir mažojo miegamojo kambario užuolaidų mechanizmai. Kas buvo įsibrovęs į jo butą nežino, nieko neįtaria. Kokia dėl įvykio padaryta žala patikslins vėliau. Taip pat nori pridurti, kad apgadino drabužių džiovykla ir lygintuvą Taip pat nukentėjusysis pridūrė, kad draudimas atlygino žaliuzių ir langų remontą, tačiau pagrobti daiktai negrąžinti, niekas žalos neatlygino, atgavo kuprinę, kurios vertė 50 eurų, kitą civilinio ieškinio sumą palaiko pilnai (t. 8, b. l. 98-99).

1552015-10-28 apžiūros protokolu, apžiūrėtas vaizdo įrašas iš ( - ), įvykio vietos. Jame matyti, kad 2015-10-25, apie 15.49 val., iš pastato per langą išeina įtariamasis vaikinas (D. V.) ir eina palei pastatą <.. > Vėliau matyti, kaip įtariamasis nušoko iš pastato antrojo aukšto, būtent to buto ir su kuprine bėga link statybvietės ( t.8, b. l. 129-134).

156Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato tyrėjo J. S. 2015-10-28 tarnybiniame pranešime užfiksuota, kad peržiūrėjus pateiktą vaizdo įrašą iš įvykio vietos nukentėjusysis S. M. atpažino savo kuprinę kurią nešėsi įtariamasis D. V. (t. 8, b. l. 155).

157Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų V. N. ir D. V. veiksmai pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį kvalifikuoti teisingai. Jų kaltę įrodo jų pačių visiškas prisipažinimas, nukentėjusiojo parodymai, vaizdo įrašas bei kita bylos rašytinė medžiaga.

158Dėl 2016-03-12, 03.00 val., vagystės iš ( - ).

159Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. L. parodė, kad savo kaltę pripažįsta visiškai, dėl įvykdyto nuoširdžiai gailisi. Kaltinamasis parodė, kad šią vagystę įvykdė trise, tai jis, E. S. ir D. V., o A. S. jau buvo išvažiavęs. A. L. įlindo į viešbutį išdaužęs jo langą. Pinigus pavogė iš kasos aparato ir iš seifo. Iš kasos aparato paėmė 100 eurų, o 400 eurų buvo seife. Seifą kaltinamasis išlaužė ir paėmė pinigus.

160Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. parodė, kad savo kaltės jis nepripažįsta. D. V. iš pradžių buvo įvykio vietoje, bet vėliau išvažiavo. Pirmasis išvažiavo iš ten išvažiavo A. S., po 10 minučių jis, o viešbutyje liko A. L. ir E. S.. Ką jie ten darė kaltinamasis nežino. Seifo D. V. nematė ir jo neėmė. Į viešbutį jis ėjo pasišildyti, nes buvo šalta. Civilinio ieškinio nepripažįsta.

161Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. S. savo kaltę pripažino iš dalies, parodė, kad buvo įvykio dieną viešbutyje, bet vėliau išvažiavo ir jokios pinigų vagystės su kitais nevykdė. Jie pastovėjo, parūkė ir jis išvažiavo namo. Pagarsinus jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, parodė, kad savo kaltės nepripažįsta. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis parodė, kad tikslios įvykio datos ir laiko nepamena, tai galėjo būti pranešime apie įtarime nurodytą dieną, jis kartu su D. V., E. S. ir A. L. vaikščiojo po miestą. Sušalo ir apie 2.00-3.00 val. nakties keturiese užėjo į viešbutį, viešbučio pavadinimo nežino, adreso nežino, tai gali būti pranešime apie įtarime nurodytas adresas ir pavadinimas, užėjo pasišildyti. Užėjo, pasišildė, viešbutyje visi kartu buvo apie valandą. D. vaikščiojo po viešbutį, ieškojo tualeto. Vienu momentu jis kartu su D. priėjo prie viešbučio informacijos, paprašė darbuotojos saldainių. Jiems davė saldainių, kurį laiką sėdėjo viešbutyje, o vėliau jie išėjo iš viešbučio. Išėję iš viešbučio visi prisidegė po cigaretę, parūkė ir išsiskirstė, jis vienas nuėjo link( - ), 6 maršruto troleibusu nuvažiavo namo į ( - ),. E. S., D. V. ir A. L. liko prie viešbučio kampo. Ką jie darė po to, kai jis išvažiavo namo kaltinamasis nežino, po to laiko nei su vienu iš jų susitikęs nebuvo. Jis nedalyvavo vagystėje iš viešbučio, aplinkos nestebėjo. Kaip sakė, pasėdėjo su D., E. ir A. viešbutyje ir išvažiavo namo (t. 9, b. l. 62). Papildė, kad jokiais pinigais nesidalino, niekas nieko neprašė.

162Teisiamojo posėdžio metu liudytojas L. P. parodė, kad jis dirbo iš vakaro restorane ( - ) ir kitą dieną tik sužinojo apie įvykį, kad buvo pro langą įlipta ir išneštas seifas su pinigais. Nežino kiek seife buvo pinigų. Pagarsinus liudytojo ikiteisminio tyrimo metu parodymus, liudytojas juos palaikė ir parodė, kad jis dirba restorane ( - ) esančiame ( - ) Vilniuje, padavėju. 2016-03-12, apie 02.00 val., baigęs darbą išėjo iš restorano namo. Tuo metu restorane nieko neliko. Kas užrakino restorano patalpas jis nežino. Restorane yra ofiso kabinetas, kuriame į seifą dedami dienos apyvartos pinigai. Ofisas nerakinamas. Minimu seifu jis nesinaudojo. 2016-03-12 dienos metu atėjo į darbą iš darbuotojų sužinojo, kad buvo apvogtas restoranas, iš kasos pavogta 14 eurų, bei buvo pavogtas seifas su pinigais. Kas tai galėjo padaryti jis nežino, nieko neįtaria (t. 8, b. l. 187).

1632016-03-15 apžiūros protokolu apžiūrėtas vaizdo įrašas iš ( - ) įvykio vietos (t. 8, b. l. 189-198). <..>. 03.15 val. prie lango, per kurį buvo įsibrauta į patalpas prieina trys vaikinai, krapšto toje vietoje kur yra langas, po to perbėga į kitos gatvės pusę ir pasislepia tarpuvartėje, po to vėl grįsta ir kiekvienas iš jų rankomis daužo į tą vietą kur langas. 03.53 pirmas vaikinas užlipo per langą į patalpų vidų, o 03.56 val. pirmas vaikinas išeina iš patalpų per duris ir jie perėjo į kitą gatvės pusę ir pasišalino. 04.06 val. du įtariamieji vaikinai grįžta ir per duris užeina į patalpas. 4.11.33 val. įtariamieji iš patalpų išeina ir pereina į kitą gatvės pusę ir atsistoja arkoje, iš kurios 4.13.45 val. išeina kiti du įtariamieji, kurie užeina per duris į minimas patalpas. Ir 04.16 val. iš patalpų per duris išeina. Vienas iš įtariamųjų dešinėje rankoje nešasi kažkokį stambų daiktą. Jie pereina į kitą gatvės pusę ir pasišalina (t. 8, b. l. 189-191).

164Fotonuotraukose nufotografuota kaip jaunuoliai užėjo į viešbutį ir bendrauja su personalu, vagystės momentas (t. 8; b. l 191-198).

165Kaltinamasis A. S. savo kaltės nepripažino ir kaip ikiteisminio tyrimo metu, taip teisminio nagrinėjimo metu teigė, kad jis iš pradžių kartu su A. L., D. V. ir E. S. buvo viešbutyje ( - ) .Tačiau vėliau išvažiavo namo. Ką po to darė A. L., E. S. ir D. V., jis nežino. A. S. tą dieną jokio nusikaltimo nepadarė ir jokių pinigų jis nevogė. Šias aplinkybes, kad A. S. išvažiavo iki įvykdytos vagystės, teisiamojo posėdžio metu patvirtino ir kaltinamieji A. L. ir D. V.. Tokius A. S. parodymus patvirtina ir vaizdo įrašo apžiūros protokolas, kuriame nusikaltimo padarymo metu vaizdo įraše nurodomi trys vaikinai, t.y. A. L., D. V. ir E. S. (t. 8, b.l. 189-190). Daugiau jokių įrodymų arba kitų objektyvių duomenų patvirtinančių, kad kaltinamasis A. S. galėjo padaryti jam inkriminuojamą veiką, byloje nėra.

166Esant šioms aplinkybėms, įvertinus tai, kad visos abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai, A. S. dalyje dėl šios nusikalstamos veikos padarymo turi būti išteisintas, neįrodžius jo dalyvavimo padarant nusikalstamą veiką.

167Savo kaltės dėl šios nusikalstamos veikos padarymo nepripažino ir kaltinamasis D. V.. Kaltinamasis parodė, kad kai iš viešbučio išvažiavo A. S., jis išvažiavo maždaug po 10 minučių ir jokioje vagystėje nedalyvavo, jokių pinigų iš viešbučio jis nevogė. Viešbutyje liko A. L. ir E. S. ir ką jie ten darė, kaltinamajam nėra žinoma.

168Tokie kaltinamojo D. V. parodymai vertintini kritiškai, kadangi jie prieštarauja byloje surinktiems įrodymams bei neatitinka faktinių bylos aplinkybių.

169Iš byloje esančio vaizdo įrašo apžiūros protokolo matyti, kad vaizdo įrašė visą laiką figuruoja trys vaikinai. Jie užeina į viešbutį, išeina iš viešbučio, daužo langą, po to vienas iš jų neša stambų daiktą ir po to pasišalina. Nesant A. S., įvykio vietoje galėjo būti tik A. L., E. S. ir D. V.. Be to, tyrėjas J. S., kuris atliko vaizdo įrašo apžiūra atpažino, kad vienas iš trijų vaikino, buvusių įvykio vietoje viešbutyje, yra D. V. (t. 8, b. l. 189-198). Esant šioms aplinkybėms, teismo vertinimu, D. V. kaltė įrodyta visiškai, o kaltinamasis neigia savo kaltę iš dalies bandydamas išvengti baudžiamosios atsakomybės.

170Dėl 2015-10-22 ( - ) vagystės iš ( - ).

171Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. K. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai. Parodė, kad neatsimena kas įvykio dieną, ar jis, ar D. V. pamatė, kad ( - ) pastato langas yra šiek tiek praviras. Spontaniškai jiems abiem kilo mintis pro tą langą patekti į patalpos vidų ir kažką pavogti. Tiksliai neprisimena, kas atidarė langą ir pirmas pateko į patalpą, tačiau į patalpą jie pateko abu. Jie pavogė R. B. ant stalo gulėjusius auskarus ir J. L. iš stalčiaus pavogė voką su 30 eurų.

172Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. parodė, kad savo kaltę pripažįsta visiškai, dėl įvykdyto nuoširdžiai gailisi. Įvykio metu jis buvo su D. K.. Jie vaikštinėjo po miestą, pamatė kažkokį viešbutį ir norėjo pabandyti kartu su D. patekti į jį, kad galėtų iš ten ką nors pavogti. T. D. parodė jam pastatą, ten buvo praviras langas. Jie abu per tą langą įlipo į pastato vidų ir pavogė auskarus ir vokelį, kuriame buvo 30 eurų.

173Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji J. L. parodė, kad datos tiksliai nepamena, gal tai buvo 2015 metų rudenį jis dirbo ( - ) , esančiame ( - ) . Atėjusi ryte į darbą ir užėjusi į kabinetą pamatė pravirą langą, pėdsakus, išverstus stalčius darbo kabinete. Prie jos stalo buvo atidarytas stalčius, iš kurio dingo apie 20-30 eurų. Langai yra iš vidinio kiemo, antrame aukšte, tačiau ten yra stogelis ir patekti į vidų nėra sunku. Vidiniame kieme buvo vaizdo kameros, bet kadangi buvo jau tamsu, todėl matėsi tik dviejų jaunuolių siluetai, jų niekas neatpažino. Civilinio ieškinio nereiškė.

174Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji R. B. parodė, kad jos su J. L. yra bendradarbės, dirba ( - ), esančiame ( - ). Ryte atėjusi pamatė, kad J. jau buvo darbe ir ji buvo šoke, tada ji pasigedo vaikų dovanotų auskarų. Buvo išverstos tos spintelės kur laikomi vertingi daiktai. Apsaugos darbuotojas kalbėjo, kad per kameras matė jaunuolius, bet veidų nesimatė. Vagys ėjo prie tų stalčių, kur vertingi daiktai. Civilinio ieškinio nereiškė.

175BIRT duomenyse užfiksuota, kad 2015-10-22, nakties metu įsilaužta į 2 aukšto plastikinį langą. Pranešė apsaugos darbuotojas (t. 8, b. l. 13).

176Apžiūros protokolu 2015-10-22 apžiūrėtos ( - ) patalpos, kabineto langas be laužimo žymių, neapgadintas (t. 8, b. l. 18-19).

177Fotolentelėse užfiksuotas įvykio vietos dalys (t. 8, b. l. 20), bendras kabineto vaizdas (t. 8, b. l. 22-23), avalynės pėdsakų fragmentai ant palangės (t. 8, b. l. 24; 28; 29).

178Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų D. K. ir D. V. veiksmai pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį kvalifikuoti teisingai. Jų kaltę įrodo jų pačių visiškas prisipažinimas, įvykio vietos apžiūros protokolas bei kita bylos rašytinė medžiaga.

179Dėl 2015-09-22, apie 22.00 val., vagystės iš UAB ( - ) esančios ( - ).

180Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. K. parodė, kad vagystę iš UAB ( - ) jis galėjo įvykdyti, bet tiksliai visų aplinkybių šiuo metu nepamena, todėl savo kaltę prisipažįsta iš dalies. Civilinį ieškinį pripažįsta.

181Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. L. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai. Parodė, kad mintis pavogti kilo spontaniškai, iš anksto neplanavo. Tiksliai neatsimena kas, ar D. V. ar D. K., atidarė langą ir į vidų pateko D. V., D. K. jam padėjo pro langą patekti į patalpas, nes langas nepilnai atsidarė. D. vienas įlipo į picerijos patalpas, D. stovėjo prie lango, laukė D. Šalia lango yra tarnybinių patalpų durys. D. buvo patalpoje apie 5 minutes. Kai jis išlipo pro langą, jie visi pabėgo. D. rodė, kad pavogė iš patalpų mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“, grotuvą „Ipad“, taip pat pavogė grynuosius pinigus. Civilinį ieškinį pripažįsta.

182Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai. Parodė, kad jis kartu su D. K., A. L. ir E. S. vaikščiojo po miestą, buvo ( - ). D. K. pamatė pravirą langą ir pasiūlė įlįsti į patalpas, ką nors pavogti. Jie visi žinojo, kad tai yra ( - ) patalpos. D K. ar pastūmė langą, ar dar kažką padarė, tiksliai nežino, bet langas atsidarė. Tuomet D. V. įlipo į vidų ir pavogė mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“, grotuvą „Ipad“, taip pat pavogė grynuosius pinigus. Visi kiti jo laukė lauke. Kai išlipo su pagrobtais daiktas, jie visi pabėgo. Civilinį ieškinį pripažįsta.

183Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji J. Ž. parodė, kad įvykio metu ji dirbo ( - ), šiuo metu ten nebedirba. Buvo įsilaužta per langą į ( - ) patalpas ir pavogti jos asmeniniai daiktai, tai pinigai iš piniginės, mobiliojo ryšio telefonas, Iphone grotuvas, kuriuos laikydavo kabine. Jai padaryta 939,66 eurų dydžio žala. Žalos niekas neatlygino, J. Ž. civilinį ieškinį visiškai palaiko.

184Teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. B. parodė, kad įvykio metu jis dirbo restorane( - ) esančiame ( - ). Apie 22 valandą su kolegomis išėjo parūkyti ir pamatė pravirą ofiso langą. Užėjus į vidų pamatė, kad nėra daiktų ant stalo, tai buvo Ipad, telefonas, liudytojo laikrodis, kitų daiktų nepamena. Jokių pašalinių asmenų, triukšmo negirdėjo. Į tą darbo kabinetą vagys pateko per langą. Buvo pareikštas 100 eurų civilinis ieškinys, bet šiuo metu liudytojas civilinio ieškinio atsisako.

1852016-04-22 apžiūros protokole, aprašytas vaizdo įrašas iš ( - ) įvykio vietos (t. 6, b. l. 82-85). Apžiūrėjus jį įtariamasis D. V. pareiškė, kad jam pateiktame vaizdo įraše atpažįsta save, taip pat atpažįsta A. L., kuris eina jam iš paskos, šalia A. L. eina D. K., toliau nuo jų visų, su telefonu rankoje eina E. S. (t. 6, b.l. 82-83).

186Fotolentėse užfiksuota, kad įtariamasis D. V. atpažino ir nurodo vaizdo įraše save (t. 6, b. l. 84 -86).

187Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų D. K., A. L. ir D. V. veiksmai pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį kvalifikuoti teisingai. Jų kaltę įrodo A. L. ir D. V. visiškas prisipažinimas, nukentėjusiosios parodymai, liudytojo parodymai, vaizdo įrašo apžiūros protokolas bei kita bylos rašytinė medžiaga.

188Nors kaltinamasis D. K. savo kaltę pripažino iš dalies, tačiau kaltinamasis neneigė, kad jis padarė paminėtą nusikalstamą veiką, tik šiuo metu neprisimena įvykdytos vagystės aplinkybių. Be to, kad D. K. dalyvavo padarant šią nusikalstamą veiką visiškai patvirtino jo bendrininkai A. L. ir D. V..

189Dėl 2015-10-02, apie 17.20 val., ( - ), mobiliojo ryšio telefono vagystės iš automobilio „Audi A 4“ valst. Nr. ( - )

190Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. B. parodė, kad savo kaltę pripažįsta, bet nuo įvykio praėjo daug laiko, todėl paprašė pagarsinti jo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos palaiko. Ikiteisminio tyrimo metu E. B. parodė, kad tikslios įvykio datos ir laiko neatsimena, bet tai galėjo būti įtarime nurodytu laiku, jis kartu su A. V. ir D. V., ėjo gatve, tikslaus gatvės pavadinimo neatsimena, bet tai gali įtarime nurodytas adresas. Jis pastebėjo automobilį „Audi“ žalios spalvos, pamatė, kad automobilio langas praviras, o automobilio salone, priekinėje panelėje guli mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, jis krovėsi. Aplinkui žmonių nebuvo, jam iš karto kilo mintis telefoną pavogti. Apie tai pasakė A. ir D., tada D. nuėjo prie automobilio priekio, o A. prie automobilio galo, kad stebėti, kad nepasirodytų žmonės, o jis tuo metu įkišo ranką pro atvirą langą norėdamas atidaryti automobilio duris iš vidaus. Tačiau nepasiekė rankenos, kad galėtų atidaryti dureles, tada patraukė už rankenos iš lauko pusės, pasirodo, automobilis nebuvo užrakintas, durelės atsidarė, tada griebė telefoną ir visi tris pabėgo. Pavogtą telefoną jis atidavė D., su juo apsikeitė, jis jam davė „Samsung S5“. Vakare buvo susitarę visi kartu važiuoti parduoti pavogtą telefoną, tačiau jis susipyko su D. ir kiek žino, A. su D. nuvažiavo dviese į Kalvarijų gatvėje esantį lombardą, tiksliai į kurį jis nežino, ir pardavė telefoną. Už kiek pardavė nežino, jam jie pinigų nedavė (t. 7, b. l. 68-69). Pareikštą civilinį ieškinį pripažįsta.

191Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. V. parodė, kad savo kaltę pripažįsta, dėl įvykdyto gailisi. Įvykio dieną kaltinamasis pamatė, kad automobilio langas praverstas, o viduje krovėsi mobiliojo ryšio telefonas. Jis per langą paėmė mobiliojo ryšio telefoną, o ne E. B., ir jie visi pabėgo. Civilinį ieškinį pripažįsta. Žalą atlygins, šiuo metu jis dirba pataisos namuose.

192Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę pripažino, dėl įvykdyto gailisi. Parodė, kad įvykio dieną, apie 12.00 val., jis ėjo gatve, gatvės pavadinimo neatsimena, bet gali būti įtarime nurodytas adresas, kartu su A. V. ir E. B., kurį vadinu E.. Jie ėjo pas pažįstamą E. S. namo, link ( - ). Pakeliui pamatė gatvėje stovintį žalios spalvos „Audi“ modelio automobilį. Tiksliai nepamena kas, E. ar A., pastebėjo, kad automobilio langas yra praviras, o salone, kur yra priekinis skydelis, šalia magnetolos, guli mobiliojo ryšio telefonas. Apie tai pasakė savo draugams. Jiems iš karto kilo mintis pavogti telefoną, aplinkui žmonių nebuvo. A. V. įkišo ranką į automobilio saloną, paėmė mobiliojo ryšio telefoną ir jie pabėgo.

1932015-10-07 E. B. savo rašytiniame prisipažinime prisipažino įvykdęs mobilaus ryšio telefono vagystę iš Audi automobilio (t. 7, b. l. 56).

194Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų E. B., A. L. ir D. V. veiksmai pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį kvalifikuoti teisingai. Jų kaltę įrodo pačių E. B., A. L. ir D. V. visiškas prisipažinimas, E. B. rašytinis prisipažinimas byloje bei kita bylos rašytinė medžiaga.

195Dėl 2015-10-06 laikotarpiu nuo 14.00 val. iki 14.45 val., planšetinių kompiuterių „Golclever TAB Aries 101 Black“ vagystės iš ( - )

196Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. B .savo kaltę pripažino visiškai, bet kadangi praėjo daug laiko, visų aplinkybių neprisimena, todėl paprašė pagarsinti jo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu, kuriuos palaiko. Ikiteisminio tyrimo metu E. B. parodė, kad tikslios įvykio datos ir laiko neatsimena, bet tai galėjo būti įtarime nurodytu laiku, jis kartu su E. S. ir D. V. vaikštinėjo po miestą, buvo centre. D. parodė jiems pastatą, tikslaus adreso nežino, bet tai gali būti įtarime nurodytas adresas, pasakė, kad ten yra biblioteka ir pasiūlė užeiti pažiūrėti, kas ten yra. Jis su E. sutiko. Užėjo į pastatą trise, tai jis, E. S. ir D. V.. Liftu pakilo į antrą aukštą, užėjo į salę, ji buvo atrakinta, pamanė, kad ten yra biblioteka. Salėje nieko nebuvo, nei darbuotojų, nei kitų žmonių. Ant stalo pamatė du planšetinius kompiuterius, kurie buvo pritvirtinti prie stalų metaliniais laikikliais, tikslaus modelio ir pavadinimo neatsimena. Kas pirmas pamatė planšetinius kompiuterius nepamena. Kam kilo mintis pavogti planšetinius kompiuterius nepamena, tiesiog E. pradėjo traukti vieną kompiuterį, bandydamas jį nuplėšti nuo laikiklio, jis pamatęs, ką daro E. pabandė nuplėšti nuo laikiklio antrą planšetinį kompiuterį. D. tuo metu kai jis su E. bandė nurauti kompiuterius stovėjo šalia, jis nieko nedarė, tiesiog buvo su jais, ką jie daro jis matė, stovėjo salėje. E.pavyko nurauti vieną kompiuterį, tada jis priėjo prie jo ir padėjo jam nurauti kitą kompiuterį. Po to, kai kompiuterius nurovė vieną planšetinį kompiuterį po megztiniu paslėpė E., kitą po megztiniu paslėpė jis, taip išnešė kompiuterius iš salės. Visą tą laiką, kol buvo salėje, darbuotojų nebuvo. Tą pačią dieną praėjus po vagystės maždaug 2 valandoms, vieną kompiuterį D. pardavė lombardui, kuris yra stotyje, tikslaus adreso nežino. Jis su E. ir D. nuėjo iki lombardo, į lombardą D. užėjo vienas, o jis su E. laukė jo lauke. Ar D.savo vardu pardavė kompiuterį, ar kažko paprašė, jis nežino. Už kompiuterį jis gavo 30 eurų, pinigais su jais nepasidalino. Antrą planšetinį kompiuterį E. pasiliko sau, jam pasakė, kad eis namo pavalgyti, po to susitiks su pažįstamu, kuriam parduos planšetinį kompiuterį. E. išvažiavo namo, vėliau, tą pačią dieną su juo susitiko ir jis pasakė, kad planšetinį kompiuterį pardavė kažkokiam savo pažįstamam, kam tiksliai nesakė, jis nežino. E. turėjo pinigų, kiek tiksliai neatsimena, kaip suprato, tai buvo pinigai gauti už planšetinį kompiuterį, šiuos pinigus išleido su E. kartu, kartu valgė, ir pan., jokių vertingų daiktų nepirko, kiek tiksliai išleido, nežino (t. 7, b. l. 194-196).

197Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos pripažino visiškai. Parodė, kad nurodytu laiku, jis kartu su E. S. ir E. B. užėjo į patalpas, panašias į biblioteką. Jie vaikščiojo po salę, apžiūrinėjo ją, žiūrėjo, ką būtų galima dar pavogti. Pamatė ant stalo du planšetinius kompiuterius, kurie buvo prie stalo pritvirtinti. Tuo metu E. kažkaip bandė tuos planšetinius kompiuteris „atrišti“. Kai pavyko kompiuterius atlaisvinti jie pavogė du planšetinius kompiuterius, kuriuos vėliau pardavė. Civilinį ieškinį pripažįsta.

1982015-10-12 apžiūros protokole aprašytas vaizdo įrašas iš ( - ), įvykio vietos (t.7, .b. l. 164-169).

199Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato tyrėjo 2015-10-13 vaizdo įraše nurodoma, kad peržiūrėjus vaizdo įrašą buvo atpažinti įtariamieji, tai E. S., D. V., E. B. (t. 7, b. l. 170).

200Tokiu būdu, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20 str. nustatyta tvarka teismas daro išvadą, kad kaltinamųjų E. B. ir D. V. veiksmai pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį kvalifikuoti teisingai. Jų kaltę įrodo E. B. ir D. V. visiškas prisipažinimas, vaizdo įrašo vaizdo įrašo apžiūros protokolais bei kita bylos rašytinė medžiaga.

201Bausmės skyrimas.

202Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Teismas bausmę skiria pagal LR BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis LR BK bendrosios dalies nuostatų ir atsižvelgdamas į LR BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes: padarytų nusikaltimų pavojingumą, kaltės forma ir rūšį, nusikaltimų padarymo motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir (ar) sunkinančias aplinkybes. Skiriant bausmę, turi būti užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas, paskirta bausmė turi būti proporcinga padarytos nusikalstamos veikos pavojingumui. Bausmės taikymas atitinka proporcingumo reikalavimus, kai tarp padarytos nusikalstamos veikos ir už šią veiką nustatytos bausmės, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga yra tokia bausmė, kurią paskyrus gali būti pasiekti bausmės tikslai ir kuri, vertinant nusikalstamos veikos pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta. Teismas, skirdamas bausmę, turi ypač atkreipti dėmesį į tai, ar nusikalstama veika padaryta atsitiktinai, dėl kitų asmenų įtakos, nepalankiai susidėjus aplinkybėms, ar kaltininko antivisuomeninės nuostatos jau buvo susiformavusios iki nusikalstamos veikos padarymo, koks kaltininko elgesys po jos padarymo, ar kaltininkas yra toks pavojingas, kad jo neatskyrus nuo visuomenės gali kilti grėsmė visuomenės, jos narių saugumui ir panašiai.

203E. B. padarė 4 nusikalstamas veikas, 2 nusikalstamos veikos priskiriamos prie apysunkių nusikaltimų ir 2 prie nesunkių nusikaltimų. Visas nusikalstamas veikas jis padarė būdamas nepilnamečiu, praeityje teistas, tačiau šias veikas padarė dar neturėdamas teistumo. Nusikaltimai padaryti tyčiniai, iš savanaudiškų paskatų, žala neatlyginta iki šiol. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir dėl įvykdyto gailisi, sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamas veikas padarė veikdamas bendrininkų grupėje. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam E. B. atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, nusikalstamos veikos baigtos. Taip pat atsižvelgtina į kaltinamojo asmenybę charakterizuojančias aplinkybes, kad kaltinamasis iki nusikaltimų padarymo neteistas, tačiau jo asmenybę apibūdina tai, kad šiuo metu teisiamas šeštą kartą, ne kartą buvo trauktas administracinėn atsakomybėn už pažeidimus, priklausomybės ir psichikos ligos jam nediagnozuotos. Atsižvelgtina ir į tai, jog E. B. augo bei buvo auklėjamas ne tėvų, globėja paskirta jo senelė V. V.. Į šią aplinkybę būtina atsižvelgti parenkant E. B. bausmės rūšį bei nustatant jos dydį (LR BK 91 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą E. B. turi būti paskirti vieną iš straipsnio sankcijoje numatytų alternatyvių bausmių – laisvės atėmimas. T. V. LR BK 92 straipsniu, bausmės vykdymą yra pagrindas atidėti ir paskirti įstatyme numatytas auklėjamojo poveikio priemones.

204D. K. padarė tris nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos prie apysunkių nusikaltimų. Nusikalstamas veikas jas padarė būdamas nepilnamečiu, nusikaltimai tyčiniai. D. K. teistas 13 kartų, šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę pagal 2018-07-10 nuosprendį, bausmė 3 metai 4 mėnesiai laisvės atėmimo. D. K. padarė visas nusikalstamas veikas, būdamas nepilnamečiu, išvadų nedarė, pasitaisyti nenorėjo, todėl bausmės tikslai bus pasieki už kiekvieną nusikalstamą veiką paskiriant kaltinamajam griežčiausią jam inkriminuojamų straipsnių sankcijose numatytą bausmės rūšį – terminuotą laisvės atėmimą, jos dydį už kiekvieną nusikaltimą nustatant mažesnį už galimą skirti šios bausmės rūšies vidurkį.

205E. K. padarė vieną nusikalstamą veiką, ši veika priskiriama prie apysunkių nusikaltimų, nusikalstamą veiką padarė būdamas nepilnamečiu. E. K. teistas 10 kartų, tačiau bausmės vykdymas buvo vis atidedamas. Paskutinį kartą teistas 2018-02-18 nuosprendžiu ir bausmės vykdymas E. K. atidėtas 3 metams. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia ir į tai, kad E. K. šios nusikalstamos veikos padarymo metu teistas nebuvo. Šiuo metu E. K. dirba, nedaro naujų nusikaltimų, visos bylos jau eina į pabaigą, daro reikiamas išvadas, stoja į pasitaisymo kelią. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasieki už kiekvieną nusikalstamą veiką paskiriant kaltinamajam griežčiausią jam inkriminuojamų straipsnių sankcijose numatytą alternatyvią bausmės rūšį – terminuotą laisvės atėmimą, jos dydį už kiekvieną nusikaltimą nustatant mažesnį už galimą skirti šios bausmės rūšies vidurkį. Tačiau yra pagrindas taikyti LR BK 92 straipsnį, ir laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šią bausmę subendrinti su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-02-11 nutartimi paskirta bausme ir paskirti galutinę subendrintą bausmę, paskiriant įstatyme numatytas auklėjamojo poveikio priemones.

206A. L. padarė 4 nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos prie apysunkių nusikaltimų. Nors A. L. šias nusikalstamas veikas padarė būdamas neteistas ir būdamas nepilnamečiu, tačiau jis daug kartų baustas administracine tvarka, nusikaltimus darė sistemingai iki realaus laisvės atėmimo bausmės, išvadų nedarė, savo gyvenimo būdo nekeitė. Šiuo metu A. L. 9 kartus teistas, atlieka realią laisvės atėmimo bausmę. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus jam vieną iš straipsnio sankcijoje numatytų alternatyvių bausmių – laivės atėmimą, jos dydį už kiekvieną nusikaltimą nustatant mažesnį už galimą skirti šios bausmės rūšies vidurkį. Vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 1, 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta galutine bausmė bendrintina su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-10 ir 2018-10-31 nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis ir skirtina galutinė subendrinta bausmė.

207V. N. kaltinamas padaręs dvi nusikalstamas veikas, kuriuos priskiriamos prie apysunkių nusikaltimų. Nusikaltimus padarė būdamas nepilnamečiu. V. N. šiuo metu teistas 8 kartus. Pirmą kartą teistas būdamas jauno amžiaus 14 metų, bausmės vykdymas atidėtas. Paskutinis nuosprendis buvo priimtas 2018-10-31, visais atvejais bausmės vykdymas atidėtas, paskiriant tam tikrus įpareigojimus. Nusikaltimai buvo baigti, savo veiksmais padaryta žala nukentėjusiems, žala neatlyginta. Tačiau šiuo metu V. N. dirba, galima teigti, kad ši byla jau paskutinė nagrinėjama teisme. 2019 m. nutartimi visos bausmės buvo subendrintos ir bausmės vykdymas atidėtas su tam tikrais įpareigojimais, todėl manytina, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti atidedant bausmės vykdymą, nes nusikaltimus padarė būdamas nepilnamečiu.

208A. S. buvo kaltinamas, kad jis grupėje A. L., D. V. ir E. S. 2016-03-12 įvykdė vagystę iš A. S. – G., Vilniuje, esančio viešbučio ( - ). Kaltinamasis A. S. savo kaltės nepripažino ir kaip ikiteisminio tyrimo metu, taip teisminio nagrinėjimo metu teigė, kad jis iš pradžių kartu su A. L., D. V. ir E. S. buvo viešbutyje ( - ). Tačiau vėliau išvažiavo namo. Ką po to darė A. L., E. S. ir D. V., jis nežino. A. S. tą dieną jokio nusikaltimo nepadarė ir jokių pinigų jis nevogė. Šias aplinkybes, kad A. S. išvažiavo iki įvykdytos vagystės, teisiamojo posėdžio metu patvirtino ir kaltinamieji A. L. bei D. V.. Tokie kaltinamųjų parodymai nepaneigti jokia bylos medžiaga. Be to, tokius A. S. parodymus patvirtina ir vaizdo įrašo apžiūros protokolas, kuriame nusikaltimo padarymo metu vaizdo įraše nurodomi trys vaikinai, t.y. A. L., D. V. ir E. S. (t. 8, b. l. 189-190). Daugiau jokių įrodymų arba kitų objektyvių duomenų patvirtinančių, kad kaltinamasis A. S. galėjo padaryti jam inkriminuojamą veiką, byloje nėra. Esant šioms aplinkybėms, įvertinus tai, kad visos abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai, A. S. dėl šios nusikalstamos veikos padarymo turi būti išteisintas, neįrodžius jo dalyvavimo padarant nusikalstamą veiką (LR BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

209R. S. padarė 1 nusikalstamą veiką, kuri priskiriama prie apysunkių nusikaltimų, kaltu prisipažino visiškai ir tai laikytina jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Šią nusikalstamą veiką padarė būdamas nepilnamečiu, jis šiuo metu teistas 6 kartus, tačiau nusikalstamos veikos padarymo metu, teistas nebuvo. 2018 m. vasario 19 d. buvo priimtas nuosprendis nuteisiant jį 1 metams ir 10 mėnesių laisvės atėmimo, tačiau bausmės vykdymas atidėtas. Esant šioms aplinkybėms, teismo vertinimu, bausmės tikslai bus pasieki už nusikalstamą veiką paskiriant kaltinamajam griežčiausią straipsnio sankcijose numatytą alternatyvią bausmės rūšį – terminuotą laisvės atėmimą, jos dydį nustatant mažesnį už galimą skirti šios bausmės rūšies vidurkį. Tačiau įvertinus tai, kad R. Š. padarė tik vieną nusikalstamą veiką, bando taisytis ir stoti į doros kelią, šiuo metu jis gydosi nuo priklausomybės narkotinėms medžiagos, todėl teismas vertina kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, bausmė bendrintina su 2018-02-18 nuosprendžiu ir skirtina galutinė subendrinta bausmė. Vadovaujantis LR BK 92 straipsniu, bausmės vykdymas atidėtinas.

210A. V. padarė 3 nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos prie apysunkių nusikaltimų. Žala neatlyginta, nusikaltimai tyčiniai, baigti, padaryti iš savanaudiškų paskatų, bendrininkų grupėje. A. V. 15 kartų teistas, šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę pagal 2019-01-29 Kauno regiono apylinkės teismo nuosprendį, jam paskirta 1 metų 8 mėnesių ir 11 dienų laisvės atėmimo bausmė. Tai rodo kaltinamojo gyvenimo būdą, išvadų nedaro, linkęs daryti nusikalstamas veikas. Esant šioms aplinkybėms, teismo nuomonė, bausmės tikslai gali būti pasiekti tik paskiriant A. V. realią laisvės atėmimo bausmę, bendrinat ją su ankstesniais nuosprendžiais.

211D. V. padarė 16 nusikalstamų veikų, kuriuos priskiriamos prie nesunkių ir apysunkių nusikaltimų. Nusikalstamos veikos daromos sistemingai, žala neatlyginta nukentėjusiems, išvadų nedaro. Šias nusikalstamas veikas D. V. padarė būdamas nepilnamečių, šiuo metu jis teistas net 16 kartų, teisiamas nuo 14 metų amžiaus, atlieka realią laisvės atėmimo bausmę. Esant šioms aplinkybėms, teismo nuomone, bausmės tikslai gali būti pasiekti tik taikant D. V. realią laisvės atėmimo bausmę. Vis dėlto, įvertinus tai, kad veikas už kurias teisiamas šiuo nuosprendžiu D. V. padarė būdamas labai jauno amžiaus, savo kaltę dėl daugelio padarytų veikų pripažino, gailėjosi, davė nuoseklius ir išsamius parodymus, taip padėdamas išsiaiškinti kai kurias veikas ir jas padariusius asmenis, skirtinos laisvės atėmimo bausmės dydis nepilnamečiui nustatytinas mažesnis už galimą skirti šios bausmės rūšies vidurkį.

212Civiliniai ieškiniai.

213Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai dėl nusikalstamos veikos turtinės ir (ar) neturtinės žalos patyrusio asmens baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka reiškiamas reikalavimas įtariamajam, kaltinamajam ar už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims atlyginti patirtą žalą. Baudžiamojoje byloje pareikštas civilinis ieškinys nėra vien tik privataus pobūdžio reikalavimas, siejantis nukentėjusįjį ir įtariamą ar kaltinamą nusikalstamos veikos padarymu asmenį. Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas yra sudėtinė baudžiamojo proceso dalis, neatskiriama nuo įstatyme įvirtintų baudžiamojo proceso tikslų (LR BPK 1 straipsnio 1 dalis). Pagal LR BPK 112 straipsnio 1 dalies prasmę civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma, paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau, kaip iki įrodymų tyrimo pradžios. Baudžiamojo proceso įstatyme nekeliama specialiųjų (imperatyviųjų) reikalavimų civilinio ieškinio pareiškimo turiniui, tačiau civilinis ieškinys reiškiamas baudžiamojoje byloje turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 111, 135 straipsnių reikalavimus, t. y. ieškinio pareiškimas forma ir turiniu turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų turiniui nustatytus reikalavimus. Atsižvelgiant į baudžiamosios bylos ikiteisminio tyrimo specifiką, civilinis ieškinys ikiteisminio tyrimo metu gali būti pareiškiamas bet kurioje tyrimo stadijoje, net ir nenustačius nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens ar dalies jų, taip pat visų nusikalstamos veikos padarymo faktinių aplinkybių. Todėl civilinio ieškinio pagrindas ar dalykas gali būti tikslinami iki įrodymų tyrimo teisiamajame posėdyje pradžios. Tam tikrais atvejais ieškinio reikalavimų tikslinimas galimas ir įrodymų tyrimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010; baudžiamojoje byloje Nr. 2K-526-693/2015, 2K-7-124-648/2016).

214Šioje baudžiamojoje byloje UAB ( - ) pareiškė civilinį dėl 54,44 eurų turtinės žalos atlyginimo. Šią sumą sudaro gesintuvo ir padėklo su bandelėmis vertė (t. 2, b. l. 61).

215Teismas vertina, kad UAB ( - ) civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamųjų teisme duotais parodymais, visiškai jį pripažino, pateiktais dokumentais, todėl UAB ( - ) priteistinas prašomos turtinės žalos atlyginimas. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad vadovaujantis LR CK 6.279 straipsnio 1 dalimi, bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiajam asmeniui atsako solidariai. Dėl aukščiau išdėstyto, 54, 44 eurų suma civilinio ieškovo UAB ( - ) naudai priteistina solidariai iš kaltinamųjų D. V. ir E. K..

216Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusysis A. V. buvo pareiškęs civilinį ieškinį dėl 430 eurų turtinės žalos (t. 2, b. l. 186-187). Šią sumą sudarė pavogto kompiuterio, kompiuterio pakrovėjo, taip pat juodos spalvos kompiuterio dėklo vertė. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis A. V. nuo civilinio ieškinio atsisakė, toks atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajai tvarkai, todėl priimtinas, o baudžiamoji byla dalyje dėl nukentėjusiojo A. V. civilinio ieškinio nutrauktina.

217Šioje baudžiamojoje byloje ikiteisminio tyrimo metu H. B. pareiškė civilinį ieškinį dėl 95 eurų turtinės žalos atlyginimo ( t 3, b. l. 136). Minėtą sumą sudarė pavogtos jos juodos spalvos rankinės, 30 eurų vertės, rankinėje buvo rudos spalvos dirbtinės odos piniginė, 10 eurų vertės, piniginėje 20 eurų grynųjų pinigų, taip pat rankinėje buvo violetinės spalvos skėtis, 15 eurų vertės, raktai nuo ( - ) tarnybinių patalpų, jie materialinės vertės neturi, raktai nuo jos buto. Buto spyną po vagystės ji pakeitė, jai tai kainavo 20 eurų. Civilinė ieškovė ieškinį palaikė ir teisminio nagrinėjimo metu. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad pareikštą ieškinį sudaro žala rankinės bei joje buvusių daiktų vertė. Kaltinamieji A. V. bei D. V. civilinį ieškinį pripažįsta, žada atlyginti. Byloje nustatyta, kad nukentėjusiajai H. B. padaryta 95 eurų turtinė žala yra tiesioginiu priežastiniu ryšiu yra susijusi su kaltinamųjų D. V. bei A. V. neteisėtais veiksmais, todėl pareikštas ieškinys tenkintinas visiškai, H. B. naudai priteisiant šią sumą solidariai iš kaltinamųjų D. V. bei A. V..

218UAB ( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 67,25 eurų turtinės žalos padarymo. Minėtą sumą sudaro iš viešbučio ( - ) kasos aparato pavogti 56,07 eurai ir 3 pakelių cigarečių „Kent“ vertė, 9.30 eurų.

219Teismo posėdžio metu kaltinamieji R. S. bei D. V. civilinį ieškinį pripažino, tai pat jį įrodo ir kiti byloje surinkti duomenys. Byloje nustatyta, kad UAB ( - ) atsiradusi turtinė žala tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijusi su kaltinamųjų R. S. bei D. V. neteisėtais veiksmais, todėl pareikštas ieškinys tenkintinas visiškai, UAB ( - ) naudai priteisiant šią sumą solidariai iš kaltinamųjų R. S. bei D. V..

220UAB ( - ) yra pareiškę 2 660 eurų vertės civilinį ieškinį (t. 4., b. l. 88-89). Minėtą sumą sudaro iš parduotuvės ( - ) seifo pavogti raktas nuo seifo bei grynieji pinigai, mobilaus ryšio telefono vertė priklausantys ( - ) Kaltinamieji E. B. bei A. L. civilinį ieškinį pripažino. D. V. civilinio ieškinio nepripažino, teigdamas, kad pavogė pinigus iš seifo, bet mobilaus ryšio telefonas pavogtas buvo daužtas, bet nori prisiteisti kaip už naują. Tačiau teismas vertina, kad UAB ( - ) civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamųjų teisme duotais parodymais, liudytojos L. J. ikiteisminio tyrimo metu ir teisminio nagrinėjimo metu duotais parodymais, pateiktas dokumentais, todėl pareikštas ieškinys tenkintinas visiškai, UAB ( - ) naudai priteisiant šią sumą solidariai iš kaltinamųjų E. B., D. V. bei A. L..

221Nukentėjusioji A. K. pareiškė civilinį ieškinį dėl 150 eurų turtinės žalos padarymo (t. 5, b .l. 19). Šią sumą sudaro pavogti ryškios žalios spalvos „Nike“ batų vertė.

222Teismas vertina, kad nukentėjusiosios A. K. civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamųjų teisme duotais parodymais (visiškai jį pripažino), nukentėjusiosios išsamiais parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu, teisminio nagrinėjimo metu, todėl prašomos turtinės žalos atlyginimas priteistinas solidariai iš kaltinamųjų D. V. bei E. B..

223Baudžiamojoje byloje UAB ( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 150 eurų turtinės žalos padarymo (5 t., b .l. 92). Minėtą sumą sudaro iš kasos pavogti 150 eurų (trys banknotai po 50 eurų) (t. 5. b. l. 87). Teismas vertina, kad UAB ( - ) civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamųjų teisme duotais parodymais (visiškai jį pripažino), pateiktas dokumentais, todėl minėta suma priteistina solidariai iš kaltinamųjų D. V. ir D. K. UAB ( - ) naudai.

224Baudžiamojoje byloje nukentėjusioji J. Ž. pareiškė civilinį ieškinį dėl 939,66 eurų turtinės žalos atlyginimo (t.5, b. l. 184). Minėtą sumą sudaro pavogto mobiliojo ryšio telefono „Samsung galaxy‘‘ 489 vertė, Apple Ipad grotuvo vertė (1089,90 Lt. 315,40 eurų), pavogtų pinigų sumą (135 eurų).

225Teismas vertina, kad J. Ž. civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamųjų teisme duotais parodymais (visiškai jį pripažino), nukentėjusiosios parodymais, pateiktas dokumentais (daiktų pirkimo kvitais t. 5, b. l. 183), todėl minėta suma priteistina solidariai iš kaltinamųjų D. V., D. K. ir A. L..

226Ikiteisminio tyrimo metu A. B. pareiškė civilinį ieškinį dėl 100 eurų turtinės žalos atlyginimo (5 t., b. l. 189). Minėtą sumą sudarė iš ( - ) kavinės pavogti jo asmeniniai daiktai : Ipad, telefonas, jo laikrodis. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis A. B. nuo civilinio ieškinio atsisakė, toks atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei viešajam interesui tvarkai, todėl atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, o baudžiamoji byla dalyje dėl A. B. civilinio ieškinio nutrauktina.

227Baudžiamojoje byloje UAB ( - ) pareiškė civilinį ieškinį 722,97 eurų dėl turtinės žalos atlyginimo (t. 6, b. l. 3). Minėtą sumą sudarė įsibrovus į restorano ( - ) patalpas pavogti ( - ) priklausantys grynieji pinigai. Teismas vertina, kad UAB ( - ) civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamųjų teisme duotais parodymais (visiškai jį pripažino), liudytojų nuosekliais parodymais, todėl minėta suma priteistina solidariai iš kaltinamųjų D. V. ir D. K., A. L..

228( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 12,07 eurų gydymo išlaidų atlyginimo (t. 6, b. l. 166). Minėtą sumą sudarė nukentėjusiojo D. Z. gydymas, 12,07 eurų. Teismas vertina, kad Vilniaus teritorinės ligonių kasos ieškinys yra pagrįstais byloje surinktais duomenimis, kaltinamųjų parodymai, Vilniaus teritorinės ligonių kasos pateiktais dokumentais, todėl laikytinas įrodytu ir priteistinas soliadariai iš kaltinamųjų D. V., A. V..

229UAB ( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 849 eurų turtinės žalos atlyginimo (t. 7, b. l. 50). Minėtą sumą sudaro iš automobilio Audi A4 pavogtas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung Galaxy S 6 Edge“ 849 eurų vertė. Teismas vertina, kad UAB ( - ) civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamųjų teisme duotais parodymais, liudytojų nuosekliais parodymais, pateiktais dokumentais (t. 7, b. l. 45-47), todėl minėta suma priteistina solidariai iš kaltinamųjų E. B., A. V., D. V..

230( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 365, 40 eurų turtinės žalos atlyginimo (t.7, b. l. 162-163). Minėtą sumą sudarė iš ( - ) 2015-10-06 pavogtų dviejų planšetinių kompiuterių vertė. Civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamųjų teisme duotais parodymais (visiškai jį pripažino), pateiktais dokumentais (t. 7, b. l.155), todėl minėta suma priteistina solidariai iš kaltinamųjų E. B., D. V..

231Baudžiamojoje byloje S. M. pareiškė civilinį ieškinį dėl 456,05 eurų turtinės žalos (t. 8, b. l. 119). Minėtą sumą sudarė 2015-10-24 įsibrovus į butą pavogti pinigai, marškinių sąsagos, pasas, seni pasai, apgadintos žaliuzių taisymo suma. Civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamųjų teisme duotais parodymais (visiškai jį pripažino), pateiktais dokumentais, todėl minėta suma priteistina solidariai iš kaltinamųjų E. B., D. V.

232( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 645 eurų turtinės žalos atlyginimo (t. 8, b. l. 124). Minėtą sumą sudarė 2015-10-25 iš S. M. buto pavogto nešiojamo kompiuterio priklausančio įmonei vertė. Civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo pagrįstas byloje surinktais duomenimis, kaltinamųjų teisme duotais parodymais, pateiktais dokumentais, todėl minėta suma priteistina solidariai iš kaltinamųjų E. B., D. V..

233Dėl kardomųjų priemonių.

234A. S. ir A. V. kardomosios priemonės nepaskirtos ir jų šioje proceso stadijoje skirti netikslinga, nes jie atlieka realią laisvės atėmimo bausmę.

235Kaltinamajam D. K. paskirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą prižiūrėti panaikinti nuo šio nuosprendžio priėmimo, nes jis šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę.

236K. R. S. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo, įsiteisėjus – panaikinti.

237Kaltinamiesiems A. L., gim ( - ) , ir D. V., gim. ( - ) paskirtas kardomąsias priemones rašytinius pasižadėjimus neišvykti palikti nepakeistas iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, jam įsiteisėjus, panaikinti.

238Kaltinamajam E. B., V. N. kardomoji priemonė nepaskirta ir šioje proceso stadijoje netikslinga jos skirti.

239Kaltinamajam E. K. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo, jam įsiteisėjus – panaikinti.

240Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 301-305 straipsniais, 307-308 straipsniais, 313 straipsniu,

Nutarė

241Kaltinamąjį E. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį dėl 2015-09-02 vagystės iš Pylimo g. 14, ir nuteisti 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

242Kaltinamąjį E. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-09-08 vagystės iš parduotuvės ( - ) ir nuteisti 8 (aštuoniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

243Kaltinamąjį E. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį 2015-10-02 vagystės iš UAB ( - ) ir nuteisti 9 (devyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

244Kaltinamąjį E. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį dėl 2015-10-06 vagystės iš ( - ) ir nuteisti 7 (septyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

245Vadovaujantis LR K 63 straipsnio 1 dalimi ir 4 dalimi, bendrinat bausmes dalinio sudėjimo būdu, prie šiuo nuosprendžio paskirtos griežtesnės bausmės iš dalies pridėti švelnesnes ir paskirti E. B. subendrintą bausmę - 1 (vienerius) metus laisvės atėmimo.

246Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, šiuo nuosprendžio paskirtą bausmę iš dalies pridėti prie 2018-10-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos 1 (vienerių) metų ir 6 (šešių) mėnesių bausmės ir paskirti E. B. galutinę subendrintą bausmę - 2 (dvejus) metus laisvės atėmimo.

247Vadovaujantis LR BK 92 straipsniu, bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

248Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 straipsniu, paskirti E. B. auklėjamojo poveikio priemones:

249- elgesio apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant visą šį laiką būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val. ryto, jeigu tai nesusiję su darbu ir mokymuisi;

250- neišvykti iš savo gyvenamosios vietos be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą žinios.

251Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

252Kaltinamajam E. B. kardomoji priemonė nepaskirta ir šioje proceso stadijoje jos skirti netikslinga.

253Kaltinamąjį D. K. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-09-15 vagystės iš UAB ( - ) ir nuteisti 7 (septyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

254Kaltinamąjį D. K. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2019-09-22 vagystės iš UAB ( - ) ir nuteisti 8 (aštuoniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

255Kaltinamąjį D. K. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-10-21 vagystės iš ( - ) ir nuteisti 9 (devyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

256Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 daliomis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos griežtesnės bausmė iš dalies pridėti švelnesnes ir paskirti D. K. subendrintą bausmę - 1 (vienerius) metus laisvės atėmimo.

257Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

258Bausmės pradžią D. K. skaičiuoti nuo šiuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo 2019-06-27.

259Kaltinamajam D. K. paskirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą prižiūrėti, panaikinti nuo šio nuosprendžio priėmimo, nes jis šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę.

260Kaltinamąjį E. K. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-03-16 vagystės iš S. D. progimnazijos ir nuteisti 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

261Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę iš dalies pridėti prie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-02-11 nutartimi, kuria subendrinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-02-19 ir 2018-10-31 nuosprendžiai, paskirtos 3 (trejų) metų ir 6 (šešių) mėnesių subendrintos bausmės, ir paskirti E. K. galutinę subendrintą bausmę - 3 (trejus) metus ir 9 (devynis) mėnesius laisvės atėmimo.

262Vadovaujantis LR BK 92 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymą E. K. atidėti 3 (trejiems) metams.

263Paskiriant E. K. auklėjamojo poveikio priemones:

264- elgesio apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant visą šį laiką būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val. jeigu tai nesusiję su darbu;

265- tęsti darbą;

266- neišvykti iš savo gyvenamosios vietos be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą žinios.

267Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šiuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

268Kaltinamajam E. K. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo, nuosprendžiu įsiteisėjus – panaikinti

269Kaltinamąjį A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-09-05 vagystės iš viešbučio ( - ) ir nuteisti 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

270Kaltinamąjį A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-09-08 vagystės iš parduotuvės ( - ) ir nuteisti 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

271Kaltinamąjį A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-09-22 vagystės iš ( - ) ir nuteisti 7 (septyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

272Kaltinamąjį A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2016-03-12 vagystės iš „( - ) viešbučio ir nuteisti 8 (aštuoniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

273Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos griežtesnės bausmės, iš dalies pridėti švelnesnės bausmės, ir paskirti A. L. subendrintą bausmę - 1 (vienerius) metus laisvės atėmimo.

274Vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę iš dalies pridėti prie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-08 nutartimi, kuria subendrinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-10 ir 2018-10-31 nuosprendžiai, paskirtos subendrintos 4 (ketverių) metų laisvės atėmimo bausmės, ir paskirti A. L. galutinę subendrintą bausmę - 4 (ketverius) metus ir 2 (du) mėnesius laisvės atėmimo.

275Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

276Bausmės pradžią A. L. skaičiuoti nuo šiuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, t.y. nuo 2019-06-27.

277Į bausmės laiką, vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 9 dalimi, A. L. visiškai įskaityti bausmę, įskaitytą ir atliktą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-01-08 nutartį.

278Kaltinamajam A. L., paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti nuo šio nuosprendžio priėmimo dienos, nes jis šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę.

279Kaltinamąjį. V. N. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-07-05 vagystės iš ( - ) ir nuteisti 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

280Kaltinamąjį. V. N. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-10-25 dėl vagystės iš S. M. buto, ir nuteisti 7 (septyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

281Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos griežtesnės bausmės iš dalies pridėti švelnesnę ir paskirti V. N. subendrintą bausmę – 10 (dešimt) mėnesių laisvės atėmimo.

282Vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę iš dalies pridėti prie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-02-11 nutartimi, kuria subendrinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-20 ir 2018-10-31 nuosprendžiais, paskirtos subendrintos 2 (dvejų) metų ir 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės, ir paskirti V. N. galutinę subendrintą bausmę – 2 (dvejus) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

283Vadovaujantis LR BK 92 straipsniu, bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams.

284Paskirti. V. N. auklėjamojo poveikio priemones:

285- elgesio apribojimą, įpareigojant jį tęsti darbą;

286- neišvykti iš gyvenamosios vietos, be institucijos prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą žinios;

287- būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu.

288V. N. kardomoji priemonė nepaskirta ir šioje proceso stadijoje skirti kardomąją priemonę netikslinga.

289Kaltinamąjį A. S. pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2016-03-12 vagystės iš A. S. –( - ), esančio viešbučio ( - ), išteisinti, neįrodžius jo dalyvavimo padarant šią nusikalstamą veiką.

290Kaltinamajam A. S. kardomosios priemonės šioje byloje nepaskirtos ir jų šioje proceso stadijoje skirti nėra pagrindo, nes jis atlieka realią laisvės atėmimo bausmę

291Kaltinamąjį R. S. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, ir nuteisti 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

292Vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę iš dalies pridėti prie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-02-19 nuosprendžiu paskirtos 1 (vienerių) metų ir 10 (dešimties) mėnesių subendrintos laisvės atėmimo bausmės, ir paskirti R. S. galutinę subendrintą bausmę – 2 (dvejus) metus mėnesius laisvės atėmimo.

293Vadovaujantis LR BK 92 straipsniu, bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams.

294Paskirti R. S. auklėjamojo poveikio priemones:

295- elgesio apribojimą, įpareigojant jį tęsti mokslą;

296- bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

297Kaltinamajam R. S. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo, įsiteisėjus – panaikinti.

298Kaltinamąjį A. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-09-06 vagystės iš restorano ( - ) ir nuteisti 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

299Kaltinamąjį A. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 180 straipsnio 1 dalį, dėl 2015-10-01plėšimo iš nukentėjusiojo D. Z. ir nuteisti 10 (dešimčiai) mėnesių laisvės atėmimo.

300Kaltinamąjį A. V. prašau pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-10-02 vagystės iš automobilio Audi A4, ir nuteisti 7 (septyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

301Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos griežtesnės bausmės iš dalies pridėti švelnesnes ir paskirti A. V. subendrintą bausmę – 1 (vienerius) metus laisvės atėmimo.

302Vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę iš dalies pridėti prie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-05-22 nuosprendžiu paskirtos subendrintos 1 (vienerių) metų ir 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės, ir paskirti A. V. galutinę subendrintą bausmę – 2 (dvejus) metus laisvės atėmimo.

303Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

304Bausmės pradžią A. V. skaičiuoti nuo šiuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo 2019-06-27.

305Į bausmės laiką, vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 9 dalimi, A. V. visiškai įskaityti bausmę, atliktą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-05-22 nuosprendį.

306Kaltinamajam A. V. kardomosios priemonės nepaskirtos ir jų šioje proceso stadijoje skirti nėra pagrindo, nes jis atlieka realią laisvės atėmimo bausmę.

307Kaltinamąjį D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-03-16 vagystės iš ( - ), ir nuteisti 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

308D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-07-05 vagystės iš UAB ( - ) ir nuteisti 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

309D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį, dėl 2015-09-02 vagystės iš ( - ), ir nuteisti 5 (penkiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

310D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-09-03 vagystės iš restorano ( - ) tarnybinių patalpų ir nuteisti 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

311D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-09-05 vagystės iš viešbučio ( - ) ir nuteisti 7 (septyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

312D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-09-06 vagystės iš restorano ( - ) ir nuteisti 7 (septyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

313D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-09-08 vagystės iš parduotuvės ( - ) ir nuteisti 7 (septyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

314D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-09-15 vagystė iš UAB ( - ) priklausančio baro ( - ) ir nuteisti 7 (septyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

315D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-09-22 vagystės iš UAB (duomenys neskelbtini ir nuteisti 7 (septyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

316D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 180 straipsnio 1 dalį dėl 2015-10-01 plėšimo iš nukentėjusiojo D. Z., ir nuteisti 10 mėnesių laisvės atėmimo.

317D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-10-02 vagystės iš automobilio „Audi A4“, v/n ( - ) ir nuteisti 7 (septyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

318D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį dėl 2015-10-06 vagystės iš ( - ) ir nuteisti 5 (penkiems) mėnesiams laisvės atėmimo.

319D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-10-11 vagystės iš UAB ( - ) priklausančios kavinės ( - ) ir nuteisti 8 (aštuoniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

320D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-10-21 vagystės iš ( - ) patalpų ir nuteisti 8 (aštuoniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

321D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-10-25 vagystės iš S. M. priklausančio buto ir nuteisti 9 (devyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

322D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2016-03-12 vagystės iš ( - ) viešbučio patalpų ir nuteisti 9 (devyniems) mėnesiams laisvės atėmimo.

323Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, prie šiuo nuosprendžiu paskirtos griežtesnės bausmės iš dalies pridėti švelnesnes ir paskirti D. V. subendrintą bausmę – 1 (vienerius) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

324Vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio sudėjimo būdu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę iš dalies pridėti prie Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-06-05 nutartimi, kuria subendrinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-02-09, 2018-03-06, 2018-03-14, 2018-04-13 ir 2018-10-31 nuosprendžiai, paskirtos subendrintos 5 (penkerių) metų laisvės atėmimo bausmės, ir paskirti D. V. galutinę subendrintą bausmę – 5 (penkerius) metus ir 6 (šešis) mėnesius laisvės atėmimo.

325Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

326Bausmės pradžią D. V. skaičiuoti nuo šiuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. nuo 2019-06-27.

327Į bausmės laiką, vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 9 dalimi, D. V. visiškai įskaityti bausmę, įskaitytą ir atliktą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-06-05 nutartį.

328D. V. paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti nuo šio nuosprendžio priėmimo dienos, nes jis šiuo metu atlieka realią laisvės atėmimo bausmę.

329UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.

330Priteisti kaltinamųjų D. V. ir E. K. solidariai UAB ( - ) naudai 54,44 eurų turtinei žalai atlyginti.

331Civilinio ieškovo A. V. atsisakymą nuo civilinio ieškinio priimti, baudžiamąją bylą dalyje dėl nukentėjusiojo A. V. civilinio ieškinio, nutraukti.

332Civilinės ieškovės H. B. civilinį ieškinį tenkinti.

333Priteisti iš kaltinamųjų D. V. bei A. V. solidariai H. B. naudai 95 eurus turtinei žalai atlyginti.

334Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.

335Priteisti iš kaltinamųjų R. S. bei D. V. solidariai UAB ( - ) naudai 67,25 eurų turtinei žalai atlyginti.

336Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.

337Priteisti iš kaltinamųjų E. B., D. V. bei A. L. UAB ( - ) naudai 2660 eurų turtinei žalai atlyginti.

338Civilinės ieškovės A. K. civilinį ieškinį tenkinti.

339Priteisti iš kaltinamųjų D. V. bei E. B. solidariai A. K. naudai 150 eurų turtinei žalai atlyginti.

340Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.

341Priteisti iš D. V. ir D. K. solidariai UAB ( - ) naudai 150 eurų neturtinei žalai atlyginti.

342Civilinės ieškovės J. Ž. civilinį ieškinį tenkinti.

343Priteisti iš kaltinamųjų D. V., D. K. ir A. L. solidariai J. Ž. naudai 939,66 eurų turtinei žalai atlyginti.

344Civilinio ieškovo A. B. atsisakymą nuo ieškinio priimti, baudžiamąją bylą dalyje dėl nukentėjusiojo A. B. civilinio ieškinio nutraukti.

345Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.

346Priteisti iš kaltinamųjų D. V. ir D. K. ir A. L. solidariai UAB ( - ) naudai 722,97 eurų turtinei žalai atlyginti.

347Civilinės ieškovės ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.

348Priteisti iš kaltinamųjų D. V. ir A. V. solidariai ( - ) 12,07 eurų gydymo išlaidoms atlyginti.

349Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.

350Priteisti iš kaltinamųjų E. B., A. V. ir D. V. solidariai UAB ( - ) naudai 849 eurus turtinei žalai atlyginti.

351Civilinio ieškovo S. M. civilinį ieškinį tenkinti.

352Priteisti iš kaltinamųjų V. N. ir D. V. solidariai S. M. naudai 456,05 eurų turtinei žalai atlyginti.

353Civilinio ieškovo ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.

354Priteisti E. B. ir D. V. solidariai ( - ) naudai 365,40 eurų turtinei žalai atlyginti.

355Civilinio ieškovo ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.

356Priteisti iš kaltinamųjų E. B. ir D. V. solidariai ( - ) naudai 645 eurų turtinei žalai atlyginti.

357Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtiems nuteistiesiems nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Jeugenijuš... 2. E. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - )... 3. kaltinamas LR BK 178 straipsnio 1 dalyje, LR BK 178 straipsnio 2 dalyje... 4. D. K. (D. K.), a. k. ( - ) gim. ( - ), gyv.( - ), Vilniuje, teistas 14 kartų,... 5. kaltinamas LR BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikalstamų veikų... 6. E. K., a. k. ( - ) gim. ( - ) d., gyvenantis ( - ), nevedęs, besimokantis,... 7. kaltinamas LR BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos... 8. A.... 9. L. (A. L.), a. k. ( - ) gim. ( - )6 klasių išsilavinimo, nevedęs,... 10. kaltinamas pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį (4 nusikalstamos veikos);... 11. V. N. (V.), a. k. ( - ) gim. ( - ) gyv. ( - )., 10 klasių išsilavinimo,... 12. kaltinamas LR BK 178 straipsnyje 2 dalyje numatytų nusikalstamų veikų (2... 13. A. S. , a. k. ( - ) gim. ( - ) d., deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), 9 klasių... 14. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2... 15. R. S., a. k. ( - ) gim. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs,... 16. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 straipsnio 2... 17. A.... 18. V., a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, deklaruota... 19. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 178 straipsnio 2... 20. D. V., a. k. ( - ), g.( - ), Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs,... 21. kaltinamas LR BK 178 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikalstamų veikų... 22. Teismas... 23. E. B. pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis, 2015-09-02, apie 15.20 val., (... 24. Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis,... 25. Taip pat jis pagrobė svetimą turtą iš automobilio, o būtent: jis,... 26. Taip pat jis pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis, 2015-10-06 laikotarpiu... 27. D. K. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis,... 28. Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis,... 29. Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis... 30. E. K. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis,... 31. A. L. (A. L.) pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis,... 32. Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis,... 33. Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent:... 34. Taip pat jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis,... 35. V. N. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis,... 36. Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis,... 37. A. S. buvo kaltinamas tuo, kad jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į... 38. R. S. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis,... 39. A. V. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis,... 40. Be to, jis panaudodamas fizinį smurtą pagrobė svetimą turtą, o būtent:... 41. Be to, jis pagrobė svetimą turtą iš automobilio, o būtent: jis,... 42. D. V. pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis... 43. Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis,... 44. Be to, jis pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis, 2015-09-02, apie 15.20... 45. Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis,... 46. Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis... 47. Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis,... 48. Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis... 49. Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis... 50. Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpas, o būtent: jis... 51. Be to, jis panaudodamas fizinį smurtą pagrobė svetimą turtą, o būtent:... 52. Be to, jis pagrobė svetimą turtą iš automobilio, o būtent: jis,... 53. Be to, jis pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis 2015-10-06, laikotarpiu nuo... 54. Be to, jis, pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis... 55. Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis... 56. Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, o būtent: jis... 57. Be to, jis pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į saugyklą, o būtent: jis... 58. Dėl 2015-03-16, apie 03.30 val., ( - ), vagystės iš ( - ) vagystės UAB (... 59. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. K. savo kaltę pripažino visiškai,... 60. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę pripažino visiškai,... 61. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamasis D. V. parodė, kad savo kaltę... 62. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas E. K.parodė, kad šiuo metu įvykio... 63. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 64. Dėl 2015-07-05, apie 22.50 val., ( - ), kompiuterio „Apple Mac Book Air“... 65. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis V. N. savo kaltę, dėl jam... 66. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas V. N. parodė, kad savo kaltę pripažįsta... 67. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam... 68. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas D. V. parodė, kad savo kaltę pripažįsta... 69. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas nukentėjusysis A. V. parodė, kad jis... 70. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas A. V. parodė, kad dirba bare ( - )... 71. 2015-08-20 papildomai liudytojas A. V. parodė, kad 2015-07-05 iš baro ( - )... 72. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas E. V. parodė, kad kaltinamieji jam... 73. Liudytojas A. N. parodė, kad kaltinamasis V. N. yra jo brolis, todėl jis... 74. Ikiteisminio tyrimo metu specialusis liudytojas A. N. parodė, kad tikslios... 75. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 76. Dėl 2015-09-02, apie 15.20 val., batų vagystės iš ( - )... 77. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. B. savo kaltę dėl jam... 78. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę pripažino iš... 79. Ikiteisminio tyrimo metu D. V.parodė, kad savo kaltę pripažino pilnai,... 80. Teisiamojo posėdžio metu apklausta nukentėjusioji A. K. parodė, kad 2015 m.... 81. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas E. K. parodė, kad įvykio... 82. BIRT duomenyse užfiksuota, kad 2015-09-02, 15 val. 36 min., sulaukta... 83. Fotolentelėse užfiskuota namo vieta iš kurios pavogti sportiniai batai (t.... 84. Asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų ar vaizdo įrašų kartotekų... 85. Apžiūros protokole 2015-10-22 užfiksuota, kad apžiūrimas vaizdo įrašas... 86. Fotolentelės nuotraukoje Nr. 1 užfiksuota, kaip jaunuoliai užeina į ( - )... 87. Teismas ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos... 88. Dėl 2015-09-03, apie 23.45 val., ( - ) restorano ( - ) vagystės iš R. M.... 89. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam... 90. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji R. M. parodė, kad įvykio dieną ji... 91. BIRT duomenyse užfiksuota, kad 2015-09-03, 23 val. 56 min., gautas... 92. Protokolu –pareiškimu 2015-09-04 R. M. pranešė, kad 2015-09-03, 23.45... 93. Apžiūros protokolu 2015-09-04 apžiūrėtos vagystės patalpos restorane ( -... 94. Fotolentelėse užfiksuotas restoranas ( duomenys neskelbtini),restorano... 95. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje Nr.... 96. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo... 97. Lietuvos P. K. tyrimų centro 2015-12-21 specialisto išvadoje Nr. 140- (1633)... 98. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 99. Dėl 2015-09-05, apie 20.10 val., ( - ) pinigų ir cigarečių vagystės iš... 100. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis R. S. savo kaltę, įvykdžius jam... 101. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam... 102. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis D. V. parodė, kad savo kaltę... 103. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. L. parodė, kad savo kaltę... 104. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. L. parodė, kad savo kaltę... 105. 2015-09-07 Pareiškimu ( - ) vadovė pranešė, kad 2015-09-05, apie 20.11... 106. 2015-09-10 apžiūros protokole užfiksuota, kad peržiūrėjus viešbučio ( -... 107. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 108. Dėl 2015-09-06, apie 22.00 va., ( - ), restorano ( - ) tarnybinių patalpų... 109. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. V. savo kaltę dėl jam... 110. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas įtariamasis A. V. parodė, kad savo kaltę... 111. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. parodė, kad savo kaltę... 112. Teisiamojo posėdžio metu apklausta nukentėjusioji H. B. parodė, kad... 113. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo... 114. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo... 115. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 116. Dėl 2015-09-08, apie 13.10 val., ( - ) vagystės iš parduotuvės ( - )... 117. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. B. savo kaltę, dėl jam... 118. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas E. B .parodė, kad savo kaltės... 119. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. L. savo kaltę, dėl jam... 120. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas A. L. parodė, kad savo kaltę pripažįsta... 121. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. parodė, kad savo kaltę... 122. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis D. V .parodė, kad 2015-10-01, kai jam... 123. Teisiamojo posėdžio metu liudytoja L. J. parodė, kad ji dirba parduotuvėje... 124. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimo centro 2015-09-23 specialisto... 125. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 126. Dėl 2015-09-15, apie 01.44 val., 150 eurų vagystės iš UAB ( - )... 127. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam... 128. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. K. savo kaltę pripažino iš dalies... 129. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato... 130. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 131. Tokie D. V. parodymai atitinka faktines bylos aplinkybes ir netikėti jais... 132. Dėl 2015-10-01, apie 22.00 val., ( - ) plėšimo D. Z. atžvilgiu.... 133. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam... 134. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. V. parodė, kad 2015-10-01, apie... 135. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis D. Z. parodė, kad 2015 m. spalio... 136. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas D. Z. parodė, kad maždaug... 137. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas K. A. parodė, kad nuo įvykio praėjo... 138. 2016-01-08 asmens parodymo atpažinti iš nuotraukų ar vaizdo įrašo... 139. 2016-03-07 asmens atpažinti pagal nuotrauką protokole užfiksuota, kad D. Z.... 140. 2016-03-10 D. Z. medicininių dokumentų apžiūros protokole nurodyta, kad D.... 141. Iš specialisto E. J. 2015-10-02 tarnybinio pranešimo matyti, kad Antakalnio... 142. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 143. Nukentėjusysis D. Z. davė nuoseklius parodymus apie įvykio aplinkybes.... 144. Esant šioms aplinkybėms, teismo vertinimu, D. V. ir A. V. kaltė įrodyta... 145. Dėl 2015-10-11, apie 16.15 val., 50 eurų vagystės iš kasos aparato iš... 146. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę pripažino visiškai... 147. BIRT duomenyse užfiksuota, kad 2015-10-11, 16.14 val., iš neužrakintos... 148. 2015-10-19 apžiūros protokole aprašytas, vaizdo įrašas iš ( - ) įvykio... 149. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 150. Dėl 2015-10-25 vagystės iš buto, esančio ( - )... 151. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis V. N. savo kaltę dėl jam... 152. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. parodė, kad savo kaltę... 153. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas nukentėjusysis S. M. parodė, kad viskas... 154. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis S. M. parodė, kad 2015-10-24, apie... 155. 2015-10-28 apžiūros protokolu, apžiūrėtas vaizdo įrašas iš ( - ),... 156. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto Trečiojo policijos komisariato tyrėjo... 157. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 158. Dėl 2016-03-12, 03.00 val., vagystės iš ( - ).... 159. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. L. parodė, kad savo kaltę... 160. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. parodė, kad savo kaltės jis... 161. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. S. savo kaltę pripažino iš... 162. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas L. P. parodė, kad jis dirbo iš vakaro... 163. 2016-03-15 apžiūros protokolu apžiūrėtas vaizdo įrašas iš ( - )... 164. Fotonuotraukose nufotografuota kaip jaunuoliai užėjo į viešbutį ir... 165. Kaltinamasis A. S. savo kaltės nepripažino ir kaip ikiteisminio tyrimo metu,... 166. Esant šioms aplinkybėms, įvertinus tai, kad visos abejonės turi būti... 167. Savo kaltės dėl šios nusikalstamos veikos padarymo nepripažino ir... 168. Tokie kaltinamojo D. V. parodymai vertintini kritiškai, kadangi jie... 169. Iš byloje esančio vaizdo įrašo apžiūros protokolo matyti, kad vaizdo... 170. Dėl 2015-10-22 ( - ) vagystės iš ( - ).... 171. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. K. savo kaltę dėl jam... 172. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. parodė, kad savo kaltę... 173. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji J. L. parodė, kad datos tiksliai... 174. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji R. B. parodė, kad jos su J. L. yra... 175. BIRT duomenyse užfiksuota, kad 2015-10-22, nakties metu įsilaužta į 2... 176. Apžiūros protokolu 2015-10-22 apžiūrėtos ( - ) patalpos, kabineto langas... 177. Fotolentelėse užfiksuotas įvykio vietos dalys (t. 8, b. l. 20), bendras... 178. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 179. Dėl 2015-09-22, apie 22.00 val., vagystės iš UAB ( - ) esančios ( - ).... 180. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. K. parodė, kad vagystę iš UAB ( -... 181. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. L. savo kaltę dėl jam... 182. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam... 183. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji J. Ž. parodė, kad įvykio metu ji... 184. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas A. B. parodė, kad įvykio metu jis dirbo... 185. 2016-04-22 apžiūros protokole, aprašytas vaizdo įrašas iš ( - ) įvykio... 186. Fotolentėse užfiksuota, kad įtariamasis D. V. atpažino ir nurodo vaizdo... 187. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 188. Nors kaltinamasis D. K. savo kaltę pripažino iš dalies, tačiau kaltinamasis... 189. Dėl 2015-10-02, apie 17.20 val., ( - ), mobiliojo ryšio telefono vagystės... 190. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. B. parodė, kad savo kaltę... 191. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. V. parodė, kad savo kaltę... 192. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę pripažino, dėl... 193. 2015-10-07 E. B. savo rašytiniame prisipažinime prisipažino įvykdęs... 194. Ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs juos LR BPK 20... 195. Dėl 2015-10-06 laikotarpiu nuo 14.00 val. iki 14.45 val., planšetinių... 196. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis E. B .savo kaltę pripažino visiškai,... 197. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. V. savo kaltę dėl jam... 198. 2015-10-12 apžiūros protokole aprašytas vaizdo įrašas iš ( - ), įvykio... 199. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto Trečiojo... 200. Tokiu būdu, ištyręs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, įvertinęs... 201. Bausmės skyrimas.... 202. Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 203. E. B. padarė 4 nusikalstamas veikas, 2 nusikalstamos veikos priskiriamos prie... 204. D. K. padarė tris nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos prie apysunkių... 205. E. K. padarė vieną nusikalstamą veiką, ši veika priskiriama prie... 206. A. L. padarė 4 nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos prie apysunkių... 207. V. N. kaltinamas padaręs dvi nusikalstamas veikas, kuriuos priskiriamos prie... 208. A. S. buvo kaltinamas, kad jis grupėje A. L., D. V. ir E. S. 2016-03-12... 209. R. S. padarė 1 nusikalstamą veiką, kuri priskiriama prie apysunkių... 210. A. V. padarė 3 nusikalstamas veikas, kurios priskiriamos prie apysunkių... 211. D. V. padarė 16 nusikalstamų veikų, kuriuos priskiriamos prie nesunkių ir... 212. Civiliniai ieškiniai.... 213. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai dėl nusikalstamos veikos... 214. Šioje baudžiamojoje byloje UAB ( - ) pareiškė civilinį dėl 54,44 eurų... 215. Teismas vertina, kad UAB ( - ) civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos... 216. Šioje baudžiamojoje byloje nukentėjusysis A. V. buvo pareiškęs civilinį... 217. Šioje baudžiamojoje byloje ikiteisminio tyrimo metu H. B. pareiškė... 218. UAB ( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 67,25 eurų turtinės žalos... 219. Teismo posėdžio metu kaltinamieji R. S. bei D. V. civilinį ieškinį... 220. UAB ( - ) yra pareiškę 2 660 eurų vertės civilinį ieškinį (t. 4., b. l.... 221. Nukentėjusioji A. K. pareiškė civilinį ieškinį dėl 150 eurų turtinės... 222. Teismas vertina, kad nukentėjusiosios A. K. civilinis ieškinys dalyje dėl... 223. Baudžiamojoje byloje UAB ( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 150 eurų... 224. Baudžiamojoje byloje nukentėjusioji J. Ž. pareiškė civilinį ieškinį... 225. Teismas vertina, kad J. Ž. civilinis ieškinys dalyje dėl turtinės žalos... 226. Ikiteisminio tyrimo metu A. B. pareiškė civilinį ieškinį dėl 100 eurų... 227. Baudžiamojoje byloje UAB ( - ) pareiškė civilinį ieškinį 722,97 eurų... 228. ( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 12,07 eurų gydymo išlaidų... 229. UAB ( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 849 eurų turtinės žalos... 230. ( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 365, 40 eurų turtinės žalos... 231. Baudžiamojoje byloje S. M. pareiškė civilinį ieškinį dėl 456,05 eurų... 232. ( - ) pareiškė civilinį ieškinį dėl 645 eurų turtinės žalos atlyginimo... 233. Dėl kardomųjų priemonių.... 234. A. S. ir A. V. kardomosios priemonės nepaskirtos ir jų šioje proceso... 235. Kaltinamajam D. K. paskirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą... 236. K. R. S. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą periodiškai... 237. Kaltinamiesiems A. L., gim ( - ) , ir D. V., gim. ( - ) paskirtas kardomąsias... 238. Kaltinamajam E. B., V. N. kardomoji priemonė nepaskirta ir šioje proceso... 239. Kaltinamajam E. K. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą... 240. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 241. Kaltinamąjį E. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį dėl... 242. Kaltinamąjį E. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl... 243. Kaltinamąjį E. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį... 244. Kaltinamąjį E. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį dėl... 245. Vadovaujantis LR K 63 straipsnio 1 dalimi ir 4 dalimi, bendrinat bausmes... 246. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio... 247. Vadovaujantis LR BK 92 straipsniu, bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems)... 248. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 82 straipsniu, paskirti... 249. - elgesio apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant visą šį laiką būti... 250. - neišvykti iš savo gyvenamosios vietos be institucijos, prižiūrinčios... 251. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.... 252. Kaltinamajam E. B. kardomoji priemonė nepaskirta ir šioje proceso stadijoje... 253. Kaltinamąjį D. K. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl... 254. Kaltinamąjį D. K. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl... 255. Kaltinamąjį D. K. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl... 256. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 daliomis, bendrinant bausmes dalinio... 257. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 258. Bausmės pradžią D. K. skaičiuoti nuo šiuo nuosprendžio paskelbimo dienos,... 259. Kaltinamajam D. K. paskirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą... 260. Kaltinamąjį E. K. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl... 261. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio... 262. Vadovaujantis LR BK 92 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymą E. K. atidėti 3... 263. Paskiriant E. K. auklėjamojo poveikio priemones:... 264. - elgesio apribojimą 12 mėnesių, įpareigojant visą šį laiką būti... 265. - tęsti darbą;... 266. - neišvykti iš savo gyvenamosios vietos be institucijos prižiūrinčios... 267. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šiuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.... 268. Kaltinamajam E. K. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą... 269. Kaltinamąjį A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl... 270. Kaltinamąjį A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl... 271. Kaltinamąjį A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl... 272. Kaltinamąjį A. L. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl... 273. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bendrinant bausmes dalinio... 274. Vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio... 275. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 276. Bausmės pradžią A. L. skaičiuoti nuo šiuo nuosprendžio įsiteisėjimo... 277. Į bausmės laiką, vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 9 dalimi, A. L. visiškai... 278. Kaltinamajam A. L., paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį... 279. Kaltinamąjį. V. N. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl... 280. Kaltinamąjį. V. N. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl... 281. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bendrinant bausmes dalinio... 282. Vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio... 283. Vadovaujantis LR BK 92 straipsniu, bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems)... 284. Paskirti. V. N. auklėjamojo poveikio priemones:... 285. - elgesio apribojimą, įpareigojant jį tęsti darbą;... 286. - neišvykti iš gyvenamosios vietos, be institucijos prižiūrinčios bausmės... 287. - būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar... 288. V. N. kardomoji priemonė nepaskirta ir šioje proceso stadijoje skirti... 289. Kaltinamąjį A. S. pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2016-03-12... 290. Kaltinamajam A. S. kardomosios priemonės šioje byloje nepaskirtos ir jų... 291. Kaltinamąjį R. S. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, ir... 292. Vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio... 293. Vadovaujantis LR BK 92 straipsniu, bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems)... 294. Paskirti R. S. auklėjamojo poveikio priemones:... 295. - elgesio apribojimą, įpareigojant jį tęsti mokslą;... 296. - bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nevartoti psichiką veikiančių... 297. Kaltinamajam R. S. paskirtą kardomąją priemonę – įpareigojimą... 298. Kaltinamąjį A. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl... 299. Kaltinamąjį A. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 180 straipsnio 1 dalį, dėl... 300. Kaltinamąjį A. V. prašau pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2... 301. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bendrinant bausmes dalinio... 302. Vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio... 303. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 304. Bausmės pradžią A. V. skaičiuoti nuo šiuo nuosprendžio paskelbimo dienos,... 305. Į bausmės laiką, vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 9 dalimi, A. V. visiškai... 306. Kaltinamajam A. V. kardomosios priemonės nepaskirtos ir jų šioje proceso... 307. Kaltinamąjį D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl... 308. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-07-05... 309. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį, dėl 2015-09-02... 310. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-09-03... 311. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-09-05... 312. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-09-06... 313. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-09-08... 314. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-09-15... 315. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-09-22... 316. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 180 straipsnio 1 dalį dėl 2015-10-01... 317. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-10-02... 318. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 1 dalį dėl 2015-10-06... 319. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2015-10-11... 320. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-10-21... 321. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį dėl 2015-10-25... 322. D. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 straipsnio 2 dalį, dėl 2016-03-12... 323. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bendrinant bausmes dalinio... 324. Vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 1, 4, 9 dalimis, bendrinant bausmes dalinio... 325. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 326. Bausmės pradžią D. V. skaičiuoti nuo šiuo nuosprendžio paskelbimo dienos,... 327. Į bausmės laiką, vadovaujantis LR BK 63 straipsniu 9 dalimi, D. V. visiškai... 328. D. V. paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 329. UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.... 330. Priteisti kaltinamųjų D. V. ir E. K. solidariai UAB ( - ) naudai 54,44 eurų... 331. Civilinio ieškovo A. V. atsisakymą nuo civilinio ieškinio priimti,... 332. Civilinės ieškovės H. B. civilinį ieškinį tenkinti.... 333. Priteisti iš kaltinamųjų D. V. bei A. V. solidariai H. B. naudai 95 eurus... 334. Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.... 335. Priteisti iš kaltinamųjų R. S. bei D. V. solidariai UAB ( - ) naudai 67,25... 336. Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.... 337. Priteisti iš kaltinamųjų E. B., D. V. bei A. L. UAB ( - ) naudai 2660 eurų... 338. Civilinės ieškovės A. K. civilinį ieškinį tenkinti.... 339. Priteisti iš kaltinamųjų D. V. bei E. B. solidariai A. K. naudai 150 eurų... 340. Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.... 341. Priteisti iš D. V. ir D. K. solidariai UAB ( - ) naudai 150 eurų neturtinei... 342. Civilinės ieškovės J. Ž. civilinį ieškinį tenkinti.... 343. Priteisti iš kaltinamųjų D. V., D. K. ir A. L. solidariai J. Ž. naudai... 344. Civilinio ieškovo A. B. atsisakymą nuo ieškinio priimti, baudžiamąją... 345. Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.... 346. Priteisti iš kaltinamųjų D. V. ir D. K. ir A. L. solidariai UAB ( - ) naudai... 347. Civilinės ieškovės ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.... 348. Priteisti iš kaltinamųjų D. V. ir A. V. solidariai ( - ) 12,07 eurų gydymo... 349. Civilinio ieškovo UAB ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.... 350. Priteisti iš kaltinamųjų E. B., A. V. ir D. V. solidariai UAB ( - ) naudai... 351. Civilinio ieškovo S. M. civilinį ieškinį tenkinti.... 352. Priteisti iš kaltinamųjų V. N. ir D. V. solidariai S. M. naudai 456,05 eurų... 353. Civilinio ieškovo ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.... 354. Priteisti E. B. ir D. V. solidariai ( - ) naudai 365,40 eurų turtinei žalai... 355. Civilinio ieškovo ( - ) civilinį ieškinį tenkinti.... 356. Priteisti iš kaltinamųjų E. B. ir D. V. solidariai ( - ) naudai 645 eurų... 357. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, o suimtiems nuteistiesiems...