Byla e2A-1369-881/2018
Dėl išlaidų atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Astos Pikelienės ir Laimos Ribokaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Danjana“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-32913-432/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Danjana“ ieškinį atsakovui M. L. dėl išlaidų atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Danjana“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo M. L. 17 736,04 Eur išlaidų atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus rajono savivaldybė 2007 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T3-67 patvirtino 3 žemės ūkio paskirties sklypų, esančių ( - ) k., Vilniaus r., detalųjį planą dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų suskirstymo į namų valdas bei inžinerinės infrastruktūros teritorijas. Sprendime nurodyta, kad paklojus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, žemės sklypo savininkai įpareigojami prisijungti prie jų, o už infrastruktūros įrengimą savo lėšomis ir tolesnę eksploataciją pagal detalųjį planą atsakingas sklypo savininkas. Pasikeitus žemės sklypo savininkui, sąlygas perima naujas savininkas. Ieškovė buvo įsteigta tam, kad nuotekų ir vandentiekio tinklai būtų tiesiami centralizuotai, todėl ( - ) ir ( - ) kaimuose yra nutiesusi 1,5 km ilgio inžinerinius tinklus. 2013 m. gruodžio 19 d. ieškovė su Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir UAB „Vilniaus vandenys“ sudarė trišalę sutartį dėl inžinerinių tinklų statybos ir įsipareigojo juos perduoti UAB „Vilniaus vandenys“. Atsakovas pagal anksčiau paminėtą savivaldybės sprendimą, būdamas žemės sklypo savininkas, privalo savo lėšomis užtikrinti centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimą. Atsakovas ne kartą derino sutarties dėl prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, bet vėliau atsisakė sudaryti sutartį ir kreipėsi į teismą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 7 d. patenkino ieškovo reikalavimą dėl leidimo prisijungti prie inžinerinių tinklų. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 30 d. nutartyje nurodė, jog šalys turi pareigą prisijungimo prie inžinerinių tinklų sutarties projekte atskirai aptarti prisijungimo sąlygas ir kainą, paremtą atliktų statybos darbų sąnaudomis. Audito įmonės ataskaita pagrindžia, jog vieno kliento prijungimo prie įrengtos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos kaina yra 17 736,04 Eur.

72.

8Atsakovas M. L. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad teismų sprendimuose nėra nurodyta atsakovo pareiga susitarti su ieškove dėl išlaidų inžineriniams tinklams atlyginimo. Šalių ginčui spręsti turi būti taikomos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau –t GVTNTĮ) normos. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinkamas įgyvendinimas yra viešasis interesas. Ieškovės reikalavimo pagrįstumas turi būti vertinamas pagal GVTNTĮ kaip reikalavimas vartotojui sumokėti statybos išlaidas, siekiant prisijungti prie tinklų. Ieškovė 2013 m. gruodžio 19 d. sudarė sutartį dėl tinklų statybos, kurioje sutarta, jog bus laikomasi GVTNTĮ. Specialieji poįstatyminiai teisės aktai nenumato vartotojo pareigos sumokėti inžinerinių tinklų statybos kaštus. Ieškovei priklausantys tinklai reikalingi viešajam vandens tiekimui, todėl jie gali būti savivaldybės išperkami arba sudaromos sutartys dėl jų naudojimo. Ieškovė savo valia sutiko ateityje perduoti tinklus Vilniaus rajono savivaldybei neatlygintinai, todėl veikė savo rizika bei dėl to neturi nukentėti vartotojai. Ieškovei perdavus tinklus savivaldybei, vartotojai galės prisijungti prie tinklų be jokių išlaidų atlyginimo. Atsakovas nesutinka su prašomų priteisti išlaidų dydžiu, nes neaišku, kodėl į išlaidas įtrauktas žemės sklypas, nežinia kodėl įvertintas 46 006,50 Eur. Abejones kelia visų ieškovės veiklos sąnaudų priskyrimas prie tinklų eksploatacijos, laikotarpio skaičiavimas nuo 2010 iki 2015 m., kai tinklai pripažinti tinkamais naudoti tik 2014 m. gegužės 12 d., išlaidų tinklams pastatyti padvigubinimas, ieškovės pelno dalies apskaičiavimo mechanizmas, subjektų, turinčių padengti išlaidas, skaičiaus nustatymas. Atsakovas nėra prisijungęs prie ieškovės tinklų, jais nesinaudoja, todėl neprivalo padengti jokių išlaidų.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė.

124.

13Teismas konstatavo, kad, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.93 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, niekas neturi teisės reikalauti, kad savininkas prieš savo valią sujungtų savo nuosavybę su kito savininko nuosavybe. Atsakovo advokatas teismo posėdžio metu nurodė, kad jo klientas nėra prisijungęs prie ieškovės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų ir neketina to daryti, kadangi ieškovės nurodytos prisijungimo sąlygos atsakovui nepriimtinos.

145.

15Teismas nurodė nenustatęs CK 6.2 straipsnyje nurodytų faktų, iš kurių kiltų atsakovo prievolė sumokėti ieškovės reikalaujamą išlaidų atlyginimą.

166.

17Teismas nustatė, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2007 m. kovo 23 d. priėmė sprendimą Nr. T3-67 (toliau – Sprendimas), kuriame patvirtino J. K., A. K. ir D. P. žemės ūkio paskirties sklypų, esančių ( - ) k., Vilniaus rajone, detalųjį planą (45 sklypai). Šio sprendimo 2.2. punkte sklypo savininkai įpareigoti, paklojus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, prisijungti prie jų. Sprendimo 3 punkte nurodyta, jog už infrastruktūros įrengimą savo lėšomis ir tolimesnę eksploataciją pagal detalųjį planą atsakingas sklypo savininkas; pasikeitus žemės sklypo savininkui, sąlygas perima naujas savininkas. Sprendimo 4 punkte numatyta, jog leidimai gyvenamųjų namų statybai bus išduodami įrengus sklypo infrastruktūrą pagal detalųjį planą ir pripažinus juos tinkamais naudotis. 2011 m. sausio 18 d. Preliminarioje sutartyje B. K. įsipareigojo atsakovui parduoti žemės sklypą, esantį ( - ) k., Vilniaus r. sav. Šios sutarties 8.1. punkte šalys numatė, jog būsimas pirkėjas pagrindinės sutarties pasirašymo dieną pasirašys atskirą paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Danjana“ dėl inžinerinių tinklų (elektros, vandentiekio, kanalizacijos, lietaus nuotekynės) atvedimo iki būsimo pirkėjo sklypo, inžinerinių tinklų atvedimo vertė negali būti didesnė nei 70 000 Lt (20 273,40 Eur). 2013 m. gruodžio 19 d. buvo sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, UAB „Vilniaus vandenys“ ir UAB „Danjana“ sutartis dėl tinklų statybos, pagal kurią UAB „Danjana“ įsipareigojo organizuoti ir visiškai apmokėti bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų tinklų ( - ) g., ( - ) g., ( - ) kaime, ( - ) kaime ir nuotekų siurblinės ( - ) kaime statybą bei per 7-erius metus perduoti tinklus neatlygintinai Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn. Teismas konstatavo, kad minėtuose sandoriuose nėra numatyta tiesioginė atsakovo prievolė prisijungti prie ieškovės tinklų ir sumokėti ieškovės reikalaujamą užmokestį už prisijungimą. Tad atsakovas nėra sudaręs sandorio, iš kurio kiltų jo prievolė įvykdyti ieškinyje pareikštus reikalavimus.

187.

19Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 7 d. sprendimu ieškovo M. L. ieškinį patenkino iš dalies ir įpareigojo UAB „Danjana“ leisti iš jam priklausančio žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, ( - ) kaime, prisijungti prie gyvenamųjų namų kvartalų vandentiekio ir nuotekų tinklų, esančių ( - ) ir ( - ) kaimuose. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą, 2015 m. sausio 30 d. nutartimi paliko Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 7 d. sprendimą nepakeistą. Šiuose sprendime ir nutartyje aprašyta, kaip turėtų vykti atsakovo prisijungimo prie ieškovės tinklų procesas ir atsiskaitymas už šį prisijungimą: „ieškovas privalo įvykdyti bendrovės „Vilniaus vandenys“ jam išduotas prisijungimo sąlygas, o tinklų statytojas – atsakovas, privalo pateikti ieškovui sąžiningumo kriterijus atitinkančios prisijungimo sutarties projektą su prisijungimo kaina, paremta atliktų statybos darbų sąnaudomis. Esant ginčui dėl sumos dydžio ir pagrįstumo, prisijungimo kainą atsakovas gali išieškoti įstatymų nustatyta tvarka.“ Teismas konstatavo, kad nėra pateikta įrodymų, jog ieškovė, prieš pareikalaudama užmokesčio (išlaidų atlyginimo), pateikė atsakovui sąžiningumo kriterijus atitinkančios prisijungimo sutarties projektą su prisijungimo kaina, paremta atliktų statybos darbų sąnaudomis. Taip pat nėra duomenų, kad, atsakovui nesutinkant su ieškovės nurodytomis prisijungimo prie tinklų sąlygomis, šalys išsprendė ginčą dėl atlygintinų sąnaudų sumos ir dydžio. Ieškovei nevykdžius šių įsiteisėjusiu teismo sprendimu įtvirtintų sąlygų, kurioms esant ji turėtų teisę reikalauti tinklų atvedimo išlaidų atlyginimo, atsakovas, anot teismo, šių išlaidų atlyginti neprivalo. Teismas pažymėjo, kad nėra sandorių, kurie įpareigotų atsakovą atlyginti ieškovės turėtas ieškinyje nurodytų tinklų tiesimo išlaidas. Jokia teisės norma nesukuria atsakovui prievolės sumokėti ieškovei atlyginimą už nutiesimą tinklų, kuriais atsakovas nesinaudoja ir prie kurių nėra prisijungęs. Tad atsakovas neturi prievolių, susijusių su ieškovei priklausančių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų atvedimo iki atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo išlaidų atlyginimu.

20III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

218.

22Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Danjana“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimą dalyje, kuria netenkintas reikalavimas dėl 7 827,44 Eur priteisimo, ir priimti naują sprendimą – ieškinį šioje dalyje tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

238.1.

24Teismas pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimą ir vertinimą, taip pat kitas procesinės teisės normas. Teismas nepasisakė dėl daugelio ieškovės nurodytų aplinkybių, o byloje esančius įrodymus vertino su išankstine nuostata, kad ieškovė neturi teisės reikalauti išlaidų atlyginimo iš atsakovo. Be to, teismas netinkamai taikė nuosavybės teisę ir prievolinius santykius reglamentuojančias materialinės teisės normas bei teismų praktiką šiuo klausimu, nesivadovavo CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.

258.2.

26Teismas netyrė tos aplinkybės, ar iš tiesų atsakovas yra neprisijungęs prie ieškovės nutiestų inžinerinių tinklų. Pats atsakovas nedalyvavo teismo posėdyje, kuriame buvo duodami paaiškinimai ir sakomos baigiamosios kalbos, ir šios aplinkybės, jog nėra prisijungęs prie ieškovės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų, nepatvirtino, teismas išimtinai rėmėsi tik atsakovo advokato pateiktu žodiniu paaiškinimu. Tačiau paties atsakovo aktyvūs veiksmai rodo, kad jis turėjo tikslą ir siekė prisijungti prie ieškovei nuosavybės teise priklausančių inžinerinių tinklų. Ieškovės žiniomis, atsakovas yra gavęs gyvenamojo namo statybą leidžiančius dokumentus ir pradėjęs statybas, kurių metu yra būtinas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas, todėl kyla pagrįsta abejonė, ar tikrai atsakovas nėra prisijungęs prie inžinerinių tinklų. Priešingu atveju, jei atsakovas nesijungtų prie inžinerinių tinklų ir neketintų to daryti, kelerius metus trukę teisminiai procesai ir priverstinis teismo sprendimo vykdymas neturėtų prasmės. Teismas šios aplinkybės tinkamai neištyrė, iš anksto ir vienpusiškai pasikliaudamas išimtinai tik atsakovo advokato, kuris galimai net nėra buvęs statybvietėje, žodžiais, priėmė iš esmės nepagrįstą teismo sprendimą.

278.3.

28Teismas nepagrįstai nurodė, kad nenustatyta CK 6.2 straipsnyje nurodytų faktų, iš kurių kiltų atsakovo prievolė sumokėti ieškovės reikalaujamą išlaidų atlyginimą. Tiek Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T3-67 dėl centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo bei prisijungimo prie jų, tiek Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 7 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-293-465/2014 dėl UAB „Danjana“ įpareigojimo leisti atsakovui prisijungti prie tinklų bei jo pagrindu išduotas ieškovės 2016 m. gegužės 24 d. sutikimas yra CK 6.2 straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, kurių pagrindu atsakovas turi pareigą atlyginti ieškovės patirtas išlaidas.

298.4.

30Nesuprantamas teismo nurodytas atsakovo argumentas, kad ieškovės nurodytos prisijungimo sąlygos atsakovui nepriimtinos, kadangi 2016 m. gegužės 24 d. ieškovė pateikė rašytinį sutikimą dėl prisijungimo, nenurodydama jokių sąlygų, kurias turėtų įvykdyti atsakovas.

318.5.

32Nors ieškovė išdavė 2016 m. gegužės 24 d. rašytinį sutikimą bei atliko visus veiksmus, kad atsakovas galėtų prisijungti, teismas nieko nepasisakė dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalyje, CK 4.37 straipsnyje, 4.39 straipsnio 1 dalyje, 4.93 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintų nuostatų dėl ieškovės kaip savininko teisių garantijų bei nuosavybės teisės gynimo. Ieškovė nėra viešąsias paslaugas teikiantis juridinis asmuo, todėl įstatymų leidėjas nenumato nemokamo prisijungimo prie privataus ūkio subjekto nuosavybės teise valdomų tinklų.

338.6.

34Teismas nepagrįstai nevertino paties atsakovo elgesio ir jo nesąžiningumo. Atsakovas, įsigydamas žemės sklypą ( - ) kaime, žinojo ir suprato apie pareigą įrengti centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus bei prisijungti prie jų. Be to, ieškovės lėšomis nutiestas kelias, pastatytas bei perduotas AB „Lesto“ elektros tinklas, sutvarkytas lietaus nuotekynės tinklas – visa šia ieškovės sukurta infrastruktūra kartu su kitais ( - ) kaimo gyventojais neatlygintinai naudojasi ir atsakovas, nors prie šios infrastruktūros įrengimo visiškai nėra prisidėjęs.

358.7.

36Šalys ne vieną kartą nuo 2011 metų derino prisijungimo prie tinklų sąlygas, ir jas jau suderinus, atsakovas paskutiniu momentu nieko nepranešęs neatvyko iš anksto suderintu laiku pas notarą pasirašyti sutarties dėl prisijungimo. Vėliau pats atsakovas inicijavo teisminį procesą dėl ieškovės įpareigojimo duoti sutikimą prisijungti. Po Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutarties priėmimo ieškovė toliau siekė susitarti su atsakovu bei elektroniniu paštu pateikė sutartį dėl prisijungimo įvertinant inžinerinių tinklų atvedimo sąnaudas, tačiau atsakovas niekaip neatsakė į šį laišką ir net nebandė dėl to tartis ar derėtis. Atsakovas teismo posėdyje pripažino, kad sutarties projektas dėl prisijungimo įvertinant inžinerinių tinklų atvedimo sąnaudas jam buvo pateiktas elektroniniu paštu, tai reiškia, kad ginčo dėl šios aplinkybės nėra ir nebuvo. Vertinant atsakovo elgesį, akivaizdu, kad pastarasis sąmoningai ignoruoja bet kokius ieškovės bandymus susitarti dėl prisijungimo įvertinant atliktų statybos darbų sąnaudas, tačiau siekia neatlygintino prisijungimo.

378.8.

38Teismas nepagrįstai nekreipė dėmesio į kitą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartyje nurodytą aplinkybę: šiame sprendime Vilniaus apygardos teismas nurodė ne tik tai, kaip turi būti sprendžiama dėl atlyginimo už prisijungimą, tačiau pasisakė ir dėl šalių interesų suderinimo.

398.9.

40Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 26 d. nutartimi grąžindamas šią bylą nagrinėti iš naujo nurodė, kad turi būti nustatyta, ar atsakovas turi vartotojo statusą, taip pat turi būti ištirti ir įvertinti byloje esantys įrodymai, įskaitant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos poziciją ginčo klausimais. Teismas šių aplinkybių netyrė ir nevertino.

418.10.

42Pagal nustatytą teisinį reguliavimą – GVTNTĮ 3 straipsnio 32 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 patvirtintų Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų 6 punktas –, jei atsakovas nėra prisijungęs prie ieškovės vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, tokiu atveju jis negali būti laikomas vartotoju, kuriam galėtų būti taikomos atitinkamos vartojimo teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos. Kita vertus, teismas tinkamai neištyrė, ar tikrai atsakovas nesinaudoja ieškovės inžineriniais tinklais.

438.11.

44Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštai nėra susiję su byla, jie nėra skirti atsakovui ir juose nėra jokių reikšmingų faktinių duomenų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 patvirtinti Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai atsakovo atžvilgiu netaikytini, kadangi ieškovė yra privati bendrovė, o ne viešąsias paslaugas teikiantis juridinis asmuo.

459.

46Atsakovas M. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

479.1.

48Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 7 d. sprendimas ir Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-195-560/2015, kuriais remiasi apeliantė, nesukuria atsakovui prievolės CK 6.2 straipsnio prasme.

499.2.

50Apeliantės argumentai, kad Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T3-67 įpareigoja atsakovą (ir kitus savininkus) savo lėšomis užtikrinti centralizuotų vandentiekio tinklų įrengimą ir prisijungimą prie jų, yra visiškai nepagrįsti ir neteisingi. Savivaldybės taryba negali įpareigoti privataus žemės sklypo savininko savo lėšomis nutiesti (įrengti) centralizuotus tinklus, nes joks teisės aktas šiai institucijai nesuteikia tokių galių (teisių). Apeliantė painioja prievolę prisijungti prie centralizuotų tinklų su apeliantės tariama teise gauti statybos kaštų atlyginimą iš vartotojų.

519.3.

52Atsakovas nėra prisijungęs prie centralizuotų apeliantei priklausančių tinklų, taip pat neturi jokių statybą leidžiančių dokumentų.

539.4.

54Pati apeliantė pripažino, kad šiuo metu tinklais naudojasi UAB „Vilniaus vandenys“ minėtos 2013 m. gruodžio 19 d. sutarties dėl tinklų statybos pagrindu, o vėliau jie bus neatlygintinai perduoti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn. Atsakovas, kaip vartotojas (ar būsimas vartotojas), norėdamas prisijungti prie tokių centralizuotų tinklų, privalo įvykdyti tam tikras sąlygas, kurias nustato teisės aktai. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-500 patvirtinti naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai atsakovui netaikomi. Taigi apeliantės reikalavimas atsakovui atlyginti tinklų statybos kaštus yra nepagrįstas ir tuo pagrindu, kad nustatomos skirtingos sąlygos tokiems pat vartotojams.

559.5.

56Įvertinus visą situaciją akivaizdu, kad pati apeliantė, būdama verslininkė, siekdama pelno, ėmėsi vystyti projektą (centralizuotų tinklų statybą), neįvertinusi visų sąlygų ir aplinkybių, teisinio reguliavimo ir pan. Apsirūpinimo vandeniu užtikrinimas yra savivaldos funkcija, todėl ginčą (atlyginimo už tinklų statybą) apeliantė turi spręsti su savivalda arba vandens tiekėju, o ne su atskiru vartotoju.

579.6.

58Joks teisės aktas ar teisės norma nenumato (nesukuria) prievolės vartotojui (būsimam vartotojui) atlyginti centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų savininkui šių tinklų statybos kaštų, jeigu juos naudoja viešasis vandens tiekėjas.

599.7.

60Apeliantė nepagrįstai suabsoliutina savo nuosavybės teisę, nes tam tikros rūšies, šiuo atveju – centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų, statybos, nuosavybės teisės reglamentavimas yra kitoks, su tam tikromis išimtimis, kadangi šių tinklų pagalba užtikrinamas viešasis interesas (apsirūpinimas vandeniu). Visas šias aplinkybes privalėjo įvertinti apeliantė iki statybų pradžios, o to neįvertinusi ar įvertinusi nepakankamai, prisiimti neigiamus padarinius (jeigu tokie būtų).

619.8.

62Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nėra nustatyta jokių pagrindų, sukuriančių atsakovui prievolę atlyginti apeliantei tinklų statybos kaštus. Todėl atsakovo statusas šiuo atveju yra teisiškai nereikšmingas (vartotojas ar būsimas vartotojas). Be to, apeliantės skundo argumentai yra prieštaringi. Apeliantė pati pripažįsta, kad atsakovas nėra prijungęs savo įrenginių prie apeliantės tinklų ir kad jis nėra vartotojas, tačiau teigia, kad teismas tinkamai neištyrė, ar tikrai atsakovas nesinaudoja apeliantės inžineriniais tinklais. Aplinkybė, kad atsakovas nesinaudoja apeliantės tinklais, nustatyta ir pripažinta pačios apeliantės. Kitokių įrodymų, kad yra priešingai, apeliantė nepateikė.

639.9.

64Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, turinti kompetenciją vandentvarkos srityje, ne kartą nurodė, kad apeliantė negali ir neturi teisės reikalauti iš vartotojų tinklų statybos kaštų atlyginimo.

65Teisėjų kolegija

konstatuoja:

66IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

67Apeliacinis skundas netenkinamas.

6810.

69Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 102-3957).

7011.

71Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl privataus žemės sklypo savininko pareigos atlyginti centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų įrengimo išlaidas šių tinklų savininkui (statytojui).

7212.

73Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad teisinio pagrindo reikalauti iš atsakovo minėtų išlaidų atlyginimo apeliantė neturi. Apeliantė su tuo nesutinka ir teigia, kad tokia atsakovo pareiga kyla tiek iš Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T3-67, tiek iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-293-465/2014 ir jo pagrindu išduoto apeliantės sutikimo. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantės argumentus atmeta kaip teisiškai nepagrįstus.

7413.

75Pirma, kaip teisingai nurodo atsakovas, savivaldybės taryba neturi įgaliojimų įpareigoti privačių žemės sklypų savininkus savo lėšomis finansuoti centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų įrengimo, ir būtent šiame kontekste turėtų būti aiškinamas minėtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T3-67. Tokią poziciją ginčo klausimu patvirtina ir byloje pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštai, kuriuose pagal ministerijos kompetenciją pateikiama aktualaus teisinio reglamentavimo analizė ir ministerijos nuomonė bylai aktualiais klausimais. Šiame kontekste apeliantės nurodoma aplinkybė, kad dalis šių raštų nėra skirti atsakovui, neturi teisinės reikšmės, nes juose nagrinėjami klausimai yra tie patys, kaip ir nagrinėjamoje byloje.

7614.

77Antra, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 26 d. nutartimi, grąžindamas šią bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, konstatavo, kad civilinėje byloje Nr. 2-293-465/2014 (t. y. toje pačioje, kurioje Vilniaus apygardos teismas apeliacine tvarka priėmė 2015 m. sausio 30 d. nutartį) apeliantės teisės reikalauti sumokėti prisijungimo prie inžinerinių tinklų kainą, paremtą atliktų darbų sąnaudomis, pagrįstumas nebuvo įrodinėjimo dalykas, todėl apeliantė nepagrįstai teigia, kad tokia jos teisė (atitinkamai atsakovo pareiga atlyginti apeliantės išlaidas) kyla iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 7 d. sprendimo ir jo pagrindu išduoto apeliantės sutikimo.

7815.

79Trečia, atsakovas patvirtino, kad prie apeliantės valdomų inžinerinių tinklų nėra prisijungęs. Teigdama, kad galimai yra priešingai, apeliantė tokių įrodymų teismui nepateikė (CPK 178 straipsnis). Kita vertus, kaip buvo konstatuota nagrinėjamoje byloje, apeliantės teisė reikalauti iš atsakovo ginčo išlaidų atlyginimo turi būti pagrįsta egzistuojančiu teisiniu pagrindu, o ne vien atsakovo prisijungimo prie tinklų faktu.

8016.

81Taigi apeliantė nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados, jog teisinio pagrindo – CK 6.2 straipsnyje nurodytų prievolių atsiradimo pagrindų – reikalauti iš atsakovo ginčo išlaidų atlyginimo apeliantė neturi.

8217.

83Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantės argumentai dėl jos kaip savininko teisių garantijų bei nuosavybės teisės gynimo nagrinėjamos bylos kontekste neturi teisinės reikšmės. Kaip teisingai nurodo atsakovas, šiuos klausimus, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštuose nurodytą teisinį reguliavimą, apeliantė turėtų (turėjo) spręsti su Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir (ar) viešuoju vandens tiekėju, su kuriais apeliantę ir sieja atitinkami prievoliniai teisiniai santykiai.

8418.

85Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teismas plačiau nepasisako, nes jų analizė neturėtų jokios įtakos nagrinėjamos bylos rezultatui. Kaip nurodoma teismų praktikoje, teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, kt.).

8619.

87Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ieškovės apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

8820.

89Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, taip pat nenustatyta.

9021.

91Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, atsakovui iš ieškovės priteisiama 300 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

92Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

93Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

94Priteisti atsakovui M. L. iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Danjana“ 300 Eur (tris šimtus eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

95Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Danjana“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama... 7. 2.... 8. Atsakovas M. L. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad teismų sprendimuose nėra... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu ieškinį... 12. 4.... 13. Teismas konstatavo, kad, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau... 14. 5.... 15. Teismas nurodė nenustatęs CK 6.2 straipsnyje nurodytų faktų, iš kurių... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2007 m. kovo 23 d.... 18. 7.... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. vasario 7 d. sprendimu ieškovo M.... 20. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 8.... 22. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Danjana“ prašo panaikinti Vilniaus... 23. 8.1.... 24. Teismas pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų... 25. 8.2.... 26. Teismas netyrė tos aplinkybės, ar iš tiesų atsakovas yra neprisijungęs... 27. 8.3.... 28. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nenustatyta CK 6.2 straipsnyje nurodytų... 29. 8.4.... 30. Nesuprantamas teismo nurodytas atsakovo argumentas, kad ieškovės nurodytos... 31. 8.5.... 32. Nors ieškovė išdavė 2016 m. gegužės 24 d. rašytinį sutikimą bei atliko... 33. 8.6.... 34. Teismas nepagrįstai nevertino paties atsakovo elgesio ir jo nesąžiningumo.... 35. 8.7.... 36. Šalys ne vieną kartą nuo 2011 metų derino prisijungimo prie tinklų... 37. 8.8.... 38. Teismas nepagrįstai nekreipė dėmesio į kitą Vilniaus apygardos teismo 2015... 39. 8.9.... 40. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 26 d. nutartimi grąžindamas... 41. 8.10.... 42. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą – GVTNTĮ 3 straipsnio 32 dalis,... 43. 8.11.... 44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštai nėra susiję su byla, jie... 45. 9.... 46. Atsakovas M. L. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 47. 9.1.... 48. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 7 d. sprendimas ir Vilniaus... 49. 9.2.... 50. Apeliantės argumentai, kad Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo... 51. 9.3.... 52. Atsakovas nėra prisijungęs prie centralizuotų apeliantei priklausančių... 53. 9.4.... 54. Pati apeliantė pripažino, kad šiuo metu tinklais naudojasi UAB „Vilniaus... 55. 9.5.... 56. Įvertinus visą situaciją akivaizdu, kad pati apeliantė, būdama... 57. 9.6.... 58. Joks teisės aktas ar teisės norma nenumato (nesukuria) prievolės vartotojui... 59. 9.7.... 60. Apeliantė nepagrįstai suabsoliutina savo nuosavybės teisę, nes tam tikros... 61. 9.8.... 62. Teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nėra nustatyta jokių pagrindų,... 63. 9.9.... 64. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, turinti kompetenciją vandentvarkos... 65. Teisėjų kolegija... 66. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 67. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 68. 10.... 69. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 70. 11.... 71. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl privataus žemės... 72. 12.... 73. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad teisinio pagrindo reikalauti iš... 74. 13.... 75. Pirma, kaip teisingai nurodo atsakovas, savivaldybės taryba neturi... 76. 14.... 77. Antra, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 26 d. nutartimi,... 78. 15.... 79. Trečia, atsakovas patvirtino, kad prie apeliantės valdomų inžinerinių... 80. 16.... 81. Taigi apeliantė nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados, jog teisinio... 82. 17.... 83. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliantės argumentai dėl... 84. 18.... 85. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teismas plačiau nepasisako, nes jų... 86. 19.... 87. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 88. 20.... 89. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, įtvirtintų... 90. 21.... 91. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, atsakovui iš ieškovės priteisiama 300... 92. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 93. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimą palikti... 94. Priteisti atsakovui M. L. iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 95. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....