Byla e2A-995-186/2017
Dėl 2017 m. vasario 21 d. sprendimo atvirajame konkurse reagentams ir pagalbinėms priemonėms pirkti panaikinimo, trečiasis asmuo byloje uždaroji akcinė bendrovė „DIAMEDICA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūnio, Viginto Višinskio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3865-340/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikoms dėl 2017 m. vasario 21 d. sprendimo atvirajame konkurse reagentams ir pagalbinėms priemonėms pirkti panaikinimo, trečiasis asmuo byloje uždaroji akcinė bendrovė „DIAMEDICA“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų 2017 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. SR-1115, priimtą vykdant atvirą konkursą reagentams ir pagalbinėms medžiagoms pirkti, kuriuo nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pasiūlymu viešojo pirkimo 1 (pirmojoje) dalyje pripažintas UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymas bei laimėtoja šioje dalyje pripažinti UAB „Roche Lietuva“. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nurodė, kad UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų, kadangi ji nepasiūlė visų reikiamų pirkimo sąlygų 1 (pirmojoje) dalyje nurodytų pirkimo objektu esančių prekių (t. y. vienkartinių ir papildomų priemonių, reagentų, sunaudojamų kontrolių ir kalibracijų atlikimui). Pirkimo 1 (pirmąją) dalimi buvo siekiama įsigyti reagentus nukleorūgščių esktrakcijai, amplifikacijai ir detekcijai, kontroles, kalibratorius, vienkartines ir kitas papildomas priemones, reikalingas donorinio kraujo ištyrimui dėl HBV, HCV ir ŽIV nukleorūgščių. Šios pirkimo dalies sąlygų techninėje specifikacijoje atsakovė tiekėjams, siekiantiems pateikti pasiūlymą, be kita ko, aiškiai nurodė, kad teikdami pasiūlymą jie privalo aprašyti kiekvieną prekę atskirai ir kiekvienos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Iš UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymo matyti, kad ši tiekėja, savo pasiūlyme nenurodė kiekvienos prekės, kurią teikia pasiūlymu, ir nenurodė nei kiekvienos prekės kainos nei atitikimo techniniams reikalavimams. Taip pat UAB „DIAMEDICA“ nepasiūlė tinkamo kiekio reagentų 75 000 donacijų ištyrimui. Tam, kad analizatorius būtų paruoštas darbui pagal gamintojo rekomendacijas naudojamos kontrolės ir kalibratoriai, kuriems papildomai sunaudojami pakuotėje esantys tyrimo reagentai. Nurodytas analizatoriaus paruošimo procesas ir paruošimui keliami reikalavimai sąlygoja tai, kad po analizatoriaus paruošimo darbui faktiškai sumažėja reagentų tyrimų atlikimui, tuo pačiu ir donacijų ištyrimui. UAB „DIAMEDICA“ pasiūlyto tyrimų kiekio nepakaks ištirti atsakovės konkurso sąlygose reikalaujamo 75 000 donacijų kiekio. Be to, UAB „DIAMEDICA“ savo siūlomoms prekėms netinkamai apskaičiavo taikytiną PVM dydį.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 7 d. sprendimu nutraukė civilinę bylos dalį dėl atsakovės 2017 m. sausio 9 d. atsisakymo pateikti visą UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymo medžiagą, ieškovės ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės trečiajam asmeniui UAB „DIAMEDICA“ 3 218 Eur atstovavimo išlaidų.
 2. Teismas sprendė, kad ieškovė, nesutikdama su perkančiosios organizacijos sprendimu neteikti susipažinimui konfidencialią UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymo dalį, nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos bei bylą dalyje dėl konfidencialios informacijos pateikimo nutraukė (CPK 293 straipsnio 2 punktas). Tokias išvadas teismas grindė tuo, kad 2017 m. kovo 2 d. ieškovė pateikė perkančiai organizacijai pretenziją dėl šio sprendimo ir kartu prašė pateikti su UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymu pateiktų prekių aprašymus susipažinimui. Atsakovei atsisakius patenkinti prašymą, ieškovė 2017 m. kovo 16 d. teikė pakartotinę pretenziją dėl prekių aprašymų pateikimo, tačiau 2017 m. kovo 23 d. atsakovė paliko ją nenagrinėtą. Todėl teismas nurodė, kad byloje kilusio ginčo dalykas yra tik atsakovės 2017 m. vasario 21 d. sprendimas dėl pasiūlymo eilės bei pirkimo laimėtojos nustatymo.
 3. Teismas konstatavo, kad atsakovė, pripažinusi UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymą tinkamu, tinkamai aiškino ir taikė pirkimo sąlygų, techninės specifikacijos nuostatų sąlygas bei nepažeidė imperatyviųjų Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau ir – VPĮ) normų, viešųjų pirkimo principų bei tikslo (VPĮ 3, 39 straipsniai). Sistemiškai įvertinęs pirkimo dokumentus, techninės specifikacijos nuostatus, teismas sprendė, kad perkančioji organizacija nenurodė jokių techninių reikalavimų vienkartinėms ir papildomos priemonėms bei neakcentavo jų kiekio, t. y. pagrindinis pirkimo tikslas – reagentai, o kontrolių, kalibratorių, vienkartinių ir papildomų priemonių kiekis turi būti pakankamas tam, kad aptarnauti užpirktą donacijų kiekį. Teismas pažymėjo, kad atsakovė nuosekliai aiškino, jog nereikalavusi atskirai nurodyti visų siūlomų vienkartinių ir kitų priemonių įkainių ir tai, kad jai, kaip perkančiajai organizacijai reikšmingas tiekėjo nurodytas vienos donacijos atlikimo įkainis, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į vienai donacijai panaudotų vienkartinių ir pagalbinių priemonių kainą. Ypatingų reikalavimų vienkartinių ir pagalbinių priemonių kokybei perkančioji organizacija taip pat nekėlė, t. y. jų kokybė galėjo būti standartinė. Todėl teismas sutiko su atsakovės pozicija, kad trečiojo asmens pasiūlymas negali būti vertinamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, nors trečiais asmuo vienkartinių ir pagalbinių priemonių neišvardino pasiūlymo formoje. Ieškovės argumentus dėl nepakankamo reagentų kiekio teismas taip pat atmetė, sutikdamas su atsakovės pozicija, kad techninėje specifikacijoje nurodytas tyrimų skaičius yra tik orientacinis ir su tiekėjais bus atsiskaitoma pagal atliktas tonacijas, o jei reagentų pakuočių skaičius būtų nepakankamas, užsakovės sumokėtą kainos skirtumą turės padengti tiekėjas vadovaujantis pirkimo dalies Nr. 1 techninės specifikacijos 4 punktu. Ieškinio argumentus dėl netinkamo lengvatinio tarifo taikymo teismas atmetė, kaip faktiškai nepagrįstus, kadangi pirkimo dalykas – reagentai ir pagalbinės medžiagos donoro kraujo tyrimui, mato vienetas – 1 donacija (t. y., pirkimo dalykas tiesiogiai skirtas atlikit tyrimus su žmogumi, imant mėginius), o Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau ir – VIM) raštu Nr. (18.4-31-2E)R išaiškino, kad lengvatinis 5 proc. PVM tarifas gali būti taikomas tokioms vienkartinio naudojimo medicinos pagalbos priemonėms, kurios skirtos naudotis vieną kartą, sąvokos „priemonės, skirtos naudoti vieną kartą“ ir „priemonės, skirtos naudoti vieną kartą ir tik asmeniui“ (t. y. tiesiogiai skirtos atlikti tyrimus su žmogumi imant iš jo mėginius) yra tapačios PVM taikymo prasme.
 4. Teismas ieškovės prašymą išreikalauti visą UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymą CPK 199 straipsnio kontekste atmetė, nurodydamas, kad nagrinėjamos bylos dalykas – atsakovės perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir laimėtojo skyrimo, teisėtumas ir pagrįstumas, o teismo vaidmuo apsiriboja perkančiosios organizacijos konkrečių veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimu. Todėl ieškovės reikalavimą išreikalauti ir ištirti visą UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymo medžiagą ir visus dokumentus, susijusius su pasiūlymo vertinimu, teismas vertino, kaip neturintį sąsajos su nagrinėjamos bylos dalyku. Dėl kito ieškovės prašymo išreikalauti visą pasiūlymo medžiagą pagrindo – jos teisės į veiksmingą savo teisų gynimą pažeidimo, teismas sutiko su UAB „DIAMEDICA“ argumentais, kad jos siūlomų prekių katalogų bei kitų dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams turi trečiajam asmeniui komercinę vertę, kadangi ji gali už konkurencingą kainą pasiūlyti aukščiausios kokybės prekes, o ieškovė, kaip trečiojo asmens tiesioginė konkurentė, tokiu būdu įgytų galimybę pasinaudoti informacija apie trečiojo asmens siūlomas prekes bei įgytų nesąžiningą pranašumą. Todėl teismas sprendė, kad perkančioji organizacija, atsisakydama pateikti ieškovei susipažinti visą trečiojo asmens pasiūlymo medžiagą, nepažeidė pirkime dalyvaujančių tiekėjų interesų balanso bei viešojo pirkimo skaidrumo principo (VPĮ 3 straipsnis).
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Roche Lietuva“ prašo: 1) panaikinti perkančiosios organizacijos 2017 m. vasario 21 d. sprendimą, kuriuo 1 (pirmojoje) pirkimo dalyje nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymas, ir laimėtoja šioje dalyje pripažinti UAB „Roche Lietuva“; 2) išreikalauti iš perkančiosios organizacijos visą UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymą, pateiktą pirkimo 1 (pirmojoje) dalyje, ir visą su jo vertinimu susijusią dokumentaciją; 3) įtraukti į bylą VMI, kaip išvadą teikiančią instituciją. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:
  1. UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymu nebuvo pasiūlytos vienkartinės ir kitos papildomos priemonės, teismo išvados dėl šio pasiūlymo tinkamumo grindžiamos tik prielaidomis. Todėl teismo sprendimas prieštarauja CPK 263 straipsnio 2 dalies nuostatoms bei kasacinio teismo praktikai. Teismas, neišreikalaudamas iš atsakovės ieškovės prašytų išreikalauti rašytinių įrodymų ir be jų priimdamas sprendimą, neatskleidė bylos esmės ir tuo pagrindu priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.
  2. Pirkimo sąlygos aiškintinos taip, kad pirkimo sąlygų priede Nr. 3 UAB „DIAMEDICA“ privalėjo išdėstyti siūlomas prekes nurodant gamintoją, komercinį prekės pavadinimą ir kainą. Teismas nepagrįstai sprendė, kad trečiasis asmuo UAB „DIAMEDICA“ pasiūlyme neprivalėjo nurodyti kiekvienos siūlomos prekės, įskaitant vienkartines ir kitas priemones, ir jų kainą. Teikdami pasiūlymą tiekėjai privalėjo pateikti užpildytą pasiūlymo formą (pirkimo sąlygų priedas Nr. 1) ir kartu pirkimo sąlygų priedą Nr. 3. Pirkimo sąlygų priede Nr. 3 privalėjo būti nurodyta kiekviena siūloma prekė, nes tokius reikalavimus įtvirtino pirkimo sąlygos. Todėl pripažintina, kad UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymas netenkino pirkimo sąlygų.
  3. UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymu nebuvo pasiūlytas reikiamas prekių (reagentų) kiekis. Kadangi UAB „DIAMEDICA“ iš viso nenurodė, kiek reagentų siūlo, nėra įmanoma įvertinti ar su siūlomomis prekės (jų kiekiu) bus įmanoma atlikti maksimalų 75 000 vnt. donacijų skaičių, todėl jos pasiūlymas yra pripažintinas netinkamu (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas).
  4. UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymo neatitikimą pirkimo sąlygoms pagrindžia ir tai, kad buvo netinkamai apskaičiuotas siūlomoms prekėms taikytinas PVM dydis. Kadangi ieškovės ir kitų proceso dalyvių pozicijos išsiskyrė dėl to, ar 5 procentų dydžio PVM dydis yra taikytinas vienkartinio naudojimo medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai yra priskiriamos priemonės, skirtos naudoti vieną kartą, ar tik vienkartinio naudojimo medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai yra priskiriamos priemonės, skirtos naudoti vieną kartą ir tik asmeniui, t. y. tiesiogiai skirtos atlikti tyrimus su žmogumi imant iš jo mėginius, yra pagrindas įtraukti VMI, kaip išvadą teikiančią instituciją, ir prašyti pateikti išvadą šiuo klausimu.
  5. Siekiant įvertinti su ginču susijusias aplinkybes, įskaitant, bet neapsiribojant, ar pasiūlymu yra pasiūlytos visos pirkimo sąlygose nurodytos prekės, ar pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas, ar pasiūlytos prekės yra vienkartinio ar daugkartinio naudojimo, koks gi jų atžvilgiu gali būti taikomas PVM dydis, kokios papildomos priemonės (prekės) turi būti naudojamos su siūlomomis prekėmis būtina išreikalauti visą UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymą. Iš atsakovės turi būtų išreikalauta UAB „DIAMEDICA“ pateiktų prekių pavadinimai, jų naudojimo / vartojimo vadovai, UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymo vertinimo medžiaga: posėdžių protokolai, paklausimai paaiškinti pasiūlymą ar jį papildyti, tyrimų metodiniai lapai, naudojimo instrukcijos.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:
  1. Ieškovės apeliaciniame skunde nenurodomi konkretūs ir aiškūs argumentai, patvirtinantys skundžiamo teismo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą, o iš esmės pakartojami teismui anksčiau pateiktų procesinių dokumentų teiginiai, kurie jau buvo įvertinti pirmosios instancijos teisme bei paneigti ir (ar) pripažinti nepagrįstais.
  2. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovės reikalavimai išreikalauti trečiojo asmens konfidencialią informaciją yra nepagrįsti, kadangi pateikti nesilaikant ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos (ieškovė praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje numatytą 15 d. terminą atsakovės sprendimui ginčyti). Be to, ieškovė, kaip trečiojo asmens tiesioginė konkurentė, sužinojusi trečiojo asmens pasiūlymo konfidencialią informaciją, turėtų galimybę pasinaudoti duomenimis apie trečiojo asmens siūlomas prekes ir tokiu būdu įgytų nesąžiningą pranašumą.
  3. Šiuo atveju ginčas kilo dėl siūlomų prekių privalomumo išdėstyti kartu su pasiūlymo forma teikiamais dokumentais, o ne dėl perkančios organizacijos atliktų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo bei jį pagrindžiančių dokumentų. Todėl teismas pagrįstai nurodė, kad nėra poreikio pagrindo nustatyti visas prekes, pateiktas kartu su pasiūlymo forma.
 3. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „DIAMEDICA“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi tokie atsikirtimai:
  1. Konkurso sąlygose nebuvo įtvirtinto imperatyvaus reikalavimo tiekėjams pasiūlymo formoje nurodyti konkrečias prekes ir jų kainas. Tiekėjai, siūlydami prekių rinkinį, pasiūlymo formoje turėjo nurodyti viso rinkinio kainą, kuri apima siūlomus reagentus, kontroles, kalibratorius, vienkartines priemones, kitas papildomas priemones. Atsakovė, aprašydama pirkimo objektą techninėje specifikacijoje, leido pačioms tiekėjoms pasiūlyti būtinas priemones ir konkretų jų kiekį, kad būtų įsigyjamas konkretus tyrimas – donorinio kraujo ištyrimas dėl HBV, HCV ir ŽIV nukleorūgščių. Todėl trečiojo asmens pasiūlyme buvo nurodyta konkreti tyrimui atlikti sudarančių priemonių kaina vienai donacijai atlikti bei orientaciniam kiekiui.
  2. Perkančioji organizacija nustatė funkcinius reikalavimus, rezultatą, jog prekių turi pakakti atlikti numatytą kiekį tyrimų, o tiekėjos turėjo pasiūlyti jų sprendinius (konkrečius prekių kiekius bei analizatorius). Kiekvienos tiekėjos siūlomų reagentų, kitų priemonių skaičius galėtų skirtis dėl tiekėjos pasirinkto sprendinio. Trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu pateikė sprendinį bei šiam sprendiniui įgyvendinti siūlomų prekių techninius parametrus pagrindžiančius dokumentus (pirkimo sąlygų 5.7 punktas).
  3. Trečiojo asmens kartu su pasiūlymu pateiktame užpildytame 3 priede nurodyta: pateikiame visus reikalingus reagentus nukleorūgščių ekstrakcijai, amplifikacijai ir detekcijai, kontroles, kalibratorius, vienkartines ir kitas papildomas priemones, reikalingas donorinio kraujo ištyrimui dėl HBV, HCV ir ŽIV nukleorūgščių, o kartu su reagentais pateikiama panaudai įranga ir visos reikalingos papildomos priemonės tyrimo atlikimui. Taigi trečiasis asmuo pasiūlė vienkartines ir kitas papildomas priemones. Ieškovė, deklaratyviai teigdama, kad trečiojo asmens pasiūlymas šiuo aspektu neatitiko pirkimo sąlygų reikalavimų, siekia netinkamai paskirstyti įrodinėjimo naštą.
  4. Trečiasis asmuo tinkamai apskaičiavo ir siūlomos prekėms pritaikė PVM tarifo dydį. Ieškovės teiginiai dėl netinkamai nurodyto PVM tarifo dydžio yra nepagrįsti nes, tiek VMI, tiek Sveikatos apsaugos ministerijos išaiškinimuose nurodyta, kad lengvatinis 5 procentų PVM tarifas yra taikomas reagentams bei pagalbinėms priemonėms, kurios yra naudojamos vieną kartą. PVM įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad lengvatinis 5 procentų PVM tarifas taikomas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė negu 300 Eur. Kadangi VMI šioje byloje jau yra pateikusi išvadą ginčijamu klausimu nėra jokio pagrįsto pagrindo ją įtraukti kaip išvadą teikiančią instituciją. Toks ieškovės prašymas pažeidžia operatyvumo ir efektyvumo principus (CPK 7 straipsnis).
  5. Trečiojo asmens pasiūlymo dalis, kuri nebuvo pateikta ieškovei susipažinti, laikytina konfidencialia ir negali būti pateikta (CPK 10 straipsnio 2 ir 4 dalys, CK 1.116 straipsnis).
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (liet. „savo iniciatyva“) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį ribas.
 2. Byloje ginčijami atsakovės (perkančiosios organizacijos) veiksmai, kuriais ši atmetė apeliantės (tiekėjos) 2017 m. kovo 2 d. pretenziją, reikalaujančią panaikinti 2017 m. vasario 21 d. sprendimą dėl UAB „DIAMEDICA“ pripažinimo 1 (pirmosios) dalies atviro konkurso reagentams bei pagalbinėms medžiagoms pirkti laimėtoja bei atmesti apeliantės reikalavimai UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymą laikyti neatitinkančiu pirkimo sąlygų (techninės specifikacijos reikalavimų).
 3. Išanalizavusi šios konkrečios bylos faktines aplinkybes, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad perkančioji organizacija (atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos) VPĮ imperatyvių nuostatų ir (ar) apeliantės teisių bei teisėtų interesų, vykdydama ginčo pirkimą, nepažeidė, o apeliacinio skundo argumentai bei motyvai kitokios teisėjų kolegijos išvados nesuponuoja.

4Dėl naujų duomenų (paaiškinimų) priėmimo į bylą

 1. Apeliantė Lietuvos apeliaciniam teismui 2017 m. liepos 13 d. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuos prašo prijungti prie nagrinėjamos bylos medžiagos bei jais vadovautis.
 2. Pagal CPK nuostatas papildyti apeliacinį skundą draudžiama (CPK 323 straipsnis), taip pat ribojama galimybė (su tam tikromis išlygomis) teikti papildomus įrodymus (CPK 314 straipsnis). Vadinasi bet koks apeliacinio skundo papildymas, nesvarbu, kokia procesine forma jis yra teikiamas, leidžiamas tik iki apeliacinio skundo padavimo termino pabaigos.
 3. Kasacinio teismo pabrėžiama, kad, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, nebegalima nurodyti naujų, įstatymo nustatytu terminu pateiktame skunde nenurodytų, argumentų, faktinių aplinkybių, nebegalima keisti apeliacinio skundo reikalavimo. Šis draudimas susijęs su apeliacinio proceso paskirtimi ir ypatumais, proceso dalyvių lygiateisiškumo užtikrinimu bei su tuo, kad būtent apeliacinio skundo pagrindas ir dalykas apibrėžia apeliacinio proceso ribas (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-197-611/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-208-916/2017 24 punktą ir kt.).
 4. Apeliantės pateiktas procesinis dokumentas, pavadintas rašytiniais paaiškinimais, savo turiniu yra pateikto apeliacinio skundo argumentų papildymas. Ir nors naujų duomenų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas, atsižvelgiant į teisingo bylos išnagrinėjimo prioritetinį tikslą, nėra absoliutus, ką patvirtina ir apeliantės cituojami teisminės praktikos pavyzdžiai, nagrinėjamu atveju išimties taikymas nesvarstytinas. Apeliantė neįvardijo, kas jai sukliudė tokius duomenis pateikti per įstatymo nustatytą apeliacinio skundo padavimo terminą (CPK 307 straipsnis), o keisti apeliacinio skundo turinį šioje proceso stadijoje apeliacinį procesą reglamentuojančios nuostatos tiesiogiai draudžia (CPK 323 straipsnis), apeliacinės instancijos teismas negali šių nuostatų nepaisyti net ir civilinėse bylose, turinčiose viešo intereso elementų, antraip būtų pažeisti proceso dalyvių lygiateisiškumo ir rungimosi principai (CPK 12 straipsnis, 17 straipsnis). Todėl rašytinius paaiškinimus, apeliantės pateiktus 2017 m. liepos 13 d., atsisakoma priimti.

5Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių

 1. Kaip nustatyta byloje ‑ atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos paskelbė Reagentų ir pagalbinių medžiagų pirkimo atvirąjį konkursą (pirkimo Nr. 180564), kuris buvo skaidomas į 24 pirkimo dalis ir, kurių kiekvienai buvo numatyta sudaryti atskirą pirkimo sutartį.
 2. Perkančioji organizacija, įvertinusi visų tiekėjų pateiktus pasiūlymus, 2017 m. vasario 21 d. raštu Nr. SR-1115 informavo pirkime dalyvavusias tiekėjas apie pasiūlymų eilių atskiroms pirkimo dalims sudarymą ir laimėjusių pasiūlymų patvirtinimą, kartu perkančioji organizacija konkurso dalyvėms pateikė Reagentų ir pagalbinių medžiagų pirkimo pasiūlymų eilę, iš kurios matyti, jog pirkimo 1 (pirmojoje) dalyje laimėjusiu pasiūlymu pripažintas trečiojo asmens UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymas.
 3. Tarp bylos šalių kilo ginčas dėl pirkimo 1 (pirmajai) daliai UAB „DIAMEDICA“ pasiūlyto objekto, t. y. reagentų ir pagalbinių priemonių donorinio kraujo kombinuotam virusų (HBV, HCV ir ŽIV) nukleorūgščių (NAT) tyrimui, atitikties konkurso sąlygoms. Apeliantė teigia, kad konkursą laimėjusia pripažintos tiekėjos pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų techninės specifikacijos, todėl jos pasiūlymas turėjo būti atmestas. Trečiasis asmuo savo ruožtu teigia, kad tinkamai įgyvendino pirkimo sąlygų reikalavimus, o apeliantė netinkamai aiškina (interpretuoja) pirkimo sąlygų 5.7. punkto, pirkimo dokumentų 3 priedo nuostatas bei nepagrįstai susiaurina pasiūlymo sampratą. Taigi ginčo šalims nesutariant dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms, būtina aptarti (nustatyti) jų turinį.

6Dėl pirkimo dokumentų reikalavimų

 1. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad perkančioji organizacija ketina įsigyti reagentus ir pagalbines priemones (toliau ‑ prekės). Perkamų prekių reikalavimai, detalios specifikacijos ir orientaciniai kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje (pirkimo dokumentų priedas Nr. 3) (pirkimo dokumentų 2.1. punktas). Pirkimas skirstomas į 24 pirkimo dalis, kiekvienai pirkimo daliai nurodytas orientacinis perkamų priemonių kiekis (pirkimo dokumentų 2.2. punktas). Kainos apskaičiavimo būdas ‑ fiksuoto įkainio nustatymas. Siūlomame įkainyje turi būti įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam sutarties įvykdymui (pirkimo dokumentų 2.3. punktas). Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima (pirkimo dokumentų 2.4. punktas).
 2. Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo techninėje specifikacijoje (pirkimų dokumentų priedas Nr. 3) nustatyta, kad tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus (techninės specifikacijos 1 punktas).
 3. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus, pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams. Siūlantiems pagalbines priemones, pateikti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (techninės specifikacijos 2 punktas).
 4. Be to, techninėje specifikacijoje prie pirkimo 1 (pirmosios) dalies prekių ‑ reagentų ir pagalbinių priemonių donorinio kraujo kombinuotam virusų (HBV, HCV ir ŽIV) nukleorūgščių (NAT) tyrimui nurodyti tokie techniniai reikalavimai: 1) pasiūlyme pateikti visus reikalingus reagentus nukleorūgščių esktrakcijai, amplifikacijai ir detekcijai, kontroles, kalibratorius, vienkartines ir kitas papildomas priemones, reikalingas donorinio kraujo ištyrimui dėl HBV, HCV ir ŽIV nukleorūgščių. Reagentai turi būti patvirtinti kraujo donorų atrankiniams molekuliniams tyrimams. Reagentai turi tikti kraujo plazmos ėminiams. ŽIV-1 nustatymui turi būti naudojami du taikiniai (pateikti tai patvirtinanti dokumentą). Virusų 95 % aptikimo riba (analitinis jautrumas) individualiame mėginyje (TV/ml) naudojant PSO standartus: ŽIV 1 /2 RNR < 50.0; HCV RNR < 7,0 ir HBV DNR < 5,0; 2) kartu su reagentais pateikti įrangą ir visas reikalingas papildomas priemones tyrimo atlikimui. Pageidautina nuotolinio aptarnavimo galimybė (telekomunikacijų tinklo pagalba), įvykus įrangos darbo sutrikimui. Įranga turi sudaryti galimybę tirti mėginius individualiai ir kaupiniuose. Kaupinio dydis ‑ ne daugiau kaip 6 (šeši). Planuojamas donaciįų skaičius - apie 75 tūkstančiai donacijų per 3 metus. Planuojama apie 300 mėginių tirti individualiai. Minimalus įrangos pajėgumas > 150 tyrimų per darbo dieną. Pateikti dokumentą, nurodantį įrangos darbinį pajėgumą; 3) reagentų, papildomų priemonių bei tirpalų galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis kaip 2/3 jų galiojimo laiko. Reagentai pristatomi pagal poreikį, ne vėliau kaip per 2 sav. nuo užsakymo datos; 4) mato vienetas yra 1 donacija t. y. užsakovo sumokėtą už pirktus reagentus kainos skirtumą (perviršį, jeigu toks susidarys) turi padengti tiekėjas po to, kai užsakovas pateiks ištirtų donorų skaičių už laikotarpį, dėl kurio abi pusės susitars sutartyje.
 5. Pirkimų dokumentų priede Nr. 3 nurodytas ir mato vienetas – 1 donacija bei orientacinis jų kiekis – 75 000.
 6. Pirkimo dokumentuose taip pat nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentu techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomu prekių techniniu charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu i lietuviu kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamu dokumentu vietas, kur aprašomos reikalaujamu techniniu charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kuri techniniu reikalavimu punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogu ir techniniu aprašu originalus (pirkimo dokumentų 5.7. punktas).
 7. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus, pateikti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas, kurie atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams. Siūlantiems pagalbines priemones, pateikti atitikties dokumentus pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms (CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas) (pirkimo dokumentų 5.8. punktas).
 8. Nustatyta, kad UAB „DIAMEDICA“, patvirtindama, jos siūlomos pakuotės (rinkinio) atitiktį techniniams reikalavimas, nurodė, kad: 1) pateikia visus reikalingus reagentus nukleorugščių esktrakcijai, amplifikacijai ir detekcijai, kontroles, kalibratorius, vienkartines ir kitas papildomas priemones, reikalingas donorinio kraujo ištyrimui dėl HBV, HCV ir ŽIV nukleorugščių. Reagentai yra patvirtinti kraujo donorų atrankiniams molekuliniams tyrimams (l)*. Reagentai yra tinkami kraujo plazmos ėmimams (2)*. ŽIV-1 nustatymui būtų naudojami 2 taikiniai (3)* (pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas). Virusų 95 proc. aptikimo riba (analitinis jautrumas) individualiame mėginyje (TV/ml) naudojant PSO standartus ŽIV-1/2 RNR < 50.0. HCV RHR < 7,0 ir HBV DNR < 5.0 (4)*. 2) kartu su reagentais pateikia panaudai įrangą ir visas reikalingas papildomas priemones tyrimo atlikimui. Yra nuotolinio aptarnavimo galimybė (telekomunikacijų tinklo pagalba), įvykus įrangos darbo sutrikimui. Įranga sudaro galimybę tirti mėginius individualiai ir kaupimuose (5)*. Pasiūlymas išskirtinai skirtas, visus mėginius tirti tik individualiai, siekiant užtikrinti maksimalų kraujo saugumą Planuojamas donacijų skaičius - apie 75 tūkstančiai tonacijų per 3 metus. Minimalus įrangos pajėgumas >150 tyrimų per darbo dieną (6)*. Pateikia dokumentą, nurodantį įrangos darbinį pajėgumą. 3) reagentu, papildomų priemonių bei tirpalų galiojimas jų pateikimo dieną yra ne trumpesnis kaip 2/3 jų galiojimo laiko. Reagentai pristatomi pagal poreikį, ne vėliai kaip per 2 sav. nuo užsakymo datos. 4) mato vienetas yra 1 donacija. Užsakovo sumokėtą už pirktus reagentus kainos skirtumą (perviršį, jeigu toks susidarys) padengs tiekėja po to, kai užsakovė pateiks ištirtų donorų skaičių už laikotarpį, dėl kurto abi pusės susitars sutartyje.

7Dėl ginčo esmės ir viešojo pirkimo dokumentų nagrinėjamoje byloje aiškinimo

 1. Visų pirma, apeliantės įsitikinimu, UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų (techninės specifikacijos reikalavimų) todėl, kad pastaroji nepasiūlė visų reikiamų pirkimo objektu esančių prekių, t. y. vienkartinių ir papildomų priemonių bei reagentų, sunaudojamų kontrolių ir kalibracijų atlikimui. Tokią savo pozicija apeliantė grindė tuo, kad vienkartinės ir papildomos priemonės nebuvo išvardintos UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymo formoje. Teisėjų kolegija nenustatė pagrindo sutikti su tokiais jos teiginiais.
 2. Pirmosios instancijos teismas išanalizavęs pirkimo sąlygų bei aukščiau aptartų techninių specifikacijų reikalavimus, pagrįstai pritarė perkančiosios organizacijos pozicijai, kad pirkimo sąlygose nebuvo numatyta konkrečių reikalavimų vienkartinėms ir papildomoms priemonėms, todėl perkančioji organizacija neturėjo pagrindo reikalauti iš tiekėjų šių priemonių identifikavimo pasiūlymo formoje (pakako siūlomų prekių aprašymų pateikimo, kaip to reikalauja pirkimo dokumentų 5.7. punkto įpareigojimai).
 3. Tokią išvadą, viena vertus, lemia perkančiosios organizacijos diskrecija nustatyti atitinkamas techninės specifikacijos nuostatas, t. y. kaip ji turėtų tinkamai įsigyti laboratoriniams tyrimams reikalingų priemonių. Nagrinėjamu atveju buvo siekta įsigyti (nupirkti) ne atskiras priemones, o jų visumą, reikalingą donorinio kraujo dėl HBV, HCV ir ŽIV nukleorūgščių ištyrimui , t. y. tyrimą / rezultatą.
 4. Kita vertus, techninės specifikacijos reikalavimų, nustatytų diagnostikos priemonių įsigijimui (kurios, tarp kitko, būtų tik priemonė užsibrėžtam rezultatui pasiekti), ypatingas detalumas galėtų sukelti abejonių tokių sąlygų teisėtumu užslėptos (netiesioginės) diskriminacijos kontekste. Tokio pobūdžio ginčai, inicijuoti pačios apeliantės prieš skirtingas perkančiąsias organizacijas, jau buvo nagrinėti ir kasaciniame teisme (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-258-378/2017), kur, be kita, ko nustatytas poreikis kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą, susijusį su perkančiosios organizacijos teisių apimtimi, nustatant technines specifikacijos sąlygas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e3K-3-266-378/2017, teisminio proceso Nr. 2-56-3-00947-2016-5, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, CPK 179 straipsnio 3 dalis).
 5. Antra, anot apeliantės, pirkimą laimėjusios UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų, kadangi nebuvo pasiūlytas reikiamas prekių (reagentų) kiekis. Apeliantės skaičiavimais, UAB „DIAMEDICA“ pasiūlyto reagentų kiekio nepakaks 75 000 donacijoms atlikti. Teisėjų kolegija nagrinėjamo ginčo kontekste ir šiuos apeliantės argumentus laiko neaktualiais.
 6. Kaip minėta, ginčo pirkimas buvo skirstomas į 24 pirkimo dalis, kiekvienai pirkimo daliai buvo nurodytas orientacinis perkamų priemonių kiekis bei parinktas kainos apskaičiavimo būdas ‑ fiksuoto įkainio nustatymas. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija nustatė preliminarų / orientacinį donacijų kiekį – 75 000 donacijų per 3 metus ir matavimo vienetą – 1 donaciją, o taip pat techninių specifikacijų 4 punkte detalizavo, jog mato vienetui esant yra 1 donacijai, užsakovo sumokėtą už pirktus reagentus kainos skirtumą (perviršį, jeigu toks susidarys) turės padengti tiekėjas po to, kai užsakovas pateiks ištirtų donorų skaičių už laikotarpį, dėl kurio abi pusės susitars sutartyje. Jau aptarta, kad ginčo pirkimo tikslas – konkretaus tyrimo (donorinio kraujo dėl virusų (HBV, HCV ir ŽIV) nukleorūgščių) įsigijimas, o ne atskirų šio tyrimo sudedamųjų dalių pirkimas. Todėl šiuo atveju priimtini domėn perkančiosios organizacijos argumentai, kad pirkimo dokumentuose nebuvo reikalavimo nurodyti tikslų regentų kiekį, reikalingą vienos donacijos ir (ar) viso donacijų kiekio ištyrimui, kadangi perkančioji organizacija įsipareigojo mokėti už atliktus tyrimus, o ne sunaudotus reagentus.

8Dėl konfidencialios informacijos išreikalavimo

 1. Apeliaciniame skunde plačiai pasisakoma dėl pirmosios instancijos teismo pareigų, susijusių su UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymo medžiagos išreikalavimu iš perkančiosios organizacijos. Todėl teisėjų kolegija taip pat aptaria apeliantės kartu su apeliaciniu skundu pakartotinai pateiktą prašymą dėl papildomų įrodymų – visos UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymo medžiagos (pateiktų prekių pavadinimų, jų vartojimo vadovų, pasiūlymo vertinimo medžiagos, tyrimų metodinių lapų, naudojimo instrukcijų ir kt.) išreikalavimo iš perkančiosios organizacijos.
 2. Viešojo pirkimo laimėtoja pripažintos UAB „DIAMEDICA“ pateiktame pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos nustatymo ir kito dalyvio (apeliantės) teisės susipažinti su jos pasiūlymu įgyvendinimo klausimai yra reglamentuojami VPĮ, CK ir CPK nuostatomis.
 3. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje (iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusi redakcija) nustatyta, kad perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai, dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje (iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusi redakcija) nurodyta, kad perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.
 4. VPĮ atskirai neįtvirtinta konfidencialios informacijos – komercinės paslapties ir konfidencialiųjų pasiūlymų aspektų – samprata. Dėl to šiems santykiams taikytinos atitinkamos CK nuostatos ir jų taikymo ir aiškinimo praktika. CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.
 5. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad tam, jog būtų laikoma komercine paslaptimi, informacija turi atitikti šiuos požymius: 1) informacija turi būti slapta (nevieša); 2) informacija turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama; 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-6-706/2016 nurodytą kasacinio teismo praktika (37, 39, 45 punktai).
 6. CPK 9 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos principinės nuostatos, kad visuose teismuose bylos nagrinėjamos viešai ir visa išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga yra vieša. Tačiau teismas turi teisę motyvuota nutartimi skirti uždarą teismo posėdį ar nustatyti, kad bylos medžiaga yra nevieša, kai tai būtina žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat kai viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybės, tarnybos, profesinę ar komercinę paslaptį arba kai teismas imasi priemonių šalims sutaikyti. Dėl teismo pareigų sprendžiant dėl civilinės bylos medžiagos pripažinimo nevieša pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017.
 7. Kasacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl pagrindo vieno iš tiekėjų pateiktus duomenis pripažinti konfidencialia informacija, yra nurodęs, kad informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai, perkančioji organizacija turi įvertinti prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir nuspręsti, ar prašymas pagrįstas, prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-301-469/2017, 27 punktą).
 8. Nagrinėjamos atveju pirmosios instancijos teismas nustatė ir bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė nerealizavo savo teisės apskųsti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo nutarta apeliantei pateikti tik UAB „DIAMEDICA“ pasiūlytų prekių kainas, o prekių aprašymus, kaip konfidencialią tiekėjo informaciją, pateikti atsisakyta (VPĮ 94 straipsnio 1 dalis), todėl šią ginčo dalį pirmosios instancijos teisme nutraukė dėl ikiteisminės ginčo tvarkos nesilaikymo (CPK 293 straipsnio 2 punktu). Minėta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis apeliaciniu skundu nėra kvestionuojama.
 9. Teisėjų kolegija pagal byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad pačios apeliantės neatidumas ar nepakankamas rūpestingumas įgyvendinant savo teises, nesudaro pagrindo patenkinti pakartotinai pareikštus / patikslintus reikalavimus, susijusius su duomenų išreikalavimu, išimtinai grindžiamus VPĮ įtvirtintais skaidrumo ir konkurencijos principais bei apeliantės siekiu veiksmingai pasinaudoti savo teisių gynyba. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog klausimo dėl UAB „DIAMEDICA“ pasiūlymo išreikalavimo išsprendimas nenulėmė jos pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams vertinimo. Todėl teisėjų kolegija nenustatė būtinybės naujų įrodymų pateikimui į bylą, nes šie dokumentai neturi reikšmės teisingam bylos pagal apeliacinį skundą išnagrinėjimui (CPK 314 straipsnis).
 10. Be to, teisėjų kolegija pastebi ir tai, kad trečiasis asmuo pateikė detalius pagrindimus, kodėl apeliantės prašoma atskleisti informacija laikytina konfidencialia ir, kad trečiasis asmuo prašomą atskleisti informacija saugo protingomis pastangomis. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirkimo objekto specifiką, sutinka su tuo, kad trečiojo asmens pasiūlymo dokumentuose esanti informacija, susijusi su parinktų gamintojų ir prekių modeliais bei jų specifikacijomis, galimai yra nestandartinė dėl jos komplektacijos (parinkto sprendinio), kuri ir nulėmė šios įmonės pasiūlyto įkainio dydį. Tokiu atveju ginčo informacija, teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į tai, jog viešuosiuose pirkimuose dalyvauja tarpusavyje konkuruojantys verslo subjektai, gali būti reikšminga trečiajam asmeniui ir suteikti konkurencinį pranašumą jos konkurentės atžvilgiu, todėl spręstina, kad trečiojo asmens UAB „DIAMEDICA“ nurodytos pasiūlymo dalys gali būti laikomos jos komercine paslaptimi (CK 1.116 straipsnio 1 dalis).

9Dėl PVM tarifo

 1. Galiausiai, pasisakytina dėl apeliantės argumentų, susijusių su netinkamu lengvatinio PVM tarifo taikymu ir prašymu dėl VMI įtraukimo į bylą išvadai pateikti. Nustatyta, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas 2017 m. gegužės 2 d. nutartimi apeliantės prašymu įpareigojo VMI pateikti duomenis, ar VMI 2017 m. kovo 7 d. (18.2 – 31-2-E) RM-6449 išaiškinimas dėl lengvatinio 5 proc. PVM tarifo taikymo turi būti aiškinamas taip, kad 5 procentų dydžio pridėtinės vertės mokesčio tarifas yra taikytinas vienkartinio naudojimo medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai yra priskiriamos priemonės, skirtos naudoti vieną kartą, ar tik vienkartinio naudojimo medicinos pagalbos priemonėms, kurių kategorijai priskiriamos priemonės, skirtos naudoti vieną kartą ir tik asmeniui, t. y. tiesiogiai skirtos atlikti tyrimus su žmogumi imant iš jo mėginius. VMI, vykdydama šį įpareigojimą, 2017 m. gegužės 22 d. pateiktu raštu Nr. (18.4-31-2E)R išaiškino, kad lengvatinis 5 procentų PVM tarifas gali būti taikomas tokioms vienkartinio naudojimo medicinos pagalbos priemonėms, kurios skirtos naudotis vieną kartą, sąvokos „priemonės, skirtos naudoti vieną kartą“ ir „priemonės, skirtos naudoti vieną kartą ir tik asmeniui“ (t. y. tiesiogiai skirtos atlikti tyrimus su žmogumi imant iš jo mėginius) yra tapačios PVM taikymo prasme. Taigi apeliantės argumentai dėl nepagrįsto lengvatinio (5 procentų) PVM tarifo taikymo iš esmės buvo paneigti pirmosios instancijos teisme, gavus VMI paaiškinimą, o apeliacinio skundo turinys neteikia pagrindo nesutikti su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

10Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo apeliacinės instancijos teisme

 1. Trečiasis asmuo UAB „DIAMEDICA“ prašo priteisti 2 117,50 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokatų teisines paslaugas, rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą ir pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus (2017 m. liepos 28 d. PVM sąskaitą faktūrą serija NIP Nr. 27905, atliktų darbų išklotinę bei 2017 m. liepos 31 d. mokėjimo orderio Nr. 146 kopiją).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau ir – Rekomendacijų) 8.11 punktą, kuris numato, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 1,3 koeficiento, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (šiuo konkrečiu atveju – 817,60 Eur), trečiojo asmens prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkina iš dalies ir iš apeliantės priteisia 1 062 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, sumą (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnio 2 dalis, 302 straipsnis).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ (juridinio asmens kodas 300089404) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „DIAMEDICA“ (juridinio asmens kodas 111768155) 1 062 Eur (vieną tūkstantį šešiasdešimt du eurus) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai