Byla 2-1096-126/2012
Dėl 3895,31 Lt skolos už neteisėtai gautas išmokas, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas nuo 2012-03-23 iki visiško skolos grąžinimo pagal ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei R. S

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Malvyra Bučienė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 3895,31 Lt skolos už neteisėtai gautas išmokas, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas nuo 2012-03-23 iki visiško skolos grąžinimo pagal ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovei R. S. ir

Nustatė

2Atsakovei R. S. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str., 130 str. tvarka (viešo paskelbimo būdu) įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos (b.l.35) teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

4Byloje nustatyta ir ieškovas ieškinyje nurodo, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento Panevėžio skyriui atsakovė R. S. 2008m. kovo 26d. pateikė paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ paramai gauti, kurios reg. Nr. ( - ) (b.l.4-15). Paraiška 2009m. vasario 20d. įvertinta ir 2009m. balandžio 7d. į atsakovės sąskaitą pervesta 5179 Lt paramos suma. Kasmetinis prašymas Nr. ( - ) buvo įvertintas 2009m. gegužės 18d. ir 2009m. birželio 29d. į atsakovės sąskaitą pervesta 5179 Lt paramos suma. Kasmetinis prašymas Nr. ( - ) įvertintas 2010-03-18 ir 2010-04-01 į atsakovės sąskaitą pervesta 5179 Lt paramos suma. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. 3D-54, 97 punktą, paramos gavėjas po trejų verslo plano metų turi pateikti Agentūrai mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja patirtas išlaidas. Tokį prašymą atsakovė Nacionalinei mokėjimo agentūrai turėjo pateikti iki 2011m. balandžio 29d. Minėtų taisyklių 107.1 p. taip pat numato, kad, jeigu paramos gavėjas nepateikė pirmo mokėjimo prašymo (po trejų paramos gavimo metų), parama nutraukiama susigrąžinant visus išmokėtus pinigus. Atsakovė patirtų išlaidų nedeklaravo, todėl ieškovas priėmė sprendimą nutraukti atsakovei paramą ir susigrąžinti visą išmokėtą 15537 Lt paramos sumą. Apie priimtą sprendimą atsakovė informuota 2011m. liepos 19d. raštu (b.l.23). Per sprendime nurodytą 30 kalendorinių dienų terminą atsakovė skolos negrąžino ir skundo nepateikė. Remiantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 nutarimu Nr. 137, 13-14.1 punktais, nuo 2011m. rugpjūčio 19d. atsakovei pradėtos skaičiuoti 5 proc. palūkanos nuo negrąžintos 15537 Lt sumos. Dalis skolos buvo išskaičiuota (b.l19-21.), todėl 2012m. kovo 23d. likusi skolos dalis sudaro - 3895,31 Lt (b.l.21).

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Ieškovo pateikti įrodymai patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą. Duomenų, kad atsakovė R. S. būtų sumokėjusi likusią 3895,31 Lt sumą byloje nėra, prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų ar jų dydžio ji nepareiškė, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 3895,31 Lt skolos, 5 procentai metinių palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas nuo 2012m. kovo 23d. iki visiško lėšų grąžinimo.

6Iš atsakovės R. S. taip pat priteistina 117 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas ir 8,40 Lt už procesinių dokumentų įteikimą, valstybei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d.).

7Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais teismas

Nutarė

8Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį tenkinti.

9Priteisti iš R. S. (a.k. ( - ) 3895,31Lt (tris tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt penkis litus 31 ct) skolos už pavėluotas grąžinti lėšas, 5 procentus metinių palūkanų už pavėluotas grąžinti lėšas nuo 2012 m. kovo 23 d. iki visiško lėšų grąžinimo ieškovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (į.k. 288739270) naudai.

10Priteistas sumas pervesti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sąskaitą Nr. ( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo paskirtis – paraiška Nr. ( - ).

11Priteisti iš R. S. (a.k. ( - ) 125,40Lt (vieną šimtą dvidešimt penkis litus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

12Valstybei priteistas išlaidas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), “Swedbank”, AB, gavėjo kodas – 188659752, banko kodas – 73000, (žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas – 5660), o mokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti į Rokiškio rajono apylinkės teismo raštinę (Respublikos g. 82, Rokiškio m.).

13Atsakovė R. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai