Byla II-14-714/2014
Dėl paskirtos administracinės nuobaudos

1Jurbarko rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Lukšienė, sekretoriaujant Linai Gailienei, dalyvaujant Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovui V. J., administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui S. S., jo atstovui advokatui D. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal S. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ) skundą dėl paskirtos administracinės nuobaudos, ir

Nustatė

2S. S. Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas N. B. 2014 02 13 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 1 nustatė, kad S. S. 2013 04 17 ( - ) pažeidė bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių Nr.304 393 punkto reikalavimus ir laikė šiaudų kitkų kūgį arčiau kaip 15 metrų nuo pastato, tuo padarė Lietuvos Respublikos ATPK 192str. 1d. numatytą teisės pažeidimą ir skyrė S. S. 1 050,00Lt dydžio baudą.

3Skundo padavęs asmuo S. S. prašo panaikinti 2014 02 13 jam paskirtąją administracinę nuobaudą ir bylą nutraukti.

4Teismo posėdyje S. S. ir jo atstovas savo skundą palaikė, paaiškino, kad dirba ( - ), yra atsakingas už gamybą, šiaudai toje vietoje, kur kilo gaisras 2013 04 17, buvo ne sandėliuojami, o privežti dėl gamybos proceso, nes pagal nustatytą technologiją per valandą yra perdirbamą 3 tonos šiaudų, per parą perdirbama 72 tonos.

5S. S. atstovas advokatas D. M. prašė teismo atsižvelgti į tai, kad administracinė nuobauda paskirta praleidus nustatytą terminą, kuris nebuvo pratęstas.

6Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas V. J. pagal galiojančias taisykles asmuo buvo nubaustas už šiaudų kūgių laikymą arčiau negu 15 metrų nuo pastato, iš karto po gaisro buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas, prokuroro nurodymu buvo pradėta administracinė teisena, S. S. dėl ligos neatvykdavo į bylos nagrinėjimą, vis prašydavo atidėti.

7Skundas tenkintinas.

8S. S. buvo nubaustas administracine tvarka, jam paskirta administracinė nuobauda, dėl pažeidimo padarymo 2013 04 17. Administracinė nuobauda gali būti skiriama per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos (Lietuvos Respublikos ATPK 35str.1d.). Protokolą surašiusiai institucijai administracinio teisės pažeidimo protokole ir nutarime nurodytos aplinkybės buvo žinomos iš karto po kilusio gaisro 2013 04 22 (administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. 7 nurodyta būtent ši data, be to netiksliai nurodyta protokolo surašymo (administracinės teisenos pradžios) data 2013 02 13). Ikiteisminis tyrimas dėl gaisro priežasčių nustatymo nėra nutrauktas, tik sustabdytas 2013 10 11 dėl to, kad nepavyko nustatyti nusikalstamą veiką padariusius asmenis. Medžiaga dėl administracinio poveikio priemonių taikymo Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai perduota 2013 10 18. Šešių mėnesių terminas skirti administracinę nuobaudą baigėsi 2013 10 17. Šis terminas nebuvo pratęstas. Administracinė nuobauda S. S. paskirta praėjus beveik dešimčiai mėnesių nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos. Byloje nėra duomenų, kad nuobaudos skyrimo terminas būtų pratęsiamas Lietuvos Respublikos ATPK 35str. 3d. nustatyta tvarka nei gavus informaciją iš Marijampolės apskrities VPK Jurbarko rajono PK, nei vėliau, bent jau iki 2013 12 18, kai baigėsi dviejų mėnesių terminas nuo informacijos apie sustabdytą ikiteisminį tyrimą gavimo.

9Beje, atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą ar nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą Lietuvos Respublikos ATPK 35str. 2d. prasme nėra tas pats, kas šiuo atveju ikiteisminio tyrimo sustabdymas, nes nepavyko nustatyti, dėl ko kilo gaisras, ir, kas dėl to kalti. Asmenys, kurie privalo vykdyti priežiūrą, kad būtų laikomasi gaisrinės saugos taisyklių, tokią teiseną savo ruožtu turėjo pradėti iš karto po aplinkybių nustatymo. Darytina išvada, kad administracinė teisena prieš S. S. dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pažeidimo buvo pradėta jau pasibaigus ATPK 35 straipsnyje nustatytiems terminams.

10Lietuvos Respublikos ATPK 250str. 7p. nustatyta, kad administracinės bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta esant tokioms aplinkybėms.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302str.1d.2 p., teismas

Nutarė

12skundą tenkinti.

13Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko N. B. 2014 02 13 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 1 panaikinti ir bylą nutraukti.

14Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai