Byla e2S-456-653/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 15 d. nutarties, kuria L. R. iškelta fizinio asmens bankroto byla

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 15 d. nutarties, kuria L. R. iškelta fizinio asmens bankroto byla.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas L. R. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą, jo bankroto administratore skirti uždarąją akcinę bendrovę (toliau - UAB) „SMART REDE“.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu negali atsiskaityti su kreditoriais, kurių mokėjimo terminai yra suėję; bendra pareiškėjo įsiskolinimų suma kreditoriams viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas (toliau – ir MMA). Pareiškėjo teigimu, nemokumą sukėlė 15 882,14 Eur įsiskolinimas kreditoriui UAB „Swedbank lizingas“, 14 867,80 Eur įsiskolinimas kreditoriui Luminor Bank, AB, 1 471,00 Eur įsiskolininmas antstolei N. J., 1 077,75 Eur įsiskolinimas antstolei V. M. bei 89 295,48 Eur įsiskolinimas kreditoriui AB „Swedbank“. Paaiškino, kad iki 2009 m. sėkmingai vykdė verslą, pareiškėjui priklausė po 51 procentą dabar jau bankrutavusių UAB „Clean service“ ir UAB „LR Clean service“ akcijų, kurių pagrindinė veikla buvo valymo paslaugų teikimas. Dėl apyvartinių lėšų trūkumo bendrovės pareiškėjas 2008 m. kreipėsi į AB DnB bank (dabar AB Luminor bank) dėl 14 492,75 Eur kredito linijos UAB „Clean service“ suteikimo. Bankas paskolą sutiko suteikti tik su pareiškėjo (akcininko) laidavimu. Taip pat pareiškėjas laidavo pagal UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „LR Clean service“ sudarytą lizingo sutartį, kurios tikslas buvo įsigyti valymo įrangos bei automobilių darbo tikslams. Nurodė, kad tuo metu UAB „Clean service“ turėjo pelningą sutartį su UAB „PST“ dėl valymo paslaugų statybos objekte, bet trūko apyvartinių lėšų, kad galėtų pradėti darbus, todėl buvo nuspręsta pasiskolinti. Prasidėjus pasaulinei ekonominei krizei, valymo paslaugų pardavimai visiškai sustojo, stipriai krito valymo paslaugų kainos, pareiškėjo verslas bankrutavo – įmonėms 2012 m. ir 2015 m. buvo iškeltos bankroto bylos, pareiškėjas neteko vienintelių tuo metų gaunamų pajamų. Pareiškėjas, siekdamas uždirbti kuo daugiau dar 2009 m. įsidarbino papildomame darbe, kuriame dirba iki šiol. Nors įmonės bankrutavo, tačiau jų skolos kreditoriams AB Luminor Bank ir UAB „Swedbank lizingas“ pagal laidavimo sutartis buvo išieškomos ir iš pareiškėjo asmeninio turto. Kreditorius UAB „Swedbank lizingas“ perėmė lizingo sutartimi valdomą automobilį bei jį pardavė, tačiau automobilio pardavimo kainos nepakako įsiskolinimui padengti. Taip pat nurodė, kad 2015 m. pareiškėjui gimė vaikas, kas dar labiau apsunkino pareiškėjo galimybes daugiau uždirbti, kadangi sutuoktinės pajamos buvo didesnės, todėl ilgesnį laiką vaiko priežiūra rūpinosi pareiškėjas. Nurodė, kad nuo 2009 m. dirba UAB „Horeca sprendimai“, užima projektų vadovo asistento pareigas, kurį laiką dirbo ½ etato už minimalų darbo užmokestį, tačiau nuo 20019 m. birželio 1 d. dirba visu etatu, atliginimas viršija 400,00 Eur atskaičius mokesčius, Nurodė, kad šiuo metu neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais, todėl kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad šiuo metu gyvena pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame adresu ( - ), kuris įra įkeistas bankui AB „Swedbank“ (sutartis buvo pasirašyta su AB „Sampo bankas“, kuris vėliau pakeitė pavadinimą į AB „Danske bankas“, tačiau po kurio laiko įsipareigojimą perėmė AB „Swedbank“). Nurodė, kad kredito sutartį pareiškėjas pasirašė 2007 m., šiai dienai pareiškėjas nevėluoja mokėti būsto paskolos įmokų, kadangi tai daro kartu su sutuoktine. Iškėlus bankroto bylą pareiškėjas, vadovaudamasis FABĮ 17 straipsnio 11 punktu siektų išsaugoti turtą, kadangi tai yra vienintelis gyvenamasis būstas ir būtinas pareiškėjo ir jo išlaikomų asmenų poreikiams, be to, būsto paskolos įmokos (150,00 Eur) yra žymiai mažesnės nei nuomos mokestis. Nurodė, kad buto vertė, valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis yra 73 800,00 Eur, o hipotekos kreditoriaus reikalavimas sudaro 89 295,48 Eur. Taip pat nurodė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso 1/6 dalis 7,68 ha žemės sklypo, esančio ( - ), kurio, valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis, yra 21 600 Eur, taigi pareiškėjui priklausančios dalies vertė – 3 600 Eur. Nurodė, kad būtiniems poreikiams tenkinti reikalinga 350 Eur/mėn. suma.

93.

10Suinteresuotas asmuo antstolė V. M. atsiliepime į pareiškimą neprieštaravo bankroto bylos iškėlimui.

114.

12Suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriuo prašo L. R. pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo netenkinti. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad jam kelia pagrįstu abejonių pareiškėjo nurodomų gaunamų pajamų realumas ir pagrįstumas. Taip pat pažymi, kad į bylą nėra pateikta įrodymų apie pareiškėjo pastangas susirasti geriau apmokamą darbą, pareiškėjo neveikimas nėra pateisinamas ir prieštarauja fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo tikslams. Be kita ko, suinteresuotas asmuo nurodo, kad pareiškėjo gaunamas darbo užmokestis yra mažesnis nei nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės nustatytas minimalus darbo užmokestis, todėl, vadovaujantis teismų praktika, tokia situacija, kai pareiškėjas nesiima jokių veiksmų, kad rastų geriau apmokamą darbą ir taip pagerintų savo turtinę padėtį rodo jo nesąžiningumą. Be to, suinteresuoto asmens nuomone, pareiškėjas neturi pakankamai pajamų vykdyti įsipareigojimus kreditoriams ir padengti bankroto proceso administravimo išlaidas, bankroto byla neturėtų būti keliama, kadangi iškėlus bankroto bylą, bankroto procesas negalės vykti.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 15 d. nutartimi tenkino pareiškėjo L. R. pareiškimą ir iškėlė L. R. bankroto bylą; L. R. bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Smart Rede“; nustatė 30 (trisdešimties) dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos L. R. kreditoriams pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos; patvirtino 790,00 Eur sumą, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos; patvirtino 350,00 Eur sumą kiekvieną mėnesį fizinio asmens būtiniems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos; nustatė keturių mėnesių nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projekto pateikimo teismui terminą.

176.

18Teismas nustatė, kad pareiškėjo pradelstų prievolių kreditoriams suma sudaro 33 298,69 Eur, kuri viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Nustatė, kad pareiškėjas turi nekilnojamojo turto: jam asmeninės nuosavybės teise priklauso 1/6 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), kurios vidutinė rinkos vertė Nekilnojamojo turto registro duomenimis sudaro 3600 Eur, ir butą, esantį ( - ), su dalimi automobilių stovėjimo aikštelės, kurio vidutinė rinkos vertė Nekilnojamojo turto registro duomenimis sudaro 73 800 EUR. Butas, esantis ( - ), su dalimi automobilių stovėjimo aikštelės, yra įsigytas už banko kredito lėšas ir yra įkeistas hipoteka AB „Swedbank; likusi neišmokėta kredito dalis sudaro 89295,48 Eur. Minėtas turtas ir įsipareigojimai hipotekos kreditoriui yra pareiškėjo asmeniniai, nes pareiškėjo įgyti iki santuokos sudarymo. Pareiškėjo nurodytais duomenimis, maksimali suma, už kurią galima parduoti minėtą butą su automobilių stovėjimo aikštelės dalimi, - 95 000,00 Eur, todėl pardavus pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį butą, nėra galimybės už jį gautų lėšų skirti pareiškėjo kreditorinių įsipareigojimų, kurių terminai suėję, patenkinimui, nes visos šios lėšos turėtų būti skirtos hipotekos kreditoriui. Teismas sprendė, kad nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, jog pareiškėjas negali vykdyti kreditorinių įsipareigojimų, kurių terminai suėję, 33 298,69 Eur sumai, todėl padarė išvadą, kad pareiškėjo finansinė padėtis atitinka Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą asmens nemokumo būseną, sudarančia pagrindą iškelti bankroto bylą. Taip pat tesimas nustatė, kad pareiškėjas neturi kito registruotino turto bei piniginių santaupų; šiuo metu dirba, jo darbo užmokestis sudaro apie 400,00 Eur per mėnesį, atskaičius mokesčius. Byloje nėra įrodymų apie kitą pareiškėjo turimą turtą ar pinigines lėšas, kurios galėtų iš esmės įtakoti pareiškėjo mokumą.

197.

20Teismas nustatė, kad pagrindine pareiškėjo nemokumo priežastimi tapo UAB „Clean service“ ir UAB ,,LR Clean service“, kurių kiekvienos 51 procento akcijų savininku buvo pareiškėjas, bankrotas. Bankrutavus įmonėms pareiškėjas neteko vienintelių tuo metu gaunamų pajamų, be to įmonių skolos AB ,,Luminor bank“ ir UAB „Swedbank lizingas“ pagal laidavimo sutartis buvo išieškomos iš pareiškėjo asmeninio turto, kas esmės ir lėmė pareiškėjo nemokumą.

218.

22Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo sąžiningumo, pažymėjo, kad nutarties priėmimo dieną teisme nėra ginčų dėl pareiškėjo sudarytų sandorių, taip pat nėra konstatuoti kitokie pareiškėjo nesąžiningi veiksmai, sąlygoję jo nemokumą. Taip pat nurodė, kad bankroto siekiančių asmenų nesąžiningas elgesys reikšmingas tik tuomet, jeigu jis įtakojo pareiškėjų mokumą. Sprendė, kad suinteresuoto asmens AB „Swedbank“ atsiliepime į pareiškimą nurodyti argumentai dėl pareiškėjo nesąžiningų veiksmų, nesiekiant įsidarbinti, nesudaro pagrindo konstatuoti pareiškėjo nesąžiningumą, lėmusį pareiškėjo nemokumą. Nurodė, kad byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjas per paskutinį trijų metų laikotarpį būtų turėjęs galimybę įsidarbinti, gauti pajamas, kurios būtų įtakojusios pareiškėjo mokumo galimybes. Be to, pareiškėjas paaiškino, kad 2015 m. vaiko gimimas apsunkino ir darbo paieškas, kadangi ilgesnį laiko tarpą su vaiku buvo pareiškėjas, tuo metu dirbdamas puse etato. Pažymėjo, kad pareiškėjas neseniai įsidarbino visu etatu bei nurodo, kad gaunamos pajamos ateityje turėtų tik augti.

239.

24Teismas nurodė, kad nėra įrodymų, patvirtinančių FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje numatytus pagrindus, dėl kurių bankroto bylos iškėlimas negalimas. Teismas sprendė, kad atsisakymas iškelti pareiškėjui bankroto bylą neatitiktų nei skolininko, nei kreditorių interesų, nes tokiu atveju, pareiškėjas ir toliau liktų nemokus; jo turimas turtas ir gaunamos pajamos neleistų padengti visos kreditorinių reikalavimų sumos, pareiškėjo kreditoriniai įsiskolinimai nuolat didėtų dėl augančių palūkanų ir vykdymo išlaidų. Iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens kreditoriaus reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, siekiama atstatyti pareiškėjo mokumą, taip pat užtikrinama vienoda visų pareiškėjo kreditorių interesų gynyba, todėl bankroto bylos iškėlimas atitinka ir pareiškėjo, ir jo kreditorių interesus.

2510.

26Teismas, spręsdamas dėl išlaidų būtiniems pareiškėjo poreikiams tenkinti, vadovavosi teismų praktika, įvertino pareiškėjo nurodytus argumentus, kuriais jis grindžia būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingų lėšų dydį, taip pat faktą, kad pareiškėjas teikia išlaikymą nepilnamečiam vaikui, bei nustatė, kad pareiškėjo prašoma nustatyti 350,00 Eur suma jo būtiniems poreikiams tenkinti laikytina pagrįsta ir adekvačia. Taip pat teismas pažymėjo, kad kad suma būtiniesiems poreikiams tenkinti yra nustatoma apibrėžtam laikui, t. y. nuo teismo nutarties iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos. Tačiau galutinis išlaidų dydis ir kokią reikšmę šios išlaidos turės pareiškėjui vykdant įsipareigojimus kreditoriams, bus vertinamas tik teismui gavus mokumo atkūrimo plano projektą su kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo grafiku.

27III.

28Atskirojo skundo argumentai

2911.

30Atskiruoju skundu apeliantas suinteresuotas asmuo UAB Swedbank lizingas“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 15 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo L. R. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinti.

3112.

32Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3312.1.

34Prašymas iškelti bankroto bylą turėjo būti vertinamas tik kaip siekis nurašyti skolas ir tokį prašymą turėjo būti atsisakyta iškelti, kadangi pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo pajėgumą bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais. Skundžiamoje nutartyje teismas nustatė, kad pareiškėjo pradelstų įsipareigojimų suma sudaro 33 298,69 Eur. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), kuris yra įkeistas AB „Swedbank“ naudai, ir kurio vidutinė rinkos vertė praktiškai lygi likusiai neįvykdytų įsipareigojimų sumai. Pareiškėjo gaunamos pajamos per mėnesį sudaro apie 400,00 Eur, būtiniems pareiškėjo poreikiams tenkinti nustatyta suma – 350,00 Eur, likusi suma būtų skiriama bankroto administravimo išlaidoms atlyginti. Todėl suinteresuotam asmeniui nėra aišku, iš kokių lėšų (turto ar pajamų) bankroto proceso metu pareiškėjas ketina atsiskaityti su kreditoriais, kurių reikalavimai nėra užtikrinti minėto buto hipoteka. Nurodo, kad pagal pareiškėjo pateiktus duomenis pareiškėjas kreditorių reikalavimams tenkinti negalėtų skirti jokių pajamų. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo galimybių atkurti mokumą ir bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais.

3512.2.

36Teismas skundžiamoje nutartyje nevertino aplinkybių, susijusių su pareiškėjo sąžiningumu ir dėl jų nepasisakė. Nurodė, jog pagal teismų praktiką tai, kad pareiškėjas, turėdamas didelių įsipareigojimų, 10 metų nesiėmė visiškai jokių priemonių, siekdamas susirasti gerai apmokamą darbą ir pagerinti savo finansinę padėtį bei bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, patvirtina pareiškėjo nesąžiningumą kreditorių atžvilgiu.

3713.

38Pareiškėjas L. R. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad nesutinka su kreditoriaus pateiktu atskiruoju skundu bei prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

3914.

40Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

4114.1.

42Nurodo, kad nesutinka su suinteresuoto asmens skunde nurodytu argumentu, kad pareiškėjas siekia tik skolų nurašymo, kadangi teismui yra pateikti dokumentai patvirtinantys apie pareiškėjo gaunamą atlyginimą - 400,00 Eur, kuris nuo 2020 m. sausio 1 d. dėl padidėjusio minimalaus atlyginimo Lietuvoje taip pat didės iki 425,00 Eur, atskaičius mokesčius. Be to, pareiškėjas 2019 m. lapkričio 5 d. pradėjo vykdyti individualią veiklą, veiklos rūšis - „kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas“ ir tikisi, kad ateityje gaunamos pajamos nuolat didės. Iš individualios veiklos pareiškėjas 2019 m. gruodžio mėnesį jau yra gavęs 300,00 Eur pajamų, iš kurių atmetus išlaidas kurui bei mokesčiams pareiškėjas uždirbo apie 150,00 Eur (šios pajamos bus deklaruotos iki 2020 m. gegužės mėn.). Ši aplinkybė paneigia ir kitus suinteresuoto asmens skunde nurodytus teiginius, kad pareiškėjas nesistengia ir ateityje neketina gauti didesnių pajamų.

4314.2.

44Pareiškėjas taip pat nesutinka su suinteresuoto asmens argumentais, kad per mėnesį pareiškėjas kreditorių reikalavimų tenkinimui realiai negalėtų skirti jokių pajamų, kadangi, pareiškėjo atlyginimas nuo 2020 m. sausio 1 d. pakilo iki 425,00 Eur, atsikaičius mokesčius, pareiškėjas ketina kreiptis į darbdavį su prašymu padidinti jo atlyginimą, taip pat tikisi ir toliau gauti pajamų iš individualios veiklos, kurios praktiškai visos ir būtų skiriamos kreditorių reikalavimams tenkinti bei bankroto administratoriaus atlyginimui apmokėti.

4514.3.

46Pažymėjo, kad teismas iškeldamas bankroto bylą nustatė 4 mėnesių terminą fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planui parengti, ir būtent Plane bus nustatomas bankrutuojančiam asmeniui būtiniesiems poreikiams skirtų lėšų dydis, o šiam Planui turės pritarti kreditoriai, taigi tikslios kreditoriams skirtų lėšų sumos būtų nustatomos tik kitoje bankroto proceso stadijoje.

4714.4.

48Pareiškėjas UAB „Horeca“ sprendimai“ užima projektų vadovo asistento pareigas ir šią aplinkybę patvirtina į bylą pateikta darbo sutartis.

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5015.

51Atskirasis skundas netenkintinas.

5216.

53Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5417.

55Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjui L. R. iškelta fizinio asmens bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo. Apeliantė atskirajame skunde pirmosios instancijos teismo nutartį iš esmės ginčija tuo aspektu, kad teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos pareiškėjui iškėlimo, nevertino pareiškėjo galimybių iškėlus bankroto bylą atsiskaityti su kreditoriais, kurių reikalavimai nėra užtikrinti hipoteka, bei nevertino pareiškėjo sąžiningumo.

5618.

57Nagrinėjamu atveju, byloje nustatyta, kad pareiškėjo gaunamos pajamos (darbo užmokestis) per mėnesį atskaičius mokesčius sudaro apie 400,00 Eur (nuo 2020 m. sausio 1 d. – 425,00 Eur), pareiškėjo pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 33 298,69 Eur, t.y. daugiau nei 25 MMA. Nustatyta, kad pareiškėjui asmeninės nuosavybės teise priklauso 1/6 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), kurios vidutinė rinkos vertė, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, sudaro 3600 Eur, ir butas, esantis ( - ), su dalimi automobilių stovėjimo aikštelės, kurio vidutinė rinkos vertė, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, sudaro 73 800 Eur. Butas, esantis ( - ), su dalimi automobilių stovėjimo aikštelės, yra įkeistas hipoteka AB „Swedbank; likusi neišmokėta kredito dalis sudaro 89 295,48 Eur. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs nurodytas faktines aplinkybes, padarė išvadą, kad pareiškėjas negali vykdyti kreditorinių įsipareigojimų, kurių terminai yra suėję, todėl sprendė, kad pareiškėjo finansinė padėtis atitinka FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą asmens nemokumo būseną, sudarančią pagrindą iškelti bankroto bylą.

5819.

59Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė teismui nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. ( - ), galiojančią nuo 2019 m. lapkričio 5 d., kas leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas deda pastangų didinti savo gaunamas pajamas, kad galėtų atsiskaityti su kreditoriais bankroto proceso metu. Dėl nurodytų priežasčių apeliacinės instancijos teismas neturi pakankamo pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas neturės galimybės bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, kurių reikalavimai nėra užtikrinti hipoteka.

6020.

61Taip pat apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino pareiškėjo sąžiningumą. Teigia, kad pareiškėjo nesąžiningumą patvirtina tai, kad pareiškėjas, turėdamas didelių finansinių įsipareigojimų, būdamas 37 metų darbingas vyras 10 metų nesiėmė jokių priemonių, siekdamas susirasti geriau apmokamą darbą ir pagerinti savo finansinę padėtį.

6221.

63FABĮ paskirtis, nurodyta FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje, yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Taigi sprendžiant klausimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir nustačius, kad pareiškėjas yra nemokus, būtina nustatyti, ar jis tapo nemokus elgdamasis sąžiningai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte reikalaujama, jog egzistuotų asmens nesąžiningo elgesio ir jo nemokumo priežastinis ryšys – nesąžiningumas turi daryti reikšmingą įtaką nemokumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014; 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-65/2015).

6422.

65Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalį teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą jei yra bent viena iš šioje dalyje nurodytų sąlygų. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą fizinio asmens bankroto byla negali būti iškelta, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Taigi sprendžiant dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo vertinat fizinio asmens sąžiningumą FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkto aspektu turi būti vertinamas jo elgesys už trejus metus iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo, t.y. turi būti vertinama, ar jo elgesys turėjo įtakos jo nemokumui. Sąžiningumas yra vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, tai yra rūpestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Teismui sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, pareiškėjo sąžiningumas įvertintinas ir tuo aspektu, ar skolininkas, kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, sąžiningai pateikė visą informaciją, ar jis tapo nemokus elgdamasis sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014).

6623.

67Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas ištyręs rašytinius įrodymus sprendžia, kad pareiškėjas visiems kreditoriams laiku pateikė duomenis apie ketinimą kelti bankroto bylą, teismui pateikė duomenis, pagrindžiančius jo pareiškime nurodytas aplinkybes dėl nemokumo aplinkybių, be to, nenustatyta, kad pareiškėjo nemokumą sukėlė pareiškėjo nesąžiningas elgesys, t.y., kad pareiškėjo nemokumą lėmė būtent tai, kad pareiškėjas nedėjo pastangų susirasti geriau apmokamą darbą. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo nemokumą lėmė pareiškėjo verslo žlugimas: UAB „Clean service“ ir UAB „LR Clean service“, kurių po 51 procentą akcijų turėjo pareiškėjas, bankrotas, apeliantė šių aplinkybių neginčijo. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, UAB „LR Clean Service“ bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2009-567/2014; UAB „Clean service“ – Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 9 d. civilinėje byloje Nr. B2-2749-781/2017 (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Taip pat bylos duomenimis, pareiškėjui 2015 m. gimė vaikas, kurio priežiūra daugiausiai teko pareiškėjui, kadangi pareiškėjas tuo metu dirbo puse etato. Tokios aplinkybės objektyviai mažino pareiškėjo galimybes ieškotis geriau apmokamo darbo. Apeliantės argumentai, kad pareiškėjas yra nesąžiningas, kadangi nededa pastangų pagerinti savo finansinę padėtį, yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, jog pareiškėjas per paskutinį trijų metų laikotarpį būtų turėjęs galimybę įsidarbinti, gauti pajamas, kurios būtų įtakojusios pareiškėjo mokumo galimybes. Be to, pareiškėjas pateikė į bylą rašytinius įrodymus, kad siekdamas pagerinti savo finansinę padėtį ėmėsi individualios veiklos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo argumentais, susijusiais su pareiškėjo sąžiningumo vertinimu.

6824.

69Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų neanalizuoja ir nevertina (CPK 2 str., 3 str., 7 str., 178 str., 185 str.). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

7025.

71Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, todėl nėra jokio pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

72Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

73Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas L. R. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam fizinio... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad šiuo metu negali atsiskaityti su kreditoriais,... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo antstolė V. M. atsiliepime į pareiškimą neprieštaravo... 11. 4.... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Swedbank lizingas“ pateikė atsiliepimą į... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 15 d. nutartimi tenkino... 17. 6.... 18. Teismas nustatė, kad pareiškėjo pradelstų prievolių kreditoriams suma... 19. 7.... 20. Teismas nustatė, kad pagrindine pareiškėjo nemokumo priežastimi tapo UAB... 21. 8.... 22. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo sąžiningumo, pažymėjo, kad nutarties... 23. 9.... 24. Teismas nurodė, kad nėra įrodymų, patvirtinančių FABĮ 5 straipsnio 8... 25. 10.... 26. Teismas, spręsdamas dėl išlaidų būtiniems pareiškėjo poreikiams... 27. III.... 28. Atskirojo skundo argumentai... 29. 11.... 30. Atskiruoju skundu apeliantas suinteresuotas asmuo UAB Swedbank lizingas“... 31. 12.... 32. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 33. 12.1.... 34. Prašymas iškelti bankroto bylą turėjo būti vertinamas tik kaip siekis... 35. 12.2.... 36. Teismas skundžiamoje nutartyje nevertino aplinkybių, susijusių su... 37. 13.... 38. Pareiškėjas L. R. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad nesutinka... 39. 14.... 40. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 41. 14.1.... 42. Nurodo, kad nesutinka su suinteresuoto asmens skunde nurodytu argumentu, kad... 43. 14.2.... 44. Pareiškėjas taip pat nesutinka su suinteresuoto asmens argumentais, kad per... 45. 14.3.... 46. Pažymėjo, kad teismas iškeldamas bankroto bylą nustatė 4 mėnesių... 47. 14.4.... 48. Pareiškėjas UAB „Horeca“ sprendimai“ užima projektų vadovo asistento... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. 15.... 51. Atskirasis skundas netenkintinas.... 52. 16.... 53. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 54. 17.... 55. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 56. 18.... 57. Nagrinėjamu atveju, byloje nustatyta, kad pareiškėjo gaunamos pajamos (darbo... 58. 19.... 59. Pareiškėjas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė teismui... 60. 20.... 61. Taip pat apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 62. 21.... 63. FABĮ paskirtis, nurodyta FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje, yra sudaryti sąlygas... 64. 22.... 65. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalį teismas atsisako iškelti fizinio asmens... 66. 23.... 67. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas ištyręs rašytinius... 68. 24.... 69. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant... 70. 25.... 71. Esant nustatytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas... 72. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 73. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 15 d. nutartį palikti...