Byla e2S-856-661/2015
Dėl iškeldinimo iš patalpų

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. Š. (S. Š.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovei J. V., trečiajam asmeniui BUAB „Evekas“, išvadą teikiančiai institucijai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl iškeldinimo iš patalpų,

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB SEB bankas, remdamasis CK 4.98, 6.612 str., kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškeldinti atsakovę su visais jai priklausančiais daiktais iš ieškovui priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje (toliau – butas), ir 2/64 dalies patalpos – parkingo, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), Vilniuje (toliau – 2/64 dalis parkingo).

5Į 2014-11-26 teismo posėdį neatvyko liudytojas S. Š., teismo šaukimas įteiktas tinkamai 2014-10-24. Dėl liudytojo S. Š. nedalyvavimo teismo posėdyje (bei dėl kitų priežasčių) teko bylos nagrinėjimą atidėti (CPK 248 str. 1 d.).

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-11-28 nutartimi paskyrė liudytojui S. Š. 345,28 Lt baudą už nepateisinamą neatvykimą į 2014-11-26 teismo posėdį.

7Pirmosios instancijos teisme buvo gautas S. Š. prašymas panaikinti 2014-11-18 nutartimi jam paskirtą baudą ir įspėti atsakovę bei jos atstovą dėl atsakomybės už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad atsakovės iniciatyva pradėtame ikiteisminiame tyrime jis pripažintas įtariamuoju, todėl negali apklaustas šioje byloje kaip liudytojas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi atmetė S. Š. prašymą panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-28 nutartimi jam paskirtą 345,28 Lt (100 EUR) dydžio baudą. Teismas nurodė, kad S. Š. prašyme teigia, kad atsakovės iniciatyva pradėtame ikiteisminiame tyrime pripažintas įtariamuoju, todėl negali apklaustas šioje byloje kaip liudytojas. Tačiau nei su pranešimais teismui apie negalėjimą atvykti į teismo posėdį, nei su prašymu panaikinti paskirtą baudą, liudytoju šaukiamas S. Š. nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo nurodytas aplinkybes. Teismas sprendė, jog S. Š. teismui pateiktas prašymas ir jame nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo neatvykti šaukiamam į teismą ir neduoti parodymų (būti neapklaustam), nes šioje byloje nagrinėjimo dalykas nesutampa su ikiteisminio tyrimo dalyku. Įstatyme numatyta tik teisė neduoti parodymų prieš save, bet ne teisė šaukiamam neatvykti į teismą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11S. Š. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismas padarė klaidingą išvadą, nes apeliantas visus turimus įrodymus pateikė su prašymu dėl baudos panaikinimo, t.y. 2014-10-31 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų ministerijos imuniteto valdybos raštą, dėl tarnybinio patikrinimo atlikimo, 2014-11-04 Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto raštą, tačiau teismo nutartyje buvo konstatuota, kad S. Š. teiginių nepatvirtino jokiais įrodymais. Be to, atsakovės iniciatyva pradėtame ikiteisminiame tyrime apeliantas pripažintas įtariamuoju, todėl negali apklaustas šioje byloje kaip liudytojas.

12Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas 2014 m. lapkričio 28 d. nutartimi visiškai teisingai nustatė, kad pareiškėjas 2014 m. lapkričio 26 d. prašymo (b.l. 114) iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios teismui nepateikė, kaip ir tai, jog pateiktas prašymas ir jame nurodytos aplinkybės nesudarė ir nesudaro pagrindo neatvykti šaukiamam į teismą ir neduoti parodymų, nes šioje byloje nagrinėjimo dalykas nesutampa su ikiteisminio tyrimo dalyku (b.l. 120).

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

15Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas S. Š. prašymas dėl baudos panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (CPK 7 str. 2 d.). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą.

17CPK 106 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas skiria baudas CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio. CPK 248 straipsnis numato nuobaudų skyrimo pagrindus, dydį ir asmenis, kuriems teismas gali skirti nuobaudą. Pagal CPK 248 straipsnio 2 dalį iki 289 Eur (1000 Lt) bauda gali būti skiriama liudytojams, ekspertams ar vertėjams, kurie neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių.

18CPK 107 straipsnyje, numatančiame baudos panaikinimo ir sumažinimo tvarką, nėra nustatyti kriterijai, kuriais remiantis sprendžiama dėl baudos panaikinimo, todėl turėtų būti vadovaujamasi universaliaisiais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str.).

19Bylos duomenimis nustatyta, kad į 2014-11-26 teismo posėdį neatvyko liudytojas S. Š., teismo šaukimas įteiktas tinkamai 2014-10-24. Dėl liudytojo S. Š. nedalyvavimo teismo posėdyje (bei dėl kitų priežasčių) teko bylos nagrinėjimą atidėti. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas 2014-11-28 nutartimi paskyrė liudytojui S. Š. 345,28 Lt baudą už nepateisinamą neatvykimą į 2014-11-26 teismo posėdį.

20Apeliantas atskirajame skunde teigia, jog teismas padarė klaidingą išvadą, nes apeliantas visus turimus įrodymus pateikė su prašymu dėl baudos panaikinimo, t.y. 2014-10-31 Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų ministerijos imuniteto valdybos raštą, dėl tarnybinio patikrinimo atlikimo, 2014-11-04 Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto raštą, tačiau teismo nutartyje buvo konstatuota, kad S. Š. teiginių nepatvirtino jokiais įrodymais.

21Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog apelianto nurodomi argumentais nesudaro pagrindo panaikinti S. Š. teismo nutartimi paskirtos baudos. Pažymėtina, jog apelianto nurodomos aplinkybės nesudarė pagrindo neatvykti šaukiamam į teismą ir neduoti parodymų. Atkreiptinas dėmesys, jog šios bylos nagrinėjimo dalykas nesutampa su ikiteisminio tyrimo dalyku. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog įstatyme numatyta tik teisė neduoti parodymų prieš save, bet ne teisė šaukiamam neatvykti į teismą. Konstatuotina, jog apelianto procesinis elgesys neatvykstant į posėdį, neleido operatyviai išnagrinėti bylos ir priimti sprendimo, tokiu elgesiu trukdomas ne tik teismas, bet ir kiti proceso dalyviai, ir tai vertintina kaip nesąžiningas elgesys.

22Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su visais pirmosios instancijos teismo motyvais, jų nekartodama mano, kad priimta nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl konstatuoja, jog nėra pagrindo jos keisti ar naikinti.

23Atsakovė prašo priteisti iš apelianto 150,00 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Kadangi apelianto atskirasis skundas atmetamas, todėl vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str. atsakovei iš apelianto priteistinos šios patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Tačiau atsižvelgiant į CPK 98 str. 2 d., LR teisingumo ministro įsakymu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalių dydžių 8.15 p., į atsakovei suteiktų teisinių paslaugų apimtį ir pobūdį, surašant atsiliepimą į atskirąjį skundą, į tai, jog sprendžiamas klausimas nėra sudėtingas, apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, sprendžia kad atsakovei priteistinų išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymu, dydis mažintinas iki 75,00 Eur (CPK 98 str. 2 d.).

24Tesimas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Priteisti J. V. iš S. Š. (S. Š.) 75,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB SEB bankas, remdamasis CK 4.98, 6.612 str., kreipėsi į teismą... 5. Į 2014-11-26 teismo posėdį neatvyko liudytojas S. Š., teismo šaukimas... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-11-28 nutartimi paskyrė liudytojui S.... 7. Pirmosios instancijos teisme buvo gautas S. Š. prašymas panaikinti 2014-11-18... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi atmetė S.... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. S. Š. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės... 12. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame prašo Vilniaus miesto apylinkės... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 16. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės... 17. CPK 106 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas skiria baudas CPK numatytais... 18. CPK 107 straipsnyje, numatančiame baudos panaikinimo ir sumažinimo tvarką,... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad į 2014-11-26 teismo posėdį neatvyko... 20. Apeliantas atskirajame skunde teigia, jog teismas padarė klaidingą išvadą,... 21. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog apelianto nurodomi argumentais... 22. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 23. Atsakovė prašo priteisti iš apelianto 150,00 Eur išlaidų teisinei pagalbai... 24. Tesimas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti... 26. Priteisti J. V. iš S. Š. (S. Š.) 75,00 Eur bylinėjimosi išlaidų....