Byla 2S-349-124/2013
Dėl likvidacinės komisijos nutarimo ir turto pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais, turto grąžinimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. V. atskirąjį skundą dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties, kuria laikytas nepaduotu atsakovo pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, pagal ieškovo bankrutavusios Pakruojo rajono „Naujas ūkis“ žemės ūkio bendrovės ieškinį atsakovui A. V. dėl likvidacinės komisijos nutarimo ir turto pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais, turto grąžinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas bankrutavusi Pakruojo rajono „Naujas ūkis“ žemės ūkio bendrovė teismui pateikė ieškinį (1–3 b. l.), prašydamas pripažinti negaliojančiais 2001-08-06 Pakruojo rajono „Naujo ūkio“ žemės ūkio bendrovės nutarimą dėl veršidės ( - ) pardavimo A. V. ir ieškovo ir atsakovo sandorį dėl veršidės ( - ) pardavimo ir įpareigoti atsakovą perduoti ieškovui neteisėtai valdomą nekilnojamąjį turtą. Prašė priimti sprendimą už akių.

4Akmenės rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu už akių (28–29 b. l.) ieškinį tenkino visiškai, pripažino negaliojančiu Pakruojo rajono „Naujo ūkio“ žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos 2001-08-06 posėdžio protokole Nr. 16 užfiksuotą nutarimą dėl ( - ) esančios veršidės pardavimo už 800,00 Lt atsakovui A. V., o taip pat ieškovo Pakruojo rajono „Naujo ūkio“ žemės ūkio bendrovės ir atsakovo A. V., sutartį dėl ( - ), esančios veršidės pirkimo-pardavimo nuo jos sudarymo momento ir taikė restituciją.

5Akmenės rajono apylinkės teisme gautas atsakovo A. V. prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (36 b. l.), kuriame atsakovas prašė panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, kad procesinių dokumentų negavo, todėl nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Veršidę pirko be langų, durų, kiauru stogu, todėl jos kaina buvo 800 Lt.

6Akmenės rajono apylinkės teismas 2013 m. sausio 25 d. nutartimi (38–39 b. l.) nustatė atsakovui A. V. terminą prašymo trūkumams pašalinti – sumokėti žyminį mokestį, nurodyti aplinkybes ir pateikti įrodymus apie atsiliepimo į ieškinį termino praleidimo svarbias priežastis ir įrodymus, turinčius įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

7Atsakovas A. V. pareiškimu nurodė, kad sumokėjo žyminį mokestį, pateikė žyminio mokesčio kvitą (42,43 b. l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Akmenės rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 18 nutartimi laikė nepaduotu A. V. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir grąžino jį padavusiam asmeniui (44–45 b. l.). Teismas nurodė, kad Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-01-25 nutartis atsakovui asmeniškai ir pasirašytinai įteikta 2013-01-31, todėl nutartyje nustatytas terminas trūkumams pašalinti suėjo 2013-02-14. Per teismo nustatytą terminą atsakovas pašalino tik pirmąjį trūkumą, t. y. sumokėjo žyminį mokestį.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atsakovas A. V. atskiruoju skundu (49 b. l.) prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-02-18 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo atsakovo prašymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo dalyje kurioje buvo aiškiai suprantamai ir pakankamai suformuoti motyvai, kad atsakovas pirko veršidę be langų, durų, kiauru stogu, jos remontui sunaudojo medžiagų už 5000 Lt, per 12 metų veršidės vertė nukrito. Be to, Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjo analogišką bylą ir joje buvo sudaryta taikos sutartis.

132. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo teisės normomis (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolas Nr. 1), draudžiančiomis atimti nuosavybę, todėl yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas bankrutavusi Pakruojo rajono „Naujas ūkis“ žemės bendrovė prašo Akmenės rajono apylinkės teismo 2013-02-18 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisingas, motyvuotas, jo panaikinimas leistų apeliantui vilkinti bylos nagrinėjimo procesą, tuo pačiu negalėtų būti užbaigta bankroto byla. Atsakovas buvo tinkamai informuotas apie civilinės bylos eigą ir turėjo visas galimybes reikšti atsikirtimus, tačiau to nepadarė, teismui nenurodė svarbių priežasčių dėl ko nebuvo pateiktas atsiliepimas ir kiti šiai bylai svarbūs įrodymai. Atsakovas nei bankroto administratoriui, nei teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo nurodytas aplinkybes apie veršidės vertę.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

16teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Vadovaujantis LR CPK 285 straipsnio 1 dalimi, sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai šalis per teismo nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento ir kita šalis prašo priimti sprendimą už akių. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. LR CPK 287 straipsnyje nustatyta, kad neatvykusi į teismo posėdį šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (1 dalis).

19Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime, priimtame byloje Nr. 35/03-11/06, konstatavo, kad LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatos „priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą“ negalima aiškinti kaip reiškiančios, esą teismas neprivalo visapusiškai ištirti byloje pateiktų įrodymų, gali juos tirti paviršutiniškai, neįsigilinęs. Šios nuostatos negalima aiškinti ir kaip įpareigojančios teismą priimti sprendimą už akių net ir tuo atveju, kai, jo manymu, byloje pateiktų įrodymų nepakanka teisingam sprendimui byloje priimti. Konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne tik formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, bet ir – svarbiausia – tokius teismo sprendimus (kitus baigiamuosius teismo aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi, taip pat kad vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija.

20Kasacinis teismas, aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas CPK nuostatas, yra nurodęs, kad, teismui nutarus priimti sprendimą už akių, turi būti formaliai patikrinami abiejų šalių pateikti įrodymai. Teismas privalo visapusiškai ištirti byloje pateiktus įrodymus, negali jų tirti paviršutiniškai, į juos neįsigilinęs bei jų neįvertinęs pagal įrodymų vertinimo taisykles. Sprendimo už akių priėmimo institutas nėra teisinė sankcija teismo posėdyje nedalyvaujančiai šaliai, o tik viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti. Ši priemonė turi būti suderinama su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu. Net esant ir visoms CPK nustatytoms sąlygoms sprendimui už akių priimti, teismas turi teisę, o ne pareigą priimti tokį sprendimą. Šią savo teisę teismas turi įgyvendinti taip, kad nebūtų pažeisti neatvykusios šalies teisės ir teisėti interesai ir kad byla būtų išnagrinėta teisingai.

21Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas bankrutavusi Pakruojo rajono „Naujas ūkis“ žemės ūkio bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančiais 2001-08-06 Pakruojo rajono „Naujo ūkio“ žemės ūkio bendrovės nutarimą dėl veršidės ( - ) pardavimo A. V. ir sandorį dėl veršidės pardavimo ir įpareigoti atsakovą perduoti ieškovui neteisėtai valdomą nekilnojamąjį turtą, prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui A. V. nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas 2012 m. gruodžio 13 d. priėmė sprendimą už akių, kuriuo visiškai tenkino ieškinį (28–29 b. l.). Civilinio proceso kodekso 287 straipsnis numatė, kad šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas A. V. 2013 m. sausio 10 d. prašymu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo kreipėsi į Akmenės rajono apylinkės teismą, prašydamas panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2012-12-13 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės (36 b. l.).Kadangi atsakovas buvo nesumokėjęs žyminio mokesčio bei teismui laikant , kad šis pareiškimas neatitinka LR CPK 287 straipsnio 2 dalyje keliamų reikalavimų, todėl teismas 2013-01-25 nutartimi nustatė terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti (38–39 b. l.). Atsakovas A. V. iš dalies ištaisė trūkumus, sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, pateikė teismui mokėjimo kvitą. Pareiškime dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių turi būti nurodomos aplinkybės, kodėl šalis nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Taip pat pareiškime turi būti nurodytos aplinkybės, dėl kurių , pareiškėjo nuomone, sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes. Prašyme dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas A. V. nurodė priežastis, dėl ko negalėjo pateikti atsiliepimo į ieškinį. Nurodė ir aplinkybes, kodėl teismo sprendimas yra neteisėtas, nepagrįstas, t.y .tai, kad tuo metu, kai pirko veršidę, ji buvo be langų, durų, kiauru stogu, todėl buvo nustatyta 800 Lt kaina. Iš paminėto matyti, kad atsakovas teismui nurodė priežastis, dėl kurių jis nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o taip pat nurodė, kad veršidės vertė yra kitokia, tik neteikė įrodymų apie vertę, todėl šios nurodytos aplinkybės yra vertinamojo pobūdžio. Šias aplinkybes teismas turėjo išnagrinėti, jas įvertinti nagrinėdamas atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir spręsti, ar yra pagrindas peržiūrėti teismo sprendimą, ar nėra pagrindo tenkinti pareiškimą. Kadangi atsakovas iš dalies ištaisė trūkumus, todėl esant tokioms pareiškime nurodytoms aplinkybėms, teismas nepagrįstai formaliai laikė pareiškimą nepaduotu. Pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai taikė procesinės teisės normą, reglamentuojančią trūkumų šalinimo institutą.

22Teismas, išnagrinėjęs pareiškimą, turi teisę pareiškimo netenkinti arba panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės (LR CPK 288 str. 2 d.).

23Vadovaujantis aukščiau išdėstytais motyvais naikinama pirmosios instancijos teismo 2013-02-18 nutartis ir byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui spręsti klausimą dėl pareiškimo priėmimo.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas bankrutavusi Pakruojo rajono „Naujas ūkis“ žemės ūkio... 4. Akmenės rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu už akių... 5. Akmenės rajono apylinkės teisme gautas atsakovo A. V. prašymas dėl... 6. Akmenės rajono apylinkės teismas 2013 m. sausio 25 d. nutartimi (38–39 b.... 7. Atsakovas A. V. pareiškimu nurodė, kad sumokėjo žyminį mokestį, pateikė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Akmenės rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 18 nutartimi laikė... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atsakovas A. V. atskiruoju skundu (49 b. l.) prašo panaikinti Akmenės rajono... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo atsakovo prašymo dėl... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo teisės normomis (Europos... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas bankrutavusi Pakruojo rajono... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 16. teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Vadovaujantis LR CPK 285 straipsnio 1 dalimi, sprendimas už akių gali būti... 19. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime,... 20. Kasacinis teismas, aiškindamas ir taikydamas pirmiau nurodytas CPK nuostatas,... 21. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas bankrutavusi Pakruojo rajono „Naujas... 22. Teismas, išnagrinėjęs pareiškimą, turi teisę pareiškimo netenkinti arba... 23. Vadovaujantis aukščiau išdėstytais motyvais naikinama pirmosios instancijos... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 3 punktu,... 25. Akmenės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį panaikinti ir...