Byla 2S-1293-638/2017
Dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-46-985/2017 pagal antstolio A. A. prašymą leisti baigti vykdomojoje byloje Nr.0023/14/01974 pradėtus vykdymo veiksmus

1

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. G. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-46-985/2017 pagal antstolio A. A. prašymą leisti baigti vykdomojoje byloje Nr.0023/14/01974 pradėtus vykdymo veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. sausio 23 d. nutartimi nutarė iškelti D. G. bankroto bylą; D. G. bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto valdymas“. A. A. A. pateikė teismui prašymą leisti baigti vykdomojoje byloje Nr.0023/14/01974 pradėtus vykdymo veiksmus. Prašyme nurodė, jog antstolio A. A. žinioje yra vykdoma byla Nr. 0023/14/01974 pagal vykdomąjį įrašą Nr. 14-6430, kurį 2014 m. spalio 31 d. išdavė Vilniaus m. 14-asis notarų biuras, dėl 165 257,54 Eur skolos išieškojimo, kurioje skolininkas D. G., hipotekos išieškotojas akcinė bendrovė SEB bankas. Vykdant vykdomąją bylą, 2016 m. liepos 21 d. paskelbtos antrosios D. G. turto: žemės sklypo, gyvenamojo namo, kiemo statinių esančių adresu ( - ) varžytynės (Nr. 124995). Valstybės įmonė „Registrų centras“ 2016 m. rugpjūčio 22 d. informavo antstolio kontorą, jog varžytynės Nr.124995 įvyko, turtą už 93 960 Eur nupirko M. S.. Valstybės įmonė „Registrų centras“ 2016 m. rugpjūčio 23 d. pravedė į antstolio A. A. depozitinę sąskaitą M. S. sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį 9 396 Eur, likusią sumą 84 564 Eur pirkėjas į antstolio A. A. depozitinę sąskaitą įmokėjo 2016 m. rugsėjo 16 d. Gautos piniginės lėšos saugomos antstolio depozitinėje sąskaitoje (b. l. 94–96).

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017 m. vasario 23 d. nutartimi antstolio A. A. prašymą leisti baigti vykdomojoje byloje Nr.0023/14/01974 pradėtus vykdymo veiksmus tenkino iš dalies. Teismas nurodė, kad 2016 m. gruodžio 8 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo priimta nutartimi Nr.2FB-6674-985/2016 priimtas pareiškėjo D. G. pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Taigi, nagrinėjamu atveju varžytynės buvo pasibaigusios (2016 m. rugpjūčio 22 d.) dar iki skolininko pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo teisme (2016 m. gruodžio 8 d.). Kadangi vykdymo veiksmai buvo pradėti iki skolininko pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo teisme bei varžytynių dalyvio mokestis sumokėtas iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, tai antstoliui yra pagrindas kreiptis į teismą dėl leidimo pabaigti pradėtus vykdymo veiksmus, todėl yra pagrindas taikyti Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 20 straipsnio 1 dalį. Susidarius situacijai, kai pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priimtas jau pasibaigus varžytynėms, yra tikslinga leisti baigti pradėtas vykdymo veiksmų procedūras, susijusias su skolininko turto realizavimu, t. y. surašyti žemės sklypo, gyvenamojo namo, kiemo statinių (kiemo aikštelės), esančių adresu ( - ) turto pardavimo iš varžytynių aktą. Teismas nurodė, kad antstolis prašo leisti gautas iš varžytynių pinigines lėšas paskirstyti CPK nustatyta tvarka, tačiau tokiu prašymu antstolis prašo leisti atlikti daugiau veiksmų, nei numatyta FABĮ 20 straipsnio 1 dalyje, todėl laikytinas nepagrįstu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad FABĮ 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata teismo leidimu baigti pradėtas vykdymo veiksmų procedūras, išieškant skolas ir įpareigojant antstolį gautas lėšas pervesti į depozitinę sąskaitą, reiškia, kad antstolis, vykdydamas teismo įpareigojimą, gautas už parduotą turtą lėšas privalo pervesti į administratoriaus vardu kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą, kurioje esančiomis lėšomis, disponuoja administratorius.

8Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas D. G. (toliau –apeliantas) prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: Pareiškėjo turto varžytynės įvyko dar prieš pareiškėjo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą, šiuo atveju teismas neįvertino kitų svarbių aplinkybių, kurios lemia, jog šioje situacijoje nėra pagrįsta leisti antstoliui A. A. užbaigti vykdymo veiksmus. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad vien tai, jog varžytynės įvyko, nėra lemiantis faktorius leisti antstoliui užbaigti vykdymo veiksmus. Šiuo atveju teismas turėjo atsižvelgti ne tik į hipotekos kreditoriaus, bet ir į pareiškėjo, siekiančio bankrutuoti asmens, interesus. Turto pardavimas fizinio asmens bankroto procese yra itin svarbi stadija, kadangi jos metu yra padengiama didžioji dalis kreditorinių reikalavimų, kas reiškia, kad turto pardavimas turi būti vykdomas kuo įmanoma atsakingiau ir profesionaliau. Teismas neįvertino to, kad būtent bankroto proceso metu turto pardavimas bus daug naudingesnis, kadangi turtas bus parduotas daug didesne kaina, jos nemažinant, kaip tai daroma antstolių vykdomose varžytynėse, dėl ko iš turto pardavimo bus gauta daug didesnė suma, kuri didesne apimtimi padengs kreditorių reikalavimus. Įvykusiose varžytynėse už parduotą turtą buvo gauta vos 93 960 Eur suma, kadangi turtas buvo pardavinėjamas už 60 procentų jo vertės. Pažymėtina, kad bankroto proceso metu Turtas būtų pardavinėjamas kreditorių susirinkimo nustatyta kaina, be privalomų kainos mažinimų, kas leis turtą parduoti už ženkliai didesnę kainą o iš gautos sumos didesne apimtimi patenkinti kreditorių reikalavimus. Šiuo atveju tenkinus antstolio prašymą yra iškreipta skolininko ir hipotekos kreditoriaus interesų pusiausvyra. A. A. A. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais: Vykdomojoje byloje yra įvykdytos tiek formalios (varžytynių dalyvio mokestis sumokėtas iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos), tiek materialios (vykdymo procedūrų užbaigimas labiau atitiktų tiek skolininko, tiek kreditorių interesus) sąlygos Fizinių asmenų bankroto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies taikymui. Nesvarbu, kas realizuos įkeistą skolininko turtą, piniginės lėšos, pardavus turtą (nepriklausomai, ar turtas bus parduotas antstolio, ar bankroto administratoriaus) bus skirtos to kreditoriaus finansinių reikalavimų tenkinimui, kurio finansinis reikalavimas buvo užtikrintas šio turto įkeitimu (hipoteka). Nei pirmose varžytynėse, nei antrose varžytynėse nedalyvavo nei vienas pirkėjas. Tai tik įrodo ir patvirtina faktą, kad turtas buvo įkainotas per didele kaina. Realizuojant turtą bankroto proceso metu būtų patiriamos papildomos išlaidos turtą įvertinant, skelbiant turto varžytynes ir kt., todėl nėra jokio pagrindo neleisti antstoliui baigti pradėtos vykdymo procedūros.

10Teismas

konstatuoja:

11Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalis, 338 straipsnis). Šios apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria antstoliui leista užbaigti pradėtas pareiškėjo turto realizavimo procedūras, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis A. A. vykdomojoje byloje Nr. 0023/14/01974 vykdo vykdomąjį įrašą Nr. 14-6430, kurį 2014 m. spalio 31 d. išdavė Vilniaus m. 14-asis notarų biuras, dėl 165 257,54 Eur skolos išieškojimo iš skolininko D. G., hipotekos išieškotojo AB SEB banko naudai, parduodant įkeistą nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą, gyvenamąjį namą ir kiemo statinius (kiemo aikštelę), esančius (duoemnys neskelbtini) (vykd. b. l. 5). Antstolis 2016 m. gegužės 25 d. patvarkymu paskelbė pirmąsias varžytynes, pradinė parduodamo turto kaina 125 280 Eur (vykd. b. l. 221-222). Antstolis 2016 m. birželio 27 d. patvarkymu paskelbė pirmąsias varžytynes neįvykusiomis, kadangi jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas, pasiūlė išieškotojams pasiimti neparduotą iš varžytynių turtą (vykd. b. l. 239-240). Išieškotojai atsisakė perimti varžytynėse neparduotą turtą, AB SEB bankas prašė tęsti išieškojimo veiksmus turtą parduodant varžytynėse (vykd. b. l. 243-244). Antstolis 2016 m. liepos 21 d. patvarkymu paskelbė pareiškėjui priklausančio turto antrąsias varžytynes, pradinė parduodamo turto kaina 93 960 Eur (vykd. b.l. 262). Varžtytynės 2016 m. rugpjūčio 22 d. baigėsi, turtą už 93 960 Eur nupirko M. S. (vykd. b. l. 267). Fiziniam asmeniui iškėlus bankroto bylą, jo turtas realizuojamas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 27 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. turtą parduoda bankroto administratorius, pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas, nekilnojamasis turtas parduodamas varžytynėse. FABĮ 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta turto realizavimo bendrosios tvarkos išimtis, jeigu atliekant vykdymo veiksmus varžytynių dalyvio mokestis sumokamas iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, teismas, išklausęs kreditorių ir fizinio asmens nuomonę, gali leisti baigti pradėtas vykdymo veiksmų procedūras išieškant skolas ir įpareigoti antstolį pervesti gautas lėšas į depozitinę sąskaitą. Teismas turi spręsti dėl leidimo baigti varžytynes, atsižvelgdamas į FABĮ tikslą, nurodytą FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje, t. y. įvertinti, kuris sprendimas: užbaigti pradėtą turto realizavimą ar nutraukti pradėtas vykdymo procedūras ir turtą realizuoti bankroto įstatyme nustatyta tvarka, labiau atitinka tiek skolininko, tiek kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242-469/2016). Nagrinėjamu atveju, varžytynes laimėjęs pirkėjas sumokėjo visą turto kainą iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo. Tai sudaro pagrindą leisti baigti pradėtas vykdymo veiksmų procedūras išieškant skolas. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, jog bankroto proceso metu turtas bus parduotas daug didesne kaina, jos nemažinant, kaip tai daroma antstolių vykdomose varžytynėse. Tačiau apeliacinės instancijos teismo nuomone, apeliantas deklaratyviai teigia, jog bankroto proceso metu turtas būtų parduotas už didesnę kainą. Minėtiems teiginiams dėl turto pardavimo už didesnę kainą pagrįsti nepateikta jokių įrodymų. Nagrinėjamu atveju apeliantas net nenurodo, už kokią sumą ar kiek brangiau turtas galėtų būti parduotas. Atskirąjį skundą grįsdamas turto pardavimo už didesnę kainą galimybe, apeliantas ignoruoja faktą, kad turtas buvo parduotas tik antrosiose varžytynėse, nes pirmosiose nedalyvavo nei vienas varžytynių dalyvis, o pats apeliantas pirkėjo nepasiūlė ir vykdymo procese ir teisme nagrinėjant skundą. Pažymėtina, kad tiek priverstinio vykdymo proceso metu, tiek fizinio asmens bankroto proceso metu įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių, todėl teismas neturi pagrindo išvadai, jog turto pardavimas bankroto procese būtų objektyvesnis ir efektyvesnis bei lemtų, kad turtas būtų parduotas už didesnę kainą. Pagal FABĮ nuostatas, turtas pradedamas pardavinėti tik po plano patvirtinimo (FABĮ 27 straipsnio 1 dalis). Taigi akivaizdu, kad neleidus užbaigti jau pradėtų ir beveik užbaigtų vykdymo veiksmų, turto realizavimas nusikeltų nepagrįstai ilgam laikotarpiui. Be to, pakartotinai bandant realizuoti skolininkui priklausantį turtą, už šiuos veiksmus turėtų būti mokamas atlyginimas bankroto administratoriui. Kas sąlygotų ir tai, kad iš parduoto turto kainos atskaičius atlyginimą administratoriui, hipotekos kreditoriaus reikalavimo tenkinimui tektų mažiau lėšų, t. y. kreditorinis reikalavimas liktų nepatenkintas didesne dalimi. Tokia situacija turėtų neigiamos įtakos ne tik hipotekos kreditoriaus, tačiau ir paties skolininko interesams, kadangi skolininką slėgtų didesnė skolų našta kreditoriams. Byloje nustatytos tiek formalios (varžytynių dalyvio mokestis sumokėtas iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (vykd. b. l. 267)., tiek materialios (vykdymo procedūrų užbaigimas labiau atitinka tiek skolininko, tiek kreditorių interesus) sąlygos FABĮ 20 straipsnio 1 dalies taikymui, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai leido užbaigti pradėtus vykdymo veiksmus. Nagrinėjamu atveju atsisakymas leisti antstoliui užbaigti pradėtą turto realizavimą neatitiktų teisingumo ir protingumo principų. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, leisdamas užbaigti pradėtas vykdymo procedūras, tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės ir Fizinių asmenų bankroto įstatymo normas, teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios sudarytų prielaidas skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė, ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

14atskirąjį skundą atmesti.

15Marijampolės rajono apylinkės teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai