Byla 2-567-154/2013
Dėl atšaukimo iš pareigų panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio priteisimo, neturtinės žalos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovui Ž. L., jo atstovui adv. Petrui Labanauskui, atsakovo bankrutavusios IĮ „Internikas“ bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ atstovei R. V., trečiojo asmens R. B. atstovui adv. Arūnui Koskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ž. L. ieškinį atsakovui bankrutavusiai IĮ „Internikas, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Ritava, trečiajam asmeniui atsakovo pusėje R. B. dėl atšaukimo iš pareigų panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, darbo užmokesčio priteisimo, neturtinės žalos priteisimo,

Nustatė

3I. Ž. L. 2012 m. rugpjūčio 8 d. kreipėsi į teismą ieškiniu, kurį 2013 m. balandžio 30 d. patikslino, prašydamas:

4- panaikinti atsakovo IĮ „Internikas“ savininkės 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą dėl Ž. L. atšaukimo iš direktoriaus pareigų ir R. B. paskyrimo į IĮ „Internikas“ direktorės pareigas;

5- pripažinti bankrutavusios IĮ „Internikas“ įsakymą dėl Ž. L. atleidimo iš darbo neteisėtu ir jį panaikinti; laikyti, kad darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsigaliojimo dienos;

6- priteisti iš atsakovo IĮ „Internikas“ 5200,00 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 1223,62 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį nuo 2012-02-10 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos;

7- priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2012-07-16 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos;

8- priteisti 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio 3200,00 Lt dydžio išeitinę išmoką;

9- priteisti 4000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Bylą nagrinėjant teisme, ieškovas reikalavimus, dalyje dėl neišmokėto darbo užmokesčio, sumažino nuo 5200 Lt iki 150,40 Lt.

11Ieškovas nurodė, kad 2005 m. rugsėjo 28 d. su darbdaviu IĮ „Internikas“ sudarė darbo sutartį, buvo priimtas dirbti į direktoriaus pareigas, nuo 2008 m. sausio 1 d. jam buvo nustatytas 800,00 Lt mėnesinis darbo užmokestis. Nuo 2012 m. vasario 10 d. iki šiol dėl patirtos traumas yra nedarbingas. Nagrinėjant kitą civilinę bylą Šiaulių miesto apylinkės teisme 2012 m. liepos mėnesį sužinojo, kad jo nedarbingumo laikotarpiu trečiasis asmuo – atsakovo IĮ „Internikas“ savininkė R. B. 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu yra atšaukusi ieškovą iš direktoriaus pareigų. Su šiuo sprendimu jis nebuvo supažindintas. Mano, kad IĮ „Internikas“ savininkė R. B. neturėjo teisinio pagrindo jo atšaukti iš direktoriaus pareigų.

12Nurodė, kad 2012 m. liepos 24 d. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus sužinojo, kad nuo 2012 m. liepos 16 d. IĮ „Internikas“ savininkė nutraukė su ieškovu darbo sutartį už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą (DK 136 str. 3 d. 2 p.). Pažymėjo, kad jokio pranešimo ar įsakymo dėl darbo sutarties nutraukimo iš darbdavio negavo. Mano, kad darbdavys priėmė nepagrįstą ir neteisėtą įsakymą dėl darbo sutarties nutraukimo. Darbdavys, atleisdamas ieškovą iš darbo, jam nenurodė, kokias tiesiogines pareigas jis pažeidė. Teigia, kad darbo drausmės 2012 m. liepos mėnesį pažeisti negalėjo, nes nuo 2012 m. vasario 10 d. iki šiol yra nedarbingas. Mano, kad atleidimas iš darbo yra tendencingas, šiurkštus susidorojimas su ieškovu, jį labai įskaudinęs, sukėlęs emocinį stresą, didelius dvasinius išgyvenimus. Skiriant drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, taip pat buvo pažeista ir drausminės nuobaudos skyrimo tvarka, nes nepareikalauta pasiaiškinti bei neįvardinta, kokias tiesiogines darbo pareigas ieškovas pažeidė (DK 240 str.). Pažymi, kad į pirmesnį darbą negali būti sugrąžintas, kadangi pačios atleidimo aplinkybės rodo, jog jam būtų sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, nes yra darbdavio nusistatymas prieš jį. Pripažinus ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, prašo iš atsakovo priteisti 5200,00 Lt neišmokėtą darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. liepos 16 d. Taip pat prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2012 m. liepos 16 d. iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (DK 297 str. 4 d.). Taip pat prašo iš atsakovo priteisti keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (DK 140 str. 1 d. 4 p., 297 str. 4 d.), o darbo sutartį pripažinti nutraukta teismo sprendimu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Taip pat prašo priteisti 1223,62 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

13Nurodė, kad dėl atleidimo labai pergyvena, patyrė stresą, įtampą ir depresiją, nestabilumo darbo santykiuose jausmą, atleidimo pagrindas pakenkė ieškovo reputacijai, šiuo metu jis tęsia gydymą. Dėl šių aplinkybių teismo prašo priteisti iš atsakovo 4000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimą (DK 250 str., CK 6.250 str.).

14Atsakovas IĮ „Internikas“ (šiuo metu bankrutavusi IĮ „Internikas“), atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Ritava“, pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko (t.1b.l. 92-95).

15Atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškovo argumentais, jog atsakovo IĮ „Internikas” savininkė R. B. neturėjo teisinio pagrindo atšaukti ieškovą iš direktoriaus pareigų. Pažymėjo, kad ieškovas nuo 2005-09-28 ėjo IĮ „Internikas” direktoriaus pareigas, todėl kai įmonės kreditorius kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei „Internikas”, ieškovas, vadovaujantis Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. ir 2012m. balandžio 17 d. nutartimis, privalėjo pateikti teismo nurodytus dokumentus, tačiau įpareigojimų nevykdė. Todėl IĮ „Internikas“ savininkė R. B. 2012-04-26 priėmė sprendimą atšaukti Ž. L. iš IĮ „Internikas“ direktoriaus pareigų nuo 2012-04-26 ir paskirti į IĮ „Internikas“ direktoriaus pareigas R. B. bei įpareigoti Ž. L. nedelsiant perduoti visus įmonės dokumentus ir materialines vertybes.

16Pažymėjo, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 12 d. nutartyje, priimtoje IĮ „Internikas“ bankroto byloje, yra nustatyta, jog 2012-05-15 yra gautas Ž. L. pranešimas, kuriuo ieškovas teigia, jog jis nuo 2012-04-26 yra nušalintas nuo IĮ „Internikas“ direktoriaus pareigų, todėl ieškinyje ieškovas nurodo tikrovės neatitinkančią informaciją, jog apie atšaukimą iš direktoriaus pareigų sužinojo tik 2012 m. liepos mėnesį, nagrinėjant kitą bylą teisme. Taip pat ieškovas pateikia tikrovės neatitinkančią informaciją, jog jis yra atšauktas iš direktoriaus pareigų jo nedarbingumo laikotarpiu, nes pagal teismui pateiktą 2012-07-23 VSDFV Šiaulių skyriaus pažymą Nr. PN-28-29 (b. 1. 11) apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus bei pagal 2012-07-24 VSDFV Šiaulių skyriaus pažymą Nr. 1-2106 apie Ž. L. valstybinį socialinį draudimą (b. 1. 10), ieškovas atšaukimo iš direktoriaus pareigų laikotarpiu buvo darbingas.

17Atsakovas nurodė, kad individualios įmonės savininko teisė atšaukti įmonės direktorių nėra nulemta jokių aplinkybių, ji yra absoliuti. Vadovo atšaukimo teisės absoliutumą nulemia įmonės ir jos vadovo santykių, pagrįstų pasitikėjimu, pobūdis, vadovo pareigybės ir vadovo atliekamo vadovaujamo darbo reikšmė įmonei. Todėl įmonės vadovui nėra taikomas draudimas atšaukti jį iš pareigų nedarbingumo laikotarpiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-397/2007).

18Pasisakydamas dėl darbo sutarties su ieškovu nutraukimo, atsakovas nurodė, kad 2012-06-18 IĮ „Internikas“ savininkė R. B. pateikė Ž. L. reikalavimą pasiaiškinti raštu iki 2012-06-21, kodėl laikotarpiu nuo 2012-04-27 iki 2012-06-18 neatvyko į darbą, kodėl nevykdė 2012-03-29 ir 2012-04-17 Šiaulių apygardos teismo nutartimis nustatytų įpareigojimų, kodėl nevykdė įpareigojimo perduoti įmonės dokumentus ir turtą įmonės savininkei, kur yra visos IĮ „Internikas“ materialinės vertybės ir kodėl jos nėra perduotos įmonės savininkei. Minėto reikalavimo gavimas yra patvirtintas ieškovo parašu. Tarp įmonės dokumentų rastas 2012-06-27 ieškovo Ž. L. pranešimas IĮ „Internikas“ savininkei R. B., kuriuo informuojama, jog ieškovas guli Šiaulių respublikinės ligoninės traumatologijos skyriuje ir per nustatytą terminą, t. y. iki 2012-06-21, negalėjo pateikti paaiškinimo, tačiau pranešime nepateikti jokie paaiškinimai į IĮ „Internikas“ savininkės 2012-06-18 paklausimus bei nepridėti jokie dokumentai, patvirtinantys jo nedarbingumo faktą.

19Atsakovas teigė, kad ieškovas ieškinyje nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją, jog nuo 2012-02-10 iki ieškinio pateikimo dienos yra nedarbingas. Pagal byloje esančius VSDFV Šiaulių skyriaus duomenis, ieškovas laikotarpiu nuo 2012-06-15 iki 2012-06-26 buvo darbingas. IĮ „Internikas“ savininkė, prieš skirdama drausminę nuobaudą, pareikalavo, kad ieškovas raštu pasiaiškintų, kodėl laikotarpiu nuo 2012-04-27 iki 2012-06-18 neatvyko į darbą. Į IĮ „Internikas“ savininkės pateiktą reikalavimą Ž. L. dėl paaiškinimų pateikimo, ieškovas atsakymų nepateikė. Nurodė, kad DK 240 str. 1 d. nustatyta, jog jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo. Todėl IĮ „Internikas“ savininkės įsakymas dėl darbo sutarties nutraukimo su ieškovu buvo pagrįstas ir teisėtas.

20Atsakovas taip pat pažymėjo, kad ieškovo pateikta medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją (b. 1. 13) yra išrašyta atgaline data (2012-07-03). Pažyma išrašyta už neatvykimo į darbą laikotarpiu nuo 2012-06-27, todėl atsakovui kyla abejonės dėl joje esančių duomenų teisingumo.

21Nurodė, kad jei vis dėlto teismas nuspręstų, jog ieškovo atleidimas iš darbo yra neteisėtas, ieškovo prašomas priteisti 5200,00 Lt darbo užmokestis už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-07-16 yra visiškai nepagrįstas, nes ieškovas šiuo laikotarpiu buvo nedarbingas su tam tikromis pertraukomis, kurių metu jis neatvyko į darbą. Todėl ieškovo reikalaujamas darbo užmokestis neturėtų būti priteistas.

22Pažymėjo, kad ieškovas reikalauja priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo 2012-07-16 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, tačiau mano, kad darbo užmokestis ieškovui nepriklauso, nes, kaip jis pats teigė, tebėra nedarbingas nuo 2012-06-27. Nurodė, kad reikalavimas dėl 4000,00 Lt neturtinės žalos yra nepagrįsta. Prieš atleidžiant ieškovą iš darbo, kaip jau buvo minėta, darbdavys pareikalavo raštu pasiaiškinti. Ieškovas nei paaiškinimų, nei įrodymų, jog yra nedarbingas, nepateikė. Pagal DK 136 str. darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Todėl įspėti ieškovą apie darbo sutarties nutraukimą darbdavys neprivalėjo.

23Pažymėjo, kad bankroto administratorius neturi duomenų, jog ieškovo atleidimas buvo atliktas tendencingai ar kad ieškovas būtų įžeidinėjamas, todėl mano, jog reikalaujama 4000,00 Lt neturtinė žala būtų per didelė.

24Trečiojo asmens R. B. atstovas adv. Arūnas Koskus pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko.

25Nurodė, kad kai įmonės kreditorius kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ „Internikas”, ieškovas, vadovaujantis Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. ir 2012m. balandžio 17 d. nutartimis, privalėjo pateikti teismo nurodytus dokumentus, tačiau įpareigojimų nevykdė. Už įpareigojimų nevykdymą įmonės direktoriui Ž. L. Š. apygardos teismo nutartimi buvo paskirta 200,00 Lt bauda. Atsižvelgdama į susidariusią situaciją, dėl to, kad direktorius Ž. L. nevykdė savo, kaip darbuotojo pareigų, IĮ „Internikas“ savininkė R. B. 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu atšaukė ieškovą iš direktoriaus pareigų. Duomenys apie Ž. L. atšaukimą iš direktoriaus pareigų įregistruoti Juridinių asmenų registre 2012 m. gegužės 2 d. 2012-04-26 IĮ „Internikas“ savininkės R. B. spredimu Ž. L. buvo įpareigotas įmonės savininkei perduoti visus įmonės dokumentus. IĮ „Internikas“ savininkei R. B. nuvykus pas ieškovą ir jam pateikus minėtą sprendimą, Ž. L. pasirašytinai jį priimti atsisakė.

26Mano, kad Ž. L. šiurkščiai pažeidė darbo drausmę (DK 235 str. 2 d. 9 p.). Jis, eidamas IĮ „Internikas“ direktoriaus pareigas, neatvyko į darbą be svarbių priežasčių laikotarpiu nuo 2012-04-27 iki 2012-06-18, neinformavo darbdavio IĮ „Internikas“ ir nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių neatvykimo priežastį. Vadovaujantis DK 240 str. 1 dalimi, atsakovas 2012-06-20 pasirašytinai pateikė Ž. L. reikalavimą dėl paaiškinimų pateikimo. Buvo prašoma pateikti pasiaiškinimą dėl to, kodėl laikotarpiu nuo 2012-04-27 iki 2012-06-18, būdamas IĮ „Internikas“ darbuotoju, neatvyko į darbą, taip pat buvo klausiama, kodėl ieškovas, eidamas direktoriaus pareigas, nevykdė Šiaulių apygardos teismo nutartimis nustatytų įpareigojimų, kodėl nevykdė įmonės IĮ „Internikas“ savininkės R. B. reikalavimo perduoti įmonės turtą savininkei. 2012-06-27 Ž. L. pateikė pranešimą IĮ „Internikas“ savininkei R. B., kad negali pateikti paaiškinimų dėl reikalavimo, nes guli Šiaulių respublikinės ligoninės traumatologijos skyriuje. Prie šio pranešimo jis nepateikė jokių dokumentų, įrodančių jo sveikatos būklę ir nedarbingumą. Trečiojo asmens atstovas pažymėjo, kad Ž. L. neatvykimo į darbą laikotarpiu VSDFV duomenų bazėje nebuvo jokių duomenų, kad ieškovas yra nedarbingas. Jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo. 2012-07-16 darbo sutartis su ieškovu Ž. L. buvo nutraukta, vadovaujantis DK 136 str. 3 dalies 2 punktu.

27Bylą nagrinėjant teismo posėdyje ieškovas Ž. L., jo atstovas adv. Petras Labaunauskas patikslino ieškinio 5 punkto reikalavimus dalyje dėl neišmokėto darbo užmokesčio, nurodydami, kad neišmokėto darbo užmokesčio suma už 2012 m. birželio mėnesį yra 150,40 Lt, kurią prašo priteisti iš atsakovo. Likusioje dalyje patikslinto ieškinio reikalavimus prašė tenkinti visiškai.

28Atsakovo bankrutavusios IĮ „Internikas“ bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ atstovė R. V. sutiko su ieškinio reikalavimais dalyje dėl 150,40 Lt neišmokėto darbo užmokesčio už 2012 m. birželio mėnesį priteisimo, taip pat su prašoma priteisti 1223,62 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Likusioje dalyje patikslintą ieškinį prašė atmesti.

29Trečiojo asmens R. B. atstovas adv. Arūnas Koskus nurodė, jog palaiko atsakovo poziciją. Pažymėjo, kad ieškovui buvo žinoma apie atleidimą iš darbo. Prašė taikyti ieškinio senatį, patikslintą ieškinį atmesti, paskirstyti bylinėjimosi išlaidas.

30Ieškinys tenkintinas iš dalies.

31Byloje nustatyta, kad 2005 m. rugsėjo 28 d. tarp ieškovo Ž. L. ir atsakovo IĮ „Internikas“ (šiuo metu bankrutavusios IĮ „Internikas“) buvo sudaryta darbo sutartis, kuria ieškovas buvo priimtas dirbti į direktoriaus pareigas (5-8 b. l.). Atsakovo IĮ „Internikas“ savininkės R. B. 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškovas Ž. L. buvo atšauktas iš direktoriaus pareigų (14 b. l.), o IĮ „Internikas“ savininkės R. B. 2012 m. liepos 16 d. Įsakymu atsakovui Ž. L. skirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo nuo 2012 m. liepos 16 d. (129 b. l.). Minėtame įsakyme nurodyta, kad drausminė nuobauda Ž. L. skiriama atsižvelgiant į tai, kad jis, eidamas IĮ „Internikas“ direktoriaus pareigas, neatvyko į darbą be svarbių priežasčių laikotarpiu nuo 2012-04-27 iki 2012-06-18, neinformavo darbdavio ir nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių neatvykimo priežastį, taip pat atsižvelgiant į 2012-06-20 Reikalavimą dėl paaiškinimų pateikimo bei į 2012-06-27 Ž. L. pranešimą. Nurodyta, kad ieškovas Ž. L. atsisakė pasirašyti, jog yra susipažinęs su minėtu įsakymu dėl atleidimo iš darbo, atsisakymą savo parašu yra patvirtinusi M. P..

32I. Ž. L. nesutinka nei su jo atšaukimu iš darbo, nei su atleidimu iš darbo. Nurodo, kad IĮ „Internikas“ savininkė R. B. neturėjo teisinio pagrindo jo atšaukti iš direktoriaus pareigų, nes tuo metu jis sirgo, su atšaukimu nebuvo supažindintas, apie atšaukimą sužinojo tik 2012 m. liepos mėnesį. Pažymėjo, kad tik 2012 m. liepos 24 d. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus sužinojo, kad nuo 2012 m. liepos 16 d. IĮ „Internikas“ savininkė nutraukė su juo darbo sutartį už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą (DK 136 str. 3 d. 2 p.). Pažymėjo, kad jokio pranešimo ar įsakymo dėl darbo sutarties nutraukimo iš darbdavio negavo. Mano, kad darbdavys priėmė nepagrįstą ir neteisėtą įsakymą dėl darbo sutarties nutraukimo. Darbdavys, atleisdamas ieškovą iš darbo, jam nenurodė, kokias tiesiogines pareigas jis pažeidė. Teigia, kad darbo drausmės 2012 m. liepos mėnesį pažeisti negalėjo, nes buvo nedarbingas.

33Dėl IĮ „Internikas“ savininkės 2012-04-26 sprendimo dėl Ž. L. atšaukimo iš direktoriaus pareigų.

34Iš į bylą pateikto 2012 m. balandžio mėnesio IĮ „Internikas“ darbo laiko apskaitos žiniaraščio matyti, kad atšaukimo iš direktoriaus pareigų dieną, t. y. 2012 m. balandžio 26 d., ieškovas Ž. L. buvo darbe, dirbo 4 val., darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra jo paties pasirašytas (141-142 b. l.), o byloje esanti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pažyma patvirtina, kad ieškovas buvo nedarbingas ir jam buvo mokama ligos pašalpa tik nuo 2012-04-27 (9-10 b. l.). Tai, kad tik nuo 2012 m. balandžio 27 d. ieškovas buvo nedarbingas patvirtina ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pažyma apie išduotus asmeniui elektroninius nedarbingumo pažymėjimus (11 b. l.), taip pat paties ieškovo pranešimas, adresuotas IĮ „Internikas“ savininkei R. B., kad jam išduotas nedarbingumo pažymėjimas nuo 2012-04-27 (117 b. l.), todėl nepagrįsti ieškovo argumentai, kad atšaukimo iš pareigų dieną jis buvo nedarbingas.

35Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2007, yra pažymėjęs, kad nuo bendrovės vadovo kompetencijos, veiklos ir jos rezultatų priklauso viso juridinio asmens veiklos efektyvumas. Be to, bendrovės vadovui suteikiami platūs įgaliojimai veikti bendrovės vardu, sukurti bendrovei teises ir pareigas, tam tikra apimti disponuoti bendrovės turtu. Teisėjų kolegija nurodė, kad šio vienasmenio bendrovės valdymo organo reikšmė ir svarba lemia absoliučią ir jokių sąlygų neapribotą jį išrinkusio kito bendrovės organo teisę atšaukti bendrovės vadovą iš pareigų.

36Tai, kad trečiasis asmuo IĮ „Internikas“ savininkė R. B. turėjo pakankamą ir pagrįstą pagrindą nepasitikėti ieškovu Ž. L. kaip įmonės vadovu, patvirtina ir atsakovo IĮ „Internikas“ bankroto byloje Nr. B2-329-154/2013 esantys duomenys. Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad įmonės kreditoriui kreipusis į Šiaulių apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ „Internikas”, ieškovas Ž. L., kaip įmonės vadovas, vadovaujantis Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 29 d. ir 2012m. balandžio 17 d. nutartimis, privalėjo pateikti teismo nurodytus IĮ „Internikas” finansinės atskaitomybės dokumentus, tačiau įpareigojimų nevykdė. Už įpareigojimų nevykdymą, jam, kaip įmonės vadovui, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi buvo paskirta 200,00 Lt bauda. Iš Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 12 d. nutarties, priimtos atsakovo IĮ „Internikas“ bankroto byloje Nr. B2-329-154/2013, matyti, kad 2012 m. gegužės 15 d. į bankroto bylą buvo gautas Ž. L. pranešimas, kad jis negali atstovauti IĮ „Internikas“, nes nuo 2012-04-26 yra nušalintas nuo direktoriaus pareigų. Šios nustatytos aplinkybės ne tik paneigia ieškovo Ž. L. argumentus, kad apie 2012 m. balandžio 26 d. priimtą sprendimą dėl nušalinimo nuo direktoriaus pareigų jis sužinojo tik 2012 m. liepos mėnesį, tačiau patvirtina ir aplinkybes, kad įmonės vadovo pareigas jis atliko netinkamai, dėl to IĮ „Internikas“ savininkė R. B. turėjo pagrįstą pagrindą jį nušalinti nuo direktoriaus pareigų.

37Svarbu yra ir tai, kad iš viešai skelbiamų VĮ Registrų centro duomenų matyti, jog apie ieškovo Ž. L. nušalinimą nuo IĮ „Internikas“ direktoriaus pareigų Juridinių asmenų registrui buvo pranešta 2012 m. balandžio 27 d., o duomenys įregistruoti 2012 m. gegužės 2 d. Todėl ieškovas Ž. L. vėliausiai 2012 m. gegužės 2 d. turėjo žinoti apie savo nušalinimą nuo pareigų, tačiau į teismą dėl nušalinimo nuo pareigų kreipėsi tik 2012 m. rugpjūčio 6 d., t. y. praleidęs DK 297 str. 1 d. (straipsnio redakcija, galiojusi iki 2013 m. sausio 1 d.) nustatytą vieno mėnesio terminą.

38Dėl išdėstytų motyvų ir nustatytų aplinkybių, ieškinys, dalyje dėl panaikinimo atsakovo IĮ „Internikas“ savininkės 2012-04-26 sprendimo dėl Ž. L. atšaukimo iš direktoriaus pareigų ir R. B. paskyrimo į IĮ „Internikas“ direktorės pareigas atmestinas.

39Dėl ieškovo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu.

40DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas draudimas atleisti iš darbo darbuotoją laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus, savo pobūdžiu yra socialinė garantija, kuria siekiama apsaugoti darbuotojo, laikinai nedarbingo dėl sveikatos sutrikimų ir dėl to socialiai labiau pažeidžiamo, interesus, užtikrinant jam darbo vietos ir pareigų tam tikrą laiką išsaugojimą (DK 133 str. 2 dalis).

41Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta garantija darbuotojui, laikinai nedarbingam dėl bendro pobūdžio sveikatos sutrikimų (t. y. ne dėl DK 133 straipsnio 1 dalyje nustatytų priežasčių – sužalojimo darbe arba profesinės ligos), draudžianti darbdaviui tam tikrą laiką (DK 133 straipsnio 2 dalis) įspėti darbuotoją apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo, pradeda galioti nuo tos dienos, kai darbdavys informuojamas apie tai, kad darbuotojas turi nedarbingumo lapelį, ir baigiasi tą dieną, kurią jis sugrįžta į darbą arba sueina šimto dvidešimties kalendorinių dienų iš eilės terminas (DK 133 straipsnio 2 dalis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-466/2010).

42Byloje nustatyta, kad atsakovo IĮ „Internikas“ savininkės R. B. 2012 m. liepos 16 d. Įsakymu atsakovui Ž. L. skirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo nuo 2012 m. liepos 16 d. (129 b. l.). Tokia drausminė nuobauda numatyta DK 136 str. 3 d. 2 p., 237 str. 1 d. 3 p.

43Iš byloje esančios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pažymos matyti, kad ieškovas buvo nedarbingas ir jam buvo mokama ligos pašalpa nuo 2012-04-27 iki 2012-06-14 (9-10 b. l.), duomenų, jog atleidimo iš darbo dieną (2012-07-16) ieškovui Ž. L. būtų išduotas nedarbingumo pažymėjimas, byloje nėra (11-12 b. l.).

44Pažymėtina, kad iš byloje esančios ieškovo Ž. L. ambulatorinės kortelės matyti, kad 2012-06-27 apie 0,30 val. ieškovas patyrė traumą, jam nustatytas 2,97 promilės girtumas (184 b. l.). Iš su ieškiniu pateiktos 2012 m. liepos 3 d. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Medicininės pažymos dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją matyti, kad dėl minėtos traumos ieškovas nuo 2012-06-27 iki 2012-08-09 buvo nedarbingumas (13 b. l.), 2012-11-20 teismo posėdžio metu ieškovo atstovas pateikė tos pačios 2012 m. liepos 3 d. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Medicininę pažymą dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją, kurioje jau nurodyta, kad minėtos traumos pasėkoje ieškovas nuo 2012-06-27 iki 2012-09-14 buvo nedarbingas (52 b. l.), o iš 2012 m. rugsėjo 14 d. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Medicininės pažymos dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją matyti, kad ieškovas buvo nedarbingas iki 2012-11-02 (53 b. l.), tačiau nedarbingumo pažymėjimas, dėl ieškovui esant neblaiviam patirtos traumos, nebuvo išduotas. Duomenų, jog minėtą 2012 m. liepos 3 d. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Medicininės pažymą iki atleidimo iš darbo dienos (2012-07-16) ieškovas būtų pateikęs atsakovui, byloje nėra.

45Byloje yra tik su trečiojo asmens R. B. atsiliepimu į ieškinį pateiktas ieškovo Ž. L. 2012 m. birželio 27 d. pranešimas atsakovui IĮ „Internikas“, kuriame jis nurodo, kad šiuo metu guli ligoninėje, kad jam artimiausiu metu bus atliekama kojos lūžio operacija (42 b. l.). Jokių oficialių, įstatymus atitinkančių įrodymų, jog jis iš tikro gydosi ligoninėje, turi išduotą neatvykimą į darbą pateisinančią pažymą, ieškovas darbdaviui iki pat atleidimo iš darbo dienos nepateikė. Dėl to pripažintina, kad atsakovas nenukrypo nuo DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyto draudimo atleisti iš darbo darbuotoją laikinojo nedarbingumo laikotarpiu.

46Be to, kaip teismas jau yra nurodęs, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2007, yra konstatavęs, jog DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas apribojimas nutraukti darbo sutartį ligos metu, nėra ta socialinė garantija, kuria gali pasinaudoti ieškovas, kaip bendrovės vadovas. Atleidžiant bendrovės vadovą iš pareigų, DK 130 straipsnis ir (arba) 131 straipsnio 1 dalies 1 punktas netaikytini. Tokios pozicijos yra laikomasis dėl aplinkybių, nuo bendrovės vadovo kompetencijos, veiklos ir jos rezultatų priklauso viso juridinio asmens veiklos efektyvumas. Be to, bendrovės vadovui suteikiami platūs įgaliojimai veikti bendrovės vardu, sukurti bendrovei teises ir pareigas, tam tikra apimti disponuoti bendrovės turtu.

47DK 136 straipsnio 3 dalyje nustatyti atvejai, kai darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo, jeigu jis sistemingai pažeidžia darbo drausmę arba bent vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Atleidimas iš darbo DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu yra drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas), kuri gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui. Drausminės atsakomybės pagrindas – tai darbo drausmės pažeidimas, t. y. darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 straipsnis). Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą leidžiama nutraukti darbo sutartį, kai yra šių juridinių faktų sudėtis: a) faktas, kad darbuotojas yra šiurkščiai pažeidęs darbo pareigas; b) darbdavio iniciatyva nutraukti darbo sutartį.

48Pagal DK 235 straipsnio 1 dalį šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai. Vienas iš šiurkščių darbo pareigų pažeidimų yra numatytas DK 235 str. 2 d. 9 p., t. y. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Nagrinėjamu atveju darbdavys įsakyme dėl ieškovui drausminės nuobaudos paskyrimo – atleidimo iš darbo, kaip tik ir yra nurodęs DK 235 str. 2 d. 9 p. numatytą šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.

49Pagal galiojančias teismų praktikos suformuluotas įrodinėjimo taisykles, kai už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą atleistas darbuotojas teisme ginčija darbo sutarties nutraukimo teisėtumą, darbdavys turi pateikti įrodymus (teisinius argumentus), pagrindžiančius darbuotojo nusižengimo kvalifikavimą kaip šiurkštaus, o teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, kiekvienu atveju turi įvertinti, ar darbdavys padarytą nusižengimą pagrįstai kvalifikavo kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-109/2005; 2005 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-635/2005; 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010).

50Ar padarytas pažeidimas yra šiurkštus, gali būti sprendžiama pagal pažeidimo aplinkybes, pažeistos pareigos pobūdį, darbuotojo kaltės formą, turtinius ir kitokius pažeidimo padarinius, darbuotojo veiksmų motyvus bei tikslus, kitas konkrečias aplinkybes. Jeigu darbuotojas atleistas iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, tai teismas vertina, kvalifikuoja ir sprendžia, ar darbuotojo neteisėti veiksmai atitinka DK 235 straipsnyje nustatyto šiurkštaus darbo pažeidimo sąvoką ir ar sudaro pagrindą nutraukti darbo sutartį pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, nepriklausomai nuo to, pagal kurį DK 235 straipsnio 2 dalies punktą kaip šiurkštų darbo pareigų pažeidimą juos kvalifikavo darbdavys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2012).

51Darbuotojo pareigų pažeidimas kvalifikuojamas kaip šiurkštus, jei dėl tokio pažeidimo darbdavio interesai iš esmės pažeidžiami ir jis pagrįstai praranda pasitikėjimą darbuotoju, t. y. jo sugebėjimu ateityje tinkamai atlikti pavestas darbo funkcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2007). Atkreiptinas dėmesys, kag nagrinėjamu atveju ieškovas Ž. L. iki 2012-04-26 nušalinimo nuo pareigų ėjo įmonės direktoriaus pareigas, todėl jam taikytini griežtesni atidumo, atsargumo, rūpestingumo, taip pat drausminės atsakomybės reikalavimai.

52Byloje jau buvo nustatyta, kad trečiasis asmuo IĮ „Internikas“ savininkė R. B. turėjo pakankamą ir pagrįstą pagrindą nepasitikėti ieškovu Ž. L., kaip įmonės vadovu, konstatuota, kad ieškovas Ž. L. įmonės vadovo pareigas atliko netinkamai. Byloje taip pat nustatyta, kad iki įsakymo apie atleidimą iš darbo priėmimo, ieškovas nebuvo informavęs darbdavio apie savo neatvykimo į darbą priežastis. Paskutinis ieškovo pranešimas IĮ „Internikas“ savininkei R. B. yra surašytas 2012 m. birželio 27 d., kuriame ieškovas, atsakydamas į darbdavio 2012 m. birželio 18 d. Reikalavimą dėl paaiškinimų pateikimo, o būtent kodėl nuo 2012-04-27 iki 2012-06-18 neatvyksta į darbą, kodėl nevykdė Šiaulių apygardos teismo nutarčių ir kt. (50 b. l.), nurodo, kad šiuo metu guli ligoninėje, todėl paaiškinimų pateikti negali (118 b. l.).

53Iš byloje esančios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus pažymos apie ieškovui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus matyti, kad daugiau nė mėnesį iki atleidimo iš darbo, ieškovas Ž. L. nedarbingumo pažymėjimų neturėjo, paskutinis buvo uždarytas 2012-06-14 (11 b. l. l.), o pateikdamas darbdaviui 2012 m. birželio 27 d. pranešimą, kad šiuo metu yra ligoninėje, kartu su paranešimu, jokių įstatymus atitinkančių įrodymų nepateikė (118 b. l.). Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas Ž. L., paprašytas pasiaiškinti (DK 240 str. 1 d.), nepateikė įstatymo reikalavimus atitinkančių įrodymų bei nepasiaiškino, kodėl 2012-06-15 (penktadienis), 2012-06-18 (pirmadienis) nebuvo darbe. Byloje taip pat nėra jokių ieškovo nebuvimą darbe 2012-06-22, 2012-06-25 – 2012-06-26 pateisinančių įrodymų.

54Svarbus yra tai, kad darbdavys apie ieškovo neatvykimą į darbą priežastį neturėjo jokių žinių nuo pat 2012-06-14. Tik darbdaviui 2012-06-20 pavykus ieškovui įteikti 2012-06-18 Reikalavimą dėl paaiškinimų pateikimo, ieškovas 2012 m. birželio 27 d. pranešė, kad šiuo metu gydosi ligoninėje (b. l. 50, 118). Kaip jau minėta, iš byloje esančios ieškovo ambulatorinės kortelės matyti, kad į VšĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę ieškovas, būdamas neblaivus, atvyko 2012-06-27, apie 0,30 val. (b. l. 184), pažyma apie neatvykimą į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją išduota 2012-07-03 (52 b. l.), iš kurios matyti, kad ieškovas buvo nedarbingas nuo 2012-06-27, nors dėl priežasties, jog traumą patyrė, būdamas neblaivus, ligos pašalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžeto jam nebuvo mokama. Šios nustatytos aplinkybės yra pagrindas išvadai, kad ieškovas jokių paaiškinimų dėl ko nuo 2012-06-18 (pirmadienis) iki 2012-06-26 (antradienis) nebuvo darbe nepateikė.

55Vadovaudamasis nustatytomis aplinkybėmis teismas sprendžia, kad darbdavys IĮ „Internikas“ pagrįstai ir teisėtai skyrė Ž. L. drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą – neatvykimą į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną.

56Dėl kitų ieškinio reikalavimų.

57Ieškovas kreipdamasis į teismą dėl neturtinės žalos priteisimo, nurodė, jog pagrindas neturtinei žalai atsirasti yra jo išgyvenimai, susiję tiek su atšaukimu iš pareigų, tiek su atleidimu iš darbo (DK 250 str.). Todėl atmetus ieškinio reikalavimus dėl ieškovo atšaukimo iš pareigų panaikinimo, taip pat dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, nėra pagrindo priteisti ieškovui iš atsakovo ir neturtinę žalą. Todėl šioje dalyje ieškinys atmestinas.

58Byloje nėra ginčo, kad atleidžiant ieškovą iš darbo 2012-07-16, su juo nebuvo pilnai atsiskaityta. T.y. atsakovas sutinka, kad ieškovui būtų priteista 1223,62 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas, taip pat likusi neišmokėta 150,40 Lt darbo užmokesčio suma už 2012 m. birželio mėnesį (DK 141 str.).

59Ieškovas bylą nagrinėjant teisme sutiko su 150,40 Lt neišmokėto darbo užmokesčio suma, todėl šioje dalyje ieškinys tenkintinas – ieškovui Ž. L. priteistina iš atsakovo bankrutavusios IĮ „Internikas“ 1223,62 Lt kompensacija už nepanaudotas atostogas ir 150,40 Lt neišmokėto darbo užmokesčio.

60Atmetus ieškinio reikalavimus dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, atmestini ir ieškinio reikalavimai, dalyje dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo dėl už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį nuo 2012-02-10 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos priteisimo, dalyje dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2012-07-16 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, dalyje dėl 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio 3200,00 Lt dydžio išeitinės išmokos priteisimo.

61Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

62Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartimi yra iškelta bankroto byla, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, bylinėjimosi išlaidos Valstybei iš šalių nepriteistinos (CPK 83 str. 1 d. 1 p., 8 p., 96 str. 4d.).

63I. Ž. L. turėjo 968 Lt advokato pagalbos išlaidų (b. l. 154, 155, 156), todėl ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui Ž. L. priteistina iš atsakovo bankrutavusios IĮ „Internikas“ 122,00 Lt advokato pagalbos išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

64Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 263 str., 265 str., 268-270 str., teismas

Nutarė

65Ž. L. ieškinį patenkinti iš dalies.

66Priteisti iš atsakovo - bankrutavusios IĮ „Internikas“ (juridinio asmens kodas 245520790, buveinė – Vytauto g. 63-15, Šiauliai, įmonės bankroto administratorius UAB „Ritava“) ieškovui Ž. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 150,40 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt litų 40 ct) neišmokėto darbo užmokesčio, 1223,62 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dvidešimt tris litus 62 ct) kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 122,00 Lt (vieną šimtą dvidešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

67Likusioje dalyje Ž. L. ieškinį atmesti.

68Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ž. L.... 3. I. Ž. L. 2012 m. rugpjūčio 8 d. kreipėsi į teismą ieškiniu, kurį 2013... 4. - panaikinti atsakovo IĮ „Internikas“ savininkės 2012 m. balandžio 26 d.... 5. - pripažinti bankrutavusios IĮ „Internikas“ įsakymą dėl Ž. L.... 6. - priteisti iš atsakovo IĮ „Internikas“ 5200,00 Lt neišmokėto darbo... 7. - priteisti vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos... 8. - priteisti 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio 3200,00 Lt dydžio... 9. - priteisti 4000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir ieškovo patirtas... 10. Bylą nagrinėjant teisme, ieškovas reikalavimus, dalyje dėl neišmokėto... 11. Ieškovas nurodė, kad 2005 m. rugsėjo 28 d. su darbdaviu IĮ „Internikas“... 12. Nurodė, kad 2012 m. liepos 24 d. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo... 13. Nurodė, kad dėl atleidimo labai pergyvena, patyrė stresą, įtampą ir... 14. Atsakovas IĮ „Internikas“ (šiuo metu bankrutavusi IĮ „Internikas“),... 15. Atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškovo argumentais, jog atsakovo IĮ... 16. Pažymėjo, kad Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 12 d. nutartyje,... 17. Atsakovas nurodė, kad individualios įmonės savininko teisė atšaukti... 18. Pasisakydamas dėl darbo sutarties su ieškovu nutraukimo, atsakovas nurodė,... 19. Atsakovas teigė, kad ieškovas ieškinyje nurodė tikrovės neatitinkančią... 20. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad ieškovo pateikta medicininė pažyma dėl... 21. Nurodė, kad jei vis dėlto teismas nuspręstų, jog ieškovo atleidimas iš... 22. Pažymėjo, kad ieškovas reikalauja priteisti vidutinį darbo užmokestį už... 23. Pažymėjo, kad bankroto administratorius neturi duomenų, jog ieškovo... 24. Trečiojo asmens R. B. atstovas adv. Arūnas Koskus pateikė atsiliepimą,... 25. Nurodė, kad kai įmonės kreditorius kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą... 26. Mano, kad Ž. L. šiurkščiai pažeidė darbo drausmę (DK 235 str. 2 d. 9... 27. Bylą nagrinėjant teismo posėdyje ieškovas Ž. L., jo atstovas adv. Petras... 28. Atsakovo bankrutavusios IĮ „Internikas“ bankroto administratoriaus UAB... 29. Trečiojo asmens R. B. atstovas adv. Arūnas Koskus nurodė, jog palaiko... 30. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 31. Byloje nustatyta, kad 2005 m. rugsėjo 28 d. tarp ieškovo Ž. L. ir atsakovo... 32. I. Ž. L. nesutinka nei su jo atšaukimu iš darbo, nei su atleidimu iš darbo.... 33. Dėl IĮ „Internikas“ savininkės 2012-04-26 sprendimo dėl Ž. L.... 34. Iš į bylą pateikto 2012 m. balandžio mėnesio IĮ „Internikas“ darbo... 35. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12... 36. Tai, kad trečiasis asmuo IĮ „Internikas“ savininkė R. B. turėjo... 37. Svarbu yra ir tai, kad iš viešai skelbiamų VĮ Registrų centro duomenų... 38. Dėl išdėstytų motyvų ir nustatytų aplinkybių, ieškinys, dalyje dėl... 39. Dėl ieškovo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu.... 40. DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas draudimas atleisti iš darbo... 41. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad DK 131 straipsnio 1 dalies 1... 42. Byloje nustatyta, kad atsakovo IĮ „Internikas“ savininkės R. B. 2012 m.... 43. Iš byloje esančios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių... 44. Pažymėtina, kad iš byloje esančios ieškovo Ž. L. ambulatorinės kortelės... 45. Byloje yra tik su trečiojo asmens R. B. atsiliepimu į ieškinį pateiktas... 46. Be to, kaip teismas jau yra nurodęs, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m.... 47. DK 136 straipsnio 3 dalyje nustatyti atvejai, kai darbdavys turi teisę... 48. Pagal DK 235 straipsnio 1 dalį šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra... 49. Pagal galiojančias teismų praktikos suformuluotas įrodinėjimo taisykles,... 50. Ar padarytas pažeidimas yra šiurkštus, gali būti sprendžiama pagal... 51. Darbuotojo pareigų pažeidimas kvalifikuojamas kaip šiurkštus, jei dėl... 52. Byloje jau buvo nustatyta, kad trečiasis asmuo IĮ „Internikas“ savininkė... 53. Iš byloje esančios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių... 54. Svarbus yra tai, kad darbdavys apie ieškovo neatvykimą į darbą priežastį... 55. Vadovaudamasis nustatytomis aplinkybėmis teismas sprendžia, kad darbdavys IĮ... 56. Dėl kitų ieškinio reikalavimų.... 57. Ieškovas kreipdamasis į teismą dėl neturtinės žalos priteisimo, nurodė,... 58. Byloje nėra ginčo, kad atleidžiant ieškovą iš darbo 2012-07-16, su juo... 59. Ieškovas bylą nagrinėjant teisme sutiko su 150,40 Lt neišmokėto darbo... 60. Atmetus ieškinio reikalavimus dėl atleidimo iš darbo pripažinimo... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 62. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui Šiaulių apygardos teismo 2012 m. liepos... 63. I. Ž. L. turėjo 968 Lt advokato pagalbos išlaidų (b. l. 154, 155, 156),... 64. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 263 str., 265... 65. Ž. L. ieškinį patenkinti iš dalies.... 66. Priteisti iš atsakovo - bankrutavusios IĮ „Internikas“ (juridinio asmens... 67. Likusioje dalyje Ž. L. ieškinį atmesti.... 68. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...