Byla eB2-3407-653/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą atsakovei mažajai bendrijai „Baltijos logistai“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV) Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei MB „Baltijos logistai“. Nurodo, kad atsakovė VSDFV biudžetui yra skolinga 2 735,15 Eur, iš jų – 2 467,92 Eur VSD įmokų už savininką ir 2,51 Eur delspinigių, 261,70 Eur PSD įmokų už savininką ir 3,02 Eur delspinigių. Šis įsiskolinimas nėra padengtas. Pareiškėjas siuntė atsakovei raginimą sumokėti įsiskolinimus, tačiau skola nebuvo sumokėta, įmonė nesikreipė su prašymu dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. VĮ ,,Registrų centras“ ir VĮ ,,Regitra“ duomenimis, įmonė registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, neturi. Įmokų įsiskolinimas VSDFV biudžetui yra susidaręs už ilgą laiką, įmonėje nėra darbuotojų, veikla nevyksta.

3Atsakovė MB „Baltijos logistai“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Atsakovė ir jos vadovas aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, bendrovė finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi. VĮ „Registrų centras“ ir VĮ ,,Regitra“ duomenimis, įmonės vardu nekilnojamas turtas, transporto priemonės neįregistruotos. Pagal byloje esančius duomenis, įmonės įsiskolinimas VSDFV biudžetui yra 2 735,15 Eur. Vadovaujantis viešai prieinamais SODROS duomenimis, įmonės įsiskolinimas VSDFV biudžetui yra 2 735,15 Eur, įmonėje apdraustųjų asmenų nėra. Iš viešai VMI pateikiamų duomenų matyti, jog įmonės įsiskolinimas VMI yra 95,4 Eur.

7Išdėstytos aplinkybės patvirtina Baltijos logistai“ negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, „Baltijos logistai“ keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

8ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „Ultima optio“, kurios įgaliotas asmuo Š. P. pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

10iškelti mažajai bendrijai „Baltijos logistai“ (į. k. 303556980, registracijos adresas: ( - ) bankroto bylą.

11Įmonės administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Ultima optio“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA341).

12Uždėti bankrutuojančiai mažajai bendrijai „Baltijos logistai“ (į. k. 303556980, registracijos adresas: ( - ) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

14Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

151) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

162) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

173) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

18Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

21Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina,... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ir VSDFV)... 3. Atsakovė MB „Baltijos logistai“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9... 6. Atsakovė ir jos vadovas aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų... 7. Išdėstytos aplinkybės patvirtina Baltijos logistai“ negalėjimą... 8. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 10. iškelti mažajai bendrijai „Baltijos logistai“ (į. k. 303556980,... 11. Įmonės administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Ultima... 12. Uždėti bankrutuojančiai mažajai bendrijai „Baltijos logistai“ (į. k.... 13. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 14. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 15. 1) atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4... 16. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 17. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 18. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 19. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 20. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 21. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...