Byla II-93-617/2013
Dėl LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2012-10-29 nutarimo, kuriuo J. V. nubaustas pagal LR ATPK 87 str. 3 d. panaikinimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij, sekretoriaujant Agnei Usovienei dalyvaujant pareiškėjui J. V. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos atstovui E. S. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal J. V. skundą dėl LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2012-10-29 nutarimo, kuriuo J. V. nubaustas pagal LR ATPK 87 str. 3 d. panaikinimo, ir

Nustatė

2LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnas 2012-10-26 surašė J. V. administracinio teisės pažeidimo protokolą apie tai, kad 2012-10-26 9 val. 00 min. Švenčionių r., Jaunadarių k., Žeimenos upėje, kur yra Žeimenos ichtiologinis draustinis, jis kartu su R. K. žvejojo draudžiamais žvejybos įrankiais, t.y. dviem statomais tinklais, kurių ilgis po 5 m, akytumas 100 mm. J. V. kartu su R. K. žuvies sugavę neturėjo. Tuo J. V. pažeidė Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 p. reikalavimus ir padarė teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 87 str. 3 d.

3LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2012-10-29 nutarimu J. V. už aukščiau nurodytą teisės pažeidimą nubaustas pagal LR ATPK 87 str. 3 d. bauda 700 Lt dydžio.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo J. V. pateikė skundą dėl minėto LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos nutarimo, kuriuo prašo panaikinti nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

5LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo skundą netenkinti, nes pažeidėjo kaltė yra visiškai įrodyta.

6Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo J. V. teismo posėdyje paaiškino, kad 2012-10-25 jis atvyko į jo draugo sodybą, esančią Jaunadarių k., Švenčionių r., išsimaudyti pirtyje ir pailsėti. Atvažiavęs jis sodyboje rado sodybos šeimininką ir R. K.. Sodybos šeimininkas buvo išvažiavęs, o jis su R. K. maudėsi pirtyje, baliavojo. Vienu metu jis buvo išvedęs šuniuką ir matomai tuo metu pametė savo telefoną, bet tuo metu jis nepastebėjo. Kitos dienos ryte jis pastebėjo, jog nėra jo telefono ir išėjo į sodybos teritoriją ieškoti telefono. Po kurio laiko iš pirties išėjo R. K., kuris padėjo jam ieškoti telefoną, bet jie telefono nerado. Tada R. K. pasiūlė jam parodyti kažką įdomesnio. Jis sutiko pažiūrėti ir jie dviese nuėjo prie Žeimenos upės. Būdami prie upės R. K. pasakė, kad pastatė kelias dugnines, t.y. tinklus. Eidamas upės pakrante jis pamatė prie medžio pririštą storą valą ir suprato, jog yra pririštas tinklas. R. K. pasiūlė ištraukti tinklą, bet jis pasakė, kad neteisėtoje veikoje dalyvauti nenori ir eina toliau ieškoti telefoną. Padarius kelis žingsnius, iš tos pusės, iš kur jie atėjo, išbėgo inspektorius, kuris pareikalavo sustoti. Pareigūnas telefonu pradėjo kviesti du neetatinius inspektorius. Gal po 10 min. atėjo du neetatiniai inspektoriai. Tada inspektorius D. L. paliko juos saugoti vienam neetatiniam inspektoriui, o pats su dar vienu neetatiniu inspektoriumi nuėjo palei Žeimeną. Jis matė, kad nuėję inspektoriai kažką ištraukė ir po 5-7 min. atnešė juodos spalvos tinklo rišulėlį. Nuėjus prie sodybos jam buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už neteisėtą žvejybą. Jis tinklų nestatė, būdamas prie pat Žeimenos upės jam R. K. pasakė, kad pastatė tinklus, jis tinklų netraukė, nežvejojo, tiesiog atsidūrė netinkamu laiku netinkamoje vietoje. Prašo skundą patenkinti, panaikinti jo atžvilgiu priimtą nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

7Nutarimą administracinio teisės pažeidimo bylose priėmusios institucijos atstovas E. S. paaiškino, kad atvykęs į administracinės bylos nagrinėjimą pats traukiamas atsakomybėn asmuo J. V. pateikė 2012-10-29 paaiškinimą, kuriame yra pasakyta, jog jis nuoširdžiai galisi pažeidęs teisės aktus ir pan. Yra pažeistas Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12 p. 2 papunktis, kuriame nurodyta, jog draudžiama žvejoti draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais. Šiuo atveju buvo žvejojama draudžiamais įrankiais. Draudžiami įrankiai tai yra nemėgėjiškos žūklės įrankiai, šiuo atveju tinklai. Minėta veika suponuoja tai, kad minėtų Taisyklių 20 p. Nurodo kas yra šiurkštus pažeidimas, t.y. žvejyba, naudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus, arba buvimas vandens telkinyje ar jo pakrantėje su draudžiamais žvejybos įrankiais, žvejyba draudžiamose vietose arba gaudymas žuvų, kurių žvejyba uždrausta arba tuo metu uždrausta. Teritorija, kur buvo sulaikytas J. V., yra Žeimenos ichtiologinis draustinis. Minėtų Taisyklių 12.14 p. numato, kad žvejyba yra draudžiama nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d., 3 priede išvardintose upėse ar jų atkarpose, šio priedo 2 p. nurodyta būtent nuo Žeimenos upės žiočių iki Lakajos upės žiočių. Pažeidimas padarytas spalio 26 d. iš ryto tarp 5-9 val. Už šį administracinės teisė pažeidimą pareigūnai turėjo teisę skirti sankcijoje numatytą maksimumą, bet skyrė vidurkį, juo labiau, kad pažeidimas padarytas grupės asmenų, netik draudžiamais žvejybos įrankiais, bet ir draudžiamu laikotarpiu. Pažeidimas yra fiksuotas trijų pareigūnų. Be to, pažeidimas buvo padarytas grupėje asmenų ir vienas iš bendrininkų R. K. pripažino kaltę padarius teisės pažeidimą, sumokėjo jam paskirtą baudą. Pažeidimo faktas yra įrodytas, todėl prašo skundo netenkinti.

8J. V. skundas netenkintinas.

9Kaip minėta LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnas 2012-10-26 surašė J. V. administracinio teisės pažeidimo protokolą apie tai, kad 2012-10-26 9 val. 00 min. Švenčionių r., Jaunadarių k., Žeimenos upėje, kur yra Žeimenos ichtiologinis draustinis, jis kartu su R. K. žvejojo draudžiamais žvejybos įrankiais, t.y. dviem statomais tinklais, kurių ilgis po 5 m, akytumas 100 mm. J. V. kartu su R. K. žuvies sugavę neturėjo. Tuo J. V. pažeidė Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 p. reikalavimus ir padarė teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 87 str. 3 d. LR aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymu Nr. D1-337 ( LR aplinkos ministro 2012-03-28 įsakymo Nr. D1-272 redakcija ) buvo patvirtintos Mėgėjiškos žūklės taisyklės, kurių 12.2 p. numato, kad draudžiama žvejoti draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais. Minėtų Taisyklių 4.7 p. numato, kad draudžiami žvejybos įrankiai – tai elektros žūklės prietaisai, ūdos, žeberklai, varžos bei tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai. Už išvardintų Taisyklių punkto pažeidimus pareiškėjas buvo nubaustas pagal LR ATPK 87 str. 3 d., kuris numato atsakomybę už mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimus, padarytus panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar draudžiamu būdu ( išskyrus elektros energiją ir ultragarsą ).

10Teismo posėdyje apklaustas liudytojas D. L. paaiškino, kad 2012-10-26 buvo gauta informacija, jog Žeimenos upėje ichtiologiniame draustinyje yra žvejojama su tinklais. Jis kartu su kolegomis anksti ryte nuvyko į vietą, bet jie žinojo tik apytikslią vietą, todėl kolegos liko miškelyje arčiau sodybos, o jis vienas ėjo palei upę. Vienoje vietoje ties namais jis aptiko upėje tinklą ir pasitraukė atokiau į nendres apie 25 m nuo tinklo ir per radijo stotį perdavė kolegoms, jog yra aptiktas tinklas ir, kad jie būtų pasiruošę. Ryte maždaug apie 8 val. 30 min. buvo pastebėti du nuo namų ateinantys vyrai. Pirmas ėjo, kaip vėliau paaiškėjo, J. V., iš paskos - R. K.. Vyrai ėjo tikslingai prie upės, nieko neieškodami. Vyrai priėjo prie upės maždaus 2 metrų atstumų nuo jo ir toje vietoje upėje buvo dar vienas tinklas, kurio jis anksčiau nematė. J. V. pasilenkė prie to tinklo, patraukė, iškėlė tinklą, nusikeikė ir pasakęs R. K. eiti prie kito tinklo, nuleido tinklą į upę bei pradėjo eiti. Jis pagalvojo, jog yra pastebėtas, pažeidėjai gali pasišalinti, pribėgo prie jų ir sulaikė. Per radijo stotį apie sulaikymą jis pranešė kolegoms. Atėjus D. S. ir T. L. D. S. nufilmavo kaip buvo ištraukti tinklai iš upės. R. K. iš karto prisipažino, kad padarė pažeidimą ir jis jam surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, o kolega D. S. iš jo pasakojimų surašė protokolą J. V.. Jis pats nematė ir žino kas ir kada buvo pastatę tinklus. Jis tik matė kaip J. V. pakelė iš upės tinklą ir, nusikeikęs, liepė eiti R. K. prie kito tinklo. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas D. S. paaiškino, kad 2012-10-26 nuo ankstyvo ryto su D. L. ir T. L. buvo prie Žeimenos upės, kur yra ichtiologinis draustinis. Jis kartu su T. L. buvo arčiau gyvenamųjų namų, o D. L. nuėjo prie upės ir per raciją pranešė, jog aptiko tinklą ir bus prie jo. Apie 9 val. D. L. pranešė, kad sulaikė pažeidėjus ir jis su T. L. nubėgo į sulaikymo vietą. Jis nematė, kad J. V. būtų traukęs tinklus, apie tai jis žino iš D. L. pasakojimų. Protokolo surašymo vietoje R. K. prisipažino, kad ėjo kartu su J. V. traukti tinklų, kadangi jam buvo įdomu kaip vyksta žvejyba su tinklais. Iš esmės analogiškai paaiškino teismo posėdyje apklaustas liudytojas T. L.. Netikėti šių liudytojų paaiškinimams teismas neturi jokio pagrindo. Be to, iš į bylą pateikto administracinio teisės pažeidimo protokolo, surašyto už analogišką veiką R. K., matyti, kad pastarasis visiškai pripažino kaltę padarius teisės pažeidimą, t.y. tai, jog kartu su J. V. žvejojo. Nors J. V. teismo posėdyje nurodė, kad nežvejojo ir apie pastatytus tinklus nieko nežinojo, jam prie upės kažką įdomesnio pasiūlė parodyti R. K., iš D. L. paaiškinimų matyti, kad J. V. prie upės ėjo pirmas, nieko neieškodamas, iškarto priėjo prie tinklo, pasilenkė prie to tinklo, patraukė, iškėlė tinklą, nusikeikė ir pasakęs R. K. eiti prie kito tinklo, nuleido tinklą į upę bei pradėjo eiti. LR aplinkos ministro 2005-07-01 įsakymo Nr. D1-337 ( LR aplinkos ministro 2012-03-28 įsakymo Nr. D1-272 redakcija ) 11.2 p. draudžiama išimti iš vandens telkinių ūdas, tinklinius ne mėgėjiškos žūklės įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje Žvejybos įrankių ženklinimo tvarka, nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383 ar Pasyviosios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-463 nustatyta tvarka nepažymėtus draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, praneša apie tai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams. Kadangi J. V. išėmė iš upės tinklą ir pamatęs, kad jame žuvies nėra, paleido jį atgal į upę, jis tokiu būdu padarė neteisėtą veiką, t.y. neteisėtai žvejojo.

11Administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas ir administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta tam įgaliotų pareigūnų, nuobauda paskirta nepažeidžiant nuobaudos skyrimo terminų, norminio akto, numatančio atsakomybę už tokio administracinio teisės pažeidimo padarymą nustatytuose ribose, suteiktų įgaliojimų ribose, laikantis LR ATPK 20, 30 str. reikalavimų, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę individualizuojančius požymius, visumą nustatytų aplinkybių, todėl naikinti nutarimą administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens nurodytais motyvais nėra pagrindo.

12Vadovaudamasis LR ATPK 300 – 302 str., teismas

Nutarė

13J. V. skundo netenkinti.

14Palikti galioti LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2012-10-29 nutarimą, kuriuo J. V. nubaustas pagal LR ATPK 87 str. 3 d.

15Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai