Byla 2-356-124/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Renatai Kovierei, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Siemens Osakeyhtio , veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą , ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai , tretiesiems asmenims UAB“ Žemaitijos keliai“, UAB“ Urbanistikos formatas“, UAB“ Ekspertika“ , dalyvaujant išvadą duodančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai dėl perkančiosios organizacijos techninių sąlygų , viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo ir

Nustatė

2kad šalys pateikė teismui tvirtinti taikos sutartį. Šalys į teismo posėdį neatvyko, prašo tvirtinti taikos sutartį , nedalyvaujant jų atstovams. Apie teismo posėdį proceso dalyviams pranešta.

3Šalių prašymas tenkintinas. Teismo nuomone pateiktoji taikos sutartis atitinka šalių interesus, šalys taikos sutartį sudarė gera valia, ji neprieštarauja viešam interesui, tam pritaria ir tretieji asmenys, todėl sutartis yra priimtina, tvirtintina. Šalims yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės.

4Remiantis teismui pateiktos sutarties nuostatomis, iš ieškovo valstybei yra priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos 98,63 Lt. Taip pat remiantis taikos sutarties nuostatomis iš ieškovo yra priteistinos ekspertizės atlikimo 3 000 Lt. ir su ja susijusios išlaidos 161 Lt. Atsakovui iš teismo depozitinės sąskaitos yra grąžintinos nepanaudotos avansinio mokėjimo už ekspertizę 1 000 Lt. išlaidos.

5Nutraukus civilinę bylą ,ieškovui grąžintini 75 % jo sumokėto žyminio mokesčio(CPK 293 str.5 p.,87 str. 2 d.).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 290 str., 291 str.,

Nutarė

7

  1. Patvirtinti taikos sutartį , sudarytą tarp ieškovo Siemens Osakeyhtio , veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB“Žemaitijos keliai“, UAB“Urbanistikos formatas“, UAB“Ekspertika“(ieškovas, atsakovas, tretieji asmenys pagal sutartį kartu vadinami Šalimis) tokio turinio :
1.Atsakovas pripažįsta, jog Techninio projekto dalis „Šviesoforai, jų valdymas ir eismo organizavimas" (193.0-00-TP-Š) turi atitikti standartų LST EN 12675:2002 „Eismo signalų reguliatoriai. Funkciniai saugumo reikalavimai", LST EN 12368:2006 „Eismo reguliavimo priemonės. Šviesos signalų įrenginiai" bei LST HD 638 SL2002 „Signalinės kelių eismo sistemos" reikalavimus.
  1. Ieškovas atsiima Ieškinį ir jame išdėstytą reikalavimą, įskaitant bet neapsiribojant, įpareigoti Atsakovą nutraukti Pirkimo procedūras.
3. Šalys neatšaukiamai patvirtina, kad jokių reikalavimų ar pretenzijų dėl Civilinėje byloje nagrinėjamo ginčo viena kitai neturi ir laikys šį teisminį ginčą visiškai išspręstu. Atsakovas patvirtina, kad jokių pretenzijų ar reikalavimų, susijusių su Civilinės bylos pasekmėmis, Ieškovui neturi. Šalys taip pat neatšaukiamai patvirtina, kad jos neturi ir neturės ateityje, taip pat viena kitos atžvilgiu nereikš ir neteiks jokių pretenzijų bei reikalavimų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su Ieškinio, pareikšto Civilinėje byloje, pagrindą sudarančiomis aplinkybėmis ir/ar bylos pasirengimo ir/ar nagrinėjimo metu išaiškėjusiomis aplinkybėmis.
  1. Ieškovas prisiima išlaidas savo atstovo (advokato) pagalbai apmokėti. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių apygardos teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, Ieškovas prašo Šiaulių apygardos teismo grąžinti 75 procentus, tai yra 198 Lt, žyminio mokesčio sumokėto už Ieškinį Šiaulių apygardos teismui 2010 m. birželio 30 d. mokėjimo nurodymu Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui Nr. 499.
  2. Atsakovas, Tretieji asmenys patys padengs jų šioje Civilinėje byloje turėtas visas bylinėjimosi (įskaitant ir išlaidas atstovo (advokato) pagalbai apmokėti) ir bet kokias kitas su šios bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.
  1. Išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, kurios bus priteistos į valstybės biudžetą, ir sumas, išmokėtinas Civilinėje byloje paskirtam ekspertui, sumokės Ieškovas.
  2. Kiekviena Šalis pati padengs jos turėtas išlaidas, susijusias su šios Taikos sutarties sudarymu.
  3. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos visos Civilinio kodekso 6.985 straipsnio bei Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto, 140 straipsnio 3 dalies bei 293-294 straipsniuose numatytos taikos sutarties sudarymo ir teisminės bylos nutraukimo pasekmės, t.y. teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicatd) galią; civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją Šalių valią, išreiškiamą sudarant šią Taikos sutartį.

8Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-356-124/2011 pagal ieškovo Siemens Osakeyhtio , veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą , ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai , tretiesiems asmenims UAB“Žemaitijos keliai“, UAB“Urbanistikos formatas“, UAB“Ekspertika“ , dalyvaujant išvadą duodančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai dėl perkančiosios organizacijos techninių sąlygų , viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo.

9Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus galima.

10Priteisti iš ieškovo Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialo kodas 302432264 98,63 Lt.(devyniasdešimt aštuonis litus 63 ct.) . Lt. procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

11Grąžinti iš valstybės Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialui kodas 302432264 a.s.Nr.( - ) kredito įstaiga „Swedbank“, AB , banko kodas 73000 198 Lt.(vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis litus) ,sumokėto žyminio mokesčio pagal 2010-06-30 d.pavedimą Nr. 499.

12Pervesti iš Šiaulių apygardos depozitinės sąskaitos esančio užstato teismo ekspertui Lionginui Radzevičiui a.k( - ) Žirmūnų g.48-25, Vilnius) į AB“SEB Vilniaus bankas“ banko kodas 70440 į esančią jo a.s Nr.( - ) 3161 Lt.(tris tūkstančius vieną šimtą šešiasdešimt vieną litą ) ekspertizės atlikimo bei kitas turėtas išlaidas .

13Grąžinti iš Šiaulių apygardos depozitinės sąskaitos atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai kodas 167371234 a.s.Nr. ( - ) AB DnB NORD bankas 1 000 Lt.(vieną tūkstantį litų) avansinio užstato.

14Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai