Byla N-575-191-10
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 8 d. nutarimo V. J. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romos Sabinos Alimienės ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo V. J. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 8 d. nutarimo V. J. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Valstybinės darbo inspekcijos Utenos skyrius (toliau – ir VDI Utenos skyrius, Institucija) 2008 m. spalio 8 d. nutarimu V. J. už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 41 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą skyrė 3000 Lt baudą. Institucija nustatė, kad V. J., būdamas akcinės bendrovės „Mėsa“ atstovaujančiu asmeniu, nevykdė savo pareigos, nustatytos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 punkte, t. y. nepaženklino įėjimo iš kiemo pusės į administracinį pastatą stiklinių durų ir stiklinės pertvaros, prie stiklinių pertvarų neįrengė apsaugos, kad darbuotojai išvengtų sąlyčio su stiklinėmis sienomis, neįrengė aikštelės apšvietimo, dėl ko 2008 m. rugsėjo 7 d. AB „Mėsa“ darbuotoja sunkiai susižalojo.

5Utenos rajono apylinkės prokuratūra 2008 m. gruodžio 24 d. Panevėžio apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl 2008 m. spalio 8 d. nutarimo panaikinimo ir bylos nutraukimo.

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 8 d. nutarimu Utenos rajono apylinkės prokuratūros prašymą patenkino ir panaikino 2008 m. spalio 8 d. Institucijos nutarimą, o administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukė, nes dėl to paties pažeidimo yra iškelta baudžiamoji byla. Nustatė, kad V. J. padaryta veika atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 176 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, todėl padarė išvadą, kad Utenos rajono apylinkės prokuratūra pagrįstai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl darbų saugos aktų pažeidimo, sukėlusio nelaimingą atsitikimą žmonėms.

7II.

8V. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 8 d. nutarimą, administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėti iš esmės ir Utenos rajono apylinkės prokuratūros 2008 m. gruodžio 17 d. prašymą atmesti. Apeliantas nurodo, kad Institucijos 2008 m. spalio 8 d. nutarimo apskundimo terminas baigėsi 2008 m. spalio 18 d. Jo nuomone, turi būti vadovaujamasi ne Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje, o ATPK 293 straipsnyje nustatytais terminais. Prokuroras neprašė atnaujinti įstatyme nustatyto praleisto termino, todėl Panevėžio apygardos administracinis teismas, savo iniciatyva atnaujinęs terminą (ar nenustatęs, kad šis terminas yra praleistas) padarė esminį pažeidimą. Taip pat nurodo, kad Nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje buvo priimtas 2008 m. spalio 8 d., o ikiteisminis tyrimas pradėtas tik 2008 m. spalio 13 d. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi ATPK 250 straipsnio 1 dalies 8 punktu, kadangi Institucijoje administracinė byla buvo išnagrinėta prieš tai, kai buvo pradėta baudžiamoji byla, todėl skundžiamo nutarimo metu nei viena ATPK 250 straipsnio 1 dalyje numatyta sąlyga neegzistavo.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą Utenos rajono apylinkės prokuratūra prašo atmesti V. J. apeliacinį skundą kaip nepagrįstą. Remdamasis ABTĮ 33 straipsniu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, nurodo, kad terminas paduoti prašymui nebuvo praleistas, kadangi jis skaičiuojamas nuo 2008 m. gruodžio 10 d., kai prokuroras gavo ikiteisminio tyrimo medžiagą, tinkamai susipažino su ikiteisminio tyrimo duomenimis ir nusprendė, kad yra pažeistas viešasis interesas. Apeliantas nepateikė objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad prokuroras delsė išreikalauti reikalingus duomenis ar šis tyrimas buvo nepagrįstai vilkinamas.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą Institucija prašo bylą išnagrinėti iš esmės ir priimti objektyvų sprendimą.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

14Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 8 d. nutarimu panaikino Valstybinės darbo inspekcijos Utenos skyriaus 2008 m. spalio 8 d. nutarimą, kuriuo V. J. už ATPK 41 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą buvo paskirta 3000 Lt bauda ir, remdamasis ATPK 250 straipsnio 8 punktu, bylą nutraukė.

15ATPK 293 straipsnis (analogiškai nurodyta ir ABTĮ 122 str. 1 d.) numato, kad skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu gali atnaujinti atitinkamas administracinis teismas. Pažymėtina, kad Utenos rajono apylinkės prokuratūros teiginys dėl taikytino ABTĮ 33 straipsnyje numatyto vieno mėnesio apskundimo termino yra nepagrįstas. Sistemiškai aiškinant ATPK 2 straipsnio nuostatas, darytina išvada, kad administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną reglamentuoja specialios teisės normos, t. y. visų pirma – Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos, skirtos būtent administracinių teisės pažeidimų bylų teisenai, ir tik tais atvejais, kai konkretus klausimas ATPK nėra reglamentuotas, remiamasi įstatymo analogija.

16Remiantis aptartu reglamentavimu, darytina išvada, kad prašymas dėl 2008 m. spalio 8 d. nutarimo panaikinimo galėjo būti pateiktas iki 2008 m. spalio 20 d. (2008 m. spalio 18-19 d. buvo ne darbo dienos, ABTĮ 66 str. 4 d.), tačiau Utenos rajono apylinkės prokuratūra prašymą Panevėžio apygardos administraciniam teismui dėl VDI Utenos skyriaus 2008 m. spalio 8 d. nutarimo panaikinimo ir bylos nutraukimo pateikė tik 2008 m. gruodžio 24 d., t. y. praleidusi ATPK 293 straipsnyje numatytą 10 dienų terminą. Prašymo dėl termino atnaujinimo prokuratūra nepateikė, todėl Panevėžio apygardos administracinis teismas, remdamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, turėjo atsisakyti priimti skundą.

17Taip pat pažymėtina, kad ATPK 255 straipsnis numato, kad prokuroras turi teisę pareiškimu ar nutarimu kreiptis į rajono (miesto) apylinkės teismą iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą dėl veikų, numatytų šio kodekso 1871 straipsnyje, taip pat turi teisę iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą, kai buvo atsisakyta iškelti baudžiamąją bylą ar baudžiamoji byla buvo nutraukta, dalyvauti teisme nagrinėjant tokias administracinių teisės pažeidimų bylas, pareikšti prašymus ir apskųsti šiose bylose priimtus nutarimus. Nagrinėjamuoju atveju, iki Institucijos nutarimo priėmimo baudžiamoji byla net nebuvo pradėta (VDI Utenos skyriaus nutarimas priimtas 2008 m. spalio 8 d., o ikiteisminis tyrimas pradėtas 2008 m. spalio 13 d.), kitų aplinkybių, numatytų ATPK 255 straipsnyje, taip pat nebuvo, todėl Prokuratūra nagrinėjamuoju atveju neturėjo teisės šį nutarimą skųsti. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju prokuratūra nepatenka ir į ATPK 291 straipsnyje numatytų asmenų, turinčių teisę apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, ratą.

18Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta, jog apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, turi teisę panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, o bylą nutraukti arba skundą palikti nenagrinėtą, jeigu nustatomos šio įstatymo 101 ir 103 straipsniuose nurodytos aplinkybės.

19ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punkte teigiama, jog teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą. ABTĮ 103 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą, jeigu skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo.

20Remiantis šiomis teisės normomis ir anksčiau paminėtomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad, visų pirma, Utenos rajono apylinkės prokuratūra prašymą dėl Institucijos nutarimo pateikė praleidusi terminą ir jo neprašė atnaujinti, antra – prokuratūra šiuo atveju apskritai neturėjo teisės pateikti skundo dėl Institucijos nutarimo. Todėl apeliacinės instancijos teismas Panevėžio apygardos administracinio teismo nutarimą naikina, o Utenos rajono prokuratūros skundą palieka nenagrinėtu.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

22

Nutarė

23

24V. J. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

25Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 8 d. nutarimą panaikinti.

26Utenos rajono apylinkės prokuratūros prašymą palikti nenagrinėtu.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Valstybinės darbo inspekcijos Utenos skyrius (toliau – ir VDI Utenos... 5. Utenos rajono apylinkės prokuratūra 2008 m. gruodžio 24 d. Panevėžio... 6. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 8 d. nutarimu... 7. II.... 8. V. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Utenos rajono apylinkės prokuratūra prašo... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Institucija prašo bylą išnagrinėti iš... 11. Teisėjų kolegija... 12. III.... 13. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 14. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009 m. sausio 8 d. nutarimu... 15. ATPK 293 straipsnis (analogiškai nurodyta ir ABTĮ 122 str. 1 d.) numato, kad... 16. Remiantis aptartu reglamentavimu, darytina išvada, kad prašymas dėl 2008 m.... 17. Taip pat pažymėtina, kad ATPK 255 straipsnis numato, kad prokuroras turi... 18. Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 5 punkte... 19. ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 6 punkte teigiama, jog teismas nutraukia bylą,... 20. Remiantis šiomis teisės normomis ir anksčiau paminėtomis aplinkybėmis,... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4... 22. ... 23. ... 24. V. J. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 25. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2009 m. sausio 8 d. nutarimą... 26. Utenos rajono apylinkės prokuratūros prašymą palikti nenagrinėtu.... 27. Nutartis neskundžiama. ...